søndag 31. desember 2023

Spasertur i Sodoma


 

Bildet øverst viser svovelkuler som bare pirkes ut av fjellet og tennes med en fyrstikk . Bildet i midten viser det som trolig har vært en pyramide . Bildet nederst viser trolig en Ziggurat som er et tempeltårn .

Jeg har investert i en stor smart-tv der Youtube kan tas inn . Her har jeg vandret omkring i Jerusalem - det er så klare bilder og så virkelig at man skulle tro at jeg var tilstede der . I går tok jeg en lang spasertur opp Kedrondalen . Der er det laget en hellelagt sti med bredde på kring 1,5 meter . Et stykke oppe i dalen er 14 graver å se på venstre side . Når Yeshua kommer tilbake skal dette området bli rystet kraftig av et jordskjelv som deler området i to deler . 

Men det var Sodoma jeg skulle " spasere " gjennom i dag . Jeg fulgte noen yngre mennesker på deres vandring gjennom Sodoma og disse måtte nok ha høyere utdanning : De viste kjemiske formler for kalsiumsulfat - som var å finne der - og konkluderte med at det ikke har vært noe vulkanutbrudd på dette sted . Det er kring 3500 år siden Gud lot det regne ild og svovel over disse to byene ved Dødehavet . De mente at byene brant opp med en temperatur på 3000 grader Fahrenheit . Denne temperaturen førte til at fjellet ble helt porøst og de viste hvordan man bare kunne plukke steinene fra hverandre . De vasset i aske hele tiden . I fjellet kunne man pirke ut små hvite baller på størrelse med en golfball eller større - og dette var svovel . Stakk man en fyrstikk bort til denne ; så tok den fyr og liksom smeltet og rant bort .
På meg virker det som Sodoma var en større by med staselige byggverk . Disse turgåerne stoppet ved en stor statue som de mente skulle forestille en elefant .
En kjent norsk forkynner var der nede for noen år siden . Han var her og talte i en menighet og kunne fortelle at han tok jordprøver fra Sodoma med seg til Norge og fikk disse analysert . Resultatet ble slik : Ikke noe annet sted på jord har en slik konsentrasjon av svovel .
Vår Herre kommer til å bruke metoden med ild og svovel minst en gang til : Harmageddon-slaget .

torsdag 28. desember 2023

Underlig sammentreff mellom Lebesbymannen og Nostradamus


 
Øverst ser du bilde av Nostradamus og nederst foto av museet " Holmestova " som ligger et par steinkast fra vårt hjem . Denne ljorestova ble oppført kring 1555 : Nett samme året som Nostradamus utgav boken " Profetiene ". Boken hans inneholder 942 spådommer om fremtiden  : Det sies at mange av disse har gått i oppfyllelse . Nostradamus jobbet som lege i Provence i Frankrike , men var også astrolog . De som kjenner godt til denne boken mener at en av hans spådommer gjelder for 2024 : - Det vil komme enda et krigsutbrudd . Videre blir det hungersnød som  følge av en stor tsunami ; forteller han .

Lebesbymannen fikk sitt syn natten til 13 . november 1907 . Han " så " en stor flodbølge i Nordsjøbassenget som gjorde stor skade i flere europeiske byer som ligger ved havet og nevner London samt Kristiansand . Denne tsunamien fikk virkninger helt opp til Bodø - mente han . På samme tid så han at byer i USA stod i brann . 

Jeg har sett en video-snutt som var produsert i Russland der de viser virkningene av en " Poseidon " dommedags-torpedo . I denne videoen lar de atomladningen på 100 megatonn gå av i havet vest av de britiske øyer . Flodbølgen flommer over disse øyene og går ut i Nordsjøen . Skal denne atombomben ha størst virkning : Må den settes av på dypt vann . Den er konstruert nettopp for å lage en enorm tsunami .

Jeg har tidligere skrevet på denne bloggen : Skal Russland bruke sine atomvåpen ( de har det største arsenalet av slike våpen i verden ) ; så må de gjøre et overraskende A-angrep direkte mot USA . Da faller nok NATO mer eller mindre sammen . Poseidon-torpedoen kan brukes mot store havnebyer i USA - både på Østsiden og på Stillehavs-siden . I tillegg kan de bruke missil der ladningene oppdeles i opptil 10 mindre ladninger som selvstendig navigerer til sine mål (" Sarmat " også kalt Satan 2- missilet ) . Et slikt stort atomangrep vil føre til at himmelen får et mørkt teppe ; som hindrer solen å slippe gjennom og som fører til avlingssvikt med derpå følgende hungersnød . Yeshua nevnte at hungersnød vil inntreffe i de siste dager .

Russland vil bestå som en militær makt etter et slikt omfattende atom-angrep . Grunnen til denne slutning er at det nettopp er GOG , som utvilsomt holder til i Russland , som skal lede det siste og avgjørende slaget mot Israel . Her vil to tredjedeler av innbyggerne i Israel bli drept ( Harmageddon-slaget ) og Yeshua kommer tilbake til Jerusalem  De andre land som blir med i dette felttoget er : Tyrkia , Iran , Libya og Egypt . For noen uker siden ble det opplyst at Russland nå bygger ut en marinebase nettopp i Libya .

Om ovennevnte vil skje i 2024 : Vites ikke av meg . Jeg har gransket profeten Daniel i mer enn 30 år og kommet frem til at et slikt atom-angrep først kan komme våren 2027 . Så får vi se om Nostradamus eller undertegnede får rett ! Vi må også regne med at begge spådommene kan være feil .

Jeg diskuterte med sognepresten her for flere år siden ( før jeg meldte meg ut av denne frafallskirken ) om endetiden . Jeg fortalte at jeg trodde at Yeshua kunne komme tilbake til vår jord våren 2027 . Da svarte han ; som det også står i Bibelen : Den dag og den time vet ingen . Da svarte jeg presten : - Jeg snakker ikke om dag eller time men om årstid og år . Han ble da taus .


onsdag 27. desember 2023

Tanker om den himmelske fred


 Denne kjøredoningen kjøpte jeg i fjor fra Sverige . Om Russland skulle angripe Norge : Så vil de slå ut den elektriske strømmen . Da må man tenke alternativt - ingen pumper på bensinstasjonene virker da . Trehjulingen på fotoet lader jeg opp med aggregatet mitt og tilhengeren kan laste 60 kg . Således kan jeg kjøre på butikken ( med kontanter ) og kjøpe nødvendige varer - om slike fins der .

                                                                          --------------

Det fins to typer fred : Den jordiske og den himmelske . Jordisk fred kan defineres som mangel på krig . Bibelen forteller at den himmelske fred overgår all forstand . Vi mennesker har således ikke mulighet til å skjønne hva denne freden går ut på - men vi kan erfare den . Videre sier Guds ord at vi skal grunde på ordene i Skriften : Det er dette jeg prøve på i innlegget .

Himmelsk fred er ikke lett å finne i disse tider . TV-nyhetene forteller om de to store kriger som pågår nå og andre elendigheter både i Norge og ellers i verden . Her fins få gode nyheter som kan gi oss himmelsk fred . Jeg har fått oppleve denne tilstand noen få ganger i mitt liv . Her vil jeg fortelle om et slikt tilfelle som skjedde for snart åtte år siden . Jeg hadde en kompis som jeg ofte samarbeidet med . Han var ikke kristen , men jeg visste at han var syk og hadde vært på sykehus . En morgen våknet jeg til en ren himmelsk følelse : Det var virkelig usigelig godt å være menneske . Jeg hadde et ærend dit der denne mannen bodde og møtte han og vi kom i samtale - en meget god samtale ; der han fortalte at han skulle innlegges  på sykehus om to dager . Noen dager gikk og jeg fikk vite at denne kompisen var død .

Min erfaring er at himmelsk fred utløser en salig følelse i kroppen og den gir energi og velvære til deg . Vi husker at Yeshua stadig uttalte : - Fred være med dere ! Det var nok ikke jordisk fred han mente ; men den himmelske . Således er det viktig for oss mennesker å få være i den himmelske fred som overgår all forstand . Men slikt er vanskelig i denne Jammerdalen vi nå opplever .

Ja , hvordan kan man oppnå denne uforståelige freden ? Jeg tror at minst en forutsetning må være til stede : Tilgi alle sine fiender / motstandere . Derfor tar jeg ofte opp dette i mine bønner - der jeg nevner navnet på alle mine motstandere og fiender - og uttaler at jeg tilgir dem og til slutt ber jeg om velsignelse for dem . Jeg nevner navnet på både døde og levende personer . Alle har nok opplevd at mennesker har vært ufordragelige mot seg . Husk at ett av de 10 bud pålegger oss å tilgi vår skyldnere om vi selv skal få tilgivelse av vår skyld til vår himmelske Far .

