søndag 7. august 2022

Atomkrig i 2023 ?


 Bildet viser den russiske dommedags-torpedoen Poseidon som er konstruert for å lage en enorm tsunami. Den har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode. Den har en såkalt termonukleær koboltbombe med styrke på 100 megatonn. Atomubåten " Belgorod " har lastet opp seks slike torpedoer . Disse er 24 meter lange og har en diameter på 1,6 meter. Poseidon kan dykke ned til 1000 meter og har en fart på kring 100 kilometer i timen.


                                                               --------------------


Yeshua ble spurt om hva som ville skje i de siste dager. Da henviste Han til profeten Daniel og ba oss om å skjønne hva vi leser der. Dette prøver jeg stadig å gjøre. Daniel opererer med to begrep : " Den ødeleggende vederstyggelighet " og " Det stadige offer blir avskaffet ". Det står å lese at det går 1290 dager fra et stadige offer blir avskaffet til den ødeleggende vederstyggelighet blir stilt opp. Salig er den som når frem til 1335 dager. Dette gjelder jordiske døgn .

Den ødeleggende vederstyggelighet beskriver nok atomvåpen. Men det stadige offer er vanskeligere å skjønne. Yeshua nevnte flere ting som vil skje i de siste dager : Pest , hungersnød , krig og rykter om krig og jordskjelv. KAN det stadige offer være at disse nevnte straffedommene blir satt i verk av den Allmektige ? Covid-19 startet på høsten i 2019 - kan det være da at de 1290 dagene startet. Om så er rett : vil disse 1290 dager være avsluttet på vårparten i 2023. Da kan global atomkrig starte . Etter 45 dager med slik krig kan opprykkelsen av de utvalgte komme ; tror jeg. For det står i Skriften : Salige er de som når frem til 1335 dager. Salig er man først i himmelriket.

Vi vet at Trengselstiden skal bli verre og verre og den skal vare i sju år. Om opprykkelsen skjer våren 2023 : Så står det igjen 3,5 år av denne tiden - der atomkrig raser på jorden. En fjerdedel av jordens befolkning vil omkomme i denne tiden. Det hele vil bli avsluttet med slaget på Harmageddon-sletten der Russland og flere andre land går til angrep på Israel. Når jødene er i ferd med å tape denne krigen : Så vil Yeshua sette sine føtter påny - der han fòr opp for kring 2000 år siden.

Som du skjønner : Så er jeg slett ikke sikker på at ovenstående er rett - men det er en mulighet for at slikt kan skje allerede i 2023.

tirsdag 26. juli 2022

Folk aner at noe alvorlig er på gang !


 Jeg gav bort seks slike kasser med settepoteter denne våren - mest til ukjente personer. Disse 11 personene aner nok hvilke tider vi har foran oss !


                                                       -------------------------


Jeg tror det ligger i den menneskelige natur at vi aner hva som er på gang. Det samme gjelder dyr , fugler og fisk. Trekkfuglene kjenner på seg at de må dra til syden når høsten kommer her nord. Torsken langs kysten vet at han skal gå opp på grunt vann når vi nærmer oss november / desember i disse trakter.

Ved-lagrene her i Norge er stort sett tomme. Vi importerer ved fra Baltikum selv om landet gror over av løvskog. Folk er stort sett ikke i stand eller har evne til fysisk arbeid lenger - eller de gidder ikke. Latskapen har tatt overhånd. Det har blitt som i enkelte Gulf-stater : Det er utlendinger som utfører fysisk arbeid - egen befolkning lever glade dager av oljerikdommen. De som kjører søppelbilene her ; er stort sett bare utlendinger.

Siste verdenskrig startet her 9. april 1940 ved at Tyskland gikk til angrep på fattige Norge. Den gang var natur-hushold vanlig på bygdene : Mange var fisker-bønder og elektrisk strøm fantes ikke mange steder. Selv om jeg bor kring 15 kilometer i luftlinje fra torget i Bergen : Så fikk vi den elektriske strømmen først i 1952 - da var jeg 10 år gammel og husker denne dagen meget godt.

Jeg vil frem til at Norge var langt bedre rustet til å overleve en krig i 1940 enn i dag. De som bor i byene har liten mulighet til å dyrke noe selv - og de fleste småbruk er nedlagt ute på bygdene. Det er noen få bønder igjen som høster flere gårder med sine store og tunge maskiner. Dette er en villet politikk fra myndighetene.

Uten elektrisk strøm stopper Norge opp ; mener jeg. Alt er avhengig av data som igjen krever strøm. Mange har kjøpt elektrisk bil - denne vil da stå i ro. Bensinpumpene krever strøm for å levere bensin og diesel til oss. Vi vet hva Russland vil gjøre om konflikten sprer seg til flere land : De vil skyte ned alle vestlige satelitter samt ødelegge kraftforsyningen i fiendeland. Ja , det ser ut til at vi får periodevis strøm-utkopling til vinter / vår uten at Putin foretar seg noe med denne saken. Om Vår Herre gir oss en kald vinter : Så vil mange fryse i sine leiligheter i rike Norge. Derfor bør du tenke gjennom forberedelser som du kan gjøre før elendigheten er over oss :

- ha kontanter tilgjengelig ; betalingskort krever el-strøm

- om mulig ha en varmekilde utenom elektrisk oppvarming

- lager av rent drikkevann - utskifting hvert halvår

- lager av mat med lang holdbarhet

- batteri-radio for å lytte til oppdateringer fra myndighetene

- grovt salt til å salte ned innhold i fryseboksen

- oljelampe , olje og stearinlys , fyrstikker

- aggregat om du har mulighet for dette der du bor

- ved om du har slik ovn , avispapir til oppfyring og tennings-briketter

- om du har mulighet til å fiske : Så salt ned fisk og sild


De fleste som bor i vårt land ; er ikke kristne og har liten kjennskap til innholdet i Bibelen. De venter bare på at det hele skal gå over av seg selv og at det blir fred mellom Russland og Ukraina - slik at alt blir ved det gamle. Nei , det tror ikke jeg - vi har startet på Trengselstiden og alt blir bare verre og verre. Men en ting vet jeg : Når alvoret og de vanskelige tidene kommer til vårt land : Så er butikkhyllene tomme på en dag . Således er det viktig at du har forberedt deg før alle andre prøver å gjøre det samme.torsdag 21. juli 2022

Det er to typer kristne


 Den 20 . juli klokken 2230 tok jeg dette bildet fra vår altan. Vil dette underlige lyset fortelle meg noe ?

( klikker du på bildet ; så blir det tydeligere )


                                                           ---------------------------------


Jeg har observert at det er to typer kristne :

1. kategori : De håper på at krigen i Ukraina snart tar slutt og at alt vender tilbake til slik det var før i verden - med mest mulig fred og fordragelighet.

2. kategori : Disse håper på at vi nå er inne i den såkalte Trengselstiden og at alt bare blir verre og verre med ny verdenskrig og bruk av atomvåpen. For da kommer opprykkelsen og Yeshua vender tilbake til Jerusalem der han fòr opp for kring 2000 år siden. Disse er slett ikke tilfreds med å vasse i all den synd som verden har frembrakt - med drap på foster i mors liv , til-jubel av homoseksuelle aktiviteter og annen synd. Det blir sagt at her i Norge er det bare 3 % av befolkningen som tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Ja , Yeshua spurte : - Mon jeg finner troen når jeg kommer tilbake ?

Jeg hører til kategori 2 . Videre tror jeg at president Putin er et redskap for Jahve for å tukte denne syndige verden. Lignende herskere har han brukt før for å utføre Hans straffedommer over synd : Nebukadnesar var en slik som førte israel-folket ut av landet og inn i et fremmed land. Der var de i 70 år. Yeshua fortalte hva som skal skje i de siste dager. Nå er alt oppfylt av dette i Europa - unntatt hungersnød - men dette kommer nok snart siden de største kornkammer ligger i Russland og Ukraina.

Ja , jeg venter og stunder etter at alt skal bli verre og verre for oss jordboere. Disse dager skal bli forkortet og jeg tror at dette allerede har startet - men vi mennesker kan ikke forstå slikt. Vi forstår tiden men ikke evigheten. Videre har jeg opplevd mange under i mitt liv som kristen og jeg tror at ved bønn kan jeg komme ut av de vanskelige situasjonene som kommer under Trengselstiden. Videre har jeg brukt mange år til å forberede meg på tider med lite mat , vannmangel , mangel på elektrisk strøm og mye annet. Hvordan overleve en atomkrig ; har jeg lært mye om i den tiden jeg var yrkesoffiser.

Jeg våger å tro : Om du vil være med i den kommende opprykkelsen ; så må du tilhøre kategori 2.


tirsdag 12. juli 2022

Vil Russland snart bruke atomvåpen ?


 Jeg vil fremskynde sildefisket kring to måneder - starter i begynnelsen av august - spekesild holder seg minst ett år og krever verken fryser eller elektrisk strøm. Med sild og poteter får kroppen alle de næringsstoffer den trenger.

                                                            -----------------------


Stats-dumaen i Russland innkalles til ekstraordinært hastemøte 15. juli . Da er det ventet at denne forsamling vil erklære krig mot Ukraina - hittil har dette bare vært en spesial-operasjon ; ifølge russerne.

