søndag 24. september 2023

Til israelere som leser min blogg


 Dette er et foto fra byen Sodoma som ligger ved Dødehavet . Denne byen samt byen Gomorra ble totalt ødelagt av Herren . Årsaken til dette var såkalt sodomi : De drev med seksuell aktivitet med samme kjønn . Jeg kjenner til at Tel Aviv er en av de verste byene i verden når det gjelder sodomi . Kan hende er dette en av årsakene  til at Herren utsetter det lille landet Israel med kriger , terror og drap .

                                                                           ------------------

Bibelen forteller at Gud brukte ild og svovel for å utslettene byene Sodoma og Gomorra . Atter en gang skal han bruke samme fremgangsmåte : Ved det siste store slaget på Harmageddon - sletten.

Alle som ikke er jøder er hedninger - i følge Skriften . Således definerer jeg meg selv som en hedninge-kristen . Jeg tror at Yeshua har vært på denne jord . Selv sekulære historieskrivere fra oldtiden forteller om Yeshua som gikk om kring i Bibelens land . Det er klart at dette mennesket har vært i Israel : Men jødene venter på hans første komme og vi kristne venter på hans andre komme .

Det er vår allmektige Gud - El Shaddai - som nå styrer oss i disse siste dager der krigen i Ukraina raser . Jeg tror at det slett ikke er mange år igjen før Messias setter sine føtter på Oljeberget påny - kanskje i 2027 eller 2028 . Jeg tror videre at president Putin er GOG som er beskrevet i Bibelen og at tidligere president Trump er Antikrist som trolig blir gjenvalgt som president i USA for en ny periode .

Bibelen forteller at det er Gud som drar GOG etter kjevene for å angripe Israel sammen med flere land : Tyrkia , Iran og Libya . Hensikten med dette angrepet er å tilrøve seg verdier fra Israel . I praksis vil dette si olje og gass som Israel produserer i Middelhavet. Jødene har allerede undertegnet kontrakt med EU for å levere gass og olje til dem . Dette vil nok Russland setter en stopper for ; slik at de får solgt sine egne lagre og sette Europa i en energikrise .

Om ovenstående er korrekt : Så kan vi trekke noen konklusjoner . Flere land vil da være intakt militært sett : Russland , Tyrkia , Libya og Israel . Om Israel hadde blitt angrepet tidligere av atomvåpen : Så ville ikke GOG-hopen gått til angrep på Jødestaten . De vil ikke få radioaktiv stråling på egne soldater . Hvordan det har gått med andre land på denne jord på dette tidspunkt : Vet vi intet om - kan hende har en ny verdenskrig funnet sted .

Harmageddon-slaget blir nok et stort panserslag på denne svære sletten : Israel er et av de land i verden med flest stridsvogner . Jødene skal være i ferd med å tape denne krigen og svært mange israelere vil bli drept : Da setter vår allmektige Gud inn sine krefter . Han lar det regne ild og svovel fra himmelen mot GOG-hæren ; nett som han gjorde i Sodoma og Gomorra . Da kommer det store jordskjelvet i Jerusalem og Kedron-dalen skal deles i to deler og Yeshua setter igjen sine føtter på Oljeberget - tror jeg .

Blir Donald Trump gjenvalgt som president om litt over ett år : Så er det trolig at ovenstående er korrekt . I motsatt fall har jeg tatt feil .

Gud velsigne dere innbyggere i Israel !


lørdag 23. september 2023

Folk i matkø for å få gratis mat


 Den lange køen for å få gratis mat utlevert i Kristiansand . Norge er et av verdens rikeste land ; likevel har folk ikke penger til mat . Men Norge topper også en annen statistikk : Et av de land med flest selvmord i forhold til folketallet . Når man forkaster kristendommen og bedriver utstrakt jødehat : Så går det nedenunder med nasjonen vår .

                                                                    ------------------

Her i området jeg bor er det flere broer og mange tar selvmord ved å hoppe ut fra den høyeste av disse . Kommunen har presset på for å få vegvesenet til å sette opp høyt rekkverk på denne broen , men denne etaten påstår at de ikke har penger til å sette opp en slik sperre . De har heller ikke penger til å reparere alle slag-hull i veiene . Stadig må jeg bremse ved de største hullene for ikke å få skade på bilen min . Vårt kjære land er blitt fullstendig vanstyrt . Ja , ugudeligheten i landet fører rett til udugeligheten .

