onsdag 29. mars 2023

Russland starter stor atomøvelse


 Dette er det interkontinentale missilet Topol-M 8 ( RS - 24 Yars  ). Det sies å ha en rekkevidde på 12.000 kilometer - og kan således nå USA. Det kan utskytes fra lastebil eller silo.


                                                               -----------------------

I dag onsdag 29.03. blir det opplyst fra russiske myndigheter at de starter en atomøvelse med ovennevnte missil. Den skal foregå med 3000 soldater i tre ulike regioner av Russland. Dette missilet har flere atomstridshoder som selvstendig navigerer mot sine mål.

Russland varsler om denne øvelsen fordi Vesten selvsagt overvåker intenst hva som skjer i Russland og vil se disse missilene bli utgruppert. Det sies at russerne har 300 slike store interkontinentale missil. Da er det 10 soldater som følger hvert missil.

De kaller det en øvelse - men ender øvelsen opp med et atom-angrep på USA ? Da Hitler gjorde forberedelser til invasjon av Norge 9. april 1940 : Så kalte han det " Weserûbung ".

Jeg observerer at russerne har startet med villedende informasjon til Vesten. Atom-missilene som russerne har sendt til Belarus : Er ikke operative før i juli - sier de. Trolig er de klar for utskytning allerede. Videre opplyser de at dommedags-torpedoene " Poseidon " ikke er klare ved Stillehavskysten før i 2024.

Vi vet også at russerne har sendt minst tre hypersoniske Kinzhal-missil til enklaven Kaliningrad langt ute i Østersjøen.

USA har også sendt atomvåpen til Europa - disse skal være utgruppert i minst fem land på kontinentet.

Jeg forbereder meg på at det snart er storkrig. Et angrep kommer helt plutselig - gjerne om natten. Da kan luksus som den elektriske strømmen være borte over lang tid. Heldigvis går det mot vår og lysere og varmere dager - selv om det var fullt snø-kaos på veiene her i går.


søndag 26. mars 2023

Om russerne lager tsunami i Nordsjøen

Bildet viser hvilken fart en tsunami-bølge vil ha - avhengig av dybde der hendelsen skjer. Gjennomsnitt dybde i Nordsjøen er 94 meter og største dyp der kring 300 meter. Norskerenna er opptil 700 meter dyp og ligger nær Norge. Myndighetene i Norge har fått i stand en mobil-varsling som går ut umiddelbart om en tsunami er på vei hit. Som du ser : Så vil en tsunami-bølge fra 94 meters dyp gå med en fart på 108 km / time. Om denne hendelsen skjer midt mellom Skottland og Norge : Så har vi god tid til å komme oss vekk fra sjøen.  ( Vi hadde både matematikk og fysikk på Krigsskolen - på universitets-nivå. Etter 60 år har det meste av dette gått inn min store Glemmebok - men litt sitter fremdeles igjen )

                                                                 ----------------------


Det har vært tsunamier før i Norge. For 8200 år siden gikk Storegga-raset i havet sju mil fra land utenfor Sunnmøre. Storegga går fra 100 / 200 meter ned et stup til 900 meters dybde. Det var altså fjellet som raste nedover denne undervanns-skråningen. Forskere har funnet ut at ute ved kysten ble tsunami-bølgen bare 10-12 mer høy - men inne i fjordene helt opp til 40-50 meter . Denne tsunamien satte spor helt opp til Trøndelag.

En slik voldsom tsunami-bølge kan ha svært lang bølgelengde - gjerne 100 kilometer. Båter som er ute på havet merker gjerne at det kommer en bølge på en eller to meters høyde - men dette blir ikke tatt særlig høytidelig. Når de kommer til land : Så skjønner de alvoret og konsekvensene av en tsunami. Således trekker jeg den konklusjon at våre oljeinstallasjoner til havs KAN bli stående - om russerne detonerer en eller flere " Poseidon "  dommedags-torpedoer i Nordsjøen. Men landanleggene våre kan bli fullstendig knust - tror jeg.

