torsdag 19. desember 2019

God jul til lesere av bloggen min !

Her har det vært full storm for noen dager siden og en lystbåt på 48 fot med millionverdi havarerte.


Om få dager skal vi feire jul. Bibelforskere har for lengst funnet ut at Yeshua ble født i september måned. Således er det nok andre ting vi feirer i slutten av desember hvert år : Trolig midtvintersfest fra tiden før kristendommen kom til landet vårt - for mer enn 1000 år siden.

I skrivende stund så er det flest ukrainere som leser denne bloggen ; men mange andre nasjonaliteter er også innom her - franskmenn , amerikanere og flere andre nasjoner - selvsagt også nordmenn. 

Nylig fikk jeg se et innslag fra Ukraina på norsk TV. Der fikk vi se at det er svært mye fattigdom i dette landet. Her i Norge har inntekter fra olje og gass gitt oss god økonomi - men er vi blitt lykkeligere selv om vårt land skal være ett av de beste å bo i blant alle verdens land ? Nei , jeg tror slett ikke det : Selvmordstallene viser at Norge ligger meget høyt oppe. Her på Vestlandet er det mange høye broer - og det er ofte fra disse broene at mennesker hopper ut og således tar sitt liv. Av denne grunn har myndighetene satt opp høye gjerder på broene slik at de blir vanskeligere å hoppe ut. Noen parkerer bilen sin oppe på den trafikkerte broen og hopper : Noe som fører til at trafikken blir blokkert i times-vis mens politi og redningsetat jobber med å finne den omkomne personen.

Tidligere kjente vi de aller fleste som bodde i bygden vår - og folk hadde tid til å slå av en prat. Nå kjenner vi ikke nærmeste nabo og de fleste sitter i stuene sine og følger med på ulike serier som TV-stasjonene sender. Ensomheten er nok den største " folkesykdommen " i landet Norge. Ungdommene er helt avhengig av sine mobiltelefoner - og får abstinens om de ikke får sitte og trykke på disse - gjerne flere timer hver dag.

Til slutt : God jul til dere alle - uansett hvor dere bor på denne jord. En ting har vi felles : Tiden vi lever i ! I evigheten finnes ikke tid.

torsdag 5. desember 2019

Russisk oppbygging på Frans Josefs landKartet viser den russiske basen på Nagurskoye - Frans Josefs land


Siden 2017 har Russland forsterket sin gamle base fra Sovjet-tiden på Frans Josefs land. Denne basen ligger 700 kilometer fra Longyearbyen på Svalbard - der Norge har jurisdiksjon. Vi husker at russerne benyttet julehelgen , for noen år siden , til å starte denne oppbyggingen - mens vi andre var opptatt med å gafle i oss pinnekjøtt og juleribbe.

Nå forlenger de rullebanen på Nagurskoye fra 2500 meter til 3500 meter : Således kan de største russiske flyene lande der - både svære transportfly og jagerfly. Dette kan satellitt-bilder fortelle.

Danskene er meget opptatt av den nye russiske trusselen mot Grønland. Om de russiske jagerflyene kan ettertanke i luften ; kan disse også nå Grønland fra Frans Josefs land.

Tenker vi på NATO og Norge ; så er vurderingen at russerne gjenoppbygger denne basen for å kunne hindre at Norge får forsyninger fra allierte i en krigssituasjon. Men : Det er klinkende klart at Russland slett ikke bygger ut denne basen bare for moro skyld : Det ligger en klar militær vurdering bak.
Om vi ser dette i lys av Bibelen : Så er dette oppbygging til GOG-krigen - som er beskrevet i Skriften. De fleste mener at GOG er Russland ( Gog i Megogs land ). Det er også interessant å merke seg at det fins en liten tre-kirke på Nagurskoye - som russerne har bygget. Så Gudshuset er på plass også der !

tirsdag 3. desember 2019

Stort og aggressivt svart hull oppdaget

                                          Stort svart hull i vår galakse - meget aggressivt !

Forskere har oppdaget et stort svart hull i sentrum av vår galakse : Melkeveien. Hullet har fått navnet " Sagittarius A " og fremviser meget stor appetitt. Et svart hull har meget komprimert masse - og sluker alt som kommer i nærheten - visstnok også lyset. Avstanden til vår lille jord skal være 26.000 lysår. Men som jeg har skrevet i et annet innlegg lenger nede her - så har forskerne funnet ut at det fins gjenstander som beveger seg med større fart enn lysets - som er på om lag 300.000 kilometer / sekund.
Mine tanker går da til Bibelen og hva den forteller om de siste tider. Himmelens krefter skal rokkes...
Det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet er borte.
Vår Gud , Jahve , har full kontroll over materien. Det er jo HAN som har skapt alt sammen ved sin sønn Yeshua.

Jeg tror at vi nærmer oss dagenes ende. Da kan det tenkes at forberedelsene til at nåværende planet Tellus ( jorden ) skal forsvinne ; er i gang. Kan det være dette aggressive svarte hullet , i vår egen galakse , som utfører denne handlingen ? Jeg vet ikke svaret. Men jeg tenker ofte på at en ny jord ikke skal ha hav. Om det er ferskvann der ; vites heller ikke av meg. Men vi leser i Skriften at våre nye kropper skal bestå av " ånd og vann " - kjøttet og resten av vårt legeme er borte. Vannet fryser ved 0 grader Celsius. Jeg spurte en gang Vår Herre hvordan vårt utseende vil være i himmelen. Svaret jeg fikk var : - Som i din ungdoms beste år. Men dette svaret reiser nye spørsmål : Hva med dem som dør tidlig - før de kommer til ungdomstiden ? Jeg kan ikke svare på dette ; men den Allmektige har nok en løsning på alt !mandag 2. desember 2019

Underlig episode i Bergen

                                          Bryggen i sentrum av Bergen. Nest største by i Norge.
                                          Står på verdensarv-listen. Før var navnet Tyskebryggen grunnet
                                          Hanseatene fra Tyskland som kom hit og handlet.
                                          Men etter at Tyskland erobret Norge i 2. verdenskrig ( 40-45 )
                                          så byttet de navn til Bryggen etter krigen.I forrige uke våknet vi opp til meldingen om at riksveien fra nord var stengt på ubestemt tid. Et vannrør som var plassert midt i veien i 1926 ; hadde fått en stor lekkasje. Dette er faktisk eneste innfarts-åre fra nord  til byen. Omkjøringen på flere mil via Arna og Nesttun stod fullstendig i stampe og folk kom ikke på jobb. Over et døgn var veien stengt.
Både beredskapssjefer og politikere kunne fortelle oss hvor sårbare vi er. Men : Er det ikke disses ansvar å sørge for at vi ikke blir sårbare ? Tenk om den elektriske strømmen blir borte en uke eller to - da vil hele det norske samfunn bryte sammen. Vårt samfunn baserer seg på at strømmen blir borte max. tre døgn. Hvor har de det fra ?

Et par uker før hadde jeg en hel sides oppslag i avisa Nordhordland om beredskapen i vår nye stor-kommune. Således var det en underlig episode - i Sandviken i Bergen - dette rørbruddet , men kanskje et forvarsel til oss innbyggere her vest.

Jeg leser med glede at Ukraina og Russland har startet med samtaler og fangeutveksling. Mange ukrainere leser hva jeg skriver - også russere og franskmenn. Men vet du at lille Norge har sendt et firma til Ukraina for å montere store areal med solcelle-panel ? Dette er jo ren energi !

Til slutt vil jeg takke president Putin og Russland for at den spiondømte nordmannen ble benådet og har nå kommet hjem til Kirkenes - nær grensen til Russland i nord. Han var fengslet i Lefortovo - fengselet i Moskva nesten to år. Selv påstår han at han ikke var spion - men kurer. Han hadde med seg 3000 euro samt en minnepenn til Moskva - for å betale en russer for tjenester som denne hadde ytt til norsk etterretning om russiske ubåt-bevegelser der oppe på Kola. Men : Denne russeren arbeidet for sitt eget land og gav falske opplysninger til Norge - om jeg har oppfattet situasjonen rett. Således lurte russerne nordmennene trill rundt. Denne saken framstår så amatørmessig at man kan bare smile - og det gjør nok russerne !

onsdag 13. november 2019

Hvor lenge blir regjeringen sittende ?
                               Regjeringen Solberg : Hvor lenge eksisterer den ? Jeg tror vi har en allmektig
                               Gud ved navn Jahve og en sønn ved navn Yeshua. Når begeret er fullt ; så griper
                               Han inn. De siste dagers uttalelser fra vår statsminister gjør at jeg tror at noe
                               kommer til å skje. Hans veier er uransakelige !

mandag 11. november 2019

Spent mellom øst og vest


tirsdag 22. oktober 2019

Kristendom og fysikkKRISTENDOM SETT I LYS AV FYSIKKENS VERDEN

Vår hjerne er ikke utrustet til å forstå den fulle og hele sannhet hvordan ting virkelig fungerer. Skriften sier jo også at vi mennesker forstår bare stykkevis og delt den tid vi vandrer rundt her på jorden. Men det bør være tillatt for et enkelt menneske å pønske litt på det uforståelige.

