torsdag 24. november 2022

Hvordan vil Russland angripe Storbritannia ?


 Dette er foto av mitt røykeri. Fra gammelt av var røyking av fisk og kjøtt en måte å bevare maten på - før den elektriske strømmen kom - og derved frysebokser i hvert hjem.


                                                          ----------------------------

Jeg fikk se en russisk video for noen dager siden. Der forklarte de hvordan Storbritannia kunne angripes med den nye dommedags-torpedoen " Poseidon " ; som har atom-fremdrift og atom-stridshode. En slik bombe er kring 4500 ganger kraftigere enn bomben som ble detonert over Hiroshima høsten 1945. Denne torpedoen er konstruert for å lage en enorm tsunami.

Jeg har innbilt meg at en slik torpedo ville bli detonert i Nordsjø-bassenget - selv om dette er grunt farvann - og at de trolig måtte bort i Norskerenna for å finne rett dybde. Men her tok jeg feil : Denne russiske videoen viste at bomben vil bli detonert på vestsiden av Storbritannia - altså på Atlanterhav-siden.

Der er det stor dybde som er nødvendig for å lage en enorm tsunami. Videoen viste at flodbølgen skylte over de britiske øyer og gikk helt til andre siden av øyene. Da kan vi slå fast at andre øyer også blir rammet av en slik tsunami : Irland , Isle of Man , Hebridene , Orknøyene og Shetland. Trolig vil Norge også bli rammet - samt andre land som Danmark , Nederland , Tyskland og Frankrike.

Disse torpedoene er lastet inn i flere russiske krigsskip . herunder den flunkende nye ubåten " Belgorod " som visstnok har seks slike torpedoer om bord.

Slik jeg oppfatter situasjonen ; så er det to land som har terget Russland mest : Norge og Storbritannia. Bare se hen til all drone-aktiviteten over vårt land - ingen andre land har opplevd lignende. Norge forsyner England og kontinentet med gass : Dette misliker nok russerne. I en gitt situasjon så vil russerne sette en stopper for denne eksporten fra Norge.

Europeiske politikere hever nå røsten mot Putin. De beskylder russerne for krigsforbrytelser i Ukraina og vil at de russiske lederne skal tiltales ved den internasjonale straffedomstolen i Haag. Dette bærer bensin til bålet : Jeg tror at president Putin da blir oppsatt på å bruke atomvåpen - i stedet for å havne i fengsel. Om Putin er GOG : Så vil han sitte med makten i Russland helt til slaget på Harmageddon-sletten.

fredag 18. november 2022

Ny stor flyktningestrøm fra Ukraina ?


 I denne gamle sjøboden opparbeidet jeg - sammen med en annen mann - et museum for mange år siden. Her vises alt av fiskeredskap og utstyr som de gamle på kysten hadde å hjelpe seg med for 100 år siden.


                                                                ------------------------

Det var mer enn 40 millioner mennesker i Ukraina før krigen startet. Mange har flyktet til andre land i Europa - og Norge har tatt sin del. Jeg leste i avisen at mange ukrainere vil forbli i Norge etter at krigen mot russerne er over. Ja , Norge er et rikt land om det blir styrt rett av våre politikere. Men det er ikke slik i dag : Svært mange står i køer for å få utdelt gratis mat. Den sittende regjering prioriterer hjelp til kontinentet i stedet for å hjelpe egne borgere. Til høsten er det kommune-og fylkestingsvalg : Da vil denne politikken få følger ; tror jeg.