Hva er det som skjer med kroppen når man opplever den himmelske fred ? Jeg vil her bare antyde en teori jeg har ; men kan nok ikke påberope meg noen fasit til dette spørsmålet . De lærde kan fortelle at kroppen selv produserer minst åtte ulike stoff som kan berolige deg og gi deg gode opplevelser : Ett av disse kalles dopamin . Det sies at disse stoffene er sterkere enn heroin . Jeg har aldri inntatt narkotika : Men det sies at de første gangene en person inntar slike stoffer ; så blir man henført til en himmelsk tilstand . Etter en tid blir man avhengig av denne Satans giften og vi vet hvordan slikt ender ; narko-vrak . Jeg har hørt en teori som sier at narkotika utløser den dopaminen som naturlig fins i kroppen . Den blir etter hvert brukt opp og man må ha narkotika for å fungere som menneske . Adrenalin er , kan hende , motstykket til dopamin . Vi vet at adrenalinet setter kroppen i kampberedskap . Kan det være så enkelt som at rester av adrenalin ikke forsvinner før du har tilgitt alle dine skyldnere ? Til slutt : Min " medisin " for å kunne oppnå himmelsk fred blir da å tilgi samt be for alle mine fiender / motstandere / skyldnere og be Gud velsigne dem samt be om å få oppleve den himmelske fred . Det fins nok en glideskala som går fra å ha det forferdelig vondt og opp mot den himmelske fred . La oss be om å få komme høyst mulig opp på denne skalaen ! Husk at Skriften også sier at din styrke skal være som dagen  .

onsdag 20. desember 2023

Sann kristendom utløser like holdninger


 Jeg bor på et nedlagt småbruk - her som jeg vokste opp . Vi har i alt , med smått og stort , seks bygninger som skal males . Derfor bør kona og jeg male hvert eneste år . Her er foto av den gamle låvebygningen vår som vi malte på i år . Til venstre ser du potetåkeren der vi dyrker slike uten sprøytemidler . Poteter du kjøper på butikken har fått minst tre sorter gift påsprøytet . Det kan bli potet-mangel i Norge utpå nyåret . Da må vi importere : Men myndighetene har nylig innført en ny tollsats på poteter slik at disse kan bli opptil 60 % dyrere. Det er nå i overkant av EN million mennesker i Norge som ikke har råd til å spise seg mette - og mange går sultne til sengs - forteller media .

Det stunder mot jul og man kan undres hvorfor vi feirer denne høytiden . Bibelforskere har funnet ut at Yeshua ble født medio september . Om vi virkelig skulle feire denne fødselsdagen : Så hadde Hans fødselsdato stått å lese i Bibelen . Men vi får bare følge med og få pinnekjøttet og kålrabistappen på kok den 24. desember i år også .

Jeg har observert over lang tid at sanne kristne får en rekke like holdninger til mange ulike spørsmål . Først og fremst står vi med Israel og det jødiske folk over hele verden . Det er bare kring 15 millioner av dem til sammen - hva er det når jorden nå har en befolkning på åtte milliarder mennesker ? Videre skyr vi sosialismen : Lebesbymannen uttalte at sosialisme er gudsfornekteri - og han hadde nok rett . Ser vi til Norge : Så er det ikke mange politiske parti for oss kristne å stemme på . Høyre og Arbeiderpartiet fører i realiteten tilnærmet identisk politikk : Den elektriske strømmen vår er overgitt til markedskreftene nede i Europa - de fastsetter den daglige prisen vi må betale for hver kilowattime . Norge blir mer og mer tilknyttet EU : Selv om to folkeavstemminger har sagt nei til denne unionen . Helsevesenet vår skal nå overgis til WHO : Hvis denne organisasjonen sier at alle skal vaksineres med en eller annen " gift " : Så vil nok ordensmakten sørge for at vi blir transportert til vaksine-lokalet . Da får vi støtte oss på Bibelen som sier at vi kan drikke gift uten å ta skade av det - om vi ber den Allmektige om slikt . For meg så fremstår Fremskrittspartiet som det beste alternativ for oss kristne - men jeg går ikke lenger til stemmelokalet .

Sanne kristne får holdninger slik at vi støtter også USA . Kan hende har dette sammenheng med at USA i lange tider har støttet Israel både med penger og våpen av ulikt slag . I skrivende stund etterfyller nå USA lagrene i Israel med både granater og bomber - den pågående Gazakrigen har selvsagt tappet lagrene i Israel . Videre forstår vi faren i våre vestlige land ved å slippe inn tusenvis av muslimer . Se bare hva som nå skjer i Sverige - det har også startet i Norge : Skyting på åpen gate og bygninger knust av dynamitt . Det vil ikke forundre meg om det ender med en borgerkrig i vestlige land - muslimer mot landets egne innbyggere .

MEN : Jeg tror at vi nærmer oss tiden da Yeshua kommer tilbake til jorden . Om jeg får rett : Så vil det hende mye i verden våren 2027 - men sikker kan man aldri være på slikt . Vi får studere videre ved å lese profeten Daniel og hva 1290 samt 1335 døgn innebærer .

Til slutt vil jeg ønske alle lesere av min blogg en velsignet god jul . Det jeg skriver blir lest i mange land 

lørdag 16. desember 2023

Den norske kirke og jødehatet


 Dette er foto av tidligere Johannes kirke i sentrum av Oslo . Søndag den 23. oktober i 1904 klokken 1127 kom et jordskjelv med styrke på 5,4 på Richters skala . Da stod presten på prekestolen i denne kirken og andre prester i mange andre kirker i Norge . Skjelvet kunne merkes helt nord til Namsos . Denne Oslo-kirken ble så skadet at den ble revet noen år senere . Det kommer stadig nye jordskjelv i Norge og det siste kom for noen uker siden i havet vest av Florø og hadde en styrke på 4,0 . Det ristet og skalv i mange boliger her på Vestlandet - men denne gangen merket vi intet.

Jeg ser på TV i dag at det er store demonstrasjoner i mer enn 20 byer i Norge til støtte for palestina-araberne . I Oslo ble den nye kvinnelige biskopen i Bjørgvin ( har sitt sete i Bergen ) intervjuet av TV 2 etter sitt innlegg under denne demonstrasjonen . Bispe-kollegiet har flertall av kvinner ( har de lest hva Paulus sier om slikt ? ) og de fremstår alle som jødehatere . Nå er det ikke denne skribenten som avgjør hvem som skal arve Guds rike : Men jeg har en mistanke om at jødehatere ligger tynt an i denne sammenheng . Man kan undres over hvor jødehatet kommer fra : Men Yeshua var selv jøde og levde hele sitt liv i Israel - han skal frelse oss troende . Mye av sitt virke hadde han i Judea og Samaria : Dette området har fått stedsnavnet Vestbredden . Ja , jeg mener bestemt at jødehatet kommer fra selveste Satan .

Media forteller oss i dag at 20 % av befolkningen i Norge ikke har nok mat og de går ofte sultne til sengs . Dette er en skam som norske politikere burde ta inn over seg . Da var det langt bedre at folket , og Bjørgvin-bispen , samlet seg i gatene og demonstrerte mot Støre-regjeringen . Jeg husker fra min historiebok i folkeskolen for 70 år siden : Der var et bilde av folk som stod i kø med små melkespann i hånden for å få gratis mat og melk . Dette hendte i de harde trettiårene da Norge var et lutfattig land . Nå er den norske pengebingen overfylt og landet vårt sender ut årlig 60 milliarder kroner i u-hjelp til andre land . Hvordan disse pengene blir brukt ; ansees som uinteressant for våre myndigheter .

Til slutt spør jeg : Når og hvordan vil Vår Herre riste denne vanstyrte og ukristelige nasjonen Norge ? Vil 23. oktober 1904 gjenta seg - eller bli langt kraftigere ? Både staten og kirken burde ristes og skakes så kraftig at både politikere og geistlige får øynene opp for deres misgjerninger . Nå kan du få opptil seks års fengsel for å be for et menneske med homofil legning !


søndag 10. desember 2023

Kan Skriften fortelle om Corona-vaksinen ?


 Johannes Åpenbaring forteller oss om de siste tider på jord . Denne åpenbaringen finner vi i Det nye testamente . Her er alt skrevet på gresk . Jeg behersker verken gresk elle hebraisk . Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk . Vi vet også at Yeshua snakket vest-arameisk som skal ligne mye på hebraisk . I dag er vest-arameisk nærmest borte : Men i et lite område i Syria snakkes fremdeles dette språket . Om man lytter til arameisk språk på Youtube og høre dem lese Fadervår : Så avsluttes bønnen med Amin .  Det var nettopp Yeshua som lærte oss å be denne bønnen . Han uttalte således Amin og ikke Amen på slutten av sine bønner - derfor gjør jeg det samme . Jeg pleier å sammenligne Amin lik enter-tasten på tastaturet til en datamaskin : Man må trykke enter for at noe skal skje !

Åpenbaringen 9 , 21 lyder slik :

" Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier " . En svensk prest fortalte at trolldom på gresk er " farmakeia " . Dette omtaler vi som farmacia eller apotek - noe som har med medisin å gjøre . Trolldommen som apostelen Johannes beskriver på denne måten er en medisin / vaksine som skal komme i de siste tider . Det kan være Corona-vaksinen .

Mord ser vi stadig i norske byer og enda mer i Sverige . Horeliv er det også mye av : Homoseksualitet ( sodomi ) kommer utvilsomt også under denne betegnelsen .

Tyveri er det mye av i Norge . I det siste skrives det at ungdommer stadig stjeler fra matvare-butikker . Men stortingspolitikere stjeler også . Disse har en årslønn på 1064.000,- kroner . Likevel har en av disse først stjålet et par solbriller . Han ble da sykemeldt en tid , men kom tilbake til Stortinget . Så stjal han matvarer fem ganger fra en butikk og politiet gav han da en bot på 15.000,- kroner . Da ble han sykemeldt påny . Andre Stortingsrepresentanter har tusket til seg ekstra penger ved ulike metoder . Stortingspresidenten måtte gå av og dessuten lederen i Kristelig Folkeparti . Men de sitter fremdeles på Stortinget frem til neste valg høsten 2025 .

Mange er døde av denne Corona-vaksinen . Jeg husker spesielt to unge kvinnelige sykepleiere som døde like etter at de fikk vaksinen injisert .Vaksiner fra denne leverandøren ble stoppet umiddelbart her i Norge . Men myndighetene våre forteller ikke hvor mange som er døde som følge av vaksinen og den norske regjering har vedtatt at slike opplysninger skal holdes hemmelig i 60 år .


torsdag 7. desember 2023

Kristen 1000-årsfeiring ledes av en muslim


 I 2024 skal Norge feire at det er 1000 år siden kristenretten ble innført i Norge . Dette hendte i Mosterhamn i 1024 i Bømlo kommune som ligger ved havet nord for Haugesund og hører til Vestland fylke . Kong Olav Haraldsson og bisp Grimkjell stod for denne seremonien ved Mostratinget . Man regner med at ved denne hendelsen ble kristendommen innført til Norge .

