torsdag 5. desember 2019

Russisk oppbygging på Frans Josefs landKartet viser den russiske basen på Nagurskoye - Frans Josefs land


Siden 2017 har Russland forsterket sin gamle base fra Sovjet-tiden på Frans Josefs land. Denne basen ligger 700 kilometer fra Longyearbyen på Svalbard - der Norge har jurisdiksjon. Vi husker at russerne benyttet julehelgen , for noen år siden , til å starte denne oppbyggingen - mens vi andre var opptatt med å gafle i oss pinnekjøtt og juleribbe.

Nå forlenger de rullebanen på Nagurskoye fra 2500 meter til 3500 meter : Således kan de største russiske flyene lande der - både svære transportfly og jagerfly. Dette kan satellitt-bilder fortelle.

Danskene er meget opptatt av den nye russiske trusselen mot Grønland. Om de russiske jagerflyene kan ettertanke i luften ; kan disse også nå Grønland fra Frans Josefs land.

Tenker vi på NATO og Norge ; så er vurderingen at russerne gjenoppbygger denne basen for å kunne hindre at Norge får forsyninger fra allierte i en krigssituasjon. Men : Det er klinkende klart at Russland slett ikke bygger ut denne basen bare for moro skyld : Det ligger en klar militær vurdering bak.
Om vi ser dette i lys av Bibelen : Så er dette oppbygging til GOG-krigen - som er beskrevet i Skriften. De fleste mener at GOG er Russland ( Gog i Megogs land ). Det er også interessant å merke seg at det fins en liten tre-kirke på Nagurskoye - som russerne har bygget. Så Gudshuset er på plass også der !

tirsdag 3. desember 2019

Stort og aggressivt svart hull oppdaget

                                          Stort svart hull i vår galakse - meget aggressivt !

Forskere har oppdaget et stort svart hull i sentrum av vår galakse : Melkeveien. Hullet har fått navnet " Sagittarius A " og fremviser meget stor appetitt. Et svart hull har meget komprimert masse - og sluker alt som kommer i nærheten - visstnok også lyset. Avstanden til vår lille jord skal være 26.000 lysår. Men som jeg har skrevet i et annet innlegg lenger nede her - så har forskerne funnet ut at det fins gjenstander som beveger seg med større fart enn lysets - som er på om lag 300.000 kilometer / sekund.
Mine tanker går da til Bibelen og hva den forteller om de siste tider. Himmelens krefter skal rokkes...
Det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet er borte.
Vår Gud , Jahve , har full kontroll over materien. Det er jo HAN som har skapt alt sammen ved sin sønn Yeshua.

Jeg tror at vi nærmer oss dagenes ende. Da kan det tenkes at forberedelsene til at nåværende planet Tellus ( jorden ) skal forsvinne ; er i gang. Kan det være dette aggressive svarte hullet , i vår egen galakse , som utfører denne handlingen ? Jeg vet ikke svaret. Men jeg tenker ofte på at en ny jord ikke skal ha hav. Om det er ferskvann der ; vites heller ikke av meg. Men vi leser i Skriften at våre nye kropper skal bestå av " ånd og vann " - kjøttet og resten av vårt legeme er borte. Vannet fryser ved 0 grader Celsius. Jeg spurte en gang Vår Herre hvordan vårt utseende vil være i himmelen. Svaret jeg fikk var : - Som i din ungdoms beste år. Men dette svaret reiser nye spørsmål : Hva med dem som dør tidlig - før de kommer til ungdomstiden ? Jeg kan ikke svare på dette ; men den Allmektige har nok en løsning på alt !mandag 2. desember 2019

Underlig episode i Bergen

                                          Bryggen i sentrum av Bergen. Nest største by i Norge.
                                          Står på verdensarv-listen. Før var navnet Tyskebryggen grunnet
                                          Hanseatene fra Tyskland som kom hit og handlet.
                                          Men etter at Tyskland erobret Norge i 2. verdenskrig ( 40-45 )
                                          så byttet de navn til Bryggen etter krigen.I forrige uke våknet vi opp til meldingen om at riksveien fra nord var stengt på ubestemt tid. Et vannrør som var plassert midt i veien i 1926 ; hadde fått en stor lekkasje. Dette er faktisk eneste innfarts-åre fra nord  til byen. Omkjøringen på flere mil via Arna og Nesttun stod fullstendig i stampe og folk kom ikke på jobb. Over et døgn var veien stengt.
Både beredskapssjefer og politikere kunne fortelle oss hvor sårbare vi er. Men : Er det ikke disses ansvar å sørge for at vi ikke blir sårbare ? Tenk om den elektriske strømmen blir borte en uke eller to - da vil hele det norske samfunn bryte sammen. Vårt samfunn baserer seg på at strømmen blir borte max. tre døgn. Hvor har de det fra ?