En slik tsunami-bølge har enorme mengder med energi i seg. Så lenge den får fare fritt fram i åpent hav ; oppfører den seg rolig. Men når den møter land : Får den motstand og det fører til at havet først trekker seg tilbake. Båter deiser ned på havbunnen og fisk ligger og spreller på tørt område. Så begynner energien å bevege seg fremover igjen : Mindre øyer og skjær blir lett oversvømt og bølgen fortsetter innover i fjordene. Der vil energien møte høyere fjell og vann-massene får plutselig bråstopp. Dette fører igjen til at havvannet stiger forferdelig høyt inne i fjordene - i de Sunnmørske fjorder til 40-50 meter. En Putin-torpedo har en termonukleær Kobolt-bombe som er kring 4500 ganger sterkere enn den A-bomben som ble detonert over den japanske byen Nagasaki høsten 1945. ( Poseidon-torpedoen er 24 meter lang , 1,6 meter i diameter. Den har atom-fremdrift og komprimert atomstridshode og kan gå med en fart på 100 km / timen ned til en dybde på 1000 meter ). Den store nye ubåten " Belgorod " har seks slike torpedoer om bord .

Russerne har for lengst tenkt ut hvor de vil detonere en slik torpedo i Nordsjøen. Langt ute i Østersjøen ligger den russiske enklaven Kaliningrad. Selvsagt vil de spare sine egne borgere der. Derfor - tror jeg - at de ikke vil la detonasjonen gå særlig dypere enn 100 meter. Da har vi kystfolk tid til å komme oss opp i høyden - om landets mobil-varsling fungerer og ladningen går av et stykke fra vår kyst.


 

lørdag 25. mars 2023

Russland sender atomvåpen til Belarus


 Dette er Iskandèr missil med rekkevidde på 500 kilometer. Det kan bære atomstridshode og starter med zikk-zakk bane rett etter utskytning og gjør det samme rett før målet - nedskytning blir således vanskelig. 


                                                                      ---------------


President Putin har sagt at Belarus får atomvåpen fra Russland. 10 russiske fly er allerede ankommet Belarus i denne forbindelse. Dette landet grenser til tre NATO-land : Latvia , Litauen og Polen - også lang grense mot Ukraina.

Vi vet at USA for lengst har sendt atomvåpen til Europa. Det sies at seks europeiske land har fått dette stridsmidlet. Derfor utplasserer president Putin atomvåpen i Belarus - sier han.

Jeg tror at Russland har lagt plan for å angripe USA med atomvåpen. Kan hende er også D-dagen fastsatt. Mange kristne mener at USA er " Babylon " som er beskrevet i Johannes Åpenbaring kap. 17 og 18 . Der leser vi at Babylon blir oppbrent med ild ( atomvåpen har enorm varmeutvikling ). Videre leser vi i 18: 21 at en engel løftet en stein , som en stor kvernstein , og kastet den i havet og sa : Slik skal Babylon den store by , med ett styrtes ned og aldri finnes mer. Jeg tror at dette gjelder New York og at denne store " kvernsteinen " er den russiske dommedags-torpedoen " Poseidon " som sies å lage en tsunami-bølge med 500 meters høyde. Detonerer russerne en slik torpedo utenfor New York : Så er det lite igjen av denne store byen - der FN også har sitt hovedkvarter.

Dette stemmer også med det synet Lebesbymannen fikk en november-natt i 1907. Vi skal få et varsel før byer i USA begynner å brenne : En kraftig orkan vil utvikle seg i Panama-området. Denne orkanen vil gå over Atlanterhavet og komme inn over kystene Portugal - Marokko ( så blir Lebesbymannen noe i tvil om orkanen kommer før eller etter disse alvorlige hendelsene ). Men samtidig skal den enorme tsunamien i Nordsjøen komme - som vil skade mange land : Storbritannia , Frankrike , Holland , Belgia , Tyskland , Sverige og Norge. Han ser store ødeleggelser i London og Kristiansand. Flodbølgen vil merkes helt nord til Bodø. Han skjønner ikke noe av dette siden Nordsjøen ikke er vulkansk -sier han.

Jeg tror at Russland vil angripe USA med både luft-sprengt atomvåpen og denne dommedags-torpedoen som har en termonukleær Kobolt-bombe som er kring 4500 ganger sterkere enn den A-bomben som USA sprengte over den japanske byen Nagasaki høsten 1945. Vi vet at russerne har lastet opp disse torpedoene på sine krigsskip. Den store nye ubåten " Belgorod " sies å ha seks slike torpedoer om bord.


torsdag 23. mars 2023

Når kommer den store smellen ?


