torsdag 29. februar 2024

Befalsflukt fra det norske forsvaret


 Jeg møtte en pensjonert høyere hær-offiser for en tid tilbake . Vi hadde en lang diskusjon om vårt forsvar og spesielt hæren . Da spurte jeg ham : Vet du hvor hærens materiell på Vestlandet er plassert ? Nei , det visste han ikke . - I min garasje  ; svarte jeg og det hører med til sannheten . Her er foto av min ni seters Geländewagen som er i topp stand .

                                                              --------------------------

De siste dagene har vi fått vite at det er befalsflukt fra det norske forsvar . Det gjelder alle tre våpengrener : Luft , sjø og hær . Sjøforsvaret mister offiserer i operativ tjeneste på krigsskip . Grunnen til at de slutter oppgis å svært lite fritid og et pensjonssystem som gir dem fra 40 til 60 prosent pensjon av inntekten . Det tar mange år å utdanne marine-navigatører og artillerister .

Så langt jeg forstår så har Luftforsvaret problemer med å ha nok flygere og bakkemannskap til de nye F-35 jagerne på Ørland flystasjon .

Hæren består nå av en redusert brigade i nord , Telemark bataljon på Rena samt Kongens Garde . ( brigade : 5000 soldater , infanteribataljon 760 soldater ). I dag fikk jeg vite at det er så stor befalsflukt fra Brig N at artilleriet må kutte ett batteri . I stedet skal de overføre personell fra Rena og opp til Setermoen i Troms . Således gjør de artilleriet på Rena til en mobiliserings-enhet . Skal hæren utdanne en god kompanisjef ; så tar det 12 år med militær utdanning . Forsvarsministeren opplyser nå at bevilgningene til forsvaret skal styrkes opp mot to prosent av brutto nasjonalbudsjett - som er et krav fra NATO . Men hva hjelper det når man mangler befal . De skal jo lære opp soldatene og lede i krig .

Men her ligger nok noe helt annet bak . Jeg tror at disse norske offiserene aner at gamle Norge snart kan komme i krig med russerne . Det å gå i kamp mot et land som Russland og med et norsk forsvar på sotteseng : Gjør forsvarsviljen helt elendig . De fleste mennesker vil selvsagt velge livet fremfor å gå i døden mot en fiende som har verdens største arsenal av atomvåpen .

Således er det ikke underlig at USA nå skal opprette åtte nye baser i Norge - slik at de nå får 12 US-baser der amerikansk lov gjelder og den norske er satt ut av kraft . Haakonsvern i Bergen og Ørland Flystasjon er to av disse nye basene . Selvsagt kan disse basene bli mål for A-bomber sendt fra russiske styrker .

President Putin holdt i dag en lang tale på hele to timer for de styrende i Russland . Der kom han med følgende utsagt : Kommer det stridende soldater fra vestlige land på ukrainsk jord som skal kjempe mot russerne : Så blir det det atomkrig . Klarere kan det ikke sies .


søndag 25. februar 2024

Sjefsredaktøren i VG har fått chip i hånden


 Gard Steiro er sjefsredaktør i Verdens Gang som er den største avisen i Norge . Han forteller at han har fått innsatt en chip i ene hånden . Den er på størrelse med et riskorn ; sier han .

Da skjønner vi kristne at Frelseren snart kommer tilbake til vår jord . Bibelen advarer oss : Vi må ikke implantere denne chipen i pannen eller hånden . Den kommer til å inneholde alle opplysninger om oss og vi trenger verken pass , visakort  eller vaksinekort . Men Skriften sier også at vi ikke kan kjøpe eller selge uten denne mikro-chippen .

Vi husker hvor fort våre myndigheter fikk skiftet ut alle strømmålere i alle hjem i Norge . Således følger de nå med hver eneste time hvor mye elektrisk strøm vi bruker og prissetter deretter . Samme hurtighet vil vi plutselig oppdage når myndighetene  har bestemt at alle mennesker i vårt land skal ha denne chippen . MEN : Dette er Satans påfunn og vi som ønsker å arve evig liv i himmelen må for all del nekte å få en slik chip inn i pannen eller hånden . 

Jeg tror at vi blir pålagt å implantere chippen i løpet av de neste to år . Hvordan skal vi ikke-implanterte kunne kjøpe mat eller betale våre regninger ? Får vi andre til å handle for oss : Så kan nok myndighetene overvåke slikt . Husk at Norge er det landet i verden der innbyggerne blir mest overvåket . Vi blir sporet hvor vi enn er ved våre mobiltelefoner . Med 5G ser de snart når vi går på do . Bompenge-systemet overvåker hvor vi kjører - intet er skjult for STATEN .

Det er svært vanskelig å ta ut kontanter i Norge : Maksimum 10.000 kroner i måneden i min bank . Myndighetene kan ikke følge med kontantene slik som ved bruk av bankkort . Husk at det nylig ble vedtatt i Norge at alle våre innkjøp skal lagres av myndighetene .

