torsdag 24. november 2022

Hvordan vil Russland angripe Storbritannia ?


 Dette er foto av mitt røykeri. Fra gammelt av var røyking av fisk og kjøtt en måte å bevare maten på - før den elektriske strømmen kom - og derved frysebokser i hvert hjem.


                                                          ----------------------------

Jeg fikk se en russisk video for noen dager siden. Der forklarte de hvordan Storbritannia kunne angripes med den nye dommedags-torpedoen " Poseidon " ; som har atom-fremdrift og atom-stridshode. En slik bombe er kring 4500 ganger kraftigere enn bomben som ble detonert over Hiroshima høsten 1945. Denne torpedoen er konstruert for å lage en enorm tsunami.

Jeg har innbilt meg at en slik torpedo ville bli detonert i Nordsjø-bassenget - selv om dette er grunt farvann - og at de trolig måtte bort i Norskerenna for å finne rett dybde. Men her tok jeg feil : Denne russiske videoen viste at bomben vil bli detonert på vestsiden av Storbritannia - altså på Atlanterhav-siden.

Der er det stor dybde som er nødvendig for å lage en enorm tsunami. Videoen viste at flodbølgen skylte over de britiske øyer og gikk helt til andre siden av øyene. Da kan vi slå fast at andre øyer også blir rammet av en slik tsunami : Irland , Isle of Man , Hebridene , Orknøyene og Shetland. Trolig vil Norge også bli rammet - samt andre land som Danmark , Nederland , Tyskland og Frankrike.

Disse torpedoene er lastet inn i flere russiske krigsskip . herunder den flunkende nye ubåten " Belgorod " som visstnok har seks slike torpedoer om bord.

Slik jeg oppfatter situasjonen ; så er det to land som har terget Russland mest : Norge og Storbritannia. Bare se hen til all drone-aktiviteten over vårt land - ingen andre land har opplevd lignende. Norge forsyner England og kontinentet med gass : Dette misliker nok russerne. I en gitt situasjon så vil russerne sette en stopper for denne eksporten fra Norge.

Europeiske politikere hever nå røsten mot Putin. De beskylder russerne for krigsforbrytelser i Ukraina og vil at de russiske lederne skal tiltales ved den internasjonale straffedomstolen i Haag. Dette bærer bensin til bålet : Jeg tror at president Putin da blir oppsatt på å bruke atomvåpen - i stedet for å havne i fengsel. Om Putin er GOG : Så vil han sitte med makten i Russland helt til slaget på Harmageddon-sletten.

fredag 18. november 2022

Ny stor flyktningestrøm fra Ukraina ?


 I denne gamle sjøboden opparbeidet jeg - sammen med en annen mann - et museum for mange år siden. Her vises alt av fiskeredskap og utstyr som de gamle på kysten hadde å hjelpe seg med for 100 år siden.


                                                                ------------------------

Det var mer enn 40 millioner mennesker i Ukraina før krigen startet. Mange har flyktet til andre land i Europa - og Norge har tatt sin del. Jeg leste i avisen at mange ukrainere vil forbli i Norge etter at krigen mot russerne er over. Ja , Norge er et rikt land om det blir styrt rett av våre politikere. Men det er ikke slik i dag : Svært mange står i køer for å få utdelt gratis mat. Den sittende regjering prioriterer hjelp til kontinentet i stedet for å hjelpe egne borgere. Til høsten er det kommune-og fylkestingsvalg : Da vil denne politikken få følger ; tror jeg.

Russland bomber nå sivil infrastruktur i Ukraina : Kraftforsyning og vannforsyning over store deler av landet. Jeg leste i går at kring 40 % av landets innbyggere var uten elektrisk strøm. Vinteren er på gang og et moderne samfunn uten goder som strøm og vann er uhyre vanskelig å bo i. Ja , russerne har nok ventet på vinteren før de satte inn sine missil-angrep mot sivile mål i Ukraina. Slikt vil nok føre til at langt flere ukrainere vil forlate hjemlandet sitt og flykte til andre land i Europa. Her i Norge har bygging av nye boliger blitt sterkt redusert grunnet høye bygge-kostnader og høyere rente. Vi kan komme til et punkt der vi ikke kan ta imot nye flyktninger. Dette vet nok russerne. Ukrainerne takker Norge for de uhyre effektive bakke- til luft missilene ( Nasams ) som ble utviklet på Kongsberg. Disse treffer innkommende missil hver eneste gang ; sier ukrainerne. Ja , det stemmer nok : Dette er de fremste våpen som finnes i verden - og det vet russerne.

