onsdag 5. august 2020

Norsk oljeindustri borte på ett døgn ?
Det at norsk oljeindustri kan være " gravlagt " på ett døgn ; kan virke som rent tullprat. Men leser du videre ; kan det hende at det fins fornuft i det jeg skriver.

Lebesbymannen fikk et syn en novembernatt i 1907. Han anså dette synet så viktig at han fikk foretrede for de styrende myndigheter i de nordiske land : Herunder kong Haakon av Norge. Anton Johansen var egentlig fra Sverige ; men emigrerte til Norge og ble kirketjener i Lebesby kommune i Finnmark. Om somrene var han oppmåler-assistent for de som drev med oppmåling av landområdene i denne landsdelen.

I sitt " syn " fikk han se en enorm flodbølge - i sin ånd var han da plassert i Trondheim. Denne tsunamien " gikk av " i Nordsjøen og gjorde enorm skade i Nordsjø-bassenget. Han nevner blant annet  London , Nederland , Danmark og Norge. Denne flodbølgen ville gjøre skade på vårt land helt opp til Bodø ; kunne han fortelle. Spesielt nevner han skadene i Kristiansand. Han ser svære masser med trær og vrakgods som flyter kringom i fjordene i Norge.
Som han skriver : Så skjønner han ikke noe av dette - for Nordsjøen er ikke vulkansk !

Så over til fakta i vår tid : Det Herrens år 2020. Russland har utviklet en såkalt " dommedags-torpedo " - som har atomkraft som fremdriftsmiddel og har et stridshode med en kraftig komprimert atomladning. Denne torpedoen går med stor fart og har drivstoff nok til å gå jorden rundt. Torpedoen er konstruert med en hensikt : Lage en enorm tsunami.

Vi vet at Russland har stor produksjon av olje og gass. De bygger en ny rørledning som går langs Østersjøen for å forsyne Europa - herunder Tyskland - med gass. Vi vet at president Trump ved flere anledninger har gått ut mot ledelsen i Tyskland ; som tillater Russland å lage nye forsyningslinjer av sin gass mot Vesten. Således virker det helt logisk at det er i president Putins interesse å stoppe norsk leveranse av olje og gass til Europa - da vil han få bedre pris på sine produkter.

Hva skjer om en slik russisk dommedags-torpedo går av i Nordsjøen ? En enorm flodbølge vil oppstå. Det første man merker er at havet ( sjøen ) trekker seg uhyre mye ut - man ser tørt land som man aldri har sett før. Så kommer flodbølgen som stiger mange meter opp.

Bygninger og trær forsvinner i sjøen ; det flyter så mye vrakgods at det er umulig for båter å komme fram - herunder forsyninger til folk som bor på slike steder. Flytebroer vil ikke tåle belastningen av materialer / trær som hoper seg opp og som videre fører til blokade av sjøtrafikken.

Vil våre oljeplattformer tåle en slik enorm flodbølge ? Disse er jo konstruert for å tåle svære bølger. Kan hende vil disse plattformene greie dette - men ikke de landbaserte basene som ligger sjø-nært langs kysten : Disse vil bli totalt ødelagt og vil dermed sette olje / gassproduksjonen ute av drift. Jeg nevner i fleng : Kårstø , Sture , Kollsnes , Mongstad , Nyhamna på Aukra , Aure osv.

Om Lebesbymannen får rett : Så vil norsk oljeindustri fra Bodø og nordover greie seg - men dette er bare " lommerusk " i nasjonal norsk sammenheng - selv om Melkøya ved Hammerfest gir et bidrag til norsk økonomi. Våre nasjonale hoved-inntekter forsvinner - ja , hvordan går det da med gamle Norge ?

mandag 27. juli 2020

Har NATO forkastet forsvaret av Norge ?

                                          Det underlige lyset - fotografert fra min altan for et par
                                          dager siden. Lys er mye omtalt i BibelenDet opplyses at USA skal trekke ut sine 650 US-marines fra Norge. Bare kring 20 soldater blir igjen her til vedlikehold av materiell. Halvparten av disse soldatene er plassert i Værnes garnison i Trøndelag og andre halvpart i Sætermoen garnison i Indre Troms. Det er kjent at USA lagrer militært materiell i to store fjellhaller - herunder stridsvogner - for en styrke på 3000 soldater i Trøndelag. I tilfelle krig var tanken at disse 3000 amerikanske soldatene skulle flys inn til Værnes flyplass og klargjøre for kamp.

