søndag 29. mai 2022

Disse dager er forkortet


 Dette er en gammel slipestein som man brukte for å slipe ljåer og kniver i farne tider. Denne står ved kommuneveien og har to ganger blitt utsatt for hærverk av ungdommer - intet får stå i fred i disse dager.

                                                                        --------

Yeshua fortalte oss at de siste dager skulle bli forkortet - ellers ville intet kjød bli frelst. Jeg tror at de dager vi nå går gjennom ; er forkortet. Men vi mennesker er blokkert fra å forstå hvordan dette fungerer. Årsaken til dette er at vi forstår tiden - som består av dager , uker , måneder og år - basert på jordens omdreining og jordens ellipsebane kring solen - men IKKE hva evigheten er. Men vi vil senere forstå det hele i følge Bibelen. En dag er som tusen år og tusen år er som en dag - slik beskrives evigheten. Vi vet at Yeshua er gitt all makt i himmel og på jord. HAN er i stand til å oppheve de fysiske lovene som gjelder på vår jord. Dette demonstrerte HAN på Gennesaretsjøen : Yeshua gikk på vannet. Videre gikk HAN gjennom låste dører etter sin oppstandelse. Da er Frelseren også i stand til å endre dagene ; slik at de blir forkortet.

I mitt forrige innlegg skrev jeg om den nye pesten som har dukket opp : Apekopper. Nå har det kommet frem at 80.000 homofile menn hadde samling på Gran Canaria som tilhører Spania. Der fikk de nok utfolde seg seksuelt. Da de dro tilbake til sine europeiske hjemland : Smittet de andre med denne Apekopper- sykdommen. Vi husker at HIV og AIS også rammet homofile menn spesielt. Disse sykdommene er en straffedom fra den Allmektige grunnet homofile gjerninger - på samme måte som ild og svovel kom over byene Sodoma og Gomorra. Det er en trøst at Apekopper smitter ved nær fysisk kontakt - ikke slik som covid-19.

Krigen i Ukraina raser videre. Det virker som Russland nå har fått et overtak i Donbass-området. Over 4000 sivile personer er hittil drept i denne krigen. Russerne truer med å angripe Kiev på ny. Om dette skjer : Så blir det nok med missil og raketter - jeg tror ikke at russerne vil gå inn med bakkestyrker igjen. I skrivende stund driver Russland med en maritim øvelse i Barentshavet - denne skal avsluttes kommende tirsdag. Her går de også inn i den norske økonomiske sone.

Lebesbymannen mente at Norge blir angrepet i nord av Russland - og at de kommer så langt sør som til Lyngen i Troms. Dette vil skje om sommeren ; mente Anton Johansen. Sommeren starter som kjent 1. juni. Da spør jeg : Blir det denne sommeren ?

Etterord :

 Nå har jeg fått vite at vår helseminister fra Ap har undertegnet en avtale med Verdens Helseorganisasjon ( WHO ) som gir denne organisasjonen rett til å innføre alle tiltak i Norge de ønsker - uten at norske helsemyndigheter kan gripe inn. Da kan WHO bestemme at alle norske borgere MÅ ta en bestemt vaksine i fremtiden. Jeg tror vi nå nærmer oss tiden som Bibelen beskriver : Vi blir tvunget til å få et merke på høyre hånd eller i vår panne. Uten dette merke kan vi ikke kjøpe eller selge. Dette er SATANS merke - som jeg ikke skal ha !


søndag 22. mai 2022

Sodoma og Gomorra i ny variant

                                                       Potetene er i ferd med å spire !


I de siste dager skal det komme pest : Sa Yeshua. Covid-19 er i ferd med å slippe taket her i Norge - men en ny pest er på trappene : Apekopper. En representant for helsemyndighetene i vårt land fortalte denne uken at Apekopper spredde seg blant menn som har sex med menn. Vi vet at HIV og AIDS også rammet de praktiserende homofile. Noen andre ble også smittet av HIV - spesielt ved blodoverføring. Det vil ikke forundre meg om Apekopper blir en ny pandemi : Denne sykdommen har spredd seg til vestlige land og smittesporing er satt i gang i Oslo.

