Wednesday, 16 January 2019

Ny russisk dommedags-torpedo

                                          Den nye russiske dommedags-torpedoen " Poseidon "

Jeg har visst om denne nye russiske torpedoen fra våren 2018. Nå har det kommet flere detaljer omkring dette våpenet. Det har atomkraft som fremdriftsmiddel og kan lades med atomstridshode ( komprimert ) med en styrke på TO megatonn som kan sammenlignes med 2.000.000 tonn militært sprengstoff  ( TNT ).
Til sammenlikning kan vi se på A-bomben som ble sprengt over Hiroshima i 1945 : den hadde anslagsvis 15 kilotonn TNT. Der ble 140.000 mennesker drept. Denne torpedoen har en sprengkraft som er om lag 133 ganger kraftigere enn Hiroshima-bomben.
Russerne skal nå lage 32 slike A-torpedoer : 18 skal plasseres i ubåter ved Kola og 18 i Stillehavs-området. De bygger nå to ubåter i nord : " Khabarovsk " og " Belgorod " med lengde på 120 meter som skal få disse nye torpedoene om bord. Det fortelles at Poseidon kan gå ned til 1000 meters dyp ( ubåter max 600 meter ) og har en toppfart på 200 km / time. Denne farten undrer meg når det gjelder motstand i sjø : Vi vet at denne motstanden øker med kvadratet på farts-endringen. Men med atomdrevet motor er det trolig mulig. Torpedoen kan gå jorden rundt ( interkontinental ).

Hvilke mål er torpedoen beregnet på ?

Store byer som ligger ved havet. Ja , tenk bare på New York og hvilken skade en 2 megatonns A-bombe kan gjøre der ! Det fins ikke mottiltak mot denne torpedoen heller - som går meget stille og visstnok ikke setter spor etter seg. Russerne kan bombardere byer som ligger både til Atlanterhavet og Stillehavet med sine 32 torpedoer.
Videre sies det fra russisk hold at våpenet også er beregnet på store hangarskipsgrupper. Vi vet at amerikanske hangarskip har flere andre krigsskip rundt seg når de beveger seg i havet. EN slik torpedo er nok til å utslette hele gruppen av krigsskip.

Ja , hva skal jeg si til slutt : Med denne torpedoen utrustet med A-stridshode samt det nye missilet som også har A-stridshode og en fart på 20 x lydhastigheten - så har Russland nå fått et overtak militært sett på oss i vesten.


Tuesday, 15 January 2019

USA ut av NATO ?

1962
Kadett Andersen ved Krigsskolen - her i Tollbugata 10 ( T - 10 ) der vi bodde første året på KS. Senere år bodde vi på hybel kringom i Oslo. Hanskene var hvite - og fans det en ørliten flekk på disse ; så ble det såkalt " negativ registrering " - som igjen førte til dårlig karakter i disiplinen " militært forhold ". Den gang var jeg bryter og har to gullmedaljer å vise frem i denne idrettsgrenen.
Vi fikk stadig vite fra offiserene på KS at vi kadetter fikk den absolutt dyreste utdanning som kan gis en norsk borger.

USA UT AV NATO ?

På nettet leser jeg i dag at president Trump ved flere anledninger har uttalt at han vurderer å trekke USA ut av NATO. Tja , dette har jeg ventet på en stund. Det er jo USA som bærer mesteparten av forsvars-utgiftene i denne alliansen - de fleste andre land sluntrer unna 2 % - målet - herunder også Norge.
Etter mine vurderinger er Norges forsvar , relativt sett , dårligere rustet enn i aprildagene i 1940. Høstens storøvelse i Norge " Trident Juncture " viste at det tok kring 1,5 måned å få NATO-styrkene inn i landet vårt - selv om mange havner ble benyttet.
NATO kan selvsagt fortsette uten USA - men da svært svekket. Om dette skjer ; så er det en effektiv statsleder i øst som koser seg over en kopp kaffe ( han er avholdsmann - sies det ). Med sine nye hypermissiler som går med en hastighet 20xlydhastigheten - er det en smal sak å erobre Skandinavia. Det svenske forsvaret er minst like nedbygd som det norske.

