tirsdag 25. februar 2020

Vi går mot dagenes ende

                                                          Corona - viruset eller covid-19


Yeshuas ord går nå i oppfyllelse. Han ble spurt om hva som ville skje ved dagenes ende. Han svarte mellom annet : - Krig og rykter om krig , hungersnød , jordskjelv , pest....
Alt dette er i ferd med å skje nå. Dessuten har en sandstorm fra Afrika lammet all flytrafikk fra og til Kanariøyene i flere dager. Flere tusen nordmenn er berørt : De må sove natt etter natt på gulvet i fly-terminalen.
I dag kom det melding om at Tenerife har fått denne pesten også - der er det mange nordmenn. En italiensk lege hadde smitten med seg fra Italia. Så nå er hele det store hotellet der i karantene.
Det sies også at dette coronaviruset er meget spesielt : Man blir ikke immun etter først å være smittet - man blir smittet pånytt ; denne gang sykere enn første gang. Da undres jeg : Kan de da finne opp en vaksine mot denne pesten ?

Konsekvensene av Corona

Det rike landet Norge har manglet mange typer medisiner over lang tid. Kina produserer mange av de medisinene som vi bruker. Ja , hvordan skal dette gå ? Om jeg skal overleve som gammel mann ; så må jeg ta medisiner - og mange med meg.
Så er det dette med smitten : Corona er uhyre smittsomt. Kommer det inn i ventilasjonsanleggene ; så kan mange bli smittet. Jeg tenker da på cruise-skip , offentlige transportmidler , hotell osv..
Vi vet at sykehus som har egne smittevern-avdelinger har montert utstyr som gjør at disse smitte-rommene har undertrykk - da sprer ikke smitten seg til resten av sykehuset via ventilasjonen.

Ser vi fremover ; så vil turisttrafikken i verden skrumpe inn. Her i Norge har vi flyselskap som allerede vakler økonomisk - da blir det nok konkurser verden over. Landet vårt er også basert på turisttrafikk - ikke minst fra Asia - for å se nordlyset og den vakre naturen vår - og for å fiske. De har bygget store fasiliteter kringom på kysten og har tatt opp store lån. Uten inntekt så blir det konkurs.

Vi har også cruise-rederier og Hurtigruten vår som frakter turister fra Bergen til Kirkenes og tilbake.
Uten utenlandske turister så vil disse rederiene slite.

Hva med matforsyningen vår ? Norge har en selvforsyningsgrad på bare 38 %. I Nord-Italia fikk de virusutbrudd for et par dager siden : Der var matvarebutikkene tomme på ett døgn !

Ja , vi går mot dagenes ende - og verre skal det bli på denne jord når Trengselstiden virkelig setter inn. Denne tiden skal vare i sju år.
Men : For oss kristne er det viktig å be om beskyttelse for våre nærmeste og at vi får ta på : " Guds fulle rustning ".


fredag 14. februar 2020

Ta i bruk lyset !

                                                               Dette er en såkalt dagslyslampe som
                                                    jeg nylig har tatt i bruk hjemme. Stuen
                                                    var fullt opplyst og på dagtid da jeg tok
                                                    bildet. Da skjønner du styrken på lampen.
                                                    Slikt kraftig lys skal være bra for helsen.


Jeg har tidligere skrevet om lyset. Lysfarten er på kring 300.000 kilometer i sekundet. I denne farten opphører begrepet tid. Da er vi i evigheten. Tid er et begrep som kom inn i forbindelse med syndefallet ; tror jeg. Fra Bibelen vet vi at i Paradiset er tid borte - da er det evighet.
Yeshua uttalte også at Han er verdens lys.

Fra det jordiske liv vet vi også at intet vokser og gror uten lys. Prosessen blir kalt fotosyntese. I det siste har jeg tenkt mye på lyset. Vi vet også at Yeshua ofte gikk opp i fjellene for å be - der er det mye lys i forhold til nede i dalen. Da Han ble forklart , gikk han opp på et høyt fjell sammen med noen av disiplene. Det sies at dette er Tabor-fjellet - som ligger langt nord i Israel og som kan sees fra " Brannstedet " på Hermon-fjellet ved Haifa.

