søndag 7. august 2022

Atomkrig i 2023 ?


 Bildet viser den russiske dommedags-torpedoen Poseidon som er konstruert for å lage en enorm tsunami. Den har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode. Den har en såkalt termonukleær koboltbombe med styrke på 100 megatonn. Atomubåten " Belgorod " har lastet opp seks slike torpedoer . Disse er 24 meter lange og har en diameter på 1,6 meter. Poseidon kan dykke ned til 1000 meter og har en fart på kring 100 kilometer i timen.


                                                               --------------------


Yeshua ble spurt om hva som ville skje i de siste dager. Da henviste Han til profeten Daniel og ba oss om å skjønne hva vi leser der. Dette prøver jeg stadig å gjøre. Daniel opererer med to begrep : " Den ødeleggende vederstyggelighet " og " Det stadige offer blir avskaffet ". Det står å lese at det går 1290 dager fra et stadige offer blir avskaffet til den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp. Salig er den som når frem til 1335 dager. Dette gjelder jordiske døgn .

Den ødeleggende vederstyggelighet beskriver nok atomvåpen. Men det stadige offer er vanskeligere å skjønne. Yeshua nevnte flere ting som vil skje i de siste dager : Pest , hungersnød , krig og rykter om krig og jordskjelv. KAN det stadige offer være at disse nevnte straffedommene blir satt i verk av den Allmektige ? Covid-19 startet på høsten i 2019 - kan det være da at de 1290 dagene startet. Om så er rett : vil disse 1290 dager være avsluttet på vårparten i 2023. Da kan global atomkrig starte . Etter 45 dager med slik krig kan opprykkelsen av de utvalgte komme ; tror jeg. For det står i Skriften : Salige er de som når frem til 1335 dager. Salig er man først i himmelriket.

Vi vet at Trengselstiden skal bli verre og verre og den skal vare i sju år. Om opprykkelsen skjer våren 2023 : Så står det igjen 3,5 år av denne tiden - der atomkrig raser på jorden. En fjerdedel av jordens befolkning vil omkomme i denne tiden. Det hele vil bli avsluttet med slaget på Harmageddon-sletten der Russland og flere andre land går til angrep på Israel. Når jødene er i ferd med å tape denne krigen : Så vil Yeshua sette sine føtter påny - der han fòr opp for kring 2000 år siden.

Som du skjønner : Så er jeg slett ikke sikker på at ovenstående er rett - men det er en mulighet for at slikt kan skje allerede i 2023.

tirsdag 26. juli 2022

Folk aner at noe alvorlig er på gang !


 Jeg gav bort seks slike kasser med settepoteter denne våren - mest til ukjente personer. Disse 11 personene aner nok hvilke tider vi har foran oss !


                                                       -------------------------


Jeg tror det ligger i den menneskelige natur at vi aner hva som er på gang. Det samme gjelder dyr , fugler og fisk. Trekkfuglene kjenner på seg at de må dra til syden når høsten kommer her nord. Torsken langs kysten vet at han skal gå opp på grunt vann når vi nærmer oss november / desember i disse trakter.

Ved-lagrene her i Norge er stort sett tomme. Vi importerer ved fra Baltikum selv om landet gror over av løvskog. Folk er stort sett ikke i stand eller har evne til fysisk arbeid lenger - eller de gidder ikke. Latskapen har tatt overhånd. Det har blitt som i enkelte Gulf-stater : Det er utlendinger som utfører fysisk arbeid - egen befolkning lever glade dager av oljerikdommen. De som kjører søppelbilene her ; er stort sett bare utlendinger.

Siste verdenskrig startet her 9. april 1940 ved at Tyskland gikk til angrep på fattige Norge. Den gang var natur-hushold vanlig på bygdene : Mange var fisker-bønder og elektrisk strøm fantes ikke mange steder. Selv om jeg bor kring 15 kilometer i luftlinje fra torget i Bergen : Så fikk vi den elektriske strømmen først i 1952 - da var jeg 10 år gammel og husker denne dagen meget godt.