Et par dager senere får vi opplyst at USA har inngått avtale med Danmark for å bygge opp store militære fasiliteter på Grønland - der det fins fra før en kampflybase. USAs utenriksminister har nylig vært i Danmark og møtt statsministeren der - noe vi fikk se på TV. Vi husker også fra tidligere at president Trump ved flere anledninger har foreslått at USA får kjøpe Grønland av Danmark - noe de fleste bare ristet på hode av - og Danmarks statsminister sa blankt nei.

Hvorfor gjør amerikanerne dette. Jeg tror at vi finner svaret ved å se på truslene fra Kina - og Russland - som samarbeider med Kina . Stikkordet her er begrepet BASTIONFORSVARET. Det går ut på at Russland vil underlegge seg området som ligger nord for en linje : Sør Norge - Grønland. Sør for denne linje skal NATO ha herredømme. Vi husker fra den kjempesvære NATO-øvelsen Trident Juncture 2017 at NATO brukte 1,5 måneder for å få militært materiell for 50.000 soldater landsatt i Norge.
Kina har etablert seg med en såkalt forskningsbase på Svalbard. Men nå viser det seg at kineserne - på denne norsk-kontrollerte øyen - har satt opp sendere / mottakere av sitt navigasjonssystem der. Dette systemet er på linje med det amerikanske GPS-systemet som kan gjøres mer nøyaktig av USA i en krigssituasjon - eller koples helt ut.
Samtidig må vi ha i tankene at isen er i ferd med å smelte i Nordishavet og en ny og rask vei fra Kina og inn i Barentshavet da ligger åpen og klar. Kina satser uhyre mye penger på å bygge opp sin maritime militære slagkraft. En norsk militær-analytiker tror at Kina snart har gått forbi USA i sjømilitær slagkraft - og deres flåte består av nye skip - mens de amerikanske krigsskipene er i ferd med å eldes.
Vi vet at Russland og Kina har hatt felles maritime militærøvelser. Videre vet vi at Kina sendte flere av sine krigsskip inn i Østersjøen for å være med på 100-års-markeringen av Russlands marine.

Om Russland / Kina finner på erobre Norge / Sverige / Finland ; så er dette gjort på noen få dager. Det norske og svenske forsvaret ligger med brukket rygg mot russernes svært mobile og slagkraftige styrker. Under øvelse Zapad 2017 demonstrerte russerne at de til og med kunne sende stridsvogner ned med fallskjerm. Russerne har også rustet opp sin gamle base på Frans Josefs land - herunder utvidet rullebanen på flyplassen slik at de kan ta imot de aller største fly. Denne øygruppen ligger kring 50 mil fra Svalbard.
Jeg tror at NATO og således USAs doktrine nå er å stoppe en fiende på en linje : Grønland - Sør- Norge. Land nord for denne linje ; blir umulig å forsvare - tror jeg.

lørdag 11. juli 2020

Djevelen har sin egen logo

Det russiske orlogsflagget som alle krigsskip tilhørende Russland fører.Det såkalte Sørstatsflagget som ble benyttet under borgerkrigen i USA.Sommeren 1985 fikk jeg en åpenbaring som fortalte meg at Satan , Djevelen , har sin egen logo eller merke - og dette ser ganske enkelt ut : Bare en X .

Vi finner dette merket igjen mange steder ; herunder fører alle russiske krigsskip dette merket i sitt orlogsflagg. Den kjente russiske ubåten " Kursk " som gikk til bunns med sitt mannskap : Hadde dette merket godt synlig.
I Bibelen leser vi om GOG-krigen som skal finne sted i de siste dager. Jeg mener at Russland er GOG - da kan det nok passe å føre dette flagget også. Vi vet at bare EN av de største russiske ubåtene har mer sprengkraft om bord enn alle våpen som ble avfyrt under 2. verdenskrig.

Det såkalte sørstatsflagget har en X . I dag leser jeg at mange mener at USA nå er på randen av en ny borgerkrig.

Den norske kirke har som symbol en X med en P som går loddrett gjennom X-en. Så vidt jeg husker blir dette merket X kalt St. Andreaskorset - fordi det blir fortalt at apostelen Andreas ble korsfestet til en X .

