mandag 31. oktober 2022

NATO forbereder krig i Nord-Norge


                                                                 Atombombe med den såkalte soppen


I dag ble det vist bilder på norsk TV : Store mengder militært materiell blir losset fra skip og på land i Nord-Norge. Det er fire land som sender materiell og soldater til vårt land : USA , Storbritannia , Nederland og Tyskland.

Norske myndigheter sier at disse land skal øve på vinterkrig i Norge. Ja , det er fare for at det blir mer enn øvelse. Norge har sendt tungt materiell til Ukraina - slikt kan føre til at russerne til slutt går til angrep på vårt land. Videre sier forsvarsministeren i Norge at beredskaps-graden skal økes fra i morgen 1. november 2022. Selvsagt er det gode grunner for slikt - men dette hemmeligholdes for allmenheten.

Slik jeg vurderer situasjonen : Så er sabotasje første skritt som vil ramme oss. Greier vår fiende å slå ut den elektriske strømmen i store deler av vårt land : Så faller det norske samfunn fullstendig sammen. Vi vet at russerne har to hovedmål : 1. Slå ut elektrisk strøm. 2. Skyte ned vestlige satelitter.

Om det blir åpen krig mellom NATO og Russland : Så er nok Norge første land som blir angrepet - tror jeg. Derfor bør hver norsk husholdning skaffe seg et lager av slikt som brukes daglig. Vi vet at de færreste har slike lager hjemme. Det tar bare ett døgn ; så er butikkhyllene tomme. Går den elektriske strømmen ; så kan man ikke bruke betalingskort. Derfor er det viktig å ha kontanter til rådighet.


torsdag 27. oktober 2022

Tanker om Ukraina-krigens gang

Den siste tiden har det vært rolige vindforhold her jeg bor : Derfor har jeg fisket flere dager. Det var sild jeg prøvde å fiske - men fikk mest makrell. Denne fisken er saltet ned med lake - om de elektriske strømmen forsvinner ; så er det viktig å nytte de gamle bevaringsmåtene : Salting , tørking og røyking,


                                                                  -------------------------


USA har sendt 101 st Airborne Division til grensen mellom Ukraina og Romania. Den teller 4700 soldater og har visstnok ikke vært i Europa siden 2. verdenskrig. President Biden har truet Russland : Om russerne bruker A-våpen i Ukraina ; så vil de angre på det. NATO blir spurt om hva de vil gjøre om atomvåpen blir brukt : men vil ikke røpe sine planer.

Men det avtegner seg nå et bilde av disse planene. NATO ut-grupperer styrker flere steder på grensene til Ukraina. Detonerer russerne en A-bombe i Ukraina : Så går NATO inn med konvensjonelle styrker i Ukraina - de står allerede klar på grensene. Da er det bare spørsmål om tid før disse NATO-styrkene kommer i direkte krigshandlinger med russerne. Ukraina har stor hjelp av vestlige satelitter i sin krigføring - de får bilder og opplysninger fra slagmarken. Russerne har kapasitet til å skyte ned satelitter : Det har de bevist ved å skyte ned en satelitt som de selv eide. Vestlige land benytter GPS-systemet for navigasjon både på sjø , på land og i luften. Russland har sitt eget navigasjonssystem - det samme har Kina.

Ukrainere har takket Norge for all den våpenhjelpen som vårt land har gitt. Særlig fremheves det tunge artilleriet som er på beltegående kjøretøy. I sin tid var dette våpenet " stor-slegga " til Brigaden i Nord Norge. Dette får nå russerne " smake " - og de vet hvor gaven kommer fra.

Dronene kommer fremdeles over vårt land. Det er tydelig at denne fiendtlige aktiviteten er nøye planlagt på forhånd av russerne. I dag leser jeg at en kjempe-drone med vingespenn på 7 meter har dukket opp i havet ved våre oljeplattformer. Disse dronene har vinger i tillegg til propeller. Når de går tom for drivstoff : Kan de lande i fallskjerm.

Som tidligere skrevet ; så er det bare Norge som blir utsatt for denne drone-aktiviteten. Årsaken er klar : Vårt land forsyner Europa med gass - leveransene fra Russland har stoppet. Russerne har nok lagt helt konkrete planer for å slå ut kraftforsyningen i vårt land. De kan nytte sine nett-troll i St. Petersburg og de kan sprenge trafoer og andre el-knutepunkt eller rørgater. Droner kan lastes med kraftig militært sprengstoff - TNT. Et slikt anslag vil komme helt plutselig og koordinert. Naive Norge har lagt all kraftforsyning ut på nettet. Jeg kikket litt på området hvor jeg bor og fant ut et sentralt koplingspunkt på denne øyen - bare tre kilometer fra mitt hjemsted. Dette visste jeg ikke om på forhånd.