Jeg vil frem til at Norge var langt bedre rustet til å overleve en krig i 1940 enn i dag. De som bor i byene har liten mulighet til å dyrke noe selv - og de fleste småbruk er nedlagt ute på bygdene. Det er noen få bønder igjen som høster flere gårder med sine store og tunge maskiner. Dette er en villet politikk fra myndighetene.

Uten elektrisk strøm stopper Norge opp ; mener jeg. Alt er avhengig av data som igjen krever strøm. Mange har kjøpt elektrisk bil - denne vil da stå i ro. Bensinpumpene krever strøm for å levere bensin og diesel til oss. Vi vet hva Russland vil gjøre om konflikten sprer seg til flere land : De vil skyte ned alle vestlige satelitter samt ødelegge kraftforsyningen i fiendeland. Ja , det ser ut til at vi får periodevis strøm-utkopling til vinter / vår uten at Putin foretar seg noe med denne saken. Om Vår Herre gir oss en kald vinter : Så vil mange fryse i sine leiligheter i rike Norge. Derfor bør du tenke gjennom forberedelser som du kan gjøre før elendigheten er over oss :

- ha kontanter tilgjengelig ; betalingskort krever el-strøm

- om mulig ha en varmekilde utenom elektrisk oppvarming

- lager av rent drikkevann - utskifting hvert halvår

- lager av mat med lang holdbarhet

- batteri-radio for å lytte til oppdateringer fra myndighetene

- grovt salt til å salte ned innhold i fryseboksen

- oljelampe , olje og stearinlys , fyrstikker

- aggregat om du har mulighet for dette der du bor

- ved om du har slik ovn , avispapir til oppfyring og tennings-briketter

- om du har mulighet til å fiske : Så salt ned fisk og sild


De fleste som bor i vårt land ; er ikke kristne og har liten kjennskap til innholdet i Bibelen. De venter bare på at det hele skal gå over av seg selv og at det blir fred mellom Russland og Ukraina - slik at alt blir ved det gamle. Nei , det tror ikke jeg - vi har startet på Trengselstiden og alt blir bare verre og verre. Men en ting vet jeg : Når alvoret og de vanskelige tidene kommer til vårt land : Så er butikkhyllene tomme på en dag . Således er det viktig at du har forberedt deg før alle andre prøver å gjøre det samme.torsdag 21. juli 2022

Det er to typer kristne


 Den 20 . juli klokken 2230 tok jeg dette bildet fra vår altan. Vil dette underlige lyset fortelle meg noe ?

( klikker du på bildet ; så blir det tydeligere )


                                                           ---------------------------------


Jeg har observert at det er to typer kristne :

1. kategori : De håper på at krigen i Ukraina snart tar slutt og at alt vender tilbake til slik det var før i verden - med mest mulig fred og fordragelighet.

2. kategori : Disse håper på at vi nå er inne i den såkalte Trengselstiden og at alt bare blir verre og verre med ny verdenskrig og bruk av atomvåpen. For da kommer opprykkelsen og Yeshua vender tilbake til Jerusalem der han fòr opp for kring 2000 år siden. Disse er slett ikke tilfreds med å vasse i all den synd som verden har frembrakt - med drap på foster i mors liv , til-jubel av homoseksuelle aktiviteter og annen synd. Det blir sagt at her i Norge er det bare 3 % av befolkningen som tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Ja , Yeshua spurte : - Mon jeg finner troen når jeg kommer tilbake ?

Jeg hører til kategori 2 . Videre tror jeg at president Putin er et redskap for Jahve for å tukte denne syndige verden. Lignende herskere har han brukt før for å utføre Hans straffedommer over synd : Nebukadnesar var en slik som førte israel-folket ut av landet og inn i et fremmed land. Der var de i 70 år. Yeshua fortalte hva som skal skje i de siste dager. Nå er alt oppfylt av dette i Europa - unntatt hungersnød - men dette kommer nok snart siden de største kornkammer ligger i Russland og Ukraina.