Vi fikk besøk av sønn ( 51 ) og svigerdatter i julehelgen. (Han har vært to perioder i Libanon ). Da benyttet vi en formiddag til å skyte inn et nytt våpen som jeg har kjøpt. Tja , kanskje Lebesbymannen , Anton Johansen , får rett når det gjelder russisk invasjon av Norge og Sverige. Med USA ute av bildet ; skulle denne operasjonen bli en smal sak.....

Wednesday, 2 January 2019

Putins nyttårsgave til sitt folk

HYPERMISSILET " AVANTGARD " UTSKUTT FRA MIG - 31 JAGERFLY I 2018

Om du leser lenger nede på denne nettsiden ; så lurer jeg på hva russerne vil finne på i julen 2018. Ja , nå finnes svaret : President Putin kan gratulere sitt folk med det nye hypersoniske missilet " Avantgard " som ble testet for få dager siden. Missilet gikk over en strekning på 6000 kilometer og landet i Kamsjatka-området. Farten på missilet er nå oppgitt til 20 x lydhastigheten. Vesten har IKKE noe våpen som kan nøytralisere dette missilet grunnet den enorme hastigheten.
" Avantgard " har atomkraft som fremdriftsmiddel og kan ha komprimert A-bombe som våpen - men kan også i stedet utrustes med konvensjonelt kraftig sprengstoff.

Bombemål i Norge

Her kan jeg nevne flere aktuelle bombemål i vårt kjære fedreland - men vil bare nevne to slike. Vi vet at Putin har full kontroll over media i Russland. Om han planlegger en invasjon av Norge ; slik Lebesbymannen beskriver i sitt syn en novembernatt i 1907 - vil nok denne mektige mannen sørge for kontroll på media også her. Da trengs bare to slike hypermissil ( trolig med konvensjonelt stridshode pga sivilbefolkningen ) : Marienlyst i Oslo samt Mediehuset i Bergen der både TV2, NRK samt flere store aviser er samlet i samme bygg.
I romjulen kikket jeg på dette nye svære bygget i Bergen og tenkte : Hvor dum går det an å bli ?? Tenk å samle så mange journalister og teknisk utstyr i ett eneste bygg i Bergen. Ja , er mine tanker korrekte ; så er yrket journalist blant de farligste i vårt kongerike.
Vi som er militær-utdannet ; vet at spredning av våre avdelinger er uhyre viktig - spesielt når det gjelder fare for A-krig. Kompaniene i en infanteribataljon blir utgruppert slik at en liten taktisk A-bombe bare kan sette ett kompani ut av spill.
Ja , i Norge kan det være minst like farlig å være journalist / tekniker som soldat ! Jeg ser at det er personer i mange land som leser hva jeg skriver - herunder Russland , USA , Ukraina mv. Men alle opplysningene jeg legger ut her er hentet fra media / nettet. Jeg har ikke hatt tilgang på gradert materiale på svært lang tid - og ville aldri funnet på å opplyse om slikt - grunnet den livslange taushetsplikten jeg har skrevet under på.