Jeg ser ikke noen annen redning for oss som nekter chip inn i vår kropp enn å skaffe oss kontanter . Men husk å oppgi beløpet på selvangivelsen : Ellers kan det bli vanskelig å få skiftet sedler om de går over til nye sedler . Det er ikke lenge siden 500-kroner sedlene ble byttet ut . Svært mange fikk store problemer med å veksle  inn de gamle .

Et annet råd må være å opparbeid et lager av matvarer hjemme som står seg over lang tid . Dette kan komme godt med ved krig og krise også . Uten denne chipen kan du nok ikke reise utenfor landets grenser heller . Sannelig er jeg glad for at jeg snart fyller 82 år . Stakkars de som er unge i dag .

tirsdag 20. februar 2024

Norge med delingsplan av Israel


 Jeg har kjøpt en liten ny fiskebåt . Nå har jeg også montert en kraftblokk med bensinmotor på denne for å dra opp den tunge garnlenka fra 50 meters dyp . Så snart det blir godt vær skal båten sjøsettes . Først skal vi ha ut sildegarn og senere torskegarn . Det meldes nå om godt innsig av gytetorsk i våre fjorder .

                                                                  -------------------

I dag kvapp jeg i stolen : Norske myndigheter er nede i Tyskland på en sikkerhetskonferanse . Der har den norske utenriksministeren hatt samtaler med flere - herunder med palestinske myndigheter . Han fikk skryt av disse palestiner-araberne for sitt engasjement for dem . I dag har utenriksministeren kunngjort at en plan for deling av Israel nesten er ferdig utarbeidet . Israel deltar ikke i disse møtene i Tyskland .

Norge vet ikke hva de holder på med . For det første er Israel den fjerde sterkeste militærmakt i verden og de har atomvåpen . Dette at svake Norge jekker seg opp til å lage plan for deling av Israel : Ligner ingen ting . Sist de forsøkte å dele Israel og utarbeidet de to Oslo-avtalene : Endte det i fullstendig fiasko . Oslo har i mange år vært et skjellsord i Israel .

Statsminister Netanjahu uttalte for noen dager siden at det er helt uaktuelt for Israel å la palestiner-araberne få sin egen stat . Men Norge - som viser seg som det verste jødehater-landet på kloden - skal altså tvinge jødene til deres selvutslettelse .

Ifølge Skriften så bor Herren på Sion . Sion er et høydedrag i Jerusalem . Når lille Norge prøver å dele Hans land i to deler og to stater : Så kjemper de samtidig mot Ham . Det å kjempe mot vår allmektige Gud : Får alltid konsekvenser . Han har fastsatt i Skriften hvor stort Israel skal være . Fra Jordanelven til Middelhavet og fra Egyptens bekk på Sinai og helt opp til elven Eufrat .

Stakkars lille Norge : Herrens straffedommer kommer meget snart til vårt kongedømme !

                                                           

mandag 12. februar 2024

NATO og Donald Trump som ny USA-president


 Vi som bor ved sjøen og har fiskemuligheter : Har en stor fordel om krig eller krise bryter ut . Her er kona og jeg på dorgetur for kring ett år siden . Lyr er den fisken vi setter mest pris på : Den smaker godt og er holdbar over lang tid i fryseboksen .

                                                                   -----------------

Slik det nå ser ut : Så kan Donald Trump bli president i USA om mindre enn et år . Norge har oppført seg slik de siste årene at russerne har erklært vårt land som ikke vennlig-sinnet . Vi sender våpen til Ukraina og lærer opp ukrainske soldater i krigføring . Trump holdt foredrag for noen dager siden der han fremhevet at det slett ikke er sikkert at USA vil delta i en krig for å forsvare europeiske NATO-land . Slike tanker har han vært innom den tiden han var president . En amerikansk president er øverstkommanderende for landets væpnede styrker .

Det ser nå ut til at Ukraina er i ferd med å tape krigen mot Russland . Således kan det da bli en fredslutning der - og Russland overtar hele eller deler av Ukraina . Krigsindustrien i Russland har arbeidet på høygir : Noe som har gjort at ledere i flere europeiske land har uttalt at Europa snart kan være i krig mot russerne . Med en Trump i presidentstolen så kan det bli fristende for Putin å hevne seg på ikke-vennligsinnende land - herunder også Norge .

Vi har oljerikdommer som russerne gjerne slår kloa i . Trolig vil russerne i en angrepskrig vestover gå inn i Norge , Finland og Sverige samtidig . Både det norske og svenske forsvaret er helt nedbygd . Finnene derimot har et godt forsvar med en reservestyrke på 900.000 soldater . Kan hende omgår russerne Finland og angriper Norge og Sverige ? Det vil nok ikke bli brukt atomvåpen mot Norge : Russerne skal jo selv gå inn i landet og ta over olje - og gass-rikdommene våre . Da får kontinentet et problem med energisituasjonen der norsk gass er en viktig faktor .

