søndag 3. oktober 2021

Når smeller det i Sør-Kinahavet ?


                                              Det engelske krigsskipet HMS Richmond trosset Kina og

                                              gikk gjennom Taiwan-stredet sist mandag.


NATO har sendt store marinestyrker inn i Sør-Kinahavet. Krigsskip fra USA har gått gjennom Taiwan-stredet - nå har også et krigsskip fra Storbritannia gått gjennom dette stredet. Kina føler dette som en provokasjon og har de siste dagene sendt nærmere 40 av sine jagerfly mot Taiwan - uten å angripe. Som kjent hevder Kina at Taiwan tilhører Kina.

NATO er en nord-atlantisk forsvars-allianse. Hva gjør denne alliansen nede ved Taiwan ? Kinas leder møtte sine soldater for noen måneder siden og fortalte dem at de måtte være forberedt på å gå i krig ! Kina og Russland samarbeider militært og har hatt flere felles militær-øvelser. En krig der nede i den fjerne Østen ; vil gi kineserne en stor fordel : Korte forsyningslinjer.

Bibelen forteller om en stor krig de siste dager : GOG-krigen. Tidligere har jeg - og mange andre - trodd at Russland er GOG. Men det kan vise seg at GOG er en allianse bestående av både Russland og Kina. USA har sitt eget navigasjons-system som kalles GPS - som alle NATO-land benytter. Dette systemet kan skrues av og på av USA - for ulike områder av verden. Vi vet at russerne har jammet ( støy-sending ) disse GPS-signalene oppe i Finnmark . Dette har ført til navigasjonsproblemer for både fly og skip.

Russerne har sitt eget navigasjonssystem - det samme har Kina. Det viser seg at Kina har montert basestasjoner for sitt system på Svalbard . Dette forteller oss at de i fremtiden kan få bruk for sitt navigasjons-system her oppe i våre farvann.

I USA er det produktmangel i mange butikker - det samme i Storbritannia. Videre er det også drivstoff-krise i UK . De mangler 100.000 sjåfører ; blir sagt. På kontinentet er det mangel på elektrisk strøm og  den 1. oktober ble verdens lengste undersjøiske kraftkabel åpnet. Den går fra Rogaland i Norge til et sted rett ved Newcastle. Denne kabelen skal forsyne en befolkning som er like stor som Oslo by. Her i Norge er vann-magasinene allerede nedtappet - har kun 60 % fyllingsgrad. Likevel sendes strøm ut av Norge til flere europeiske land. Vi kan få en strømkrise denne vinteren i vårt land. Myndighetene har laget en hemmelig plan hvordan dette skal løses i to faser : Fase 1 : Hver strøm-abonnent får en viss mengde kwh til sin disposisjon. Om denne grensen overskrides ; så blir den elektriske strømmen svimlende dyr for vedkommende. Fase 2 : Om fase 1 ikke gir godt resultat - så blir det utkopling av strømmen - til visse tider. Vi vet at mobilnettet har en batterikapasitet på kring fire timer - da er man uten telefonsamband. Et Norge uten elektrisk strøm vil falle sammen som et korthus. De norske myndighetene fikk hastemontert såkalte smart-målere i alle hjem i landet. Da kan strøm-leverandøren sitte på sitt kontor og kople ut og inn strømmen hos den enkelte med et tastetrykk på pc-en sin.

Ja , vi går meget spennende tider i møte . Vi vet at Frelseren har fortalt om hungersnød i de siste dager.

lørdag 11. september 2021

Mennesket forstår ikke evigheten


 I år har vi vært på sjøen og skjært tang som er lagt på potetåkeren vår. Da får jorden tilført mange viktige mineraler - sier de kyndige. Også russere leser bloggen min. Jeg reiste med buss fra Kirkenes til Murmansk for noen år siden. Da vi nærmet oss Murmansk ; dukket høyblokker opp - men rundt disse hadde beboerne der satt poteter. Ja , russerne og jeg har nok samme tankegang : Man bør ha et lite lager av mat i disse ulvetider.

                                                     --------------------------------

Vi mennesker forstår tiden men ikke evigheten. Som det står i Bibelen : Så forstår vi bare stykkevis og delt - men dette blir det slutt på når jordelivet er slutt. Jorden roterer rundt sin skrå akse og bruker ett døgn på denne rotasjonen. Videre går jorden i en ellipseformet bane som tar ett år. Det er disse bevegelsene som utgjør begrepet tid for oss. I himmelen er begrepet tid borte - der råder evigheten som vi mennesker ikke forstår.

