søndag 22. mai 2022

Sodoma og Gomorra i ny variant

                                                       Potetene er i ferd med å spire !


I de siste dager skal det komme pest : Sa Yeshua. Covid-19 er i ferd med å slippe taket her i Norge - men en ny pest er på trappene : Apekopper. En representant for helsemyndighetene i vårt land fortalte denne uken at Apekopper spredde seg blant menn som har sex med menn. Vi vet at HIV og AIDS også rammet de praktiserende homofile. Noen andre ble også smittet av HIV - spesielt ved blodoverføring. Det vil ikke forundre meg om Apekopper blir en ny pandemi : Denne sykdommen har spredd seg til vestlige land og smittesporing er satt i gang i Oslo.

Det var nettopp homofili som førte til at Den Allmektige lot det regne ild og svovel over de to byene Sodoma og Gomorra - som lå ved Dødehavet. Disse byene ble helt utslettet ; men noen personer overlevde : Lot - men ikke hans kone som så seg tilbake. Statsråden for kultur her i Norge er selv lesbisk og hun har fått et barn med en homofil mann ved kunstig befruktning. Hun har nettopp bevilget fem millioner kroner ekstra til de homofile her i landet. Ja , vår GUD følger med !

Det kommer nok sterkere virkemidler fra den Allmektige. HAN lar det nok komme ild ned fra himmelen i form av atombomber - snart. Jeg tror at Jahve bruker president Putin som redskap for å tukte de ugudelige i Vesten. I Bibelen finner du at Han tidligere har brukt mektige personer til å utføre straffedommer.

Russland har denne uken transportert Iskandér - missil tett opp til grensen mot Finland. Årsaken til dette er at finnene har søkt om medlemskap i NATO. Det er flere utgaver av dette missilet som kan ha atomstridshode. Det kan gå opp mot 500 kilometer og er vanskelig å skyte ned. I sin bane mot målet begynner det med å gå i sikk-sakk og rett før det når målet gjentas det samme. I dag blir det meldt på radio at Sverige tror at Russland har plassert atomraketter i enklaven Kaliningrad som ligger langt ute i Østersjøen. Sverige søkte medlemskap i NATO samtidig som Finland.

I utenlands presse skrives det at Norge også har sendt raketter til Ukraina ; som er beregnet på sjømilitære mål - altså krigsskip. Dette har nok russerne merket seg.

Videre husker vi at Frelseren fortalt at det skulle komme jordskjelv både her og der. Denne uken kom et uvanlig kraftig jordskjelv i området ved Svalbard - et område som blir administrert av Norge.

Jeg tror at GOG-krigen er i gang og at president Putin er GOG. I følge Bibelen bor denne GOG i Megogs land ; som nok er Russland. Russerne blir mer og mer presset fordi Vesten , inklusive Norge ; stadig sender tyngre våpen til Ukraina. Dette gjelder både stridsvogner og tyngre artilleri samt jagerfly. Det kommer snart til et punkt der Putin er så presset at han tyr til atomvåpen. Da spør jeg :

1. Når blir det direkte krigshandlinger mellom NATO-land og Russland : Da starter 3. verdenskrig

2. Når blir den første atombomben detonert ? Blir dette første en Poseidon-torpedo som lager tsunami ?

Det er vår Gud Jahve som styrer alt som skjer - han ser hver spurv som faller til jorden og vet hvor mange hårstrå du har på ditt hode. Jeg takker HAM for det som nå skjer i verden - selv om det er fryktelig grusom for dem som er rammet av krigen. Men vi troende har noe langt bedre i vente og disse siste vonde dager blir forkortet ; sa Yeshua ! Da blir de forkortet og plutselig kommer opprykkelsen og Kristus er tilbake i Jerusalem - eller Yerushalaim som byen visstnok heter. 

tirsdag 10. mai 2022

Russland truer med dommedags-torpedoen " Poseidon "


                           En journalist og programleder ( Dmitrij Kiselljov ) nært tilknyttet president Putin ; 

   truet Storbritannia med en enorm tsunami forårsaket av dommedags-torpedoen " Poseidon " som har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode.  Dette er en hydrogenbombe.                                         
                                           

                                             

                                             


Denne torpedoen har en termonukleær kobolt-bombe med sprengkraft på 100 megatonn. Den kan føre til en tsunami-bølge på 500 meter ( 1600ft ) og avgir radioaktiv smitte med Kobolt 60.