Sevastopol er hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten . Ukrainerne har fått fulltreffer i bygningen som huser de øverste russiske offiserene og  det sies at mange er drept og såret der . President Putin vil nok ta hevn og atomvåpen kan være en mulig utgang - tror jeg . Det sies også at russerne fikk inn fulltreffer på en Leopard stridsvogn og en av mannskapet overlevde . Han kom ut og snakket tysk : - Ikke skyt meg ; jeg tilhører det tyske forsvaret ! Om dette er sant så er NATO-land i direkte kamp mot russerne.

Som før nevnt pågår en stor marineøvelse i polhavet der ubåter fra flere land sies å delta : USA , Storbritannia , Frankrike - samt Russland og Kina på den andre siden . Så langt har det ikke kommet noen meldinger fra denne øvelsen .

Til slutt vil jeg ønske alle israelske lesere av min blogg velkommen . Jeg er jødevenn og tar daglig med Israel i mine bønner . Ja , jeg ber også om fred for Jerusalem . Denne byen er sentrum for begivenhetene i verden : Herren ( Adonnai ) bor på Sion !

mandag 18. september 2023

Verden gjør seg parat til fullskala-krig


 USAs største reaktordrevne ubåt " USS Florida " la til kai i Grøtsund nær Tromsø sist torsdag . Denne ubåten har således atom-fremdrift og har nok også missil med atomladning om bord . Ved denne norske kaien får ubåten forsyninger samt skifte av mannskap . Den store russiske nordflåten har sin base nær norskegrensa - og der har mange nye russiske ubåter sin hjemmehavn . Om USA eller øvrige NATO-land skulle bli utsatt for  atomangrep fra Russland / Kina / NordKorea : Så vil disse amerikanske ubåtene slå tilbake med et A-angrep mot fienden straks . Det er tydelig at norske farvann blir mer og mer aktuelt for USAs krigsskip . Mens jeg sitter og skriver dette innlegget : Så melder NRK TV at russerne nå starter en stor marineøvelse i Polhavet der 10.000 soldater skal delta . Det er bare " gnisten " som mangler før atom-helvetet er på gang . Frankrike og Storbritannia har også ubåter i våre nordlige farvann .

                                                                     ----------------------

Russland omgrupperer sin landmakt også . De bygger opp en ny hær-base nær finskegrensa der 4000 soldater inngår i en mobil styrke . Finland har nylig blitt NATO-medlem : Så dette er nok et strategisk trekk i denne forbindelse . Russland har hentet ut store styrker fra Kola-halvøyen ; slik at det bare er igjen kring 20 % av de soldatene som tjenestegjorde der tidligere . De øvrige er sendt til " kjøttkverna " i krigen mot Ukraina . Dette tyder på at russerne ikke har tenkt på et konvensjonelt angrep mot Norge i nord i denne omgang .

President Putin har nylig hatt besøk av lederen i NordKorea . Han kom i pansret jernbanevogn til østre deler av Russland . Han besøkte flere militære anlegg , sammen med Putin : Utskytning av missil og inspeksjon av nye jagerfly. NordKorea er en atommakt og de trenger gjerne hjelp med å forbedre sine interkontinentale missil med atomstridshode . Videre har landet fått lovnad om flere store ubåter fra Russland . Tidligere har NordKorea fått et 50-talls gamle ubåter fra russerne . NordKorea forsøkte - for noen år siden - å smugle inn atomvåpen til Iran . Denne leveransen kom sjøveien til Syria og var under transport og ble skjult om dagen . Dette fikk israelsk etterretning rede på . Om natten gikk israelske jagerfly til angrep på disse A-bombene og knuste hele transporten . Om Iran da hadde fått kloa i atomvåpen : Så hadde Israel vært ille ute . Erkefienden til NordKorea er SørKorea og her kan krig bryte ut når som helst . USA støtter SørKorea og har ofte militærøvelser der.

Mot NATO-alliansen er det flere militært sterke land som står sammen : Kina , Russland , Iran og NordKorea , Videre har flere afrikanske land fått sympati for Russland og president Putin . Nylig ble det avholdt et stort møte i St Petersburg der flere afrikanske statssjefer deltok sammen med president Putin .

fredag 15. september 2023

På tide å dra på seg uniformen igjen ?


