lørdag 26. september 2020

Harmageddon - slaget

Foto av det israelske laser-våpenet " Light Blade " utviklet av tre israelske ingeniører på ett år. Sender kraftig stråle mot innkommende brann-ballonger og droner fra Gaza - og brenner dem opp.


I dag kom jeg i tanker om Skriftens ord kring slaget på Harmageddon-sletten. Jeg var i Israel for mange år siden og fikk også se denne svære sletten som ligger langt nord i Israel. I mitt " militær-hode " var det ett ord som dukket opp : - Stridsvogn-lende ! Her er utmerket lende for å drive panserkrig. De israelske stridsvognene har påmontert et anti-rakett-system som virker automatisk : Kommer det en panserbrytende rakett mot en israelsk stridsvogn : Så utløses en anti-rakett som vil kollidere med innkommende rakett og det blir ingen skade på stridsvognen.Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren : Hadde vi 88 mm panservern-raketter ( PVRK ) som kunne brenne seg 50 cm gjennom stridsvogn-stål. Selv var jeg skyteleder for dette våpenet på Hjerkinn skytefelt ; og fikk deler av bakenden av rakettrøret i ansiktet og blødde kraftig. Jeg plukket ut splintene fra ansiktet mitt. Den kvelden var det bare en tannlege på vakt på Hjerkinn og jeg fikk ham til å gjennomlyse ansiktet for å se om det var jern-biter igjen. Men alt ble fint igjen uten flere problemer med splintene. Den gang var jeg hovedinstruktør ved Befalsskolen for Hærens Samband på Jørstadmoen ved Lillehammer.

Jeg har lest en artikkel av en forsvarsanalytiker ved navn Kenneth S. Brower som førte mine tanker mot Harmageddon-slaget som blir det siste slag på denne jord - før Yeshua setter sine føtter igjen på Oljeberget i Jerusalem.

Han hevder at Israel har klar til kamp flere stridsvogner enn de amerikanske , britiske , franske og britiske hærene til sammen. Videre uttaler han at Israel er den femte sterkeste militærmakt i verden og at jødene snarest bør gjennomføre angrep mot Iran - for å nøytralisere den militære trusselen derfra.

Da spør jeg : Når kommer slaget på Harmageddon ? Våren 2027 tror jeg - men kan selvsagt ta feil. Før det skal vi ha den såkalte GOG-krigen som kan starte når som helst. GOG er Russland - tror jeg.

Israel har som første land i verden tatt i bruk de nye US-produserte jagerflyene F- 35 i kamp. Det virker som jødene er meget tilfreds med disse flyene : De har hatt kamp-tokt inn i Syria for å ta ut iranske militære mål. Syria har svært gode bakke til luft raketter ( trolig russiske S-300 eller S-400 ) som er meget avanserte. Men F-35 jagerne er såkalte stelth-fly : De blir usynlige på radar. Således kunne jagerne fra Israel vende tilbake uten tap av fly eller personell. Norge har også kjøpt slike fly - noen er levert og flere kommer senere : Totalt kring 50 fly - det samme antall som Israel har bestilt. Men Israels bekymring er at USA skal selge slike avanserte jagerfly til araberland ved den Persiske Gulf.
 

søndag 20. september 2020

2021 - et trengslens år ?


 Jeg eier en traktor som kan brukes til både pløying og fresing av åker. Her hos oss er det potetdyrking som er mest aktuelt - således har jeg anskaffet både plog og fres.


Det er nok ingen hemmelighet at jeg har forberedt meg i flere år på en vanskelig Trengselstid - slik Bibelen beskriver. Videre vil GOG-krigen komme og det meget overraskende - tror jeg. Vi ser at det nå er konflikt mellom Kina og Taiwan. President Trump har sendt to høytstående representanter til Taiwan for få dager siden og kineserne er rasende. Kinesiske militærfly har nå krenket den Taiwanske luft-grense ved flere anledninger. Kina mener stadig at Taiwan tilhører dem.

Hvordan vil du merke en krig der du bor ? Den vil komme meget overraskende : Kan hende våkner du en morgen og elektrisk strøm er borte. Har du da batteri-radio slik at du kan lytte til meldinger fra landet ditt ? Vannet i springen kan bli borte - således også vann til toalettet. Har du reserveløsninger ? Om du har mat i fryseboks blir disse varene fordervet etter få dager. Har du kjøpt inn grovt salt for å salte kjøtt og fisk ? Har du lys tilgjengelig ? Hva med oppvarming av boligen din om det er vinter ? Har du alternative løsninger utenom det elektriske ? Har du lagret mat hjemme som har lang holdbarhet ? Har du drikkevann på lager ? Uten strøm fungerer ikke betalingskort. Har du kontanter til disposisjon ?