Russland bomber nå sivil infrastruktur i Ukraina : Kraftforsyning og vannforsyning over store deler av landet. Jeg leste i går at kring 40 % av landets innbyggere var uten elektrisk strøm. Vinteren er på gang og et moderne samfunn uten goder som strøm og vann er uhyre vanskelig å bo i. Ja , russerne har nok ventet på vinteren før de satte inn sine missil-angrep mot sivile mål i Ukraina. Slikt vil nok føre til at langt flere ukrainere vil forlate hjemlandet sitt og flykte til andre land i Europa. Her i Norge har bygging av nye boliger blitt sterkt redusert grunnet høye bygge-kostnader og høyere rente. Vi kan komme til et punkt der vi ikke kan ta imot nye flyktninger. Dette vet nok russerne. Ukrainerne takker Norge for de uhyre effektive bakke- til luft missilene ( Nasams ) som ble utviklet på Kongsberg. Disse treffer innkommende missil hver eneste gang ; sier ukrainerne. Ja , det stemmer nok : Dette er de fremste våpen som finnes i verden - og det vet russerne.

Det norske forsvaret er på " sotteseng " leser jeg. Det pågår nå en stor NATO-øvelse i Nord-Norge. Vi må stole på andre land når det gjelder forsvaret av Norge. Hele Hæren er redusert til kring en brigade - 5000 soldater. Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren kunne vi mobilisere 13 brigader. Sjøforsvaret fikk bygget fem fregatter i Spania. En av disse havarerte i Hjeltefjorden og er blitt til spiker. En blir brukt som reservedels-skip for andre fregatter. En fikk store problemer med giret - og nytt gir er umulig å skaffe. Således er det kun to norske fregatter som kan seile i tilfelle krig. Videre leser jeg at våre vesle militære styrker er utslitt etter alt vaktholdet den siste tiden. De russiske dronene sørget for at Heimevernet ble utplassert ved olje-og gassinstallasjonene våre. De er utslitt før en eventuell krig starter.


torsdag 3. november 2022

Vi kan nå forstå GOG-krigen


 Jeg har traktor og jordfrès ; slik at ny åker til poteter kan lages uten store problemer for oss .

                                                                ---------------------

Det er liten tvil om at GOG er en person. Jeg tror bestemt at dette er president Putin. Bibelen forteller at denne personen er en motstander av vår allmektige Gud. GOG skal i de siste dager gå til angrep på Israel sammen med flere andre land - herunder både Iran ( Persia ) og Libya med flere. Gud skal feste kroker i kjeve hans og dra han mot Israel - slik at han angriper denne vesle jødestaten . Hensikten med dette angrepet beskriver Bibelen slik at GOG er ute etter å rane til seg rikdommene i Israel.

I disse dager kan vi forstå dette : Russland har levert store mengder gass til Europa - denne eksporten er nå stoppet. EU har vært meget negativ til Israel og jødene : Men nå i høst reiste den kvinnelige EU-sjefen ned til Israel og undertegnet avtale om store leveranser av gass til nettopp Europa. Utenfor kysten av Israel finnes meget store gass-forekomster. Rørledninger mot Europa er visstnok under bygging.

Da er det helt klart hva Bibelen forteller : Russland går til angrep på Israel for å tilrive seg kontrollen over gass-rikdommene der. Med dette har Putin fremdeles " strupetak " på Europa og gass-forsyningen. Stopper russerne også norske leveranser av gass : Så har kontinentet meget store problemer.

Når GOG og hans samarbeidspartnere går til angrep på Israel : Vil det store slaget på Harmageddon-sletten finne sted. Jødene er da i ferd med å tape denne krigen og Gud griper inn. HAN benytter seg da av samme metode som han gjorde i byene Sodoma og Gomorra : Det regner ild og svovel - kan skriften fortelle. Da skal det komme et stort jordskjelv i Jerusalem og Yeshua setter sine føtter igjen på Oljeberget i nettopp denne byen.

Vi kan trekke den konklusjon at en global atomkrig IKKE har ruinert jorden når Yeshua kommer tilbake. Russland må være noenlunde intakt , det samme med de land som er med på angrepet mot Israel og sikker flere andre land. Men atomvåpen blir nok brukt før eller senere - tror jeg.

Tilføyelse :

Når Russland sammen med flere andre land går til angrep på Israel : Så vil de ikke bruke atomvåpen - de vil selvsagt ikke ta livet av seg selv når de rykker inn i landet. Dette gjør det sannsynlig at de benytter stridsvogner. Vi vet at Israel er et land med uhyre mange stridsvogner. Da jeg besøkte Israel for mange år siden og så Harmageddon-sletten ; så sa jeg til meg selv : Panser - lende !