Det var nettopp homofili som førte til at Den Allmektige lot det regne ild og svovel over de to byene Sodoma og Gomorra - som lå ved Dødehavet. Disse byene ble helt utslettet ; men noen personer overlevde : Lot - men ikke hans kone som så seg tilbake. Statsråden for kultur her i Norge er selv lesbisk og hun har fått et barn med en homofil mann ved kunstig befruktning. Hun har nettopp bevilget fem millioner kroner ekstra til de homofile her i landet. Ja , vår GUD følger med !

Det kommer nok sterkere virkemidler fra den Allmektige. HAN lar det nok komme ild ned fra himmelen i form av atombomber - snart. Jeg tror at Jahve bruker president Putin som redskap for å tukte de ugudelige i Vesten. I Bibelen finner du at Han tidligere har brukt mektige personer til å utføre straffedommer.

Russland har denne uken transportert Iskandér - missil tett opp til grensen mot Finland. Årsaken til dette er at finnene har søkt om medlemskap i NATO. Det er flere utgaver av dette missilet som kan ha atomstridshode. Det kan gå opp mot 500 kilometer og er vanskelig å skyte ned. I sin bane mot målet begynner det med å gå i sikk-sakk og rett før det når målet gjentas det samme. I dag blir det meldt på radio at Sverige tror at Russland har plassert atomraketter i enklaven Kaliningrad som ligger langt ute i Østersjøen. Sverige søkte medlemskap i NATO samtidig som Finland.

I utenlands presse skrives det at Norge også har sendt raketter til Ukraina ; som er beregnet på sjømilitære mål - altså krigsskip. Dette har nok russerne merket seg.

Videre husker vi at Frelseren fortalt at det skulle komme jordskjelv både her og der. Denne uken kom et uvanlig kraftig jordskjelv i området ved Svalbard - et område som blir administrert av Norge.

Jeg tror at GOG-krigen er i gang og at president Putin er GOG. I følge Bibelen bor denne GOG i Megogs land ; som nok er Russland. Russerne blir mer og mer presset fordi Vesten , inklusive Norge ; stadig sender tyngre våpen til Ukraina. Dette gjelder både stridsvogner og tyngre artilleri samt jagerfly. Det kommer snart til et punkt der Putin er så presset at han tyr til atomvåpen. Da spør jeg :

1. Når blir det direkte krigshandlinger mellom NATO-land og Russland : Da starter 3. verdenskrig

2. Når blir den første atombomben detonert ? Blir dette første en Poseidon-torpedo som lager tsunami ?

Det er vår Gud Jahve som styrer alt som skjer - han ser hver spurv som faller til jorden og vet hvor mange hårstrå du har på ditt hode. Jeg takker HAM for det som nå skjer i verden - selv om det er fryktelig grusom for dem som er rammet av krigen. Men vi troende har noe langt bedre i vente og disse siste vonde dager blir forkortet ; sa Yeshua ! Da blir de forkortet og plutselig kommer opprykkelsen og Kristus er tilbake i Jerusalem - eller Yerushalaim som byen visstnok heter. 

tirsdag 10. mai 2022

Russland truer med dommedags-torpedoen " Poseidon "


                           En journalist og programleder ( Dmitrij Kiselljov ) nært tilknyttet president Putin ; 

   truet Storbritannia med en enorm tsunami forårsaket av dommedags-torpedoen " Poseidon " som har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode.  Dette er en hydrogenbombe.                                         
                                           

                                             

                                             


Denne torpedoen har en termonukleær kobolt-bombe med sprengkraft på 100 megatonn. Den kan føre til en tsunami-bølge på 500 meter ( 1600ft ) og avgir radioaktiv smitte med Kobolt 60.

Torpedoen er 24 meter lang og har en diameter på 1,6 meter. Den kan fjernstyres ned til 1000 meters dybde og har max. fart på 100 kilometer i timen. Videre er den " stelth " - kan ikke oppdages av fienden.

