torsdag 26. november 2020

Missil-angrep mot Iran ?


                                                       Missil avfyrt fra ubåt.


I all hemmelighet har det nylig vært et møte mellom statslederne i Israel og Saudi-Arabia samt USAs utenriksminister - avholdt i Saudi-Arabia. De møttes nok ikke for å snakke om vær og vind. Om vi ser tilbake på de snart fire år som Donald Trump har vært president i USA : Så har han ikke viklet USA inn i noen ny krig. Tvert om har han trukket - og skal trekke - flere tusen US-soldater ut av Europa , Afghanistan samt Irak.

Kan hende vil han nå endre taktikk og gå til angrep på Iran og deres atom-fasiliteter ? Vi vet at USA har sagt opp avtalen som president Obama inngikk med Iran. Det viser seg at Iran har anriket uran langt over de grenser som var fastsatt i denne avtalen. Kan hende er Iran i stand til selv å produsere atombomber. Missil-systemet var på plass for mange år siden - sist jeg ble oppdatert ; kunne disse missilene nå helt til Sør-Sverige.

Angrepet fra USA vil komme som missil fra US-krigsskip i Gulf-området og rettes mot steder der Iran anriker uran. Vi vet at Israel tidligere har brukt jagerfly for å bombe inne i Iran - jødene er livredde for at Iran får atomvåpen. USA blir kalt store Satan og Israel lille Satan - av Irans ledere. Men avstanden fra Israel til Iran er så stor at jagerflyene må etterfylle drivstoff i luften.

Det er mulig at Israel først går til angrep med jagerfly - selvsagt helt plutselig. Når dette angrepet er avsluttet : Så sender US-krigsskip missil inn i Iran. Kan hende vil disse operasjonene gå samtidig - da med utplukkede mål og koordinert på forhånd.

Reaksjonen fra Iran blir nok ren refleks : De sender missil mot Israel. Videre har Iran små uhyre hurtiggående båter kjøpt fra Storbritannia . Disse har  fart på over 50 knop ( nær 100 km / timen ) og er hver utrustet med to torpedoer samt en tung mitraljøse. Disse små " myggene " kan være farlig for store krigsskip tilhørende USA.

Det er slett ikke usannsynlig at president Trump vil avslutte sin karriere som statsleder - med å hjelpe sine venner jødene - med å bli kvitt atom-trusselen fra Iran. Den nye presidenten i USA følger nok i Obama sine fotspor : Han var ingen god mann for Israel !

onsdag 18. november 2020

Covid-19 - " Paveviruset " ?


 Spanskesyken raste fra 1918 til 1920. Trolig oppstod viruset i de uendelig lange skyttergravene i Europa under 1. verdenskrig - 1914-18. Opp mot 100 millioner mennesker kan ha dødd som følge av dette viruset.


De som har lest denne bloggen over en tid ; husker at jeg listet opp en rekke land som kunne bli hardt rammet av Covid-19. Jeg slettet dette innlegget - men lovet å komme tilbake til denne saken. Det kunne virke som jeg hadde tatt denne lange listen " ut av luften " ; men det stemmer ikke. Jeg gikk etter en liste som viste land der den katolske kirke hadde flest medlemmer - og rangerte landene etter dette.

Da kom land som Italia , Spania , Frankrike og Belgia høyt opp på listen. I november 2020 viser fakta at dette stemmer. Kan det være slik at Vår Herre vil straffe land som har mange troende katolikker ?

En pave i den katolske kirke sies å være mellom-mann mellom Gud og mennesker. I mitt øre lyder dette helt i mot Skriftens ord - et menneske kan ikke opphøyes av andre mennesker til å inneha et slikt verv.

Nå-sittende pave har også gjort underlige ting - på bakgrunn av at han har samme Bibel som oss andre. Hans uttalelser om palestina-araberne tyder på at han er en jødehater. I Skriften kan man lese : - Den som forbanner Israel ; vil selv bli forbannet..

Videre har det kommet fram de siste dagene at han godkjenner likekjønnede ekteskap - også dette stikk i strid med Skriftens ord.

Katolikkene har bygget kirker mange steder i Israel - blant annet der Yeshua gjorde sine under. Et slikt sted er den såkalte Fødselskirken i Nasaret. Jeg var inne i denne kirken for mange år siden - sammen med et norsk reisefølge. Da kom det en munkekledd gammel mann rasende mot oss og veivet med armene : Vi ble jaget bakover i lokalet - som om vi skulle være sauer på feil plass.

Senere var vi i den kjente St. Anna kirken i Jerusalem ( bynavnet uttales egentlig jerusha:laim ). Anna var mor til Yeshuas mor. Denne kirken er kjent for sin gode akustikk - derfor synger ofte reisefølget kjente salmer inne i denne kirken. Vår reiseleder ( en norsk lege ) hadde lagt sin Bibel fremme på plattformen i kirken. Der kom også en slik munkekledd gubber ; slo et svingslag mot Bibelen - slik at den havnet på gulvet i kirkelokalet. Underlig oppførsel fra en mann som er katolikk og troende.

