søndag 2. oktober 2022

Det naive Norge

                                                        Rød : rørledninger , blå : seilinger av russerskip
 

                                                Ett av de russiske "forskningsskipene" som har

                                                " forsket " på vår kyst denne sommer / høst

                                                         


Det virker som Bergens-området er meget interessant for russerne. Vi kjenner til at de leier en leilighet i en blokk nær marinebasen Haakonsvern. Dette har pågått i mange år og derfra har de full oversikt over alt som foregår på Sjøforsvarets hovedbase. Denne boligblokken kalles " russerblokken " blant bergensere.

De siste dagene har det vært gjort sabotasje mot transformator-stasjoner i Bergen : En i Sandviken og en i Arna. Vi vet at Russland har to hoved-målsettinger i forbindelse med krig : 1. Slå ut kraftforsyningen hos fienden , 2. Skyte ned vestlige kommunikasjons-satelitter. Jeg leser i avisen at NVE er meget bekymret over sabotasjen mot disse to trafo-stasjonene.

Det som nå skjer mot Norge ; virker som en koordinert plan som er hentet frem. De må ha en mengde store droner som kan operere både ved plattformene våre og inn over land - som Mongstad-raffineriet.

Ja , slår de ut raffineriet her : Så er Norge uten bensin og diesel. Import av slikt drivstoff kan bli vanskelig i en krigssituasjon.

Greier de å slå ut den elektriske strømmen også : Så faller vårt samfunn totalt sammen. Dette vet russerne og dette burde norske myndigheter også visst for lenge siden. Nå kan det være for sent !

lørdag 1. oktober 2022

Droner over norske installasjoner


 Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl er nå stasjonert utenfor olje-raffineriet på Mongstad. Der har flere droner blitt observert nattestid og disse er video-filmet.


                                                                  -------------------

Underlige ting har skjedd de siste dager : Det er sprengt fire hull i de to gassrørledningene som går fra Russland til Tyskland. Ingen påtar seg ansvar for dette. På et videoklipp som jeg har sett ; sier president Biden at han vil sprenge disse rørene om Russland går til angrep på Ukraina. Men det er slett ikke sikkert at det er USA som har gjennomført denne sabotasjen.

Samtidig dukker det plutselig opp store droner mange steder : Norske oljeplattformer i Nordsjøen , norske kraftanlegg på land og over Mongstad-raffineriet. Dette ser ut som en forhånds-planlagt operasjon. Jeg vurderer det dithen at det er ubåter som sender droner mot plattformer som ligger langt til havs.

Dette med sprengning av rørledninger i Østersjøen og droner over norske installasjoner ; anser jeg som ren psykologisk krigføring. Disse gjerningene er ment for å skremme den norske befolkning - og det har de sannelig greidd. Mongstad-raffineriet fremskaffer bensin og diesel til Norge - men de greier ikke å produsere nok drivstoff - derfor må vi importere slikt. Blir dette raffineriet satt ut av spill : Så har Norge et stort problem. Da stopper landet opp. Greier fienden å sprenge kraft-installasjoner på land ; så er vår forsyningssikkerhet av elektrisk kraft satt på spill. I tillegg er våre kraftmagasin så nedtappet at en utkopling trolig kommer til vinter / vår.

Norge har kring 9000 kilometer med rørledninger i havet . Det sier seg selv at disse rørene er umulig å forsvare om en fiende vil sprenge dem. Våre såre punkt vet vår fiende mye om : Derfor sender han opp store droner for å skremme oss.

Om vår fiende går til angrep : Så er det trolig at dette skjer mot olje - / gassrør. Da er det ingen som kan bevise  hvem som har gjort dette - nettopp som i Østersjøen for noen dager siden. En russisk avhopper - som var spesial-soldat i den russiske marinen og dypvannsdykker : Fortalte at russerne har plassert sprengladninger ved norske oljeinstallasjoner til havs.

Israel har verdens beste etterretnings-organisasjon. Man skal merke seg hva jødene forteller. Via satelitter har de observert at Russland har flyttet flere av sine langtrekkende bombefly ( TU - 160 og TU -95 ) fra området nær Ukraina til Olenja-basen som ligger i Murmansk fylke og ikke langt fra grensen til Finland. Disse langtrekkende flyene kan bære atomladninger. Hvorfor har russerne gjort dette ? Jo , enten så venter de et fiendtlig angrep der oppe i nord - eller så har de tenkt å angripe selv.

mandag 26. september 2022

Norsk missil kommet til Ukraina.


 Utskyting av det norske missilet NASAMS på Andøya i Norge. USA har utgruppert slike missil til forsvar av Det hvite hus - der presidenten holder til. N- i NASAMS står for Norwegian.