Jeg har vært i Mosterhamn og sett Moster gamle kirke . Det er også bygget et stort amfi - for mange år siden - der Bømlo teater har hatt fremvisning i mange år  . Man forsøker å holde tradisjonene vedlike i dette kystsamfunnet .

Det står å lese at Norge skal feire dette 1000-års jubileet i tiden 29. mai til 2. juni 2024 i Mosterhamn . Statsråd Kjersti Toppe fra Senterpartiet har oppnevnt en muslim til å stå i spissen for denne feiringen : Stortingspresidenten - som er innvandrer fra Iran .

Jeg mener at statsråd Toppe her fremviser en umusikalsk utnevnelse . Hvem hun skulle utnevnt til å lede denne 1000-års feiringen ; skal jeg ikke ha sterke meninger om . Men det burde være en sann og rettroende kristen .

Men når enkelte norske geistlige hevder at vår Gud - el Shaddai - og muslimenes gud Allah er den samme : Så går nok dette utmerket fint .

Tenk om det skulle feires en stor muslimsk begivenhet i Iran . Tenk om en kristen mann ble utnevnt til å lede denne feiringen . Nei , det kan ikke tenkes !

mandag 27. november 2023

Samband i ulvetider


 

Jeg skriver noen ord om mine muligheter for samband om fasttelefon og mobilnett faller ut . Kan hende kan dette være tips til andre . Det tar bare fire timer uten el-strøm før mobilsenderne faller ut . Vi har fiberkabel her og fasttelefonen samt data faller ut straks strømmen er borte . Hva gjør vi da om det oppstår brann eller man må tilkalle sykebil ?

Øverste bilde viser en mobil enhet for å få internett-samband . Denne må ha tilgang på nettstrøm : Men jeg har bærbart aggregat som kan brukes hvor som helst. Denne enheten fra Ice koster meg 300 kroner i måneden.

Bildet nederst til venstre viser to UHF-sendere kjøpt på Biltema ( 1200 kroner ) . Disse senderne benytter svært høy frekvens og man bør ha mest mulig fri sikt mellom operatørene . Max avstand oppgis til 12 kilometer - men med fri sikt kan de nå lengre . Alle kan operere slike sendere uten sertifikat . Jeg har opprettet en sambandsgruppe som har slikt utstyr her rundt Bergen . Vi kommuniserer om alt offentlig samband skulle falle ut . Utgangseffekten er på 0,5 watt .

De to senderne til høyre er VHF : Som går inn på det offentlige nødsambandet . Her må man gå opp til skriftlig prøve for å få sertifikat . Dessuten må man ha konsesjon fra Telenor . Slikt samband koster kring 600 kroner i året . Kona mi har også slikt VHF-sertifikat : Derfor har jeg to bærbare sendere med utgangseffekt på seks watt som gir samband over et stort område . Jeg er ofte på sjøen alene - derfor kan det være greit å snakke med kona . Tidligere kunne man bare få kjøpt slikt utstyr med utgangseffekt på to watt.

Videre har jeg en kraftig sender på 25 watt som jeg kan koble til bilbatteri . Det er en regel som sier at alle kan bruke VHF-sendere om det virkelig er nød . Således er det fritt frem for alle å kjøpe VHF-sendere . Men det er en meget nøyaktig prosedyre som kreves for å kalle opp på det offentlige nødnettet : Derfor må man ha VHF-sertifikat .

lørdag 25. november 2023

Oss corona-syke imellom


 Bildet ble tatt for noen uker siden . Min kone var med og rensket garn etter at dette fisket var avsluttet . Jeg benyttet et makrellgarn med en dybde på seks meter . Fangsten var bra : Makrell , stor sild og lyr . Nå skulle jeg fisket etter juletorsken : Men langvarig sykdom satte en stopper for dette . Klikker du på bildet så blir det tydeligere .

                                                                 ---------------------

Jeg skulle opereres ved et sykehus i Bergen den 1 . november . Noen dager før denne operasjonen ble jeg innkalt til dette sykehuset for undersøkelser . Der var jeg i kring fem timer og hadde samtale og prøver med tre leger og tre sykepleiere . Så reiste jeg hjem igjen . Fire dager senere skjedde noe underlig som jeg ikke har opplevd før : Kroppen min tok til å riste og skjelve og jeg ble etter hvert meget syk med en temperatur målt opp til 39,6 grader . Videre fikk jeg luftveis-problemer , mistet matlyst og fikk rennende avføring . Jeg har ikke oppsøkt lege på disse fire ukene : Men er nå på bedringens vei . Min kone ble nok smittet av meg og ble syk noen dager senere enn meg . Ingen av oss har tatt covid-vaksine eller influensa-vaksine noen gang . Vi lar kroppen løse slike problemer på egen hånd .

Jeg vet ikke med sikkerhet at vi ble smittet med corona ; men mye tyder på det . Mange er blitt syke her i kommunen som jeg bor . Skoler har stengt ned siden lærerne er syke . Dødstallene for Norge har steget til det dobbelte de siste ukene . Om jeg husker rett : Så er gjennomsnittet 73 døde personer hver dag i Norge .

Det er Vår Herre ( Adonnai ) som bestemmer over liv og død . Således er det Han som bestemmer om jeg skal leve videre - om noen måneder er jeg 82 år . Nå ser det ut som mitt liv går videre : Jeg takker Ham ! Min kone er også langt bedre .

torsdag 23. november 2023

Tanker om fremtiden


 Her har jeg kokt kjøttsuppe med mange ulike grønnsaker , flere typer løk og svinekjøtt. Det ble i alt 12 middager til oss to . Suppen er frosset ned i porsjoner . Direktoratet for sivil beredskap ( DSB ) gikk ut i media sist uke og endret sine anbefalinger. Før skulle norske husholdninger ha beredskap hjemme for å greie seg i tre døgn . Det nye rådet er at man må greie seg i en uke . Videre uttalte DSB at vi har krig på dørterskelen vår . Ukraina er ikke akkurat vår dørterskel ; mener jeg . Ellers er det min vurdering at vårt hjemlige beredskapslager må rekke til minst 14 dager . Dette fordi et radioaktivt nedfall her hos oss medfører at vi bør holde oss inne i minst 14 dager grunnet sekundærstråling fra omgivelsene .

Det er slett ikke usannsynlig at Donald Trump blir innsatt som president i USA 20. januar 2025 . Sist han hadde denne posisjonen : Vurderte han om USA skulle gi militær støtte til Europa om NATO kom i krig mot Russland . Europeiske ledere skalv i buksene før Trump endelig avgjorde at hans land ville støtte Europa i en slik situasjon . Kan hende vil Trump i sin andre periode som USAs president kutte støtten til Europa. Her i Norge bygger USA nå flere baser : Rygge , Sola , Evenes og Ramsund orlogstasjon . Videre har USA kring 1000 hær-soldater ved Skjold i Troms innland . Disse skal kjempe mot russerne sammen med Brigaden i NordNorge om krig bryter ut. Narvik sykehus er klargjort for å ta i mot skadde soldater .

Finland er nå medlem i NATO . Dette landet har et godt forsvar og finnene tenker beredskap i alt de foretar seg . Sverige er fremdeles ikke NATO-medlem og deres forsvar er like mye nedbygd som det norske . Om Donald Trump som president kutter støtten til Europa : Så står Norge , Sverige og Finland temmelig alene om russerne skulle finne på å angripe Skandinavia . Den russiske krigsmaskinen ville høvle over oss i løpet av kort tid - tror jeg . Lebesbymannen " så " noe underlig denne november-natten i 1907 : Franske fly var i luftkamp med russiske fly over sørlige deler av Norge og Sverige . Frankrike er medlem i NATO og har et sterkt forsvar . Er det dette landet som kommer oss til hjelp om russerne går til angrep på Skandinavia ?

Bibelen forteller om den kommende GOG-krigen som skal kjempes i de aller siste dager . GOG er utvilsomt en person og denne er nok russer . Kan hende er det president Putin - men blir han kastet ; kan det komme en enda mer aggressiv hauk som leder av Russland . Vi vet hvilke land som skal gå til angrep på Israel under Harmageddon-slaget : Russland , Tyrkia , Iran , Libya og Etiopia . Jeg har undret meg over at muslimske land som Libya og Egypt skal være med i dette siste angrepet på jord . Men brikkene begynner nå å falle på plass : For to uker siden ble det meldt at Russland bygger en marinebase i Libya . Fra før har russerne en marinebase i Syria like nord for Libanon .

onsdag 15. november 2023

Stortinget : Jødehatets høyborg


 Dette er et flyfoto av Stortinget i Oslo . På Løvebakken til venstre ser du tydelig Satans tegn - en X . Mange av stortingsrepresentantene har i utstrakt grad bedrevet økonomisk jukseri for å berike seg selv . Men de smetter unna : kan hende må de tilbakebetale noen tusen kroner . Selv den tidligere lederen i Kristelig Folkeparti har jukset økonomisk og måtte gå av .De har en årslønn som ligger langt over en million kroner : Likevel driver de med fusk og fant . Den tidligere partilederen i partiet Rødt stjal et par solbriller sist sommer . Han prøvde lenge å bortforklare det hele ; men video av hendelsen avslørte ham . Nå i oktober og november har han stjålet matvarer fem ganger fra enn dagligvarebutikk i Oslo . Partiet Rødt er det mest Israel-fiendtlige partiet i Norge og der blomstrer jødehatet .