De siste dagene har det kommet frem forskning som viser at Covid-19 dukket opp i Italia allerede i september 2019. Det er stor reise-aktivitet mellom Italia og Kina. Enkelte hevder nå at dette viruset kan ha sitt opphav i Italia og de reisende har tatt det med nettopp til Wuhan-provinsen - som mange italienere besøkte i den tiden.

Da spør jeg : Er Covid-19 et Vatikan-virus ? 

onsdag 11. november 2020

Daglige påminnelser om jordskjelv


 Jeg hadde tre garn i sjøen for et par dager siden - for å få den såkalte juletorsken. Rett nok fikk jeg en fin torsk ; men på ett av garna var det svær pigghå ( hai-sort ) på kring 80 kg. Disse trollfiskene ødelegger også garna - dessuten er de fredet. Da det kom oppdrettsanlegg her i fjorden ; kom også pigghåen. Den får " gratis  " mat under disse anleggene. Nå har jeg tenkt å egne line og dra ut i Hjeltefjorden - i nærheten der den norske fregatten havarerte. Der er et område som heter " Midtfjordsboen " - en utmerket fiskeplass.


Tankene mine svirrer daglig rundt dette med jordskjelv. Når Yeshua har sagt at slike skjelv kommer i de siste dager ; så kommer de. For noen dager siden ble deler av Tyrkia og Hellas rammet. Det ble store ødeleggelser og mange døde. Det kommer nok et kraftig skjelv i Norge også. Biskopene her i landet har sendt ut skriv der de nærmest fordømmer kristne som støtter Israel. Ja , disse kirkens menn trenger sannelig å bli ristet og skaket. Nå er det ikke denne skriveren som bestemmer hvem som skal arve Guds rike. Men jeg tror ikke at jødehatere slipper inn gjennom Perleporten ! - Den som forbanner Israel ; vil selv bli forbannet - leser jeg i Skriften.

Men Norge er velsignet. Siste oppdatering forteller at bare 285 er døde som følge av Corona her i landet. Ser vi til Sverige : Så er mer enn 6000 døde der. Norge har halvparten av innbyggerne i forhold til Sverige. Det skulle tilsi at vi hadde kring 3000 døde. Det er mest innvandrere som blir smittet. Sverige har tatt imot svært mange av disse. Nå går det rykter om at den svenske velferdsstaten har store økonomiske problemer - de har ingen inntekter av olje og gass. Dessuten driver disse utlendingene med skyting og sprengning omtrent daglig i vårt naboland. Alle svensker kan dra over grensen til Norge og få opphold her. Nå frykter mange i Norge at disse innvandrerne vil komme hit når " kassen " er tom i Sverige.

I Danmark er de i ferd med å avlive all mink fordi den smitter en mutert variant av Corona over til mennesker. Men det viser seg at myndighetene der ikke hadde lovhjemmel til å gå til dette drastiske skrittet - beslutningen var rett og slett ulovlig. Panikk-handling kan man kalle slikt.

Ja , jeg tror at også Norge blir rammet av et meget kraftig jordskjelv - Oslo-området er vulkansk !

fredag 6. november 2020

Coronaviruset kan bli uhyggelig farlig !


 Danmark skal nå avlive samtlige mink som er i landet - dette kan virkelig bli en stor katastrofe !


Danske forskere har funnet ut at viruset har mutert og gått over til mink - som igjen kan smitte mennesker. Derfor skal samtlige individer av denne dyreart drepes i dette landet. Videre blir det opplyst at en slik mutasjon gjør at en vaksine mot Covid-19 ikke vil virke.

Dette har jeg antydet på denne nettsiden før. Men : Kan viruset gå over til mink ; så kan det gå over til andre dyrearter - tror jeg. Ja , tenk på kjæledyr som hunder og katter - det blir et ramaskrik om alle disse må avlives.

Tenk videre : Om ku og okse , sau og gris også må avlives . Da får vi ikke kjøtt , melk og melkeprodukter som ost , smør og mange andre varianter der melk er nødvendig.

Da er det at Bibelens ord kommer til meg : - Trengselstiden skal bli en tid som verden før aldri har sett.

Da får vi matmangel og hungersnød - som Yeshua har fortalt om. Ja , vi trenger å ta på Guds fulle rustning !