Norske myndigheter gikk ut med brosjyre til alle norske husstander for et par år siden - der de fortalte hva hver husstand burde gjøre av beredskapsmessige ting. Videre kunne Staten fortelle oss at den enkelte husstand var ansvarlig for beredskapen  i eget hjem - derved har det offentlige greidd å fraskrive seg sitt ansvar. De opererte med fire dagers beredskap. Jeg skjønner ikke hvor de har fått disse fire dagene fra. Jeg mener man må være forberedt til å klare seg selv i minst 14 dager - gjerne mye lenger. Butikkene går tomme for mat på bare en dag. Vi så hva som skjedde da corona-krisen startet : Selv dopapir var plutselig en mangelvare. Dette året har Norge høstet uvanlig mye korn : Takk Herren for det !

Finland er et land som tenker slik jeg gjør - i alt de foretar seg ; har de beredskap i bakhodet. Ja , de høstet erfaring under vinterkrigen 1939-40 da de ble angrepet av Sovjetunionen. Norge har fullstendig glemt at vi ble angrepet av tyskerne 9. april 1940.

Jeg leser stadig salme 91. Den gir oss trøst og løsninger på de problemer vi er midt oppe i . I 2021 vil de virkelige vansker dukke opp - tror jeg.

Til norske lesere : Jeg erfarer at den kristne nettsiden sokelys har utestengt meg fra å kommentere der. Således skjønner dere hvorfor jeg forsvinner derfra. Kanskje like bra : Der skrives mye rart om ukjente amerikanske " profeter " stadig vekk - i tillegg ofte om en norsk bussjåfør.                                                     

søndag 13. september 2020

Militærøvelse hvor Russland og Kina deltar


EN HILSEN FRA HIMMELEN TIL MEG !

Denne meteoritten fant jeg ved garasjen her for et par dager siden. Hadde den kommet 5-6 meter lenger øst : Så ville det blitt skade på garasjen. Dette himmel-legemet veier kring 550 gram og har en egenvekt  om lag som vann. Da jeg fant den glinset det som i sølv mange steder på gjenstanden - men da jeg vasket den ; var glansen borte. Men jeg fikk se litt av " himmel-glansen "! Kan hende er det gull som glimrer der - jeg fikk bare se sølv....( egenvekten viser seg å være kring 1,6 ).


Den 21. september starter en stor militærøvelse i Kaukasus hvor Russland , Kina , Armenia , Myanmar og Pakistan deltar. Det blir opplyst at Kina skal bruke sine helt nye militærfly til å frakte kjøretøy inn i øvingsområdet.

Militær-samarbeidet mellom Russland og Kina har blitt stadig sterkere og begge stormaktene har en meget slagkraftig militærmakt med nye våpen - herunder de nye laservåpen. USA sine mange krigsskip er blitt gamle og Kina bygger stadig nye slike skip. En norsk militær-analytiker skrev en kommentar i en av landets aviser : At Kina som sjømakt snart har passert USA i styrke. Ja , om Russland / Kina går til angrep mot Vesten : Så får NATO virkelig noe å hanskes med.

Disse nye laservåpen blir utviklet i flere land og Israel ligger langt fremme her. Dette er strålevåpen som retter en retningsstyrt kraftig stråle mot det objektet som skal nøytraliseres. For Israel er det aktuelt å rette slike stråler mot innkommende fiendtlige raketter fra Gaza.

Fremdeles er det covid -19 viruset som dominerer  nyhetssendingene her. Men gamle Norge er blitt rikelig velsignet av Herren : Bare 265 personer av en befolkning på 5,3 millioner mennesker har dødd pr. denne dato som følge av pandemien. Nabolandet Sverige har kring 6000 personer som er døde av corona - men de har 10 millioner innbyggere.

Men jeg undres : Det sies fra forskere at dette viruset har smittet samme person flere ganger : Således blir man ikke immun ved først å være smittet. Om dette er korrekt : Så hjelper det IKKE å vaksinere folk ! Om dette er den pesten som Yeshua omtaler som tegn på de siste tider : Så vil vi nok slite med Covid-19 helt til Frelseren pånytt setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Han forteller også at " folk vil reise seg mot folk " : Ja , hva er det vi nå ser i USA , Syria , Afghanistan , Irak... ? Nettopp det Yeshua fortalte. Noen antyder også at det kan bli ny borgerkrig i USA i forbindelse med valget av president i november dette år. Da reiser virkelig folk seg mot folk !