Når vi dør : Så går vi inn i evigheten. Jeg tror at tiden fra dødstidspunktet til Dommens dag ikke vil merkes i det hele - det blir som det skjer i samme øyeblikk. Livet har to utganger : Enten havner man i Himmelen eller så plasseres man i helvete. Dette har også Yeshua fortalt oss - om en evig pine i helvete.

Yeshua er nå i Himmelen ; men skal snart vende tilbake til jorden og Jerusalem. Jeg har undret meg over dette med bønn. Hvorfor må vi be til Jahve i Yeshuas navn ? Kan hende er det slik : I Himmelen råder evigheten. Når vi ber : Sender vi vår melding ( bønn ) på himmel-frekvensen. Da dukker den Allmektige ned i akkurat den tiden som råder på jorden og utfører det han vil gjøre - etter vår bønn .

Yeshua uttalte : Vær i meg og la mine ord bli i dere. Be så om hva dere vil og dere skal få det. Ja , tenk på dette : Om vi greier disse to ting har vi mennesker uhorvelig makt. Da kan jeg sitte her hjemme i min stue og styre hele landet !

Jeg og min kone er ute og arbeider med noe praktisk hver dag - på sjø eller land - om været tillater det. Ofte kjører jeg meg fast i et praktisk problem som jeg ikke finner løsningen på. Da stopper jeg opp og går inn på " himmel-frekvensen " og ber om at HAN skal finne en løsning for meg. Som oftest blir da problemet løst.


lørdag 4. september 2021

Ny overnaturlig opplevelse
Sortering av poteter i tørkehuset  vårt


Kona og jeg er gamle mennesker : Men vi setter poteter hvert år og tar de opp med hånde-makt. I år hadde unger av  brunsnegler ( Iberia-snegl som kom til Norge for noen år siden ) spist seg inn i store poteter og ødelagt mye av avlingen.

Men potetene skal sorteres i fire deler : Gode matpoteter , mindre gode matpoteter , settepoteter og småpoteter - som før ble kokt og gitt til grisene på gården.

For noen dager siden satt jeg alene på gulvet i tørkehuset og sorterte poteter. Det var meget fint vær og vindstille. Når jeg holder på med slikt arbeid ; filosoferer jeg ofte om mangt og meget. Jeg tenkte på hvor godt de fleste har det i Norge etter at vi fant olje og gass utenfor våre kyster. Det er bare kring 3 % av befolkningen her som tror på at det finnes en himmel å få komme til og et helvete å unnfly. Jeg sa til meg selv ( kanskje halvhøyt ) : De fleste tror at alt vokser inn i himmelen...Plutselig kom et uvanlig kraftig vindkast på baksiden av tørkehuset og døren , som stod åpen i finværet ,  ble slengt igjen med et brak. Så ble det helt stille igjen. Først tenkte jeg at det var Satan som prøvde å skremme meg. Da jeg gikk inn til lunsj fortalte jeg om denne underlige opplevelsen til min kone - og teorien om Satan som mislyktes i å skremme meg.

Da jeg hadde lagt meg samme kveld tenkte jeg på denne opplevelsen og kom til å tenke på hva disiplene opplevde på pinsedagen da de var samlet i den øvre sal på Sion i Jerusalem. Før Yeshua forlot denne jord så ba han sine disipler om å vente til Han hadde sendt Den hellige ånd - slik at de fikk kraft til å gjøre det de skulle. Da DHÅ kom til dem : Så hørtes det ut som et voldsomt uvær og tunger av ild satte seg på deres hoder. 

Jeg observerte ingen tunger av ild denne dagen - likevel kan det tenkes at Den hellige ånd ville understreke ovenfor meg at Talsmannen var enig i mitt utsagn om at intet vokser inn i himmelen. Ellers har jeg opp gjennom årene hatt mange overnaturlige opplevelser og noen av disse hendelsene har jeg fått på trykk i lokalavisen her. Jeg tror ikke bare på Skriften - jeg vet at dette er sannhet !


    

fredag 20. august 2021

NATO-kollapsen i Afghanistan


 

Vi har vært vitne til noe helt uventet : Afghanistan ble overtatt av islamistene i Taliban på noen få dager. USA hadde kring 15.000 soldater spredd over hele landet. Andre NATO-land hadde også styrker der og lille Norge hadde nå et feltsykehus på flyplassen i Kabul. Vesten hadde lært opp afghanske styrker i kring 20 år - alt fra våpenbruk til taktikk. Men ingen gikk til motangrep på Taliban - alt utstyr ble overgitt til islamistene. Av US-utstyr kan nevnes : kring 40 fly , herunder Black Hawk helikopter , 2000 pansrede kjøretøy , droner av typen ScanEagle , 600.000 rifler , 162.000 sambandsenheter og mye annet. Slik teknologi kan nå falle i fienders hender som Russland , Kina eller Iran.