Om USA ikke vil forsvare oss i en krig mot Russland : Så må vi stole på andre europeiske land . I praksis blir dette Storbritannia og Frankrike . Begge disse land har atomvåpen og et sterkt forsvar . I denne forbindelse tenker jeg på Lebesbymannen og hans syn en novembernatt i 1907 : Han " så " franske fly i luftkamp over Sør-Norge og Sør-Sverige . Han så også at de russiske hærstyrkene ble stoppet i Nord-Norge .

Blir Donald Trump president igjen i USA : Så tror jeg at han samtidig er Antikrist - jfr. min opplevelse natten til 10.april i 2016 der jeg hørte fire ord : - Donald Trump er Antikrist . Jeg har aldri før eller etter hatt en slik overnaturlig opplevelse .


tirsdag 6. februar 2024

Kan bli utkommandert i krigen !Det skjer nå helt utrolige ting i Norge . Lovverket skal endres og flere saker er sendt ut på høring og kan vedtas av Stortinget snart :

- Alle norske borgere kan utkommanderes til å arbeide for staten . Det innebærer nok at hvem som helst må gå i krig for Norge eller få andre gjøremål av myndighetene. Folk flest er ikke orientert om dette .
- Staten kan overta ditt hjem eller din hytte og overgi dette til andre . En juss-professor tolker dette dithen at staten ikke overtar eiendomsretten til eiendommen , slik at du får den igjen når den ikke brukes av andre .- Mange bileiere har fått melding fra staten i disse dager om at kjøretøyet deres kan bli overtatt av det offentlige . Slike regler hadde vi også før : Den gang Norge hadde et skikkelig forsvar .
Når jeg forteller dette til folk jeg kjenner : Så tror de meg ikke .

Jeg er snart 82 år og husker flere glimt fra 2.verdenskrig . Men jeg har aldri opplevd lignende . En eldre dame  jeg kjenner ble enke for noen år siden . Hun har hus og fin eiendom men frykter at hennes hjem kan bli overtatt av flyktninger og asylsøkere . Derfor vurderer hun å finne seg en ny mann for å prøve å hindre at huset overtas til andre .

Detaljer i lovendringene kjenner jeg ikke . Men det vil ikke forbause meg om undertegnede kan bli utkommandert i en fremtidig krig . Jeg har jo vært yrkesoffiser i Hæren . Da får jeg si som apostelen Paulus : " Om jeg lever eller dør så hører jeg Herren til " . Således tar jeg det hele med knusende ro !

lørdag 3. februar 2024

USA forventer russisk angrep på Norge


 Dette er mitt diesel-aggregat som står klar når den elektriske strømmen forsvinner . Man kan lagre ubegrenset med diesel , men bare 50 liter med bensin i Norge ; ifølge opplysninger på internett. Går Russland til angrep på Norge : Så slår de ut den elektriske strømmen i landet og skyter ned vestlige kommunikasjons-satelitter . Da må de maritime navigatørene gå tilbake til kart og kompass samt klokke . Flyene trenger også amerikanske GPS-signaler for sin navigasjon . Russerne har sitt eget navigasjonssystem - det samme har Kina .

                                                                -----------------------

USA skal nå opprette åtte nye baser i Norge der amerikansk lov gjelder . Fra før har USA fire baser her .

De gamle basene er : Rygge flystasjon , Sola flystasjon , Ørland flystasjon samt Ramsund orlogstasjon . De nye basene blir : Marinebasen Haakonsvern , Værnes flystasjon , Andøya flystasjon , Ørland flystasjon , Bardufoss flystasjon , Setermoen garnison i Troms , Osmarka fjellanlegg samt Namsen drivstoffanlegg .

For meg virker det som USA tror at et russisk angrep på Norge kan forventes . Det norske forsvaret er det lite igjen av : Generalløytnant Mood , som tidligere var sjef for Hæren , mente at den norske Hæren bare er i stand til å forsvare et par bydeler i Oslo . Han har nok rett i dette . Dessuten mangler Norge ammunisjon - mye av slikt er sendt til Ukraina . Heimevernet har igjen 40.000 soldater : Men disse har bare lette håndvåpen . Sjøheimevernet ble nedlagt for noen år siden . Heimevernet mangler også ammunisjon : Så da står man tilbake med nevekamp og høye stridsrop mot en angripende russisk styrke . Således er det lett å skjønne at USA vil ha 12 baser i Norge . Disse amerikanske soldatene kan ikke straffes etter norsk lov om de begår lovbrudd i Norge : De er underlagt amerikansk lov .

Blir Donald Trump gjen-innsatt som president i USA om mindre enn ett år : Så kan han beslutte at Europa må sørge for eget forsvar . Disse tankene var han innom da han var president . Da forsvinner nok de 12 US-basene i Norge og vi står ribbet tilbake i møtet med bjørnen fra øst . Våre oljerikdommer er nok uhyre interessant for Kreml å slå kloa i .