 Dette fotoet er tatt for mange år siden - da jeg var sambandssjef for 5133 soldater . Hele den norske hæren er ikke stort større i dag . Selv om jeg har hengende feltuniform ; er det nok tvilsomt om jeg starter min militære ni seters Gelândewagen og begir meg ut i kamp - om fienden kommer til vårt land .

                                                                -------------------

Denne kvelden har jeg fått en uggen følelse . Noe er på gang . Først kom det melding at tidligere statsminister Erna Solberg er på tynn is . Hennes ektemann har handlet aksjer for svimlende millionsummer mens hun var statsminister i åtte år . Således er det mulig at dette er inside-handel ; noe som er straffbart . Jeg tviler på om hun noen gang kommer tilbake som statsminister i Norge .

MEN : Det som vekker oppsikt er hendingene i Sevastopol på Krim-halvøyen siste døgn . Ukraina gjennomførte et angrep mot den russiske Svartehavsflåten og senket en missil-krysser samt et landgangsfartøy . Slikt er et vendepunkt i krigen : Russland er ikke i stand til å forsvare sine egne krigsskip mens de ligger i havn . Vestlige land har nok en finger med i dette angrepet .

Russland kan ikke la slikt gå upåaktet hen . Dette landet er verdens største atommakt - har like mange atomstridshoder som resten av verden til sammen .

Jeg vet ikke hva som kommer til å skje - men har som sagt en uggen følelse .

lørdag 9. september 2023

Yeshua : - Jordskjelv både her og der .


 Det kom et jordskjelv ute i havet nord for Stad for et par dager siden . Det ristet og skaket i mange bygninger på søre Sunnmøre . Så langt jeg vet ble det ikke skader etter dette skjelvet .

Jeg har skrevet før om en underlig egenskap Vår Herre har utrustet meg med : Når noe grusomt skal hende på jord ; så blir jeg dårlig . Gårsdagen var vond og om kvelden sovnet jeg til slutt - men våknet klokka 03 og ble liggende våken i flere timer . Da kom meldingen om jordskjelvet i Marokko der det nå rapporteres om tusener døde og skadde . Hele dagen i dag har vært fæl for meg ; men ved 19 - tiden slapp dette vonde meg . Denne følelsen jeg har kan vanskelig beskrives : Det oppleves som en fryktelig situasjon jeg ikke kommer ut av . Det samme fikk jeg føle før og under 22. juli-terroren der 77 mennesker ble drept i Oslo og på Utøya . Samme grusomme følelsen fikk jeg før et Nordsjø-helikopter styrtet i Øygarden vest av Bergen og mange mennesker mistet livet .

Selvsagt virker krigen i Ukraina også inn på meg . En norsk oberstløytnant opplyste for noen dager siden at kring 1000 mennesker dør eller blir såret hver eneste dag - til sammen på begge sider av krigen . Kan hende får jeg et " ille-varsel " om det blir full krig mellom Russland og Vesten .Om jeg har tolket profeten Daniel rett : Så ligger en global atomkrig noen år frem i tid - men et konvensjonelt angrep mot NATO-land kan skje når som helst - tror jeg .

Norge styres nå mot avgrunnen av sosialistene . Sist uke ble det opplyst at hver fjerde familie ikke har kapital nok til å kjøpe en vaskemaskin om den gamle går i stykker . Aldri har så mange oppsøkt mat-sentralene for å få utdelt gratis mat . Kornavlingene her i landet blir dårlig i år grunnet tørke : Den holder bare til fire måneders forbruk . Blir det stopp i importen ; så er brødhyllene i butikkene tomme ved nyttår . Krig kan utløse en import-stans - da vil land som Polen sørge først og fremst for egne innbyggere samt flyktninger fra Ukraina . Samtidig meldes det fra Russland at de har rekordstor avling av hvete i år - dette landet er verdens største produsent av denne kornsorten. Men de får ikke selge korn til Vesten . Videre bomber russerne de ukrainske utskipnings-havnene for korn - disse skipene går til Afrika og Midtøsten.

Jordskjelv og hungersnød er ting som vil oppstå i de siste dager ; uttalte Yeshua for 2000 år siden . Pest har vi hatt og krig samt rykter om krig har vi stadig . Jeg får ofte spørsmål om hvor langt vi er kommet inn i Trengselstiden - på sju år til sammen . Sikker er jeg slett ikke ; kan hende startet denne tiden sommeren 2021 ? Om dette er rett : Så kommer Yeshua tilbake til Jerusalem sommeren 2028 .