                                                                ------------------


I dag kom det meldinger om at NASAMS var levert til Ukraina fra USA. Dette missilet er bakke til luft og har den fremste teknologien som kan fremskaffes i verden. Det var ventet at Ukraina ville få dette missilet noe senere : Men leveransen er nok påskyndet grunnet den spente situasjonen der president Putin truer med atomvåpen. NASAMS kan skyte ned fly og innkommende missil. President Putin vet at et effektivt norsk missil er på plass i Ukraina. Trolig er det storbyen Kiev som har fått dette systemet til forsvar av deres hovedstad.

MEN : Putin har det hypersoniske missilet Kinzhal til sin disposisjon. Dette missilet har atom-fremdrift og et komprimert atomstridshode til våpen. Kinzhal går med en uhorvelig fart - flere ganger lydhastigheten. Så langt jeg vet går ikke NASAMS fort nok til å skyte ned et Kinzhal-missil.

President Putin truet med å ta i bruk atomvåpen i en tale for noen dager siden. Han avsluttet talen med at dette ikke var noen spøk. Med andre ord : Han mener alvor med å ta A-våpen i bruk.

Valget i de fire fylkene i Ukraina er over - og det er ventet at Putin vil erklære disse som en del av Russland. Om da Ukraina angriper disse fylkene ; så er det et angrep på Russland. Denne saken skal haste-behandles i folkevalgte organ i Moskva. Ved slutten av denne uke vi har startet på : Så har Putin alle fullmakter til å sende missil mot Ukraina - da med atomladning.

Jeg tror ikke at han vil starte med å fikle med en liten såkalt taktisk A-bombe mot en eller annen ukrainsk avdeling ved fronten. Nei , han sender nok et Kinzhal-missil mot Kiev - tror jeg. Da er nok den pågående krigen over mellom disse to land. USA gjorde nett det samme høsten 1945 : De detonerte to atombomber over to byer i Japan og krigshandlingene mellom USA og Japan stoppet opp øyeblikkelig.

Om dette ovenstående hender : Hva gjør Vesten og NATO da ? Starter de en atomkrig mot Russland ; så vil store deler av USA og Europa bli til en rykende radioaktiv aske. Det tar de ikke sjansen på - tror jeg.

onsdag 21. september 2022

Russland mobiliserer 300.000 reserve-soldater !


 Ved strømbrudd forsvinner mobil-samband etter kring fire timer. Batteriene til senderne holder ikke lenger når strømmen er borte. Telefonsamband over fibernettet forsvinner straks ved strømbrudd. Hva om du må ringe etter sykebil - eller etter brannvesen ? Som du ser av fotoet : Så har jeg planlagt for slike ting.


                                                              -------------------------


I dag onsdag 21. 09.  kom det meget alvorlige nyheter fra Russland : De mobiliserer 300.000 reserve-soldater straks. Dette er personell som tidligere har tjenestegjort i de russiske væpnede styrker - og således har erfaring som soldater. Videre skal det de neste dager avholdes folkeavstemming i flere områder i Ukraina - om menneskene der vil tilhøre Russland. Sies det ja til dette : Så vil et angrep fra Ukraina mot disse områdene tilsi et angrep på Russland. Da har president Putin automatisk fullmakt til å bruke atomvåpen.

Den kvinnelige lederen i EU besøkte Ukraina for noen dager siden. Hun uttalte at det må være mulig å få stilt president Putin for retten og få ham dømt for det russiske angrepet på Ukraina ( trolig Haag-domstolen ). I Haag sitter flere tidligere statsledere fra Europa i fengsel fra før. En slik uttalelse fra EU var uhyre uklok : Da bestemte nok Putin seg for å sette hardt mot hardt. Russland har verdens største arsenal av atomvåpen. Den vestlige verden oppfører seg som om Russland ikke har A-våpen.

Det vil ikke forundre meg om russerne snart detonerer en eller flere av Poseidon-torpedoene i Nordsjøen. Da er norsk og britisk olje / gassproduksjon satt ut av produksjon permanent. Disse torpedoene har en termonukleær atombombe med en svimlende styrke på 100 megatonn - som vil lage enorm flodbølge og forurense områdene med radioaktivitet. Disse torpedoene ble lastet opp i russiske marinefartøy for kring ett år siden. Da kan man ikke lenger spise fisk fra disse områdene og store landområder ved kysten blir rasert.

Om dette skjer : Så vil mange europeere fryse i hjel kommende vinter. Da kommer ingen gass fra Russland eller Norge til kontinentet.

onsdag 14. september 2022

Bruk riktig navn på vår Gud og Frelseren !