Statsminister Støre ringte Irans leder for noen dager siden . Videre har Norge stadig hatt kontakt med Hamas i Gaza . Således pleier Norge kontakten med Israels største og verste fiender . Det gikk fem dager før Støre ble presset til å uttale at Hamas er en terror-organisasjon . Norge har hatt lederen i giverlandsgruppen til Palestina - således har landet vårt vært sentralt plassert i økonomisk støtte til disse araberne . Mye av disse pengene er brukt til å kjøpe tusenvis av raketter som er avfyrt mot Israel . Videre har Hamas bygd et omfattende nett av tunneler : Her har det gått med mye sement . Flere av de øverste lederne av Hamas bor på luksushotell i Qatar . De sies å ha 11 milliarder på bok .

Jødehat går alltid ut over haterne . Arbeiderpartiet hadde en kvinnelig nestleder fra Rogaland som stilte på Stortingets talerstol med palestina-skjerf . Vår Herre glemmer intet : Hun hadde også tusket til seg skattepenger ulovlig og måtte gå av som både statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet . Den andre nestlederen i Ap fra Trøndelag var statsråd og søkte audiens hos kong Harald . Han ville at Grunnloven skulle endres slik at kongen ikke lenger skulle tilhøre den evangelisk-lutherske tro . Kongen nektet dette . Selv er denne Ap-mannen borgerlig konfirmert . Det har gått dårlig for denne trønderen : Han måtte trekke seg grunnet hans affærer med unge jenter . Nå er han også ute av Stortinget .

I går observerte jeg at flere stortingsrepresentanter fra partiet Rødt og Miljøpartiet de grønne hadde på seg palestina-skjerf inne i Stortinget . Der skulle de debattere om Norge skulle anerkjenne Palestina som egen stat . Denne saken er nå utsatt .

Vi kan slå fast at Norge er ett av de verste land i verden når det gjelder jødehat . De to TV-kanalene samt mange aviser har gjennom tiår fóret leserne med dette jødehatet . Når leserne heller ikke kjenner innholdet i Bibelen : Så blir de fleste påvirket til å bli jødehatere selv .

Rekylen kommer fra Vår Herre før eller senere mot Norge . Den kan bli uhyre kraftig - tror jeg .


tirsdag 7. november 2023

Dagene blir nå forkortet - tror jeg


 Dette bildet viser ledelsen av Hæren på Østlandet . Den gang var jeg ung offiser og er merket med rødt merke i bakerste rekke . På bildet var jeg sambandssjef for en brigade ( 5133 soldater ) som ble oppsatt på Elverum . En av brigadesjefene i fremste rekke er oberst Reidar Kvinge . Han hadde både flyvingen og fallskjermvingen på sin uniform samt kompani Linge på sin skulder . Da kaptein Martin Linge ble skutt og drept under Måløy-raidet : Ble Reidar Kvinge ny sjef for kompani Linge . Oberst Kvinge var fra Masfjorden i Hordaland - samme bygd som min mor kom fra  ( klikker du på bildet blir det tydeligere ).

                                                             ---------------------

Jeg har skrevet tidligere at Israel kommer til å ta full kontroll over Gazastripen ned til Wadi Gaza og aldri trekke seg ut derfra . Dette utgjør om lag halve arealet av Gaza . I natt lyttet jeg på radiosendingene og fikk høre at statsminister Netanjahu kunne fortelle nettopp at jødene ville bli stående der . Israels grense er beskrevet i Bibelen og i sør til " Egyptens bekk " på Sinai - som utvilsomt er Wadi Gaza . Ja , den hellige Skrift er sann !

Når jødene har fått full kontroll i Gaza : Må de også rydde bort Hizbollah-terroristene i Libanon . Da må de også legge dette konkurs-styrte landet under seg .

De har vært mye opptøyer også på den såkalte Vestbredden siden angrepet på Israel 7. oktober . Det sies at kring 200 palestina-araberere er drept der den siste måneden . Her må også jødene ta full kontroll og avvikle denne verkebyllen innen Israels reelle grenser -  fastsatt i Bibelen .

Iran har utviklet en ny taktikk . De sender ikke sine missil fra Iran til Israel ; men plasserer disse i Jemen og får militsen der til å sende dem mot Israel . Disse kraftige missilene samt droner har kurs mot badebyen Eilat . Heldigvis har disse våpnene blitt skutt ned i luften .

Det er en åndskamp vi nå opplever : Jødedom  / kristendom mot islam . Satan blir mer og mer hysterisk og skjønner at hans dager på jorden er talte . Men det kommer til å bli beintøft å være menneske på jord i denne Trengselstiden . Bibelen forteller at en fjerdedel av menneskeheten vil omkomme . Det vil si to milliarder mennesker . To hovedfaktorer er nok årsaken til dette : Hungersnød og atomkrig .

Jeg undrer hvor langt vi er kommet ut i dagenes ende . Det vil ikke forbause meg om det snart er 3,5 år til Frelseren er tilbake i Jerusalem .

tirsdag 31. oktober 2023

Trøst , trøst mitt folk - sier Herren


 Dette er en enkel liten kirke inne i en fjord kring fire mil fra mitt hjemsted . Den gang denne kirken ble bygget : Så forkynte prestene Guds ord klart og rent . I dag vier og velsigner de slike som bedriver " skammelig utukt ". På denne måten forteller dagens geistlige at Bibelen er usann : Det som hendte i Sodoma og Gomorra er tøys og tull . Biskopene i Den norske kirke ( kvinnene er der i flertall - har de lest apostelen Paulus ? )  er rett og slett jødehatere . Politikere flest har tatt parti med palestina-araberne . Det gikk fem døgn etter Hamases angrep på Israel den 7. oktober før statsminister Støre greidde presse frem at dette er en terror-organisasjon . Videre vet vi at Norge ( Tromsø ) har hatt kontakt med Hamas etter deres angrep på Israel . Russland har denne høsten definert Norge som et uvennlig land . Nå gjør nok Israel det samme .

Jeg prøver å følge med på den militære utviklingen i Midtøsten : Men det dukker stadig opp falsk info . USA forflytter sine styrker nærmere Israel . Et nytt US-hangarskip ligger nå i Rødehavet og skal etter sigende gå inn i Middelhavet . Da har USA tre hangarskipsgrupper utenfor Israel - en enorm slagkraft . Videre sender USA jagerfly mot Syria og bomber iranske stillinger der . Hizbollah i Libanon sender daglig raketter mot Israel - som svarer tilbake med flyangrep og artilleri-ild . Hamas har fremdeles raketter til rådighet som sendes mot israelske byer . Det er soleklart for meg at Israel er forpliktet til å knuse Hamas en gang for alle . Jeg vurderer det slik at jødene må annektere Gaza helt sør til Wadi Gaza som ligger midt på denne stripen . Gaza er 45 kilometer land og åtte kilometer bred .

I dag har det kommet frem at president Putin truer med å gå inn på Gazastripen og kjempe mot jødene . Jeg tror at har har mer enn nok med den krigen han fører i Ukraina . Om ikke dette er nok : Så truer også president Erdogan i Tyrkia med det samme . Han har visstnok fått bygget et sykehus i Gaza .

Norsk media har drevet med utstrakt jødehat i flere tiår - både aviser og tv-selskaper . Jeg har fått nok av slikt og sagt opp alle verdslige aviser : Det er klart at jeg ikke betaler for å lese slikt ondskapsfullt vrøvl . Da jeg sa opp Bergens Tidende : Så tok jeg kontakt med avisen og fortalte dem at jødehat kun går ut over hateren (  tidligere har de vært her hos meg med journalist og fotograf to ganger for intervju ). Like etter at jeg sa opp mitt abonnement ; måtte avisen si opp mange ansatte grunnet fall i antall abonnenter samt mindre reklame-inntekter .  Ja , hvor kommer dette forferdelige jødehatet fra - spør jeg .

Det sies følgende her i Norge : Kun tre prosent av befolkningen tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly . Da får vi som tror dette trøste Herrens folk !


lørdag 21. oktober 2023

Hvorfor venter israelerne med å gå inn i Gaza ?


 Tusenvis av amerikanske soldater lander nå i Israel . På bildet ser du soldater fra USA som nettopp har landet med en Hercules maskin på en grus-plass i Israel . Videre har USA ført inn tunge kjøretøy med rakettsystem ( Patriot ) for å skyte ned innkommende missil mot israelsk jord .

Det ser ut for meg at Israel venter med å gå inn i Gaza fordi landet venter på soldater og materiell fra USA . 500 US-soldater har nådd helt frem til Gaza-grensen . Det var slett ikke tomme ord president Biden kom med : Han lovet full støtte til Israel . Det land som angriper Israel : Angriper også amerikanske soldater - altså USA . Slikt vil få enorme konsekvenser .

Siste døgn har israelske kommandosoldater vært inne i Gaza og likvidert en fremtredende Hamas - kommandør Moussa Nasser . Han hadde plassert seg i et avsidesliggende hus med en vaktstyrke . Men jødene nedkjempet vaktene og likviderte denne viktige Hamas-mannen . Om jeg har oppfattet det riktig : Så hadde denne mannen på seg et smykke som sendte informasjon til israelerne . Vi vet at lignende har hendt for mange år siden : En kommandør i Hamas ble likvidert fordi jødene hadde plassert en sprengladning i mobiltelefonen hans .

USA er et NATO-land . Da kan man spørre : Om / når USA kommer i krig inne i Israel ; hva da med de andre land som er tilknyttet denne alliansen ? Kommer disse land også i krig på israelsk side ?

Kommer det til stor-krig i Midt-Østen : Så vil det gå hardt utover de land som angriper Israel . Libanon er allerede på konkursens rand . Angriper Hizbollah jødene med full styrke ( de har et enormt antall raketter som kan nå hele Israel ) så blir Beirut knust . Mindre kamphandlinger pågår allerede på denne grensen . Om Iran sender missil mot Israel : Så blir dette landet krydret med missil fra USA og Israel .

