fredag 14. desember 2018

Mine tankar om framtida


MINE TANKAR OM FRAMTIDA

Les me i Det nye testamente , så fekk Jesus spørsmål om endetida : Hans svar var mellom anna at me skulle studera profeten Daniel - og skjøna det me les der. Så langt eg har funne ut ; så er dette einaste gongen Jesus syner til ein bestemt profet i Det gamle testamente.
Dette rådet frå Jesus har eg teke på alvor og har studert profeten Daniel i over 30 år. Det må gå å knekkja denne Daniel-koden ; har eg sagt til meg sjølv. Men eg hadde ein ukjend faktor som gjorde umogeleg å finna ei løysing.
Ei april-natt i 2016 vart eg brått vekt av ei røyst som sa følgjande ord : DONALD TRUMP ER ANTIKRIST. Eg hugsar at eg låg på mi høgre side og denne røysta kom liksom inn frå sengegavlen ved hovudet mitt. Så snudde eg meg i senga og såg på klokka : Ho synte 0500 om morgonen. Det tok lang tid før eg sovna att.
I april 2016 var det ingen som hadde noko tru på at herr Trump hadde nokon sjanse til å verta president i USA. Folk berre flirte når namnet hans vart nemnd. Det var heilt andre kandidatar dei trudde på.
Denne opplevinga mi var heilt reell slik eg har skildra ho. Men eg er fullt klar over at denne stemma eg høyrde ikkje sikkert kom frå Herren - det kan sjølvsagt vera frå den vonde som har freista å lura meg.
Men tek ein som utgangspunkt at denne stemma kom med sanninga ; vert dekodinga av profeten Daniel slik :
- trengselstida som Bibelen talar om kjem om to år , altså årsskiftet 20 / 21 . Mange kristne trur at opprykkinga til himmelen for dei kristne vert før trengselstida - men eg trur at kristne ( utvalde ) også må gjennomgå denne grusomme tida med krig og elende.
- president Trump vil regjera i 3,5 år : Han vert avsett i juli 2020
- Harmageddon-slaget vil skje på vårparten i 2027 - og då vil Jesus koma tilbake til Oljeberget i Jerusalem - truleg i mai dette år.

Såleis : Vert president Trump avsett i juli 2020 ; er det truleg at resten av mitt " reknestykke " også er korrekt. I motsett fall så raknar heile tankerekkja og eg har vorte lurt av DEN VONDE ei aprilnatt i 2016. Eg skal opp til "eksamen " om 1,5 år ; så får dei som lever då sjå om eg strauk !
Det er ein mann inne i Hardanger som skriv mykje på nettet om trua si. Han har gått heilt andre vegar i Bibelen og funne ut at Jesus kjem tilbake til jorda vår i 2028. Berre eitt års differanse mellom oss !


søndag 2. desember 2018

Kva gjer russarane i jula 2018 ?

Medan me et , drikk og gurpar i vår overflod i jula - så kan det henda at russarane gjer noko heilt anna - slik dei gjorde i jula 2017.


Denne gongen skriv eg på nynorsk avdi dette er ei utdøyande målform. Men først : Eg ser kva land som er inne og les kva eg skriv på bloggen min. No ligg Russland øvst med opptil 17 treff kvar dag og Ukraina ligg på 8 . Noreg ligg sjølvsagt på førsteplass. Dei må difor finna interessante opplysningar her ; sidan denne enkle nettsida mi er lesverdig for utlendingane. USA ligg også høgt oppe på denne rankinga.

Sist jul var russarane mykje aktive : Dei oppretta ein heilt ny base på Frans Josefs land der oppe i is-audet. Dette vart knapt registrert her i vest ; men USA var seinare på året i nærleiken der oppe med måling av radioaktivitet - og fekk utslag på sine instrument ved Frans Josefs land. Så langt eg skjønar har russarane bygd opp infrastrukturen der med ferdig-element ( containarar ).
Vidare les eg i dag om at dei skal byggja oppatt byen Pevek i Aust Sibir Sjøen. Der var det i 1980 12.000 innbyggjarar - no berre kring 4.000 .

I fjor øvde russiske styrkar på åtak mot Svalbard - noko vår utanriksminister og E-sjef nekta for . Men i 2018 kunne dei same personane stadfesta at dei visste at russarane simulerte åtak mot Svalbard. I samband med denne øvinga gjorde russarane noko dei aldri har gjort før - dei røyklagde marinehavnene på Kola i samband med starten på øvinga deira. ( Zapad 2017 . Zapad tyder vest ).

For nokre år sidan gjekk ein russisk ubåt under isen der nord og navigerte seg fram til pol-punktet.
Der planta dei eit russisk flagg på havbotnen. Ja , russarane har nok ambisjonar i desse farvatna - og det er nok olje og gass som driv dei. Men Svalbard har også ei strategisk plassering for deira væpna styrkar - derom er det ingen tvil.
Så kva skjer jula 2018 langt der nord ? Eg veit ikkje svaret ; men vert ikkje undra om bjørnen i aust rører på seg medan me gaflar i oss julematen.