Torpedoen er 24 meter lang og har en diameter på 1,6 meter. Den kan fjernstyres ned til 1000 meters dybde og har max. fart på 100 kilometer i timen. Videre er den " stelth " - kan ikke oppdages av fienden.

Poseidon kan fraktes av to russiske ubåter " Belgorod " og " Khabarovsk " som er relativt nye. Så langt jeg vet ble disse torpedoene lastet om bord sist høst.

Nordsjøen har grunt farvann. Trolig må torpedoen ned på større dybde for å kunne skape en stor flodbølge - kan hende i Norskerenna ?

Det var nytt for meg at denne torpedoen kunne skape en så stor tsunami som en 500 meters bølge. Dette vil ødelegge alle våre olje-installasjoner ( sør for Bodø ? ) både i havet og de som ligger ved kysten . På noen timer kan Norge plutselig være uten olje-og gass-produksjon.

Havet og fiskene der vil kjenne virkningene av en slik A-bombe. Trykket fører til døden og de vil flyte opp med buken i været. Videre blir havet radioaktivt forurenset - selv langt borte - og sjømat kan ikke spises.

Dette stemmer helt med det synet " Lebesbymannen " fikk se en novembernatt i 1907. Han trodde at det var et vulkansk utbrudd i Nordsjøen - men forstod det slett ikke fordi dette området  ikke er vulkansk - slo han fast. Han skildret store ødeleggelser i landene som grenser til Nordsjøen. Han nevner spesielt store skader i London og Kristiansand.

Da han fikk dette synet ; befant han seg " i ånden " ved stranden i Trondheim. Han observerte ikke snø på bakken og mente at det enten var vår eller høst. Videre opplyste han at tsunamien kunne merkes helt opp til Bodø i nord. Da får vi håpe at våre olje-og gass installasjoner nord for denne byen forblir intakt etter denne voldsomme tsunamien.

mandag 2. mai 2022

Vesten med kamikaze-angrep på Russland


                                                       Vi fikk settepoteter til overs og disse gir vi vekk

                                                        til folk som bor i området - hittil åtte personer og

                                                        flere kommer i dag.


Kamikaze-krigføring var det Japan benyttet seg av under 2. verdenskrig. Både på fly og miniubåter gikk soldater i døden sammen med det dødelige våpen de styrte mot målet.

40 vestlige land var samlet på en flybase i Tyskland sist uke. Der har de visstnok blitt enige om å knekke Russland militært og økonomisk. Dette er en uhyre farlig vei å gå : Russland har verdens største arsenal av atomvåpen ; og de har vilje til å bruke dem - tror jeg. Skjønner ikke de vestlige lederne at de ved en slik politikk er i ferd med å ta livet av seg selv. Den amerikanske forsvarsministeren uttalte etter dette møtet at Ukraina vil få alle de våpen de peker på.

Norge skal påny sende flere våpen til Ukraina. Nå er det beltegående artilleri som har stått lagret i Nord-Norge. Fly skal frakte disse tunge våpen til Ukraina - Norge har prøveskutt dette artilleriet og sett at kanonene fungerer.

Det er uvanlig tørt i Sør-Norge. Kraftmagasinene er snart tomme og noen kommuner mangler drikkevann - herunder Oslo. Vi kjenner fra bibel-historien at GUD har brukt tørke som et virkemiddel mot synd. Dette kan ramme korn-avlingene våre og flere bønder på Østlandet har avsluttet gårdsdriften grunnet høye utgifter til gjødning , strøm og drivstoff. En nabo her kjøpte 20 kg med kunstgjødning og denne kostet nær 650 kroner. Vi bruker oppsamlet plen-gress i potet-åkeren. Dette både gjødsler , hindrer ugress samt holder på fuktigheten i åkeren.

