onsdag 31. oktober 2018

Lebesbymannen og russisk angrep på Norge ?

 Russisk ubåt av Borei-klassen , 170 meter lang , fart 25 knop , svært stillegående , 102 mann
Russisk langtrekkende bombefly : TU - 160 , " Black Jack " med missiler for A-våpenAlt tyder nå på at Russland har ubåter utenfor Møre-kysten. Vår regjering har satt " krisestab "- men kommuniserer ut til folket at det er ingen grunn til å engste seg.
To russiske langtrekkende bombefly av typen Tupolev 160, som avbildet , gikk sørover langs norskekysten sist mandag. Kl. 1042 denne dag gikk to norske F-16 jagerfly på vingene fra Bodø for avskjæring.
Videre har det i dag kommet melding om at Russland varsler missiltester utenfor Finnmark fra 6. nov. og utover i fire dager.

Da er det at mine tanker går til Lebesbymannen og hans syn en novembernatt i 1907. Han " så " at russiske tropper rykket inn i Norge - nord i Finnmark. De ble stoppet ved Lyngenfjorden ; men besatte landet vårt nord for denne fjorden.

Således : Missil-utskytingen til russerne 22 kilometer utenfor Møre-kysten ; kan jo bare være en skinn-manøver : At det kommer et virkelig angrep mot Finnmark fra 6. november ?? Vi husker at i fjor trente de på et stort fly-angrep mot Vardø - men avbrøt rett ved grensen.
Vi vet også at Brigaden i Nord-Norge nå er plassert sør for Trondheim og skal agere fienden til NATO som rykker frem fra sør. Således er det svært få norske hær-soldater i nord.
Men : Jeg vet ikke hva som kommer til å skje ; men russerne er ikke til å stole på....

tirsdag 30. oktober 2018

Tanker om det som nå skjer militært i Norge

Befalsskolen for Hærens Samband , kullet 1961 / 62 på Jørstadmoen ved Lillehammer. Bare tre av oss gikk Krigsskolen - av de øvrige ble det professorer , sivilingeniører , veterinær mv. Av de mange befalsskolene den gang ; var det denne på Jørstadmoen som var den vanskeligste å komme inn på.
Jeg avsluttet min karriere i Forsvaret som hovedinstruktør ved denne befalsskolen 1.1. 1969.


Øvelse Trident Juncture

Denne kjempeøvelsen blir ledet nettopp fra Jørstadmoen. NATO-staben og fiendestaben holder til der med 200-meters avstand. Avdelingene er nå på vei til sine oppmarsjområder ; og kamphandlingene starter visstnok torsdag fk. og foregår fra Oppdal og sørover mot Østerdalen og Gudbrandsdalen.
NATO kommer fra sør og skal jage en fiende , som har besatt Norge , ut av landet. Det et nok utplassert svært mange stridsdommere kringom på slagmarken - men hovedlinjene i handlingene er nok forutbestemt.
Med så mye tungt materiell ( stridsvogner veier over 50 tonn ) blir det mye skade på privat eiendom.
Ja , ute på markene kan bøndenes grøftesystem bli ødelagt - vi vet at stridsvognbelter kan synke 50 cm ned i jorda. Når det er utlendinger i tillegg ; så tar de nok ikke mye hensyn til slikt.
Man kan også forvente skade / død på militært personell når dette krigsspillet settes i gang.

Hva pønsker russerne på ?

Sist fredag fikk AVINOR melding fra Russland om at dette landet ville starte og skyte missiler utenfor Møre-kysten : torsdag , fredag og lørdag. Jeg har nedenfor her fortalt om noen av de russiske krigsskipene som er på vei mot Møre. Men det kommer nok mange flere - herunder ubåter. Vi vet at russerne er både frekke og uvørne - de skyr ingen ting. For et par år siden gikk en liten fiskebåt , hjemmehørende i Midsund på Romsdalskysten , nær land i Vestfjorden. Plutselig dukket en stor ubåt opp og var nær ved å kollidere med ungdommene i denne fiskebåten. Saken ble rapportert til Forsvaret - og dette var IKKE en norsk ubåt !
Noen store krigsskip fra USA gikk i Østersjøen : Plutselig dukker det opp russiske jagerfly som flere ganger stuper ned mot disse US-skipene og var nær ved å treffe mastene. Amerikanerne ble helt forskrekket !
Hvilke missiler vil russerne sende opp og hvor skal de lande ? Jeg har ikke svaret , men jeg vet at Russland har utviklet et helt nytt system som går med en uhorvelig fart ( 10 X lydhastigheten ) og som er atomdrevet og som KAN bære en komprimert atomladning som våpen. NATO har ikke raketter som går fort nok til å skyte ned et slikt super-missil. Videre har de utviklet en undervannsdrone som har atomkraft som fremdrift og kan bære en slik komprimert atomladning.
Det siste jeg leste var at russerne hadde testet utskytingen av dette super-missilet fra jagerfly i luften.