Etterord : Nå i kveld ser jeg at 10.000 amerikanske soldater har landet i Saudi-Arabia . Vi vet at Iran og Saudi-Arabia er bitre fiender . Dette taler for en storkrig i området og at USA samt Israel kan gå til angrep på Iran for å stoppe atomvåpen-prosjektet til iranerne .

torsdag 19. oktober 2023

Klargjøring for angrep på Iran ?


 Jeg tror at USA og Israel nå klargjør for angrep på Iran . To hangarskipsgrupper er ankommet kysten av Israel . Videre har andre krigsskip kommet dit med VTOL-fly og angreps-helikopter . Store strategiske bombefly er flyttet fra USA til Storbritannia . Disse har nok A-våpen om bord samt " bunker-boosters " : Svære bomber med 1000 kilo med TNT for å knuse ned i fjellhaller . Vi vet at Iran anriker uran dypt nede i fjellet . Enten har Iran atombomber allerede eller så er det like før .

USA har sendt i all hast våpen av flere sorter til Israel . Jeg ser at tungt US-artilleri allerede en plassert inntil Gaza-stripen . Om Hizbollah gjør et stort rakett-angrep mot Israel : Så blir selvsagt dette angrepet besvart - fra Israel og gjerne US-hangarskip - mot Libanon . MEN : Jeg tror at dette vil føre til at USA / Israel da går til et storstilt angrep på Iran . De store US-bombeflyene i England skal nok benyttes til dette . Vi vet at de jagerflyene Israel har må etterfylle drivstoff i luften for å nå frem og tilbake fra Iran . Er det like før Damaskus blir knust - slik Bibelen forteller ? Iran har styrker inne i Syria .

En helt annen og alvorlig sak er hva Tyrkia nå har foretatt seg - noe jeg ikke har hørt fra norsk media .. President Erdogan gikk først ut med sin støtte til palestina-araberne . Da de to store US-hangarskipene nærmet seg kysten av Israel : Igangsatte Erdogan en stor marineøvelse der han visstnok sender sine krigsskip mot de amerikanske krigsskipene . Både USA og Tyrkia er NATO-medlemmer . Ja , da kan det ende med at to NATO-land kommer i krig med hverandre .

Russland har samarbeidet med Iran i flere tiår . Russland kjøper angrepsdroner fra Iran . Vi ser nå et mønster i det som peker mot det fremtidige slaget på Harmageddon . Der skal Russland , Tyrkia , Iran , Libya og Etiopia angripe Israel . Men dette store slaget er det nok noen år til - tror jeg .

onsdag 11. oktober 2023

Vil Gud nå opprette Stor-Israel ?


 Dette er kart som viser de tolv israelske stammer slik det var på Bibelsk tid .

Men Skriften forteller hvor stort Israel skal være og grensene blir slik : Fra " Egyptens bekk " på Sinai ( en såkalt wadi som vanligvis er tørr men flommer stor ved styrtregn ) , til Jordanelven , til Middelhavet og helt opp til elven Eufrat . Dette innebærer at Israel vil legge under seg Libanon og deler nordover av Syria . Bibelen sier også at Damaskus - hovedstaden i Syria - vil bli knust . Klikker du på kartet så blir det tydeligere .

                                                                      ----------------

Krigen raser nå i Gaza etter terrorangrepet mot Israel fra Hamas . Jeg tror at jødene nå vil okkupere Gaza og forbli der . Israel hadde en enklave inne på Gaza-stripen ; Men trakk seg helt ut i 2005 . Hizbollah i Libanon , som blir støttet av Iran , har sendt noen raketter mot Israel og jødene har besvart denne ilden . Videre har Hizbollah sendt  både raketter og artilleri-granater mot en israelsk sambands-sentral på en høyde på Golan . Denne høyden ligger like ved den fraflyttede syriske byen Quneitra . I dag meldes det at raketter har blitt skutt inn fra Syria mot mål i Israel . Om dette utvikler seg : Så kan Israel få en trefrontskrig : Gaza , Libanon og Syria . Derfor har jødene nå mobilisert hele 380.000 soldater i tillegg til de soldater som nå er inne til førstegangstjeneste . Denne tjenesten er tre år for menn og to år for kvinner - så langt jeg vet .

Det er Iran som ligger bak og støtter både Hamas , Hizbollah og Syria . Det er også godt samarbeid mellom Russland og Iran . President Putin har nylig vært på besøk i Iran og russiske ingeniører har vært i Iran i mange år . Russland kjøper kamp-droner fra Iran . Det hevdes at den russiske utenriksminister Lavrov har vært på tre møter der representanter fra Iran og Hamas var til stede . Lederen på Vestbredden , Mahmoud Abbas , skal nå besøke Moskva . Jeg tror at de avanserte rakettene , som Hamas skyter inn i Israel , er produsert utenfor Gaza . Hvordan er disse rakettene i tusentall smuglet inn i Gaza ? Enten har de kommet inn via Sinai ( egyptisk territorium ) eller sjøveien . Jeg tror på det første alternativet .

Om vår Allmektige Gud er i ferd med å opprette det Stor-Israel som bibelen beskriver : Så vil jødene underlegge seg Judea og Samaria ( Vestbredden ) og nulle ut styret til palestina-araberne over dette området . Da vil nok jødene knuse de to moskeene som ligger på Tempelplassen og bygge det tredje tempel .

Ja , vi lever nå i høy-profetiske tider . Det har nettopp vært to store jordskjelv i Afghanistan . Vi har krig og rykter om krig og hungersnøden kommer nok . Den har  kommet til Gaza og kommer snart til flere land - tror jeg .

søndag 8. oktober 2023

El Shaddai styrer krigshandlingene i Midt-Østen !


 Da jeg først hørte om at Hamas hadde angrepet Israel igjen med flere tusen raketter : Så tenkte jeg at Mossad her har sovet . Ja , det har nok denne etterretningsorganisasjonen også gjort - men det er med Herrens vilje . HAN styrer alt helt til Yeshua igjen setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem - da starter 1000-års riket .

Israel feiret Yom Kippur 6. oktober ( den store forsoningsdagen ) som er den helligste av alle dager i Israel . For nøyaktig 50 år siden startet den første Yom Kippur krigen der araberland helt uventet angrep Israel - men de tapte denne krigen . Nå har vi således den andre Yom Kippur krig .

Det sendes tusenvis raketter fra Gaza til mange byer i Israel - herunder også Jerusalem . I Bibelen kan vi lese at Herren bor på Sion - som er et høydedrag i Jerusalem . Således angriper Hamas-terroristene Herren . Slikt vil utvilsomt få store konsekvenser for disse muslimene.

Den russiske utenriksminister Lavrov har hatt tre møter med Iran der også Hamas var til stede . Det er disse land som har forsynt Hamas med raketter . Vi vet at når GOG-krigen starter : Så er det Russland sammen med Tyrkia , Iran og Libya som skal angripe Israel . På denne måten er det helt naturlig at Russland nå engasjerer seg på terroristenes side . Når krigen raser i Israel ; så blir fokuset tatt bort fra den blodige krigen i Ukraina - det passer nok russerne .

Det er fare for at Hizbollah også kan starte med å skyte raketter mot Israel i nord . Det sies at denne terror-organisasjonen har flere tusen raketter til disposisjon . Små kamper har allerede startet der . På denne måten er det fare for at Israel kan få en tofrontskrig - noe som blir vanskelig for Israel . Skulle Syria angripe mot Golan : Så har Israel en trefrontskrig .

Iran har hatt russiske ingeniører i landet i mange år og landet har skaffet seg interkontinentale missil . Sentrifugene for anriking av uran har gått lenge nede i dype fjellhaller i Iran . Noen mener at Iran alt har atomvåpen . Skulle Iran sende missil mot Israel : Så bryter helvete ut . Men Israel har avanserte anti-raketter som kan nøytralisere innkommende missil .

Israel har mobilisert sine reservestyrker . Det tar kring ett døgn før de er kampklare . Det israelske Luftforsvaret angriper nå mål i Gaza - og jødene sender melding på mobiltelefon til innbyggerne der om å komme seg unna . Israel går nok inn i Gaza med stridsvogner og følge-infanteri . Statsminister Netanjahu sier at Gaza by skal knuses . Ja , det blir nok også gjort .

Det er min mening at islam og jødedom / kristendom er en åndskamp som alltid vil føre til konflikter . Israel er det eneste demokratiet i Midt-Østen : Islam og demokrati går heller ikke i hop . Ja , bare se hva som nå skjer i Sverige . Først når Yeshua igjen setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem : Vil det bli fred i verden . Det kan skje om 4-5 år .


fredag 6. oktober 2023

Jeg øyner en ny fare i Europa


 Vi kaller det borgerkrig , men på engelsk heter det civil war - kan hende er det en bedre beskrivelse av dette fenomenet . I Sverige ser vi starten på en borgerkrig der uskyldige skytes og bygninger sprenges nesten daglig . Det sies at det finnes 30.000 slike terrorister ( les : innvandrere eller barn av slike ) i dette landet . Der fins kring 50 " no - go - soner " der politiet må ha store forsterkninger for å kunne gå inn . Svenskene prøver å flytte til områder der de føler seg tryggere mot slik terrorisme .

Politiet strekker ikke til i kampen mot disse gruppene . Nå går statsministeren i Sverige ut og forteller at det svenske forsvaret også skal benyttes for å stoppe denne alvorlige kriminaliteten . MEN : Det svenske forsvaret er like mye nedbygd som det norske . Hæren er blitt en skygge av seg selv - i Norge redusert fra 13 brigader til en . Sjøforsvaret holder som kjent til på sjøen og Luftforsvaret i luften . Da har vi Heimevernet igjen som er redusert til 40.000 soldater her i landet . Som du ser : Så mangler HV ammunisjon til sine håndvåpen .