En slik krigserklæring vil bety at alle typer våpen kan tas i bruk - inklusive atomvåpen. Jeg tror at Russland vil gjøre som USA gjorde høsten 1945 : Sprenge atomvåpen over en by eller to for å få slutt på krigen mot Ukraina. USA bombet byene Hiroshima og Nagasaki for å få slutt på krigen mot Japan. Slike bombemål må ligge lengst mulig fra grensen til Russland - vind samt nedbør er viktige faktorer - slik at russerne ikke får radioaktivt nedfall over eget land. Det vil ikke forundre meg om byen Lviv blir et slikt bombemål - da kan nedfallet komme inn over Polen - men vil ikke utløse en krig med NATO - fordi Ukraina ikke er medlem i denne organisasjonen.

Et annet moment som peker i samme retning ; er at Putin nylig har skrevet under et dekret der han slår fast at ukrainske statsborgere kan bli russiske statsborgere. Slikt tyder på at han vil legge hele Ukraina inn i Russland. I Sovjet-tiden var Ukraina en del av Sovjetunionen.

Men i dag kom en melding som jeg slett ikke skjønner noe av. President Putin , sammen med Tyrkias president , skal reise til Iran sammen. Russland har samarbeidet med Iran i mange år og hatt russiske ingeniører i dette muslimske landet. Videre vet vi at Iran er erkefienden til Israel. Får Iran tak i atomvåpen ; så er Israel ille ute.

Videre vet vi at GOG kommer fra Russland og er en person - trolig president Putin. Bibelen omtaler GOG-krigen - som skal ende opp med et angrep på Israel - der flere land deltar i angrepskrigen mot jødene. Da får vi slaget på Harmageddon-sletten og Israel vil tape denne krigen. Da setter Yeshua sine føtter igjen på Oljeberget i Jerusalem.

MEN : Jeg skjønner ikke dette siden vi ikke har kommet langt nok i tid til at slaget på Harmageddon skal finne sted. Rett nok forteller Bibelen oss at disse dager er forkortet. Da spør jeg : Hva skal disse tre statslederne snakke om i Teheran ? Tyrkia er dessuten også medlem av NATO .


lørdag 9. juli 2022

Russlands dødbringende ubåt " Belgorod ".


 Ubåten " Belgorod " er en helt ny atom-ubåt. Den har vært til utprøving kring ett år - og er nå satt inn i full drift. Den er hele 548 fot lang og har seks Poseidon dommedags-torpedoer om bord. Videre er den utrustet for å kutte kabler : Vi vet at det går fiberkabler mellom Europa og USA. Det sies at denne nye ubåten skal settes inn i Stillehavet - men dette kan bare være et rykte av taktiske årsaker. Poseidon-torpedoene er konstruert for å lage enorm tsunami - det sies at denne kan lage bølger med en høyde på 500 meter.

Myndighetene her i landet forbereder oss på at det kan bli strøm-utkopling kommende vinter / vår. Kraftmagasinene i Sør-Norge er svært nedtappet grunnet eksport av el-strøm. Ett av partiene på Stortinget vil trolig fremme forslag om å haste-innkalle hele parlamentet til møte i ferien. De skal da drøfte den prekære strøm-situasjonen. Våre kraft-myndigheter opererer med en ny formulering " rullerende blackout "-  strømmen blir utkoplet helt etter et tidsskjema. Tenk om vinteren blir kald - mange har kun elektrisitet til oppvarming.

1. juli gikk matvareprisene opp her i Norge. Vi kjøper Nescafe Gull på 100 gram : Denne varen steg fra kr. 60.- til ca. kr. 90.- Ja , mange varer fikk stort prispåslag fra denne dato. Strømmen er dyr , matvarer har gått opp i pris og renten er hevet og skal heves videre samt at bensin og diesel er svindyr. Mange familier sliter økonomisk og inkasso-selskapene har visstnok aldri hatt mer å gjøre. Dyrtid kalles slikt. Myndighetene hjelper noe med strømutgiftene - ellers gjør de intet med det andre.

Covid-19 er tilbake for fullt. Her i vårt område er det rekord-mange innlagt på sykehusene. Vaksinene hjelper visstnok slett ikke. På internett ser jeg at folk er rasende på myndighetene - der er ingen hjelp å få. Politiet ( PST ) skal ansette personer som skal overvåke nettet for å finne ut hvem som truer samfunnet. Det vil slett ikke forundre meg om det blir et voldelig opprør mot politikerne kommende vinter. Ja , vi ser nå hva som skjer på Sri Lanka ; de stormer president-palasset og presidenten har rømt. Trengselstiden strammer grepet mer og mer.

søndag 3. juli 2022

Utøvende homofili tukler med det hellige


                                             Nå-sittende statsminister og Oslos byrådsleder under en

                                             homoparade i Oslo for noen år siden


Noen personer har en slik legning at de tiltrekkes av samme kjønn som dem selv. Dette kan ingen klandre dem for - de er fødd slik. Men det er først når man praktiserer denne legningen at det blir syndig. Tenk om jeg ble født kleptoman - altså en påtrengende trang til å stjele. Så lenge jeg ikke stjeler : Så synder jeg ikke. Men straks jeg begynner med slikt : Så har jeg brutt et av de 10 bud. Når det gjelder utøvende homofile gjerninger ; så kommer nok dette under budet om at du ikke skal drive hor.

Ekteskapet skal være mellom en mann og en kvinne. Det er her den ekte og rette kjærligheten kommer frem. Ja , her nærmer man seg selve skaperverket. Det å skape blir definert som å lage noe uten å ha noe å lage det av. Under kjønnsakten kommer man så nær som det er jordisk mulig ; å oppleve de paradisiske tilstander. Driver man homoseksuelle aktiviteter : Så blir det hele fullstendig feil og man bryter med utsagn i Bibelen ; menn som ligger med menn skal ikke arve Guds rike.

Den norske kirke er fullstendig på villspor : De har utarbeidd liturgi for vigsel av homofile og dette praktiseres i denne kirke. Biskoper og prester har glemt eller oversett hva som hendte i Sodoma og Gomorra i farne tider. Den Allmektige lot det regne ild og svovel fra himmelen. Vi kjenner også til skyte-episoden i Oslo for noen dager siden ; der to personer ble drept og kring 21 såret. Det var en muslim som utførte denne ugjerningen og han brøt et annet av de 10 bud : Du skal ikke slå i hjel.

Trengselstiden beveger seg videre. I natt var det brann i oljeraffineriet på Mongstad. Her produseres drivstoff til våre kjøretøy , arbeidsmaskiner  og skip. Norge er ikke selvforsynt med raffinerte olje-produkter : Vi må importere fra utlandet. Langt verre blir det når vårt eneste raffineri er brannskadet. Melkøya nær Hammerfest produserer LNG-gass som blir eksportert etter nedkjøling via skip til flere land. Dette anlegget ble også brannskadet for mer enn et år siden og er nå i ferd med å starte opp produksjonen igjen. Både Mongstad og Melkøya har samme eier - Equinor. Det er således reell fare for at det blir mangel på bensin og diesel i landet vårt. I USA jamrer bilistene for rekordhøy pris på drivstoff - her i Norge er bensinprisen mer enn dobbelt så høy som " over there ".

For hver dag som går : Så nærmer vi oss tidspunktet hvor NATO blir direkte involvert i krigen mot Russland og kjernefysiske våpen  tatt i bruk. Belarus har nå også begynt å engasjere seg i krigen mot Ukraina og statslederen der truer nå med angrep på europeiske byer. Det er kjent at dette landet  blir forsynt med missil fra Russland som kan bære atomstridshode. Da er denne trussel reell !

torsdag 30. juni 2022

Et signal fra Gud ?


                                                       Slik potet-vokster har aldri skjedd før


I farne tider måtte potetene være i jorda til den 17. mai hvert år. Den gang startet vi med potet-opptakingen kring 25. september. Nå er året blitt fremskyndet med kring en måned. Således var vi ferdige med potetsettingen den 20. april i år. Da ville opptaking kunne starte kring 20. august. MEN : Potetene har vokst helt unormalt dette året - jeg så potet-blomster i går. Du vil gjerne tro at dette skyldes en varm sommer hittil. Da vil jeg svare at sommeren i fjor var langt varmere - her jeg bor.

Dagene er nok allerede blitt forkortet i denne Trengselstiden - tror jeg. Men det er et annet moment som kom opp i min bevissthet i dag : Vår Herre har fremskyndet potet-voksteren fordi det kan komme radioaktivt nedfall til høsten. Da kan våre poteter bli uspiselige - om de ikke er kommet i hus før nedfallet kommer på bakken. Ja , tenk på korn-avlingene i Norge : Dette blir høstet i september måned og kan bli uspiselig om kornet får slikt nedfall på seg før innhøstingen. Jeg tar dette som et signal fra vår Gud - Jahve : Få potetene i kjelleren så snart som mulig. Da rammes de ikke av sekundær-stråling fra A-våpen.

Vanligvis starter jeg sildefisket kring 20. september hvert år. I år vil jeg starte dette fisket langt tidligere. Om russerne detonerer Poseidon-torpedoer med atomladning : Kan sjøen også få radioaktiv forurensing.

Norge handler uhyre uklokt ovenfor Russland. Nå skal det sendes missil - konstruert på Kongsberg - til Ukraina. Dette er et uhyre avansert våpen som kan brukes luft til luft og bakke til luft og er nærmest umulig å skyte ned. Dette vet russerne og Norge har satt seg i en dårlig posisjon vis a vis verdens største atommakt.

Videre nekter Norge å la forsyninger til Russlands gruvesamfunn på Svalbard komme inn i Norge. Vanligvis blir disse varene sendt landeveien fra Russland til Tromsø og så videre med båt til Svalbard.

Russland hevder at dette er et brudd på Svalbard-traktaten og har kalt en norsk diplomat inn på teppet i Moskva.

