mandag 11. mai 2020

USA provoserer Russland i Barentshavet

                                                    Krigsskipet USS " Donald Cook " fra
                                                    den sjette flåte.


Primo mai gikk fire amerikanske krigsskip fra den sjette flåte samt et engelsk krigsskip inn i Barentshavet. " Donald Cook " har et spesielt radarsystem ( AEGIS ) som irriterer russerne - skipet kan observere tidlig russiske missil når de blir avfyrt. Norge har sagt nei til et slikt rakettskjold på norsk jord - for ikke å provosere russerne. Norge har ingen krigsskip med under denne manøveren.

" Donald Cook " kom i nyhetene for noen år siden da krigsskipet oppholdt seg i Svartehavet. Et russisk jagerfly kom mot det amerikanske skipet og kom så nær at det var stor fare for kollisjon. Denne hendelsen skremte amerikanerne og nyheten gikk verden over. Det virket som jagerpiloten var splitter gal. Krigsskipet har langtrekkende missil som kan lades med atomstridshoder.

Ja , vi vet at Bibelen forteller om GOG-krigen der GOG nok er Russland. Men vi vet ikke når denne krigen starter. Men det er helt klart : Krigsskip fra USA har ikke vært i Barentshavet siden tidlig på 1980-tallet : Så dette er en klar provokasjon fra NATOs side.

Etterord :
Den russiske storøvelsen i 2017 - kalt Zapad 2017 ( zapad betyr vest på russisk ) - demonstrerte blant annet et russisk angrep på Svalbard. Den norske utenriksministeren og den norske etterretningssjefen benektet at russerne hadde gjennomført en øvelse med angrep på Svalbard. Kring ett år senere måtte etterretningssjefen innrømme at russerne hadde øvd på en invasjon av denne øygruppen - som er under norsk styre og administrasjon ifølge Svalbard-traktaten.

For en tid tilbake ville russisk UD ha møte med norsk UD om forvaltningen av Svalbard. Dette nektet Norge. Nå i april oppstod et nytt problem : En russisk tråler som fisket ved Svalbard ble oppbrakt av et norsk kystvaktskip for påstått ulovlig fiske. Dette fikk russerne til påny å kontakte norsk UD.

Videre vet vi at Russland har gjenoppbygget sin gamle base på øygruppa Frans Josefs land. De startet der en julehelg for kring tre år siden. De siste rapporter går ut på at de har forlenget rullebanen slik at flyplassen der kan ta imot de aller største fly.
Det er noe russerne pønsker på der oppe i nord - kan hende er dette grunnen til at USA og Storbritannia  har sendt krigsskip inn i Barentshavet.

Bastion-forsvaret

Dette nye begrepet dukket opp for noen år siden. Det går ut på at Russland vil ha full militær kontroll over området fra : Sør-spissen av Norge til Island og Grønland og alt nord for denne linje. Derved får de stoppet NATO å føre troppestyrker og militært materiell inn i Norge i tilfelle en krig med Russland. Russerne har den siste tiden også hatt militærøvelser lengre sør enn før - helt ned mot den engelske kanal. På NATO-hold tolker man dette som ledd i bastionforsvaret. De siste månedene har president Trump ved flere anledninger ytret ønske om å kjøpe Grønland. De fleste flirer av dette - det er jo Danmark som har eierskap til dette området. Det siste jeg registrerte var at USA har gitt en pengesum til Grønland - var det kring 150 mill. kroner ? Trolig er dette et forsøk på å hindre at russerne greier å opprette et slik bastionforsvar helt sør i Atlanterhavet. Er dette forberedelser til GOG-krigen ?

søndag 3. mai 2020

Potet-dyrking i Slottsparken - Oslo ?

                                                   Min åker blir frest før potet-setting


Under første verdenskrig ( 1914-18 ) dyrket vårt kongehus poteter i Slottsparken. Da var det kong Haakon som satt på tronen. Han var dansk prins før han ble konge i Norge - og han var en kristen mann - utdannet som marineoffiser i Danmark. Kan hende blir det nødvendig på nytt å dyrke poteter i nevnte park - om Yeshuas ord om hungersnød i Trengselstiden ; blir en realitet.

Norge har blitt velsignet med få døde av coronaviruset - i skrivende stund ligger antallet på mellom 200 og 300. Sverige som ikke har hatt så strenge restriksjoner som oss : Har det 10-dobbelte antall døde. Samtidig må det sies at Norge har kring 5 millioner innbyggere mens Sverige har kring det doble.
På et sykehjem i Bergen har hele 16 beboere dødd av Corona. I dag meldes det at en sogneprest på Østlandet er død : Han var helt frisk og aktiv idrettsmann før denne pesten rammet han. Men de fleste døde i Norge er eldre mennesker.

Nå skal vi her i Norge begynne å lette gradvis på restriksjonene . Da står det helt klart for meg at antall smittede og døde vil stige dramatisk. Hva vil dette føre til ? Mange leiligheter og bolighus blir tomme og lagt ut for salg. Prisene på bolig blir redusert og bygging av nye husvære vil stoppe opp - det blir ikke marked for nybygging. Vi har nå mer enn 400.000 arbeidsledige i landet vårt og mange bedrifter vil gå konkurs etter hvert. Norge blir rammet mer enn andre land : Kronekursen var uhyre lav allerede før viruset kom. Videre har oljeprisen stupt til 20-30 dollar fatet og dekker ikke kostnadene med å pumpe opp oljen. Etterspørselen etter olje er også laber da både flytrafikk og cruisetrafikk er meget redusert. Oljelagrene verden over er fulle og Norge skal redusere produksjonen av olje og gass. Videre så har Norge en offentlig sektor som har svulmet opp til uante dimensjoner. Dette er årsaken til at verden ikke har tillit til den norske kronen : Nå har markedet langt større tillit til svenske og danske kroner - selv om disse landene ikke produserer en olje-dråpe.

Norge har således vært elendig styrt de siste ti-årene. Vi har ikke reservelager av mat ( kornlager ble avskaffet i 2003 ) og vår selvforsyningsgrad er på bare 38 %. Sist uke kom det melding om at Russland stopper all eksport av korn - slik flere andre land har gjort.

Vårt forsvar ligger også nede med brukket rygg. Fregatten som kolliderte med en tankbåt i Hjeltefjorden ; skal ikke erstattes med nytt fartøy. Nå har det også kommet en hemmelig rapport som forteller om store problemer med de nye F-35 jagerflyene som blir levert fra USA. Disse flyene er den største investering som er gjort på forsvarssektoren noen sinne. Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren ; kunne vi mobilisere 13 brigader i tilfelle krig ( 5000 x 13 soldater ). Nå kan vi knapt mobilisere EN brigade.
Til slutt gjentar jeg Yeshuas ord om slikt som vil inntreffe i Trengselstiden : Krig og rykter om krig , hungersnød , pest og jordskjelv både her og der. Vi vet lokaliseringen av ett kraftig skjelv ifølge Bibelen : Jerusalem - der en dal skal dele seg i to deler.