Disse innvandrer-gruppene kommuniserer med sine mobiltelefoner . Om de organiserer seg bedre : Så kan de bli en alvorlig trussel i flere land i Europa - herunder både Sverige , Tyskland og Norge . Jeg vurderer det slik at denne terroren er en form for geriljakrig ; og slikt er nesten umulig å stoppe for et samfunn . Om vi husker tilbake til Vietnam-krigen så hadde USA store problemer med slik gerilja . Om dagen arbeidet bøndene på sine rismarker og når det mørknet gikk de over til gerilja-virksomhet . Vi vet hvordan det gikk : USA måtte trekke seg ut fra Vietnam med halen mellom beina . USAs hær og luftforsvar greidde ikke denne oppgaven . Frankrike har også hatt store problemer med den muslimske delen av sin befolkning . De har fått store ødeleggelser i flere byer .

Tenk om vi får " svenske tilstander " i byer som Oslo , Stavanger , Bergen og Trondheim . Politiet som nå blir nedbemannet som følge av statsbudsjettet : Har ikke mulighet til å løse slike terror-handlinger . Heimevernet blir nok da satt i beredskap : Men de kan ikke bruke skarp ammunisjon mot sivile - om de skulle få has på dem . Nei , gerilja-krig er umulig å kjempe mot for både politi og forsvar .

Sverige har tatt i mot svært mange flyktninger opp gjennom årene - Norge langt mindre . Mange av disse er muslimer . Det er min mening at islam og demokrati ikke går i hop . Se til de land som disse flyktningene kommer fra : De er alle diktaturer , ja uhyre strenge diktaturer . Borgerkriger raser også mellom muslimske land - shia mot sunni . Syria er svært utbombet og både Vesten og Russland er med på å legge byer der i grus .

Således er det ikke bare Russland vi kan frykte . Vi har en indre fiende som kan lede til " civil war ". Vi vet ikke når denne " krigen " bryter ut her hos oss - svenskene er midt i den og langt verre kan den bli - og uløselig .

tirsdag 3. oktober 2023

Storbritannia sender soldater til Ukraina


 På denne vesle flekken på jord levde jeg mine første år - og her har jeg mitt naust . Bygningen til høyre er det gamle meieriet . Her leverte småbrukerne sin melk morgen og kveld . Noen bar den på ryggen i spann og andre hadde kjørelag der melkespannene ble transportert med hest og vogn . Bak meieriet står ishuset : Om vinteren skar de isblokker fra et vann i nærheten , kjørte disse ned i ishuset og la bark og sag-rubb mellom dem . Det forhindret at isen smeltet i sommervarmen . På slik måte kjølte meieristen ned melken som ble transportert med dampbåt hver morgen til byen  ( klikker du på bildet blir det tydeligere ).

                                                            -----------------------

Storbritannia har vært vertskap for ukrainske soldater der de har fått soldat-opplæring . Her har også Norge bidradd med instruktører fra vårt Heimevern . Senere har også ukrainske soldater vært i Norge for opplæring . Men nå bryter NATO-landet Storbritannia en ny barriere : De sender sine soldater inn i Ukraina . Russland svarer at disse britiske soldatene blir legetime mål i denne krigen . Da er vi ikke langt unna en direkte krig mellom NATO og Russland . Det er bare et spørsmål om tid før vi ser starten på 3. verdenskrig .

Russland skal nå mobilisere ytterligere 140.000 soldater . Disse skal ikke settes inn i Ukraina-krigen . Ja , hvor skal de da settes inn ? Russerne frykter nok en konvensjonell krig der NATO går inn i russisk territorium . Russerne har bygget opp en ny base nær Finlands grense med 4000 soldater . De forbereder seg nok på en bakke-invasjon fra Norge / Finland / Baltikum . Norge har i lang tid hatt hær-soldater i Baltikum .

Vi kristne må ikke frykte noe som helst . Frykt og angst er som en gift for kroppen vår : Vår Frelser sa stadig at vi ikke må frykte . Vi må holde de 10 bud til punkt og prikke - da pådrar vi oss ikke mer synd enn vi hadde fra før . Når noe skjer her i landet : Så spør jeg meg selv hvorfor dette skjedde - holdt opp mot de 10 bud . Ofte får jeg svar - men ikke alltid .

Her er et eksempel : I Vestland fylke er det 43 kommuner . Seks av disse kommunene vil få de meget vanskelig i kommende tider : Alver , Ullensvang , Lærdal , Ulvik , Askøy og Askvoll .

søndag 24. september 2023

Til israelere som leser min blogg


 Dette er et foto fra byen Sodoma som ligger ved Dødehavet . Denne byen samt byen Gomorra ble totalt ødelagt av Herren . Årsaken til dette var såkalt sodomi : De drev med seksuell aktivitet med samme kjønn . Jeg kjenner til at Tel Aviv er en av de verste byene i verden når det gjelder sodomi . Kan hende er dette en av årsakene  til at Herren utsetter det lille landet Israel med kriger , terror og drap .

                                                                           ------------------

Bibelen forteller at Gud brukte ild og svovel for å utslettene byene Sodoma og Gomorra . Atter en gang skal han bruke samme fremgangsmåte : Ved det siste store slaget på Harmageddon - sletten.

Alle som ikke er jøder er hedninger - i følge Skriften . Således definerer jeg meg selv som en hedninge-kristen . Jeg tror at Yeshua har vært på denne jord . Selv sekulære historieskrivere fra oldtiden forteller om Yeshua som gikk om kring i Bibelens land . Det er klart at dette mennesket har vært i Israel : Men jødene venter på hans første komme og vi kristne venter på hans andre komme .

Det er vår allmektige Gud - El Shaddai - som nå styrer oss i disse siste dager der krigen i Ukraina raser . Jeg tror at det slett ikke er mange år igjen før Messias setter sine føtter på Oljeberget påny - kanskje i 2027 eller 2028 . Jeg tror videre at president Putin er GOG som er beskrevet i Bibelen og at tidligere president Trump er Antikrist som trolig blir gjenvalgt som president i USA for en ny periode .

Bibelen forteller at det er Gud som drar GOG etter kjevene for å angripe Israel sammen med flere land : Tyrkia , Iran og Libya . Hensikten med dette angrepet er å tilrøve seg verdier fra Israel . I praksis vil dette si olje og gass som Israel produserer i Middelhavet. Jødene har allerede undertegnet kontrakt med EU for å levere gass og olje til dem . Dette vil nok Russland setter en stopper for ; slik at de får solgt sine egne lagre og sette Europa i en energikrise .

Om ovenstående er korrekt : Så kan vi trekke noen konklusjoner . Flere land vil da være intakt militært sett : Russland , Tyrkia , Libya og Israel . Om Israel hadde blitt angrepet tidligere av atomvåpen : Så ville ikke GOG-hopen gått til angrep på Jødestaten . De vil ikke få radioaktiv stråling på egne soldater . Hvordan det har gått med andre land på denne jord på dette tidspunkt : Vet vi intet om - kan hende har en ny verdenskrig funnet sted .

Harmageddon-slaget blir nok et stort panserslag på denne svære sletten : Israel er et av de land i verden med flest stridsvogner . Jødene skal være i ferd med å tape denne krigen og svært mange israelere vil bli drept : Da setter vår allmektige Gud inn sine krefter . Han lar det regne ild og svovel fra himmelen mot GOG-hæren ; nett som han gjorde i Sodoma og Gomorra . Da kommer det store jordskjelvet i Jerusalem og Kedron-dalen skal deles i to deler og Yeshua setter igjen sine føtter på Oljeberget - tror jeg .

Blir Donald Trump gjenvalgt som president om litt over ett år : Så er det trolig at ovenstående er korrekt . I motsatt fall har jeg tatt feil .

Gud velsigne dere innbyggere i Israel !


lørdag 23. september 2023

Folk i matkø for å få gratis mat


 Den lange køen for å få gratis mat utlevert i Kristiansand . Norge er et av verdens rikeste land ; likevel har folk ikke penger til mat . Men Norge topper også en annen statistikk : Et av de land med flest selvmord i forhold til folketallet . Når man forkaster kristendommen og bedriver utstrakt jødehat : Så går det nedenunder med nasjonen vår .

                                                                    ------------------

Her i området jeg bor er det flere broer og mange tar selvmord ved å hoppe ut fra den høyeste av disse . Kommunen har presset på for å få vegvesenet til å sette opp høyt rekkverk på denne broen , men denne etaten påstår at de ikke har penger til å sette opp en slik sperre . De har heller ikke penger til å reparere alle slag-hull i veiene . Stadig må jeg bremse ved de største hullene for ikke å få skade på bilen min . Vårt kjære land er blitt fullstendig vanstyrt . Ja , ugudeligheten i landet fører rett til udugeligheten .

Sevastopol er hovedkvarteret til den russiske Svartehavsflåten . Ukrainerne har fått fulltreffer i bygningen som huser de øverste russiske offiserene og  det sies at mange er drept og såret der . President Putin vil nok ta hevn og atomvåpen kan være en mulig utgang - tror jeg . Det sies også at russerne fikk inn fulltreffer på en Leopard stridsvogn og en av mannskapet overlevde . Han kom ut og snakket tysk : - Ikke skyt meg ; jeg tilhører det tyske forsvaret ! Om dette er sant så er NATO-land i direkte kamp mot russerne.

Som før nevnt pågår en stor marineøvelse i polhavet der ubåter fra flere land sies å delta : USA , Storbritannia , Frankrike - samt Russland og Kina på den andre siden . Så langt har det ikke kommet noen meldinger fra denne øvelsen .

