fredag 25. februar 2022

Hendelser i Trengselstiden


                                             Klikk på bildet ; så blir det tydeligere


Jeg har satt opp et meget enkelt tidsbilde over det jeg tror vil skje i Trengselstiden - som vi startet på i  2021 ( pest = covid-19 ). I dag hørte jeg om et nytt jordskjelv med styrke på over 6. Således har vi nå fått alt det som Yeshua forteller om de siste dager : Pest , krig og rykter om krig , jordskjelv og hungersnød.

Natten til 10. april 2016 ble jeg vekket av en stemme som sa fire ord : " Donald Trump er Antikrist ". Jeg har aldri før eller siden opplevd noe slikt. På dette tidspunkt var det ingen som trodde at Trump ville bli president i USA - heller ikke jeg - men jeg " lagret " denne hendelsen i min hukommelse.

Donald Trump har vært president i USA i fire år ; og jeg tror at han kommer igjen som president - og som Antikrist. Han har tidligere uttalt at han aldri ba til Gud : Det hadde han ikke behov for. Da er han heller ikke kristen.

Som du ser av bildet : Så tror jeg at bruk av atomvåpen vil først skje kring 15. juli 2024 - altså om litt over to år. Bibelen omtaler dette som " den ødeleggende styggedom ". Da vil denne Biden-administrasjonen trolig fremdeles ha makten i USA - kan hende har visepresidenten tatt over ?

Jeg har alltid trodd at Russland er GOG - men Bibelen sier ikke når GOG-krigen starter. Den 24. februar 2022 gikk Russland til angrep på Ukraina. Da startet GOG-krigen - tror jeg. Denne krigen skal vedvare helt til Yeshua setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem igjen. Da får vi slaget på Harmageddon-sletten ( panser-slag ). To tredjedeler av jødene i Israel vil omkomme der GOG ( Russland ) er blant de land som angriper Israel. Da kommer Yeshua igjen til jorden.

Hvordan GOG-krigen vil utarte seg frem til det store slaget på Harmageddon : Vet vi lite om. Men leser vi hva den såkalte Lebesbymannen  (Anton Johansen ) " så " i sitt syn natten til 13. november 1907 : Så vil både Norge og Sverige bli angrepet av Russland. Det er sommer når Norge blir angrepet - tror han. Russerne blir stoppet ved Lyngenfjorden som ligger i Troms. I Sverige blir russerne stoppet ved Gãvle.

Russland er det landet i verden som har mest atomvåpen : 4000 langdistanse- samt mellomdistanse-missil samt taktiske atomvåpen. Videre har dette landet våpen som Vesten ikke kan slå ut : KINZHAL-missilet - som går med en fart som intet annet vestlig våpen kan nå igjen og skyte ned. Videre har de dommedags-torpedoen POSEIDON som er 24 meter lang og har komprimert atomstridshode. Sprengkraften er 5000 ganger større enn det atombomben over Nagasaki i Japan hadde. Denne torpedoen har atom-fremdrift med fart på 100 km / timen og kan gå ned til en dybde på 1000 meter. Slike torpedoer ble lastet om bord i russiske krigsskip sist høst. " Lebesbymannen " så også en enorm tsunami i Nordsjø-bassenget som gjorde stor skade i mange land - her i Norge ble det skader helt nord til Bodø - mente han.

Ja , denne Poseidon-torpedoen kan gå verden rundt. Den er " stelth " ( usynlig ) : Tenk om russerne avfyrer en slik torpedo nær havnebassenget i New York !
tirsdag 22. februar 2022

Satans merke foran Stortinget


                                             Stortinget til høyre og Satans merke til venstre


Jeg har tidligere skrevet på denne nettsiden at Gud viste meg Satans merke - eller logo - for kring 40 år siden. Merket er : X . Den russiske marine har dette merket i sitt flagg - som vaier på alle deres krigsskip.

I går kveld viste Gud meg at dette tegnet finnes foran vårt Storting. Vi ser tydelig tegn på dette. Enkelte representanter har svindlet med reiseregninger , gratis boliger og skatteunndragelser. Nå er en av Arbeiderpartiets fremste kvinnelige representanter i søkelyset for slike alvorlige anklager.

Norges utenriksminister har nylig bevilget ekstra kring fire milliarder kroner - over fire år - til palestina-araberne - fiendene av Israel . Vårt land har tatt livet av kring 600.000 babyer i mors liv. Om disse fikk leve : Ville landet vårt ikke hatt behov for å importere arbeidskraft.

Biskopene i Norge gikk ut - for kort tid siden - og beklaget sin tidligere holdning til lesbiske og homofile. Har disse kirkens fremste ikke lest om hendelsene i Sodoma og Gomorra ? Ild og svovel kom da ned fra himmelen.

Jeg tror at vår Gud , Jahve ; Nå har fått mer enn nok med norske politikere. Norge sitter også i FNs Sikkerhetsråd for tiden. Der har Norge gang etter gang fremmet forslag til vedtak som går mot Israel. Men USA har brukt sin vetorett og stemt ned disse fremstøt.

Ja , jeg tror at Norge blir hårdt rammet i kommende tider - og vi er nå inne i Trengselstiden - tror jeg.


lørdag 12. februar 2022

OPPRYKKELSEN - JUSTERING

 

                                                       Jeg har endret mitt syn for tidspunkt når

                                                       det gjelder opprykkelsen.


Det er flere meninger når det gjelder tidspunkt for opprykkelsen : Noen mener at dette skjer før Trengselstiden , noen mener i denne tiden og noen mener at det vil skje etter denne forferdelige tiden. Jeg har ment at opprykkelsen vil skje etter Trengselstiden. En kveld siste uke fikk jeg en opplevelse som gjorde at jeg har endret litt på mitt standpunkt.

Jeg har hele tiden brukt profeten Daniel i mine studier for å forstå dette viktige tema. Jeg har trodd at Yeshua vil komme tilbake til denne jord primo mai 2027 og at opprykkelsen da vil skje. Andre har gått andre veier og sett på de 6000 år - og mener at Yeshua kommer tilbake i 2028 - trolig i september dette år.

Jeg fikk en åpenbarelse og ble påminnet det som står helt til slutt i Daniel-profetien ( 6:3:12 ) : " Salig er den som venter og når frem til tusen tre hundre og trettifem dager ". Det sier seg selv at når du er opprykket ; så er du salig.

Dette er tidspunktet når opprykkelsen finner sted - altså primo mai 2027. Yeshua kommer tilbake til Oljeberget i Jerusalem høsten 2028 - tror jeg.

Da har vi således i overkant av fem år som må gjennomgås før den herlige opprykkelsen finner sted.

I skrivende stund er det stor fare for krig mellom Russland og Ukraina. NATO har også forberedt seg på en kommende krig. En norsk fregatt er i Middelhavet som støtteskip til en US-hangarskips-gruppe hvor hangarskipet " Harry Truman " ligger. Trolig kommer disse krigsskipene til å gå inn i Svartehavet om krig bryter ut. Kan hende får de " svidd barten " om det bryter ut krig der nede. Russland har mobilisert både på land , i luften og til sjøs. Russerne har fått nye våpen som Vesten ikke kan hanskes med : KINZHAL-missilet som har atom-fremdrift og komprimert atomstridshodet samt går med en svimlende fart. Videre har russerne dommedags-torpedoen POSEIDON som også har atom-fremdrift samt komprimert atomstridshode som våpen. Denne torpedoen er konstruert for å lage en enorm tsunami.

Jeg tror IKKE at det blir brukt atomvåpen om krig bryter ut - men slike våpen kan bli brukt senere - gjerne av den tapende part.