Et norsk rederi som drev med innenlandstrafikk ; hadde X som symbol i sitt rederiflagg. En hurtigbåt i rute gikk med stor fart på land og to mennesker ble drept.

Flere land og stater bruker denne X-en i sitt flagg : Nord-Irland , Jamaica , Florida , Alabama , Skottland , Jersey .  Belgia har som Russland dette merket i sitt orlogsflagg.

onsdag 1. juli 2020

Verden er nå uhyre labil

Min lille fiskebåt " Bugge " fotografert av en dame på kaien - god fangst av lyr denne kvelden. Lyr er en fiskesort jeg setter meget høyt - egner seg til både fiskekaker og stekt med løk. Videre holder den seg god - lenge i fryseboksen ( klikker du på bildet ; så blir det tydeligere ).
I dag skriver vi 1. juli 2020. Jeg holder meg til det jordnære og driver med fiske og vedlikehold av ulikt slag. Den siste tiden har det vært uvanlig varmt og tørt her. Ja , en dag målte vi 31 grader C - kan ikke huske at det har vært så varmt her før i min levetid. Min mor snakket ofte om den tørre sommeren i 1933 da de fleste måtte hente vann et par kilometer herfra.

Jeg følger med på hva som skjer både ute i verden og her i Norge. Politiet i USA tok livet av en svart mann - det var grusomt å se på video. Reaksjonene kom umiddelbart - men det har utartet seg til mye underlig. Nå vil demonstrantene rive ned statuer av både kjente frihetskjempere og andre. Her i Bergen vil de også skifte navn på en hel bydel : Møhlenpris . Årsaken er visst at denne Møhlen var involvert i slavehandel for flere hundre år siden.

Norge har vært velsignet med få dødsfall grunnet corona - bare kring 250 personer - de fleste gamle. Ingen nevner at det kan være bønner til den Allmektige som er årsak til dette. Sverige har fulgt en annen strategi og der er dødstallene passert 5000. Samtidig må vi huske at det bor dobbelt så mange mennesker i Sverige enn her i Norge.

Men Norge er nå et avkristnet land. Bare kring 5 % av befolkningen tror på en evig fortapelse eller en himmel å vinne.
Jeg er meget spent på hva som skjer nå i juli måned. Jeg har før skrevet om den underlige opplevelsen jeg hadde natten til den 10. april 2016 : Klokken 5 om morgenen ble jeg vekket av en stemme som sa fire ord : " Donald Trump er antikrist ". Dette var lenge før noen trodde at Trump hadde den minste sjanse til å bli president i USA.
Jeg vet ikke hvem som var " avsender " av disse fire ord. Om det var Herren ; så vil det være sant - var det Satan ; så var det løgn. Men min opplevelse denne natten var helt reell og stemmen kom fra hode-gavlen av sengen.
Vi vet fra skriften at Antikrist skal regjere i 3,5 år før han blir avslørt og avsatt. Trump ble innsatt som president den 20. januar i 2017. Hvis han er Antikrist ; så er 20. juli 2020 en viktig dato.

Ellers har jeg fått melding om at de som administrerer denne bloggen skal legge om og forandre i nærmeste fremtid - så om jeg kan skrive noe mer her vet jeg ikke.

torsdag 4. juni 2020

Hva gjør russerne ?

                                                    Den russiske bjørn ( isbjørn ) - hva nå ?                                


Som beskrevet nedunder ; har NATO hatt en marineøvelse i Barentshavet - og det er kring 40 år siden sist de var der - under den kalde krigen. Nå viser det seg at også en alliert ubåt samt svære B-52 bombefly ( flygende festninger med A-våpen ) deltok sammen med norske F-35 jagerfly.

Russerne er forarget over denne øvelsen som rettet seg direkte mot Russland. En fremtredende russisk offiser opplyste for få dager siden at Russland vil igangsette en gigantisk marineøvelse der nord som svar på NATO-øvelsen. Denne nye øvelsen er ikke varslet slik den skal.