Et par uker før hadde jeg en hel sides oppslag i avisa Nordhordland om beredskapen i vår nye stor-kommune. Således var det en underlig episode - i Sandviken i Bergen - dette rørbruddet , men kanskje et forvarsel til oss innbyggere her vest.

Jeg leser med glede at Ukraina og Russland har startet med samtaler og fangeutveksling. Mange ukrainere leser hva jeg skriver - også russere og franskmenn. Men vet du at lille Norge har sendt et firma til Ukraina for å montere store areal med solcelle-panel ? Dette er jo ren energi !

Til slutt vil jeg takke president Putin og Russland for at den spiondømte nordmannen ble benådet og har nå kommet hjem til Kirkenes - nær grensen til Russland i nord. Han var fengslet i Lefortovo - fengselet i Moskva nesten to år. Selv påstår han at han ikke var spion - men kurer. Han hadde med seg 3000 euro samt en minnepenn til Moskva - for å betale en russer for tjenester som denne hadde ytt til norsk etterretning om russiske ubåt-bevegelser der oppe på Kola. Men : Denne russeren arbeidet for sitt eget land og gav falske opplysninger til Norge - om jeg har oppfattet situasjonen rett. Således lurte russerne nordmennene trill rundt. Denne saken framstår så amatørmessig at man kan bare smile - og det gjør nok russerne !

onsdag 13. november 2019

Hvor lenge blir regjeringen sittende ?
                               Regjeringen Solberg : Hvor lenge eksisterer den ? Jeg tror vi har en allmektig
                               Gud ved navn Jahve og en sønn ved navn Yeshua. Når begeret er fullt ; så griper
                               Han inn. De siste dagers uttalelser fra vår statsminister gjør at jeg tror at noe
                               kommer til å skje. Hans veier er uransakelige !

mandag 11. november 2019

Spent mellom øst og vest


tirsdag 22. oktober 2019

Kristendom og fysikkKRISTENDOM SETT I LYS AV FYSIKKENS VERDEN

Vår hjerne er ikke utrustet til å forstå den fulle og hele sannhet hvordan ting virkelig fungerer. Skriften sier jo også at vi mennesker forstår bare stykkevis og delt den tid vi vandrer rundt her på jorden. Men det bør være tillatt for et enkelt menneske å pønske litt på det uforståelige.

Jeg har sett et TV-program der de fremste forskerne innen kvantefysikk ble intervjuet. Plutselig stilte programlederen følgende spørsmål til den enkelte fysiker på tomannshånd : - Hva er tid ? Ingen av disse forskerne kunne svare på dette - selv om de tenkte seg om en god stund.
Da får jeg prøve å svare : Bibelen forteller oss at i evigheten eksisterer ikke tid. Det er således her på jorden dette fenomenet fins : Jorden snurrer rundt sin skråstilte akse EN gang i døgnet. De som befinner seg ved ekvator har størst fart i verdensrommet mens en person på en av polene bare blir snudd 360 grader på ett døgn. Videre går jorden i en ellipsebane kring solen og denne ferden tar ett år.
Videre forteller Bibelen oss at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte.
Således blir min konklusjon at TID egentlig er vår fiende her på jorden og at denne skal forsvinne når vi går inn i evigheten.
Så kjenner vi formelen : Lysets hastighet = bølgelengde x frekvens ( c = lambda x f  ).

Denne hastigheten er målt til kring 300.000 kilometer i sekundet. Videre vet vi at elektromagnetiske bølger ( slike bølger fører til at du får inn radio og TV ) går med nett samme fart som lyset.
Den enkle formelen : vei = fart x tid : viser oss at ved lysets hastighet opphører begrepet tid. Da er vi inne i evigheten - tror jeg.
- Jeg er verdens lys ; uttalte Yeshua da han gikk omkring på denne jord for kring 2000 år siden. Ja , er du i lyset og beveger deg med samme hastighet som dette -  da er du i evigheten. Men du må tro på Yeshua og Bibelen for å kunne komme inn i denne evigheten. Hvorfor må du det ? Vår Gud , Jahve , er sannhet. Om du ikke tror på at han eksisterer ; så er du ikke i sannheten og kan således heller ikke oppnå frelse. Troen er således en forbindelse du selv oppretter med den evige Gud - og denne forbindelsen MÅ gå gjennom Yeshua for å få kontakt med den Allmektige og evigheten.