Jeg har sett et TV-program der de fremste forskerne innen kvantefysikk ble intervjuet. Plutselig stilte programlederen følgende spørsmål til den enkelte fysiker på tomannshånd : - Hva er tid ? Ingen av disse forskerne kunne svare på dette - selv om de tenkte seg om en god stund.
Da får jeg prøve å svare : Bibelen forteller oss at i evigheten eksisterer ikke tid. Det er således her på jorden dette fenomenet fins : Jorden snurrer rundt sin skråstilte akse EN gang i døgnet. De som befinner seg ved ekvator har størst fart i verdensrommet mens en person på en av polene bare blir snudd 360 grader på ett døgn. Videre går jorden i en ellipsebane kring solen og denne ferden tar ett år.
Videre forteller Bibelen oss at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte.
Således blir min konklusjon at TID egentlig er vår fiende her på jorden og at denne skal forsvinne når vi går inn i evigheten.
Så kjenner vi formelen : Lysets hastighet = bølgelengde x frekvens ( c = lambda x f  ).

Denne hastigheten er målt til kring 300.000 kilometer i sekundet. Videre vet vi at elektromagnetiske bølger ( slike bølger fører til at du får inn radio og TV ) går med nett samme fart som lyset.
Den enkle formelen : vei = fart x tid : viser oss at ved lysets hastighet opphører begrepet tid. Da er vi inne i evigheten - tror jeg.
- Jeg er verdens lys ; uttalte Yeshua da han gikk omkring på denne jord for kring 2000 år siden. Ja , er du i lyset og beveger deg med samme hastighet som dette -  da er du i evigheten. Men du må tro på Yeshua og Bibelen for å kunne komme inn i denne evigheten. Hvorfor må du det ? Vår Gud , Jahve , er sannhet. Om du ikke tror på at han eksisterer ; så er du ikke i sannheten og kan således heller ikke oppnå frelse. Troen er således en forbindelse du selv oppretter med den evige Gud - og denne forbindelsen MÅ gå gjennom Yeshua for å få kontakt med den Allmektige og evigheten.

Før Yeshua drog fra Oljeberget i Jerusalem og til himmelen ; lovet han disiplene at de skulle holde seg i ro inntil de hadde fått Den hellige ånd ( DHÅ ) - som han ville sende. Vi vet at det gikk 10 døgn før DHÅ nådde jorden og Jerusalem. Om Frelseren drog til Himmelen med lysets fart , sendte DHÅ straks han kom frem , og denne også gikk med lysets fart mot jorden : Så kan man regne ut hvor langt Himmelen ligger fra jorden. Det har jeg gjort - og denne avstanden - etter disse forutsetninger - er slett ikke så langt fra vår egen klode. Men mine forutsetninger kan være feil - det har de fremste forskerne innen kvantefysikk funnet ut. Lenge trodde man at lysets hastighet er den høyeste hastighet som kan forekomme i universet. Men fysikerne har nå funnet objekter som går med større fart enn lysets.
Videre har de funnet ut noe underlig som slett ikke kan forklares på menneskelig vis : Tenk deg et legeme på denne jord , for eksempel en menneskekropp. Når dette legemet beveger seg her , så fins det et helt likt legeme , uendelig langt borte , som ser nøyaktig likt ut og beveger seg på nett samme måte som det jordiske.
Da tenker jeg med mine enkle jordiske tanker : Vår Herre kan sitte i Himmelen og følge med på våre bevegelser og gjøremål her på jorden uten å være til stede her !

Oppsummering til slutt : Det er begrepet tid som er vår " fiende " her på jord. I Paradiset fins ikke tid - men evighet. For å oppnå evighet må du inn i en fart på minst lysets fart. Siden Yeshua er verdens lys ; så må du via Ham for å oppnå evigheten i Paradiset. Det er din tro på Yeshua og Jahve som er " stikkontakten  " og DHÅ " ledningen " som kan kople deg opp mot Frelseren - som igjen er koplet opp mot vår Gud - Jahve. Ja , slik tenker jeg med mine enkle jordiske tanker.....

søndag 29. september 2019

VERDENSPANIKK PÅ FEILT GRUNNLAG

      Dette bildet skal forestille verdens undergang - men er det ikke slik det nå ser ut i Syria ?


Verdenspanikken er i ferd med å spre seg - det er klimasaken det gjelder. Vi fikk dette demonstrert i FN for kort tid siden. Unge jenter står frem og " forkynner " dødsdommen over planeten Tellus - altså den jord vi lever på. Isen smelter både ved polene og isbreene her i Norge minker år for år.

Det er grunn til å få panikk : For de personene som ikke har fått skikk på sin tro på Jahve og Yeshua - altså blitt kristne. Disse miljøproblemene er nok korrekte , men betyr svært lite siden det er snakk om få år før Yeshua kommer tilbake til denne jord - i byen Jerusalem og på Oljeberget.

Verdens mektigste mann , president Donald Trump , har fått alvorlige problemer i forbindelse med en telefonsamtale han hadde med den nye presidenten i Ukraina - altså denne TV-kjendisen og komikeren. Men Trump var også en TV-kjendis før han ble president i USA - da under tittelen : Lærlingen. Hans ord var stadig : - You are fired ! Men slikt har han også holdt på med som president i USA : Han har avsatt de fleste av sine regjeringsmedlemmer , pressetalsmenn-og kvinner , sikkerhetsrådgivere med flere. Ja , fins det noen igjen av de som var med fra starten 20. januar 2017 ?
Nå vil demokratene sette i gang en riksrett-prosess for å få avsatt Trump som president i USA. Jeg tror at Donald Trump blir avsatt i juli 2020 - altså om 8 - 9 måneder. Hvorfor jeg tror dette ; har jeg redegjort for i tidligere innlegg her på denne nettsiden.

Men vi som er borgere på denne jord bør være engstelige - særlig de som mangler kristen tro. Jeg mener at innen to år så er jorden vår inne i trengselsestiden som er beskrevet i Bibelen. Dette er en så forferdelig tid som verden  aldri før har sett. Svært mange kristne tror at opprykkelsen til himmelen vil skje før trengselstiden. Men jeg tror at alle levende på denne jord må gå gjennom denne grusomme tiden på sju år. Først da kommer Yeshua og rykker opp de utvalgte og setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem - tror jeg.

Det er nok riktig at klima og miljø er i ferd med å endre seg. Dette har nok med trengselstiden å gjøre og det er intet vi mennesker kan reparere. Bibelen sier at det vil komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte. Ja , det er helt forferdelig at verdenshavene er fulle av plast. Men hva har dette å si når havet er borte om 8 til 9 år ? Jeg diskuterte dette med en prest i Den norske kirke for noen år siden. Han svar på mine tanker var : - Ingen vet dag eller time når Jesus kommer igjen. Da svarte jeg : Nei , jeg snakker ikke om dag eller time - men om år ! Det er profetiene til Daniel som er grunnlaget for mine beregninger. Om du leser Det nye testamente ; så ble Yeshua spurt om endetiden og hans gjenkomst. Da henviste Han til nettopp profeten Daniel og ba oss studere denne profeten og skjønne hva vi leser der. Dette har jeg forsøkt å gjøre i kring 30 år nå.


onsdag 11. september 2019

Statsminister Netanyahu vil annektere deler av Vestbredden

                                                   Min kone tar opp poteter - snart 78 år gammel
                                                   Noe av avlingen til tørk i tørkehuset vårt
                                                   Den såkalte Vestbredden - Judea og Samaria


MEGET SPENT I ISRAEL - NETANYAHU VIL ANNEKTERE DELER AV VESTBREDDEN


Statsminister Netanyahu holdt en valgkamp-tale forleden. Da gikk bombealarmen i Israel og talen måtte avbrytes og statsministeren ble ført i trygghet. Palestiner-araberne skjøt raketter mot Israel.
Men statsministeren lovet for få dager siden at han - om han blir gjenvalgt - vil annektere Jordandalen og nordre deler av Dødehavet. Vestbredden er det Bibelen kaller Judea og Samaria - og det er herfra de fleste fortellingene i Det nye testamente kommer fra.
Således er nå palestina-araberne rasende over utspillet fra Netanyahu og kaller det mye fælt og stygt.

