lørdag 11. september 2021

Mennesket forstår ikke evigheten


 I år har vi vært på sjøen og skjært tang som er lagt på potetåkeren vår. Da får jorden tilført mange viktige mineraler - sier de kyndige. Også russere leser bloggen min. Jeg reiste med buss fra Kirkenes til Murmansk for noen år siden. Da vi nærmet oss Murmansk ; dukket høyblokker opp - men rundt disse hadde beboerne der satt poteter. Ja , russerne og jeg har nok samme tankegang : Man bør ha et lite lager av mat i disse ulvetider.

                                                     --------------------------------

Vi mennesker forstår tiden men ikke evigheten. Som det står i Bibelen : Så forstår vi bare stykkevis og delt - men dette blir det slutt på når jordelivet er slutt. Jorden roterer rundt sin skrå akse og bruker ett døgn på denne rotasjonen. Videre går jorden i en ellipseformet bane som tar ett år. Det er disse bevegelsene som utgjør begrepet tid for oss. I himmelen er begrepet tid borte - der råder evigheten som vi mennesker ikke forstår.

Når vi dør : Så går vi inn i evigheten. Jeg tror at tiden fra dødstidspunktet til Dommens dag ikke vil merkes i det hele - det blir som det skjer i samme øyeblikk. Livet har to utganger : Enten havner man i Himmelen eller så plasseres man i helvete. Dette har også Yeshua fortalt oss - om en evig pine i helvete.

Yeshua er nå i Himmelen ; men skal snart vende tilbake til jorden og Jerusalem. Jeg har undret meg over dette med bønn. Hvorfor må vi be til Jahve i Yeshuas navn ? Kan hende er det slik : I Himmelen råder evigheten. Når vi ber : Sender vi vår melding ( bønn ) på himmel-frekvensen. Da dukker den Allmektige ned i akkurat den tiden som råder på jorden og utfører det han vil gjøre - etter vår bønn .

Yeshua uttalte : Vær i meg og la mine ord bli i dere. Be så om hva dere vil og dere skal få det. Ja , tenk på dette : Om vi greier disse to ting har vi mennesker uhorvelig makt. Da kan jeg sitte her hjemme i min stue og styre hele landet !

Jeg og min kone er ute og arbeider med noe praktisk hver dag - på sjø eller land - om været tillater det. Ofte kjører jeg meg fast i et praktisk problem som jeg ikke finner løsningen på. Da stopper jeg opp og går inn på " himmel-frekvensen " og ber om at HAN skal finne en løsning for meg. Som oftest blir da problemet løst.


lørdag 4. september 2021

Ny overnaturlig opplevelse
Sortering av poteter i tørkehuset  vårt


Kona og jeg er gamle mennesker : Men vi setter poteter hvert år og tar de opp med hånde-makt. I år hadde unger av  brunsnegler ( Iberia-snegl som kom til Norge for noen år siden ) spist seg inn i store poteter og ødelagt mye av avlingen.

Men potetene skal sorteres i fire deler : Gode matpoteter , mindre gode matpoteter , settepoteter og småpoteter - som før ble kokt og gitt til grisene på gården.

For noen dager siden satt jeg alene på gulvet i tørkehuset og sorterte poteter. Det var meget fint vær og vindstille. Når jeg holder på med slikt arbeid ; filosoferer jeg ofte om mangt og meget. Jeg tenkte på hvor godt de fleste har det i Norge etter at vi fant olje og gass utenfor våre kyster. Det er bare kring 3 % av befolkningen her som tror på at det finnes en himmel å få komme til og et helvete å unnfly. Jeg sa til meg selv ( kanskje halvhøyt ) : De fleste tror at alt vokser inn i himmelen...Plutselig kom et uvanlig kraftig vindkast på baksiden av tørkehuset og døren , som stod åpen i finværet ,  ble slengt igjen med et brak. Så ble det helt stille igjen. Først tenkte jeg at det var Satan som prøvde å skremme meg. Da jeg gikk inn til lunsj fortalte jeg om denne underlige opplevelsen til min kone - og teorien om Satan som mislyktes i å skremme meg.

Da jeg hadde lagt meg samme kveld tenkte jeg på denne opplevelsen og kom til å tenke på hva disiplene opplevde på pinsedagen da de var samlet i den øvre sal på Sion i Jerusalem. Før Yeshua forlot denne jord så ba han sine disipler om å vente til Han hadde sendt Den hellige ånd - slik at de fikk kraft til å gjøre det de skulle. Da DHÅ kom til dem : Så hørtes det ut som et voldsomt uvær og tunger av ild satte seg på deres hoder. 

Jeg observerte ingen tunger av ild denne dagen - likevel kan det tenkes at Den hellige ånd ville understreke ovenfor meg at Talsmannen var enig i mitt utsagn om at intet vokser inn i himmelen. Ellers har jeg opp gjennom årene hatt mange overnaturlige opplevelser og noen av disse hendelsene har jeg fått på trykk i lokalavisen her. Jeg tror ikke bare på Skriften - jeg vet at dette er sannhet !