tirsdag 22. oktober 2019

Kristendom og fysikkKRISTENDOM SETT I LYS AV FYSIKKENS VERDEN

Vår hjerne er ikke utrustet til å forstå den fulle og hele sannhet hvordan ting virkelig fungerer. Skriften sier jo også at vi mennesker forstår bare stykkevis og delt den tid vi vandrer rundt her på jorden. Men det bør være tillatt for et enkelt menneske å pønske litt på det uforståelige.

Jeg har sett et TV-program der de fremste forskerne innen kvantefysikk ble intervjuet. Plutselig stilte programlederen følgende spørsmål til den enkelte fysiker på tomannshånd : - Hva er tid ? Ingen av disse forskerne kunne svare på dette - selv om de tenkte seg om en god stund.
Da får jeg prøve å svare : Bibelen forteller oss at i evigheten eksisterer ikke tid. Det er således her på jorden dette fenomenet fins : Jorden snurrer rundt sin skråstilte akse EN gang i døgnet. De som befinner seg ved ekvator har størst fart i verdensrommet mens en person på en av polene bare blir snudd 360 grader på ett døgn. Videre går jorden i en ellipsebane kring solen og denne ferden tar ett år.
Videre forteller Bibelen oss at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte.
Således blir min konklusjon at TID egentlig er vår fiende her på jorden og at denne skal forsvinne når vi går inn i evigheten.
Så kjenner vi formelen : Lysets hastighet = bølgelengde x frekvens ( c = lambda x f  ).

Denne hastigheten er målt til kring 300.000 kilometer i sekundet. Videre vet vi at elektromagnetiske bølger ( slike bølger fører til at du får inn radio og TV ) går med nett samme fart som lyset.
Den enkle formelen : vei = fart x tid : viser oss at ved lysets hastighet opphører begrepet tid. Da er vi inne i evigheten - tror jeg.
- Jeg er verdens lys ; uttalte Yeshua da han gikk omkring på denne jord for kring 2000 år siden. Ja , er du i lyset og beveger deg med samme hastighet som dette -  da er du i evigheten. Men du må tro på Yeshua og Bibelen for å kunne komme inn i denne evigheten. Hvorfor må du det ? Vår Gud , Jahve , er sannhet. Om du ikke tror på at han eksisterer ; så er du ikke i sannheten og kan således heller ikke oppnå frelse. Troen er således en forbindelse du selv oppretter med den evige Gud - og denne forbindelsen MÅ gå gjennom Yeshua for å få kontakt med den Allmektige og evigheten.

Før Yeshua drog fra Oljeberget i Jerusalem og til himmelen ; lovet han disiplene at de skulle holde seg i ro inntil de hadde fått Den hellige ånd ( DHÅ ) - som han ville sende. Vi vet at det gikk 10 døgn før DHÅ nådde jorden og Jerusalem. Om Frelseren drog til Himmelen med lysets fart , sendte DHÅ straks han kom frem , og denne også gikk med lysets fart mot jorden : Så kan man regne ut hvor langt Himmelen ligger fra jorden. Det har jeg gjort - og denne avstanden - etter disse forutsetninger - er slett ikke så langt fra vår egen klode. Men mine forutsetninger kan være feil - det har de fremste forskerne innen kvantefysikk funnet ut. Lenge trodde man at lysets hastighet er den høyeste hastighet som kan forekomme i universet. Men fysikerne har nå funnet objekter som går med større fart enn lysets.
Videre har de funnet ut noe underlig som slett ikke kan forklares på menneskelig vis : Tenk deg et legeme på denne jord , for eksempel en menneskekropp. Når dette legemet beveger seg her , så fins det et helt likt legeme , uendelig langt borte , som ser nøyaktig likt ut og beveger seg på nett samme måte som det jordiske.
Da tenker jeg med mine enkle jordiske tanker : Vår Herre kan sitte i Himmelen og følge med på våre bevegelser og gjøremål her på jorden uten å være til stede her !

Oppsummering til slutt : Det er begrepet tid som er vår " fiende " her på jord. I Paradiset fins ikke tid - men evighet. For å oppnå evighet må du inn i en fart på minst lysets fart. Siden Yeshua er verdens lys ; så må du via Ham for å oppnå evigheten i Paradiset. Det er din tro på Yeshua og Jahve som er " stikkontakten  " og DHÅ " ledningen " som kan kople deg opp mot Frelseren - som igjen er koplet opp mot vår Gud - Jahve. Ja , slik tenker jeg med mine enkle jordiske tanker.....