Samtidig vet vi at USA snart vil legge frem en såkalt fredsplan for Midt-Østen - og om denne annekteringen stemmer med denne planen ; vites ikke av meg. Det er Donald Trumps svigersønn ( jøde ) som har arbeidet lenge med denne fredsplanen. Men : Om deling av Jerusalem ligger inne i denne planen ; så er Trump sine dager som president i USA snart over. Vår allmektige Gud ( Jahve ) vil ALDRI godta en deling av hans hellige by. Vi vet hva Bibelen sier : Herren bor på Sion. Ja , Sion er et høydedrag i selve Jerusalem - jeg har vært der.

Ellers så ser jeg at mange ukrainere er inne på denne nettsiden hver dag - og nå er det lenge siden jeg har oppdatert. Men jeg følger med dere : Den nye presidenten i Ukraina har fått til fangeutveksling med Russland ; svært hyggelig å se gjensynsgleden på TV - der en mann fikk møte sitt barn igjen !
Ja , noe har denne TV-komikeren fått til - slikt gjorde ikke den forrige presidenten : Sjokoladekongen. Når man snakker med hverandre - altså dialog - så kan saker og ting løse seg. Videre så har jeg registrert at firma fra mitt hjemland , Norge , er inne i Ukraina og monterer svære areal med solcelle-panel. Ja , dere trenger energi både til oppvarming og til koking : Gass får dere levert fra Russland - og her har det vært mange problemer i det siste. Jeg får mer og mer inntrykk av at Ukraina er et meget fattig land - men Norge gir fast 200 millioner kroner i året til dere - håper bare at disse pengene ikke forsvinner i den utbredte korrupsjonen der.

Men be til den Allmektige hver dag. Start gjerne med bønnen før du står opp om morgenen - og be Ham være med gjennom hele dagen og velsigne dine gjøremål. Om kvelden bør du be Fadervår - bønnen som Yeshua lærte oss å be. Rett din bønn alltid til Gud - Jahve - og føy til : I Yeshuas navn !
Ofte ber jeg mange ganger hver dag : Om jeg husker rett ; så ba profeten Daniel tre ganger om dagen.
Har jeg " kjørt meg fast " i det jeg holder på med : Så stopper jeg opp og ber en bønn til Gud. Som oftest løser problemene seg da ! Vi har en Gud som er Allmektig - han har full kontroll - også over materien ! Hele jorden og alt som er på og i den er HANS eiendom - således er også du som leser dette hans eiendom.torsdag 8. august 2019

Mer om den russiske stor-øvelsen

                                                    Atomdrevet russisk ubåt - Oscar II - klasse
                                                    Forsyningsskipet " Elbrus ".


RUSSERNE GJØR MANGE TING SAMTIDIG

Russerne har markert Marinens dag i Østersjøen - og avsluttet med en militærøvelse der. Flere krigsskip reiste så nordover og har nå ligget et par døgn i ro i havet vest for Ålesund. Disse skip er blant annet en atomdrevet ubåt på 155 meter av Oscar II - klasse , forsyningsskipet " Elbrus " og slepebåten " Nikolay Chicker ". Hvorfor ligger de i ro utenfor Ålesund ?

Videre sender Nordflåten mange krigsskip sørover mot Helgeland / vest av Andøya - herunder flere landgangsfartøy med marine-infanterister. Ja , hva skal russerne med landgangsfartøyer og fotsoldater ?

I går kom det melding om at russerne har utplassert et missil-system bare 7 mil fra Vardø-radaren for å kunne slå ut denne. Vi vet at russerne simulerte et stort flyangrep nettopp mot denne NATO-radaren for et par år siden. Mange russiske militærfly gikk rett mot den norske radaren ; men snudde brått ved grensen. Jeg så denne Vardø - radaren i fjor på nært hold . Det er egentlig tre radarer som står i nærheten av hverandre og følger med på russernes aktiviteter.
I fjor simulerte de også et angrep mot Bodø der de norske F - 16 jagerflyene er plassert. De nye F - 35 flyene skal stå på Ørland.

Noe annet underlig er at denne russiske stor-øvelsen er planlagt å vare i to måneder. Hvorfor så lenge ? Vi vet også at president Putin testet beredskapen for hæravdelinger på Kola ved en plutselig mobilisering av 40.000 soldater på ett døgn nær grensen mot Norge. Dette skjedde for noen få år siden. Gjør han det samme den 13. eller 14. august i år - når stor-øvelsen starter , så kan det virkelig være grunn til bekymring.

tirsdag 6. august 2019

Svær russisk marineøvelse i Nord-Norge

                                                    P-8A Poseidon overvåkningsfly fra USA
                                                    Russisk rakettutskyting fra krigsskip


UVANLIG SVÆR RUSSISK MARINEØVELSE UTENFOR NORD-NORGE

USA har sendt tre overvåkningsfly av typen P-8A Poseidon til Andøya i Norge for å følge med på den russiske marineøvelsen som skal finne sted 14. - 17. august i år.

Vi kjenner til at det er nordgående russiske krigsskip - herunder ubåter med atomvåpen - som nå går på vei mot øvingsområdet - som strekker seg fra Helgeland og nord / nordvest av Andøya. Videre er det mange andre russiske krigsskip som skal slutte seg til denne store flåtestyrken.

Norske myndigheter bekrefter denne uvanlig store russiske øvelsen så nær opp til vår kyst. Trolig vil russerne også foreta skarpskyting fra disse krigsskipene siden varsel er sendt til Norge.

Ja , da kan man spørre : Hva er det vår nabo i øst pønsker på ?

Flere underlige værfenomén

                                                    Om bord i min trebåt " Pasadena " på 33 fot


FLERE UNDERLIGE VÆRFENOMÉN

For noen få dager siden var kona og jeg på båttur her i området. Da vi gikk sørover Herdlefjorden og hadde Fløksand på babord ; oppstod noe underlig : Det var ingen båter i området og temmelig stille vær med noen småbølger. Plutselig får vi inn noen svære bølger på styrbord side av båten. De kom fra " intet ". Jeg har ferdes på sjøen siden jeg var en liten gutt ; men slikt har jeg aldri opplevd før. Vi diskuterte hva dette kunne være : En neddykket ubåt som gikk med stor fart ?

Et par dager senere satt jeg på kaien her hvor vi bor sammen med noen naboer. Da var også sjøen stille og ingen båter passerte. Plutselig slår svære bølger mot land - helt uforståelig for oss alle.

Vestlandet - spesielt innlandet her - fikk noen uvanlig kraftige regnbyger for om lag en uke siden. Særlig området kring Jølstravatnet ble rammet hardt og flere jordskred oppstod og veien på begge sider av vannet ble sperret - herunder E-39 som er hovedåre nordover fra Bergen. Disse tropiske regnbygene er noe helt nytt her - og en mann er fremdeles savnet etter at bilens hans ble tatt av skredet.
I går oppstod det et nytt jordskred i Jordalen i Voss kommune. Biler og folk ble innesperret ; men heldigvis ble ingen personer skadet.

Videre var det i går et jordskjelv i området vest av Sogn og Fjordane med styrke på 3,1 . Dette skjelvet kunne merkes fra Gulen til Askvoll. Om du leser et innlegg lenger nede på nettsiden ; vil du se at naturfenoménet jeg beskrev der med skifte mellom flo og fjære på tre minutter ; oppstod i samme område som dette jordskjelvet .

Ja , jeg undres over det som nå skjer med naturen vår her i Norge. Da Yeshua ( Jesus ) ble spurt om tegn i endetiden ; så svarte han blant annet at det skal være jordskjelv både her og der. Ellers så grunder jeg på hvorfor disse underlige hendelsene skjer : Ja , kan det være så enkelt at når menneskene begynner å tukle med naturen ( blant annet med å vie samkjønnede i kirkene ) ; så slår naturen tilbake med å oppføre seg unaturlig. Jeg vet ikke svaret ; men observerer hva som skjer og skriver om det her.

tirsdag 30. juli 2019

Fregatten " Thor Heyerdahl " gikk fra Bergen i dag
FREGATTEN " THOR HEYERDAHL " GIKK FRA BERGEN I DAG

Om du leser litt lenger nede her ; så mente jeg at Norge vil sende en fregatt til Hormuz-stredet. (" Det farlige Hormuz-stredet ").
Skipssjefen på dette krigsskipet fortalte i dag at de skulle inn i tjeneste for NATO i fire måneder. På spørsmål om skipet skulle inn i Persia-bukten ; svarte han at det er politikerne som bestemmer hvor dette krigsskipet skal oppholde seg.

Jeg tror at dette norske marinefartøyet er på vei mot Gibraltar og Middelhavet og skal videre gjennom Suez-kanalen og mot Hormuz. Altså : NATO er i ferd med å bygge opp betydelig militær slagkraft i Persiabukten. Tankskip vil nok komme til å gå i konvoi både inn og ut av oljehavn ledsaget av krigsskip.

