fredag 31. august 2018

Fiskebåten " Bugge " sjøsettes lørdag

 Torsdag var det vasking
Fredag var det bunnsmøring. Kraftblokken i baugen monteres når båten er på sjø. Det er alltid en stor fordel når man er to om å få utført arbeid. Kona og jeg trenger IKKE gå på treningsstudio. Vi har godt av å jobbe hardt : Vi to er snart 77 år og har vært gift i 53 år. Hun er også med om bord når vi driver garnfiske.


Vår Herre har velsignet meg med mye jordisk gods. Men slikt krever ofte mye arbeid. Om våren settes fiskebåten " Bugge " på land - og i morgen skal den på sjø igjen. Da fisker jeg krabbe i store havteiner som settes på 15-20 meters dybde. Videre har jeg mange garn av ulike slag : Makrellgarn , toggegarn , trollgarn , sildegarn , fjordgarn , kveitegarn , torskegarn mv.
Kraftblokken har egen motor og gjør arbeidet mye lettere når garnlenka skal opp. ( Honda ).

Jeg selger ikke fisk eller sild : Får jeg mye gir jeg til naboene. Sildegarna skal snart i sjø - da lager jeg spekesild til vinteren.
Så i morgen har jeg tre båter på sjø : " Pasadena " ( 33 fot ), " Bugge " ( 20 fot ) og " Knerten " ( 13 fot ). Og så har vi nå startet potet-opptaking med handemakt.....

tirsdag 28. august 2018

Kystkulturhelg på Holmeknappen

 Fin oselver
D / S Oster
 M/S Vestgar ( dieseldrevet ) Rutebåt fra Øygarden.
var mange år eid av Pinsevennene med navn : " Fredsbudet "- gikk hele norskekysten og Murmansk.
 Mat-teltet
 Gamle traktorer og båtmotorer
Mye folk fremfor scenenSist lørdag og søndag var det kystkulturdager på Holmeknappen. Søndag var det bra vær og morgenen startet med gudstjeneste på den gamle dampskipskaien ( Dnk ).
Dette er 21. gangen Kystkulturdagene arrangeres i Hordaland - og på Knappen.

Nytt av året var presisjonsflyging med en to-dekker fra Voss. Flygeren er norgesmester i presisjonsflyging for 6. året på rad. Han måtte få dispensasjon fra luftfartsmyndighetene for å holde denne halsbrekkende oppvisningen - grunnet innflyging fra nord mot Flesland flyplass. Samtidig med hans oppvisning ble sørgående hurtigrute dirigert helt oppunder Holmeknappen : Da startet fløyting fra " Finnmarken " , Oster og Vestgar. Damp-fløyten til Oster er original ; og hvis du lytter til den hese blåsingen før Ivar Medaas begynner å synge : - Dar kjem dampen...., så er det nett denne fløyten som blir brukt.
For en gammel slog-stril som meg ; er dette virkelig kultur …..

onsdag 22. august 2018

De enorme militærøvelsene høsten 2018

Denne gaven fikk jeg fra befalselevene ved Befalsskolen for Hærens Samband , Jørstadmoen da jeg sluttet i Forsvaret ved juletider i 1968. De hadde ikke mange kronene i dagpenger - likevel kjøpte de denne avskjedsgaven til meg. Vedkommende offiser som tok over etter meg ; ble senere general i Hæren. Jeg fikk tilbud om gratis utdanning som sivilingeniør med full kapteins lønn under utdanning - da jeg sa opp min stilling i Hæren. Men jeg takket nei til tilbudet : Ville bli bundet til Forsvaret i nye 12 år.


