søndag 25. februar 2024

Sjefsredaktøren i VG har fått chip i hånden


 Gard Steiro er sjefsredaktør i Verdens Gang som er den største avisen i Norge . Han forteller at han har fått innsatt en chip i ene hånden . Den er på størrelse med et riskorn ; sier han .

Da skjønner vi kristne at Frelseren snart kommer tilbake til vår jord . Bibelen advarer oss : Vi må ikke implantere denne chipen i pannen eller hånden . Den kommer til å inneholde alle opplysninger om oss og vi trenger verken pass , visakort  eller vaksinekort . Men Skriften sier også at vi ikke kan kjøpe eller selge uten denne mikro-chippen .

Vi husker hvor fort våre myndigheter fikk skiftet ut alle strømmålere i alle hjem i Norge . Således følger de nå med hver eneste time hvor mye elektrisk strøm vi bruker og prissetter deretter . Samme hurtighet vil vi plutselig oppdage når myndighetene  har bestemt at alle mennesker i vårt land skal ha denne chippen . MEN : Dette er Satans påfunn og vi som ønsker å arve evig liv i himmelen må for all del nekte å få en slik chip inn i pannen eller hånden . 

Jeg tror at vi blir pålagt å implantere chippen i løpet av de neste to år . Hvordan skal vi ikke-implanterte kunne kjøpe mat eller betale våre regninger ? Får vi andre til å handle for oss : Så kan nok myndighetene overvåke slikt . Husk at Norge er det landet i verden der innbyggerne blir mest overvåket . Vi blir sporet hvor vi enn er ved våre mobiltelefoner . Med 5G ser de snart når vi går på do . Bompenge-systemet overvåker hvor vi kjører - intet er skjult for STATEN .

Det er svært vanskelig å ta ut kontanter i Norge : Maksimum 10.000 kroner i måneden i min bank . Myndighetene kan ikke følge med kontantene slik som ved bruk av bankkort . Husk at det nylig ble vedtatt i Norge at alle våre innkjøp skal lagres av myndighetene .

Jeg ser ikke noen annen redning for oss som nekter chip inn i vår kropp enn å skaffe oss kontanter . Men husk å oppgi beløpet på selvangivelsen : Ellers kan det bli vanskelig å få skiftet sedler om de går over til nye sedler . Det er ikke lenge siden 500-kroner sedlene ble byttet ut . Svært mange fikk store problemer med å veksle  inn de gamle .

Et annet råd må være å opparbeid et lager av matvarer hjemme som står seg over lang tid . Dette kan komme godt med ved krig og krise også . Uten denne chipen kan du nok ikke reise utenfor landets grenser heller . Sannelig er jeg glad for at jeg snart fyller 82 år . Stakkars de som er unge i dag .

tirsdag 20. februar 2024

Norge med delingsplan av Israel


 Jeg har kjøpt en liten ny fiskebåt . Nå har jeg også montert en kraftblokk med bensinmotor på denne for å dra opp den tunge garnlenka fra 50 meters dyp . Så snart det blir godt vær skal båten sjøsettes . Først skal vi ha ut sildegarn og senere torskegarn . Det meldes nå om godt innsig av gytetorsk i våre fjorder .

                                                                  -------------------

I dag kvapp jeg i stolen : Norske myndigheter er nede i Tyskland på en sikkerhetskonferanse . Der har den norske utenriksministeren hatt samtaler med flere - herunder med palestinske myndigheter . Han fikk skryt av disse palestiner-araberne for sitt engasjement for dem . I dag har utenriksministeren kunngjort at en plan for deling av Israel nesten er ferdig utarbeidet . Israel deltar ikke i disse møtene i Tyskland .

Norge vet ikke hva de holder på med . For det første er Israel den fjerde sterkeste militærmakt i verden og de har atomvåpen . Dette at svake Norge jekker seg opp til å lage plan for deling av Israel : Ligner ingen ting . Sist de forsøkte å dele Israel og utarbeidet de to Oslo-avtalene : Endte det i fullstendig fiasko . Oslo har i mange år vært et skjellsord i Israel .