I dag går Riksrevisjonen ut i media og forteller oss ( og russerne ) hvor elendig der står til med våre fregatter. Naiviteten er fremdeles uten grenser i landet vårt.

Konklusjon : Vi kan regne med at den elektriske strømmen plutselig blir borte i vårt land. Videre kan satelittene for GPS-navigasjon bli skutt ned. Da blir det ingen eksport av norsk gass , folk vil fryse og det moderne samfunn vil falle totalt sammen. Skip og fly må ta i bruk gamle metoder for navigasjon - og slikt fører til vanskeligheter.
 

onsdag 26. oktober 2022

Russland med " falsk flagg " - operasjon i Ukraina ?


 Dette er den såkalte " russer-blokken " tett ved Marinens hovedbase Haakonsvern i Bergen. Her har russerne leid en leilighet i mange år. Fra denne leiligheten har spioner hatt fullt innsyn i aktivitetene på denne norske basen. Våre myndigheter har ikke gjort noe med dette - naivt mener jeg.

                                                                  ------------------------


Den siste tiden har russerne evakuert sivile fra et område ved Kherson i Ukraina. Videre har russiske myndigheter hatt telefonsamtaler med myndighetene ( militære ) i USA , Storbritannia . Tyskland og Frankrike. Der har russerne fortalt at Ukraina vil sprenge en såkalt " skitten bombe " i området ved Kherson. En slik bombe kan inneholde radioaktivt materiale fra atomkraftverk - for eksempel. Selve sprengladningen er en konvensjonell bombe - men ispedd radioaktive komponenter. En slik sprengning kan resultere i såkalt sekundær-stråling fra omgivelsene. Det er farlig for mennesker å oppholde seg der en slik skitten bombe er detonert.

Russland har sagt : Om Ukraina sprenger en slik bombe ; så kan Russland svare med atombomber i Ukraina. Videre vet vi at russerne nå har satt alle sine atomvåpen i høyeste beredskap. Jeg tror - understreker tror - at det er russerne som selv vil sprenge en skitten bombe i dette området - for å gi påskudd til selv å starte en atomkrig mot Ukraina. Da er det klart at russerne ikke vil sprenge en A-bombe i områder der de selv oppholder seg eller skal erobre. Kan hende sender russerne et Kinzhal missil - ladet med atomstridshode - mot Kiev. Da blir det trolig slutt på krigen mellom Russland og Ukraina. Hva Vesten da gjør : Vites ikke av meg.

Nå har norske myndigheter arrestert mange russere kringom i landet vårt : De har drevet med drone-flygning over ulike objekt og områder. Som før nevnt ; så er nok dette såkalt psykologisk krigføring mot oss. De vil vise oss svake punkt i vår beredskap.

Norge forsyner England med 25 % av den gassen de bruker. Denne kommer fra Ormen Lange-feltet og blir fraktet i rør derfra til Nyhamna på Aukra på Romsdalskysten. Derfra sendes den videre i rør til de britiske øyer. Russiske sivile fartøy har tidligere oppholdt seg nær Aukra i flere dager - der rørgatene ligger. Nå har operatøren av dette gassfeltet hyret inn et sivilt fartøy med ROV ( " Siem Pride " ) som er i ferd med å undersøke rørene fra Nyhamna til Ormen Lange. Da dukket plutselig en russisk isbryter opp i dette farvannet - den forlot Kaliningrad et par dager tidligere. Norge reagerte med å sende det store kystvaktsskipet " Svalbard " sørover mot den russiske isbryteren. Alt dette foregikk i internasjonalt farvann - men i norsk økonomisk sone. Således var det nok lite " Svalbard " kunne gjøre med det russiske fartøyet.

I går kom det melding om at en russisk spion var arrestert i Tromsø. Han utgav seg seg for å være brasilianer og studerte ( forsket ) ved Universitetet der - visstnok også hybrid krigføring. Ja , det er nok mange russiske spioner i Norge - tror jeg. En stor drone med diameter på kring to meter ble observert i luften ved den store gassterminalen på Kollsnes i Øygarden kommune - vest fra Bergen. Denne terminalen forsyner Europa med store mengder gass. En så stor drone koster over en million kroner og kan bære 7 - 8 kilo med sprengstoff.