DE ENORME MILITÆRØVELSENE HØSTEN 2018

NATO-øvelsen " Trident Juncture 2018 "

Forutsetning for denne øvelsen er at Russland har hærtatt Norge ned til Trondheim - og NATO-styrker kommer inn i Sør-Norge for å jage russerne ut av landet. Hovedkampene vil stå i Østerdalen og Gudbrandsdalen. 40.000 soldater fra 30 land ( også ikke-Nato-land vil delta ). Vi så på TV for et par dager siden at tyngre militært materiell ankom Åndalsnes og ble losset fra fartøy. Dette er den største øvelsen på norsk jord siden 2. verdenskrig. Tidsrom : ultimo oktober / primo november. Norsk politi er også satt i beredskap for å forhindre spionasje.

Russer-øvelsen " Vostok 2018 "

I går kom det melding om den enorme militærøvelsen Russland skal starte 11.september 2018. Denne øvelsen vil overgå alt vi har sett av militærøvelser på russisk jord siden Sovjetunionen var intakt.
I dag kom det melding om at russerne leter etter et atomdrevet missil som styrtet i Barentshavet.
Denne raketten er helt ny og går med en enorm fart ( 10 x lydhastigheten ) og Vesten har ikke luftvern som kan skyte ned dette raske missilet - som har et komprimert atomstridshode som våpen.
Videre vet vi at russerne også har utviklet en gigant-torpedo som har atomkraft som både fremdriftsmiddel og komprimert atomladning som våpen -  og kan nå hele verden.

Til slutt : Hva er det Putin pønsker på ? Kan høstens NATO-øvelse bli mer realistisk enn vi liker å tenke på ? Jeg bare spør men vet ikke svaret.

søndag 19. august 2018

Kystkulturdag i Hanevik , Askøy

 Dampskipet " Oster " ved kai i Hanevik
Dei spelte " Dar kjem dampen " av Ivar Medaas. Songen vart laga til nett denne dampbåten ! Han vart ombygd til sandskute ; før han vart restaurert attende til sin gamle utsjånad mange år seinare.
På veg heimatt - kona i baugen av " Knerten " saman med to garn under kassen.


GAMAL KYSTKULTUR

I dag gjekk me over fjorden frå Holmeknappen til Hanevik på Askøy for å vera tilstades på Hanevikdagen. Ferda over fjorden på slarkefart tek eitt kvarter.
Det var hyggjeleg å høyra både Ask Mannskor og Askøybeljen ( to-radarar  med komp ).

Nordhordland Veteranbåtlag eig denne gamle skuta - og underteikna var styremedlem i dette laget nokre år. Me prøvde først å restaurera gamle " Alversund " attende til dampbåt - men det synte seg etterkvart at skroget var for dårleg ( tynne plater ) så me måtte kutta ut dette prosjektet. Seinare vart gamle " Oster " innkjøpt ( gjekk som fraktebåt under namnet " VAKA "før restaurering.)

Då eg var ung gutt , gjekk dampane i rutefart her i Herdlefjorden ( til 1965 ) - og hadde både Hanevik og Holmeknappen som stoppestader - i tillegg til mange fleire.

Neste laurdag og sundag er det kystkulturdagar på Holmeknappen. Dette er eit langt større arrangement enn Hanevikdagen.

fredag 17. august 2018

Naturen har endra seg ?

Plenslåtten avslutta for i dag - og eg fall i undring !NATUREN HAR ENDRA SEG ?

Det er no 46 år sidan me bygde huset vårt her på Holme. Like lenge har me halde på med plenslått. No er plenen på 4-5 dekar ; og me har fleire maskiner til rådvelde for å kutta graset ; vanlegvis kvar 5. dag. Sidan me bur i eit regulert kulturvern-område ; så har me teke på oss dette arbeidet som tek kring fire timar kvar gong. Men ingen takkar oss for alt arbeidet !

I går kom det mykje regn ; og Holme-elva gjekk over sine breidder og laga innsjø nedom løa vår. Slikt er vanleg gjerne to-tre gongar i året. Men då plar bakken vera så blaut dagen etter at det er umogeleg å bruka plentraktoren. Han køyrer seg fast i blaut-myra der innsjøen var.
I dag var graset så høgt at eg tenkte å fleista slå nedom løa. Men : Bakken var knallhard overalt ; og slåtten gjekk heilt fint som om det skulle vore solskin i tre veker i strekk.