Statsminister Netanjahu uttalte for noen dager siden at det er helt uaktuelt for Israel å la palestiner-araberne få sin egen stat . Men Norge - som viser seg som det verste jødehater-landet på kloden - skal altså tvinge jødene til deres selvutslettelse .

Ifølge Skriften så bor Herren på Sion . Sion er et høydedrag i Jerusalem . Når lille Norge prøver å dele Hans land i to deler og to stater : Så kjemper de samtidig mot Ham . Det å kjempe mot vår allmektige Gud : Får alltid konsekvenser . Han har fastsatt i Skriften hvor stort Israel skal være . Fra Jordanelven til Middelhavet og fra Egyptens bekk på Sinai og helt opp til elven Eufrat .

Stakkars lille Norge : Herrens straffedommer kommer meget snart til vårt kongedømme !

                                                           

mandag 12. februar 2024

NATO og Donald Trump som ny USA-president


 Vi som bor ved sjøen og har fiskemuligheter : Har en stor fordel om krig eller krise bryter ut . Her er kona og jeg på dorgetur for kring ett år siden . Lyr er den fisken vi setter mest pris på : Den smaker godt og er holdbar over lang tid i fryseboksen .

                                                                   -----------------

Slik det nå ser ut : Så kan Donald Trump bli president i USA om mindre enn et år . Norge har oppført seg slik de siste årene at russerne har erklært vårt land som ikke vennlig-sinnet . Vi sender våpen til Ukraina og lærer opp ukrainske soldater i krigføring . Trump holdt foredrag for noen dager siden der han fremhevet at det slett ikke er sikkert at USA vil delta i en krig for å forsvare europeiske NATO-land . Slike tanker har han vært innom den tiden han var president . En amerikansk president er øverstkommanderende for landets væpnede styrker .

Det ser nå ut til at Ukraina er i ferd med å tape krigen mot Russland . Således kan det da bli en fredslutning der - og Russland overtar hele eller deler av Ukraina . Krigsindustrien i Russland har arbeidet på høygir : Noe som har gjort at ledere i flere europeiske land har uttalt at Europa snart kan være i krig mot russerne . Med en Trump i presidentstolen så kan det bli fristende for Putin å hevne seg på ikke-vennligsinnende land - herunder også Norge .

Vi har oljerikdommer som russerne gjerne slår kloa i . Trolig vil russerne i en angrepskrig vestover gå inn i Norge , Finland og Sverige samtidig . Både det norske og svenske forsvaret er helt nedbygd . Finnene derimot har et godt forsvar med en reservestyrke på 900.000 soldater . Kan hende omgår russerne Finland og angriper Norge og Sverige ? Det vil nok ikke bli brukt atomvåpen mot Norge : Russerne skal jo selv gå inn i landet og ta over olje - og gass-rikdommene våre . Da får kontinentet et problem med energisituasjonen der norsk gass er en viktig faktor .

Om USA ikke vil forsvare oss i en krig mot Russland : Så må vi stole på andre europeiske land . I praksis blir dette Storbritannia og Frankrike . Begge disse land har atomvåpen og et sterkt forsvar . I denne forbindelse tenker jeg på Lebesbymannen og hans syn en novembernatt i 1907 : Han " så " franske fly i luftkamp over Sør-Norge og Sør-Sverige . Han så også at de russiske hærstyrkene ble stoppet i Nord-Norge .

Blir Donald Trump president igjen i USA : Så tror jeg at han samtidig er Antikrist - jfr. min opplevelse natten til 10.april i 2016 der jeg hørte fire ord : - Donald Trump er Antikrist . Jeg har aldri før eller etter hatt en slik overnaturlig opplevelse .


tirsdag 6. februar 2024

Kan bli utkommandert i krigen !Det skjer nå helt utrolige ting i Norge . Lovverket skal endres og flere saker er sendt ut på høring og kan vedtas av Stortinget snart :

- Alle norske borgere kan utkommanderes til å arbeide for staten . Det innebærer nok at hvem som helst må gå i krig for Norge eller få andre gjøremål av myndighetene. Folk flest er ikke orientert om dette .
- Staten kan overta ditt hjem eller din hytte og overgi dette til andre . En juss-professor tolker dette dithen at staten ikke overtar eiendomsretten til eiendommen , slik at du får den igjen når den ikke brukes av andre .- Mange bileiere har fått melding fra staten i disse dager om at kjøretøyet deres kan bli overtatt av det offentlige . Slike regler hadde vi også før : Den gang Norge hadde et skikkelig forsvar .
Når jeg forteller dette til folk jeg kjenner : Så tror de meg ikke .