En ting er klart : De norske olje-og gassterminalene krever elektrisk strøm fra land. Greier fienden å slå ut kraftforsyningen til disse : Så er det slutt på eksport av norsk gass.

søndag 16. oktober 2022

Fremmede droner over Norge


 Jeg har kjøpt en elektrisk tørkeovn fra utlandet. Denne er på 1000 watt og har innstilling for temperatur og tid - opptil 15 timer. Her kan jeg tørke både fisk og kjøtt. I farne tider - før elektrisiteten kom til landet vårt ( hit kom den da jeg var 10 år ) - så kunne man bevare maten ved salting , tørking og røking. Jeg har også et røkeri her i tunet.


                                                         ---------------------------


Det dukker stadig opp ukjente droner over landet vårt samt ute i Nordsjøen ved våre oljeplattformer. Oljeterminalene ved Mongstad og Kårstø har også hatt flere besøk av slike luft-fartøy. Den siste uken ble en russer stoppet ved grenseovergangen Storskog i Finnmark : Han hadde to store droner i sin bil samt video-opptak - noe av dette var visst nok kodet. Et par dager senere ble en russer tatt da han filmet med drone ved flyplassen i Tromsø. Begge disse russere er nå varetektsfengslet og video-materialet blir gjennomgått av våre myndigheter.

Hvordan skal man tolke dette ? Kan hende er det psykologisk krigføring russerne bedriver i vårt land. De vil skremme oss og vise oss at de kjenner til våre svake punkt. Norge har sendt mange ulike typer våpen til Ukraina og dette vet russerne . Videre har vi hatt ukrainske soldater til opplæring her i landet. Norge har den siste tiden sendt mange militære instruktører til England for å lære opp ukrainske soldater der. Kan hende vil russerne skremme oss slik at denne formen for støtte til Ukraina stoppes.

MEN : Det virker som det bare er i Norge at russerne benytter droner i et naboland. Finland har jo en svært lang grense mot Russland - men jeg har ikke hørt om noen fremmed drone-aktivitet der. Kan hende er Norge allerede utplukket av russerne til å smake krigens gru ? Det har nettopp vært en russisk øvelse i havet nær Vardø. I denne byen står GLOBUS-radarene som forteller NATO hva russerne foretar seg i nord. Videre har Russland nylig flyttet langtrekkende strategiske bombefly fra området ved Moskva og nær vår grense mot Russland. Disse store flyene bærer atomvåpen.

Om det blir en direkte krig mellom NATO og Russland : Så kan Norge være det første NATO-landet som blir angrepet. Denne russiske drone-aktiviteten kan være et varsel om det. Vårt land forsyner Europa med store mengder gass - og leveransene fra Russland er stanset. Blir det krig mellom oss og Russland : Så er det brått slutt på all norsk eksport av gass både til Europa og England - tror jeg.

torsdag 6. oktober 2022

Er disse dager blitt forkortet ?


 Jeg kjøpte boken som den kjente pinse-predikanten Emanuel Minos skrev for noen år siden. Nå er denne presten - utdannet fra universitetet i Oxford - død ; men hans forkynnelse lever videre. Jeg fikk høre ham på et stort møte her i min hjemkommune for mange år siden. Han snakket også om en kraftig atombombe i Nordsjø-bassenget.


                                                               ---------------------

Jeg har tidligere skrevet om en underlig opplevelse jeg fikk natten til 10.april 2016. Kring kl. 0500 ble jeg vekket av en stemme som klart og tydelig sa fire ord : - Donald Trump er Antikrist ! Jeg ble liggende våken en god stund etter dette og tenkte med meg selv : Donald Trump blir ikke president i USA.

Men så viste det seg at Trump ble president likevel ved valget i november 2016. Da kom jeg på tanken om at disse fire ord KAN være sannhet. Han tiltrådte som president 20. januar i 2017 - og var en president som USA aldri har opplevd før.

I følge Skriften skal Antikrist styre i 3,5 år før han blir avslørt og avsatt. Donald Trump tapte valget i november 2020 - da hadde han styrt USA i 3 år og10 måneder. Bibelen sier videre at det skal gå 3,5 år til - i alt sju år - før Yeshua kommer tilbake til denne jord. Da er vi kommet frem til våren 2024. Yeshua forteller oss at disse dager i Trengselstiden blir forkortet. Videre henviste han oss til profeten Daniel - og bad oss skjønne hva vi leser der.