Politikerne i Norge lever farlig. Russland har tidligere forgiftet en rekke personer med nervegift - blant andre en russisk avhopper i England. Det er nok å smøre slik gift på dørhåndtak - så kan vedkommende som tar i håndtaket ; bli alvorlig syk eller omkomme. Vi vet at russerne har kring 20 spioner som reiser rundt i landet vårt : Både i bobiler og store SUV-er. Når det gjelder forgiftningen i England : Så var det to russiske leger som reiste på turistvisum dit og forgiftet denne avhopperen - men han overlevde. Har norske politikere tenkt gjennom hva vårt naboland i nordøst er i stand til å gjøre - spør jeg.

søndag 26. juni 2022

Russlands slagplan mot Vesten


 Jeg har montert solcelle-kraft : Men det er ikke så effektivt som jeg hadde håpet på : Inverteren som får spenningen opp fra 12 volt til 230 volt ; " stjeler " mer enn halve energien. Men til lys i huset er det brukbart - i sommerhalvåret.

                                                            ---------------------


En pensjonert russisk general - med nære forbindelser til president Putin - skisserer hva som er Russlands plan om full krig bryter ut. Denne planen kan beskrives i tre deler :

1. Russland vil skyte ned alle vestlige satelitter . Vi vet at mye av kommunikasjonen i verden foregår          via  satelitter. Navigasjonssystemet GPS - som USA står bak - brukes av både militære og sivile        fartøy ,  fly med mere. TV - selskaper bruker satelitter for overføring av innslag på TV. Videre er nødsamband  med  satelitt-telefon også avhengig av oppegående satelitter. Her i Norge                  benyttes en satelitt med navn Thor.

2. Kraftforsyningen i vestlige land blir slått ut. Dette kan gjøres med agenter på bakken som sprenger        sentrale koplingspunkt / transformatorer eller ved bruk av missil - eksempelvis Iskandèr - missil.

3. Storbritannia er det landet som først blir rammet. Trolig vil russerne bruke Poseidon - torpedo som          har en enorm sprengkraft for å lage tsunami. Jeg regnet på atomkraften fra denne torpedoen og fant        ut at en slik  torpedo er kring 4500 ganger sterkere enn atombomben over Nagasaki i Japan i 1945.


Russland har spioner i vestlige land. Det sies at her i Norge befinner det seg kring 20 slike personer som reiser rundt i landet. Vi vet at det har blitt benyttet ukjente store droner i forbindelse med militærøvelser både i nord og sør i landet vårt. Videre vet vi at GPS-signaler har blitt jammet ut i nord - som har gått ut over flytrafikken der.

Det norske samfunn uten elektrisk strøm ; vil falle totalt sammen - alt er basert på data - som krever nettspenning på 230 volt. Greier russerne å slå ut kraftforsyningen i Norge : Så skal det liten militær styrke til for å erobre landet. En eller flere Poseidon-torpedoer vil også slå ut det meste av norsk og engelsk olje / gass-produksjon i en smell. Alt slikt ligger i havet eller ved kysten og ødelegges momentant.

Vi kan således slå fast at russernes plan ikke er å gå til atomangrep direkte mot vestlige land : Men å ødelegge den uhyre viktige infrastrukturen i disse land. England kan være et unntak fra denne regelen.


 

tirsdag 21. juni 2022

Din overnaturlige kraft

                                                       Vedovn og ved er viktig i disse ulvetider.
                                                        Det er fare for strøm-utkopling til høsten / vinteren


Det er viktig å ta Guds ord på ramme alvor - slik det er skrevet. I Bibelen leser vi at vi skal legge hendene på de syke og be for dem. Hva betyr dette ? Den overnaturlige kraft som du er i besittelse av : Strømmer ut fra dine hender. Vi leser også i Skriften noe om å løfte hellige hender. Vi mennesker skjønner ikke hvordan dette fungerer ; men vi bør ta konsekvensen av disse ord. Yeshua uttalte også at Guds Rike er inni dere. Kan hende er det derfra den overnaturlige kraften strømmer ut gjennom hendene.

Det jeg vil frem til er at denne kraften kan du også benytte deg av selv - og jeg har gjort det mange ganger. Akkurat nå har jeg fått en utvekst på venstre side av min panne. Hver eneste dag tar jeg på denne med mine hender og ber samtidig om at Jahve fjerner denne utveksten - i Yeshuas navn. Erfaringsmessig tar det kring tre uker ; så er en slik utvekst fjernet. Uansett hva galt som skjer med kroppen min : Så følger jeg samme oppskrift.

For noen år siden fikk jeg store problemer med venstre kne og hadde vansker med å gå. Jeg ble henvist til MR-undersøkelse i byen og reiste dit og fikk denne utført. Men jeg brukte samme oppskrift som før : La hendene på venstre kne hver eneste dag og ba om helbredelse. Etter kring tre uker var kneet helt i orden. Så bestilte jeg time hos fastlegen min : Jeg skulle fornye førerkortet mitt. Legen hadde fått opp på skjermen sin alt som var galt med mitt venstre kne og startet med å fortelle meg om dette. - Jeg er kommet for å fornye mitt bil-sertifikat , sa jeg. Han ble rett og slett skikkelig sinna og jeg sa intet om at det var den Allmektige som hadde reparert mitt venstre kne. Men jeg fikk lege-erklæring fra ham denne dagen - slik at jeg fikk fornyet sertifikatet.

Men jeg har også fått øyeblikkelig hjelp fra det høye. Jeg har også hatt store problemer med min rygg. En gang lå jeg i kring tre måneder - smertene gjorde at jeg ikke kunne røre meg. Da gikk jeg opp i vekt - mange kilo. En dag jeg var alene hjemme ; stavret jeg meg på bena , løftet hendene opp og ropte med full røst til Herren - om at ryggen måtte bli god. Da kom en underlig kraft ovenfra og gikk nedover i min kropp og ryggen ble plutselig helt bra - og har vært det siden. Denne hendelsen fant sted for kring 20 år siden.

Jeg skriver dette for at du også kan benytte deg av denne overnaturlige metode til å hjelpe både andre og deg selv. Ja , dine hender kan utstråle kraft fra det høye !

fredag 17. juni 2022

KERTSJBROEN - KAN ØDELEGGELSE AV DENNE STARTE ATOMKRIG ?


                                             Foto av den meget lange Kertsj-broen som går fra

                                             Russland til Krim.


Russland har hatt fremgang i Donbass-området. Russland bruker gammel taktikk i det de bruker tungt artilleri før soldatene rykker frem som følge-infanteri sammen med stridsvogner og andre pansrede kjøretøy. Tapstallene er store på begge sider og tusenvis av bygninger er knust. Vesten sender stadig flere og tyngre våpen til Ukraina. Norge har sendt 22 stk. beltegående artilleri som regnes som en storslegge.

Jeg leste i går at Norge vurderer å ta ukrainske soldater hit til landet for å lære disse opp i krigføring. Dette har nok Putin registrert. Videre ber nå ukrainerne om at Vesten sender langtrekkende raketter slik at de kan slå ut den lange broen over Kertsj-stredet. Denne forbinder Russland med Krim-halvøyen som Russland erobret i 2014. Om ukrainerne greier dette : Så får Russland store problemer med å etterforsyne sin Svartehavsflåte. Slik den militære situasjonen er i dag : Kan russerne kjøre langs Azov-havet og nå Krim , men denne situasjonen kan brått snu om Ukraina får tilført enda mer tyngre våpen.

Vesten er med på å presse Russland mer og mer opp i et hjørne. Til slutt vil dette føre til at russerne tyr til atomvåpen. Jeg tror at de først vil sprenge en eller flere Poseidon atom-torpedoer i Nordsjø-bassenget. Denne torpedoen med en lengde på 24 meter har en komprimert atomladning på 100 megatonn. USA sprengte to atombomber over Japan i 1945. Jeg har sammenlignet styrken av Nagasaki-bomben med en slik Poseidon-torpedo og kommet frem til at denne torpedoen er kring 4500 ganger sterkere. Det kommer til å bli en enorm tsunami og russerne har ikke testet dette våpenet - så langt jeg vet. Men det ble lastet opp på russiske krigsskip sist høst.

Om dette skjer : Så blir mesteparten av norsk og engelsk olje-og gass-virksomhet blåst i en smell. For et par dager siden strupte russerne sine gassleveranser til Europa med kring 50 %. De siste dagene har Norge sendt rekord-mye elektrisk strøm både til England og kontinentet - mer enn 4000 megawatt til tider. Ja , setter russerne norsk og engelsk olje og gass-produksjon ut av spill : Så blir Europa tvunget til å kjøpe mer olje og gass fra Russland - ellers kan de fryse i hjel på kalde og stille vinterdager. Dette vet Putin !

Det kommer til å gå et sukk gjennom hele verden om Putin bruker denne kraftige torpedoen. Den ødelegger også mye av land-jorden i de land som grenser mot Nordsjøen og som ligger nær havnivå. Ja , hva skal vi da leve av i Norge om landet ikke kan selge olje og gass ?

lørdag 11. juni 2022

Norge merker varer produsert i Judea og Samaria


                                                       I tunet vårt har vi et tørkehus. Der tørkes klær ,

                                                       poteter og fisk - men ikke samtidig. Poteter bør tørkes

                                                       tre-fire dager før de lagres - ellers kan de råtne.