                                                                

mandag 31. oktober 2022

NATO forbereder krig i Nord-Norge


                                                                 Atombombe med den såkalte soppen


I dag ble det vist bilder på norsk TV : Store mengder militært materiell blir losset fra skip og på land i Nord-Norge. Det er fire land som sender materiell og soldater til vårt land : USA , Storbritannia , Nederland og Tyskland.

Norske myndigheter sier at disse land skal øve på vinterkrig i Norge. Ja , det er fare for at det blir mer enn øvelse. Norge har sendt tungt materiell til Ukraina - slikt kan føre til at russerne til slutt går til angrep på vårt land. Videre sier forsvarsministeren i Norge at beredskaps-graden skal økes fra i morgen 1. november 2022. Selvsagt er det gode grunner for slikt - men dette hemmeligholdes for allmenheten.

Slik jeg vurderer situasjonen : Så er sabotasje første skritt som vil ramme oss. Greier vår fiende å slå ut den elektriske strømmen i store deler av vårt land : Så faller det norske samfunn fullstendig sammen. Vi vet at russerne har to hovedmål : 1. Slå ut elektrisk strøm. 2. Skyte ned vestlige satelitter.

Om det blir åpen krig mellom NATO og Russland : Så er nok Norge første land som blir angrepet - tror jeg. Derfor bør hver norsk husholdning skaffe seg et lager av slikt som brukes daglig. Vi vet at de færreste har slike lager hjemme. Det tar bare ett døgn ; så er butikkhyllene tomme. Går den elektriske strømmen ; så kan man ikke bruke betalingskort. Derfor er det viktig å ha kontanter til rådighet.


torsdag 27. oktober 2022

Tanker om Ukraina-krigens gang

Den siste tiden har det vært rolige vindforhold her jeg bor : Derfor har jeg fisket flere dager. Det var sild jeg prøvde å fiske - men fikk mest makrell. Denne fisken er saltet ned med lake - om de elektriske strømmen forsvinner ; så er det viktig å nytte de gamle bevaringsmåtene : Salting , tørking og røyking,


                                                                  -------------------------


USA har sendt 101 st Airborne Division til grensen mellom Ukraina og Romania. Den teller 4700 soldater og har visstnok ikke vært i Europa siden 2. verdenskrig. President Biden har truet Russland : Om russerne bruker A-våpen i Ukraina ; så vil de angre på det. NATO blir spurt om hva de vil gjøre om atomvåpen blir brukt : men vil ikke røpe sine planer.

Men det avtegner seg nå et bilde av disse planene. NATO ut-grupperer styrker flere steder på grensene til Ukraina. Detonerer russerne en A-bombe i Ukraina : Så går NATO inn med konvensjonelle styrker i Ukraina - de står allerede klar på grensene. Da er det bare spørsmål om tid før disse NATO-styrkene kommer i direkte krigshandlinger med russerne. Ukraina har stor hjelp av vestlige satelitter i sin krigføring - de får bilder og opplysninger fra slagmarken. Russerne har kapasitet til å skyte ned satelitter : Det har de bevist ved å skyte ned en satelitt som de selv eide. Vestlige land benytter GPS-systemet for navigasjon både på sjø , på land og i luften. Russland har sitt eget navigasjonssystem - det samme har Kina.

Ukrainere har takket Norge for all den våpenhjelpen som vårt land har gitt. Særlig fremheves det tunge artilleriet som er på beltegående kjøretøy. I sin tid var dette våpenet " stor-slegga " til Brigaden i Nord Norge. Dette får nå russerne " smake " - og de vet hvor gaven kommer fra.

Dronene kommer fremdeles over vårt land. Det er tydelig at denne fiendtlige aktiviteten er nøye planlagt på forhånd av russerne. I dag leser jeg at en kjempe-drone med vingespenn på 7 meter har dukket opp i havet ved våre oljeplattformer. Disse dronene har vinger i tillegg til propeller. Når de går tom for drivstoff : Kan de lande i fallskjerm.

