tirsdag 30. juli 2019

Fregatten " Thor Heyerdahl " gikk fra Bergen i dag
FREGATTEN " THOR HEYERDAHL " GIKK FRA BERGEN I DAG

Om du leser litt lenger nede her ; så mente jeg at Norge vil sende en fregatt til Hormuz-stredet. (" Det farlige Hormuz-stredet ").
Skipssjefen på dette krigsskipet fortalte i dag at de skulle inn i tjeneste for NATO i fire måneder. På spørsmål om skipet skulle inn i Persia-bukten ; svarte han at det er politikerne som bestemmer hvor dette krigsskipet skal oppholde seg.

Jeg tror at dette norske marinefartøyet er på vei mot Gibraltar og Middelhavet og skal videre gjennom Suez-kanalen og mot Hormuz. Altså : NATO er i ferd med å bygge opp betydelig militær slagkraft i Persiabukten. Tankskip vil nok komme til å gå i konvoi både inn og ut av oljehavn ledsaget av krigsskip.

Iran har betydelig militær kapasitet. Om situasjonen vil utvikle seg til krig der nede ; så blir dette til et meget farlig oppdrag for " Thor Heyerdahl ". Kanskje det farligste oppdraget siden 2. verdenskrig.

Men også Israel vil nok få en skur av raketter mot landet sitt - fra Iran. Vi husker at Sadam Hussein sendte Scud-raketter mot den vesle jødestaten - da han kom i krig med vestmaktene. Heldigvis hadde disse missilene dårlig styring slik at mange av dem bommet på målene.
Iran har nok raketter som kan nå helt til Norge.

Blir det full krig der nede i Persiabukten ; så vil nok Iran benytte seg av sine langtrekkende missiler - gjerne i første fase av krigen. Iranerne har nok full oversikt over de land som sender militære styrker ned mot deres område. Da kan slikt føre til at Iran sender missiler mot hovedstedene til disse vestlige deltakerland for å skremme befolkningen. Ja , har vi et godt nok utbygget anti-rakettforsvar ?
Vi lever i en meget farlig tid....

søndag 21. juli 2019

Israel-vennen Trump - vil han brått snu ?

                                                    President Donald Trump


BLIR PRESIDENT DONALD TRUMP PLUTSELIG EN MOTSTANDER AV ISRAEL ?

En mer Israel-vennlig president i USA har vi vel aldri sett før. Han har som eneste regjerende president tatt kippa på sitt hode og stått ved Klagemuren i Jerusalem. Han har flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv tilbake til Jerusalem og han har godkjent at Israel får Golan-høyden til odel og eie. Nå bygger jødene en ny bosetting nettopp på Golan - og denne har fått navnet : Trumphøyden.

Mange er kritiske til president Trump ; men en ting er helt klart : Det han lovet i valgkampen , gjør han alt han kan for å gjennomføre. Slikt er meget prisverdig og krever ros til ham.

Men : Er han Antikrist - som jeg har antydet i et innlegg lenger nede - så vil han regjere i 3,5 år for da å bli avslørt og avsatt som president. Da er vi kommet til juli 2020. Men er han virkelig Antikrist ; så vil han brått og uventet snu og bli en motstander av Israel og jødene.

Vi vet at hans svigersønn er jøde og arbeider med en fredsplan for Midt-Østen - herunder problemene mellom israelittene og palestina-araberne. Svigersønnen skal visstnok legge fram sin plan for partene innen kort tid. Jeg vet ikke hva denne planen forteller : Men innebærer den en deling av Jerusalem ; så vil Vår Herre aldri godta den - og blir således aldri gjennomført.

Skal Trump snu i Israel-spørsmålet ; så må dette skje før juli 2020 - om han virkelig er Antikrist. Da får den vesle jødestaten et stort problem - mister sin eneste støttespiller i verden. Israellittene får store pengebidrag fra USA hvert år. Dessuten kjøper de forsvarsmateriell også derfra : Både de helt nye F - 35 jagerflyene og annet militært materiell. Første gang F - 35 var i kamp var nettopp i Israel. De bombet iranske rakettutskytingsbaser inne i Syria.

