onsdag 25. januar 2023

Russland kan føre Vesten tilbake til seglskute-navigasjon


 Dette er foto av det store russiske missilet som er i stand til å skyte ned satelitter. Russerne har testet missilet ved å skyte ned en av sine egne satelitter. Om Vestens satelitter for GPS-signaler som tilhører USA blir nøytralisert : Så får verden store problem med navigasjon på land , til sjøs og i luften. Vi må tilbake til sjøkart på papir , kompass og klokke og fyrlyktene langs kysten. Skal man på havet : Så blir det bruk av sekstant for å ta solhøyden , gå i bestikken og regne en hel masse. Man er da tilbake til seglskute-navigasjon.

Jeg vurdere det slik at russerne har en rød linje - og denne blir nå overtråkket ved at flere land sender Leopard 2 og Leopard 4 stridsvogner - som Norge har 36 stk. av - til Ukraina, USA skal sende ABRAMS-stridsvogner. Når soldatene er opplært etter et par måneder : Så endrer det nok stridens gang i Ukraina. Disse tyske Leopard er kring 60 tonn tunge og rykker frem med hele 70 km/timen. Slikt tolerer ikke Russland og angrep mot satelitter er da meget sannsynlig. Et slik angrep i himmelrommet dreper intet menneske og utløser trolig ikke 3. verdenskrig umiddelbart,

Videre er store russiske ubåter klargjort for å kappe undersjøiske kabler. Slike kabler går fra USA til Europa og mellom mange land. Sist høst ble to kabler ved Shetland kuttet - disse kom visstnok fra Skottland. Videre gikk en russisk tråler over kablene som går fra Norge til Svalbard og greidde kutte en av disse nær Svalbard - etter en rekke forsøk - det vist AIS - loggen.

Både Russland og Kina har sine egne navigasjons-system - de er helt uavhengige av GPS-systemet.

Vi vet at russerne har jammet GPS-ene både i Norge og i Svartehavet. Et US-krigsskip som befant seg i Svartehavet oppdaget at deres navigasjon viste at skipet oppholdt seg langt inne på land. Skytes satelittene ned : Så rammer det all moderne navigasjon og kommunikasjon. Da kan ikke en journalist stå i Kina og sende lyd og bilde til sitt hjemland på direkten. Det tar lang tid for Vesten å skyte opp nye satelitter. Ja , da blir nok datalinjene også satt ut av drift - slikt får store konsekvenser for et moderne samfunn.

 

lørdag 21. januar 2023

Moskva forbereder seg på 3. verdenskrig


 Dette er min hjemme-havn. Her har jeg naust som sees midt på bildet - grått med rødt tak. Fisking har alltid vært min fremste hobby. Vi har fisk og kjøtt annenhver dag her i mitt hjem - som ligger kring 100 meter lengre oppe i bygden  ( klikker du på bildet så blir det tydeligere ).

                                          

                                                                    --------------------------

I går leste jeg at Moskva forbereder seg på angrep av inngående missil fra sine fiender. Derfor har russerne nå satt opp antilufts-missil rundt omkring i Moskva : Rundt Kreml , ved regjeringsbygget , ved residensen til president Putin og andre steder. Om russerne bruker atomvåpen : Så vil nok Vesten svare med det samme.

Et annet faresignal om bruk av atomvåpen er at Tyskland har sendt Patriot-raketter til Polen. Årsaken til dette er nok at tyskerne frykter at Russland sender atom-missil mot Tyskland - da vil de USA-produserte Patriot skyte ned disse missilene før de når tyskerne.