Ja , jeg venter og stunder etter at alt skal bli verre og verre for oss jordboere. Disse dager skal bli forkortet og jeg tror at dette allerede har startet - men vi mennesker kan ikke forstå slikt. Vi forstår tiden men ikke evigheten. Videre har jeg opplevd mange under i mitt liv som kristen og jeg tror at ved bønn kan jeg komme ut av de vanskelige situasjonene som kommer under Trengselstiden. Videre har jeg brukt mange år til å forberede meg på tider med lite mat , vannmangel , mangel på elektrisk strøm og mye annet. Hvordan overleve en atomkrig ; har jeg lært mye om i den tiden jeg var yrkesoffiser.

Jeg våger å tro : Om du vil være med i den kommende opprykkelsen ; så må du tilhøre kategori 2.


tirsdag 12. juli 2022

Vil Russland snart bruke atomvåpen ?


 Jeg vil fremskynde sildefisket kring to måneder - starter i begynnelsen av august - spekesild holder seg minst ett år og krever verken fryser eller elektrisk strøm. Med sild og poteter får kroppen alle de næringsstoffer den trenger.

                                                            -----------------------


Stats-dumaen i Russland innkalles til ekstraordinært hastemøte 15. juli . Da er det ventet at denne forsamling vil erklære krig mot Ukraina - hittil har dette bare vært en spesial-operasjon ; ifølge russerne.

En slik krigserklæring vil bety at alle typer våpen kan tas i bruk - inklusive atomvåpen. Jeg tror at Russland vil gjøre som USA gjorde høsten 1945 : Sprenge atomvåpen over en by eller to for å få slutt på krigen mot Ukraina. USA bombet byene Hiroshima og Nagasaki for å få slutt på krigen mot Japan. Slike bombemål må ligge lengst mulig fra grensen til Russland - vind samt nedbør er viktige faktorer - slik at russerne ikke får radioaktivt nedfall over eget land. Det vil ikke forundre meg om byen Lviv blir et slikt bombemål - da kan nedfallet komme inn over Polen - men vil ikke utløse en krig med NATO - fordi Ukraina ikke er medlem i denne organisasjonen.

Et annet moment som peker i samme retning ; er at Putin nylig har skrevet under et dekret der han slår fast at ukrainske statsborgere kan bli russiske statsborgere. Slikt tyder på at han vil legge hele Ukraina inn i Russland. I Sovjet-tiden var Ukraina en del av Sovjetunionen.

Men i dag kom en melding som jeg slett ikke skjønner noe av. President Putin , sammen med Tyrkias president , skal reise til Iran sammen. Russland har samarbeidet med Iran i mange år og hatt russiske ingeniører i dette muslimske landet. Videre vet vi at Iran er erkefienden til Israel. Får Iran tak i atomvåpen ; så er Israel ille ute.

Videre vet vi at GOG kommer fra Russland og er en person - trolig president Putin. Bibelen omtaler GOG-krigen - som skal ende opp med et angrep på Israel - der flere land deltar i angrepskrigen mot jødene. Da får vi slaget på Harmageddon-sletten og Israel vil tape denne krigen. Da setter Yeshua sine føtter igjen på Oljeberget i Jerusalem.

MEN : Jeg skjønner ikke dette siden vi ikke har kommet langt nok i tid til at slaget på Harmageddon skal finne sted. Rett nok forteller Bibelen oss at disse dager er forkortet. Da spør jeg : Hva skal disse tre statslederne snakke om i Teheran ? Tyrkia er dessuten også medlem av NATO .


lørdag 9. juli 2022

Russlands dødbringende ubåt " Belgorod ".


 Ubåten " Belgorod " er en helt ny atom-ubåt. Den har vært til utprøving kring ett år - og er nå satt inn i full drift. Den er hele 548 fot lang og har seks Poseidon dommedags-torpedoer om bord. Videre er den utrustet for å kutte kabler : Vi vet at det går fiberkabler mellom Europa og USA. Det sies at denne nye ubåten skal settes inn i Stillehavet - men dette kan bare være et rykte av taktiske årsaker. Poseidon-torpedoene er konstruert for å lage enorm tsunami - det sies at denne kan lage bølger med en høyde på 500 meter.