Før Yeshua drog fra Oljeberget i Jerusalem og til himmelen ; lovet han disiplene at de skulle holde seg i ro inntil de hadde fått Den hellige ånd ( DHÅ ) - som han ville sende. Vi vet at det gikk 10 døgn før DHÅ nådde jorden og Jerusalem. Om Frelseren drog til Himmelen med lysets fart , sendte DHÅ straks han kom frem , og denne også gikk med lysets fart mot jorden : Så kan man regne ut hvor langt Himmelen ligger fra jorden. Det har jeg gjort - og denne avstanden - etter disse forutsetninger - er slett ikke så langt fra vår egen klode. Men mine forutsetninger kan være feil - det har de fremste forskerne innen kvantefysikk funnet ut. Lenge trodde man at lysets hastighet er den høyeste hastighet som kan forekomme i universet. Men fysikerne har nå funnet objekter som går med større fart enn lysets.
Videre har de funnet ut noe underlig som slett ikke kan forklares på menneskelig vis : Tenk deg et legeme på denne jord , for eksempel en menneskekropp. Når dette legemet beveger seg her , så fins det et helt likt legeme , uendelig langt borte , som ser nøyaktig likt ut og beveger seg på nett samme måte som det jordiske.
Da tenker jeg med mine enkle jordiske tanker : Vår Herre kan sitte i Himmelen og følge med på våre bevegelser og gjøremål her på jorden uten å være til stede her !

Oppsummering til slutt : Det er begrepet tid som er vår " fiende " her på jord. I Paradiset fins ikke tid - men evighet. For å oppnå evighet må du inn i en fart på minst lysets fart. Siden Yeshua er verdens lys ; så må du via Ham for å oppnå evigheten i Paradiset. Det er din tro på Yeshua og Jahve som er " stikkontakten  " og DHÅ " ledningen " som kan kople deg opp mot Frelseren - som igjen er koplet opp mot vår Gud - Jahve. Ja , slik tenker jeg med mine enkle jordiske tanker.....

søndag 29. september 2019

VERDENSPANIKK PÅ FEILT GRUNNLAG

      Dette bildet skal forestille verdens undergang - men er det ikke slik det nå ser ut i Syria ?


Verdenspanikken er i ferd med å spre seg - det er klimasaken det gjelder. Vi fikk dette demonstrert i FN for kort tid siden. Unge jenter står frem og " forkynner " dødsdommen over planeten Tellus - altså den jord vi lever på. Isen smelter både ved polene og isbreene her i Norge minker år for år.

Det er grunn til å få panikk : For de personene som ikke har fått skikk på sin tro på Jahve og Yeshua - altså blitt kristne. Disse miljøproblemene er nok korrekte , men betyr svært lite siden det er snakk om få år før Yeshua kommer tilbake til denne jord - i byen Jerusalem og på Oljeberget.

Verdens mektigste mann , president Donald Trump , har fått alvorlige problemer i forbindelse med en telefonsamtale han hadde med den nye presidenten i Ukraina - altså denne TV-kjendisen og komikeren. Men Trump var også en TV-kjendis før han ble president i USA - da under tittelen : Lærlingen. Hans ord var stadig : - You are fired ! Men slikt har han også holdt på med som president i USA : Han har avsatt de fleste av sine regjeringsmedlemmer , pressetalsmenn-og kvinner , sikkerhetsrådgivere med flere. Ja , fins det noen igjen av de som var med fra starten 20. januar 2017 ?
Nå vil demokratene sette i gang en riksrett-prosess for å få avsatt Trump som president i USA. Jeg tror at Donald Trump blir avsatt i juli 2020 - altså om 8 - 9 måneder. Hvorfor jeg tror dette ; har jeg redegjort for i tidligere innlegg her på denne nettsiden.

Men vi som er borgere på denne jord bør være engstelige - særlig de som mangler kristen tro. Jeg mener at innen to år så er jorden vår inne i trengselsestiden som er beskrevet i Bibelen. Dette er en så forferdelig tid som verden  aldri før har sett. Svært mange kristne tror at opprykkelsen til himmelen vil skje før trengselstiden. Men jeg tror at alle levende på denne jord må gå gjennom denne grusomme tiden på sju år. Først da kommer Yeshua og rykker opp de utvalgte og setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem - tror jeg.

Det er nok riktig at klima og miljø er i ferd med å endre seg. Dette har nok med trengselstiden å gjøre og det er intet vi mennesker kan reparere. Bibelen sier at det vil komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte. Ja , det er helt forferdelig at verdenshavene er fulle av plast. Men hva har dette å si når havet er borte om 8 til 9 år ? Jeg diskuterte dette med en prest i Den norske kirke for noen år siden. Han svar på mine tanker var : - Ingen vet dag eller time når Jesus kommer igjen. Da svarte jeg : Nei , jeg snakker ikke om dag eller time - men om år ! Det er profetiene til Daniel som er grunnlaget for mine beregninger. Om du leser Det nye testamente ; så ble Yeshua spurt om endetiden og hans gjenkomst. Da henviste Han til nettopp profeten Daniel og ba oss studere denne profeten og skjønne hva vi leser der. Dette har jeg forsøkt å gjøre i kring 30 år nå.