Slikt har eg aldri opplevd dei 46 åra eg har slått denne plenen. Skal eg freista å forklara dette ; så er det gjerne slik at jorda har lukka seg fullstendig att grunna den uvanlege tørken. Men - det har jo kome regn i fleire dagar før denne storflaumen kom. Så jorda skulle ha opna seg . Ja , vil ho nokon gong opna seg att ??torsdag 16. august 2018

Vatnet som ikkje væter

På veg til Bergen i sommar med M/B " Pasadena "-  Kongsberg-folket ville på Fløyen !


VATNET SOM IKKJE VÆTER

Det har kome ein god del med regn den siste tida. Då kona skulle ta opp poteter or jorda til middag ; så var det tørt der potetene vaks. Sjølve jorda var så underleg ; sa ho.

Ja , mykje er underleg dette året. Bøndene har fått svært små fór-avlingar og kyr må slaktast. Fleire kommunar har problem med vasskjeldene sine som snart er tørre. Askøy har vatn til medio oktober. På grunn av kommunalt sommel og innhenting av anbod ; er leidningen frå Askevatn til Ingervatn ikkje klar før i november. Men det er tomt i leidningane før den tid.
Eg les også at kommunar på Austlandet har slike problem m.a. Nesodden ved Oslofjorden.

Så har me problem med vatn til kraftverka våre. Stortinget har avgjort at EU skal styra den elektriske straumen også i Noreg. Men sidan Island ikkje har sagt ja til dette - har saka vorte utsett inntil vidare.
Når det vert kuldegrader i fjellet ; så sluttar tilsiget til kraftmagasina inntil vårløysinga.
Det vil slett ikkje forundra meg om me får tidvis utkopling av straum her i landet - i alle fall vert prisen for kilowattimen svinhøg - det er han allereie.

Vidare har me sviktande matproduksjon grunna tørken i heile Nord-Europa. Me har fått små drypp med info om at det er slutt på norske poteter , gulrot og løk rett over nyttår. Då er spørsmålet : Er det mogeleg å få forsyningar frå utlandet ?
Kornproduksjonen her til lands vert truleg halvert : Min påstand er at eitt brød snart vil kosta 100 kroner.
Dei av oss som les i Bibelen ; veit at Herren straffa jødane med tørke i vél tre år. Tja , er me budd på så lang tørkeperiode ? Me veit at styresmaktene har fjerna kristendom frå skule og barnehage. Vidare har dei også endra Grunnloven slik at humanisme har kome inn i staden. Berre tre representantar frå Senterpartiet røysta mot denne endringa. Kor var KRF-ane då ?

No driv kyrkja med vigsel av likekjønna stikk i strid med orda i Skrifta ( "- vederstyggelighet for Herren …".)
Såleis er det ikkje underleg om den Allmektige no har sett foten ned. Spørsmålet vert difor : Når løfter han den oppatt ... ?  Kan henda treng me ein Elias - me også !

søndag 5. august 2018

Dei gamle dampskipa

 " Hestmanden "
" Stavenes "Dampskipa våre

Eg hugsar godt at dei gamle dampskipa la til morgon og kveld ved dampskipskaien på Holmeknappen. Det var høgdepunktet på dagen å springa ned på kaien og vera vitne til kven som kom frå byen , kva last skipet lossa her og vidare vera tilstades når postmannen las opp namna på dei som hadde fått brev. Dette siste vart gjort i daglegvare- butikken rett bortom kaien. Eit par hundre meter lenger oppe låg ein annan daglegvarebutikk.