Iran har betydelig militær kapasitet. Om situasjonen vil utvikle seg til krig der nede ; så blir dette til et meget farlig oppdrag for " Thor Heyerdahl ". Kanskje det farligste oppdraget siden 2. verdenskrig.

Men også Israel vil nok få en skur av raketter mot landet sitt - fra Iran. Vi husker at Sadam Hussein sendte Scud-raketter mot den vesle jødestaten - da han kom i krig med vestmaktene. Heldigvis hadde disse missilene dårlig styring slik at mange av dem bommet på målene.
Iran har nok raketter som kan nå helt til Norge.

Blir det full krig der nede i Persiabukten ; så vil nok Iran benytte seg av sine langtrekkende missiler - gjerne i første fase av krigen. Iranerne har nok full oversikt over de land som sender militære styrker ned mot deres område. Da kan slikt føre til at Iran sender missiler mot hovedstedene til disse vestlige deltakerland for å skremme befolkningen. Ja , har vi et godt nok utbygget anti-rakettforsvar ?
Vi lever i en meget farlig tid....

søndag 21. juli 2019

Israel-vennen Trump - vil han brått snu ?

                                                    President Donald Trump


BLIR PRESIDENT DONALD TRUMP PLUTSELIG EN MOTSTANDER AV ISRAEL ?

En mer Israel-vennlig president i USA har vi vel aldri sett før. Han har som eneste regjerende president tatt kippa på sitt hode og stått ved Klagemuren i Jerusalem. Han har flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv tilbake til Jerusalem og han har godkjent at Israel får Golan-høyden til odel og eie. Nå bygger jødene en ny bosetting nettopp på Golan - og denne har fått navnet : Trumphøyden.

Mange er kritiske til president Trump ; men en ting er helt klart : Det han lovet i valgkampen , gjør han alt han kan for å gjennomføre. Slikt er meget prisverdig og krever ros til ham.

Men : Er han Antikrist - som jeg har antydet i et innlegg lenger nede - så vil han regjere i 3,5 år for da å bli avslørt og avsatt som president. Da er vi kommet til juli 2020. Men er han virkelig Antikrist ; så vil han brått og uventet snu og bli en motstander av Israel og jødene.

Vi vet at hans svigersønn er jøde og arbeider med en fredsplan for Midt-Østen - herunder problemene mellom israelittene og palestina-araberne. Svigersønnen skal visstnok legge fram sin plan for partene innen kort tid. Jeg vet ikke hva denne planen forteller : Men innebærer den en deling av Jerusalem ; så vil Vår Herre aldri godta den - og blir således aldri gjennomført.

Skal Trump snu i Israel-spørsmålet ; så må dette skje før juli 2020 - om han virkelig er Antikrist. Da får den vesle jødestaten et stort problem - mister sin eneste støttespiller i verden. Israellittene får store pengebidrag fra USA hvert år. Dessuten kjøper de forsvarsmateriell også derfra : Både de helt nye F - 35 jagerflyene og annet militært materiell. Første gang F - 35 var i kamp var nettopp i Israel. De bombet iranske rakettutskytingsbaser inne i Syria.

Ja , blir USA en motstander av Israel ; så har israelittene et enormt problem. Men det er vel slikt som skal skje " ved dagenes ende ". Men da er trolig president Trump også Antikrist !

lørdag 20. juli 2019

Det farlige Hormuz-stredet

                                               Amerikansk hangarskip


NÅR SMELLER DET I OMRÅDET VED HORMUZ-STREDET ?

Vestmaktene er i ferd med å forberede og bygge opp flernasjonale styrker som skal sendes til Hormuz-stredet : tror jeg. President Trump har trumfen på sine samarbeidsland innen NATO : Enten stiller dere med militære styrker for en militær inngripen mot Iran ; ellers får dere ikke hjelp fra USA om deres land blir angrepet av en fiendtlig makt senere.
Det tar tid å bygge opp en slik styrke - trolig er det krigsskip og jagerfly som er mest aktuelt her. Noen bakkeinvasjon av Iran har jeg ingen tro på - det blir for dyrt og vanskelig og store tap av menneskeliv.

Iran opptrer også aggressivt ved å kapre flere oljetankere - herunder et svenskeid skip. Videre har de laget hull i akterenden på et norsk skip og satt fyr på et annet ved å feste magnetiske miner på skipssiden. Slike alvorlige hendelser mot sivile fartøy i internasjonalt og viktig farvann ; kan ikke det internasjonale samfunn sitte stille og se på. Det kommer nok til å smelle der nede - spørsmålet er når dette skjer.
Første militære mål inne i Iran er radar-installasjoner og sambandssentre , flyplasser , rakettutskytingsramper og steder der Iran anriker uran.
Det er trolig at Iran vil svare først med en rakett-skur mot Israel. Men Israel har utviklet rakettskjold mot innkommende raketter - og er i stand til å uskadeliggjøre disse før de når bakken. Iran fortalte for noen uker siden at de var i stand til å utslette Israel i løpet av en time - men dette er nok bare skryt.
Videre har Israel fem moderne ubåter produsert i Tyskland ; og disse er nok utstyrt med raketter som kan gjøre stor skade. Avstanden mellom Iran og Israel er så stor at israelske jagerfly må forsynes med drivstoff i luften av tankfly.
Videre vet vi at Iran - for flere år siden - hadde langdistanseraketter som kunne nå helt til Sverige. Trolig kan de nå lenger nå.
Om Norge blir med på en slik flernasjonal krig mot Iran ; tror jeg vi stiller med en fregatt. Men en slik operasjon er uhyre farlig : Iran har kjøpt inn små hurtiggående båter fra Storbritannia ; satt inn kraftigere motorer i disse - som gjør en svimlende fart på over 100 km / timen. Båtene er utrustet hver med to torpedoer , to raketter samt mitraljøse. Slike militære " myggstikk " - operasjoner kan gjøre stor skade eller senke langt større krigsskip - og stikke unna uskadet.
Sender Norge marinefartøy mot Hormuz-stredet ; så tror jeg at dette er den farligste operasjonen vårt land har deltatt i siden 2. verdenskrig.


onsdag 17. juli 2019

Ukrainere : Be om fred for Jerusalem

                                                   Motiv fra Ukraina


UKRAINERE  :  BE OM FRED FOR JERUSALEM !

Jeg ser at det er svært mange ukrainere som leser min blogg - også mange russere. I dag vil jeg skrive til dere ukrainere. Vi husker atomulykken i Tsjernobyl den 26. april 1986. På vårt språk betyr Tsjernobyl : Malurt. Ordet malurt er nevnt i Bibelen. Denne ulykken fikk også følger for oss i Norge : Atom-nedfall kom med vind og nedbør hit . I flere år måtte reinsdyr i nord og sauer her sør i landet vårt fóres med et spesielt stoff - for å få bort det farlige stoffet i kjøttet før slakting.

Dere har hatt tøffe tider : Det var en stor sultkatastrofe i Ukraina ( holodomor ) i 1932-33. I andre verdenskrig mistet dere kring 5 - 8 millioner mennesker hvorav 1,4 millioner var ukrainere - de andre var blant andre russere. Men : I overkant av 500.000 jøder ble henrettet der i 2. verdenskrig.

I 1991 ble Ukraina egen stat etter utskillelsen fra Sovjetunionen. Siden har dette landet utviklet seg til et av de mest korrupte i verden. Nå har denne " sjokoladekongen " blitt erstattet med en komiker og TV-kjendis som president. Denne siste vil prøve å få fred med Russland ; sier han - og vi må be til GUD ( Jahve ) om at han lykkes !  De siste tall jeg har fått viser at kring 14000 mennesker er drept i kamper mellom russere og ukrainske separatister de siste årene.

Dere har flere religiøse grupperinger i Ukraina - der de fleste har Bibelen som oss i Norge - men her finnes også mange muslimer.
Jeg har lest rapporter fra nordmenn som har vært inne i deres land for å misjonere for kristendommen. De rapporterer om stor nød og fattigdom. Alkoholen har blitt en katastrofe for landet ; sier disse norske reisende.

Til slutt : Det finnes mange skjulte hemmeligheter i Bibelen. Disse skjønner ikke vi mennesker - men vi må bruke den oppskrift som blir gitt , derfor noen ord til deg ukrainer :   Ta med i dine daglige bønner : FRED FOR JERUSALEM. Videre bør du skaffe deg et godt forhold til alle jøder over hele verden ( om lag 16 millioner ) ved å be for dem. Husk hva Bibelen sier : Den som velsigner Israel ; vil selv bli versignet - og den som forbanner Israel ; vil selv bli forbannet. Altså : Skal DU selv bli velsignet ; så MÅ du be for jødene og Israel !

mandag 8. juli 2019

Vi går mot "dagenes ende " !