Det var møte mellom vestlige land på Ramstein flybase i Tyskland for et par dager siden. Der ble det drøftet forsendelse av militært materiell og våpen til Ukraina. Men tyskerne vil ikke sende de moderne Leopard 2 - stridsvognene foreløpig. Jeg tolker dette som et signal : Disse meget effektive , tunge stridsvognene - på kring 60 tonn - kan endre krigens gang og presse russerne ut av de okkuperte områdene. Da vil president Putin trykke på atom-knappen ; mener mange. Polen - derimot - vil trolig sende Leopard 2 til Ukraina. Norge har også denne type stridsvogner som er produsert i Tyskland. Ja , Napoleon gikk til angrep på Russland. Det samme gjorde også Hitler og begge tapte til slutt etter enorme tap av menneskeliv. Vil Vesten forsøke dette på ny ? Leser vi i Bibelen : Så er det GOG som til slutt skal gå til angrep på Israel sammen med Tyrkia , Iran og Libya. Jeg tror at president Putin er GOG ; fyrsten over Ros , Tubal og Mesek . Da må Russland være intakt militært sett til siste slutt. De har således ikke blitt slått ut av Vestens atomvåpen. Hvordan det har gått med vestlige land : Finner jeg intet svar på i Skriften.

Norske myndigheter har observert 115 fremmede droner over våre olje/gass-installasjoner. Disse sakene er nå henlagt. Politiet gikk ut sist uke og ba folk være på vakt mot fremmede båter som kommer inn i norske fjorder. Tre russiske store fiskefartøy har søkt såkalt nødhavn her på Vestlandet. Men politiet forteller noe meget oppsiktsvekkende. Alle slike fartøy har plikt til å sende såkalte AIS-signaler - slik at man vet hvor fartøyet befinner seg , hvilken kurs det går med og fart. ( Jeg har AIS- mottaker i min båt ). Det viser seg at disse tre russiske fiskebåtene har manipulert sine egne AIS-signaler - slik at AIS-en deres viser en helt annen posisjon enn der de er. Nå har disse tre rustholkene lagt til kai i den russiske enklaven Kaliningrad - som ligger langt ute i Østersjøen. De kan jo ikke fiske i dette området !!

torsdag 12. januar 2023

Russisk fiskebåt påny inn i norsk fjord


 
Nå  har en russisk fiskebåt gått inn i våre fjorder. Den gikk inn Bjørnafjorden og helt til Strandvik i gamle Fusa.( merket med to blå streker på kartet ). Her fins flere nødhavner lengre ute - så å gå helt til Strandvik i Samnangerfjorden er uforståelig. Dette er en annen båt enn den som gikk inn Fensfjorden.

                                                                    -----------------

Den russiske drone-aktiviteten over norske områder ser ut til å være over. For et par uker siden gikk en russisk fiskebåt inn Fensfjorden og ankret opp like ved Mongstad-raffineriet. Nå har en annen russisk rustholk ankret opp sør for Bergen. Årsaken til dette er påberopt nødhavn. Politiet og Forsvaret har bordet også denne båten.

Marinens Hovedbase - Haakonsvern - ligger mellom Mongstad og Strandvik. Da kan man undres hva disse fiskefartøyene gjør i flere av våre fjorder. Det kan være å videreføre den psykologiske krigføringen mot vårt land - eller det kan være at de plasserer bomber på sjøbunnen her. Jeg vet ikke svaret.

Men den norske etterretningstjenesten driver nå en øvelse ; der det trenes på at vår fiende har slått ut den elektriske strømmen i Norge. Så langt jeg skjønner så blir det øvd på data-angrep mot vår infrastruktur.

Vi kjenner til at Russland har to mål mot sine fiender : 

1. Slå ut den elektriske strømmen i fiendeland

2. Slå ut vestlige satelitter for samband og navigering


lørdag 7. januar 2023

Atom - leken mellom Øst og Vest har startet


 Norge har mottatt 37 stk. F-35 jagerfly fra USA. Vi skal visstnok ha totalt 52 slike fly. Ett slikt jagerfly havarerte i USA for kort tid siden (dette var et såkalt VTOL-fly - som har vertikal take off and landing ) så dette flyet er ulikt de norske jagerflyene. Men USA har satt sine F-35 på bakken grunnet flere uhell med disse flyene. Norge har kvittet seg med F-16 jagerne og har nå bare F-35 til rådighet. De norske flyene er ikke satt på bakken.