Russerne vil nok også sende luftstridskrefter sørover når Trident Juncture starter : Både bombefly , jagerfly og tankfly som vil simulere angrep mot NATO-styrkene . Dette gjorde de også mot Vardø for noen måneder siden - men avbrøt angrepet rett før grensen mot Norge. Vi sendte da to F-16 jagerfly nordover dit ; men de manglet drivstoff og måtte lande på nærmeste flyplass der nord. Nå er det visstnok bestemt at det skal komme opp drivstoff-tanker på denne flyplassen.

Min konklusjon blir slik : Det har ikke vært en så spent situasjon mellom oss og Russland på flere tiår - som akkurat nå.


mandag 29. oktober 2018

Norske myndigheter lærte opp russiske navigatører !

Jeg tok eksamen i seks fag da jeg var 71 år gammel og ble kystskipper ( D5L ) i såkalt " stor kystfart ".


OLA DUNK

For et par år siden kom det fram i media at Norge hadde gitt mer enn 100 russiske sjø-navigatører opplæring i kjennskap til norskekysten - og gitt disse russerne såkalt Farledbevis. Dvs :  Russerne har fått så god kunnskap om vår kyst og våre fjorder at de kan navigere her på egen hånd.

Jeg husker at da-sittende samferdsleminister Solvik Olsen ble intervjuet på TV om dette ; og han flirte og kom med noe " ull " omkring denne enorme tabben. Men ingen brydde seg om slikt - man bare trakk litt på skuldrene - og så var saken glemt. Men russiske navigatører har IKKE glemt sin grunnleggende kunnskap om vår kyst når de nå nærmer seg Møre og Romsdal. De kjenner Hustadvika og innseilingen via Julsundet til Romsdalsfjorden. De kjenner Harøyfjorden , Lepsøyrevet og farvannet kring Godøya , Valderøy og Vigra. Ja , de kan nok gå helt inn til Geiranger med sine store atomdrevne ubåter neddykket - uten å bli oppdaget.

Denne norske stats-tabben er så alvorlig at man kan rive seg i håret. Men jeg er nærmet skallet allerede ; så det nytter ikke...

Flere russiske krigsskip mot Norge
Russisk krigsskip går mot Norge

Største russiske landgangsfartøyet : " Ivan Gren " med kurs mot Norge

Det største russiske landgangsfartøyet har forlatt Kaliningrad i Østersjøen og skal gå til Severomorsk på Kola. Dette skjer slett ikke tilfeldig : Skipet vil gå langs norskekysten samtidig som kjempeøvelsen " Trident Juncture " pågår.
Landgangsfartøyet har 300 marinesoldater om bord samt 13 stridsvogner og flere angrepshelikopter.
Dette krigsskipet kan opprette et såkalt brohode på meget kort tid : En fall-lem i baugen blir lagt ned , stridsvognene kjører i land omringet av følge-infanteri - støttet av angrepshelikopter.
Men jeg tror neppe at russerne angriper Norge i disse dager - det ville være nærmest " selvmord ".
Derimot kan de observere og avlytte radiotrafikk både på land og sjø.
Norge har også det store og splitter nye spionskipet " Marjata "som følger med hva Russland foretar seg. Hver gang vårt spionskip legger til kai i Norge ; dukker det opp ukjente personer på kaien som følger med hva som skjer og som fotograferer alt mannskap som går i land / om bord. Vi vet at russerne har i overkant av 20 spioner i Norge. Når denne store NATO-øvelsen pågår har de nok styrket denne " staben " sin. I fjor brukte russerne droner da Norge hadde øvelse i Troms og Østerdalen samtidig. Nå har vi nedlagt drone-forbud i hele Norge under øvelsen.
Vår statsminister dukket opp og deltok også på øvelsen : Først med overkroppen synlig i luka til vognkommandøren på en storm-panservogn. Senere manøvrerte hun en militær ATV.