                                          Min forståelse av de siste tider - før Jesus kommer igjen
                                          Minnesmerke over profeten Daniel i byen Suza i Iran


NÅR KOMMER JESUS ( YESHUA ) IGJEN ?

Undertegnede har studert på Jesu gjenkomst i mer enn 30 år. Nøkkelen til å finne ut av dette finner du hos profeten Daniel i Det gamle testamente. Da Jesus ble spurt om endetiden : Så henviste han også til profeten Daniel - og oppfordret oss til å forstå hva vi leser der.
Ser du på tidslinjen jeg har laget på bildet ovenfor ; så har president Donald Trump en avgjørende rolle her. Jeg tror Trump er Antikrist ( han har jo uttalt - før han ble president - at han ikke hadde behov for å be til Gud - Jahve ). Vi vet at Donald Trump ble innsatt som president den 20. januar i 2017. Ifølge Skriften skal Antikrist regjere i 3,5 år før han blir avslørt og avsatt. Da er vi kommet fram til juli 2020.
Altså : Blir Donald Trump avsatt som president i USA i juli 2020 ; så er nok resten av ovenstående tidslinje korrekt. I motsatt fall er det hele feil - og jeg må bare beklage ! Men forutsetter man at dette er rett : Så vil Jesus ( Yeshua ) komme tilbake til Oljeberget i Jerusalem på vårparten i 2027. Det er andre personer i Norge som har studert denne saken - og gått helt andre veier i Bibelen - og kommet frem til at Jesu gjenkomst blir i 2028.
Trengselstiden for oss mennesker står snart for døren. Mange kristne tror at opprykkelsen av de utvalgte vil skje før trengselstiden setter inn ( trolig ved årsskiftet 2020 / 2021 ) - men jeg tror at opprykkelsen vil skje ETTER trengselstiden. Bibelen beskriver denne trengselstid som verre enn noe av det som tidligere har hendt på jorden. Da blir det nok store kriger - herunder atomkrig - før Jesus påny setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem ; og vi får en ny himmel og en ny jord - og havet er borte. Til slutt : Jeg ser at president Putin har nylig vært i Roma og hilst på Paven. Denne katolske kirkelederen har jeg ingen tillit til.

onsdag 3. juli 2019

President Putin : Sett fri den norske spionenUndertegnede som kadett ved Krigsskolen      Vladimir Putin som offiser i KGB


NOEN ORD FRA OFFISER TIL OFFISER

Jeg har ingen ting med denne saken å gjøre. Likevel vil jeg sende noen ord - som blir lest i Russland - det kan jeg se på min blogg. Kan hende leses dette av FSB - da anmoder jeg dere om å sende dette oppover - ja , helt til president Putin , som har makt til å sette denne norske spionen fri.

Selve spionsaken fremstår uhyre amatørmessig : Sende en pensjonert norsk offiser til Moskva med en bunke penger for å overlevere disse til en russisk spion.

Således vil jeg anmode Dem , president Putin , om å slippe fri denne gamle norske mannen. Han har allerede hatt en tøff tid der borte i Moskva. Jeg tror det vil tjene Russlands interesser at mannen får reise hjem.

Dette var bare noen få ord fra en offiser til en annen.

Med hilsen

Ture Andersen

tirsdag 2. juli 2019

Uvanlig værfenomén - et forhåndsvarsel ?

Lebesbymannens navn var Anton Johansen ( 1858-1929 ) Han var klokker og landmåleassistent


ET FORHÅNDSVARSEL TIL OSS ?

I går ( 01.07.19 ) meldte norsk TV om at et uvanlig værfenomen hadde oppstått i havet og var registrert både i Norge og på Færøyene. En mann bosatt i byen Florø på Vestlandskysten kunne fortelle følgende : - Det var fjære sjø ; plutselig steg havet til full flo og tilbake til full fjære på om lag tre minutter. Slik holdt det på hele kvelden ; sa denne mannen.
En meteorolog ble så intervjuet og kunne forklare fenoménet slik : Et lavtrykk ute i havet var årsaken til denne hendelsen. Da må jeg få lov å legge til " for egen regning " : Jeg er nå 77 år gammel og har bodd ved sjøen store deler av mitt liv ; men har aldri opplevd noe lignende.

Da går mine tanker til Lebesbymannens profetier - og det han fikk " se " en novembernatt i 1907. Han forteller om en svær flodbølge i Nordsjøen som gjør enorme skader i flere land : England , Nederland , Danmark og Norge. Han selv er i dette synet plassert nær sjøen i Trondheim og ser flodbølgen ( tsunamien ) komme. Han nevner stor skade både i London , Kristiansand og mange andre steder langs norskekysten - helt opp til Bodø i nord. Han ser masse treverk ligge og drive i sjøen etter denne grusomme hendelsen. Personlig skjønner han ikke hvorfor dette skjer fordi : - Nordsjøen er ikke et vulkansk område....

Så mener han at det kommer et forhåndsvarsel til oss mennesker før denne voldsomme tsunamien : Et uvanlig kraftig uvær kommer fra USA over Atlanterhavet. Dette går inn over Portugal / Spania og gjør stor skade på sin ferd videre mot øst og havner til slutt i Russland. Men så blir han noe i tvil om dette uværet kommer før - eller etter denne omtalte tsunamien i Nordsjøen.

For oss kristne som kjenner Bibelen ; vet vi at den Allmektige ikke foretar seg noe før hendelsene er kunngjort ( profetert ) til menneskene. Da spør jeg : Kan dette vær-fenoménet som ble kunngjort på norsk TV den 1. juli 2019 være en slik kunngjøring ?

torsdag 13. juni 2019

Storkrig kan bryte ut

Tankskipet " Front Altair " - eiet av en nordmann - satt i brann i Omanbukten

I dag tidlig ble dette tankskipet satt i brann - det sies av en torpedo. Det var 23 personer om bord og alle disse er evakuert. Så langt jeg vet var skipet fullastet med olje og skulle til Taiwan.
Tidligere har det vært gjort skade på norske skip i dette området - med skader i akterenden.

Vi vet at USA sendte en hangarskipsgruppe gjennom Suez-kanalen mot Den persiske gulf for en tid tilbake. Det nevnes at det kan være Iran som driver med hærverk mot oljetankere. Om det kan bekreftes at Iran virkelig står bak et torpedoangrep mot et sivilt tankskip ; kan USA finne det rett å gå til angrep mot Iran. Donald Trump truet med et slikt angrep for kort tid siden.

Men Iran og Syria er også fiender av Israel - derfor er det ikke usannsynlig at jødene blir involvert i en slik væpnet konflikt. Russland er også inne i Syria med sine soldater - og kan bli innblandet i en slik krig.

onsdag 5. juni 2019

Russiske militærfly nær Alaska

 Russisk Tupolev jagerfly på vingene
Trebåten vår " Pasadena " er nå klar for pinse-tokt inn i fjordene - helt til Modalen.
Denne bloggen har vært lite oppdatert siste tiden. Årsaken er at politikken har tatt mer av min tid - ja , nesten hver dag er det noe jeg må gjøre for dette nye partiet FNB - som er størst på meningsmålingene her hos oss striler. Det er underlig at de stadig har bruk for en gammel mann på 77 år - men slik er det.

Men jeg prøver samtidig å følge med på det som skjer i verden for øvrig. Det mest oppsiktsvekkende er at russiske militærfly har vært helt nær USAs grense i Alaska. Det ble selvsagt " scramblet " som er vanlig ved slike hendelser. Her i Norge skjer det stadig at russiske jagerfly , bombefly og tankfly flyr sørover langs vår grense , går mot Storbritannia og videre inn i Østersjøen og tilbake til Russland.
Norge sender da opp to jagerfly fra Bodø for såkalt avskjæring - i praksis vil det si at norske piloter stirrer de russiske pilotene inn i øynene - for deretter å vende tilbake til Bodø. Det samme gjør britene og danskene. Men det er vel nytt at de går helt til USAs grense. Hva disse demonstrasjonene fra russisk side innebærer ; er vanskelig å si. Kanskje : Her er vi klar til å bruke vår luft-makt om slikt blir nødvendig - pass dere !