Norge har bestemt at varer produsert på den såkalte Vestbredden skal merkes slik at norske forbrukere skal se at disse kommer fra " okkupert område ". Dette er i realiteten et forsøk på å boikotte israelske varer. Vår Herre vil nok straffe denne ugudelige regjeringen for slike gjerninger. Leser man i Bibelen : Så er de fleste hendelser som er beskrevet der nettopp fra Judea og Samaria - eller den okkuperte Vestbredden som media her formidler. Men Skriften beskriver hvor stort Israel virkelig skal være . Grensene er : Middelhavet , Egyptens bekk på Sinai , Jordan-elven og elven Eufrat. Således har Israel i dag mye mindre territorium enn det den Allmektige har bestemt.

Denne norske boikotten vil nok ramme - ikke Israel - men Norge. I dag feires det  Pride-parade i landets nest største by Bergen. Sentrum av denne byen er avstengt for all biltrafikk i tre timer mens de homofile - og andre varianter av slikt - paraderer i byens gater. Vår Herre sier at dette er en styggedom for ham. Russland har gjort det straffbart å bedrive homofil virksomhet - Norge gjør det stikk motsatte.

Den norske kirke har laget en egen liturgi i forbindelse med vigsel av homofile. Jeg skjønner ikke at prester og biskoper med seks års utdanning i teologi kan finne på å gå direkte i mot Guds ord. Nå har Den norske kirke kvinner i flertall som biskoper. Har de lest hva apostelen Paulus sier om kvinner i forsamlinger ? Hvis Paulus tar feil her : Hvor mye mer feil tar han andre steder i sine brev ? Eller hvor mye mer galt står å lese i Bibelen ? Yeshua valgte seg ut 12 disipler og alle disse var menn. Da Judas begikk selvmord ; ble en ny disippel valgt . Han var også mann. Dette forteller at Paulus har rett.

Drivstoffprisene nærmer seg nå 30 kroner for literen. Senterpartiet lovet i valgkampen at literprisen for drivstoff skulle ikke over 20 kroner. Dette har de glemt fullstendig. Mange familier i Norge sliter nå økonomisk og rentene er også på vei oppover. Prisstigningen har ikke vært høyere siden 1988.

Norge eksporterer elektrisk strøm nesten hver dag - kurven over magasinfylling ligger på bunn-nivå. Dette kan bli katastrofalt for Norge : Et moderne land uten elektrisk strøm bryter fullstendig sammen. Jeg tror at det kommer snart et voldelig opprør her i landet. Politikerne våre skal behage Europa - men hjelper ikke sine egne borgere. Bankene har gitt lån til privatpersoner langt over grensen ; når renten nå økes - så får mange betalingsproblemer. Inkassobyråene forteller om uvanlig stor aktivitet hos dem.

Den Allmektige har tidligere bruk tørke som straff for ugudelige handlinger. Vi importerer korn mest  fra Polen og Tyskland. Der er det visstnok også tørke nå. Østlandet har fått litt regn i det siste ; men alt for lite. Således kan kornproduksjonen i flatbygdene der få redusert avling - både av korn og grønnsaker. Trengselstiden er i gang !

onsdag 8. juni 2022

Norge terger Russland

 

                                              Blir det strøm-utkoplingen til vinteren ; trenger man ved


Jeg mener Norge handler uklokt vis a vis Russland - ved å sende 22 beltegående artilleri-vogner til Ukraina. Soldatene der har fått opplæring og disse kanonene er på plass i felten og blir brukt. De norske kamuflasje-nettene avslører dette. Videre har Norge også levert granater til disse kanonene. Russland sier at de allerede har ødelagt en slik kanon levert fra Norge. Dette artilleriet er produsert i USA.

Disse kanonene ble skiftet ut fra Brigaden i Nord-Norge for to år siden. De ble kalt brigadens " storslegge " - idet granatene har en rekkevidde på 22 kilometer. Dette er meget effektive våpen. Om granatene blir innstilt på " tempering luft " : Så vil de gå av rett før de når bakken og kan drepe mange soldater med bare en granat. En ukrainsk general takker Norge inderlig for at de ga vekk disse effektive våpen til Ukraina.

Men hva tenker vår nabo i nord om dette ? Det styrker ikke vårt naboforhold til Russland. Om jeg hadde bodd i Vardø : Så ville jeg vurdert å flytte derfra. Tett inntil byen ligger svære radaranlegg bygget av NATO. Den siste GLOBUS-III radaren er nettopp ferdigbygget. Denne er NATOS øyne og ører inn mot Russland. Ved et krigsutbrudd mellom våre to naboland : Vil dette kjempesvære radaranlegget bli " blåst " først av alt.

Norge sender el-strøm ut av landet og til Europa fremdeles. Nå er snøsmeltingen i gang og Vestlandet leverer store mengder strøm til Østlandet. Vi følger bunnlinja hver uke og denne snøsmeltingen tar slutt i uke 30 - om seks uker. Blir det lite regn i sommer og høst : Så blir det nok strøm-utkopling til høsten / vinteren. Da går det norske samfunnet i stå. Politikerne hevder at inngåtte avtaler med Europa gjør at vi ikke kan stanse strøm-eksporten. Hvem har inngått disse avtalene ? Jo , nettopp de samme politikerne.

Bibelen forteller om de 10 jomfruene og noen av disse hadde ikke olje på lampene. De som manglet olje var virkelig i trøbbel. Vi som lever i Norge i dag må forberede oss på ulvetider vi aldri har sett før. Hitler hærtok Norge i 1940. Han hadde ikke atomvåpen til rådighet. Vår nabo i nord er verdens største atommakt.

søndag 29. mai 2022

Disse dager er forkortet


 Dette er en gammel slipestein som man brukte for å slipe ljåer og kniver i farne tider. Denne står ved kommuneveien og har to ganger blitt utsatt for hærverk av ungdommer - intet får stå i fred i disse dager.

                                                                        --------

Yeshua fortalte oss at de siste dager skulle bli forkortet - ellers ville intet kjød bli frelst. Jeg tror at de dager vi nå går gjennom ; er forkortet. Men vi mennesker er blokkert fra å forstå hvordan dette fungerer. Årsaken til dette er at vi forstår tiden - som består av dager , uker , måneder og år - basert på jordens omdreining og jordens ellipsebane kring solen - men IKKE hva evigheten er. Men vi vil senere forstå det hele i følge Bibelen. En dag er som tusen år og tusen år er som en dag - slik beskrives evigheten. Vi vet at Yeshua er gitt all makt i himmel og på jord. HAN er i stand til å oppheve de fysiske lovene som gjelder på vår jord. Dette demonstrerte HAN på Gennesaretsjøen : Yeshua gikk på vannet. Videre gikk HAN gjennom låste dører etter sin oppstandelse. Da er Frelseren også i stand til å endre dagene ; slik at de blir forkortet.

I mitt forrige innlegg skrev jeg om den nye pesten som har dukket opp : Apekopper. Nå har det kommet frem at 80.000 homofile menn hadde samling på Gran Canaria som tilhører Spania. Der fikk de nok utfolde seg seksuelt. Da de dro tilbake til sine europeiske hjemland : Smittet de andre med denne Apekopper- sykdommen. Vi husker at HIV og AIS også rammet homofile menn spesielt. Disse sykdommene er en straffedom fra den Allmektige grunnet homofile gjerninger - på samme måte som ild og svovel kom over byene Sodoma og Gomorra. Det er en trøst at Apekopper smitter ved nær fysisk kontakt - ikke slik som covid-19.

Krigen i Ukraina raser videre. Det virker som Russland nå har fått et overtak i Donbass-området. Over 4000 sivile personer er hittil drept i denne krigen. Russerne truer med å angripe Kiev på ny. Om dette skjer : Så blir det nok med missil og raketter - jeg tror ikke at russerne vil gå inn med bakkestyrker igjen. I skrivende stund driver Russland med en maritim øvelse i Barentshavet - denne skal avsluttes kommende tirsdag. Her går de også inn i den norske økonomiske sone.

Lebesbymannen mente at Norge blir angrepet i nord av Russland - og at de kommer så langt sør som til Lyngen i Troms. Dette vil skje om sommeren ; mente Anton Johansen. Sommeren starter som kjent 1. juni. Da spør jeg : Blir det denne sommeren ?

Etterord :

 Nå har jeg fått vite at vår helseminister fra Ap har undertegnet en avtale med Verdens Helseorganisasjon ( WHO ) som gir denne organisasjonen rett til å innføre alle tiltak i Norge de ønsker - uten at norske helsemyndigheter kan gripe inn. Da kan WHO bestemme at alle norske borgere MÅ ta en bestemt vaksine i fremtiden. Jeg tror vi nå nærmer oss tiden som Bibelen beskriver : Vi blir tvunget til å få et merke på høyre hånd eller i vår panne. Uten dette merke kan vi ikke kjøpe eller selge. Dette er SATANS merke - som jeg ikke skal ha !


søndag 22. mai 2022

Sodoma og Gomorra i ny variant

                                                       Potetene er i ferd med å spire !


I de siste dager skal det komme pest : Sa Yeshua. Covid-19 er i ferd med å slippe taket her i Norge - men en ny pest er på trappene : Apekopper. En representant for helsemyndighetene i vårt land fortalte denne uken at Apekopper spredde seg blant menn som har sex med menn. Vi vet at HIV og AIDS også rammet de praktiserende homofile. Noen andre ble også smittet av HIV - spesielt ved blodoverføring. Det vil ikke forundre meg om Apekopper blir en ny pandemi : Denne sykdommen har spredd seg til vestlige land og smittesporing er satt i gang i Oslo.