Det norske forsvaret er på " sotteseng " leser jeg. Det pågår nå en stor NATO-øvelse i Nord-Norge. Vi må stole på andre land når det gjelder forsvaret av Norge. Hele Hæren er redusert til kring en brigade - 5000 soldater. Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren kunne vi mobilisere 13 brigader. Sjøforsvaret fikk bygget fem fregatter i Spania. En av disse havarerte i Hjeltefjorden og er blitt til spiker. En blir brukt som reservedels-skip for andre fregatter. En fikk store problemer med giret - og nytt gir er umulig å skaffe. Således er det kun to norske fregatter som kan seile i tilfelle krig. Videre leser jeg at våre vesle militære styrker er utslitt etter alt vaktholdet den siste tiden. De russiske dronene sørget for at Heimevernet ble utplassert ved olje-og gassinstallasjonene våre. De er utslitt før en eventuell krig starter.


torsdag 3. november 2022

Vi kan nå forstå GOG-krigen


 Jeg har traktor og jordfrès ; slik at ny åker til poteter kan lages uten store problemer for oss .

                                                                ---------------------

Det er liten tvil om at GOG er en person. Jeg tror bestemt at dette er president Putin. Bibelen forteller at denne personen er en motstander av vår allmektige Gud. GOG skal i de siste dager gå til angrep på Israel sammen med flere andre land - herunder både Iran ( Persia ) og Libya med flere. Gud skal feste kroker i kjeve hans og dra han mot Israel - slik at han angriper denne vesle jødestaten . Hensikten med dette angrepet beskriver Bibelen slik at GOG er ute etter å rane til seg rikdommene i Israel.

I disse dager kan vi forstå dette : Russland har levert store mengder gass til Europa - denne eksporten er nå stoppet. EU har vært meget negativ til Israel og jødene : Men nå i høst reiste den kvinnelige EU-sjefen ned til Israel og undertegnet avtale om store leveranser av gass til nettopp Europa. Utenfor kysten av Israel finnes meget store gass-forekomster. Rørledninger mot Europa er visstnok under bygging.

Da er det helt klart hva Bibelen forteller : Russland går til angrep på Israel for å tilrive seg kontrollen over gass-rikdommene der. Med dette har Putin fremdeles " strupetak " på Europa og gass-forsyningen. Stopper russerne også norske leveranser av gass : Så har kontinentet meget store problemer.

Når GOG og hans samarbeidspartnere går til angrep på Israel : Vil det store slaget på Harmageddon-sletten finne sted. Jødene er da i ferd med å tape denne krigen og Gud griper inn. HAN benytter seg da av samme metode som han gjorde i byene Sodoma og Gomorra : Det regner ild og svovel - kan skriften fortelle. Da skal det komme et stort jordskjelv i Jerusalem og Yeshua setter sine føtter igjen på Oljeberget i nettopp denne byen.

Vi kan trekke den konklusjon at en global atomkrig IKKE har ruinert jorden når Yeshua kommer tilbake. Russland må være noenlunde intakt , det samme med de land som er med på angrepet mot Israel og sikker flere andre land. Men atomvåpen blir nok brukt før eller senere - tror jeg.

Tilføyelse :

Når Russland sammen med flere andre land går til angrep på Israel : Så vil de ikke bruke atomvåpen - de vil selvsagt ikke ta livet av seg selv når de rykker inn i landet. Dette gjør det sannsynlig at de benytter stridsvogner. Vi vet at Israel er et land med uhyre mange stridsvogner. Da jeg besøkte Israel for mange år siden og så Harmageddon-sletten ; så sa jeg til meg selv : Panser - lende !