Valget i Ukraina er over og den landskjente komikeren vant med stor margin. Ukrainerne ville ikke ha denne sjokoladekongen lenger til å styre landet. Men som før skrevet : Den nye presidenten viste SATAN-tegnet på et bilde ; og slikt lover slett ikke godt for landet han skal styre. Ellers har vi fått med oss at han vil gå i dialog med russerne for å få slutt på krigen mellom to broderfolk - men det kan bli vanskelig når man har Djevelen med på laget. Antall døde i denne konflikten / krigen har passert 10000 mennesker - da er det helt klart at det har utviklet seg " mye vondt blod " mellom disse to statene.
Det er mange ukrainere som leser bloggen min ; ser jeg. Ja , Ukraina er et stort land og det er vel bare Russland som er større i Europa. Men jeg tror ikke russerne har noen interesse av å invadere hele Ukraina. Årsaken til dette er at  landet er fattig - og vil bare bli en byrde for stormakten. Nei , da er Norge mye mer interessant på grunn av våre oljerikdommer. Ellers så ser jeg at Kinas toppleder skal møte president Putin i nær fremtid. Det er helt tydelig at her skal det samarbeides. Jeg husker også at Kina sendte flere store krigsskip inn i Østersjøen for noen år siden - for å feire 100-år for den russiske marine. Disse to landene til sammen har en enorm militær slagkraft !

onsdag 22. mai 2019

Tanker i tiden

Naustet og tre-robåten min. Den er nå flyttet opp til låven som utstilling i kulturvern-området her. Her ser du innover mot Bergen som ligger 15 km herfra ( sentrum og havnen ).


Jeg ser at russerne nå har åpnet opp for min blogg - etter at den har vært utestengt en tid. Ja , velkommen tilbake som lesere ! Spasiba !

Det er noe som ikke stemmer med været. Her har vært sommervær og varme-rekorder i mai måned. Potetene vi satte har alt kommet opp av jorden. Vi har tørke igjen - nå har det kommet litt regn som hjelper på gresset ; men trær med dype røtter har begynt å bli brune. Regnbyen Bergen er blitt tørr. Jeg ser at Spania , Frankrike og Italia har fått mye regn. Ser ut som vi har byttet klima med disse Middelhavs-landene. I Israel har Gennesaretsjøen vært svært nedtappet - der har det kommet fram en holme man ikke har sett før. Men nå i vår har det regnet mye der og vannet i denne innsjøen har steget med to meter - men det er lenge til den er full.

Ute i verden skjer det stadig noe grusomt. Det sies nå at myndighetene i Syria har brukt stridsgass mot befolkningen - igjen. Det er primært opprørsgrupper de vil ramme ; men også sivilbefolkningen får svi. Videre er forholdet mellom USA og Iran spent. Amerikanerne har sendt en hangarskipsgruppe gjennom Suez-kanalen og inn i den Persiske Gulf. Donald truer med å utslette Iran om de prøver seg. Ja , det har de trolig alt gjort : Flere skip har fått skader på skroget der i Gulfen - og et stort norsk skip fikk et stort hull i akterenden. Skal Trump utslette Iran ; så må han bruke atomvåpen. Ja , han må bruke atomvåpen for at Iran ikke skal få anledning til å skaffe seg atomvåpen ! Her må det vel være en brest i logikken ??

Men russerne jobber også i det stille : Vi vet at de bygget ut en base på Frans Josefs land en julehelg for et par år siden. Rapportene går nå ut på at denne basen er ytterligere forsterket - og om mine opplysninger er riktige ; så har de også laget en flyplass der. Ja , nordområdene er viktige for mange nasjoner - og den nye skipsruten nordom Russland i isødet ; åpner opp for kortere sjøreise for flere nasjoner og rederier. Men her har russerne full kontroll på alle skip.

Ellers har jeg engasjert meg politisk den siste tid og er på listen FNB - Folkeaksjonen nei til mer bompenger. I går fortalte media at dette partiet er det største i nye Alver kommune - som blir en sammenslåing av Lindås- , Radøy- og Meland kommuner. I dag blir det meldt at denne listen er størst i Bergen med en oppslutning på over 25 %. Det er nå panikk i de andre store partiene i Norge. Den 9. september er det kommune-og fylkestingvalg . Tja , kanskje får jeg plass i kommunestyret i den nye storkommunen Alver. Trolig på høg tid - siden jeg er 77 år. Jeg tok jo kystskippereksamen da jeg var 71 år ( D5L ) og mitt motto var da :  -  Aldri for sent å gå på et skjær.....onsdag 8. mai 2019

Gatekunst på Strilelandet


Denne låven min ble bygget i 1903 etter utskiftingen ved århundreskiftet - på tide med gatekunst ?


Vi har mye å gjøre - kona og jeg. Nå har vi fått alle potetene i jorda og dekket til med plengras. Dette hindrer ugras , gjødsler samt holder på fuktigheten. Innimellom har jeg arbeidet på mitt " kunstverk " - som har tatt over en uke. Veggmaleriet er såkalt " non figurativt " og man kan se forskjellige figurer : Min kone ser en hårføner , sier hun. En bilist som kjørte forbi så flere vulkanutbrudd. Jeg sier at dette maleriet er ikke laget av meg - men av den ånd som bor i meg - og jeg kaller det : " Legedom ". Vi bor jo i et kulturvernområde ; så da får jeg se hvordan myndighetene reagerer. Min kone gikk på dekorasjonsskole i unge år. Hun var stadig nede ved låven og hadde alltid samme kommentar : Det er svært viktig å få " balanse " i bildet !

Som før skrevet har russerne blokkert min nettside - slik at landets innbyggere ikke kan se hva jeg skriver. Tja , da må det jo være noen viktige vurderinger jeg gjør som fører til slike handlinger fra en nabostat. Men de siste par dagene har EN bruker derfra vært inne og kikket på min nettside. Trolig er dette FSB ( tidl. KGB ) som vil følge med videre. For noen dager siden var det over 100 russere daglig som besøkte nettsiden min - før blokkering. Men ukrainere er fremdeles aktive lesere.

Ellers er jeg aktiv hver eneste dag. De siste ukene har jeg engasjert meg i partiet " Folkeaksjonen nei til bompenger " ( FNB ) som har liste ved kommunevalget i den sammenslåtte storkommunen Alver til høsten. Etter eget ønske står jeg på sisteplass på listen - men det er ikke umulig at jeg kommer inn i det nye kommunestyret siden mitt navn er godt kjent her i Nordhordland. Det har nå kommet opp 15 nye bommer i Bergen. 1. desember kommer det opp 5 bommer her ute i provinsen. Skal jeg kjøre inn til Bergen ; så må jeg da gjennom tre bomringer. Jeg har økonomi til denne utgiften , men her er svært mange unge foreldre , gjerne med ny bolig - som har en økonomi som slett ikke tåler flere 10-talls tusen kroner ekstra hvert år. Det er disse jeg kjemper for. En ung dame fra Hordvik i Åsane fortalte følgende : Glemmer jeg å kjøpe brød til min familie ; så vil en ekstratur på butikken koste meg kr. 70.- i bompenger. Norge er et rikt oljeland så dette bompengetullet burde vært fjernet. Sverige har ikke en olje-krone i inntekt og har ikke bommer med unntak av to-tre inn mot Stockholm. De siste meningsmålingene viser at FNB i Bergen nå er nest største parti med en oppslutning på over 20 % - kun partiet Høyre er større. Jeg regner med at tallene for Bompengelisten er minst like gode her i Alver som i Bergen. Men jeg er jo altfor gammel til å bli politiker - vil mange si......

tirsdag 30. april 2019

Russland har blokkert min nettside

President Putin - herskeren i Russland - i ønsket avbildet situasjon.


Denne nettsiden hadde mange lesere som bodde i Russland. Nå har landets nettroll blokkert min nettside til dette landet - det skjedde for få dager siden. Men lesere fra Ukraina har russerne slett ikke kontroll over - de er fortsatt lesere av mine tanker.
Dette er ikke noe nytt : For noen uker siden blokkerte russerne også nettavisen : The Intependent Barents Observer . Således : Russlands innbyggere skal på ingen måte få innblikk i saker og ting som ikke behager landets diktatorer. Slike tanker skal stenges ute fra det mektige Russland - folk har ikke godt å få se andres tanker.

I min kveldsbønn i går spurte jeg Vår Herre om et tegn på at jeg er på rett vei - om at min tolkning av profeten Daniel stemmer - og at mine spådommer om trengselstiden og Yeshuas gjenkomst til Oljeberget stemmer. Da tenkte jeg at - KANSKJE - får jeg et signal gjennom nattens drømmer om dette. Men nei ; ingen drøm om slikt.
Dagen i dag har jeg benyttet til arbeid med maskinen om bord i min største båt. Senere på dagen har jeg arbeidet på en dekorasjon ( gatekunst ) som jeg er i ferd med å male på min låvebygning. Da kom en overnaturlig hendelse som en flokk lin-erler stod for. Slikt har jeg aldri opplevd før - og var meget underlig. Jeg tok det som en bekreftelse fra Herren....
Til slutt : Når jeg er ferdig med dekorasjonen på min låvebygning ; så skal jeg legge dette ut med bilde på min nettside. Maleriet skal hete : " Legedom".

søndag 21. april 2019

Ukrainsk presidentkandidat viste satan-tegnet

Denne mannen ligger best an til å bli ny president i Ukraina - ved neste valgrunde. Han viste nylig satan-tegnet med begge hendene sine - noe som ble avbildet ( gjelder ikke bildet over ). Det er slik at påkaller man Satan Djevelen ved banning eller ved å vise hans tegn med hendene ; så kommer han øyeblikkelig. I førstningen kan det se ut som man får hjelp fra ham - før ulykker og all verdens djevelskap dukker opp og kun lager problemer - tror jeg.