                                                             ----------------------------

NATO har uttalt flere ganger : Om Russland bruker atomvåpen i Ukraina , så vil dette få alvorlige konsekvenser for russerne. De har ikke fortalt hvilke konsekvenser. Men vi kan nå ane hva NATO mener. USA har den siste tiden overført store mengder taktiske atomvåpen til Europa. Men vi vet ikke hvilke land som har mottatt disse A-bombene. Grunnen til dette er at Vesten vil true russerne slik at de avstår fra å bruke taktiske atomvåpen i Ukraina. Om Russland avfyrer taktiske A-bomber mot mål i Ukraina : Så er det meget trolig at NATO sørger for at det blir avfyrt taktiske atombomber mot russerne inne i Ukraina - tror jeg. Det viser seg at både F-35 jagerne samt de eldre F-16 jagerne har oppheng for å frakte disse A-bombene som USA har levert til Europa.

Hvordan svarer Russland på dette ? I dag kom det melding om at den russiske fregatten " Admiral Gorsjkov " har lagt seg i Norskehavet. Det blir sagt at denne fregatten har hypersoniske missil om bord. De går så fort at Vesten ikke har våpen som går fort nok til å skyte de ned. Videre har disse missilene en mye kraftigere atomladning enn de taktiske A-våpnene. Da er det innlysende at denne russiske fregatten er plassert i Norskehavet for nettopp å ramme Norge. På TV fikk vi se at Norge nå har sendt store mengder artilleri-granater luftveien til Ukraina. Disse har en rekkevidde på kring 40 kilometer og er meget farlige for russerne. Ja , katt og mus - leken om atomvåpnene er i gang.

Her i Norge har folk blitt alvorlig syke som aldri før. Sykehusene i Bergen er helt sprengfulle og de har innkalt ekstramannskap og hevet beredskapsnivået. Det er mennesker med og uten covid-19 som blir innlagt og dødsannonser er det uvanlig mye av. Jeg leser stadig : - Døde brått og uventet. Ofte gjelder dette yngre mennesker.

Denne katt-og-mus leken kan nok holde på en tid inntil " katten " slår til for fullt. Vi vet ikke når dette vil skje : Men jeg tror at fra april og framover våren kan den store smellen komme.

                                            

søndag 1. januar 2023

Russisk fiskefartøy oppankret tett ved Mongstad-raffineriet


 For et par dager siden ankret et rustent russisk fiskefartøy opp tett ved oljeraffineriet på Mongstad - som ligger kring fem mil nord for Bergen. Her får Norge raffinert bensin og diesel ; men må også importere slikt da raffineri-kapasiteten ikke er stor nok her i landet.

Dette skipet oppga dårlig vær som årsak til at de søkte nødhavn inne i Fensfjorden - men måtte de ankre opp tett ved dette raffineriet ? Myndighetene var straks på pletten og fikk denne rustholken plassert i Bjørnafjorden som ligger sør for Bergen. Det sies at våre myndigheter også har bordet skipet.

Russerne har tidligere sendt droner over norske oljeplattformer som ligger mer enn 20 mil fra land. Videre har de sendt droner over oljeanlegg flere steder i fastlands-Norge - inklusive gass-anleggene på Kårstø og i Øygarden. Slikt tolker jeg som provokasjoner og psykologisk krigføring. Men etter slikt kan vi vente sabotasje-aksjoner - tror jeg.

Da spør jeg : Har dette russiske fiskefartøyet plassert sprengstoff i Fensfjorden - som kan detoneres ved en senere anledning ? Mongstad-anlegget har stort anløp av skip - den nest største havnetrafikken i Norge - bare Oslo er større. Dette anlegget ligger meget lavt i terrenget og en flodbølge kan sette hele raffineriet ut av drift. Da har Norge ikke bensin og diesel lenger og vi vet hvilke konsekvenser dette har for trafikken på våre veier og langs vår kyst. Dette vet også russerne. De vet også at Heimevernet har hatt vaktstyrke på Mongstad i lengre tid - men dette vaktholdet ble avviklet for noen uker siden. Media i Norge har opplyst om dette.