Ja , om alt dette vonde slår til her i Norge : Så kan vi få strøm-utkopling , matmangel og - kan hende - krig. Lebesbymannen " så " at russerne gikk inn i Finnmark - det var om sommeren. Om ikke dette er nok : Så herjer covid-19 fremdeles her i landet. Vi har naboer som har såkalt langtids-covid. De fleste er fullvaksinerte med opptil fire sprøyter : Men har vært meget syke i flere måneder. Her i huset er vi to ikke vaksinerte og har heller ikke merket noe til denne pesten. Dette takker vi vår GUD , Jahve , for !


søndag 24. april 2022

Global atomkrig sommeren 2023 ?


                                                     Siste del av profeten Daniel. Klikker du på bildet ; 
                                                     blir det tydeligere. 


Skal man forstå det som skjer i disse dager : Så må vi sammenholde profeten Daniel med Yeshuas egne ord. Frelseren henviste oss nettopp til profeten Daniel for å forstå dagenes ende. Da må vi gjøre som Han sa ! Yeshua fortalte om hendelser i Trengselstiden : pest , hungersnød , jordskjelv samt krig og rykter om krig.

Som du ser av teksten over - så kommer det frem to begrep : 1. Stadige offer 2. Ødeleggende styggedom.

Jeg mener at ødeleggende styggedom er atomvåpen. Men hva er så det stadige offer som blir avskaffet ? Jeg tror at det stadige offer ble avskaffet da pesten Covid-19 satte inn på jord. Vår Herre ville ikke ofre mer for denne ugudelige jord - tror jeg. Hvis vi setter startdato til 1. januar 2020 og går 1290 døgn ( Bibelen sier dager og netter  for å understreke at dette er jordiske døgn ) så kommer vi frem til sommeren 2023 - da starter en global atomkrig - tror jeg. Salige er de som venter og når frem til 1335 dager. Salig er man først ved ankomst i himmelen. Således må de utvalgte som skal opprykkes ; gjennomgå en global atomkrig i 45 døgn - tolker jeg.

De som blir igjen på jorden i dette atom-kaoset ; vil virkelig få det tøft. En fjerdedel av jordens innbyggere vil miste livet i de siste dager ( det er i underkant av to milliarder mennesker ).

Når store atombomber blir detonert : Vil vind og nedbør føre radioaktivt nedfall over store områder. Terrenget vil da avgi såkalt sekundær-stråling ( vi husker etter Tsjernobyl-ulykken måtte sauer og rein fores i lang tid med et spesielt stoff før de kunne slaktes her i Norge ). Åpne drikkevannskilder vil bli radioaktivt forurenset. Det blir vanskelig å dyrke mat på steder som har fått mye slikt nedfall. Menneskene bli også forurenset og dette kan måles med et såkalt dosimeter. Ett sikkert tegn på at man har fått en dødelig radioaktiv dose i kroppen ; er kvalme og oppkast.

Etter opprykkelsen vil GOG-krigen rase videre. GOG er en person og jeg tror at det er president Putin.

Til slutt vil flere land samle seg med Russland og gå til krig mot Israel. Da kommer slaget på den kjempesvære Harmageddon-sletten - trolig et durabelig panserslag - Israel har svært mange moderne stridsvogner. To tredjedeler av innbyggerne i Israel vil omkomme og jødene er i ferd med å tape denne krigen. Da setter Yeshua sine føtter påny ned på Oljeberget i Jerusalem - og overtar styringen .

Bibelen forteller at disse siste dager blir forkortet - dette forstår ikke vi jordboere - men er nok en realitet. Da er vi snart fremme ved enden av de 1290 dagene. De neste 45 dagene blir beintøffe med global atomkrig - før opprykkelsen.