Ja , blir USA en motstander av Israel ; så har israelittene et enormt problem. Men det er vel slikt som skal skje " ved dagenes ende ". Men da er trolig president Trump også Antikrist !

lørdag 20. juli 2019

Det farlige Hormuz-stredet

                                               Amerikansk hangarskip


NÅR SMELLER DET I OMRÅDET VED HORMUZ-STREDET ?

Vestmaktene er i ferd med å forberede og bygge opp flernasjonale styrker som skal sendes til Hormuz-stredet : tror jeg. President Trump har trumfen på sine samarbeidsland innen NATO : Enten stiller dere med militære styrker for en militær inngripen mot Iran ; ellers får dere ikke hjelp fra USA om deres land blir angrepet av en fiendtlig makt senere.
Det tar tid å bygge opp en slik styrke - trolig er det krigsskip og jagerfly som er mest aktuelt her. Noen bakkeinvasjon av Iran har jeg ingen tro på - det blir for dyrt og vanskelig og store tap av menneskeliv.

Iran opptrer også aggressivt ved å kapre flere oljetankere - herunder et svenskeid skip. Videre har de laget hull i akterenden på et norsk skip og satt fyr på et annet ved å feste magnetiske miner på skipssiden. Slike alvorlige hendelser mot sivile fartøy i internasjonalt og viktig farvann ; kan ikke det internasjonale samfunn sitte stille og se på. Det kommer nok til å smelle der nede - spørsmålet er når dette skjer.
Første militære mål inne i Iran er radar-installasjoner og sambandssentre , flyplasser , rakettutskytingsramper og steder der Iran anriker uran.
Det er trolig at Iran vil svare først med en rakett-skur mot Israel. Men Israel har utviklet rakettskjold mot innkommende raketter - og er i stand til å uskadeliggjøre disse før de når bakken. Iran fortalte for noen uker siden at de var i stand til å utslette Israel i løpet av en time - men dette er nok bare skryt.
Videre har Israel fem moderne ubåter produsert i Tyskland ; og disse er nok utstyrt med raketter som kan gjøre stor skade. Avstanden mellom Iran og Israel er så stor at israelske jagerfly må forsynes med drivstoff i luften av tankfly.
Videre vet vi at Iran - for flere år siden - hadde langdistanseraketter som kunne nå helt til Sverige. Trolig kan de nå lenger nå.
Om Norge blir med på en slik flernasjonal krig mot Iran ; tror jeg vi stiller med en fregatt. Men en slik operasjon er uhyre farlig : Iran har kjøpt inn små hurtiggående båter fra Storbritannia ; satt inn kraftigere motorer i disse - som gjør en svimlende fart på over 100 km / timen. Båtene er utrustet hver med to torpedoer , to raketter samt mitraljøse. Slike militære " myggstikk " - operasjoner kan gjøre stor skade eller senke langt større krigsskip - og stikke unna uskadet.
Sender Norge marinefartøy mot Hormuz-stredet ; så tror jeg at dette er den farligste operasjonen vårt land har deltatt i siden 2. verdenskrig.


onsdag 17. juli 2019

Ukrainere : Be om fred for Jerusalem

                                                   Motiv fra Ukraina


UKRAINERE  :  BE OM FRED FOR JERUSALEM !

Jeg ser at det er svært mange ukrainere som leser min blogg - også mange russere. I dag vil jeg skrive til dere ukrainere. Vi husker atomulykken i Tsjernobyl den 26. april 1986. På vårt språk betyr Tsjernobyl : Malurt. Ordet malurt er nevnt i Bibelen. Denne ulykken fikk også følger for oss i Norge : Atom-nedfall kom med vind og nedbør hit . I flere år måtte reinsdyr i nord og sauer her sør i landet vårt fóres med et spesielt stoff - for å få bort det farlige stoffet i kjøttet før slakting.