Det var nettopp homofili som førte til at Den Allmektige lot det regne ild og svovel over de to byene Sodoma og Gomorra - som lå ved Dødehavet. Disse byene ble helt utslettet ; men noen personer overlevde : Lot - men ikke hans kone som så seg tilbake. Statsråden for kultur her i Norge er selv lesbisk og hun har fått et barn med en homofil mann ved kunstig befruktning. Hun har nettopp bevilget fem millioner kroner ekstra til de homofile her i landet. Ja , vår GUD følger med !

Det kommer nok sterkere virkemidler fra den Allmektige. HAN lar det nok komme ild ned fra himmelen i form av atombomber - snart. Jeg tror at Jahve bruker president Putin som redskap for å tukte de ugudelige i Vesten. I Bibelen finner du at Han tidligere har brukt mektige personer til å utføre straffedommer.

Russland har denne uken transportert Iskandér - missil tett opp til grensen mot Finland. Årsaken til dette er at finnene har søkt om medlemskap i NATO. Det er flere utgaver av dette missilet som kan ha atomstridshode. Det kan gå opp mot 500 kilometer og er vanskelig å skyte ned. I sin bane mot målet begynner det med å gå i sikk-sakk og rett før det når målet gjentas det samme. I dag blir det meldt på radio at Sverige tror at Russland har plassert atomraketter i enklaven Kaliningrad som ligger langt ute i Østersjøen. Sverige søkte medlemskap i NATO samtidig som Finland.

I utenlands presse skrives det at Norge også har sendt raketter til Ukraina ; som er beregnet på sjømilitære mål - altså krigsskip. Dette har nok russerne merket seg.

Videre husker vi at Frelseren fortalt at det skulle komme jordskjelv både her og der. Denne uken kom et uvanlig kraftig jordskjelv i området ved Svalbard - et område som blir administrert av Norge.

Jeg tror at GOG-krigen er i gang og at president Putin er GOG. I følge Bibelen bor denne GOG i Megogs land ; som nok er Russland. Russerne blir mer og mer presset fordi Vesten , inklusive Norge ; stadig sender tyngre våpen til Ukraina. Dette gjelder både stridsvogner og tyngre artilleri samt jagerfly. Det kommer snart til et punkt der Putin er så presset at han tyr til atomvåpen. Da spør jeg :

1. Når blir det direkte krigshandlinger mellom NATO-land og Russland : Da starter 3. verdenskrig

2. Når blir den første atombomben detonert ? Blir dette første en Poseidon-torpedo som lager tsunami ?

Det er vår Gud Jahve som styrer alt som skjer - han ser hver spurv som faller til jorden og vet hvor mange hårstrå du har på ditt hode. Jeg takker HAM for det som nå skjer i verden - selv om det er fryktelig grusom for dem som er rammet av krigen. Men vi troende har noe langt bedre i vente og disse siste vonde dager blir forkortet ; sa Yeshua ! Da blir de forkortet og plutselig kommer opprykkelsen og Kristus er tilbake i Jerusalem - eller Yerushalaim som byen visstnok heter. 

tirsdag 10. mai 2022

Russland truer med dommedags-torpedoen " Poseidon "


                           En journalist og programleder ( Dmitrij Kiselljov ) nært tilknyttet president Putin ; 

   truet Storbritannia med en enorm tsunami forårsaket av dommedags-torpedoen " Poseidon " som har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode.  Dette er en hydrogenbombe.                                         
                                           

                                             

                                             


Denne torpedoen har en termonukleær kobolt-bombe med sprengkraft på 100 megatonn. Den kan føre til en tsunami-bølge på 500 meter ( 1600ft ) og avgir radioaktiv smitte med Kobolt 60.

Torpedoen er 24 meter lang og har en diameter på 1,6 meter. Den kan fjernstyres ned til 1000 meters dybde og har max. fart på 100 kilometer i timen. Videre er den " stelth " - kan ikke oppdages av fienden.

Poseidon kan fraktes av to russiske ubåter " Belgorod " og " Khabarovsk " som er relativt nye. Så langt jeg vet ble disse torpedoene lastet om bord sist høst.

Nordsjøen har grunt farvann. Trolig må torpedoen ned på større dybde for å kunne skape en stor flodbølge - kan hende i Norskerenna ?

Det var nytt for meg at denne torpedoen kunne skape en så stor tsunami som en 500 meters bølge. Dette vil ødelegge alle våre olje-installasjoner ( sør for Bodø ? ) både i havet og de som ligger ved kysten . På noen timer kan Norge plutselig være uten olje-og gass-produksjon.

Havet og fiskene der vil kjenne virkningene av en slik A-bombe. Trykket fører til døden og de vil flyte opp med buken i været. Videre blir havet radioaktivt forurenset - selv langt borte - og sjømat kan ikke spises.

Dette stemmer helt med det synet " Lebesbymannen " fikk se en novembernatt i 1907. Han trodde at det var et vulkansk utbrudd i Nordsjøen - men forstod det slett ikke fordi dette området  ikke er vulkansk - slo han fast. Han skildret store ødeleggelser i landene som grenser til Nordsjøen. Han nevner spesielt store skader i London og Kristiansand.

Da han fikk dette synet ; befant han seg " i ånden " ved stranden i Trondheim. Han observerte ikke snø på bakken og mente at det enten var vår eller høst. Videre opplyste han at tsunamien kunne merkes helt opp til Bodø i nord. Da får vi håpe at våre olje-og gass installasjoner nord for denne byen forblir intakt etter denne voldsomme tsunamien.

mandag 2. mai 2022

Vesten med kamikaze-angrep på Russland


                                                       Vi fikk settepoteter til overs og disse gir vi vekk

                                                        til folk som bor i området - hittil åtte personer og

                                                        flere kommer i dag.


Kamikaze-krigføring var det Japan benyttet seg av under 2. verdenskrig. Både på fly og miniubåter gikk soldater i døden sammen med det dødelige våpen de styrte mot målet.

40 vestlige land var samlet på en flybase i Tyskland sist uke. Der har de visstnok blitt enige om å knekke Russland militært og økonomisk. Dette er en uhyre farlig vei å gå : Russland har verdens største arsenal av atomvåpen ; og de har vilje til å bruke dem - tror jeg. Skjønner ikke de vestlige lederne at de ved en slik politikk er i ferd med å ta livet av seg selv. Den amerikanske forsvarsministeren uttalte etter dette møtet at Ukraina vil få alle de våpen de peker på.

Norge skal påny sende flere våpen til Ukraina. Nå er det beltegående artilleri som har stått lagret i Nord-Norge. Fly skal frakte disse tunge våpen til Ukraina - Norge har prøveskutt dette artilleriet og sett at kanonene fungerer.

Det er uvanlig tørt i Sør-Norge. Kraftmagasinene er snart tomme og noen kommuner mangler drikkevann - herunder Oslo. Vi kjenner fra bibel-historien at GUD har brukt tørke som et virkemiddel mot synd. Dette kan ramme korn-avlingene våre og flere bønder på Østlandet har avsluttet gårdsdriften grunnet høye utgifter til gjødning , strøm og drivstoff. En nabo her kjøpte 20 kg med kunstgjødning og denne kostet nær 650 kroner. Vi bruker oppsamlet plen-gress i potet-åkeren. Dette både gjødsler , hindrer ugress samt holder på fuktigheten i åkeren.

Ja , om alt dette vonde slår til her i Norge : Så kan vi få strøm-utkopling , matmangel og - kan hende - krig. Lebesbymannen " så " at russerne gikk inn i Finnmark - det var om sommeren. Om ikke dette er nok : Så herjer covid-19 fremdeles her i landet. Vi har naboer som har såkalt langtids-covid. De fleste er fullvaksinerte med opptil fire sprøyter : Men har vært meget syke i flere måneder. Her i huset er vi to ikke vaksinerte og har heller ikke merket noe til denne pesten. Dette takker vi vår GUD , Jahve , for !


søndag 24. april 2022

Global atomkrig sommeren 2023 ?


                                                     Siste del av profeten Daniel. Klikker du på bildet ; 
                                                     blir det tydeligere. 


Skal man forstå det som skjer i disse dager : Så må vi sammenholde profeten Daniel med Yeshuas egne ord. Frelseren henviste oss nettopp til profeten Daniel for å forstå dagenes ende. Da må vi gjøre som Han sa ! Yeshua fortalte om hendelser i Trengselstiden : pest , hungersnød , jordskjelv samt krig og rykter om krig.

Som du ser av teksten over - så kommer det frem to begrep : 1. Stadige offer 2. Ødeleggende styggedom.

Jeg mener at ødeleggende styggedom er atomvåpen. Men hva er så det stadige offer som blir avskaffet ? Jeg tror at det stadige offer ble avskaffet da pesten Covid-19 satte inn på jord. Vår Herre ville ikke ofre mer for denne ugudelige jord - tror jeg. Hvis vi setter startdato til 1. januar 2020 og går 1290 døgn ( Bibelen sier dager og netter  for å understreke at dette er jordiske døgn ) så kommer vi frem til sommeren 2023 - da starter en global atomkrig - tror jeg. Salige er de som venter og når frem til 1335 dager. Salig er man først ved ankomst i himmelen. Således må de utvalgte som skal opprykkes ; gjennomgå en global atomkrig i 45 døgn - tolker jeg.

De som blir igjen på jorden i dette atom-kaoset ; vil virkelig få det tøft. En fjerdedel av jordens innbyggere vil miste livet i de siste dager ( det er i underkant av to milliarder mennesker ).