Til slutt vil jeg ønske alle israelske lesere av min blogg velkommen . Jeg er jødevenn og tar daglig med Israel i mine bønner . Ja , jeg ber også om fred for Jerusalem . Denne byen er sentrum for begivenhetene i verden : Herren ( Adonnai ) bor på Sion !

mandag 18. september 2023

Verden gjør seg parat til fullskala-krig


 USAs største reaktordrevne ubåt " USS Florida " la til kai i Grøtsund nær Tromsø sist torsdag . Denne ubåten har således atom-fremdrift og har nok også missil med atomladning om bord . Ved denne norske kaien får ubåten forsyninger samt skifte av mannskap . Den store russiske nordflåten har sin base nær norskegrensa - og der har mange nye russiske ubåter sin hjemmehavn . Om USA eller øvrige NATO-land skulle bli utsatt for  atomangrep fra Russland / Kina / NordKorea : Så vil disse amerikanske ubåtene slå tilbake med et A-angrep mot fienden straks . Det er tydelig at norske farvann blir mer og mer aktuelt for USAs krigsskip . Mens jeg sitter og skriver dette innlegget : Så melder NRK TV at russerne nå starter en stor marineøvelse i Polhavet der 10.000 soldater skal delta . Det er bare " gnisten " som mangler før atom-helvetet er på gang . Frankrike og Storbritannia har også ubåter i våre nordlige farvann .

                                                                     ----------------------

Russland omgrupperer sin landmakt også . De bygger opp en ny hær-base nær finskegrensa der 4000 soldater inngår i en mobil styrke . Finland har nylig blitt NATO-medlem : Så dette er nok et strategisk trekk i denne forbindelse . Russland har hentet ut store styrker fra Kola-halvøyen ; slik at det bare er igjen kring 20 % av de soldatene som tjenestegjorde der tidligere . De øvrige er sendt til " kjøttkverna " i krigen mot Ukraina . Dette tyder på at russerne ikke har tenkt på et konvensjonelt angrep mot Norge i nord i denne omgang .

President Putin har nylig hatt besøk av lederen i NordKorea . Han kom i pansret jernbanevogn til østre deler av Russland . Han besøkte flere militære anlegg , sammen med Putin : Utskytning av missil og inspeksjon av nye jagerfly. NordKorea er en atommakt og de trenger gjerne hjelp med å forbedre sine interkontinentale missil med atomstridshode . Videre har landet fått lovnad om flere store ubåter fra Russland . Tidligere har NordKorea fått et 50-talls gamle ubåter fra russerne . NordKorea forsøkte - for noen år siden - å smugle inn atomvåpen til Iran . Denne leveransen kom sjøveien til Syria og var under transport og ble skjult om dagen . Dette fikk israelsk etterretning rede på . Om natten gikk israelske jagerfly til angrep på disse A-bombene og knuste hele transporten . Om Iran da hadde fått kloa i atomvåpen : Så hadde Israel vært ille ute . Erkefienden til NordKorea er SørKorea og her kan krig bryte ut når som helst . USA støtter SørKorea og har ofte militærøvelser der.

Mot NATO-alliansen er det flere militært sterke land som står sammen : Kina , Russland , Iran og NordKorea , Videre har flere afrikanske land fått sympati for Russland og president Putin . Nylig ble det avholdt et stort møte i St Petersburg der flere afrikanske statssjefer deltok sammen med president Putin .

fredag 15. september 2023

På tide å dra på seg uniformen igjen ?


 Dette fotoet er tatt for mange år siden - da jeg var sambandssjef for 5133 soldater . Hele den norske hæren er ikke stort større i dag . Selv om jeg har hengende feltuniform ; er det nok tvilsomt om jeg starter min militære ni seters Gelândewagen og begir meg ut i kamp - om fienden kommer til vårt land .

                                                                -------------------

Denne kvelden har jeg fått en uggen følelse . Noe er på gang . Først kom det melding at tidligere statsminister Erna Solberg er på tynn is . Hennes ektemann har handlet aksjer for svimlende millionsummer mens hun var statsminister i åtte år . Således er det mulig at dette er inside-handel ; noe som er straffbart . Jeg tviler på om hun noen gang kommer tilbake som statsminister i Norge .

MEN : Det som vekker oppsikt er hendingene i Sevastopol på Krim-halvøyen siste døgn . Ukraina gjennomførte et angrep mot den russiske Svartehavsflåten og senket en missil-krysser samt et landgangsfartøy . Slikt er et vendepunkt i krigen : Russland er ikke i stand til å forsvare sine egne krigsskip mens de ligger i havn . Vestlige land har nok en finger med i dette angrepet .

Russland kan ikke la slikt gå upåaktet hen . Dette landet er verdens største atommakt - har like mange atomstridshoder som resten av verden til sammen .

Jeg vet ikke hva som kommer til å skje - men har som sagt en uggen følelse .

lørdag 9. september 2023

Yeshua : - Jordskjelv både her og der .


 Det kom et jordskjelv ute i havet nord for Stad for et par dager siden . Det ristet og skaket i mange bygninger på søre Sunnmøre . Så langt jeg vet ble det ikke skader etter dette skjelvet .

Jeg har skrevet før om en underlig egenskap Vår Herre har utrustet meg med : Når noe grusomt skal hende på jord ; så blir jeg dårlig . Gårsdagen var vond og om kvelden sovnet jeg til slutt - men våknet klokka 03 og ble liggende våken i flere timer . Da kom meldingen om jordskjelvet i Marokko der det nå rapporteres om tusener døde og skadde . Hele dagen i dag har vært fæl for meg ; men ved 19 - tiden slapp dette vonde meg . Denne følelsen jeg har kan vanskelig beskrives : Det oppleves som en fryktelig situasjon jeg ikke kommer ut av . Det samme fikk jeg føle før og under 22. juli-terroren der 77 mennesker ble drept i Oslo og på Utøya . Samme grusomme følelsen fikk jeg før et Nordsjø-helikopter styrtet i Øygarden vest av Bergen og mange mennesker mistet livet .

Selvsagt virker krigen i Ukraina også inn på meg . En norsk oberstløytnant opplyste for noen dager siden at kring 1000 mennesker dør eller blir såret hver eneste dag - til sammen på begge sider av krigen . Kan hende får jeg et " ille-varsel " om det blir full krig mellom Russland og Vesten .Om jeg har tolket profeten Daniel rett : Så ligger en global atomkrig noen år frem i tid - men et konvensjonelt angrep mot NATO-land kan skje når som helst - tror jeg .

Norge styres nå mot avgrunnen av sosialistene . Sist uke ble det opplyst at hver fjerde familie ikke har kapital nok til å kjøpe en vaskemaskin om den gamle går i stykker . Aldri har så mange oppsøkt mat-sentralene for å få utdelt gratis mat . Kornavlingene her i landet blir dårlig i år grunnet tørke : Den holder bare til fire måneders forbruk . Blir det stopp i importen ; så er brødhyllene i butikkene tomme ved nyttår . Krig kan utløse en import-stans - da vil land som Polen sørge først og fremst for egne innbyggere samt flyktninger fra Ukraina . Samtidig meldes det fra Russland at de har rekordstor avling av hvete i år - dette landet er verdens største produsent av denne kornsorten. Men de får ikke selge korn til Vesten . Videre bomber russerne de ukrainske utskipnings-havnene for korn - disse skipene går til Afrika og Midtøsten.

Jordskjelv og hungersnød er ting som vil oppstå i de siste dager ; uttalte Yeshua for 2000 år siden . Pest har vi hatt og krig samt rykter om krig har vi stadig . Jeg får ofte spørsmål om hvor langt vi er kommet inn i Trengselstiden - på sju år til sammen . Sikker er jeg slett ikke ; kan hende startet denne tiden sommeren 2021 ? Om dette er rett : Så kommer Yeshua tilbake til Jerusalem sommeren 2028 .


mandag 28. august 2023

Norge : Flyktningestrøm og ny vannflom


 Jeg har forberedt meg i flere år på vanskelige tider som kan komme . Nå er de i ferd med å ramme vårt land : Covid 19 , dyrere mat og elektrisk strøm samt dyrere drivstoff , tørke som rammer avlingene og nå flere vannflommer . På bildet ser du dieselaggregatet mitt . Så langt jeg kan finne ut på nettet ; så kan man lagre ubegrenset med diesel ; men maksimum 50 liter bensin for hver husstand . Man vet aldri når den elektriske strømmen blir borte : Da faller vårt moderne samfunn helt sammen .

                                                                 -----------------

Ukrainske flyktninger strømmer til Norge . Før kom mange av disse til Sverige og Danmark : Men nå ha de funnet ut at oljerike Norge er et bedre sted å flykte til . Det skjønner jeg godt . Slikt får selvsagt konsekvenser : Det blir mangel på boliger i vårt land . Studenter i tusentall greier ikke å skaffe seg hybel og leieprisene løper løpsk - særlig i storbyene . Her jeg bor blir gamle hus pusset opp for å leies ut til flyktninger . Et steinkast fra vår bolig bor det to unge ukrainske damer med to katter fra hjemlandet . Den ene har fiskestang og er stadig ved sjøen for å fiske mat til seg og sine dyr . Ja , velsignet være disse flyktningene - men en slik strøm får selvsagt konsekvenser for vårt land .

Norge importerer kring 45 % av det matkornet vi bruker . Nå har man funnet ut at tørke har redusert avlingene våre med kring 22 % i forhold til fjoråret. Bondevik-regjeringen la ned våre kornlager i 2003 - inntil da hadde vi lager av matkorn til ett års forbruk . Senterpartiet sitter nå i regjering og de har fått vedtatt at Norge skal bygge opp et nytt lager av korn til tre måneders forbruk . MEN : De vil bruke seks år på dette prosjektet. Huttetu , sier jeg , da kan vi være i enden av Trengselstiden .