Til slutt vil jeg nevne at det kan bli brukt mindre A-våpen - såkalt taktiske bomber - før de 1290 dagene er til ende.

torsdag 21. april 2022

VÅRE POLITIKERE SKJØNNER IKKE ALVORET


                                             Statsminister Støre samt Oslos byrådsleder Johansen

                                             deltok på homo-parade i Oslo.


Norges forsvarssjef deltok også på Oslos homoparade i fjor. Forsvaret har ansatt imamer og i år skal vårt forsvar feire muslimenes høytid ID. Videre skal det bli slutt på seremonien der en feltprest holder andakt mens avdelingene er oppstilt.

Jeg opplever stadig nye ting i mitt 80-årige liv . I dag den 21. april var temperaturen 21,6 grader her. Så høy temperatur på denne årstiden ; er nytt for meg. Ultimo mai har man tidligere hatt slik varme her. Dessuten er det helt tørt. Både i går og i dag har jeg brukt hageslangen og vannet både busker og noe plen.

22 Senterparti-ordførere fra Innlandet fylke har sendt brev til finansminister og landbruksminister med bønn om støtte til bøndene : De greier ikke betale regningene sine grunnet skyhøy pris på gjødsel , drivstoff og elektrisk strøm. Våre politikere skjønner ikke at vi kan få en matvarekrise allerede dette år. Videre har Stortingets flertall i dag bestemt at vi fortsatt skal eksportere strøm. Våre kraftmagasin i Sør-Norge har aldri vært mer nedtappet. Blir det en tørr vår og sommer : Så blir det strøm-utkopling og samfunnet vårt går i stå.

Norge har på nytt sendt våpen til Ukraina. Denne gang er det raketter som kan skyte ned fly på kort hold. Disse har vært plassert på våre marinefartøy - og søker seg inn på målet ved hjelp av varme-søking. Tidligere har vi sendt panservern-raketter. Dette er uhyre uklokt av Norge - sende våpen til en av partene i en pågående krig. Det er ingen tvil om at disse forsendelsene er registrert av vårt naboland - Russland. Vi kan vente konsekvenser derfra - og dette er landet med det største arsenal av atomvåpen. Ja , om Lebesbymannen får rett - etter sitt syn en november-natt i 1907 : Så vil Russland angripe Norge om sommeren.

Vi har også medisin-mangel i Norge. En medisin jeg bruker daglig ; har ikke mitt apotek lenger - de får ny forsyning i desember 2022.

fredag 8. april 2022

Norge heller bensin på " Trengsel-bålet " !


                                                       I fjor høst hadde vi tang på potet-åkeren.

                                                       Rett over påske-helgen skal jeg starte med

                                                       å frese åkeren.


Noe av det verste man foretar seg på denne jord : Er å bedrive jødehat. Den nye sosialist-regjeringen som ble innsatt sist høst : Sendte ekstra stor pengestøtte til Israels fiender : palestiner-araberne. Med slike gjerninger ; har de satt kursen.

I dag ble det kjent at kunnskaps-ministeren legger frem et lovforslag om å nekte opprettelse av private skoler. Dette er gjort for å ramme kristne skoler.

I dag går forsvarsministeren ut og forteller hvor elendig det norske forsvaret er. Dårlig taktikk - spør du meg - da kan slike opplysninger påskynne et russisk angrep på Norge. Men i skrivende stund har russerne mer enn nok med sin krigføring i Ukraina.

Den Allmektige kan legge tanker inn i hodet til mennesker. Jeg tror at HAN har fått mer enn nok med den vestlige verden og all synd fra fosterdrap til vigsel av homofile i kirkene. Det som skjedde i Sodoma og Gomorra er fullstendig glemt av norske prester og biskoper. 