Russisk UD har forsøkt flere ganger å få til en dialog ( møte ) med Norge for å diskutere situasjonen på Svalbard. Norge har avslått å møte russerne. Dette er direkte uklokt fra norsk side - når naboen spør om å få snakke med deg : Så bør man ikke avslå ! Det norske forsvar er en lilleputt i forhold til det russiske forsvaret. Den svære NATO-øvelsen , for et par år siden , der 50.000 soldater deltok i Norge : Viste at det tok 1,5 måned å få det militære materiellet fraktet til Norge.

Under den russiske øvelsen ZAPAD 2017 gjennomførte russerne et fingert angrep på Svalbard. Dette ble benektet av norske myndigheter - men ett år senere måtte Norge innrømme at russerne i 2017 øvde på en invasjon av Svalbard. Man skal ikke lyve : Står å lese i Bibelen.

Den nye såkalte " dommedags-torpedoen " som russerne har utviklet ; har atomkraft som fremdriftsmiddel og et uhyre kraftig stridshode med komprimert atomladning. De siste dagene har jeg lest at denne torpedoen er utviklet for å lage en enorm tsunami opptil fiendens kyster.
Da går mine tanker til Lebesbymannen og hans syn en novembernatt i 1907. Flere land som grenser mot Nordsjø-bassenget ; vil bli hardt rammet av en enorm flodbølge : Herunder også Norge som vil merke virkninger av denne tsunamien helt nord til Bodø - kunne Lebesbymannen fortelle.

Men : Jeg er sannelig glad for at jeg ikke bor på Svalbard i disse urolige tider ! Jeg observerer også at denne bloggen min blir lest av russerne. Alt jeg skriver er hentet fra åpne kilder.

mandag 11. mai 2020

USA provoserer Russland i Barentshavet

                                                    Krigsskipet USS " Donald Cook " fra
                                                    den sjette flåte.


Primo mai gikk fire amerikanske krigsskip fra den sjette flåte samt et engelsk krigsskip inn i Barentshavet. " Donald Cook " har et spesielt radarsystem ( AEGIS ) som irriterer russerne - skipet kan observere tidlig russiske missil når de blir avfyrt. Norge har sagt nei til et slikt rakettskjold på norsk jord - for ikke å provosere russerne. Norge har ingen krigsskip med under denne manøveren.

" Donald Cook " kom i nyhetene for noen år siden da krigsskipet oppholdt seg i Svartehavet. Et russisk jagerfly kom mot det amerikanske skipet og kom så nær at det var stor fare for kollisjon. Denne hendelsen skremte amerikanerne og nyheten gikk verden over. Det virket som jagerpiloten var splitter gal. Krigsskipet har langtrekkende missil som kan lades med atomstridshoder.

Ja , vi vet at Bibelen forteller om GOG-krigen der GOG nok er Russland. Men vi vet ikke når denne krigen starter. Men det er helt klart : Krigsskip fra USA har ikke vært i Barentshavet siden tidlig på 1980-tallet : Så dette er en klar provokasjon fra NATOs side.

Etterord :
Den russiske storøvelsen i 2017 - kalt Zapad 2017 ( zapad betyr vest på russisk ) - demonstrerte blant annet et russisk angrep på Svalbard. Den norske utenriksministeren og den norske etterretningssjefen benektet at russerne hadde gjennomført en øvelse med angrep på Svalbard. Kring ett år senere måtte etterretningssjefen innrømme at russerne hadde øvd på en invasjon av denne øygruppen - som er under norsk styre og administrasjon ifølge Svalbard-traktaten.

For en tid tilbake ville russisk UD ha møte med norsk UD om forvaltningen av Svalbard. Dette nektet Norge. Nå i april oppstod et nytt problem : En russisk tråler som fisket ved Svalbard ble oppbrakt av et norsk kystvaktskip for påstått ulovlig fiske. Dette fikk russerne til påny å kontakte norsk UD.

Videre vet vi at Russland har gjenoppbygget sin gamle base på øygruppa Frans Josefs land. De startet der en julehelg for kring tre år siden. De siste rapporter går ut på at de har forlenget rullebanen slik at flyplassen der kan ta imot de aller største fly.
Det er noe russerne pønsker på der oppe i nord - kan hende er dette grunnen til at USA og Storbritannia  har sendt krigsskip inn i Barentshavet.