Havseilas i full storm i nyttårshelgen

Det svære skipet " Bergensfjord " som går fra Bergen / Stavanger til Danmark


Lørdag den 29. desember gikk kona og jeg om bord i dette store skipet i Bergen. Cruiset gikk til København og været sørover var helt fint og rolig. Vi var ute på byen i denne store byen og spiste middag.
Jeg merket " på meg " allerede på formiddagen da vi gikk om bord i Bergen - at noe ikke var bra - jeg fikk en vemmelig følelse i kroppen.
På min mobil fulgte jeg med på værmeldingene for hjemreisen : Og disse viste bare stiv kuling - ingen problem for denne svære skuta.
Rett før avgang i København mandag ; kom kapteinen på høyttaler og fortalte at det var meldt full storm / orkan under hjemfarten , og at vi skulle settes i land i Kristiansand neste dag og busses hjem til Bergen.
På min mobil har jeg installert maritim navigasjon med AIS. Jeg fulgte således hvor vi seilte : Skipet gikk på sakte langs Sverige , passerte Gøteborg og fortsatte i leia mot Oslofjorden - for å søke ly mot uværet.
Dette var nyttårsaften og mannskapet hadde gjort store anstrengelser for at vi passasjerer skulle få en god middag med drikkevarer og det hele - altså en fin opplevelse. Under fest-middagen som startet klokken 1900 , var det fremdeles liten sjøgang og vi koste oss ved bordet sammen med flere ukjente damer fra Bergen. Jeg tok flere bilder fra denne middagen ; og sendte hjem til venner / kjente der jeg spøkefullt skrev : Ja , slik hadde de det på " Titanic " også...Flere hadde hørt orkan-varselet og trodde jeg mente alvor - og kom med trøstens ord til meg på mobilen.
Før klokka var 23 sa jeg til kona at jeg går på lugaren og til køys - og hun var enig. Jeg sovnet som en stein og ble vekket av kona i 2-3 tiden om natten fordi det gikk full alarm om bord. Alarmsignalet hadde jeg studert ved avreise - og konstaterte at det ikke var dette som hylte - og sovnet på nytt som en stein - ifølge kona. Dagen etter fikk vi vite at det var feil på vakuum-systemet til toalettene som hadde utløst denne skarpe ulingen.
De fleste ble sittende i salongen utover natten da uværet slo inn for fullt - og mange ble skadet ved fall i trapper - det var jo stort sett bare eldre folk om bord. Guiden fortalte dagen etter at hun hadde vært oppe til 0400 for å hjelpe folk som hadde skadet seg denne natten.
Klokken 1200 middag la båten til kai i Kristiansand og mange busser var rekvirert for å frakte oss hjem - og vi satt og humpet i nærmere ni timer før vi kom til Bergen.
Men ----jeg var uthvilt og hadde det bra på bussreisen - andre virket forferdelig slitne - de hadde sovet for lite.
Da uværet satte inn ; kom jeg til å tenke på apostelen Paulus som var gjennom et lignende uvær i Middelhavet - men langt mer dramatisk i seilbåten - enn hva vi fikk erfare i et moderne cruise-skip.
Her hjemme ble presenningen på den største båten min flerret av - ellers så ser det ut som bygningene våre har greidd seg bra i stormen. Dette har jeg selvsagt takket Vår Herre for !

