mandag 20. februar 2023

Lebesbymannen og tredje verdenskrig


 Om du klikker på dette bildet blir det tydeligere og trolig lesbart. Innlegget har jeg sendt til : Bergens Tidende , Norge Idag som er en kristen avis og nettstedet Søkelys. Bergens Tidende svarte straks at de ikke tok inn mitt innlegg. Norge Idag tok inn mitt forrige innlegg som jeg sendte dem. Jeg regnet med at BT ikke tok inn dette - men mine ord er blitt lest av redaksjonen i denne avisen.

Denne dag : 20. februar besøker president Biden hovedstaden Kiev i Ukraina. Samme dag får vi vite at Kina trolig sender våpen til Russland. Ja , dette er nok opptakten til 3. verdenskrig - tror jeg.

søndag 19. februar 2023

Tanker om slaget på Harmageddon


 Energean flytende produksjonsanlegg ved Karish-feltet utenfor kysten av Israel. Det er store forekomster av olje og gass utenfor denne kyst. Israel er blitt enige med Libanon om delelinjen mellom de to land - ute i havet. Nylig sendte Israel den første last med olje til Europa.


                                                                -----------------------

Det står å lese i Skriften : Gog går til angrep på Israel for å tilrøve seg rikdommer fra dette landet. Jeg tror at president Putin er Gog og at Russland sammen med Tyrkia , Iran og Libya går til angrep på denne vesle Jøde-staten. Israel har inngått avtale med Europa for levering av gass og olje dit. Det er nok dette Gog vil sette en stopper for ved å invadere dette landet.

Bibelen forteller at Israel vil tape det siste slaget på jord. Det er slett ikke underlig : Hisph'allah i Libanon har tusenvis av raketter til sin disposisjon i nord og Hamas i sør får levert raketter fra Iran og produserer også slike våpen selv. Når så tre store land går til angrep i nord : Så vil det selvsagt røyne på for Israel. Men merk at nabolandene Jordan og Egypt ikke er med i dette siste angrepet. 

Israel er nok ikke blitt utsatt for atom-angrep tidligere - og blir nok ikke det under Gog-krigen. Gog vil ikke gå inn i et land som er radioaktivt forurenset. Men han går inn for å overta styringen av Israel for å få kontroll over ressursene der og blokkere leveransene av olje og gass til Europa. Kan hende har Gog da allerede stoppet norsk eksport / produksjon av nettopp olje og gass i Nordsjøen. Det gjør han ganske enkelt ved å sprenge rørledninger eller utløse en enorm tsunami ved bruk av " Poseidon " - torpedoen.

Vi bør merkes oss at Damaskus i Syria er knust når Harmageddon-slaget finner sted. Irans hær går nok gjennom partneren Syria for å komme til Israel. Kan hende er det jødene som i denne sammenheng ødelegger Damaskus med sine jagerfly. Vi vet også at Israel har atomvåpen til disposisjon. Tyrkia er et NATO-land. Om dette landet fremdeles er medlem av denne forsvars-alliansen på dette tidspunkt : Vites ikke av meg. Men det blir bare brukt konvensjonelle stridsmidler mot Israel siden Gog og hans hop selv skal erobre dette landet. De vil ikke ta livet av egne soldater ved såkalt sekundær-stråling fra omgivelsene.

Allerede nå ser vi samarbeid mellom Russland , Syria og Iran. Under borgerkrigen i Syria deltok russerne ved å bombe og knuse den ene byen etter den andre. Den syriske diktatoren måtte for all del  sitte ved makten - selv om tusenvis døde og millioner av mennesker ble drevet på flukt. Det samme gjentar seg nå i Ukraina - russerne knuser nå dette landet også. Russland har i mange år hatt ingeniører i Iran og nylig reiste president Putin til Iran og hadde samtaler med lederne der. Videre kjøper russerne droner fra Iran som brukes i krigen mot Ukraina. Tyrkia driver også dobbeltspill i det de har kjøpt bakke til luft raketter ( S-400 ) fra Russland.

Så det hele bygger seg nå opp til det siste slaget på jord : Harmageddon . ( Den kristne avisen Norge Idag har tatt inn leserinnlegget mitt : " Russlands rolle i de siste dager " ).

                 

onsdag 15. februar 2023

Atomkrigen rykker nærmere


 Forrige natt hadde jeg ute torskegarnslenke . Jeg har aldri opplevd maken : Bare fire krabber og en Fjesing som er meget giftig med en pigg på ryggen. Tidligere har jeg alltid fått mye fisk på dette stedet - på denne årstiden. Noe skjer med fiskene i havet !


                                                                  .............................

Russland har nå lastet opp atomvåpen på alle sine overflatefartøy. Det er 32 år siden dette skjedde sist.

Landet gjør seg klar til å starte en fullskala A-krig. Nå har også USA sendt taktiske atomvåpen til flere land i Europa. Frankrike har sendt melding til alle sine innbyggere i Belarus at de må reise hjem. Signalet er klart : Belarus blir involvert i krigen med Ukraina. Den kinesiske utenriksministeren skal besøke Russland om kort tid.

NATO-land har sendt så mye våpen og ammunisjon til Ukraina at det nå er mangel i deres hjemland. Norge har bestilt nye stridsvogner og har i dag 36 slike tyskproduserte . Åtte av disse 40 år gamle vognene blir sendt til Ukraina med reservedeler og ammunisjon. Det er mangel på granater og håndvåpen-ammunisjon og NATO-land produserer slikt  for fulle mugger. Her i Norge er det Kongsberg og Raufoss hvor slike lokaliteter ligger. NATO-sjef Stoltenberg ba alle land produsere mer krigsmateriell og ammunisjon.