Jeg er snart 82 år og husker flere glimt fra 2.verdenskrig . Men jeg har aldri opplevd lignende . En eldre dame  jeg kjenner ble enke for noen år siden . Hun har hus og fin eiendom men frykter at hennes hjem kan bli overtatt av flyktninger og asylsøkere . Derfor vurderer hun å finne seg en ny mann for å prøve å hindre at huset overtas til andre .

Detaljer i lovendringene kjenner jeg ikke . Men det vil ikke forbause meg om undertegnede kan bli utkommandert i en fremtidig krig . Jeg har jo vært yrkesoffiser i Hæren . Da får jeg si som apostelen Paulus : " Om jeg lever eller dør så hører jeg Herren til " . Således tar jeg det hele med knusende ro !

lørdag 3. februar 2024

USA forventer russisk angrep på Norge


 Dette er mitt diesel-aggregat som står klar når den elektriske strømmen forsvinner . Man kan lagre ubegrenset med diesel , men bare 50 liter med bensin i Norge ; ifølge opplysninger på internett. Går Russland til angrep på Norge : Så slår de ut den elektriske strømmen i landet og skyter ned vestlige kommunikasjons-satelitter . Da må de maritime navigatørene gå tilbake til kart og kompass samt klokke . Flyene trenger også amerikanske GPS-signaler for sin navigasjon . Russerne har sitt eget navigasjonssystem - det samme har Kina .

                                                                -----------------------

USA skal nå opprette åtte nye baser i Norge der amerikansk lov gjelder . Fra før har USA fire baser her .

De gamle basene er : Rygge flystasjon , Sola flystasjon , Ørland flystasjon samt Ramsund orlogstasjon . De nye basene blir : Marinebasen Haakonsvern , Værnes flystasjon , Andøya flystasjon , Ørland flystasjon , Bardufoss flystasjon , Setermoen garnison i Troms , Osmarka fjellanlegg samt Namsen drivstoffanlegg .

For meg virker det som USA tror at et russisk angrep på Norge kan forventes . Det norske forsvaret er det lite igjen av : Generalløytnant Mood , som tidligere var sjef for Hæren , mente at den norske Hæren bare er i stand til å forsvare et par bydeler i Oslo . Han har nok rett i dette . Dessuten mangler Norge ammunisjon - mye av slikt er sendt til Ukraina . Heimevernet har igjen 40.000 soldater : Men disse har bare lette håndvåpen . Sjøheimevernet ble nedlagt for noen år siden . Heimevernet mangler også ammunisjon : Så da står man tilbake med nevekamp og høye stridsrop mot en angripende russisk styrke . Således er det lett å skjønne at USA vil ha 12 baser i Norge . Disse amerikanske soldatene kan ikke straffes etter norsk lov om de begår lovbrudd i Norge : De er underlagt amerikansk lov .

Blir Donald Trump gjen-innsatt som president i USA om mindre enn ett år : Så kan han beslutte at Europa må sørge for eget forsvar . Disse tankene var han innom da han var president . Da forsvinner nok de 12 US-basene i Norge og vi står ribbet tilbake i møtet med bjørnen fra øst . Våre oljerikdommer er nok uhyre interessant for Kreml å slå kloa i .


fredag 26. januar 2024

Bør man misjonere for alle og enhver ?


