onsdag 29. desember 2021

For en uke siden var jeg døden nær !

 

         

                                                        Min båt er så liten og havet så stort

                                                        Foto av min lille fiskebåt på 20 fot

                                                        ( klikker du på bildet ; så blir det tydeligere )

Den 17. desember var jeg innlagt på sykehus og ble operert. Nattevakten oppdaget at min puls var nede i 30 slag i minuttet mens jeg sov. Sykehuset endret på noen av mine medisiner - og jeg ble sendt hjem i drosje. De ansatte der var fullstendig overarbeidet grunnet covid - 19 ; men de gjorde så godt de kunne. Flere netter senere hadde jeg meget lav puls - selv på dagen her hjemme var pulsen nede i 40 slag - og hjertet slo stadig feil. Når jeg la meg i min seng sa jeg til Vår Herre : Jeg legger mitt liv i dine hender - det er DU som bestemmer om jeg skal leve eller ikke. Bibelen sier at HAN opprettholder alt i alle. Det er mange organer i kroppen du selv ikke har kontroll over. Hvem styrer disse da ? Jo , det er den Allmektige ! I dag slår hjertet mitt helt normalt og blodtrykket er i orden. Takk til Gud !

Vår Gud vil at vi skal stole på Ham fullt og helt. Derfor tester han oss stadig. Tenk hvordan Abraham ble testet : Det gikk så langt at han gjorde alt klart for å ofre sin egen sønn - og lagde i stand et bål og la sønnen oppå - og var rede til å tenne på. Først da grep Herren inn og stoppet Abraham.

Kona og jeg er ikke vaksinert mot covid-19 : Vi stoler fullt og helt på Guds beskyttelse. Men vi holder oss her på småbruket og handler matvarer en gang i uken.

En annen sak : For meg ser det ut for at våre myndigheter har fått " et slør over sin forstand ". De skjønner ikke at det er tomt for vann i våre kraftmagasin i Sør-Norge fra medio april. De burde stoppe all eksport av elektrisk strøm umiddelbart - men det skal de ikke. Den forrige regjering inngikk avtaler med andre land som ikke kan brytes ; hevder regjeringen.

Norge som land vil bryte fullstendig sammen kommende vår - om denne eksport-galskapen ikke stoppes.
lørdag 11. desember 2021

Matmangel på trappene


                                                       Vi satte litt poteter sist vår - kona og jeg

                                                        Tungt arbeid for 80-åringer !


Jeg leser i dag at det kan bli mangel på hvete i Norge. Vi importerer mer enn halvparten av vårt forbruk og de internasjonale prisene har gått kraftig opp. Det er USA , Russland og Canada som leverer korn til oss og disse land holder tilbake eksporten grunnet beredskapslager i egne land. Videre er det dårlig kvalitet på kornet : Slik at noe må gå til dyrefór og så må man blande god og dårlig hvete sammen til menneskemat. Kornhøsten i Norge siste år var heller ikke god : Dette fører også til at prisene på brød og bakervarer vil stige enda mer. Vi husker Frelserens egne ord om Trengselstiden : Pest , hungersnød , jordskjelv samt krig og rykter om krig.

Her i Norge settes smitte-rekorder hver dag. Det er den nye Omikron-varianten som herjer og vaksinen hjelper slett ikke på spredningen av dette viruset. De vaksinerte blir like mye smittet som de uvaksinerte. Oslo er kommet i søkelyset grunnet en voldsom smitte på en restaurant i byen for noen dager siden. Hele verden venter på svar av forskningen omkring denne episoden.

Strømprisen når nye høyder hver dag ; men vi eksporterer el-strøm til Europa som aldri før. Norge har gitt fra seg råderetten av denne viktige energien - og politikerne toer sine hender og kan intet gjøre med denne eksporten. Nettleien skal også bli dyrere over på nyåret etter et system som er umulig å forstå.

Ser ikke våre myndigheter det samme som jeg ser ? Fyllingsgraden i våre vannmagasin er på kring 60 %. Sist uke ble de nedtappet med 3,2 %. Det kommer ikke noe tilsig - grunnet frost i fjellene - før i uke 18 - ifølge statistikk - dette er første uke i mai 2022. Dividerer man 60 med 3,2 : Så viser dette regnestykket at kraftmagasinene er tomme før tilsiget starter i uke 18. Den nye kraft-kabelen som går til England kjører nå med halv kapasitet. Fra nyttår skal den kjøre for fullt. Den kan levere strøm til 600.000 mennesker - som er lik Oslo by.

Gartnerier som leverer grønnsaker og blomster har allerede stengt den dyre strømmen og varer for millioner av kroner har gått tapt.

                                        NORGE ER ET KONGERIKE UTEN ROR

                                       -  UTEN ROR SÅ GÅR MAN PÅ GRUNN !