Friday, 14 December 2018

Mine tankar om framtida


MINE TANKAR OM FRAMTIDA

Les me i Det nye testamente , så fekk Jesus spørsmål om endetida : Hans svar var mellom anna at me skulle studera profeten Daniel - og skjøna det me les der. Så langt eg har funne ut ; så er dette einaste gongen Jesus syner til ein bestemt profet i Det gamle testamente.
Dette rådet frå Jesus har eg teke på alvor og har studert profeten Daniel i over 30 år. Det må gå å knekkja denne Daniel-koden ; har eg sagt til meg sjølv. Men eg hadde ein ukjend faktor som gjorde umogeleg å finna ei løysing.
Ei april-natt i 2016 vart eg brått vekt av ei røyst som sa følgjande ord : DONALD TRUMP ER ANTIKRIST. Eg hugsar at eg låg på mi høgre side og denne røysta kom liksom inn frå sengegavlen ved hovudet mitt. Så snudde eg meg i senga og såg på klokka : Ho synte 0500 om morgonen. Det tok lang tid før eg sovna att.
I april 2016 var det ingen som hadde noko tru på at herr Trump hadde nokon sjanse til å verta president i USA. Folk berre flirte når namnet hans vart nemnd. Det var heilt andre kandidatar dei trudde på.
Denne opplevinga mi var heilt reell slik eg har skildra ho. Men eg er fullt klar over at denne stemma eg høyrde ikkje sikkert kom frå Herren - det kan sjølvsagt vera frå den vonde som har freista å lura meg.
Men tek ein som utgangspunkt at denne stemma kom med sanninga ; vert dekodinga av profeten Daniel slik :
- trengselstida som Bibelen talar om kjem om to år , altså årsskiftet 20 / 21 . Mange kristne trur at opprykkinga til himmelen for dei kristne vert før trengselstida - men eg trur at kristne ( utvalde ) også må gjennomgå denne grusomme tida med krig og elende.
- president Trump vil regjera i 3,5 år : Han vert avsett i juli 2020
- Harmageddon-slaget vil skje på vårparten i 2027 - og då vil Jesus koma tilbake til Oljeberget i Jerusalem - truleg i mai dette år.

Såleis : Vert president Trump avsett i juli 2020 ; er det truleg at resten av mitt " reknestykke " også er korrekt. I motsett fall så raknar heile tankerekkja og eg har vorte lurt av DEN VONDE ei aprilnatt i 2016. Eg skal opp til "eksamen " om 1,5 år ; så får dei som lever då sjå om eg strauk !
Det er ein mann inne i Hardanger som skriv mykje på nettet om trua si. Han har gått heilt andre vegar i Bibelen og funne ut at Jesus kjem tilbake til jorda vår i 2028. Berre eitt års differanse mellom oss !


Sunday, 2 December 2018

Kva gjer russarane i jula 2018 ?

Medan me et , drikk og gurpar i vår overflod i jula - så kan det henda at russarane gjer noko heilt anna - slik dei gjorde i jula 2017.


Denne gongen skriv eg på nynorsk avdi dette er ei utdøyande målform. Men først : Eg ser kva land som er inne og les kva eg skriv på bloggen min. No ligg Russland øvst med opptil 17 treff kvar dag og Ukraina ligg på 8 . Noreg ligg sjølvsagt på førsteplass. Dei må difor finna interessante opplysningar her ; sidan denne enkle nettsida mi er lesverdig for utlendingane. USA ligg også høgt oppe på denne rankinga.

Sist jul var russarane mykje aktive : Dei oppretta ein heilt ny base på Frans Josefs land der oppe i is-audet. Dette vart knapt registrert her i vest ; men USA var seinare på året i nærleiken der oppe med måling av radioaktivitet - og fekk utslag på sine instrument ved Frans Josefs land. Så langt eg skjønar har russarane bygd opp infrastrukturen der med ferdig-element ( containarar ).
Vidare les eg i dag om at dei skal byggja oppatt byen Pevek i Aust Sibir Sjøen. Der var det i 1980 12.000 innbyggjarar - no berre kring 4.000 .

I fjor øvde russiske styrkar på åtak mot Svalbard - noko vår utanriksminister og E-sjef nekta for . Men i 2018 kunne dei same personane stadfesta at dei visste at russarane simulerte åtak mot Svalbard. I samband med denne øvinga gjorde russarane noko dei aldri har gjort før - dei røyklagde marinehavnene på Kola i samband med starten på øvinga deira. ( Zapad 2017 . Zapad tyder vest ).

For nokre år sidan gjekk ein russisk ubåt under isen der nord og navigerte seg fram til pol-punktet.
Der planta dei eit russisk flagg på havbotnen. Ja , russarane har nok ambisjonar i desse farvatna - og det er nok olje og gass som driv dei. Men Svalbard har også ei strategisk plassering for deira væpna styrkar - derom er det ingen tvil.
Så kva skjer jula 2018 langt der nord ? Eg veit ikkje svaret ; men vert ikkje undra om bjørnen i aust rører på seg medan me gaflar i oss julematen.