 Dette er et bilde etter bybrannen i Ålesund i 1904 . Ett trehus ble stående igjen : Kalt mirakelhuset og er nå museum . Dagen før brannen startet , fikk mannen som bodde i huset , besøk av en engel som fortalte om brannen som skulle komme og årsaken til dette var all synd i befolkningen i byen . Herr Nord fikk klar beskjed fra engelen om å bli værende i huset og ikke bære ut noe inventar og løsøre . Han gjorde som engelen befalte og trehuset ble spart . Alle bygg rundt dette huset brant helt ned .

                                                                       ---------------

I den såkalte misjonsbefalingen fra Yeshua  heter det : - Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler... Det står ikke : Gå ut og gjør alle mennesker til mine disipler . Dette er en vesentlig forskjell . Når jeg hører på norske predikanter ; så uttaler de stadig at Yeshua ønsker at alle mennesker skal bli frelst . Jeg får tilsendt Guds ord hver morgen til min epostadresse . I går leste jeg fra Markus : 4 , 10-20 . Der taler Yeshua til sine disipler : " Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt ! Men til dem som er utenfor , blir alt gitt i lignelser , for at de skal  se og se , men ikke skjelne , høre og høre , men ikke forstå , så de vender om og får tilgivelse ".

Dette er klar tale fra Frelseren : Han vil ikke at alle skal bli frelst , få tilgivelse for sine synder og således arve Guds rike . Bibelen forteller også at det er vår Gud - el Shaddai - som har avgjort hvem som blir frelst og som trekker disse til Messias . Ved å misjonere for alle og enhver : Så kan man komme i skade for å motarbeide Herren . Dette tok jeg opp i en kristen forsamling for en tid tilbake . Det ble en umiddelbar og kraftig reaksjon : En mann tok ordet og påstod at dette er fullstendig feil . Senere i møtet kom han bort til meg og ba om unnskyldning .

Om jeg har rett : Så bør man være varsom med egen misjonering ellers kan man motarbeide vår Gud . Kan hende bør vedkommende vise tydelig interesse for kristendommen før man fremlegger Guds Ord .

fredag 19. januar 2024

Er vi nå på randen av storkrig ?


 I disse alvorlige tider er det bra for oss som har ovn og vedfyring . Om russerne skulle angripe Norge : Så tar de den elektriske strømmen samt skyter ned vestlige kommunikasjons-satelitter .

                                                                  -----------------

Den svenske forsvarssjefen gikk ut forrige uke og sa at alle svensker bør forberede seg på krig . I dag leser jeg at den tyske forsvarssjefen går ut i media og ber om at tyskerne forbereder seg på krig . Disse vet langt mer om situasjonen i verden enn mannen i gata .

I dag blir det opplyst at russerne har sendt raketter mot byen Kharkiv i Ukraina og drept 60 franske soldater samt såret mange . Russland har innkalt den franske ambassadøren i Moskva i forbindelse med dette . Da er det klart at et NATO-land har styrker på ukrainsk jord for å kjempe mot russerne .

NATO skal neste uke starte den største militærøvelsen siden den kalde krigen : " Steadfast Response " der 90.000 soldater skal delta . Sverige - som ikke er NATO -medlem  - skal også delta . Hva vil da hende ? Blir dette starten på en konvensjonell krig mellom NATO og Russland ? Det er klart at russerne vil tape en konvensjonell krig mot et samlet NATO .

Hva gjør så russerne ? De har verdens største arsenal av atomvåpen . Etter mine vurderinger vil russerne ikke bruke A-våpen nær egne grenser . Men de kan bruke mindre taktiske A-bomber mot mål som : Kiev , Brussel , London og Paris . Når det gjelder atomvåpen så er det noe som heter " første-anslags-fordelen ". Den som uventet plutselig starter en atomkrig : Har store fordeler mot en fiende .

Men russerne kan også bruke en annen strategi og gjøre et omfattende atomangrep mot USA og gjerne også bruke dommedagstorpedoen " Poseidon " som er konstruert for å lage en enorm flodbølge . Jeg vet ikke hvordan fremtiden utvikler seg : Men verdenssituasjonen har ikke vært så spent siden Cuba-krisen den gang president Kennedy styrte USA .