I dag lørdag den 7. november melder TV at Storbritannia har stoppet all innreise fra Danmark. Grunnen til dette er " mink-saken " som ansees å bli meget alvorlig for menneskeheten.

søndag 1. november 2020

Tanker om coronaviruset og fremtiden

Amerikansk transportfly C 119 Flying boxcar. Jeg reiste med dette flyet da jeg var offiser i Hæren. Flyet kunne ikke nødlande ; slik at vi måtte gå et kort fallskjermkurs før vi gikk om bord - og ha fallskjermen på oss under hele flyturen. Dette var en såkalt " fritt fall skjerm " som man selv måtte utløse etter at man var i fri luft og talt : 1000 , 2000, 3000, 4000. Kompani Linge sine soldater opererte med fallskjermer som hadde automatisk utløsning - en snor var festet til flyet og skjermen og utløste denne en viss avstand fra flyet. Vi hadde instruktører fra Linge-kompaniet som instruktører da jeg startet i Forsvaret i 1961. Disse ble meget dårlig behandlet av karriere-offiserene den gang.


Strøtanker om fremtiden

Hurtigruten har gått fra Bergen til Kirkenes og retur fra 1898 - grunnleggeren var Richard With som stod ute og styrte fartøyet. Selv under Spanskesyken gikk hurtigruten - denne sykdommen på 1920-tallet var også en virussykdom som Covid 19. Nå har hurtigruten sluttet å gå fra Bergen - kun fra Bodø til Kirkenes med varetransport. Jeg kan se hurtigruten fra kjøkkenvinduet mitt når den passerer fjorden her. Jeg tenker ofte : Kommer denne kystruten til å være nedlagt for alltid ? Det går to passasjerskip hele året fra Bergen til Hirtshals i Danmark. Denne ruten er også innstilt nå - det er ikke passasjerer.

Kan hende får man aldri tatt knekken på dette viruset - før Yeshua er tilbake på Oljeberget. Vi vet at viruset muterer - nå er det enda mer smittsomt enn før. Alle setter sin lit til en vaksine mot denne sykdommen. Om vi virkelig er inne i Trengselstiden : Så kan det hende at ingen vaksine vil virke. Min kone og jeg har ingen planer om å la oss vaksinere. Vi husker Svineinfluensaen og vaksinen mot denne : Flere personer i Norge ble livsfarlig skadet som følge av denne vaksinen.

Mange arbeidstakere og firma har problemer. Jeg har skrevet det før : Det ser ut som viruset vil ta knekken på all luksus. Kan hende vil flytrafikk i fremtiden bestå av militær-transport / jagerfly og ambulanse-flyvninger samt ut-flyving av mat. Cruiseskip vil ikke få passasjerer og rederi gå konkurs - det samme med flyselskap. Hotell og reiseliv har allerede store vansker grunnet manglende gjester. På den vesle øyen hvor jeg bor er det gratis matutdeling hver lørdag ( 8.000 innbyggere ). Det blir hungersnød , krig , jordskjelv og pest : Sa Yeshua før han reiste fra jorden. Om jeg har rett : Så er det knapt sju år til Frelseren setter sine føtter på ny på Oljeberget i Jerusalem.

Mange gamle og syke mennesker vil få denne pesten og omkomme. Således frigjøres leger og sykepleiere fra sykehjem - disse trengs på sykehusene våre.

Russland vil komme i krig ( GOG-krigen ) - da trolig med NATO. Vi vet hvor mange mennesker som omkommer som følge av de plager Frelseren beskriver : En fjerdedel av jordens befolkning , dvs. i underkant av to milliarder mennesker.

SALME 91

Jeg har lest denne bibelske salme flere ganger. Den forteller oss løsningen på de problemer vi står midt oppe i nå. Man må be om beskyttelse fra den Allmektige hver eneste dag - og ta på Guds fulle rustning. Videre må vi forberede oss på tider med lite mat og krigstilstand i landet vårt. I 2021 blir det enda verre tider - tror jeg.
 

fredag 23. oktober 2020

Russland med stor øvelse nær Norge

Ved strømbrudd faller fasttelefon og mobilnettet ut etter 3-4 timer grunnet batterikapasitet på senderne. Jeg har konstruert en enhet som gir meg samband med et 12 volts batteri - uten mobilnett eller fasttelefon. Mine naboer vet om dette - i tilfelle man trenger å ringe etter ambulanse eller det brenner.


Dagsrevyen i går , torsdag den 22.oktober , hadde som hovedoppslag at Russland øver på vinterkrigføring med store styrker meget nær grensen mot Norge. De kunne fortelle at vårt naboland har 50.000 soldater utplassert på Kola-halvøya.

Hvorfor gjør russerne dette akkurat nå ? Forholdet mellom Russland og Norge er på et lavmål og har neppe vært dårligere siden den kalde krigen. Militært sett er vårt land å sammenligne med musa og elefanten - når det gjelder vårt naboland i nord. NATO-øvelsen i Norge i 2017 viste at man trenger 1,5 måneder for å få landsatt militært materiell her fra fartøy. Når det gjelder luftkrigføring og sjøkrig ; så går forflytningen selvsagt mye raskere. Men slikt krever flyplasser som er intakte og at krigsskip er i området.

