onsdag 13. november 2019

Hvor lenge blir regjeringen sittende ?
                               Regjeringen Solberg : Hvor lenge eksisterer den ? Jeg tror vi har en allmektig
                               Gud ved navn Jahve og en sønn ved navn Yeshua. Når begeret er fullt ; så griper
                               Han inn. De siste dagers uttalelser fra vår statsminister gjør at jeg tror at noe
                               kommer til å skje. Hans veier er uransakelige !

mandag 11. november 2019

Spent mellom øst og vest