tirsdag 25. september 2018

Hangarskipet USS Harry S. Truman mot Norge

USS Harry S. Truman på 333 meter på vei mot Norge


I kveld har det kommet meldinger om at det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman har satt kursen mot norskekysten. Dette var helt uventet - i alle fall for meg. NATO vet langt mer om det som skjer enn oss vanlige borgere.
Det er jo kjent at Norge har arrestert en russisk borger som deltok på et på et seminar på Stortinget og oppførte seg underlig der. Han ble arrestert på Gardermoen flyplass idet han skulle reise ut av landet.

Russland har jo kommet med trugsmål mot Norge etter denne arrestasjonen sist fredag. Jeg vet ikke om vi kan " kople " disse to hendelsene : At en russer er arrestert og at et stort amerikansk hangarskip setter kursen mot Norge fra en posisjon ved Island. Våre myndigheter vil så langt IKKE fortelle om hensikten med dette uventede besøket av et stort hangarskip. Krigsskipet har flere fly om bord enn hele det norske luftforsvar.

Russland har bare ett hangarskip : " Admiral Kuznetsov " som ble bygget i 1985 - om jeg husker rett.
Men de har mange andre store krigsskip og ubåter herunder flaggskipet " Peter den store ".

torsdag 20. september 2018

Så var strømmen borte i 15 timer

 1. fase : To stk. led-lys fra 12 volt batteri som lyser opp stue, kjøkken og bad. Se batteri-radioen på bordet.
 Aggregat er startet torsdag
 Jeg har tre stk. aggregat til disp.: Dette kan brukes også på finere elektronikk og gir to KW
Denne TV-en blir forsynt fra aggregat og benytter jordbølge-signaler. Ved-ovnen er relativt ny og tar 60 cm vedskier. Mest effektiv med vedskier på 30 cm. Ble ikke benyttet i dag da temp. inne var 19 grader.


Vi har fiberkabel som gir signaler til : TV , internett og fasttelefon. Men dette sambandet var ute av drift i nær 15 timer pga. trefall.

Onsdag 19. sept. kl 1040 var strømmen borte her grunnet stormen. Jeg var forberedt og hadde fått batteri og led-lys på plass - og vi hadde lys i stue , kjøkken og bad umiddelbart.

Neste morgen hentet jeg gass-koker ; og vi to gamle fikk varm kaffe til frokost. Så startet jeg ett av mine aggregater og fikk lagt ut ledning til kjøleskap ( da var det + 8 grader der ), to frysebokser , lys i stue og strøm til et TV som henter jordbølge-signaler og er helt uavhengig av fiberkabel.

Underlig nok holdt stuen 19 grader uten noen oppvarming - dette forundret meg.
Etter 15 timer var strømmen tilbake og fiberkabelen ga rette signaler.

Jeg sa til min kone at det egentlig var fint at vi fikk testet vår strømløse tilværelse : Neste gang kan en slik periode bli langt lengre. Videre fant jeg noe som bør utbedres her i heimen - når el-strøm er borte over lang tid. Ja , testing er alltid viktig !

onsdag 19. september 2018

- Må regne med å miste Finnmark

Pensjonert generalløytnant Grandhagen har tidligere vært sjef for Krigsskolen. Det er en uskrevet regel at de som blir sjef for Krigsskolen ; senere blir generaler. Det er bare kongen og forsvarssjefen som er " rene " generaler - generalløytnant er graden under Kongen.

-  MÅ REGNE MED Å MISTE FINNMARK

Pensjonert generalløytnant Kjell Grandhagen holdt foredrag for kort tid siden. Der kom han med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at Norge må regne med å miste Finnmark til russerne. Som pensjonist kan man være langt mer frittalende enn som karriere- offiser. Da Per Sandberg tok jobb-telefonen med til Iran ; uttalte samme general at dette var naivt gjort av statsråden ; og Sandberg måtte forlate ministerposten som kjent.

General Grandhagen har vært sjef for Etterretningstjenesten i Norge over flere år. Få eller ingen har slik innsikt som denne mannen når det gjelder å uttale seg om russernes hensikter. Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) har ansvar for etterretning og sikkerhet innen våre grenser. I utlandet er det den militære etterretningstjenesten som har ansvaret.