Hvorfor skjedde dette ?

Vi kristne har vår Gud ved navn Jahve og hans sønn Yeshua. Muslimene har en gud som kalles Allah og deres profet er Muhammed. Denne Muhammed gikk rundt på jorden flere hundre år etter at Yeshua ble tatt opp til himmelen.. Det står i Bibelen at Yeshua uttalte at etter ham skal det komme falske profeter.

Jeg tror at vår gud Jahve har full kontroll over alt som skjer på jorden og i himmelen. Men slipper Han kontroll over situasjonen ; så tar denne verdens fyrste over - nemlig Satan. Slikt har nok skjedd her - tror jeg. NATO er fullstendig " avkledd " og sjefen for hele alliansen er norsk .

Personlig har jeg alltid ment at forsvarsalliansen NATO aldri burde engasjere seg i konflikter utenfor dets landegrenser. Jeg tenker på bombing i Jugoslavia , invasjon i Irak og Syria samt bombing av Libya .Alt dette har vist seg i ettertid å være fullstendig mislykket.

Verst er det alle de tusener av soldatliv som har gått tapt. Bare i Afghanistan er flere tusen US-soldater blitt drept av islamistene. Norge har mistet 10 soldater der og mange ble såret. Ja , hva tenker de etterlatte etter drepte vestlige soldater ? Fullstendig bortkastede liv og ansvaret har POLITIKERNE i de land som sendte soldater dit. I Norge regjerte Jens Stoltenberg som statsminister da de første soldater ble sendt fra Norge til Afghanistan. Han er nå generalsekretær i NATO.


torsdag 12. august 2021

Yeshuas gjenkomst - 2027 eller 2028 ?


 I kristendommen er person-navn viktige. Apostelen Simon ble til Peter. Saulus ble til Paulus og Jakob ble til Israel. Det nye testamentet er skrevet på gresk - da er det at Yeshua blir til Jesus. Det er viktig å bruke rett navn slik de ble uttalt den gang personene gikk rundt på jorden - tror jeg. Nylig oppdaget jeg at apostelen Peter slett ikke hadde dette navnet på arameisk ; men KEFA. Yeshua kalt ham altså Kefa.

Som du skjønner ; så har jeg studert profeten Daniel i mange år og kommet frem til at Yeshuas gjenkomst til denne jord blir våren 2027. Jeg mener at det ligger helt oppe i dagen at denne begivenheten skjer om våren. Våren slutter som kjent 1. juni hvert år. Videre hadde jeg en opplevelse våren 2016 - der jeg ble vekket om natten og fire ord ble sagt : DONALD TRUMP ER ANTIKRIST. Dette var før noen hadde trodd at denne mannen skulle bli president i USA. Jeg tror således at Trengselstiden - slik Yeshua har beskrevet den - er i full gang og at disse dager blir forkortet.

Men så er det andre Bibel-granskere som har gått andre veier ; og funnet ut at de 6000 dager som er beskrevet i Bibelen ; blir slutt i 2028 - trolig i september dette år og at Yeshuas gjenkomst skjer da.

I alle fall er det maks  syv år til at Yeshua setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem - tror jeg. Om disse dager i tillegg blir forkortet : Så går denne forferdelige tiden meget fort. Vi skal oppleve : Jordskjelv , hungersnød , krig og pest - alt ifølge Yeshua selv. Pesten er allerede kommet til vår jord og matmangel er på vei. Videre skjer det underlige ting som ekstrem tørke mange steder som igjen fører til skogbranner. Store deler av Sibir er svidd av - også omfattende branner i California. Jahve bruker også vannmasser for å vekke mennesker til tro : Den siste tiden har Belgia , Tyskland , Østerrike fått uhorvelig med nedbør på kort tid slik at hele landsbyer er lagt i ruiner. Slikt har jeg ikke opplevd i mine 79 år på denne jord. Det samme har skjedd langt borte i den fjerne Østen - India og Kina. Herren bruker vann for å dekke over synd ! 