Bastion-forsvaret

Dette nye begrepet dukket opp for noen år siden. Det går ut på at Russland vil ha full militær kontroll over området fra : Sør-spissen av Norge til Island og Grønland og alt nord for denne linje. Derved får de stoppet NATO å føre troppestyrker og militært materiell inn i Norge i tilfelle en krig med Russland. Russerne har den siste tiden også hatt militærøvelser lengre sør enn før - helt ned mot den engelske kanal. På NATO-hold tolker man dette som ledd i bastionforsvaret. De siste månedene har president Trump ved flere anledninger ytret ønske om å kjøpe Grønland. De fleste flirer av dette - det er jo Danmark som har eierskap til dette området. Det siste jeg registrerte var at USA har gitt en pengesum til Grønland - var det kring 150 mill. kroner ? Trolig er dette et forsøk på å hindre at russerne greier å opprette et slik bastionforsvar helt sør i Atlanterhavet. Er dette forberedelser til GOG-krigen ?

søndag 3. mai 2020

Potet-dyrking i Slottsparken - Oslo ?

                                                   Min åker blir frest før potet-setting


Under første verdenskrig ( 1914-18 ) dyrket vårt kongehus poteter i Slottsparken. Da var det kong Haakon som satt på tronen. Han var dansk prins før han ble konge i Norge - og han var en kristen mann - utdannet som marineoffiser i Danmark. Kan hende blir det nødvendig på nytt å dyrke poteter i nevnte park - om Yeshuas ord om hungersnød i Trengselstiden ; blir en realitet.

Norge har blitt velsignet med få døde av coronaviruset - i skrivende stund ligger antallet på mellom 200 og 300. Sverige som ikke har hatt så strenge restriksjoner som oss : Har det 10-dobbelte antall døde. Samtidig må det sies at Norge har kring 5 millioner innbyggere mens Sverige har kring det doble.
På et sykehjem i Bergen har hele 16 beboere dødd av Corona. I dag meldes det at en sogneprest på Østlandet er død : Han var helt frisk og aktiv idrettsmann før denne pesten rammet han. Men de fleste døde i Norge er eldre mennesker.

Nå skal vi her i Norge begynne å lette gradvis på restriksjonene . Da står det helt klart for meg at antall smittede og døde vil stige dramatisk. Hva vil dette føre til ? Mange leiligheter og bolighus blir tomme og lagt ut for salg. Prisene på bolig blir redusert og bygging av nye husvære vil stoppe opp - det blir ikke marked for nybygging. Vi har nå mer enn 400.000 arbeidsledige i landet vårt og mange bedrifter vil gå konkurs etter hvert. Norge blir rammet mer enn andre land : Kronekursen var uhyre lav allerede før viruset kom. Videre har oljeprisen stupt til 20-30 dollar fatet og dekker ikke kostnadene med å pumpe opp oljen. Etterspørselen etter olje er også laber da både flytrafikk og cruisetrafikk er meget redusert. Oljelagrene verden over er fulle og Norge skal redusere produksjonen av olje og gass. Videre så har Norge en offentlig sektor som har svulmet opp til uante dimensjoner. Dette er årsaken til at verden ikke har tillit til den norske kronen : Nå har markedet langt større tillit til svenske og danske kroner - selv om disse landene ikke produserer en olje-dråpe.

Norge har således vært elendig styrt de siste ti-årene. Vi har ikke reservelager av mat ( kornlager ble avskaffet i 2003 ) og vår selvforsyningsgrad er på bare 38 %. Sist uke kom det melding om at Russland stopper all eksport av korn - slik flere andre land har gjort.

Vårt forsvar ligger også nede med brukket rygg. Fregatten som kolliderte med en tankbåt i Hjeltefjorden ; skal ikke erstattes med nytt fartøy. Nå har det også kommet en hemmelig rapport som forteller om store problemer med de nye F-35 jagerflyene som blir levert fra USA. Disse flyene er den største investering som er gjort på forsvarssektoren noen sinne. Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren ; kunne vi mobilisere 13 brigader i tilfelle krig ( 5000 x 13 soldater ). Nå kan vi knapt mobilisere EN brigade.
Til slutt gjentar jeg Yeshuas ord om slikt som vil inntreffe i Trengselstiden : Krig og rykter om krig , hungersnød , pest og jordskjelv både her og der. Vi vet lokaliseringen av ett kraftig skjelv ifølge Bibelen : Jerusalem - der en dal skal dele seg i to deler.