Dampskipet " Stavenes "

Dette skipet var ein sognabåt som gjekk i trafikk der nord. Stavenes vart attfunnen i England mykje nedsarva. På den tid var Kjell Opseth samferdsleminister ( var frå Førde ) og han greidde å finna pengar på eit postfond - nok til å dekke utgiftene med å slepa gamle Stavenes heim til Noreg. Det var stor jubel  blant sogningane då Stavenes fekk sjå " dei gamle fjell i syningom ". Men så gjekk lufta  ut av denne " restaurerings-ballongen "- og skipet vart liggjande mange år ved ein kai til ergrelse for mange.
Dei seinare år har nye krefter fått restaurert Stavenes med god økonomisk støtte frå Riksantikvaren.
Såleis låg han ved Bryggja i Bergen i sin finstas denne helga.

Dampskipet " Hestmanden "

Dette er det einaste flytande skipet som har vore gjennom to verdskrigar. Såleis har den norske stat lagt ut store summar på restaurering av dette verneverdige skipet. På Bryggja laurdag fekk eg vita av ein mann ; at det har kosta 80 millionar kroner å vøla skuta slik ho ligg.
Reint estetisk er ho slett ikkje noko " syn for øyet " - meiner eg - heller tvert om. Men det er ikkje DET denne saka gjeld. Hestmanden er namnet på eit fjell ein ser i hurtigrute-leia.

- Ved Bryggja i Bergen dar låg da ein båt … , song Ivar Medaas. Han var frå Alversund eit par mil herifrå. Bergensarane kallar denne lange kaien for Bryggen. Men mor mi påpeikte ofte at det rette namnet er : Tyskebryggen. Dette namnet kjem frå den tida då Hanseatane frå Tyskland la til der med sine skuter for å driva handel med bergensarane.
Då siste verdskrigen var over og tyske jarnhelar hadde forlate Bergen ; omdøpte dei Tyskebryggen til berre Bryggen.

lørdag 4. august 2018

Fjord-steam i Bergen

 Militære effekter fra 2 . verdenskrig - USA

 Kona ved en GMC - velkjent for meg og henne
Nabo Kåre viste frem traktoren sin - han er en " tusenkunstner " med maskiner og motorer.


Fjord-steam - nostalgi i Bergen denne helgen

Bergen havn var denne helgen helt full av gamle skip og skuter - alt som " flyte kan " hadde tatt veien hit.
Men jeg vil fokusere på den gamle GMC-lastebilen som er avbildet med min kone ved siden. Ja , hun har nå også vært ved min side i 53 år. Nok om det.
Etter krigen kom den såkalte Marshall-hjelpen fra USA. Omtrent alt vi hadde av militært utstyr samt kjøretøy og våpen kom fra dette landet - således også GMC-lastebilen . Vi kalte han bare Gems.
Etter eksamen ved Krigsskolen i 1964 ; ble jeg sendt til Sambandskompaniet i Brigaden i Nord-Norge i Heggelia , Bardufoss.
Nå vil jeg berette en historie om GMC-lastebilen :

Et Sambandskompani ved en brigade består om lag av 220 soldater. Vi hadde vært på en infanteriøvelse nord for Bardufoss og langt høyere opp enn Målselv-dalen. Det var vinter , og temperaturen var kring 25 minusgrader der vi øvde.
Så fikk jeg ansvar for transport av disse 220 soldatene tilbake til kasernen i Heggelia - strekningen var flere mil. Jeg hadde hele kolonnen med soldater på GMC bak meg ; og jeg hadde samband med kjøretøyene. Disse Gemsene var bensin-drevet. Da vi kom ned i Målselv-dalen , ble temperaturen brått - 41 grader ; og Gemsene stoppet den ene etter den andre. Bare en GMC-motor gikk og det var kun presenning på lasteplanet. Så vidt jeg husker tar en GMC 20 personer. Ja , her kunne 200 soldater fryse i hjel kring en mil fra kasernen i Heggelia.
Jeg gav da ordre til sjåføren av den funksjonelle GMC-en om å kjøre så fort han kunne frem og tilbake ; samtidig som de andre 200 soldater ble tatt ut av bilene og mosjonerte. Ja , det gikk bra også denne gangen - denne episoden ble jeg minnet på da denne Gemsen stod på Bryggen i Bergen i dag.