søndag 28. oktober 2018

Likkledet i Torino

Foto av ansiktet
Likkledet i Torino - som sies å ha avtrykk av Jesu legeme etter hans død på korset


Det må sies med en gang : Jeg er slett ingen ekspert på dette lik-kledet som ble funnet i Torino. I 1532 fikk kledet brannskader på begge sider.
Det har blitt undersøkt av eksperter mange ganger ; herunder radiokarbondatert for kring 30 år siden.
Men nå har de brukt datamaskin til å lage en tredimensjonal figur fra avtrykket i Likkledet. Det viser at det må ha ligget en død og korsfestet mann inne i dette kledet.
Hvorfor skriver så jeg om dette ? Jo, da jeg fikk se bildet av ansiktet til denne personen ; så var det noe som stemte med mine refleksjoner.

Når du ser et bilde eller maleri av Jesus Kristus ; så fremstår han som en meget pen ung mann med langt hår. Ja , ung var han og langt hår hadde han nok også - det viser også bildet fra Likkledet.
Men pen var han slett ikke :
Da vil jeg vise til profeten Jesaias bok , kap 53 : 11  - " Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham , men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham ".

Når du ser på dette bildet av avtrykket ; så viser det en mannsperson med en stor og krum nese som smalner til ut mot nesetippen og bøyer nedover.
Jeg har også , i mitt stille sinn , filosofert over hvorfor Jesus var mindre pen og attraktiv å se på : Mine enkle menneskelige tanker sier at da ble kvinnene rundt ham mindre interessert i noe intimt forhold til ham - noe han selv heller ikke ønsket. Han hadde andre oppgaver den tid han var her nede på denne jord !


fredag 12. oktober 2018

Lebesbymannen og orkanen Leslie ??

Ja , er det slikt som skal skje i de siste tider ? Oppslag i BT for et par uker siden. Her to repr. for Salt Bergenskirken - som nå er blant eierne av denne gamle kinoen i Bergen.


LEBESBYMANNENS PROFETIER OM TSUNAMI I NORDSJØBASSENGET

Denne såkalte Lebesbymannen fikk et syn en novembernatt i 1907. Her beskriver han blant annet om en tsunami som skal oppstå i Nordsjøen og vil forvolde stor skade i de land som grenser mot dette havet.
Men har " ser " også at vi får et lite forvarsel : Det skal komme et forferdelig uvær fra vest over Atlanteren og gå inn i Middelhavet og så svinge opp mot Russland.

Media meldte i går om orkanen " Leslie " som er den lengst-levende orkan man har observert og har drevet omkring i tre uker nå. Videre fikk vi opplyst i går at Madeira har fått et orkan-varsel så sterkt som aldri før er varslet.
I dag kl 0600 meldte NRK-radio at denne orkanen Leslie nå kommer inn i Portugal med stor styrke.
Da bør man være OBS og følge med på dette uværet. Går det videre med samme kraft innover i Middelhavet - og dreier så opp mot Russland - så KAN det være forvarselet Lebesbymannen " så ".

Men du får selv lese disse profetiene og gjøre deg opp en mening. Jeg har IKKE fasiten på dette !

Uansett hva som måtte skje : Så frykt ikke !

Info om TV Visjon Norge og avisen Norge Idag

 Jeg har saltet sild til vintermat
" Pasadena " på 33 fot ble tildekket for vinteren i går. Ut-pakkes til våren om det blir en ny vår ?


INFO OM TV-KANALEN TV VISJON NORGE OG AVISEN NORGE IDAG

I dag har det kommet melding om at Drammen kommune vil stenge lokalene der denne TV-kanalen holder hus i Drammen. Årsaken er at det IKKE er søkt om bruksendring fra bilverksted og kontor til TV-virksomhet. Om dette ikke blir ordnet innen 5. november ; blir det gitt tvangs-mulkt til denne kristne kanalen.
Jeg vil legge til at det slett ikke er sikkert at Drammen kommune gir slik bruksendring - da har herr Hanvold et stort problem og må ut av lokalene.