Friday, 23 November 2018

Detaljer om fregatt - fadesen

Sjøkartet der kollisjonen skjedde. Den røde streken til høyre er kraftkabel som ligger på bunnen
Sjø-dybden ligger på om lag 200 meter. Åpent og fint område å navigere i ! Jeg er ofte på Midtfjordsbøen og fisker - denne grunna ser du nede på høyre side av sjøkartet.Det lekker ut flere og flere detaljer om denne kollisjonen mellom en norsk fregatt og en svær oljetanker. Fregatten hadde 7 personer på broen i kollisjonsøyeblikket. En av disse var en kvinnelig amerikansk marineoffiser - og det var visstnok hun som fikk opplæring og trolig hadde kommandoen da det smalt.
Losen på oljetankeren gjorde alt han kunne for å avverge kollisjonen : Han var inne på VHF-senderen flere ganger og advarte og ba fregatten gå styrbord - han så jo begge sidelanternene på fregatten - noe som forteller at krigsskipet hadde kurs rett mot tankeren. Han slo full akterover ; men en tung tanker trenger lang distanse for å stoppe. Fregatten hadde i overkant av 17 knop da det smalt og reduserte overhode ikke sin fart. Tankeren hadde da bare 4 knop. Så svingte tankeren styrbord for å avverge kollisjon. Som siste utvei tar losen en kraftig lykt , som skal være om bord i alle store båter - og lyser kraftig mot fregatten ; men intet hjelper.
Den store tankeren merket svært lite til kollisjonen ; losen så bare fregattens laterner fare bakover på tankerens styrbord side. Styrbord anker hadde truffet krigsskipet og ankeret gikk tapt i kollisjonen.
Videre mister fregatten all styring og glir mot land rett nord for Sture-terminalen. Med først da slår de på sin AIS-sender som forteller hvor de er og hvem de er ( NATO war-ship ).
En slik AIS viser også kurs , fart og navn på fartøy. Et slikt krigsskip er " stelth " som betyr at det er brukt en spesiell maling som gjør skipet nær usynlig på radar. Våre nye F-35 jagerfly er også stelth.

Videre har det gått rykter om at det er russerne som har vært i området og jammet GPS-signalene som nyttes til maritim navigasjon. Dette er tullprat : Om signalene ble jammet ( støysending ); så ville de sivile fartøyene i området også merke dette på sine instrumenter. Vi vet at to andre sivile fartøy gikk nordover på styrbord side av tankeren.
Men vi vet også at russerne er ute med jamming av GPS i Finnmark - der også flytrafikken fikk problemer under den store NATO-øvelsen. Videre husker jeg en episode der et amerikansk krigsskip var i Svartehavet nær KRIM. Plutselig viser kartmaskinen ( bruker GPS-signaler ) at fartøyet befant seg langt inne på tørre land. Men russerne nekter alltid for at det er de som jammer.

Her har det nå vært kaldt og stille vær i mange dager ; men hevingen av fregatten har de ennå ikke startet med. Ja , de venter nok til onsdag : Da kan det bli full storm her ! 13 er et farlig tall : På siden av krigsskipet står det store tall å lese : 313.
På både styrbord og babord side er det oppbevart kring 30 torpedoer samt flere andre våpen herunder et ukjent antall NSM-missiler som blir produsert på Kongsberg - våpenverdier nær 300 mill. kroner.
Sprengstoffet i alt dette toler slett ikke mye støt for det eksploderer. Går en torpedo eller et NSM-missil av ; så går alt av. Da blir det en kraftig tsunami i Hjeltefjorden ; og mye av Sture-terminalen er kaputt. Vi får inderlig håpe at dette ikke skjer.....
For ordens skyld : Alt jeg skriver her er opplysninger jeg har hørt eller lest i media - og kan selvsagt inneholde feil.