Dere har hatt tøffe tider : Det var en stor sultkatastrofe i Ukraina ( holodomor ) i 1932-33. I andre verdenskrig mistet dere kring 5 - 8 millioner mennesker hvorav 1,4 millioner var ukrainere - de andre var blant andre russere. Men : I overkant av 500.000 jøder ble henrettet der i 2. verdenskrig.

I 1991 ble Ukraina egen stat etter utskillelsen fra Sovjetunionen. Siden har dette landet utviklet seg til et av de mest korrupte i verden. Nå har denne " sjokoladekongen " blitt erstattet med en komiker og TV-kjendis som president. Denne siste vil prøve å få fred med Russland ; sier han - og vi må be til GUD ( Jahve ) om at han lykkes !  De siste tall jeg har fått viser at kring 14000 mennesker er drept i kamper mellom russere og ukrainske separatister de siste årene.

Dere har flere religiøse grupperinger i Ukraina - der de fleste har Bibelen som oss i Norge - men her finnes også mange muslimer.
Jeg har lest rapporter fra nordmenn som har vært inne i deres land for å misjonere for kristendommen. De rapporterer om stor nød og fattigdom. Alkoholen har blitt en katastrofe for landet ; sier disse norske reisende.

Til slutt : Det finnes mange skjulte hemmeligheter i Bibelen. Disse skjønner ikke vi mennesker - men vi må bruke den oppskrift som blir gitt , derfor noen ord til deg ukrainer :   Ta med i dine daglige bønner : FRED FOR JERUSALEM. Videre bør du skaffe deg et godt forhold til alle jøder over hele verden ( om lag 16 millioner ) ved å be for dem. Husk hva Bibelen sier : Den som velsigner Israel ; vil selv bli versignet - og den som forbanner Israel ; vil selv bli forbannet. Altså : Skal DU selv bli velsignet ; så MÅ du be for jødene og Israel !

mandag 8. juli 2019

Vi går mot "dagenes ende " !

                                          Min forståelse av de siste tider - før Jesus kommer igjen
                                          Minnesmerke over profeten Daniel i byen Suza i Iran


NÅR KOMMER JESUS ( YESHUA ) IGJEN ?

Undertegnede har studert på Jesu gjenkomst i mer enn 30 år. Nøkkelen til å finne ut av dette finner du hos profeten Daniel i Det gamle testamente. Da Jesus ble spurt om endetiden : Så henviste han også til profeten Daniel - og oppfordret oss til å forstå hva vi leser der.
Ser du på tidslinjen jeg har laget på bildet ovenfor ; så har president Donald Trump en avgjørende rolle her. Jeg tror Trump er Antikrist ( han har jo uttalt - før han ble president - at han ikke hadde behov for å be til Gud - Jahve ). Vi vet at Donald Trump ble innsatt som president den 20. januar i 2017. Ifølge Skriften skal Antikrist regjere i 3,5 år før han blir avslørt og avsatt. Da er vi kommet fram til juli 2020.
Altså : Blir Donald Trump avsatt som president i USA i juli 2020 ; så er nok resten av ovenstående tidslinje korrekt. I motsatt fall er det hele feil - og jeg må bare beklage ! Men forutsetter man at dette er rett : Så vil Jesus ( Yeshua ) komme tilbake til Oljeberget i Jerusalem på vårparten i 2027. Det er andre personer i Norge som har studert denne saken - og gått helt andre veier i Bibelen - og kommet frem til at Jesu gjenkomst blir i 2028.
Trengselstiden for oss mennesker står snart for døren. Mange kristne tror at opprykkelsen av de utvalgte vil skje før trengselstiden setter inn ( trolig ved årsskiftet 2020 / 2021 ) - men jeg tror at opprykkelsen vil skje ETTER trengselstiden. Bibelen beskriver denne trengselstid som verre enn noe av det som tidligere har hendt på jorden. Da blir det nok store kriger - herunder atomkrig - før Jesus påny setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem ; og vi får en ny himmel og en ny jord - og havet er borte. Til slutt : Jeg ser at president Putin har nylig vært i Roma og hilst på Paven. Denne katolske kirkelederen har jeg ingen tillit til.