Poseidon kan fraktes av to russiske ubåter " Belgorod " og " Khabarovsk " som er relativt nye. Så langt jeg vet ble disse torpedoene lastet om bord sist høst.

Nordsjøen har grunt farvann. Trolig må torpedoen ned på større dybde for å kunne skape en stor flodbølge - kan hende i Norskerenna ?

Det var nytt for meg at denne torpedoen kunne skape en så stor tsunami som en 500 meters bølge. Dette vil ødelegge alle våre olje-installasjoner ( sør for Bodø ? ) både i havet og de som ligger ved kysten . På noen timer kan Norge plutselig være uten olje-og gass-produksjon.

Havet og fiskene der vil kjenne virkningene av en slik A-bombe. Trykket fører til døden og de vil flyte opp med buken i været. Videre blir havet radioaktivt forurenset - selv langt borte - og sjømat kan ikke spises.

Dette stemmer helt med det synet " Lebesbymannen " fikk se en novembernatt i 1907. Han trodde at det var et vulkansk utbrudd i Nordsjøen - men forstod det slett ikke fordi dette området  ikke er vulkansk - slo han fast. Han skildret store ødeleggelser i landene som grenser til Nordsjøen. Han nevner spesielt store skader i London og Kristiansand.

Da han fikk dette synet ; befant han seg " i ånden " ved stranden i Trondheim. Han observerte ikke snø på bakken og mente at det enten var vår eller høst. Videre opplyste han at tsunamien kunne merkes helt opp til Bodø i nord. Da får vi håpe at våre olje-og gass installasjoner nord for denne byen forblir intakt etter denne voldsomme tsunamien.

mandag 2. mai 2022

Vesten med kamikaze-angrep på Russland


                                                       Vi fikk settepoteter til overs og disse gir vi vekk

                                                        til folk som bor i området - hittil åtte personer og

                                                        flere kommer i dag.


Kamikaze-krigføring var det Japan benyttet seg av under 2. verdenskrig. Både på fly og miniubåter gikk soldater i døden sammen med det dødelige våpen de styrte mot målet.

40 vestlige land var samlet på en flybase i Tyskland sist uke. Der har de visstnok blitt enige om å knekke Russland militært og økonomisk. Dette er en uhyre farlig vei å gå : Russland har verdens største arsenal av atomvåpen ; og de har vilje til å bruke dem - tror jeg. Skjønner ikke de vestlige lederne at de ved en slik politikk er i ferd med å ta livet av seg selv. Den amerikanske forsvarsministeren uttalte etter dette møtet at Ukraina vil få alle de våpen de peker på.

Norge skal påny sende flere våpen til Ukraina. Nå er det beltegående artilleri som har stått lagret i Nord-Norge. Fly skal frakte disse tunge våpen til Ukraina - Norge har prøveskutt dette artilleriet og sett at kanonene fungerer.

Det er uvanlig tørt i Sør-Norge. Kraftmagasinene er snart tomme og noen kommuner mangler drikkevann - herunder Oslo. Vi kjenner fra bibel-historien at GUD har brukt tørke som et virkemiddel mot synd. Dette kan ramme korn-avlingene våre og flere bønder på Østlandet har avsluttet gårdsdriften grunnet høye utgifter til gjødning , strøm og drivstoff. En nabo her kjøpte 20 kg med kunstgjødning og denne kostet nær 650 kroner. Vi bruker oppsamlet plen-gress i potet-åkeren. Dette både gjødsler , hindrer ugress samt holder på fuktigheten i åkeren.

Ja , om alt dette vonde slår til her i Norge : Så kan vi få strøm-utkopling , matmangel og - kan hende - krig. Lebesbymannen " så " at russerne gikk inn i Finnmark - det var om sommeren. Om ikke dette er nok : Så herjer covid-19 fremdeles her i landet. Vi har naboer som har såkalt langtids-covid. De fleste er fullvaksinerte med opptil fire sprøyter : Men har vært meget syke i flere måneder. Her i huset er vi to ikke vaksinerte og har heller ikke merket noe til denne pesten. Dette takker vi vår GUD , Jahve , for !