 Det er høst og krabbe-teiner er i sjøen. I dag har jeg kjøpt ny krabbekoker som går på gass. Tidligere har jeg brukt elektrisk strøm for å koke krabbe - men prisen på strømmen er nå svært høy - derfor gassbrenner.


                                                              -------------------------------


Jeg lærer stadig noe nytt når det gjelder mitt forhold til den allmektige Gud og hans sønn. Skal bønnene lettest gå gjennom : Så bør man bruke rett navn på dem man ber til. Det hebraiske navnet på vår Gud er :

                                                        EL SHADDAI

Hans sønns navn er :                       YESHUA

Vi skal be til El Shaddai og avslutte bønnen med : - I Yeshuas navn.

Yeshua lærte oss hvordan vi skulle be : Bønnen " Fader Vår ". Denne bønnen begynner med : - Helliget vorde ditt navn. På nynorsk blir det slik : - Lat namnet ditt helgast.

Det er navnet til den Allmektige som skal helliges. Da er det helt innlysende at vi må bruke rett navn på Faderen og Sønnen.

Jeg vet ikke ha du heter som leser dette innlegget. Men si at du heter Lars og er min nabo som jeg ser rett over gjerdet til din eiendom. Plutselig får jeg behov for hjelp og roper : LUDVIK - KAN DU KOMME OG HJELPE MEG ! Trolig ville ikke naboen Lars reagere i det hele - kanskje noe senere når ropene blir gjentatt gang etter gang.

Slik er det med våre bønner til vår GUD også : Vi må bruke rett navn på Ham. Da vil du få bønnesvar mye raskere.

                                                           ----------------------

Krigen i Ukraina raser videre og ukrainerne har slått russerne tilbake i Kharkiv-området og de har trukket over grensen til Russland. Vesten har gitt Ukraina mange effektive våpen - herunder langtrekkende artilleri og avanserte missiler produsert på Kongsberg. Videre sender NATO daglig overvåkningsfly  ( AWACS )  fra sin base i Tyskland til krigsområdet og bringer viktig informasjon til ukrainerne - slik at de kan slå til der russerne er svakest.

Den tidligere russiske president Medvedev går nå ut og forteller oss at 3. verdenskrig kan bryte ut når som helst. Han sitter sentralt i Sikkerhetsutvalget i Russland - og får nok info fra president Putin. Om Ukraina prøver å ta tilbake KRIM : Så er det nok stor fare for at russerne vil ta i bruk atomvåpen - tror jeg.

søndag 4. september 2022

Noe meget alvorlig vil snart hende i Norge !


                                                         Illustrasjon av Satan - djevelen


Det skal settes opp et teaterstykke i Norge - der Yeshua blir fremstilt som transperson. En norsk lege - som selv er trans - skal spille hovedrollen. Den Norske Kirke har godkjent at dette blasfemi-stykket oppsettes tre steder : Domkirke-ruinene i Hamar , Elverum kirke og Sand kirke i Nord-Odal. Søndag 04.09. skal første fremvisning finne sted på Hamar. Det er den kvinnelige biskopen som har godkjent denne fremføringen - der Yeshua visstnok beskrives som " himmelens dronning ".

Vår allmektige gud - El Shaddai - lar ikke dette gå upåaktet hen. Det kommer nok en meget alvorlig reaksjon mot landet vårt. Men vi vet ikke når eller hvor. Ofte blir reaksjonen slik at straffedommen ikke kan sammenkoples med den hending som forårsaket denne. Grunnen til dette er slik : Det er vår allmektige Gud som bestemmer hvem som skal bli frelst. Således er det mange Han ikke vil ha noen befatning med. Disse må ikke forstå den hele sammenhengen. Men det kommer nok en fryktelig reaksjon fra Vår Herre - tror jeg. Denne kan komme meget snart.

Krigen i Ukraina fortsetter. Det er kjent at Norge sender instruktører til England for å trene opp ukrainske soldater i krigføring. Denne uken har vi fått vite at ukrainske soldater også befinner seg i Norge for slik opplæring. Den russiske ambassaden i Norge reagerer kraftig på dette. Norge heller bensin på bålet : Det er nok bare spørsmål om tid før vår nabo i nord vil komme med sin mot-reaksjon - tror jeg.

Kraft-magasinene i Sør-Norge tømmes mer og mer. I dag ser jeg at det kommer el-kraft fra Europa til Norge. Den elektriske strømmen går mot det området som har dyrest strøm ; og det er nå i Norge. Det går nok mot " rullerende blackout " her til vinteren eller våren 2023. Det innebærer at vi har strøm i 4 timer og er strømløse i 8 timer. Da faller det norske samfunn mer eller mindre sammen.