Når store atombomber blir detonert : Vil vind og nedbør føre radioaktivt nedfall over store områder. Terrenget vil da avgi såkalt sekundær-stråling ( vi husker etter Tsjernobyl-ulykken måtte sauer og rein fores i lang tid med et spesielt stoff før de kunne slaktes her i Norge ). Åpne drikkevannskilder vil bli radioaktivt forurenset. Det blir vanskelig å dyrke mat på steder som har fått mye slikt nedfall. Menneskene bli også forurenset og dette kan måles med et såkalt dosimeter. Ett sikkert tegn på at man har fått en dødelig radioaktiv dose i kroppen ; er kvalme og oppkast.

Etter opprykkelsen vil GOG-krigen rase videre. GOG er en person og jeg tror at det er president Putin.

Til slutt vil flere land samle seg med Russland og gå til krig mot Israel. Da kommer slaget på den kjempesvære Harmageddon-sletten - trolig et durabelig panserslag - Israel har svært mange moderne stridsvogner. To tredjedeler av innbyggerne i Israel vil omkomme og jødene er i ferd med å tape denne krigen. Da setter Yeshua sine føtter påny ned på Oljeberget i Jerusalem - og overtar styringen .

Bibelen forteller at disse siste dager blir forkortet - dette forstår ikke vi jordboere - men er nok en realitet. Da er vi snart fremme ved enden av de 1290 dagene. De neste 45 dagene blir beintøffe med global atomkrig - før opprykkelsen.

Til slutt vil jeg nevne at det kan bli brukt mindre A-våpen - såkalt taktiske bomber - før de 1290 dagene er til ende.

torsdag 21. april 2022

VÅRE POLITIKERE SKJØNNER IKKE ALVORET


                                             Statsminister Støre samt Oslos byrådsleder Johansen

                                             deltok på homo-parade i Oslo.


Norges forsvarssjef deltok også på Oslos homoparade i fjor. Forsvaret har ansatt imamer og i år skal vårt forsvar feire muslimenes høytid ID. Videre skal det bli slutt på seremonien der en feltprest holder andakt mens avdelingene er oppstilt.

Jeg opplever stadig nye ting i mitt 80-årige liv . I dag den 21. april var temperaturen 21,6 grader her. Så høy temperatur på denne årstiden ; er nytt for meg. Ultimo mai har man tidligere hatt slik varme her. Dessuten er det helt tørt. Både i går og i dag har jeg brukt hageslangen og vannet både busker og noe plen.

22 Senterparti-ordførere fra Innlandet fylke har sendt brev til finansminister og landbruksminister med bønn om støtte til bøndene : De greier ikke betale regningene sine grunnet skyhøy pris på gjødsel , drivstoff og elektrisk strøm. Våre politikere skjønner ikke at vi kan få en matvarekrise allerede dette år. Videre har Stortingets flertall i dag bestemt at vi fortsatt skal eksportere strøm. Våre kraftmagasin i Sør-Norge har aldri vært mer nedtappet. Blir det en tørr vår og sommer : Så blir det strøm-utkopling og samfunnet vårt går i stå.

Norge har på nytt sendt våpen til Ukraina. Denne gang er det raketter som kan skyte ned fly på kort hold. Disse har vært plassert på våre marinefartøy - og søker seg inn på målet ved hjelp av varme-søking. Tidligere har vi sendt panservern-raketter. Dette er uhyre uklokt av Norge - sende våpen til en av partene i en pågående krig. Det er ingen tvil om at disse forsendelsene er registrert av vårt naboland - Russland. Vi kan vente konsekvenser derfra - og dette er landet med det største arsenal av atomvåpen. Ja , om Lebesbymannen får rett - etter sitt syn en november-natt i 1907 : Så vil Russland angripe Norge om sommeren.

Vi har også medisin-mangel i Norge. En medisin jeg bruker daglig ; har ikke mitt apotek lenger - de får ny forsyning i desember 2022.

fredag 8. april 2022

Norge heller bensin på " Trengsel-bålet " !


                                                       I fjor høst hadde vi tang på potet-åkeren.

                                                       Rett over påske-helgen skal jeg starte med

                                                       å frese åkeren.


Noe av det verste man foretar seg på denne jord : Er å bedrive jødehat. Den nye sosialist-regjeringen som ble innsatt sist høst : Sendte ekstra stor pengestøtte til Israels fiender : palestiner-araberne. Med slike gjerninger ; har de satt kursen.

I dag ble det kjent at kunnskaps-ministeren legger frem et lovforslag om å nekte opprettelse av private skoler. Dette er gjort for å ramme kristne skoler.

I dag går forsvarsministeren ut og forteller hvor elendig det norske forsvaret er. Dårlig taktikk - spør du meg - da kan slike opplysninger påskynne et russisk angrep på Norge. Men i skrivende stund har russerne mer enn nok med sin krigføring i Ukraina.

Den Allmektige kan legge tanker inn i hodet til mennesker. Jeg tror at HAN har fått mer enn nok med den vestlige verden og all synd fra fosterdrap til vigsel av homofile i kirkene. Det som skjedde i Sodoma og Gomorra er fullstendig glemt av norske prester og biskoper. 

Derfor bruker GUD president Putin til å avstraffe denne ugudeligheten. Ukraina har i alle FN-vedtak stemt for alle forslag som fordømmer Israel. Det samme har Norge gjort. Da åpner man opp for slikt som skjer i Ukraina i disse dager. Norge blir nok også angrepet av Russland i fremtiden - tror jeg.

Spørsmålet er : Når vil Putin bruke sine atomvåpen ? Vesten pøser på med å sende konvensjonelle våpen inn i Ukraina. Skjønner ikke de vestlige politikerne at Putin før eller senere vil ty til masseødeleggelse-våpen ? Dette landet har verdens største arsenal av A-våpen. Kan hende vil han starte med å bruke små - såkalte taktiske - A-våpen for å skremme ukrainerne til å legge ned sine våpen.

Vi kjenner til fra Bibelen at GUD har brukt mektige personer til å utføre straffedom over folk som går i mot Hans ord - med vitende og vilje. Ja , vi har en uhyre streng Gud og uten Yeshua som mellom-mann ; har vi ingen sjans. Således tror jeg at president Putin er et redskap for Herren til å styre jorden inn i denne  grusomme Trengselstiden. Men disse siste dager blir forkortet ; sier Skriften.


onsdag 30. mars 2022

Mat - og vannmangel kommer


                                              Profeten Esekiel 4: 1 - 17

I går slo jeg opp tilfeldig i Bibelen og leste dette verset av profeten Esekiel. Det passer helt inn i vår Trengselstid - selv om det opprinnelig siktet til hendelser i Jerusalem i farne tider.

Denne bloggen blir lest i flere land ; men det er Norge som er mitt hjemland og som jeg skriver mest om.

Her har vi nå fått alle de vanskeligheter som Yeshua omtaler i Trengselstiden - med unntak av hungersnød. Men slikt kommer nok snart også hit. Russland er verdens største korn-produsent og Ukraina kommer på fjerde plass. TV viser oss at russerne bomber drivstoff-lagrene i Ukraina : Da tenker jeg på bøndene som trenger drivstoff til sine landbruks-maskiner for å frembringe korn-avlinger. Men det er mangel på mange varer - herunder stål - som har fått en stor prisøkning. Bensin og diesel koster nå over 20 kroner literen i Norge. Den elektriske strømmen er uvanlig dyr - enda vi produserer nok strøm til vårt land - men eksporterer mye til flere land i Europa. Vann-magasinene i Sør-Norge er snart tomme og tidvis utkopling av el-strøm kan bli aktuelt - om vår og sommer blir tørre.

Jeg har forberedt min familie i mange år på denne Trengselstiden. Videre har jeg skrevet mye om dette i våre to lokalaviser. Men folk har ikke tatt mine formaninger alvorlig. De fleste ser på kristendommen som irrelevant - og de unge som går i barnehage og skole ; får liten bibel-opplæring. Dette har våre politikere sørget for. De fleste aviser i Norge er anti-kristne og anti-semittiske og dette påvirker selvsagt leserne. Det samme gjelder de store TV-kanalene i dette landet.

Du bør studere profeten Daniel - der ligger løsningen på hendelser i de siste dager. Yeshua sier at vi må forstå hva vi leser hos profeten Daniel. Jeg tror at " den ødeleggende vederstyggelighet " er atombomben. Videre tror jeg at de 1290 dager er i full gang. Når disse dager er omme : Så starter atomkrigen. Salige er de som når frem til 1335 dager. De som skal opprykkes ; vil leve i 45 dager mens denne krigen pågår - tror jeg. Du ser av Skriften at Daniel bruker betegnelsen : Dager og netter - da forteller han oss at dette gjelder jordiske døgn.

Russland er verdens sterkeste atom-makt. Dette landet blir mer og mer presset opp i et hjørne - både økonomisk og på andre måter. Slikt vil føre til at russerne til sist griper til atom-krig ; tror jeg.

Men de siste dager skal bli forkortet - sier Skriften - og det tror jeg på !


torsdag 24. mars 2022

Så kom jordskjelvet her.


                                                       Kona og jeg hadde ut ett sildegarn denne uken.

                                                       Det ble god fangst - kring 100 sild


Denne uken ble jeg brått vekket kl. 0632 av at huset vårt ristet. Slikt har jeg opplevd to ganger før - i de 50 årene vårt hus har stått. Dette er et nytt tegn på at Trengselstiden er i full gang. Hungersnød kommer nok snart : I dag gikk den franske presidenten ut og fortalte at en stor matmangel stod for døren. Korn-kammerne i Europa er Russland og Ukraina - og begge disse land har stoppet all eksport av korn. Selvforsyningsgraden her i Norge er bare på 34 %. Hittil er det kommet 9000 ukrainske flyktninger til Norge - stakkars dem om det blir hungersnød også her. Man kan ikke spise eller drikke olje eller gass - heller ikke pengesedler eller velfylte betalingskort.