Denne tjenesten har ma. til disposisjon det store og moderne etterretningsskipet " Marjata " som overvåker , med såkalt signal-etterretning , hva våre naboer i nord sysler med av militære aktiviteter.
Det har fremkommet bilder de siste dager som viser at russerne forsterker sitt forsvar i området ved marinebyen Severomorsk som ligger nær norskegrensen.
Om vi husker tilbake to-tre år ; ga Putin ordre om umiddelbar mobilisering av militære styrker mot grensen vår. I løpet av ett døgn stod 40.000 soldater klare til kamp.

Ja , hva har Norge å stille opp med hvis russerne krysser grensen ? Heimevernet samt garnisonen i Sør-Varanger ( GSV ) - som er en grensestyrke for å patruljere grensen mot Russland.
Videre har Norge tenkt å bygge opp en kavaleri-enhet ( stridsvogner ) på 400 soldater i den nedlagte Porsangmoen - som i dag fremstår som en spøkelsesleir som ble forlatt av Forsvaret for mange år siden. Men samtidig vil man legge ned infanteribataljonen på Skjold i Troms innland - som hører til
Brigaden i Nord-Norge - og gjøre denne avdelingen til en mobiliseringsavdeling. Det er en samstemt offiser-stand som mener at en krig er over lenge før man har mobilisert denne bataljonen.

Min konklusjon er slik : Om russerne bestemmer seg for å hærta Finnmark ; blir dette gjort helt plutselig - og innen ett døgn er Putin hersker over vårt nordligste fylke.
Når Russland kan bli  vår fiende : Hvorfor flytter man da hovedflybasen for våre jagerfly fra Bodø til Ørland i Trøndelag ? Man må trolig være forsvarsminister i Norge for å forstå en slik handlemåte.

I fjor kom store russiske flystyrker mot vår grense ved Vardø. Alarmen gikk i Bodø ; og flybasen der sendte to F-16 jagerfly nordover mot denne svære russiske luftstyrken. Men da de to jagerflyene F-16 var kommet nord i Finnmark ; var drivstoff-tankene tomme og flyene måtte lande på nærmeste flyplass - og der var det ikke lagret drivstoff . Jeg leste senere at Forsvaret nå ville sette opp drivstoff-tanker der nord på denne flyplassen. Altså : Overhodet ikke gjennomtenkt !
Heldigvis : Da de luftbårne russiske styrkene nådde grensen ; bråsnudde de og gikk tilbake til sine baser i Russland.
Ørland Flystasjon har nå fått sine første nye F-35 jagerfly fra USA. Det viser seg at de gamle hangarene der er for små til å huse disse nye jagerflyene. Det koster milliard-beløp å lage nye hangarer ; noe det ikke var budsjettert med. Nå har Luftforsvaret bestilt noen plast-shelter som en midlertidig løsning inntil nye hangarer er bygget. Altså pånytt : Ikke gjennomtenkt !

mandag 17. september 2018

Den strenge kong Olav
Kong Olav inspiserer oss 37 kadetter. Han var selv Krigsskole-utdannet. Det samme er kong Harald. Han var kavalerist og fulgte sitt kull ved opprykk - således var han kaptein da han giftet seg i 1968.    
Men kronprins Haakon gikk en halv Sjøkrigsskole og var fenrik . Men da han giftet seg med Mette-Marit ; var han plutselig blitt hær-offiser fra Infanteriet med majors grad. Altså : Han hadde skiftet til Hæren og rykket opp tre grader - helt uten noen forståelig grunn. Var Sjøforsvaret for dårlig ?                                                         

Krigsskolekullet 62 - 64 . Man måtte ha god eksamen fra en av våre Befalsskoler for å komme inn på Krigsskolen den gang . Vanligvis måtte man ha ett års tjeneste etter Befalsskolen for å komme inn på Krigsskolen samt examen artium . Men jeg kom direkte inn - etter eksamen ved Befalsskolen for Hærens Samband i 1962.
Den gang lå Krigsskolen på Akershus Festning. Første året var vi forlagt ved KS - fasilitetene i Tollbugata 10 , Oslo. Neste år måtte vi søke hybel i Oslo. Jeg bodde da på Vinderen. Vi hadde full lønn under utdanning. Men så var denne tjenesten uhyre tøff !