 USA har sendt flere B-52 " flyvende fort " til Estland - ikke langt fra grensen til Russland. For noen dager siden var disse flyene på vingene og nærmet seg russisk territorium. Da scramblet russerne to av sine jagerfly for å avskjære de svære amerikanske bombeflyene - som er fullstappet med atomvåpen. Det så ut for meg at disse russiske flyene hadde Kinzhal - missil under buken. Slike missil er hypersoniske og Vesten har ikke våpen som går fort nok til å skyte de ned. Kinzhal-missil har kraftig atomstridshode.

Jeg vet ikke når det virkelig smeller mellom NATO og Russland - men jeg tror det kommer til å skje før eller siden. Personlig forbereder jeg meg på at det kan skje rett over påske. Hvordan denne krigen utvikler seg : Vites ikke av meg - men Russland vil overleve - siden det er dette landet som skal angripe Israel til slutt sammen med Tyrkia , Iran og Libya.

Elektrisk strøm er et gode som fort forsvinner - også i Norge. Da må du være forberedt på slikt :

- batteri-radio slik at du kan lytte på meldinger fra myndighetene

- ved radioaktivt nedfall bør du holde deg inne med stengte ventiler i 14. dager grunnet sekundær-stråling

- ha rikelig med drikkevann inne i huset. Det står seg i minst et halvt år. Det går minst tre liter pr.       person pr. dag.

- ha mat lagret for 14. dager - brød i fryseposer står seg lenge i fryseren.

- bør ha alternativ varmekilde

- lommelykt og stearinlys eller andre lyskilder

- be vår Fader om hjelp og støtte i en slik vanskelig tid !


Nå er det norske samfunn kommet helt på viddene. Jeg leser i dag at en mann har giftet seg med seg selv i et vigslet kirkerom : Kulturkirken Jakob i Oslo. Han bar både brudekjole og smoking.


SISTE  : USA har nå sendt sitt største hangarskip inn i Svartehavet.

onsdag 15. mars 2023

Vanvidd og panikk preger nå verden


 Russland , Kina og Iran har nå en felles marineøvelse i Omanbukten som ligger til høyre på bildet - nær Hormuz-stredet. Iran er som kjent erkefiende av Israel. Det er Russland , Iran , Tyrkia og Libya som til slutt skal gå til angrep på Israel  og vi får slaget på Harmageddon-sletten.

                                                               ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


Norge blir nå karakterisert som en politistat av avisene i Norge. All trafikk på nettet skal nå overvåkes av styresmaktene - har Stortinget bestemt.

Jeg er kunde i Sparebanken Vest. Nå har de innført en regel som sier at man ikke får ta ut kontanter for mer enn 10.000 kroner i måneden. Således eier man ikke sine egne penger lenger. I en krigs-eller krisesituasjon må man ha kontanter. Når den elektriske strømmen er borte virker ikke kort-automatene .

EU har nå innført en ny regel som tilsier at alle hus - også i Norge - må etter-isoleres som et klimatiltak. De vil koste mellom 500.000 til 1,5 millioner kroner pr. hus.

Alle barn i Norge fra barnehagen og oppover skal få opplæring omkring det å skifte kjønn. En liten pike på tre år som gikk i en barnehage fann plutselig ut at hun var gutt !

Ansatte på sykehusene våre er overarbeidet og vi mangler både leger og sykepleiere. Men kjønnsskifte-operasjoner skal gjennomføres. Jeg leste også at det er på tale å få operert inn livmor i mannfolk.

En stor torpedo ble oppdaget i havet utenfor Danmark. Den lå over kraftkabelen som går fra Norge til Nederland. Denne torpedoen ble løftet vekk for noen dager siden og flyttet kring 200 meter bort og sprengt.

Nå er det tilfeldige drap i Norge. Noen yngre menn med utenlandsk opphav gikk inn på en trikk i Oslo og gikk til kniv- angrep på en 16 år gammel gutt - de kjente ham ikke. Han svever nå mellom liv og død på et sykehus. Vi er nå i ferd med å få " svenske tilstander " også her til lands. I Sverige er det daglige hendelser som skyting mellom menn , sprengning av boliger og annen kriminalitet. Gjengene tar kontroll over et område og vil med all makt beholde denne kontrollen. I Sverige har de mange " no go soner " - der politiet må ha store forsterkninger for å gå inn.

I USA har tre banker gått konkurs. Vi vet ikke slutten på dette ; men aksjekursene faller over hele verden. Vårt store oljefond har plassert kring 60 % av sin portefølje i aksjer. Blir det krakk som i 1929 eller 3. verdenskrig : Så er det ikke mye igjen av vårt " Pensjonsfond Utland " - tror jeg.