Hvordan styrer Gud året 2023 ?


 I min hjemkommune har det blitt utgitt et julehefte i mange tiår. En dame tok kontakt med meg våren 2022 og spurte om jeg ville skrive i dette heftet. Det ble hele fem sider ; der jeg fortalte om gamle dager på stedet hvor jeg vokste opp og der jeg nå bor. For 70 år siden var Holmeknappen det største kommunikasjonssenteret i denne kommunen - den gang dampbåtene fraktet folk og varer til og fra byen. Nå har biltrafikken tatt over og de gamle kaiene og stoppestedene for dampene er blitt utkant - der lite eller intet skjer.

                                                                     ----------------


Jeg vet ikke hvordan El Shaddai vil styre jorden i 2023. Men vi er nå i de siste dager der krig og rykter om krig vil holde på inntil Yeshuas ankomst til jorden igjen. Bønnens makt blir mer og mer realistisk for meg. Om den Allmektige bønnhører deg : Så har du en enorm makt. Dette fikk jeg tydelig demonstrert for få dager siden. Det var varslet enorme nedbørsmengder i form av regn. Vi bor like ved en elv som kan flomme opp til en liten innsjø  - og slikt kan føre til skade på eiendommen vår.  Jeg gikk i bønn til El Shaddai og ba om at han reduserte nedbørsmengden her jeg bor - og i stedet sendte regnet til Israel. Det kom lite regn her hos oss dette døgnet ! Elven var ikke halvfull en gang.

Det er styrken på din tro som avgjør om du får gjennomslag for dine bønner hos den Allmektige. Husk hva Yeshua forkynte : Tro kan flytte fjell og sier du til et tre at det skal rykkes opp med roten - så vil dette skje om din tro er sterk nok. Vi må stole på at Yeshua snakket sant om tro.

Denne uken har jeg lyttet på Youtube og søkt på arameisk språk. Bibelen har to språk : Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk og Det nye testamentet er skrevet på gresk. Yeshua snakket arameisk som holder på å dø ut i disse dager. Men i Syria fins folk som fremdeles snakker arameisk som ligner noe på hebraisk og arabisk. Søker du på Youtube  " Fadervår på arameisk " : Så vil du finne personer som leser bønnen Fadervår på dette døende språket. Det var nettopp disse ord og setninger Yeshua brukte da han lærte oss denne viktige bønnen. Lytter du til dette ; Vil du til slutt høre AMIN - ikke Amen. Jeg avslutter nå mine bønner til El Shaddai med " I Yeshuas navn - AMIN ". Dette med AMIN er uhyre viktig. Du som lester dette jeg skriver har gjerne en PC eller annen datamaskin. Om du skriver noe inn på denne maskinen må du trykke på ENTER-knappen - ellers skjer intet. AMEN ( AMIN ) betyr : La det skje ! Således kan AMIN sammenlignes med ENTER på din datamaskin.

Det er noe underlig som har skjedd med min kropp de siste par ukene. Jeg er altfor tung ( har vært bryter i unge år ) og går på tre ulike typer medisin som setter ned blodtrykket mitt. Videre har jeg kjøpt en blodtrykksmåler som jeg benytter til å sjekke blodtrykket. Det viser seg at blodtrykket går stadig nedover - lavere en det som er perfekt ( 140 / 80 ). De siste par ukene har jeg sluttet å ta to av disse medikamentene - og blodtrykket er fremdeles noe lavt. Trolig kan jeg snart kvitte meg med alle former for medisin som jeg bruker. Vi vet at alle typer medisin har bivirkninger - og uten medisin er jeg kvitt disse. Det er nok den Allmektige som har grepet inn her. Kan hende blir det vanskelig å få tilgang på medisiner her i Norge - vi merker det allerede at apotekene stadig mangler flere typer viktige medisiner. Da kan det være en stor fordel å være medisin-fri i framtiden !

Himmelske far - El Shaddai - velsign alt det jeg skriver på denne bloggen - i Yeshua sitt navn - AMIN !