Derfor bruker GUD president Putin til å avstraffe denne ugudeligheten. Ukraina har i alle FN-vedtak stemt for alle forslag som fordømmer Israel. Det samme har Norge gjort. Da åpner man opp for slikt som skjer i Ukraina i disse dager. Norge blir nok også angrepet av Russland i fremtiden - tror jeg.

Spørsmålet er : Når vil Putin bruke sine atomvåpen ? Vesten pøser på med å sende konvensjonelle våpen inn i Ukraina. Skjønner ikke de vestlige politikerne at Putin før eller senere vil ty til masseødeleggelse-våpen ? Dette landet har verdens største arsenal av A-våpen. Kan hende vil han starte med å bruke små - såkalte taktiske - A-våpen for å skremme ukrainerne til å legge ned sine våpen.

Vi kjenner til fra Bibelen at GUD har brukt mektige personer til å utføre straffedom over folk som går i mot Hans ord - med vitende og vilje. Ja , vi har en uhyre streng Gud og uten Yeshua som mellom-mann ; har vi ingen sjans. Således tror jeg at president Putin er et redskap for Herren til å styre jorden inn i denne  grusomme Trengselstiden. Men disse siste dager blir forkortet ; sier Skriften.


onsdag 30. mars 2022

Mat - og vannmangel kommer


                                              Profeten Esekiel 4: 1 - 17

I går slo jeg opp tilfeldig i Bibelen og leste dette verset av profeten Esekiel. Det passer helt inn i vår Trengselstid - selv om det opprinnelig siktet til hendelser i Jerusalem i farne tider.

Denne bloggen blir lest i flere land ; men det er Norge som er mitt hjemland og som jeg skriver mest om.

Her har vi nå fått alle de vanskeligheter som Yeshua omtaler i Trengselstiden - med unntak av hungersnød. Men slikt kommer nok snart også hit. Russland er verdens største korn-produsent og Ukraina kommer på fjerde plass. TV viser oss at russerne bomber drivstoff-lagrene i Ukraina : Da tenker jeg på bøndene som trenger drivstoff til sine landbruks-maskiner for å frembringe korn-avlinger. Men det er mangel på mange varer - herunder stål - som har fått en stor prisøkning. Bensin og diesel koster nå over 20 kroner literen i Norge. Den elektriske strømmen er uvanlig dyr - enda vi produserer nok strøm til vårt land - men eksporterer mye til flere land i Europa. Vann-magasinene i Sør-Norge er snart tomme og tidvis utkopling av el-strøm kan bli aktuelt - om vår og sommer blir tørre.

Jeg har forberedt min familie i mange år på denne Trengselstiden. Videre har jeg skrevet mye om dette i våre to lokalaviser. Men folk har ikke tatt mine formaninger alvorlig. De fleste ser på kristendommen som irrelevant - og de unge som går i barnehage og skole ; får liten bibel-opplæring. Dette har våre politikere sørget for. De fleste aviser i Norge er anti-kristne og anti-semittiske og dette påvirker selvsagt leserne. Det samme gjelder de store TV-kanalene i dette landet.

Du bør studere profeten Daniel - der ligger løsningen på hendelser i de siste dager. Yeshua sier at vi må forstå hva vi leser hos profeten Daniel. Jeg tror at " den ødeleggende vederstyggelighet " er atombomben. Videre tror jeg at de 1290 dager er i full gang. Når disse dager er omme : Så starter atomkrigen. Salige er de som når frem til 1335 dager. De som skal opprykkes ; vil leve i 45 dager mens denne krigen pågår - tror jeg. Du ser av Skriften at Daniel bruker betegnelsen : Dager og netter - da forteller han oss at dette gjelder jordiske døgn.

Russland er verdens sterkeste atom-makt. Dette landet blir mer og mer presset opp i et hjørne - både økonomisk og på andre måter. Slikt vil føre til at russerne til sist griper til atom-krig ; tror jeg.

Men de siste dager skal bli forkortet - sier Skriften - og det tror jeg på !