Ukraina er et land med 45 millioner mennesker. Norge har i overkant av 5 millioner innbyggere. Landet styres av en president og en statsminister. Presidenten tar seg av utenrikspolitikken samt forsvaret av landet , mens statsministeren tar seg av det innenrikspolitiske.
Denne mannen er komiker og skuespiller og uttalte nylig at president Putin er hans fiende. Vi vet at Norge gir fast 200 millioner kroner årlig til Ukraina. Videre vet vi at Ukraina er et land med svært mye korrupsjon.
Krigen med russerne har allerede kostet mer enn 10.000 menneskeliv. Med en satan-tilbeder som president er det fare for at denne krigen blir langt mer omfattende. Vi vet også at vestlige militær-rådgivere har vært på slagmarken i Ukraina for å rettlede i kamphandlingene. Slikt irriterer russerne grenseløst.
Da kan man spørre : Er det her den såkalte GOG-krigen kommer til å starte - der Russland står mot Ukraina og Vesten ? Vi vet at denne krigen er omtalt i Bibelen der navn som Gog , Megog og Ros er å finne. Mange tror at Ros tyder Russland.

Jeg tror at president Trump blir avsatt som president for USA i juli 2020. Om dette er korrekt ; så stemmer nok resten av mine spådommer - herunder at trengselstiden starter ved årsskiftet 2020 / 2021. Men denne GOG-krigen kan starte lenge før det og således utvikle seg til en 3.verdenskrig senere. Men vi må alltid huske på Yeshuas ord : Frykt ikke ! Og et annet sted i min gamle Bibel : - rett eder opp , for eders forløsning stunder til....

tirsdag 9. april 2019

Våren kom tidlig i år

 Jeg har allerede brukt den store plenklipperen - for å få bort karsen
Potetåkrene er frest en gang - skal freses en gang til før vi setter poteter.


I dag har det vært valg i Israel. På valgdagsmålingen kl 2100 leder den pensjonerte generalen og hærsjefen - som visstnok tilhører venstresiden - og ikke liker verken Trump eller Putin. Om han blir ny regjeringssjef ; kan dette føre til store endringer i Israels politikk. Men først skal alle stemmene telles opp i natt.
Nå har jeg svært mange lesere fra Russland , Ukraina samt Unknown Region. Tja , ser ikke bort fra at styresmaktene i disse land også er inne og studerer mine vurderinger om ulike ting. Jeg ser en mulig konflikt mellom Russland og Ukraina ved Krim. Ukrainerne har stengt av vannforsyningen mot Krim - slik at det er stor vannmangel i det området som Russland annekterte for noen år siden. Kimen til en ny krig ??
Videre så har vår statsminister vært i St. Petersburg i dag og hatt samtaler med president Putin. Som kjent har Norge en pensjonert offiser ( grense-kommisær fra Kirkenes ) fengslet i Moskva - tiltalt for spionasje. Rettsaken pågår nå ; og Putin fikk spørsmål i dag fra norske journalister - men han ville ikke si noe om benådning før rettsaken er over. Så langt jeg skjønner så har nordmannen innrømmet spionasje - altså det han er tiltalt for - en amatørmessig opptreden med kontanter i Moskva. Aktor la i dag ned påstand om 14 års fengsel. Denne saken kommer jeg tilbake til når endelig dom er avsagt.

Selv om kona og jeg er gamle ( 77 år ) så setter vi poteter ( mjølne og gode ) og fisker sild og salter og tørker. Det var slik våre fattige forfedre overlevde her på Strilelandet - og slik vil vi også leve. Vi vet ikke når ufred setter inn og matforsyning blir et problem - særlig for dem som bor i byer. Som jeg sier : Jeg setter ikke poteter for å spise - men for å ha så-poteter når matmangel er en realitet.
Da jeg nærmet meg Murmansk for noen år siden ; så jeg svære høyblokker der innbyggerne hadde små potet-åkrer kringom disse. Ja , russerne tenker også på føda. Jeg tenker også på minnesmerket i den dalen der russerne greidde å stoppe den tyske fremmarsj mot Murmansk ( var navnet Lietsedalen ? ). Jeg husker også fra krigshistorien at russiske soldater hoppet ut fra lavtflygende fly uten fallskjerm og landet i snøen. Tapsprosent ved slike utsprang : 50 %. Ja , sannelig har russerne blitt påført mye smerte fra oss i Vesten - alt fra Napoleon til Hitler.

torsdag 28. mars 2019

Vesten viser militær-muskler

USAs B-52 bombefly som nå går nær russiske områder både i Barentshavet og Østersjøen


De svære amerikanske bombeflyene B-52 har hatt flere tokt den senere tid. Det virker som de starter fra baser i Storbritannia og går både inn i Østersjøen og helt opp i Barentshavet. Med på ferden har de også tankfly. Dette tolkes som en advarsel til Russland : Bare pass dere ! Nå er det fem år siden Russland annekterte Krim-halvøya som tidligere var gitt til Ukraina - men før det tilhørte Russland. Som kjent holder Russlands Svartehavsflåte til på Krim.
Men Ukraina holder på å lefle med Vesten - derfor skjønner jeg at Russland ville ha tilbake dette viktige området.
Lille Norge gir fast hvert år 200 mill. kroner til Ukraina. Ja , hvorfor det ? Kan ikke være for noe annet enn å terge russerne. Jeg minnes at denne pengegaven gikk en hel dag på russisk TV : Der ble det hevdet at Norge gav disse pengene slik at ukrainerne kunne kjøpe våpen for å krige mot Russland.
Ja , denne krigen mellom broderfolk har vel kostet mer enn 10.000 menneskeliv. I Sovjetunionens tid hadde Ukraina de store fabrikkene som produserte våpen.
Når jeg tenker på Lebesbymannens syn i 1907 om at Russland ville erobre Norge ned til Lyngenfjorden - så sier han at det er på den tid da Russland får problemer med Ukraina. Den tid har vi nå !
Det skal være valg i Ukraina om kort tid. Sjokoladekongen har vært leder der noen år - men nå ser det ut som en komiker skal ta over denne rollen. Ja , russerne smiler nok av dette.

Den senere tid har Norge , Sverige og Finland hatt felles militærøvelse der oppe i nord - der 10.000 soldater deltok inklusive Brigaden i Nord-Norge. Verken Sverige eller Finland er med i NATO - så hva dette skal bety kan man undres over. Både det norske og svenske forsvaret ligger nede med nærmest brukket rygg. Hærsjefen vår gikk nylig ut og ba om en ny brigade ( 5000 soldater ) i Sør-Norge. Jeg husker tilbake til tiden da Brig. S var stående avdeling og hadde oberst Kvinge som sjef.
Han tok over som sjef for kompani Linge ; da Linge falt i Måløy-raidet. På sin uniform hadde Kvinge både fallskjermvingen og flygervingen. Han var fra Masfjorden kommune i Hordaland. Senere ble han sjef for et infanteriregiment her i Hordaland og jeg møtte ham flere ganger i militær sammenheng.
For øvrig : Jeg møtte også Shetlands-Larsen en gang i levende live - men det får jeg komme tilbake til senere.
Jeg registrerer at svært mange russere fremdeles leser min blogg. Men pass dere for kineserne : Jeg vet at svært mange kinesere har slått seg ned i Østre Russland og startet virksomhet der - inklusive jordbruk med tusenvis av melkekyr. Reindriftsnæringen på Kamsjatka har også rekrutteringsproblemer : Få eller ingen vil drive med slikt lenger. Broen som er bygget ved Vladivostok ser imponerende ut. Ja , om dere følger med på slikt jeg skriver ; så følger jeg med på hva dere bedriver : Inklusive å besette Frans Josefs land en julehelg for et par år siden. Dette er nok PRAVDA.

lørdag 16. mars 2019

- Ikke røyk uten ild.....

 Kona vasker fisk og sild om bord i fiskebåten " Bugge " - som er oppkalt etter hunden vår
 Inskripsjon på ovnen i røykeriet mitt
 Fyr i ovnen for å tørke ut røykeriet før røyking starter i neste uke
Sammen med min sønn ble dette røykeriet bygget for over 30 år siden. Det står i ruinene etter det gamle ishuset som tilhørte meieriet nede ved sjøen ( meieriet ble opprettet i 1909 ).