Russland ser hva som skjer i USA. Ved et presidentskifte kan det bryte ut borgerkrig der som gjør landet mer eller mindre handlingslammet. Om Russland skulle finne på å hær-sette Norge : Så er det slett ikke sikkert at NATO / USA vil engasjere seg i en storkrig som da blir 3.verdenskrig. Dessuten vet vi at man trenger TRE ganger så stor militærstyrke for å drive ut en fiende som har satt seg fast i et område. Russland demonstrerte under øvelse ZAPAD 2017 at de kunne sleppe ned stridsvogner i fallskjerm. Enklaven Kaliningrad i Østersjøen har mellomdistanse-raketter som kan treffe nøyaktig mål som flyplasser , baser , militærforlegninger og TV / Radio-bygg. I Bergen har man samlet TV 2 , NRK og flere aviser i ett og samme nybygg sentralt i byen. Det blir minst like farlig å være journalist som soldat i en krig mot Russland - tror jeg. Om russerne vil ; så har de hær-satt Norge på noen få dager. Siden russerne nå øver på vinterkrigføring : Så tyder det på at en slik operasjon kan bli gjennomført mens det er vinter.

Norge er i ferd med å bygge opp en kavaleristyrke i den fraflyttede Porsangmoen leir i Finnmark. Men de norske soldatene har ingen mulighet til å stoppe en motorisert og modernisert russisk armé som rykker uhyre raskt frem.

Jeg vil råde deg som bor i Norge til å finne frem brosjyren som norske styresmakter sendte til alle husstander i landet - der de fortalte hva den enkelte bør gjøre av beredskapsmessige tiltak - i tilfelle krig eller krise. Der slo de fast at det er den enkelte som er ansvarlig - ikke myndighetene. Da har de allerede ryggen fri om noen skulle protestere på manglende offentlig beredskap.
 

søndag 18. oktober 2020

Jeg blir blokkert av Herren !


 I dette området ved strandlinjen hvor jeg bor ; tok jeg opp video-film sist uke - men prosjektet mitt ble fullstendig blokkert - egentlig helt uforståelig. Fjellformasjonen du ser på bildet heter " Børo " på strilemålet - ser ut som en høy-børe med tørrhøy - som de gamle strilene bar på ryggen inn i låven.


Ofte når jeg ber min kveldsbønn ; så ber jeg Herren lede og styre meg. Ja , jeg ber om at Jahve , Yeshua og Den hellige ånd får alle fullmakter i mitt liv til å være min ror og styre meg i alt jeg gjør. Det er konsekvens av dette jeg vil berette om i dag.

Jeg har garn i sjøen og er ute og ser til disse hver dag. Jeg har kunnskap om denne strandlinjen som ingen andre gjenlevende har - de som visste om disse ting - hvorledes fiskerbonden greidde brødfø seg og sin familie her i fjorden - er døde.

Derfor planla jeg et video-opptak som var godt forberedt : I tillegg til den vanlige påhengsmotoren som går på bensin ; monterte jeg også en elektrisk motor med batteridrift - slik at det ble lite støy under opptakene. Opptakene tok kring en time. Da jeg kom hjem og skulle få videofilmen redigert : Så viste det seg å være helt umulig. Dette har jeg gjort mange ganger før - og det går alltid greit. Jeg jobbet i mange timer med saken og lastet filmen inn på en annen PC - men hele prosjektet var nytteløst å få redigert. Jeg takket Gud for at han blokkerte meg. På filmen nevnte jeg flere navn på nå avdøde personer som blant annet drev laksefiske med kilenot - kan hende ville Herren stoppe meg - han kan nemlig se inn i fremtiden - og konsekvenser for den enkelte av oss.

Nå tror du gjerne at det er tilfeldigheter som gjør at denne videoen ble blokkert. Nei , svarer jeg - jeg har mange personlige erfaringer på dette feltet.

Første gang jeg ble blokkert på underlig vis ; skjedde for mange år siden. Jeg kjøper mangt og meget på nettet - da blir det ofte billigere. Jeg skulle kjøpe en forsterker med avspiller for musikk - slik at jeg mellom annet kunne spille CD-plater på den. Etter en del undersøkelser kom jeg frem til hvilken spiller jeg skulle kjøpe - og jeg skulle bestille varen. Da var jeg fullstendig blokkert og kom ingen vei. Så svitsjet jeg over på en annen spiller fra samme leverandør - og kjøpet gikk i orden - og denne spilleren er meget god.

Jeg kan nevne mange slike eksempler : Men når jeg ber min kveldsbønn ; så ber jeg Herren om å stoppe meg når jeg bør stoppes - og legger alltid til : La meg forstå at det er DU som har stoppet meg !