Disse underlige ballongene flyr mange steder i verden. Den siste tiden har disse luftfartøyene også blitt observert over Romania og Moldova. Hva gjør disse ballongene med solcelle-panel som skaffer strøm til framdrift og styring ? De fotograferer nok det som skjer på bakken og sender bildene direkte til de land som eier ballongene. Kan hende er det også et element av psykologisk krigføring som ligger bak denne nye ideen.

Russland har nå mange fiender : Alle 30 medlemsland i NATO pluss Finland og Sverige som begge ønsker å bli medlem i denne alliansen. Russland finner sine venner i Belarus , Kina , Iran og muligens Tyrkia - som er medlem av NATO. De land som Russland misliker mest er : Norge , Storbritannia og USA. Stats-dumaen i Russland skal møtes ekstraordinært den 22. februar - to dager før årsdagen for invasjonen av Ukraina. Hva skal de vedta ? Bruk av atomvåpen ?

torsdag 9. februar 2023

Deltok Norge i sprengningen av Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen ?


 Jeg har fått mine  havteiner i sjø. Her går fisken levende til teinene trekkes opp. Til dette har jeg en bensindrevet kraftblokk - montert i baugen på min fiskebåt.

                                                                  ''''''''''''''''''''''''''''''''''

En anerkjent og seriøs grave-journalist hevder at USA plasserte sprengladninger ved disse fire gassledningene mellom Russland og Tyskland. Dette fant sted i forbindelse med en militær-øvelse i Østersjøen der USA deltok. Senere ( 26. september 2022 ) kom et norsk P 8 Poseidon overvåkningsfly og droppet en sonar - som sørget for å detonere disse kraftige sprengladningene.

Utenlandsk presse har slått dette stort opp ; men riksmedia her i landet er tause som østers - hittil. Noen nettaviser her har kommet med denne informasjonen. Jeg tror at dette er sann informasjon. Russerne har betalt om lag halvparten av de store kostnadene ved å bygge disse fire gass-ledningene - firma i Europa andre halvpart. Jeg leste nylig at disse europeiske firmaene nå var slått konkurs.

Norge har således vært med på et direkte angrep på russisk eiendom. Tvil ikke på at russerne vil hevne slikt og det kan skje når som helst. Vi har et stort antall rørledninger som går til England og Kontinentet. I tillegg har vi strømledninger som går til England , Nederland , Tyskland og Danmark. Disse kan bli " blåst " i løpet av ett døgn - om russerne vil. Da har Kontinentet et stort problem med sin energi-forsyning - den russiske gassen er allerede borte.

Videre har USA opprettet fire nye baser i Norge : Ved flybasene Rygge , Sola og Evenes - og ved marinebasen Ramsund i Troms. Den norske stat har godkjent at det er ikke norsk lov som gjelder på disse fire basene - men amerikansk. Det skrives at disse US-basene ikke er opprettet for å forsvare Norge ; men for å nedkjempe Russland. Da er disse fire stedene et av de viktigste mål for russernes A-våpen - tror jeg.

Nå vurderer Storbritannia å avgi jagerfly til Ukraina samt lære opp ukrainske piloter til å håndtere disse avanserte flyene. Da er nok det russiske " begeret " fullt .Slik det nå ser ut ; så har Russland tre hovedfiender : USA , Norge og GB.

Det smeller snart ; tror jeg. Trolig i løpet av kommende vår. Vi må søke vår tilflukt i Herren - Adonai !

torsdag 2. februar 2023

Innlegg sendt norske aviser


 

Jeg har sendt dette innlegget til sju norske aviser ; men ingen av dem har tatt det inn. Men redaksjonene i disse avisene har nok lest innlegget mitt. ( klikker du på bildet blir det tydeligere ). Kan hende holder det !

Det er nå snart 81 år siden jeg ble født : Men jeg har aldri opplevd en slik tid som nå. Bibelens brikker er i ferd med å falle på plass. Alle de ting som Yeshua ramser opp som vil skje i de siste dager : Blir nå oppfylt. Det er bare kring 3 % av den norske befolkning som tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly. De aller fleste vet ikke hva som står skrevet i Skriften : Således kan de ikke tolke dagens hendelser.

Det er profeten Daniel som gir oss nøklene til å forstå hva som skal skje framover. Jeg tror - men vet ikke sikkert - at verdenskrig kan bryte ut primo april 2023. Blir det atomkrig : Så må vi alle gjennomleve 45 døgn av denne ( differansen mellom 1335 døgn og 1290 døgn ; slik Daniel forteller ). Så kommer opprykkelsen av de utvalgte. Vil dette skje i pinsehelgen 2023 ??

Verdenskrigen raser så videre på jord. Til slutt vil Russland sammen med Iran , Tyrkia og Libya gå til angrep på Israel. Disse kampene vil føre til at Israel er i ferd med å tape denne krigen og Yeshua setter igjen sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Det skal regne ild og svovel over Gog og hans hop !

Naboer forteller meg at de stort sett har sluttet å følge med på nyhetene i radio / tv : De orker rett og slett ikke å høre på all den elendigheten som daglig serveres - ikke minst fra slagmarken i Ukraina. Jeg kjenner også på et ubehag i kroppen : Vi vet ikke hvilke ubehageligheter som fremtiden vil bringe. Men Yeshua sa noe viktig til oss : - Rett eder opp ; for eders forløsning stunder til !