Russland har store problemer med krigføringen i Ukraina - og vestlige land har sendt store mengder våpen til Ukraina. Jeg tror at NATO før eller siden blir direkte involvert i denne krigen - da starter også 3. verdenskrig. Man må huske på at Russland er verdens sterkeste atom-makt. Før eller siden blir A-våpen tatt i bruk - tror jeg. Hittil er det bare USA som har brukt A-bomber mot sivil-befolkningen : Byene Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Vi som bor i Norge tar mye for gitt : Mat i butikkene , elektrisitet i husene , vann i springen og ren luft å puste i samt fred i landet. Men alt dette kan plutselig forsvinne : Norge eksporterer el-kraft til utlandet som aldri før - trass i at kraft-magasinene i Sør-Norge er i ferd med å tømmes. Vi som leser i Bibelen kjenner til hva som vil hende i Trengselstiden : Mange har gjort forberedelser til " sju magre år " - som har startet. Jeg ber til den Allmektige hver dag at HAN må styre mine tanker , ord og gjerninger. Dette fører til at jeg gjør forberedelser av ulikt slag : I dag var jeg i byen og kjøpte AGM-batterier. Om all el-strøm er borte ; vil jeg likevel fiske. Med solcelle-panel får jeg strøm som lagres på store batterier og disse batteriene kan drive min elektriske påhengsmotor.

Vi som bor på landet : Har en stor fordel - vi kan dyrke mat. Jeg kan huske noen glimt fra 2. verdenskrig og jeg husker at det kom byfolk på vår dør og tigget om mat. Selv hadde vi bare sukker som pålegg på våre brødskiver. Da jeg var kadett på Krigsskolen : Var vi en uke uten mat i grense-området mot Sverige. Den gang var jeg ung og vel-trent ; så denne uken gikk helt fint. Verre er det når man er 80 år og uten mat. Men kona og jeg har forberedt oss i mange år på den tiden vi nå er inne i : Trengselstiden.:

tirsdag 15. mars 2022

Trengselstiden - nye opplysninger.

Min gamle Bibel med 1930-utgave - som kan gi en vidunderlig god duft - enkelte ganger


Natten etter at jeg hadde lagt ut det siste innlegget om Trengselstiden - med en enkel skisse - fikk jeg dårlig søvn. Jeg skjønte at dette innlegget ikke var helt korrekt. Neste morgen gikk jeg i bokhyllen og tok frem min gamle Bibel og slo opp på profeten Daniel. Da jeg åpnet boken : Slo en vidunderlig god duft mot meg. Dette har hendt før - men er lenge siden. Den siste Bibelen-utgaven min har aldri avgitt noen slik duft. Der kom det klart frem for meg følgende : " Ødeleggelsens vederstyggelighet " er betegnelsen på atomkrig. Det oppgis 1290 dager og de som når frem til 1335 dager ; er salige. Når du er salig : Har du kommet inn i Guds Rike.

Konklusjon :

Vi vet ikke med sikkerhet når disse 1290 dager startet - men de er nok allerede i gang. Men fra en verdensomspennende atomkrig starter ; vil de utvalgte leve 45 dager i denne krigen før opprykkelsen finner sted.

Vi må huske hva Frelseren sa om de siste dager : Han bad oss studere profeten Daniel og forstå hva vi leser der ! Daniel fikk melding om at disse ting hører til en fjern tid - og han skulle gå sin ende i møte og stå opp til sin lodd ved dagenes ende.

Således vil de utvalgte også oppleve en stor atomkrig : Men blir opprykket etter en og en halv måned - slik jeg nå tolker profeten Daniel.
 

fredag 25. februar 2022

Hendelser i Trengselstiden


                                             Klikk på bildet ; så blir det tydeligere


Jeg har satt opp et meget enkelt tidsbilde over det jeg tror vil skje i Trengselstiden - som vi startet på i  2021 ( pest = covid-19 ). I dag hørte jeg om et nytt jordskjelv med styrke på over 6. Således har vi nå fått alt det som Yeshua forteller om de siste dager : Pest , krig og rykter om krig , jordskjelv og hungersnød.

Natten til 10. april 2016 ble jeg vekket av en stemme som sa fire ord : " Donald Trump er Antikrist ". Jeg har aldri før eller siden opplevd noe slikt. På dette tidspunkt var det ingen som trodde at Trump ville bli president i USA - heller ikke jeg - men jeg " lagret " denne hendelsen i min hukommelse.

Donald Trump har vært president i USA i fire år ; og jeg tror at han kommer igjen som president - og som Antikrist. Han har tidligere uttalt at han aldri ba til Gud : Det hadde han ikke behov for. Da er han heller ikke kristen.

Som du ser av bildet : Så tror jeg at bruk av atomvåpen vil først skje kring 15. juli 2024 - altså om litt over to år. Bibelen omtaler dette som " den ødeleggende styggedom ". Da vil denne Biden-administrasjonen trolig fremdeles ha makten i USA - kan hende har visepresidenten tatt over ?

Jeg har alltid trodd at Russland er GOG - men Bibelen sier ikke når GOG-krigen starter. Den 24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina. Da startet GOG-krigen - tror jeg. Denne krigen skal vedvare helt til Yeshua setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem igjen. Da får vi slaget på Harmageddon-sletten ( panser-slag ). To tredjedeler av jødene i Israel vil omkomme der GOG ( Russland ) er blant de land som angriper Israel. Da kommer Yeshua igjen til jorden.

Hvordan GOG-krigen vil utarte seg frem til det store slaget på Harmageddon : Vet vi lite om. Men leser vi hva den såkalte Lebesbymannen  (Anton Johansen ) " så " i sitt syn natten til 13. november 1907 : Så vil både Norge og Sverige bli angrepet av Russland. Det er sommer når Norge blir angrepet - tror han. Russerne blir stoppet ved Lyngenfjorden som ligger i Troms. I Sverige blir russerne stoppet ved Gãvle.

Russland er det landet i verden som har mest atomvåpen : 4000 langdistanse- samt mellomdistanse-missil samt taktiske atomvåpen. Videre har dette landet våpen som Vesten ikke kan slå ut : KINZHAL-missilet - som går med en fart som intet annet vestlig våpen kan nå igjen og skyte ned. Videre har de dommedags-torpedoen POSEIDON som er 24 meter lang og har komprimert atomstridshode. Sprengkraften er 5000 ganger større enn det atombomben over Nagasaki i Japan hadde. Denne torpedoen har atom-fremdrift med fart på 100 km / timen og kan gå ned til en dybde på 1000 meter. Slike torpedoer ble lastet om bord i russiske krigsskip sist høst. " Lebesbymannen " så også en enorm tsunami i Nordsjø-bassenget som gjorde stor skade i mange land - her i Norge ble det skader helt nord til Bodø - mente han.

Ja , denne Poseidon-torpedoen kan gå verden rundt. Den er " stelth " ( usynlig ) : Tenk om russerne avfyrer en slik torpedo nær havnebassenget i New York !
tirsdag 22. februar 2022

Satans merke foran Stortinget


                                             Stortinget til høyre og Satans merke til venstre


Jeg har tidligere skrevet på denne nettsiden at Gud viste meg Satans merke - eller logo - for kring 40 år siden. Merket er : X . Den russiske marine har dette merket i sitt flagg - som vaier på alle deres krigsskip.

I går kveld viste Gud meg at dette tegnet finnes foran vårt Storting. Vi ser tydelig tegn på dette. Enkelte representanter har svindlet med reiseregninger , gratis boliger og skatteunndragelser. Nå er en av Arbeiderpartiets fremste kvinnelige representanter i søkelyset for slike alvorlige anklager.

Norges utenriksminister har nylig bevilget ekstra kring fire milliarder kroner - over fire år - til palestina-araberne - fiendene av Israel . Vårt land har tatt livet av kring 600.000 babyer i mors liv. Om disse fikk leve : Ville landet vårt ikke hatt behov for å importere arbeidskraft.

Biskopene i Norge gikk ut - for kort tid siden - og beklaget sin tidligere holdning til lesbiske og homofile. Har disse kirkens fremste ikke lest om hendelsene i Sodoma og Gomorra ? Ild og svovel kom da ned fra himmelen.

Jeg tror at vår Gud , Jahve ; Nå har fått mer enn nok med norske politikere. Norge sitter også i FNs Sikkerhetsråd for tiden. Der har Norge gang etter gang fremmet forslag til vedtak som går mot Israel. Men USA har brukt sin vetorett og stemt ned disse fremstøt.

Ja , jeg tror at Norge blir hårdt rammet i kommende tider - og vi er nå inne i Trengselstiden - tror jeg.


lørdag 12. februar 2022

OPPRYKKELSEN - JUSTERING

 

                                                       Jeg har endret mitt syn for tidspunkt når

                                                       det gjelder opprykkelsen.


Det er flere meninger når det gjelder tidspunkt for opprykkelsen : Noen mener at dette skjer før Trengselstiden , noen mener i denne tiden og noen mener at det vil skje etter denne forferdelige tiden. Jeg har ment at opprykkelsen vil skje etter Trengselstiden. En kveld siste uke fikk jeg en opplevelse som gjorde at jeg har endret litt på mitt standpunkt.

Jeg har hele tiden brukt profeten Daniel i mine studier for å forstå dette viktige tema. Jeg har trodd at Yeshua vil komme tilbake til denne jord primo mai 2027 og at opprykkelsen da vil skje. Andre har gått andre veier og sett på de 6000 år - og mener at Yeshua kommer tilbake i 2028 - trolig i september dette år.