søndag 1. august 2021

Matmangel kan snart ramme Norge


                                              Gi oss i dag vårt daglige brød - inngår i bønnen

                                              Yeshua lærte oss å be.I Trengselstiden kommer det hungersnød ; fortalte Yeshua om de siste dager. Norge har en selvforsyningsgrad på bare 34 % - altså mat til bare 1/3 av befolkningen - resten av maten må importeres. Sist uke tok Senterpartiet opp dette med matforsyning og la fram forslag om at landet skulle bygge opp et reservelager nok til 1/2 års forbruk. Dette ble kontant avvist av de styrende partier og Høyre kom med den gamle leksa om at vi bare kunne spise fisk. Ja , spis kun oppdrettslaks en hel uke : Så skal vi snakkes den neste uken. Da spyr du bare av lukten av denne fisken. Jeg tror at sittende statsminister vil få et meget dårlig ettermæle grunnet elendig beredskap - herunder matvareberedskap.

Fremskrittspartiet satt i regjering  kring seks år og hadde også Landbruksministeren en tid ( Sylvi Listhaug ). Hun la om hele landbrukspolitikken dithen at man skulle satse på meget store bruk i stedet for å ha spredt jordbruk i mindre enheter over hele landet. Jeg tror at FrP bommet totalt her : En matvarekrise i Norge vil nok vise det.

Folk som mangler mat blir desperate og ofte fører dette til at butikker blir plyndret : Det ser vi nå flere steder i verden. Dette kan også hende i Norge - hva gjør makthaverne i Norge da ? Politiet vil ikke ha mulighet til å stanse en menneskemengde som er desperate og gjerne har sultne barn å forsørge.

Jeg har vært yrkesoffiser i Hæren og har kjent sulten på kroppen. Da jeg var kadett ved Krigsskolen ; var jeg uten mat en hel uke under øvelse Trangen nær svenskegrensen ( der kaptein Dreyer stod på stubben og ledet sine soldater - med flere skudd i sin kropp ). Den gang var jeg ung og greidde dette uten noen store problemer - men i dag ville jeg få vansker med slikt.

Jeg er også så gammel at jeg husker rasjoneringskortene hver familie fikk utdelt av kommunen like etter siste verdenskrig. Da var det meget begrenset hva man fikk kjøpe av matvarer avhengig av familiens størrelse. Kjøpmannen gjorde klipp i kortene hver gang man handlet. Et slikt system kan bli gjeninnført i Norge om matmangel setter inn.

Tenk gjennom hva som kan lagres av matvarer hjemme hos deg : mel , boksemat , grovt salt osv. I natt minnet Vårherre meg om at vi burde kjøpe inn mye matolje. Tørken her i Norge dette år vil føre til små gress-avlinger - som igjen fører til slakt av kyr - som igjen fører til mangel på melk og melkeprodukter , herunder smør til å steke i. Matolje som står lagret mørkt står seg lenge.

Til slutt : BE FADERVÅR hver dag og les salme 91 og ta det hele med ro !søndag 11. juli 2021

Finnes det to eksemplarer av deg ?


                                                       Matteus 16 : 19 . Trykker du på bildet blir det tydeligere


Jeg har tidligere skrevet om at de fremste fysikere i verden har funnet ut at det finnes to eksemplarer av alle gjenstander på jorden - som beveger seg helt likt. Det andre eksemplaret finnes uendelig langt borte. Da er det trolig at hele jorden og alt som finnes på denne er i to eksemplarer. Således vil DU som menneske også finnes i to like utgaver som beveger seg likt - det ene på jorden og det andre i himmelen - tror jeg.

Denne teorien støttes av Yeshuas uttalelse i Matteus 16 : 19 der han sier til Peter ( navnet var Kefa på arameisk ) : " Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden , skal være bundet i himmelen , og det du løsner på jorden , skal være løst i himmelen ".

Således kan den Allmektige følge med på dine gjerninger uten å være til stede på jorden ! Bibelen forteller også at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte. Videre skal vi mennesker ikke være av kjøtt og blod : Men av ånd og vann i evigheten. Alle vil få evig liv - men det finnes to utganger etter det jordiske livet : Det ene i himmelen og det andre i helvete. De som er døde - hvor er de ? Bibelen sier to ting : 1. De lever i dødsskyggens dal ". 2.  De døde sover. Vi skal alle gjennom Guds dom på den såkalte dommedag. Utfallet for den enkelte av oss vet vi ikke før dommen er avsagt.

Til slutt vil jeg komme med en spådom for oss som bor i Norge : En redningsskøyte som er stasjonert i Nord-Norge ; vil havarere.