Vi kristne kan ta det med stor ro og be til el Shaddai om å få ta på " Guds fulle rustning "- i Yeshuas navn , AMIN ! ( Yeshua talte vest-arameisk og Han uttalte ikke AMEN men AMIN ). Derfor gjør jeg det samme.


lørdag 11. mars 2023

Kan atomkrigen være nær forestående ?


 Under buken på dette russiske jagerflyet henger et Kinzhal-missil. Dette hypersoniske missilet er konstruert for å bære atomstridshode. Sist uke sendte russerne flere slike missil inn i Ukraina - da med konvensjonelt stridshode. Vesten har ikke våpen som går fort nok til å skyte det ned ( mach 10 = 10 ganger lydens hastighet ). President Trump fortalte - da han var president - at USA var i ferd med å utvikle hypersoniske missil. Et slikt ble testet sist høst i USA og testen var mislykket. Kina har også operative hypersoniske missil - men ikke Vesten.

                                                             ------------------------

Jeg har studert profeten Daniel i kring 30 år. Da Yeshua ble spurt hva som ville skje i de siste dager : Så henviste Han nettopp til denne profeten. Videre la Han til at vi burde skjønne hva som står der. Dette har jeg forsøkt i alle disse årene.

En dag da jeg satt og utforsket begivenhetene de siste år - holdt opp mot profetens ord  : Så kom jeg frem til at " den ødeleggende styggedom " (atomkrig ) kunne komme over oss primo april 2023. Datoen 11. april kom også opp i mitt hode. Dette er 3. påskedag 2023 . Daniel forteller om 1290 døgn  ( morgener og netter slik at vi skal forstå at det dreier seg om jordiske døgn ). Salige er de som bier og når frem til 1335 døgn. Salig er man først i himmelen. Da trekker jeg den konklusjon at ALLE mennesker på jord må gjennomleve 45 døgn med atomkrig - før opprykkelsen kommer.

Den 2. februar 2023 antydet jeg på min blogg at opprykkelsen kan komme i pinsehelgen 2023. Men jeg er på ingen måte sikker !

Så leser jeg på Søkelys - for noen dager siden - at en kvinne ved navn Renee Moses mente at opprykkelsen ville skje 27. / 28. mai 2023. Det er pinseaften og 1. pinsedag. Underlig tenkte jeg - vi har begge kommet frem til samme dato for opprykkelsen.

Jeg er selvsagt ikke sikker på at dette er korrekt - selv om to personer har kommet fram til det samme via ulike veier. Likevel tar jeg det på største alvor og iverksetter ulike ting - som må være gjort før påskeaften :

- har skiftet drikkevann på mine plastdunker

- har skaffet nok medisiner

- vil gå til innkjøp - før påskehelgen - av matvarer som står seg ut mai måned. Vi har laget liste over alt      som skal kjøpes.

- prøvestart av aggregat

Jeg gjentar : Er slett ikke sikker på at disse datoer er korrekt - men jeg iverksetter ovennevnte i tilfelle Renee Moses og undertegnede likevel har rett. For å sitere de gamle strilene : - Da è for sein å snyta seg når naso è vekke !

onsdag 8. mars 2023

NATO forbereder russisk angrep mot Norge. Jeg har en Mercedes Geländewagen som jeg har kjøpt fra Forsvaret. Dette er en ni-seter og i meget god stand. Det fins ikke en hær-soldat fra Oslo ( der ligger Garden ) og til Troms langs vår kystlinje. Jeg møtte en høyere offiser - nå pensjonist - og spurte ham om han visste hvor Hærens materiell på Vestlandet var å finne. Nei , svarte han. I min garasje , svarte jeg.

                                                         ------------------------

I dag kom det melding om at Storbritannia skal utplassere 1000 kommandosoldater i Øverbygd i Troms Innland. Der ligger også avdelinger tilhørende Brigade Nord. USA har utplassert fast soldater på Setermoen i Troms og Værnes i Trøndelag. Videre oppretter USA også fire nye baser til : Rygge flyplass , Sola flyplass , Evenes flyplass og Ramsund orlogstasjon. Vi har fått vite at bare på Rygge skal USA investere to milliarder kroner. Utenfor Tromsø by har USA også fått disponere kai-anlegg der deres ubåter får ta inn forsyninger og skifte mannskap.