Avisen Norge I dag holder på med restaurering av den gamle Forum kino i Bergen som er fredet av Riksantikvaren. Total prislapp VAR på 105 mill. inkl. kjøp. Nå forstår jeg svært lite av hva som skjer med dette prosjektet. Det ble opplyst for et par uker siden at nå kom det nye eiere : Dan Odfjell ( 80 år gammel skipsreder bosatt i Chile og med fast spalte i avisen ) som hadde lagt 15 mill. kroner på bordet. Videre stod to smilende ansikter fram på forsiden i Bergens Tidende fra Salt Bergenskirken og fortalte om øl , rock og lovsang i denne gamle kinoen. De skulle fremskaffe 19 mill. kroner.

Siste utgave av denne avisen kan fortelle at Salt Bergenskirken skal låne 15 mill. kroner til dette prosjektet - lånet er ennå ikke innvilget.
Videre tigger avisens sisteutgave penger av oss abonnenter ; og ber oss stable 7 mill. kroner på bordet. Jeg fikk også telefon fra en mann for noen uker siden - der han tigget om penger til denne restaureringen.
Da er det at min tankegang ikke strekker til : Hvis TV Visjon Norge og avisen Norge I dag IKKE lenger eier Forum kino : Men Dan Odfjell og Salt Bergenskirken ; hvorfor driver da avisen slik tigging av 7 mill. kroner nå - til denne restaureringen ?

torsdag 4. oktober 2018

Havets delikatesser

 " Knerten " var ny i fjor og har 6 HK påhengsmotor ; båten er en 13 fots Pioner som er svært stødig.
Den er ikke laget av glassfiber ; men et helt annet stoff som tåler mer medfart.


14 krabber uten store-klør :  Klørne er frosset ned til julehelgen

I går satte jeg ut tre krabbeteiner og et sildegarn. I dag har jeg saltet ned en stor bøtte med sild som skal bli spekesild om tre uker. Jeg fikk 14 krabber i de tre teinene -  som var god fangst. Sildegarnet står ute en natt til - da får jeg trolig nok til vinteren.
Ja , hva kan ungdommene i dag om selv-berging. Hvordan skal man salte sild ; hvor sterk skal laken være. Hvor lenge går det før silda er i speke - eller spikje som vi striler sier.
Jeg hadde også ute et fjordgarn for å få lyr : Men der var det 20 pigghå. Herdlefjorden er full av pigghå - sannsynlig grunnet to oppdrettsanlegg her.

Jeg har skrevet i lokalavisene her at Herdlefjorden bør omdøpes til Haifjorden eller Håfjorden. Disse pigghåene har store skarpe bein på ryggen som er fulle av gift. For noen år siden greidde en slik trollfisk å stikke meg i armen ovenfor håndleddet. Etter noen dager måtte jeg oppsøke fastlegen min da armen hovnet opp. Jeg fikk da utskrevet " motgift ".
Verken dyr eller fugler smaker denne fisken - bare engelskmenn. Før ble pigghå eksportert til England fra Måløy. Nå er denne fisken , som er full av amoniakk , FREDET her i Norge ( i lag med hoggormen ). Tja , hva blir det neste som blir fredet her - brun-sniglen ?

tirsdag 2. oktober 2018

Har du nedgravd oljetank ?

 Lytteutstyr fant oljetanken og den lå rett under gresset med topplokket - 46 år i jorden og 800 liters volum.


 Lastebil fra Nortank med eget aggregat
 Mikse-apparatur
Tank og rør blir fylt med dette stoffet som er hvitt og har tre komponenter - en er luft.Har du nedgravd oljetank må den enten graves opp og fjernes - eller du kan benytte et spesialfirma som fyller tanken med et stoff etter at tanken er tømt for parafin. På vår tank var det bare 5-6 liter igjen - noe de pumpet opp etter at de hadde brukt bor og laget hull i tank-lokket.

Disse to karene brukte i overkant av en time på hele jobben - og det kostet godt over 17.000 kroner.
Men firmaet sender så melding om at de har utført denne sikringen av tanken til kommunen.
Vi hadde branntilsyn på vår enebolig ; og fikk da beskjed om å sikre tanken etter forskriftene. Firmaet var også inne i huset og knep flat oljeledningen - som var helt tom. Jeg demonterte dag-tanken selv.
Ja , dette var bare et tips til dere som har hatt oljefyring i huset og nedgravd tank.