Myndighetene her i landet forbereder oss på at det kan bli strøm-utkopling kommende vinter / vår. Kraftmagasinene i Sør-Norge er svært nedtappet grunnet eksport av el-strøm. Ett av partiene på Stortinget vil trolig fremme forslag om å haste-innkalle hele parlamentet til møte i ferien. De skal da drøfte den prekære strøm-situasjonen. Våre kraft-myndigheter opererer med en ny formulering " rullerende blackout "-  strømmen blir utkoplet helt etter et tidsskjema. Tenk om vinteren blir kald - mange har kun elektrisitet til oppvarming.

1. juli gikk matvareprisene opp her i Norge. Vi kjøper Nescafe Gull på 100 gram : Denne varen steg fra kr. 60.- til ca. kr. 90.- Ja , mange varer fikk stort prispåslag fra denne dato. Strømmen er dyr , matvarer har gått opp i pris og renten er hevet og skal heves videre samt at bensin og diesel er svindyr. Mange familier sliter økonomisk og inkasso-selskapene har visstnok aldri hatt mer å gjøre. Dyrtid kalles slikt. Myndighetene hjelper noe med strømutgiftene - ellers gjør de intet med det andre.

Covid-19 er tilbake for fullt. Her i vårt område er det rekord-mange innlagt på sykehusene. Vaksinene hjelper visstnok slett ikke. På internett ser jeg at folk er rasende på myndighetene - der er ingen hjelp å få. Politiet ( PST ) skal ansette personer som skal overvåke nettet for å finne ut hvem som truer samfunnet. Det vil slett ikke forundre meg om det blir et voldelig opprør mot politikerne kommende vinter. Ja , vi ser nå hva som skjer på Sri Lanka ; de stormer president-palasset og presidenten har rømt. Trengselstiden strammer grepet mer og mer.

søndag 3. juli 2022

Utøvende homofili tukler med det hellige


                                             Nå-sittende statsminister og Oslos byrådsleder under en

                                             homoparade i Oslo for noen år siden


Noen personer har en slik legning at de tiltrekkes av samme kjønn som dem selv. Dette kan ingen klandre dem for - de er fødd slik. Men det er først når man praktiserer denne legningen at det blir syndig. Tenk om jeg ble født kleptoman - altså en påtrengende trang til å stjele. Så lenge jeg ikke stjeler : Så synder jeg ikke. Men straks jeg begynner med slikt : Så har jeg brutt et av de 10 bud. Når det gjelder utøvende homofile gjerninger ; så kommer nok dette under budet om at du ikke skal drive hor.

Ekteskapet skal være mellom en mann og en kvinne. Det er her den ekte og rette kjærligheten kommer frem. Ja , her nærmer man seg selve skaperverket. Det å skape blir definert som å lage noe uten å ha noe å lage det av. Under kjønnsakten kommer man så nær som det er jordisk mulig ; å oppleve de paradisiske tilstander. Driver man homoseksuelle aktiviteter : Så blir det hele fullstendig feil og man bryter med utsagn i Bibelen ; menn som ligger med menn skal ikke arve Guds rike.

Den norske kirke er fullstendig på villspor : De har utarbeidd liturgi for vigsel av homofile og dette praktiseres i denne kirke. Biskoper og prester har glemt eller oversett hva som hendte i Sodoma og Gomorra i farne tider. Den Allmektige lot det regne ild og svovel fra himmelen. Vi kjenner også til skyte-episoden i Oslo for noen dager siden ; der to personer ble drept og kring 21 såret. Det var en muslim som utførte denne ugjerningen og han brøt et annet av de 10 bud : Du skal ikke slå i hjel.