onsdag 3. juli 2019

President Putin : Sett fri den norske spionenUndertegnede som kadett ved Krigsskolen      Vladimir Putin som offiser i KGB


NOEN ORD FRA OFFISER TIL OFFISER

Jeg har ingen ting med denne saken å gjøre. Likevel vil jeg sende noen ord - som blir lest i Russland - det kan jeg se på min blogg. Kan hende leses dette av FSB - da anmoder jeg dere om å sende dette oppover - ja , helt til president Putin , som har makt til å sette denne norske spionen fri.

Selve spionsaken fremstår uhyre amatørmessig : Sende en pensjonert norsk offiser til Moskva med en bunke penger for å overlevere disse til en russisk spion.

Således vil jeg anmode Dem , president Putin , om å slippe fri denne gamle norske mannen. Han har allerede hatt en tøff tid der borte i Moskva. Jeg tror det vil tjene Russlands interesser at mannen får reise hjem.

Dette var bare noen få ord fra en offiser til en annen.

Med hilsen

Ture Andersen

tirsdag 2. juli 2019

Uvanlig værfenomén - et forhåndsvarsel ?

Lebesbymannens navn var Anton Johansen ( 1858-1929 ) Han var klokker og landmåleassistent


ET FORHÅNDSVARSEL TIL OSS ?

I går ( 01.07.19 ) meldte norsk TV om at et uvanlig værfenomen hadde oppstått i havet og var registrert både i Norge og på Færøyene. En mann bosatt i byen Florø på Vestlandskysten kunne fortelle følgende : - Det var fjære sjø ; plutselig steg havet til full flo og tilbake til full fjære på om lag tre minutter. Slik holdt det på hele kvelden ; sa denne mannen.
En meteorolog ble så intervjuet og kunne forklare fenoménet slik : Et lavtrykk ute i havet var årsaken til denne hendelsen. Da må jeg få lov å legge til " for egen regning " : Jeg er nå 77 år gammel og har bodd ved sjøen store deler av mitt liv ; men har aldri opplevd noe lignende.

Da går mine tanker til Lebesbymannens profetier - og det han fikk " se " en novembernatt i 1907. Han forteller om en svær flodbølge i Nordsjøen som gjør enorme skader i flere land : England , Nederland , Danmark og Norge. Han selv er i dette synet plassert nær sjøen i Trondheim og ser flodbølgen ( tsunamien ) komme. Han nevner stor skade både i London , Kristiansand og mange andre steder langs norskekysten - helt opp til Bodø i nord. Han ser masse treverk ligge og drive i sjøen etter denne grusomme hendelsen. Personlig skjønner han ikke hvorfor dette skjer fordi : - Nordsjøen er ikke et vulkansk område....

Så mener han at det kommer et forhåndsvarsel til oss mennesker før denne voldsomme tsunamien : Et uvanlig kraftig uvær kommer fra USA over Atlanterhavet. Dette går inn over Portugal / Spania og gjør stor skade på sin ferd videre mot øst og havner til slutt i Russland. Men så blir han noe i tvil om dette uværet kommer før - eller etter denne omtalte tsunamien i Nordsjøen.

For oss kristne som kjenner Bibelen ; vet vi at den Allmektige ikke foretar seg noe før hendelsene er kunngjort ( profetert ) til menneskene. Da spør jeg : Kan dette vær-fenoménet som ble kunngjort på norsk TV den 1. juli 2019 være en slik kunngjøring ?