Yeshua ble spurt videre om de siste dager. Han forklarte hva som ville hende da : Krig og rykter om krig , hungersnød , jordskjelv både her og der og pest. Krig har vi fått i Europa i februar 2022. Pest ( covid 19 ) har vi hatt i flere år og hungersnød er på trappene her. Mange personer her i Norge møter opp der det deles ut gratis mat. Siste døgn var det et jordskjelv i Åmål i Sverige og det blir stadig meldt om jordskjelv over hele jorden.

Profeten Daniel er som kjent sentral når det gjelder de siste dager. Han skriver at det skal gå 1290 døgn ( dager og netter ) fra " det stadige offer blir avskaffet til den ødeleggende styggedom blir stilt opp ". Den ødeleggende styggedom er utvilsomt atomvåpen. Det stadige offer kan være avskaffet da Covid 19 startet høsten 2019. 1290 døgn er 3,5 år. Den Allmektige vil ikke ofre mer av sine velgjerninger på denne ugudelige befolkningen. Videre står det å lese hos profeten Daniel : - Salige er de som venter og når frem til 1335 døgn. Salig er man først innenfor himmelrikets porter.

Konklusjon :

En stor atomkrig KAN starte våren 2023. 45 døgn etter at denne atomkrigen starter skjer opprykkelsen.   Yeshuas gjenkomst til Oljeberget i Jerusalem KAN skje våren 2024. De siste dager skal bli forkortet : sa Yeshua.USA oppretter fire nye baser i Norge Yeshua fortalte oss at i de siste dager vil det komme hungersnød på jorden. Da bør vi forberede oss på slikt. Her har jeg kjøpt inn hvetemel som var på billigsalg sist uke.


                                                           --------------------------

USA oppretter nå fire baser i Norge : Rygge , Sola , Evenes og Ramsund. De tre første ligger ved flyplass og den siste ved en orlogsstasjon i Troms.

Dette forteller oss at USA ansèr det norske forsvaret til å være for dårlig rustet for å stå i en krig med Russland. Ja , den norske hæren er nærmest nedlagt : Fra 13 brigader ( 5000 soldater x 13 ) til en redusert brigade i nord og en bataljon i sør. Jeg snakket med en høyere norsk hæroffiser - som nå er pensjonist - og spurte ham hvor hærens materiell på Vestlandet befant seg. Nei , det visste han ikke. Jo , i min garasje - svarte jeg på spøk. Men spøken er nok sann - i min garasje står et militært kjøretøy som tar 9 personer.

Stortinget har nylig vedtatt at USA får opprette disse fire basene og amerikansk jurisdiksjon skal gjelde der. Således er norske lover og regler satt ut av kraft på disse basene - underlig nok.

Videre forteller dette oss at krigen mot Russland kan komme til å stå på norsk jord. Da blir Norge en slagmark der amerikanske soldater utkjemper krigen.

Lebesbymannen ( Anton Johansen ) så i sitt syn en november-natt i 1907 at franske fly var i luftkamp over Sør-Norge og Sør-Sverige. Dette forstod han intet av - NATO ble jo opprette rett etter siste verdenskrig. Nå vet vi at Sverige og Finland har søkt medlemskap i NATO. Da er det naturlig at en militær stormakt som Frankrike er med i krigen i Skandinavia.

Norge har Heimevernet med en samlet styrke på 40.000 soldater. Blir det bakke-krig i Norge : Så er det disse lett bevæpnede soldatene som må gå i krigen. Våre myndigheter har også redusert Heimevernet - i det Sjøheimevernet ble lagt ned for få år siden.

Heimevernet er nå utkalt og holder vakt ved olje-og gassinstallasjonene : Nyhamna , Mongstad , Kollsnes og Kårstø. Nå er det spesial-styrkene i HV som utfører denne vakttjenesten - men samtlige HV-soldater her vest har fått melding om at de kan bli innkalt.