Krigsskolen ble opprettet kring 1750 og var den første høyere læreanstalt i Norge - før universitetene ble etablert her. Denne skolen har hatt mange navn ; deriblant : " Den Høyere Mathematiske Skole ". Da var det ofte bondesønner som fikk denne høyere utdanningen. Matematikk er den høyeste formen for logikk - skal man bli en god taktiker - så må man tenke logisk - ja , bedre enn fiendens offiserer.

En hel vinter gikk vi på danseskole i Oslo - på Statens bekostning. Således var det mange Oslo -piker som ønsket å være med på det tradisjonelle juleballet ved KS.
Jeg møtte også min kone i Oslo i 1963 - men på " gammel bygdedans " i Storsalen som lå nær det gamle Rikshospitalet.
To ganger var vi 37 kadetter også invitert til Slottet av hans majestet kong Olav.

onsdag 12. september 2018

Russisk skarpskyting nær vår grense

Russisk stridsvogn bemannet med kvinner - altså  " bekvinnet " - sist søndag


Det meldes at russerne har hatt skarpskyting fra stridsvogner få kilometer fra grensen mot Norge de siste dagene. En av disse stridsvognene har kvinnelig besetning. Disse kvinnene har den siste måneden drevet med å finpusse sine ferdigheter innen skarpskyting med stridsvogn- kanon. Under konkurransen greidde disse kvinne å få inn flest fulltreffere med denne kanonen - og vant hele konkurransen.
Slike stridsvogner veier over 50 tonn og kan legge ned store trær under sine belter uten problem. Selv om vognen kjører gjennom ulendt terreng ; så vil kanon-løpet holde seg helt rolig og kan avfyres uten problem.
Tidligere gjenkjente vi russiske stridsvogner ved at beltene var slakke ( på oversiden ) ; men nå ser det ut for meg at også russerne  har slike krigsmaskiner med stramme belter som oss i Vesten.

For å stoppe slike stridsvogner ; kreves antitank-våpen som brenner seg gjennom stridsvogn-stålet -ofte mer enn 50 cm stål. Det fører til at det blir flytende stål inne i stridsvognen og mannskapet omkommer øyeblikkelig.

Israel har for få år siden utviklet et anti - anti - tankvåpen. Det fungerer slik : Skytes en anti-tank-rakett mot en av deres stridsvogner ; vil vognen reagere i løpet av hundredels-sekund og sende en rakett mot innkommende rakett - slik at eksplosjonen skjer utenfor stridsvognen.

mandag 10. september 2018

Går strømmen imorgen ( 11. 09. ) ?

Denne innretningen gir meg samband om fasttelefon og mobil er ute av drift - om vi må ringe etter ambulanse.


RUSSERNE STARTER SIN STORE MILITÆRØVELSE I MORGEN 11. SEPTEMBER

De russiske spionene som kjører rund i Norge i sivile biler disse dager ; interesserer seg ikke bare for militære installasjoner og baser. Rapportene går ut på at de besiktiger også våre olje-og gassanlegg samt broer og tunneler. Kraftforsyningen vår er meget sårbar også : Det har Politiets Sikkerhetstjeneste fortalt oss i 2017.
Øvelse " Vostok 2018 " skal visstnok foregå i de østlige deler av Russland - og Kina vil også delta med en mindre styrke samt Mongolia. MEN : Nordflåten skal også være med på denne kjempeøvelsen på 300.000 soldater og 1000 fly - og varigheten er bare fire dager.
Nordflåten er plassert nær våre nordligste kyster - og hva denne enheten vil finne på er ukjent for meg.
Putin sine nettroll holder til i St. Petersburg ; og disse folkene har nok kapasitet til å slå ut kraftforsyningen i Norge med noen tastetrykk - om de får ordre om det.