Eg grev ned min eld
Sent om kveld
Naar dagen er slut
Gud gje min eld
Alder slokna ut

Ja , dette står å lese på den gamle ovnen i røykeriet - som før stod i et gammelt bolighus her i tunet.
Vi gamle striler tar vare på alt og lager mat etter gamle oppskrifter. Da er røykesild en delikatesse. Neste uke skal jeg røyke storsild. Den skal først flekkes : Man kapper av hodet og skjærer langs ryggbeinet bak til sporen. Så saltes den i 6 timer før røyking ( saltlake ). Jeg har også to saue-lår som skal røykes etter 4 døgn i sterk lake. Deretter blir de hengt opp til tørk - og spist til sommeren.

I dag 16. mars fyller jeg 77 år. For Bibelkjennere skal dette visstnok være et hellig tall - men slik tall-magi har jeg liten greie på. I går fikk jeg hilsen på e-post fra min søster som har bodd store deler av livet i USA. Der skrev hun at jeg har bursdag 16.3 - i USA skriver de måneden først , altså 3.16. Således henspeiler dette på Bibelen og det kjente verset Johannes 3.16 : - For så elsket Gud verden....
Hun skriver også at amerikanere gjerne vil bo på hotellrom nr. 316 og at dette bringer lykke.

Jeg har nettopp kommet opp fra røykeriet og tatt av alle ytterklærne - likevel lukter det intens røyk av meg. Gull , røkelse og myrra er jo også omskrevet i Bibelen - men gull og myrra er det heller skralt med her i huset. Derimot røyke-lukt….
Hittil har jeg fått hilsen fra svigerdatter i Haugesund , datter i Kongsberg samt Ice ( mobiltelefon ) og Norsk Tipping.

Ja , hva mer kan en gammel mann vente seg ?
- Gud gje min eld
  Alder slokna ut

lørdag 9. mars 2019

Vil president Trump prøve å dele Jerusalem ?

 Min gamle Bibel som jeg har lappet på - men har nå en såkalt " studiebibel ".
Klagemuren i Jerusalem med klippe-moskeen i bakgrunnen. Denne står på Tempelplassen hvor to tidligere templer stod : Salomos tempel og Herodes tempel som ikke var helt ferdigbygd da Yeshua gikk rundt på denne jord for over 2000 år siden. Når kommer det 3. tempel ?


Det florerer rykter om at Donald Trump snart skal legge frem en såkalt fredsplan for Midt-Østen - som hans svigersønn , som er jøde , har utarbeidet. I følge lekkasjer som kommer fra Saudi-Arabia ; skal denne planen inneholde en deling av Jerusalem : Der Jødene får en del og palestina-araberne får en annen del. Da er min konklusjon klar : Om Trump prøver å dele Jerusalem ; så vil den Allmektige ALDRI tillate dette . Det står jo i skriften at Herren bor på Sion - som er et høydedrag i selve Jerusalem. Videre står å lese i den hellige bok at Jerusalem skal bli en " løftestein " - og de som prøver seg på denne byen ; vil skade seg selv.
Videre står å lese i Bibelen noe om at det i de siste tider skal se ut som det skal bli fred - men det er da krig bryter ut.
For få dager siden var president Trump i Vietnam og møtte der lederen for Nord-Korea til samtaler. Brått tok disse samtalene slutt og disse to lederne reiste hjem uten noe slutt-dokument. De siste dager har vi sett bilder der Nord-Korea har startet opp igjen arbeidet ved en rakett-utskytingsbase. Noen tror at de gjør klar for oppskyting av nye missiler. Da kan krig brått bryte ut mellom USA og Nord-Korea. Vi husker at Trump , for en tid tilbake , kalte motparten Kim : " The rocket man ". Vi vet jo også at landet har fått militært materiell fra Russland - og om jeg husker rett ; så omfatter dette også kring 50 eldre ubåter. Det er nok ikke umulig for Kim å sende et par ubåter med atomvåpen bort til kysten av USA og sprenge slike våpen der. Han har nok også interkontinentale raketter som kan bære atomstridshoder.
Både Donald og Kim er meget uforutsigbare - og begge disponerer atom-knappen. Videre har Kim kring 1 million soldater til disposisjon samt artilleri tett opp til grensen mot Sør-Korea. Om jeg hadde bodd i Seoul ; ville jeg slett ikke føle meg trygg lenger. Men det kan vel ikke vi som bor langt borte fra Korea heller.
I Bibelen blir Russland kalt Gog og denne Gog-krigen skal bryte ut - men vi vet ikke når eller hvor. Men landet har jo vært med på krigen i Syria - da på president Assad sin side - med både bomber fra fly og raketter fra russiske krigsskip i Middelhavet.
Det er lite kjent i verden at russerne sendte et missil mot en alliert kommandoplass i Syria - trolig fra et krigsskip i Middelhavet. Der ble kring 40 offiserer drept. De kom fra flere land - også USA og Israel pluss europeiske land.
I skrivende stund holder Israel på med å bombe mål på Gaza-stripen. Ja , verden er utrygg !
onsdag 6. mars 2019

Nytt kjøretøy konstruert

 Denne trekkvogna kan med 4-hjulstrekk også gå opp trapper - ifølge selger
Tilhengeren er av kinesisk fabrikat og setet kan enkelt fjernes og frontgavl settes på plass. Det fins bare ett slikt kjøretøy i hele verden.


Jeg har jobbet og pønsket iherdig den siste tiden med å få til dette kjøretøyet. Motoren er på 5,3 hk Briggs & Stratton firetakter - som er anerkjente for sin driftsikkerhet. Det er 4 gir fremover , nøytral og revers. Som kjent eier vi et lite nedlagt småbruk : men vi har en plen på 4-5 dekar samt potet-åkrer.
Da kona mi fikk se doningen utbrøt hun at denne ville hun ha. Ja , svarte jeg - det er bare å bruke den . Det er greiner samt rusk og rask som skal kjøres bort og tilhengeren har meget brede dekk. Trekkvogna laster 250 kg og tilhengeren laster 750 kg = 1 tonn til sammen. På min første kjøretur hengte jeg likså godt på et norsk flagg for å vise at prosjektet var fullført.

Til høyre på nederste bildet skimter man naustet mitt ( grått ).

søndag 3. mars 2019

Hilsen til russiske lesere av bloggen minBilder fra krigen ved Stalingrad som herjet fra 1942 - 1943 som Hitler hadde ansvaret for. Mellom 1,5 til 2 millioner mennesker omkom der. Byen har nå fått nytt navn.


Kjære russere !

Jeg ser at siste døgn har 104 russere vært inne på min blogg og lest ( også 61 ukrainere ) samt folk fra mange andre land.
Dere har ikke mye å takke Vesten for - stort sett bare krig og elendighet. Ovenfor har jeg tatt med tre bilder fra siste verdenskrig og kampene ved Stalingrad. Mye lidelser har vest-europeere skaffet dere.
Derfor skjønner jeg godt at dere trenger å ha et sterkt forsvar når ingen andre kommer til å hjelpe om krig bryter ut. Kanskje kan Kina bli en venn i nøden ? Jeg registrerte at dette landet sendte krigsskip helt til Østersjøen for å være med og feire den russiske marines jubileum for et par år siden.
Men Norge har også hjulpet dere : Da tenker jeg på den tragiske hendelsen med ubåten " Kursk " der over 100 soldater mistet livet på bunnen av havet. En admiral i det norske forsvaret hadde god kontakt med russiske offiserer - dette var til glede for begge land ( den norske admiralen er nå død ).

Nå er det liten dialog og boikott samt mistillit som råder. Ja , slik blir det og verre skal det bli : Jeg tror vi nå snart er inne i det Bibelen kaller trengselstiden. Da er det ikke mange år før Yeshua kommer tilbake til Oljeberget i Jerusalem. Derfor er det viktig å komme til tro på vår frelser Yeshua og hans far Jahve.
Jeg får stundom gode følelser for Russland og russere : Da tenker jeg på den nydelige melodien som fulgte filmen " Tsarens kurer ". Så tenker jeg på den kjente boken med den beskrivende tittel : " Stille flyter Don ".
I 2018 viste Norsk rikskringkasting på  TV en serie reportasjer om to personer som kjøpte en båt og reiste helt fra Østersjøen og til Svartehavet. Russere viste her stor gjestfrihet og hjelp til disse to som stadig fikk problem med grunn-støting i elvene der. De ble invitert med hjem og fikk både mat og drikke stadig vekk. Slikt hadde neppe skjedd i rike Norge. Her råder stein-ansiktene.