NATO er selvsagt klar over hvor elendig det norske forsvaret er : Derfor plasseres utenlandske styrker på norsk jord. I skrivende stund pågår en stor øvelse i nord : " Joint Viking ". Der deltar 20.000 soldater fra flere land. Heimevernet vårt er også nedbygd : Sjøheimevernet ble nedlagt for noen år siden. Disse avdelingene hadde både båter til disposisjon og stor lokalkunnskap. I dag teller HV kring 40.000 soldater og det er disse soldatene - med lette håndvåpen - som må gå i krigen mot en angripende fiende.

I dag er det ikke noen øyeblikkelig fare for russisk invasjon i Finnmark. Russland har sendt sine soldater på Kola-halvøyen til krigen i Ukraina - og bare kring 20 % av de stående styrkene der er fremdeles på Kola. Men russerne har gjort et annet underlig trekk : De har sendt mange av sine strategiske bombefly , med atomvåpen , til en flyplass nær Finland / Norge. Det var israelsk etterretning som oppdaget denne forflytningen.

Jeg tenker på hva Lebesbymannen så i sitt syn en november-natt i 1907 : Russerne hadde rykket inn i Finnmark og ble stoppet ved Lyngenfjorden. Dette er rett nordom Øverbygd i Troms der de britiske kommando-soldatene skal plasseres.

fredag 3. mars 2023

Konsekvensene av en atomkrig


 Vi har tenkt å sette poteter denne våren også. Om det skulle komme radioaktivt nedfall før potet-kålet har kommet opp : Så dekker jeg åkeren med presenning. Da vil åkeren ikke bli forurenset. Etter 14 dager vil såkalt sekundær-stråling være sterkt redusert ( noen hevder at det bare vil være 3 % igjen )

                                                                   -----------------

Jeg tror at Russland vil angripe USA med et voldsomt atomangrep. Kan hende sprenger russerne en eller flere Poseidon-torpedoer i Nordsjøen samtidig. Russerne vil ikke bruke luftsprengt A-våpen her i Europa : Da kan de selv bli rammet av radioaktivt nedfall. Det er nok storbyene i USA som er mest utsatt samt Pentagon. Russerne har nye atomdrevne ubåter som er stelth : De er uhyre vanskelig å oppdage. Disse ubåtene er utrustet med interkontinentale atom-missil . Således kan de oppholde seg nær USAs kyster - både mot Stillehavet og Atlanterhavet. Derved får ikke USA reaksjonstid nok til å avfyre sine atom-missil mot Russland - før de selv er rammet.

Konsekvensene av en stor atomkrig er enorme : Først et kraftig lysglimt , så en enorm varmestråling , så en uhyre kraftig vind ut fra 0-punktet for bomben. Videre en like kraftig vind i motsatt retning og så den radioaktive strålingen. Byer vil bli knust og brenne. Det virvles opp en røyksky som går opp i atmosfæren og vil dekke jorden med et mørkt teppe. Jorden blir nedkjølt som følge av manglende solskinn og avlingene blir sterkt redusert. Vi får da hungersnød : Nøyaktig som Yeshua kunne fortelle om de siste dager - før Han kommer igjen til jorden. Således vil det bli svære flyktningestrømmer mot områder der det finnes mat. Eksperter har regnet ut at jorden vil få et temperaturfall på kring sju grader. De kaller det en liten istid. Havner vil fryse til - noe som hindrer sjøtransporten.

Det er i dag ni atommakter på jorden. Ingen land har beredskap for å ta hånd om alle de skadde menneskene etter et A-angrep.

Vil president Putin gjennomføre et slikt atomangrep som skissert ovenfor ? Ja , jeg tror det. NATO med USA i spissen driver en såkalt proxy-krig mot Russland. De skaffer våpen og ukrainerne kjemper på slagmarken - altså en stedfortreder-krig. Nå er det snakk om at NATO også skal sende F-16 jagerfly til Ukraina og lære flygere opp til å håndtere disse drapsmaskinene. Videre hører vi stadig fra vestlige ledere at Putin må stilles for en internasjonal domstol og få sin straff. Dette får nok en tidligere KGB-offiser ( oberstløytnant ) til å se rødt. Han vil nok bruke atomvåpen før eller senere - tror jeg. Han lar seg aldri ta til fange og ført til HAAG-domstolen. Det smeller før eller siden - kan hende den kommende våren.