Men Hæren har ingen å innkalle her vest - bortsett fra meg og min Mercedes Geländewagen - hvori det befinner seg en del militære effekter - inklusive telt. Men min stridsevne er trolig en smule redusert ; siden jeg har passert 80 år.


søndag 2. oktober 2022

Det naive Norge

                                                        Rød : rørledninger , blå : seilinger av russerskip
 

                                                Ett av de russiske "forskningsskipene" som har

                                                " forsket " på vår kyst denne sommer / høst

                                                         


Det virker som Bergens-området er meget interessant for russerne. Vi kjenner til at de leier en leilighet i en blokk nær marinebasen Haakonsvern. Dette har pågått i mange år og derfra har de full oversikt over alt som foregår på Sjøforsvarets hovedbase. Denne boligblokken kalles " russerblokken " blant bergensere.

De siste dagene har det vært gjort sabotasje mot transformator-stasjoner i Bergen : En i Sandviken og en i Arna. Vi vet at Russland har to hoved-målsettinger i forbindelse med krig : 1. Slå ut kraftforsyningen hos fienden , 2. Skyte ned vestlige kommunikasjons-satelitter. Jeg leser i avisen at NVE er meget bekymret over sabotasjen mot disse to trafo-stasjonene.

Det som nå skjer mot Norge ; virker som en koordinert plan som er hentet frem. De må ha en mengde store droner som kan operere både ved plattformene våre og inn over land - som Mongstad-raffineriet.

Ja , slår de ut raffineriet her : Så er Norge uten bensin og diesel. Import av slikt drivstoff kan bli vanskelig i en krigssituasjon.

Greier de å slå ut den elektriske strømmen også : Så faller vårt samfunn totalt sammen. Dette vet russerne og dette burde norske myndigheter også visst for lenge siden. Nå kan det være for sent !

lørdag 1. oktober 2022

Droner over norske installasjoner


 Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl er nå stasjonert utenfor olje-raffineriet på Mongstad. Der har flere droner blitt observert nattestid og disse er video-filmet.


                                                                  -------------------

Underlige ting har skjedd de siste dager : Det er sprengt fire hull i de to gassrørledningene som går fra Russland til Tyskland. Ingen påtar seg ansvar for dette. På et videoklipp som jeg har sett ; sier president Biden at han vil sprenge disse rørene om Russland går til angrep på Ukraina. Men det er slett ikke sikkert at det er USA som har gjennomført denne sabotasjen.

Samtidig dukker det plutselig opp store droner mange steder : Norske oljeplattformer i Nordsjøen , norske kraftanlegg på land og over Mongstad-raffineriet. Dette ser ut som en forhånds-planlagt operasjon. Jeg vurderer det dithen at det er ubåter som sender droner mot plattformer som ligger langt til havs.

Dette med sprengning av rørledninger i Østersjøen og droner over norske installasjoner ; anser jeg som ren psykologisk krigføring. Disse gjerningene er ment for å skremme den norske befolkning - og det har de sannelig greidd. Mongstad-raffineriet fremskaffer bensin og diesel til Norge - men de greier ikke å produsere nok drivstoff - derfor må vi importere slikt. Blir dette raffineriet satt ut av spill : Så har Norge et stort problem. Da stopper landet opp. Greier fienden å sprenge kraft-installasjoner på land ; så er vår forsyningssikkerhet av elektrisk kraft satt på spill. I tillegg er våre kraftmagasin så nedtappet at en utkopling trolig kommer til vinter / vår.

Norge har kring 9000 kilometer med rørledninger i havet . Det sier seg selv at disse rørene er umulig å forsvare om en fiende vil sprenge dem. Våre såre punkt vet vår fiende mye om : Derfor sender han opp store droner for å skremme oss.

Om vår fiende går til angrep : Så er det trolig at dette skjer mot olje - / gassrør. Da er det ingen som kan bevise  hvem som har gjort dette - nettopp som i Østersjøen for noen dager siden. En russisk avhopper - som var spesial-soldat i den russiske marinen og dypvannsdykker : Fortalte at russerne har plassert sprengladninger ved norske oljeinstallasjoner til havs.

Israel har verdens beste etterretnings-organisasjon. Man skal merke seg hva jødene forteller. Via satelitter har de observert at Russland har flyttet flere av sine langtrekkende bombefly ( TU - 160 og TU -95 ) fra området nær Ukraina til Olenja-basen som ligger i Murmansk fylke og ikke langt fra grensen til Finland. Disse langtrekkende flyene kan bære atomladninger. Hvorfor har russerne gjort dette ? Jo , enten så venter de et fiendtlig angrep der oppe i nord - eller så har de tenkt å angripe selv.