Som tidligere skrevet ; så er det bare Norge som blir utsatt for denne drone-aktiviteten. Årsaken er klar : Vårt land forsyner Europa med gass - leveransene fra Russland har stoppet. Russerne har nok lagt helt konkrete planer for å slå ut kraftforsyningen i vårt land. De kan nytte sine nett-troll i St. Petersburg og de kan sprenge trafoer og andre el-knutepunkt eller rørgater. Droner kan lastes med kraftig militært sprengstoff - TNT. Et slikt anslag vil komme helt plutselig og koordinert. Naive Norge har lagt all kraftforsyning ut på nettet. Jeg kikket litt på området hvor jeg bor og fant ut et sentralt koplingspunkt på denne øyen - bare tre kilometer fra mitt hjemsted. Dette visste jeg ikke om på forhånd.

I dag går Riksrevisjonen ut i media og forteller oss ( og russerne ) hvor elendig der står til med våre fregatter. Naiviteten er fremdeles uten grenser i landet vårt.

Konklusjon : Vi kan regne med at den elektriske strømmen plutselig blir borte i vårt land. Videre kan satelittene for GPS-navigasjon bli skutt ned. Da blir det ingen eksport av norsk gass , folk vil fryse og det moderne samfunn vil falle totalt sammen. Skip og fly må ta i bruk gamle metoder for navigasjon - og slikt fører til vanskeligheter.
 

onsdag 26. oktober 2022

Russland med " falsk flagg " - operasjon i Ukraina ?


 Dette er den såkalte " russer-blokken " tett ved Marinens hovedbase Haakonsvern i Bergen. Her har russerne leid en leilighet i mange år. Fra denne leiligheten har spioner hatt fullt innsyn i aktivitetene på denne norske basen. Våre myndigheter har ikke gjort noe med dette - naivt mener jeg.

                                                                  ------------------------


Den siste tiden har russerne evakuert sivile fra et område ved Kherson i Ukraina. Videre har russiske myndigheter hatt telefonsamtaler med myndighetene ( militære ) i USA , Storbritannia . Tyskland og Frankrike. Der har russerne fortalt at Ukraina vil sprenge en såkalt " skitten bombe " i området ved Kherson. En slik bombe kan inneholde radioaktivt materiale fra atomkraftverk - for eksempel. Selve sprengladningen er en konvensjonell bombe - men ispedd radioaktive komponenter. En slik sprengning kan resultere i såkalt sekundær-stråling fra omgivelsene. Det er farlig for mennesker å oppholde seg der en slik skitten bombe er detonert.

Russland har sagt : Om Ukraina sprenger en slik bombe ; så kan Russland svare med atombomber i Ukraina. Videre vet vi at russerne nå har satt alle sine atomvåpen i høyeste beredskap. Jeg tror - understreker tror - at det er russerne som selv vil sprenge en skitten bombe i dette området - for å gi påskudd til selv å starte en atomkrig mot Ukraina. Da er det klart at russerne ikke vil sprenge en A-bombe i områder der de selv oppholder seg eller skal erobre. Kan hende sender russerne et Kinzhal missil - ladet med atomstridshode - mot Kiev. Da blir det trolig slutt på krigen mellom Russland og Ukraina. Hva Vesten da gjør : Vites ikke av meg.

Nå har norske myndigheter arrestert mange russere kringom i landet vårt : De har drevet med drone-flygning over ulike objekt og områder. Som før nevnt ; så er nok dette såkalt psykologisk krigføring mot oss. De vil vise oss svake punkt i vår beredskap.