Vannflommen " Hans " herjet her for tre uker siden . Den medførte store ødeleggelser på Østlandet som vil koste milliarder av kroner å reparere . En jernbanebro i Gudbrandsdalen falt ned i Lågen : Det tar lang tid å bygge en ny bro . Således må all jernbanetrafikk nordover gå via Østerdalen - her er kapasiteten dårlig og strekningen er ikke elektrifisert . Således må togene trekkes med diesel-lokomotiv og slike er det mangel på i Norge . Personell kan ta fly eller reise med buss , båt eller bil - verre er det med godstransporten . Toget fra Åndalsnes stopper opp  på Dombås - møringene frakter mye varer med godstog . Det fraktes også mye varer med slike tog til og fra Østlandet - fra Trøndelag og nordover . Nå sitter det en " propp " i Østerdalen som gjør denne transporten vanskelig . Da må lastebiler ta over transporten - og vi mangler nok slike kjøretøy også - i det grønne skiftet .

I går kom en ny vannflom over Østlandet igjen . I dag melder media at denne kan bli enda verre enn " Hans " noen steder der . Selv Tigerstaden Oslo ble også rammet denne gangen . Både bygninger og kjøretøy er blitt skadet der . Det største forsikringsselskapet meldte i går at de nå hadde fått flere skademeldinger enn under " Hans ".

Til slutt : For meg ser det ut for at vår allmektige Gud - el Shaddai - nå har bestemt at Norges syndebeger er fullt - ja , det renne trolig over . Da bruker Han naturkrefter som vannflom , orkan , tørke , skogbranner , smelting av isbreer og uvanlig høy temperatur . Jordskjelv har det også vært i Norge de seneste årene , men med små skader . Her på Vestlandet fikk det nye rådhuset i Modalen sju spekker i betong-gulvet ved det siste jordskjelvet . Denne morgenen kring klokka 0630 ble jeg vekket av dette skjelvet. Den Allmektige har nok sterkere jordskjelv på lur i sin verktøykasse !

onsdag 23. august 2023

Valget er ditt !


 Bilder viser Bjørn Humblen som er førstekandidat for det kristne partiet Konservativt i Alver kommune - der jeg bor . Det ble stor ståhei og oppslag i begge lokalavisene da alle politiske partier i denne kommunen var samlet på Nordhordland Folkehøgskole til debatt . Bjørn Humblen gikk sterkt i mot Pride-feiringen og fikk andre parti mot seg . Flere partier raser nå mot Humblen i lokalavisene .

                                                                  ----------------------

I går møtte jeg opp på rådhuset her klokka 0900 for å forhåndstemme . Valget var meget enkelt : Det ble selvsagt partiet Konservativt . Selv er jeg ikke medlem i noe parti . Denne våren og sommeren har jeg vært på flere møter sammen med Bjørn Humblen og diskutert ulike saker . Vi har en felles forståelse hvordan Norge bør styres - herunder også kommunene .

For kristne mennesker i Norge er det gjerne ofte bare to valg : Kristelig Folkeparti eller Konservativt . Nå vil jeg skrive noen ord til deg som har tenkt å stemme på Krf . Dette partiet har hatt to partiledere som har gått i Pride-tog i Oslo . Hva fortelle de da til oss og vår allmektige Gud ;  el Shaddai ? Jo , de sier med denne handlingen at Bibelen er feil - byene Sodoma og Gomorra i Israel ble IKKE utslettet av Herren på grunn av homofili . Hvis dette er riktig : Så kan det selvsagt være mange andre feil også i den hellige Skrift !

På denne måten vil du som velger pådra deg Herrens vrede ved å stemme på et parti som støtter Pride !

Godt valg !

fredag 11. august 2023

Gi oss i dag vårt daglige brød !


 Dette er havnen som ligger kring 100 meter fra vårt bosted . Det er mer enn 70 år siden jeg startet med fiske i denne fjorden og kjenner de ulike fiskeplassene godt. Vi har fisk til middag annenhver dag og denne fisken og silda drar vi selv opp av sjøen . Men det er lenger ut mot Hjeltefjorden vi fisker mest - vinterstid fisker vi etter sild og har også dybde-garns-lenke etter torsk og andre fiskearter som sei , lyr og hyse . Til høyre på bildet ser du inn mot Åsane og Bergen . Torget i Bergen ligger kring 15 kilometer herfra i luftlinje . Båten på bildet er ikke min  ( klikker du på bildet så blir det tydeligere ).

                                                                 ........................

Bønnen " Fader vår " lærte Yeshua oss å be . Her inngår : - Gi oss i dag vårt daglige brød . Således er det klart at det ikke er noen selvfølge at vi skal ha det vi trenger til enhver tid : Vi må be om det hver dag. Her i Norge sliter hver femte innbygger med økonomien . Det er flere faktorer som spiller inn her : Høye strømpriser , økte renter på lån og stigende matvare-priser. 100.000 familier må gå til steder der de deler ut gratis mat . Slikt er en skam i søkkrike Norge med bare 5,4 millioner innbyggere. Landet vårt blir vanstyrt - ikke bare av sittende regjering ; men også av den tidligere Høyre-regjering som styrte i åtte år . Videre er det mange som ikke har fastlege lenger og det virker som våre politikere ikke har evne til å løse dette.

Det ble en enorm flom som kom over Østlandet for snart en uke siden. Fremdeles er det store områder som er rammet . El Shaddai bruker vann for å dekke over synder - tror jeg . Vi kjenner til Syndefloden der bare Noah og de andre  inne i arken som overlevde - inklusive dyr av ymse slag. Regnbuen er satt som tegn på at vi ikke får en ny syndeflod som utsletter alt liv grunnet synd - men Vår Herre sender vann-masser mot områder fremdeles. Det er liten tvil om at Norge er blitt en nasjon der jødehatet blomstrer som aldri før - kan hende ett av de verste land i verden. Vi hadde en ambassadør i Sikkerhetsrådet i to år . Hun fremmet stadig resolusjoner for å fordømme Israel. Heldigvis benyttet USA sin vetorett og stoppet de fleste av disse resolusjonene. Jeg tror at jødehat er dødelig for haterne . Våre biskoper og mange prester i Den norske kirke ( frafallskirken ) inngår også i jødehaternes rekker. Da får vi en kirke uten " salt " - det viser også mannefallet ved gudstjenestene.

Denne norske vannflommen er en katastrofe for landet. Mye av kornet som dyrkes er nettopp i flatbygdene på Østlandet - der flommen herjer . Vi vet at Yeshua nevnte hungersnød som en av de hendelser som kommer i de siste dager . Kan hende vil matmangel ramme Norge kommende vinter. Alt som det er mangel av : Blir dyrere - det er en " naturlov ". Suppekjøkken kan da bli en løsning for mange - det har vi lest om fra farne tider.

Krig og rykter om krig nevnte også Yeshua som et endetidstegn. Nå er det vedtatt i Vest-Afrika at flere land skal gå til angrep på Niger ; for å kaste militær-diktaturet som nylig oppstod der.

Her i tunet skal vi snart starte med potet-opptak - da med handemakt . Det virker som det blir god avling dette året - kan hende får vi bruk for hver eneste potet. Vi spiser fremdeles på egne poteter fra i fjor - intet sprøytemiddel har de blitt utsatt for .

søndag 6. august 2023

Uvanlig uvær kommer mot Norge


 Vi bor i et kulturvernområde - regulert av kommunen. Således bør vi vedlikeholde våre bygninger. Torsdag malte vi låvebygningen : Her er min kone på snart 82 år oppe i nord-gavlen og maler. Jeg har sikret henne med tau . Vi får takke vår Allmektige Gud for bra helse og det er Ham som fremdeles gjør oss arbeidsdyktige. Fredag fikk jeg et innfall : Jeg har en mindre båt med påhengsmotor her som jeg bor : Ta den på land ! I går tok jeg den opp og nå viser det seg at et uvanlig uvær er på vei mot Norge .

                                                                ----------------------------

Dette underlige uværet raser nede i Europa og store skader er det blitt i Østerriket med flom og oversvømmelser. Nå kommer uværet via Sverige mot Norge og slår seg sammen med et annet lavtrykk som forsterker det hele. Mandag og tirsdag slår det først inn over Østlandet og går videre mot Møre og Trøndelag. Det vil bli storm og svært store nedbørsmengder som kan føre til jordras og ødeleggelser. Meteorologer uttaler at de aldri har sett noe lignende komme inn over vårt land. Det vil bli storm også i fjellet - der det kan komme opptil en halv meter med snø nå primo august - fullstendig uvanlig !

Mye av korn-og potetavlingene på Østlandet har tørket bort tidligere i sommer. Når det nå trolig også kommer en stor vannflom ; så gjør det situasjonen enda verre. Så langt jeg forstår så kan denne enorme nedbøren også ramme det indre av Vestlandet ; Hardanger og Sogn . Her jeg bor er det meldt om sterk vind fra nord-vest samt mye nedbør.

Vår Herre bruker vann for å dekke over synder. I en voksen-dåp blir hele legemet neddykket under vann for å " begrave " våre synder. Yeshua ble også døpt i Jordanelven av Johannes døperen. - Den som tror og blir døpt skal bli frelst ; men den som ikke tror skal gå fortapt ; sier Skriften. Det er mye synd i gamle Norge : Kristendommen er forkastet i skole og barnehage. Våre fremste politikere går i Pride-tog - også lederen i Kristelig Folkeparti . Med en slik handling så forteller de oss at hendelsene i Sodoma og Gomorra bare er tøys og tull . Da spør jeg : Når dette er bare sprøyt ; hva mer tull står å lese i Bibelen ? Biskoper og prester i Den norske kirke går også fremst i slike gudsfornekter-tog : Er det da underlig at Vår Herre sender vannflom over vårt land ? Samtidig skal solen skinne i Finnmark med temperaturer  opptil 30 grader . Der bodde Lebesbymannen og der bor lestadianerne ! ( Jeg kan huske fra mine år i Forsvaret : Da vi kjørte ned mot Lavangen ; så var det ikke gardiner i bolighusene eller blomster - folket der var lestadianere ). De tar kristendommen uhyre alvorlig . Det burde våre politikere og geistlige også gjøre. I motsatt fall kommer straffedommene - det ser vi tydelig nå .