Når lyset således er meget viktig : Så bør vi mennesker også ta det i bruk. Jeg tror det er viktig at det er godt lys på stedet når vi ber til den Allmektige. Derfor har jeg alltid på lys i rommet når jeg ber min aftenbønn. Vi kjenner også til at våre bønner kan ha vanskelighet med å " komme gjennom "- Satan prøver på ulikt vis å blokkere. Noen har med godt hell også ropt til Herren med kraftig røst - og fått bønnesvar. Her vil jeg fortelle om en episode i mitt liv :

Jeg har i mange år hatt store problemer med min rygg. For mange år siden måtte jeg ligge i ro i tre måneder : Da gikk jeg opp 10 kg i vekt - og har aldri fått bort denne overvekten. Senere har ryggplagene kommet og gått ; og for noen år siden kunne jeg omtrent ikke røre meg på stuegulvet engang grunnet smerte. Jeg var alene en dag ; da gikk jeg bort til vinduet i stuen og ropte så høyt jeg kunne om hjelp fra Jahve. I samme sekund kom en voldsom kraft inn i kroppen min - ovenfra og nedover - og all ryggsmerte var borte. Om noen dager er jeg 78 år og arbeider fysisk både på sjø og land. I slutten av februar står sildefiske for tur - kona og jeg er sammen om dette - og salter sild til spekesild. Etter tre uker i kraftig salt-lake ; er silda i spike og kan spises uten koking.

Til slutt noen ord om situasjonen i verden. Corona-viruset i Kina har jeg skrevet om før - og hvorfor denne pesten har rammet dette landet. I skrivende stund ser det ut som det bare er Kina som er særlig rammet - men dette kan forandre seg. Vi kjenner til Yeshuas ord om hva som vil skje i endetiden : Han nevner blant annet pest.
Russland har gjennomført marineøvelsen i havet sørvest av byen Bodø. Det sies fra informert hold at de russiske krigsskipene avfyrte Kinzhal-missil.  Missilene går med en enorm fart og NATO har ikke våpen som kan skyte ned disse nye missilene. De har atomkraft som fremdrift og kan lades med komprimert atomstridshode. Under denne nevnte øvelsen var missilene trolig utrustet med et såkalt " kaldt stridshode ".

mandag 3. februar 2020

15 NATO-krigsskip utenfor Vestlandet

                                                    KNM " Otto Sverdrup " leder øvelsen


Kommende natt til onsdag 6. februar starter den russiske øvelsen fra området utenfor Bodø og sørover. Flere russiske krigsskip ble observert nordgående i den engelske kanal sist fredag. Krigsskip har vanligvis ikke påslått sin AIS - sender og kan således ikke spores. Hvor mange russiske fartøy som deltar i denne varslede øvelsen vites ikke av meg.

Samtidig starter NATO en maritim øvelse med overflatefartøy kalt : " Dynamic Guard " pluss en øvelse for ubåter. Her skal 15 krigsskip delta fra : Nederland , Danmark , Frankrike , Tyskland og Norge. I tillegg vil både fly og helikopter delta - i uke 6 og 7 . Øvelsen skal ledes av en norsk flaggkommandør om bord i fregatten KNM " Otto Sverdrup ".
Så langt jeg skjønner er det flere ting det skal fokuseres på : Elektronisk krigføring ( EK ) samt å oppdage neddykkede ubåter.
Den siste tid har flere utenlandske krigsskip lagt til kai i Bergen. Så langt jeg skjønner skal øvelsen foregå på Vestlandet : Både i fjordene og utenfor kysten.
Men : Vil den russiske øvelsen lenger nord medføre at de 15 krigsskipene går lenger nord ? Svaret vites ikke av meg. Men jeg vurderer situasjonen som meget alvorlig siden gassplattformen " Aasta Hansteen " skal stenges ned. Denne plattformen har bare vært i drift i overkant av ett år. Gassen går i rør til Nyhamna på Aukra ( Gossen ) som ligger 2-3 mil utenfor Molde. Lettolje bli lastet over i tankskip og fraktet bort. Det koster mye å stenge ned en slik stor plattform - alt på grunn av en varslet russisk marineøvelse. Ja , hvem skal betale for dette ?

lørdag 1. februar 2020

MEGET FARLIG : Russland provoserer Norge !

                                                   Gassplattformen " Aasta Hansteen "

Gassplattformen " Aasta Hansteen " er av nyere dato og er plassert 300 kilometer vest av Bodø. Den er 320 meter høy og henter opp gass fra et havdyp , med sterk strøm , på kring 1300 meter.

Russland har på kort varsel sendt ut melding om en marineøvelse nær denne plattformen i tiden 5. - 7. februar. Flere store russiske krigsskip kommer fra sør og skal delta på denne øvelsen.

Men : Nå skjer noe som undertegnede aldri før har registrert : Norge stenger ned gassproduksjonen på " Aasta Hansteen " mens øvelsen pågår. Således får denne russiske øvelsen økonomiske konsekvenser for Norge ! Med andre ord er dette en ren provokasjon mot Norge - etter min vurdering.

NATO har fått noen dager på seg til å kraftsamle marinestyrker i havet vest av Bodø - både synlige og usynlige krigsskip. Jeg vurderer situasjonen som meget alvorlig i neste uke !