For noen år siden fikk jeg omvisning på oljeraffineriet på Mongstad nord for Bergen. Vi ble fraktet i buss med infosjefen der som omviser. Mitt " militære hode " har jeg alltid med meg - og det undret meg hvor sårbart dette anlegget er for sabotasje. Det nytter ikke med høye gjerder på land ; når store deler av anlegget grenser mot sjø. For øvrig : Jeg har ingen kunnskap om hvordan dette anlegget er tenkt forsvart i en krig / konflikt.
For å komme ut til Nordhordland fra Bergen med kjøretøy , må man over Nordhordlandsbrua som er en flytebro ( var verdens lengste uten sideforankring da den ble bygget ). Det skal bare noen få  " slagbjørner " til - så er hele flytebroen kaputt.

11. september er en historisk dato. Så får vi se om enda mer historie blir knyttet til 11. september 2018.  Putin er uforutsigbar !

fredag 7. september 2018

Markens grøde og litt til

 Potetene tørker vi i kle-tørkehuset vårt
Kirsti jobber i åkeren
Det sies i media at det er slutt på norske poteter i begynnelsen av 2019. Blomkål er allerede borte i butikkene her hos oss. Alt på grunn av den uvanlig tørre sommeren i Nord-Europa.
Man skal ikke være arbeidssky når man bruker handemakt på potet-dyrking. Men jeg tror at vi er inne i endetiden og at den alvorlige trengselstiden starter om vel to år. Da kan det være lurt å ha settepoteter og åkerland - mener jeg.
Vi to kjenner at 77 år ( snart ) har redusert vår fysiske arbeidsevne - men vi har nok ikke vondt av å bruke krefter på nyttige oppgaver.
Ett dags arbeid har vi igjen før alle potetene våre er oppe av jorda.

NORGE OG RUSSERNE

Vår utenriksminister var denne uken på besøk i Ukraina - nær landsbyen der kamphandlinger foregår.
Norge gir hvert år 200 mill. kroner til dette landet. 10.000 mennesker er allerede drept i denne blodige konflikten som Norge slett ikke er part i. Ja , hva gjorde vår kvinnelige utenriksminister ved denne fronten ? Jeg kan ikke finne annen forklaring enn at hun bare ville terge russerne.

11. september starter russerne den største militærøvelsen siden Sovjet-tiden der 300.000 soldater deltar og 1000 fly ( Øvelse " Vostok 2018 " ).
På norsk jord skal den største militærøvelsen siden krigen foregå ultimo oktober / primo november der 40.000 soldater fra 30 land skal delta. Nå kommer store skip med tyngre militært materiell til våre havner stadig ( Åndalsnes og Fredrikstad hittil ). Store kolonner vil skape problemer med den sivile trafikken på veiene i Sør-Norge og under øvelsen vil stridsvogner og andre tyngre kjøretøy ødelegge private eiendommer i stort omfang : Særlig i Østerdalen og Gudbrandsdalen samt Romsdalen.

De siste dagene har det kommet fram at russiske spioner kjører rundt i Norge i sivile biler med russiske kjennemerker. Tidligere brukte russerne leiebiler med skilt fra Baltikum til slike operasjoner.
Ja , de blir stadig frekkere. I fjor ble det sendt opp ukjente droner da Norge hadde militærøvelse i Troms innland og Østerdalen - samtidig begge steder. Det er Politiets sikkerhetstjeneste sin oppgave å ta seg av denne spion-virksomheten.
I dag blir det meldt at russiske spioner driver og fotograferer kysten i Lofoten. Hvorfor der ? Den store NATO-øvelsen skal jo foregå fra Trøndelag og sørover.
Er det Lebesbymannens spådom fra et syn han fikk en novembernatt i 1907 som nå blir realisert ?
Han fikk se russiske tropper trenge inn i Finnmark.
US-marines har nå 330 soldater i Værnes garnison. Så har de materiell lagret i to fjellhaller der til en mekanisert brigade på 3000 soldater. Videre holder de på med å bygge opp en styrke på Setermoen i Troms innland ( artilleri-kasernen der ; på 350 soldater ).
Vi går spennende tider i møte....