Trengselstiden beveger seg videre. I natt var det brann i oljeraffineriet på Mongstad. Her produseres drivstoff til våre kjøretøy , arbeidsmaskiner  og skip. Norge er ikke selvforsynt med raffinerte olje-produkter : Vi må importere fra utlandet. Langt verre blir det når vårt eneste raffineri er brannskadet. Melkøya nær Hammerfest produserer LNG-gass som blir eksportert etter nedkjøling via skip til flere land. Dette anlegget ble også brannskadet for mer enn et år siden og er nå i ferd med å starte opp produksjonen igjen. Både Mongstad og Melkøya har samme eier - Equinor. Det er således reell fare for at det blir mangel på bensin og diesel i landet vårt. I USA jamrer bilistene for rekordhøy pris på drivstoff - her i Norge er bensinprisen mer enn dobbelt så høy som " over there ".

For hver dag som går : Så nærmer vi oss tidspunktet hvor NATO blir direkte involvert i krigen mot Russland og kjernefysiske våpen  tatt i bruk. Belarus har nå også begynt å engasjere seg i krigen mot Ukraina og statslederen der truer nå med angrep på europeiske byer. Det er kjent at dette landet  blir forsynt med missil fra Russland som kan bære atomstridshode. Da er denne trussel reell !

torsdag 30. juni 2022

Et signal fra Gud ?


                                                       Slik potet-vokster har aldri skjedd før


I farne tider måtte potetene være i jorda til den 17. mai hvert år. Den gang startet vi med potet-opptakingen kring 25. september. Nå er året blitt fremskyndet med kring en måned. Således var vi ferdige med potetsettingen den 20. april i år. Da ville opptaking kunne starte kring 20. august. MEN : Potetene har vokst helt unormalt dette året - jeg så potet-blomster i går. Du vil gjerne tro at dette skyldes en varm sommer hittil. Da vil jeg svare at sommeren i fjor var langt varmere - her jeg bor.

Dagene er nok allerede blitt forkortet i denne Trengselstiden - tror jeg. Men det er et annet moment som kom opp i min bevissthet i dag : Vår Herre har fremskyndet potet-voksteren fordi det kan komme radioaktivt nedfall til høsten. Da kan våre poteter bli uspiselige - om de ikke er kommet i hus før nedfallet kommer på bakken. Ja , tenk på korn-avlingene i Norge : Dette blir høstet i september måned og kan bli uspiselig om kornet får slikt nedfall på seg før innhøstingen. Jeg tar dette som et signal fra vår Gud - Jahve : Få potetene i kjelleren så snart som mulig. Da rammes de ikke av sekundær-stråling fra A-våpen.

Vanligvis starter jeg sildefisket kring 20. september hvert år. I år vil jeg starte dette fisket langt tidligere. Om russerne detonerer Poseidon-torpedoer med atomladning : Kan sjøen også få radioaktiv forurensing.

Norge handler uhyre uklokt ovenfor Russland. Nå skal det sendes missil - konstruert på Kongsberg - til Ukraina. Dette er et uhyre avansert våpen som kan brukes luft til luft og bakke til luft og er nærmest umulig å skyte ned. Dette vet russerne og Norge har satt seg i en dårlig posisjon vis a vis verdens største atommakt.

Videre nekter Norge å la forsyninger til Russlands gruvesamfunn på Svalbard komme inn i Norge. Vanligvis blir disse varene sendt landeveien fra Russland til Tromsø og så videre med båt til Svalbard.

Russland hevder at dette er et brudd på Svalbard-traktaten og har kalt en norsk diplomat inn på teppet i Moskva.

Politikerne i Norge lever farlig. Russland har tidligere forgiftet en rekke personer med nervegift - blant andre en russisk avhopper i England. Det er nok å smøre slik gift på dørhåndtak - så kan vedkommende som tar i håndtaket ; bli alvorlig syk eller omkomme. Vi vet at russerne har kring 20 spioner som reiser rundt i landet vårt : Både i bobiler og store SUV-er. Når det gjelder forgiftningen i England : Så var det to russiske leger som reiste på turistvisum dit og forgiftet denne avhopperen - men han overlevde. Har norske politikere tenkt gjennom hva vårt naboland i nordøst er i stand til å gjøre - spør jeg.