fredag 21. august 2020

Russisk spionasje i Norge


Fotoet øverst viser den vesle øya Fedje som ligger i havet nord for Bergen ; der kona og jeg la til kai for få dager siden. Fotoet nederst viser min navigasjon med AIS i det vi nærmer oss stedet der den norske fregatten havarerte i Hjeltefjorden. Alt utstyr om bord har jeg selv montert. Da jeg var 71 år gikk jeg opp til eksamen i seks fag - og ble kystskipper ( D5L ). Tidligere har jeg undervist i faget Topografi ved Befalsskolen for Hærens Samband på Jørstadmoen ved Lillehammer.For få dager siden ble en spionsak kjent her i Norge. En norsk statsborger med indisk opprinnelse - og med doktorgrad - ble tatt på fersken på en restaurant i Oslo sammen med en mann fra den russiske ambassade. Det hevdes at diplomaten ble ransaket av politiet - noe som gjerne er uvanlig. Spionen har visstnok levert dokumenter til russerne og fått penger tilbake. Han jobbet nå i DNV ( Det norske Veritas ) som har oppdrag for mange firma - herunder teknologi-bedriften Kongsberg maritime.
I går kunne vi se på norsk TV at denne russiske diplomaten , sammen med sin familie , gikk om bord i fly og forlot Norge for alltid - han ble utvist fra landet.

Vi vet noe om russisk spionasje i Norge. I overkant av 20 russiske spioner ferdes kringom i landet vårt. De benytter seg av bobiler og i det siste er det rapportert at de også kjører rundt i store SUV-er - så vidt jeg husker av merket Toyota. Når våre spionskip (" Marjata " og " Eger " ) legges til kai for å skifte mannskap og ta inn forsyninger : Så dukker det opp ukjente personer som fotograferer alle som går i land - og går om bord.
På marinens hovedbase Haakonsvern har russerne i mange år disponert en leilighet i en boligblokk ( kalt russerblokken ) - der man har full oversikt over aktivitetene på marinebasen.
Det har forekommet mange tilfeller av såkalt " jamming " av navigasjonssystemet GPS som benyttes både på sjø , på land og i luften.
Ved ett tilfelle for et par år siden ble det sendt ut jammesignal fra en bil nær Bodø - som vanskeliggjorde navigasjonen til sjøs. Ved flere anledninger er det sendt jamming fra Russland til Norge som har gjort det vanskelig for flytrafikken i Finnmark.
Noen dager før den norske fregatten havarerte i Hjeltefjorden ; ble et ambulansehelikopter jammet nær Bergen - navigasjonen var satt ut av korrekt drift.
Den natten fregatten havarerte : Gikk en stor slepebåt - stasjonert ved Sture-terminalen like ved - til assistanse. Fregatten hadde rett etter kollisjonen med tankskipet slått på sin AIS - sender som viste nøyaktig posisjon for krigsskipet. Slepebåten gikk mot denne AIS-posisjonen : Men der var det ingen fregatt - han var da satt på grunn 900 meter lenger vest ved Øygards-landet. Uhyre pussig ; spør du meg.
Men Norge driver også med spionasje mot Russland. Vi husker den meget omtalte Frode Berg-saken : Der han reiste til Moskva med en bunke penger som skulle gis til en spion for Norge. Heldigvis ble denne pensjonerte offiseren til slutt benådet av russiske myndigheter. Det bør Norge takke russerne ( president Putin ) for.
Til slutt : Jeg observerer at kring 30 russere er inne stadig og leser hva jeg skriver på min blogg. Alt jeg skriver er hentet fra offentlige , åpne , kilder.

onsdag 5. august 2020

Norsk oljeindustri borte på ett døgn ?
Det at norsk oljeindustri kan være " gravlagt " på ett døgn ; kan virke som rent tullprat. Men leser du videre ; kan det hende at det fins fornuft i det jeg skriver.

Lebesbymannen fikk et syn en novembernatt i 1907. Han anså dette synet så viktig at han fikk foretrede for de styrende myndigheter i de nordiske land : Herunder kong Haakon av Norge. Anton Johansen var egentlig fra Sverige ; men emigrerte til Norge og ble kirketjener i Lebesby kommune i Finnmark. Om somrene var han oppmåler-assistent for de som drev med oppmåling av landområdene i denne landsdelen.

I sitt " syn " fikk han se en enorm flodbølge - i sin ånd var han da plassert i Trondheim. Denne tsunamien " gikk av " i Nordsjøen og gjorde enorm skade i Nordsjø-bassenget. Han nevner blant annet  London , Nederland , Danmark og Norge. Denne flodbølgen ville gjøre skade på vårt land helt opp til Bodø ; kunne han fortelle. Spesielt nevner han skadene i Kristiansand. Han ser svære masser med trær og vrakgods som flyter kringom i fjordene i Norge.
Som han skriver : Så skjønner han ikke noe av dette - for Nordsjøen er ikke vulkansk !

Så over til fakta i vår tid : Det Herrens år 2020. Russland har utviklet en såkalt " dommedags-torpedo " - som har atomkraft som fremdriftsmiddel og har et stridshode med en kraftig komprimert atomladning. Denne torpedoen går med stor fart og har drivstoff nok til å gå jorden rundt. Torpedoen er konstruert med en hensikt : Lage en enorm tsunami.

Vi vet at Russland har stor produksjon av olje og gass. De bygger en ny rørledning som går langs Østersjøen for å forsyne Europa - herunder Tyskland - med gass. Vi vet at president Trump ved flere anledninger har gått ut mot ledelsen i Tyskland ; som tillater Russland å lage nye forsyningslinjer av sin gass mot Vesten. Således virker det helt logisk at det er i president Putins interesse å stoppe norsk leveranse av olje og gass til Europa - da vil han få bedre pris på sine produkter.

Hva skjer om en slik russisk dommedags-torpedo går av i Nordsjøen ? En enorm flodbølge vil oppstå. Det første man merker er at havet ( sjøen ) trekker seg uhyre mye ut - man ser tørt land som man aldri har sett før. Så kommer flodbølgen som stiger mange meter opp.

Bygninger og trær forsvinner i sjøen ; det flyter så mye vrakgods at det er umulig for båter å komme fram - herunder forsyninger til folk som bor på slike steder. Flytebroer vil ikke tåle belastningen av materialer / trær som hoper seg opp og som videre fører til blokade av sjøtrafikken.

Vil våre oljeplattformer tåle en slik enorm flodbølge ? Disse er jo konstruert for å tåle svære bølger. Kan hende vil disse plattformene greie dette - men ikke de landbaserte basene som ligger sjø-nært langs kysten : Disse vil bli totalt ødelagt og vil dermed sette olje / gassproduksjonen ute av drift. Jeg nevner i fleng : Kårstø , Sture , Kollsnes , Mongstad , Nyhamna på Aukra , Aure osv.

Om Lebesbymannen får rett : Så vil norsk oljeindustri fra Bodø og nordover greie seg - men dette er bare " lommerusk " i nasjonal norsk sammenheng - selv om Melkøya ved Hammerfest gir et bidrag til norsk økonomi. Våre nasjonale hoved-inntekter forsvinner - ja , hvordan går det da med gamle Norge ?