Den 19. september blir Stortinget samlet - eller haste-innkalt  - som det beskrives. De folkevalgte skal da diskutere den vanskelige kraft-situasjonen i landet vårt. Men samme dag skal det skje en stor demonstrasjon foran Stortinget. En facebook-gruppe kalt " Vi som krever billigere strøm " står bak . Nå sies det at andre organisasjoner også vil møte opp under denne demonstrasjonen. Denne gruppen som arrangerer demonstrasjonen har alene kring 600.000 medlemmer.

Da spør jeg : Vil demonstrasjonen den 19. september utarte til voldelige handlinger ? Mange nordmenn er desperate grunnet : Kraftprisene , dyr bensin / diesel og dyrere matvarer. I tillegg stiger rentene måned for måned og mange har million-lån.

lørdag 20. august 2022

En underlig vinter venter oss


 Dette er et foto fra mitt hjemsted da 2.verdenskrig pågikk. Den gang var det dampbåtene som trafikkerte langs kysten. De fraktet varer og mennesker til og fra byen. Hvert år i august måned er det kystkultur-samling her : Da dukker de gamle restaurerte dampbåtene opp igjen ved denne kaien.


                                                              -----------------------


Vår allmektige gud - El- Shaddai - kan legge tanker inn i hodene på oss mennesker og således styre oss. De norske politikerne som nå styrer landet : Har et sosialistisk tankesett. Sosialisme er Guds-fornektelse. Det ser ut for meg at Norge blir styrt " rett i grøften ". Vårt lille land skal redde Europa - tror de. Derfor sendes elektrisk strøm i store mengder til England , Tyskland og Danmark samt noe til Sverige. Våre vannmagasin her i Sør-Norge er mange steder nesten tomme. Vi kan vente strøm-utkopling til vinter / vår. Planene for dette er allerede på plass. Myndighetene kaller dette for " rullerende blackout ". Vi kan miste strømmen opptil åtte timer i strekk. Tenk om det blir en bein-kald vinter og stakkars de husvære som kun har elektrisk oppvarming.

Mange bedrifter sliter nå med å betale strøm-regningen. En slik bedrift på Sørlandet med 250 ansatte produserer solcelle-panel. De betaler vanligvis 10 millioner kroner for den elektriske strømmen hver måned. Nå er denne utgiften kommet opp i 60 millioner kroner. De skal nå permittere alle ansatte. Mange andre bedrifter , mellom dem små bakerier , greier ikke betale for den elektriske strømmen og må legge ned. Vår statsminister følger med og vurderer og vurderer - men gjør ellers lite med situasjonen. El-Shaddai har lagt et slør over hans forstand - tror jeg. Den Allmektige styrer mot Yeshuas gjenkomst til denne jord.

Jeg ser at russere påny leser hva jeg skrive på denne nettsiden. Norge har sendt flere typer våpen til Ukraina ; herunder artilleri. Nå skal også det avanserte bakke til luft-missilet NASAMS - utviklet på Kongsberg ; også sendes til Ukraina. Det hvite hus i USA har nettopp dette missilet plassert ut der - for å hindre luftangrep mot presidenten og hans stab. Jeg mener at det er uhyre uklokt av Norge å sende våpen slik at et grenseland med oss skal nedkjempes på slagmarken i Ukraina. Det siste er at Norge skal sende instruktører til England for å lære opp ukrainske soldater i krigføring. Alt dette har nok president Putin fått rede på og han har verdens største arsenal av atomvåpen til sin disposisjon. Nå har Russland sendt tre jagerfly til Kaliningrad med de hypersoniske missilene Kinzhal. Disse har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode som våpen. Intet vestlig våpen går fort nok til å skyte ned Kinzhal.

USA prøver nå å utvikle et hypersonisk missil - det var president Trump som satte i gang dette. De skulle teste missilet for noen dager siden - men testen mislyktes fullstendig - sies det. Kina har et slikt missil og de demonstrerte dette ved å sende det jorden rundt i en forrykende fart.

Jeg har levd i mer enn 80 år og kan huske enkelte glimt fra 2.verdenskrig. Kan hende får jeg også oppleve 3.verdenskrig . Vesten sender mer og mer avanserte våpen til Ukraina : Da nærmer også Putins finger seg mer og mer atom-knappen. Det ser ut som vestlige ledere handler som om atomvåpen ikke eksisterer. El-Shaddai har nok lagt et slør over deres forstand også : Slik at jorden går mot dagenes ende.