Jeg fikk en åpenbarelse og ble påminnet det som står helt til slutt i Daniel-profetien ( 6:3:12 ) : " Salig er den som venter og når frem til tusen tre hundre og trettifem dager ". Det sier seg selv at når du er opprykket ; så er du salig.

Dette er tidspunktet når opprykkelsen finner sted - altså primo mai 2027. Yeshua kommer tilbake til Oljeberget i Jerusalem høsten 2028 - tror jeg.

Da har vi således i overkant av fem år som må gjennomgås før den herlige opprykkelsen finner sted.

I skrivende stund er det stor fare for krig mellom Russland og Ukraina. NATO har også forberedt seg på en kommende krig. En norsk fregatt er i Middelhavet som støtteskip til en US-hangarskips-gruppe hvor hangarskipet " Harry Truman " ligger. Trolig kommer disse krigsskipene til å gå inn i Svartehavet om krig bryter ut. Kan hende får de " svidd barten " om det bryter ut krig der nede. Russland har mobilisert både på land , i luften og til sjøs. Russerne har fått nye våpen som Vesten ikke kan hanskes med : KINZHAL-missilet som har atom-fremdrift og komprimert atomstridshodet samt går med en svimlende fart. Videre har russerne dommedags-torpedoen POSEIDON som også har atom-fremdrift samt komprimert atomstridshode som våpen. Denne torpedoen er konstruert for å lage en enorm tsunami.

Jeg tror IKKE at det blir brukt atomvåpen om krig bryter ut - men slike våpen kan bli brukt senere - gjerne av den tapende part.


torsdag 27. januar 2022

Vår GUD må vi gjøre større !

                                                       Traktor og fres står klar til vårens arbeid


Svært mange kristne gjør vår Gud - JHVH - altfor liten. De tror at Han ikke er i stand til å gjøre store under her på jord. Jeg kunne skrive en hel bok om alle de overnaturlige ting han har gjort i mitt liv. Jeg er ikke bare en troende : Jeg vet at vår Bibel og kristendommen inneholder sannhet. Jeg har sluttet med å ramse opp lange bønner - dette skulle vi ikke gjøre ; sa Yeshua. Men jeg ber om dagsaktuelle hendelser og selvsagt Fadervår. Den siste tiden har jeg bedt mye om vær : At han skal dempe ned sterke stormer og mye nedbør. En såkalt meteorologisk elv kom mot Norge for et par uker siden. Jeg ba om at den ikke måtte ramme oss : Den kom inn med full styrke lenger nord - og stormen herjet der og gjorde skader. Nå kom det et nytt uvær siste døgn : Det traff kysten lenger sør. Jeg har to båter liggende på sjø : Derfor er det viktig for meg at det ikke blir for mye sterk vind.

Jeg har tidligere hatt fast spalte i to lokalaviser her. For mange år siden skrev jeg i detalj om et møte med en engel på et så prosaisk sted som butikken : Biltema i Åsane. Denne engelen var liten av vekst , tynn , gikk i en grå/brun frakk og snakket Stavanger-dialekt. Etter at han hadde hjulpet meg å finne en spesial-olje for gamle biler ( jeg har en veteranbil ) : Forsvant han plutselig. Du tror nå - kan hende - at jeg har fantasert dette. Nei , min kone var sammen med meg og så samme mann og så at han plutselig forduftet i løse luften. Da dette hadde stått på trykk i lokalavisen : Var det mange kristne som unngikk meg - særlig blant de som tilhørte Indremisjonen og Dnk. Jeg sendte innlegget mitt til en pastor i Pinsebevegelsen før det kom på trykk - og hans kommentar var slik : - Engler er langt mer vanlig enn man tror ! Jeg opplevde denne engelen en gang senere : Da hadde jeg problem med å få start på bilen til min kone.

Om du leser salme 91 : Så vil du i vers 11 lese : " For han skal gi sine engler befaling om deg , at de skal bevare deg på alle dine veier ".

Ja , vi må gjøre vår Far i himmelen mye større. Han er i stand til å gjøre hva som helst om vi ber ham om det. Men ikke alle våre bønner bli oppfylt. Dette må vi bare akseptere - de går ikke inn i Guds plan for deg. Noe kan ta lengre tid : Jahve har opp gjennom årene fjernet to utvekster jeg har hatt i ansiktet og time var bestilt hos hudlege. Det tar vanligvis kring tre uker med bønn før slike utvekster forsvinner hos meg. To ganger har jeg avbestilt time hos hudlegen. Eg gang svarte hudlegen at min time ville stå åpen et helt år - men jeg hadde ikke behov for den - Vår Far i himmelen hadde grepet inn !
 

fredag 21. januar 2022

Taliban kommer til Norge på søndag.


 

Taliban er nok en av de verste terror-organisasjonene som befinner seg på jorden. Etter at de overtok makten i Afghanistan ; har de gått fra hus til hus og henrettet mange - også sivile. Dette er islamister av verste sort. Den nye kvinnelige utenriksministeren her i landet ; var i FN-hovedkvarteret for noen dager siden - i forbindelse med at Norge har formannskapet i Sikkerhetsrådet for tiden. Der kom hun med to uttalelser : 1. Det er Israel som har skylden for at det ikke har blitt fred i Midt-Østen. 2. Norge har sendt diplomater inn i Afghanistan for å snakke med Taliban.

Nå kommer det melding om at en delegasjon fra Taliban kommer til Norge for drøftelser kommende søndag - og skal visstnok være her mandag og tirsdag. Hva bringer disse med seg til vårt fedreland ?  Jo , en ånd - en meget farlig ånd - som ikke hører hjemme i en fredelig nasjon som Norge. Vår Gud er ånd - kan vi lese i Bibelen. Disse morderne tilber ikke vår Gud - men en helt annen som de kaller Allah og deres profet er Muhammed. Han var på denne jord flere hundre år etter Yeshua. Vi husker hva vår Frelser uttalte : - Etter meg kommer det falske profeter...

Dette som nå skjer i Norge de kommende dager : Har den Allmektige selvsagt registrert. Det vil ikke forundre meg om noe alvorlig vil skje her i landet den kommende tid.

For meg ser det ut som den nye regjeringen ikke har styring lenger - i alle fall når det gjelder strømprisene. Opprør er allerede i gang : Det så vi i går med store demonstrasjoner i mange byer over hele landet. Folk fryser i sine hjem , firma legger ned sin virksomhet  og bøndene sliter med økende utgifter . Det er jo disse som skal skaffe oss mat.

Jødehat vil aldri lønne seg - tror jeg. Vi blir da utsatt for Guds vrede. Videre vet vi at den kvinnelige ministeren for Olje- og Energi ; har vært organisasjons-sekretær i Human-Etisk forbund. Da er hun også gudsfornekter - og får således ingen støtte fra den Allmektige. Jeg så henne på et TV-program i går kveld - og det er oppsiktsvekkende å se hvor lite hun forstår av den alvorlige situasjonen som nå truer vårt land.

Vår allmektige gud - Jahve - kommer til å tukte Norge grundig - tror jeg.

torsdag 6. januar 2022

Be for dine motstandere og fiender !


                                                       Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren ;

                                                       fikk jeg sertifikat som froskemann.


Yeshua sier at vi skal be for våre fiender. Ja , jeg har virkelig fått erfare sannheten i disse ord. Jeg har hatt motstandere og fiender opp gjennom årene : Både i Forsvaret og senere i det sivile liv. De fleste av oss har nok samme erfaring. Jeg har flere ganger tatt for meg disse mine motstandere og bedt til den Allmektige for dem og sagt at jeg tilgir dem alle. Det står også skrevet at hevnen hører Herren til. Vi må ALDRI finne på og hevne oss ovenfor våre fiender. Da vil noe underlig skje : Den Allmektige tar over og gjennomfører hevnen - da på en uhyggelig kraftig måte. Jeg har mange personlige eksempler på dette. I Forsvaret hadde jeg en sjef som var direkte uforskammet og stygg i sin framferd både ovenfor meg og andre. Han fikk kreft og døde tidlig. Da jeg skulle reise til Israel for mange år siden : Var det en nabo som ble rar i ansiktet og uttalte at han håpet at araberne tok livet av meg der nede i Midt-Østen. Han fikk kreft i ansiktet og i dødsannonsen stod det at han døde etter mye smerte. Videre kom det frem at han tilhørte humanetikerne - altså var han Gudsfornekter. En annen mann på min alder : Kom med direkte trugsmål ovenfor meg. Han døde for mer enn 20 år siden ved at hjernen stadig " koplet ut " og han besvimte.

En annen mann ( dette er hendelser for noen få år siden ) var direkte uforskammet ovenfor meg , gang etter gang , da vi var tilstede i en stor forsamling. Nå har denne mannen fått den livsfarlige nervesykdommen ALS. Ja , jeg kan fortelle om flere slike eksempler - men lar det ligge her.

Norge sender i skrivende stund elektrisk strøm til land som : Russland , Finland , Sverige , England , Nederland , Tyskland og Danmark. Våre vannmagasin i Sør-Norge har en fyllingsgrad på historisk lavmål. Om det ikke tas drastiske grep umiddelbart - altså slutter med eksport av strøm - så vil disse magasin bli tomme ultimo april 2022. Da faller hele det norske samfunn sammen. Ja , vi er tydeligvis i den bibelske Trengselstiden. Takk for det : Da kommer Yeshua snart tilbake til Oljeberget i Jerusalem !