Norge forsyner England med 25 % av den gassen de bruker. Denne kommer fra Ormen Lange-feltet og blir fraktet i rør derfra til Nyhamna på Aukra på Romsdalskysten. Derfra sendes den videre i rør til de britiske øyer. Russiske sivile fartøy har tidligere oppholdt seg nær Aukra i flere dager - der rørgatene ligger. Nå har operatøren av dette gassfeltet hyret inn et sivilt fartøy med ROV ( " Siem Pride " ) som er i ferd med å undersøke rørene fra Nyhamna til Ormen Lange. Da dukket plutselig en russisk isbryter opp i dette farvannet - den forlot Kaliningrad et par dager tidligere. Norge reagerte med å sende det store kystvaktsskipet " Svalbard " sørover mot den russiske isbryteren. Alt dette foregikk i internasjonalt farvann - men i norsk økonomisk sone. Således var det nok lite " Svalbard " kunne gjøre med det russiske fartøyet.

I går kom det melding om at en russisk spion var arrestert i Tromsø. Han utgav seg seg for å være brasilianer og studerte ( forsket ) ved Universitetet der - visstnok også hybrid krigføring. Ja , det er nok mange russiske spioner i Norge - tror jeg. En stor drone med diameter på kring to meter ble observert i luften ved den store gassterminalen på Kollsnes i Øygarden kommune - vest fra Bergen. Denne terminalen forsyner Europa med store mengder gass. En så stor drone koster over en million kroner og kan bære 7 - 8 kilo med sprengstoff.

En ting er klart : De norske olje-og gassterminalene krever elektrisk strøm fra land. Greier fienden å slå ut kraftforsyningen til disse : Så er det slutt på eksport av norsk gass.

søndag 16. oktober 2022

Fremmede droner over Norge


 Jeg har kjøpt en elektrisk tørkeovn fra utlandet. Denne er på 1000 watt og har innstilling for temperatur og tid - opptil 15 timer. Her kan jeg tørke både fisk og kjøtt. I farne tider - før elektrisiteten kom til landet vårt ( hit kom den da jeg var 10 år ) - så kunne man bevare maten ved salting , tørking og røking. Jeg har også et røkeri her i tunet.


                                                         ---------------------------


Det dukker stadig opp ukjente droner over landet vårt samt ute i Nordsjøen ved våre oljeplattformer. Oljeterminalene ved Mongstad og Kårstø har også hatt flere besøk av slike luft-fartøy. Den siste uken ble en russer stoppet ved grenseovergangen Storskog i Finnmark : Han hadde to store droner i sin bil samt video-opptak - noe av dette var visst nok kodet. Et par dager senere ble en russer tatt da han filmet med drone ved flyplassen i Tromsø. Begge disse russere er nå varetektsfengslet og video-materialet blir gjennomgått av våre myndigheter.

Hvordan skal man tolke dette ? Kan hende er det psykologisk krigføring russerne bedriver i vårt land. De vil skremme oss og vise oss at de kjenner til våre svake punkt. Norge har sendt mange ulike typer våpen til Ukraina og dette vet russerne . Videre har vi hatt ukrainske soldater til opplæring her i landet. Norge har den siste tiden sendt mange militære instruktører til England for å lære opp ukrainske soldater der. Kan hende vil russerne skremme oss slik at denne formen for støtte til Ukraina stoppes.

MEN : Det virker som det bare er i Norge at russerne benytter droner i et naboland. Finland har jo en svært lang grense mot Russland - men jeg har ikke hørt om noen fremmed drone-aktivitet der. Kan hende er Norge allerede utplukket av russerne til å smake krigens gru ? Det har nettopp vært en russisk øvelse i havet nær Vardø. I denne byen står GLOBUS-radarene som forteller NATO hva russerne foretar seg i nord. Videre har Russland nylig flyttet langtrekkende strategiske bombefly fra området ved Moskva og nær vår grense mot Russland. Disse store flyene bærer atomvåpen.

Om det blir en direkte krig mellom NATO og Russland : Så kan Norge være det første NATO-landet som blir angrepet. Denne russiske drone-aktiviteten kan være et varsel om det. Vårt land forsyner Europa med store mengder gass - og leveransene fra Russland er stanset. Blir det krig mellom oss og Russland : Så er det brått slutt på all norsk eksport av gass både til Europa og England - tror jeg.