fredag 23. november 2018

Detaljer om fregatt - fadesen

Sjøkartet der kollisjonen skjedde. Den røde streken til høyre er kraftkabel som ligger på bunnen
Sjø-dybden ligger på om lag 200 meter. Åpent og fint område å navigere i ! Jeg er ofte på Midtfjordsbøen og fisker - denne grunna ser du nede på høyre side av sjøkartet.Det lekker ut flere og flere detaljer om denne kollisjonen mellom en norsk fregatt og en svær oljetanker. Fregatten hadde 7 personer på broen i kollisjonsøyeblikket. En av disse var en kvinnelig amerikansk marineoffiser - og det var visstnok hun som fikk opplæring og trolig hadde kommandoen da det smalt.
Losen på oljetankeren gjorde alt han kunne for å avverge kollisjonen : Han var inne på VHF-senderen flere ganger og advarte og ba fregatten gå styrbord - han så jo begge sidelanternene på fregatten - noe som forteller at krigsskipet hadde kurs rett mot tankeren. Han slo full akterover ; men en tung tanker trenger lang distanse for å stoppe. Fregatten hadde i overkant av 17 knop da det smalt og reduserte overhode ikke sin fart. Tankeren hadde da bare 4 knop. Så svingte tankeren styrbord for å avverge kollisjon. Som siste utvei tar losen en kraftig lykt , som skal være om bord i alle store båter - og lyser kraftig mot fregatten ; men intet hjelper.
Den store tankeren merket svært lite til kollisjonen ; losen så bare fregattens laterner fare bakover på tankerens styrbord side. Styrbord anker hadde truffet krigsskipet og ankeret gikk tapt i kollisjonen.
Videre mister fregatten all styring og glir mot land rett nord for Sture-terminalen. Med først da slår de på sin AIS-sender som forteller hvor de er og hvem de er ( NATO war-ship ).
En slik AIS viser også kurs , fart og navn på fartøy. Et slikt krigsskip er " stelth " som betyr at det er brukt en spesiell maling som gjør skipet nær usynlig på radar. Våre nye F-35 jagerfly er også stelth.

Videre har det gått rykter om at det er russerne som har vært i området og jammet GPS-signalene som nyttes til maritim navigasjon. Dette er tullprat : Om signalene ble jammet ( støysending ); så ville de sivile fartøyene i området også merke dette på sine instrumenter. Vi vet at to andre sivile fartøy gikk nordover på styrbord side av tankeren.
Men vi vet også at russerne er ute med jamming av GPS i Finnmark - der også flytrafikken fikk problemer under den store NATO-øvelsen. Videre husker jeg en episode der et amerikansk krigsskip var i Svartehavet nær KRIM. Plutselig viser kartmaskinen ( bruker GPS-signaler ) at fartøyet befant seg langt inne på tørre land. Men russerne nekter alltid for at det er de som jammer.

Her har det nå vært kaldt og stille vær i mange dager ; men hevingen av fregatten har de ennå ikke startet med. Ja , de venter nok til onsdag : Da kan det bli full storm her ! 13 er et farlig tall : På siden av krigsskipet står det store tall å lese : 313.
På både styrbord og babord side er det oppbevart kring 30 torpedoer samt flere andre våpen herunder et ukjent antall NSM-missiler som blir produsert på Kongsberg - våpenverdier nær 300 mill. kroner.
Sprengstoffet i alt dette toler slett ikke mye støt for det eksploderer. Går en torpedo eller et NSM-missil av ; så går alt av. Da blir det en kraftig tsunami i Hjeltefjorden ; og mye av Sture-terminalen er kaputt. Vi får inderlig håpe at dette ikke skjer.....
For ordens skyld : Alt jeg skriver her er opplysninger jeg har hørt eller lest i media - og kan selvsagt inneholde feil.

torsdag 22. november 2018

Burde øvelse " Trident Juncture " ikke funnet sted ?

I går onsdag fikk jeg den største lyren som jeg noensinne har fått : Trolig 5-6 kg og jeg har fått svært mange av denne sorten fisk gjennom 70 år - som er meget god både stekt og til fiskekaker.


Øvelse " Trident Juncture " er for lengst avsluttet og nå holder de på med tilbaketransport av alt materiell som var i Norge under øvelsen der 50.000 soldater fra 30 land deltok. Tilbaketransporten vil holde på helt til nyttår.
Det har blitt store skader på private eiendommer - langt mer enn forventet. En bonde trodde at det ville ta flere 10-år før naturen hadde kommet tilbake slik den var før. Nå driver Forsvaret med taksering av skadene for å gi erstatning til grunneierne.
Mange soldater ble skadet under øvelsen og en tysk soldat mistet livet. Videre er mange militære kjøretøy ødelagt.
Det er ingen tvil om at denne kjempe-øvelsen terget opp vår mektige nabo i nord - som også bebudet skarpskyting med missiler rett utenfor vår kyst.
MEN : Det denne øvelsen med all tydelighet demonstrerte ; Var at det tok TO måneder for NATO å bringe det militære materiellet i land i Norge. Dette har nok en potensiell fiende merket seg. Da var det fred i Norge. Langt verre blir det å få materiellet i land om fienden har inntatt landet og man møter motstand.
Før landgangsfartøyene kunne legge til land ; måtte det fin-rekognoseres fordi mange av disse fartøyene måtte ha sandstrand og ikke stein - ellers ville fartøyene få skader. Slikt blir vanskelig i en krigssituasjon.
I en krig må man sette seg inn i hvordan fienden tenker ( situasjonsbedømmelse ). En invasjon av vårt kjære fedreland avhenger på kort sikt hvem som har såkalt luftherredømme. NATO sine krigsfly kan være over Norge på meget kort varsel - derfor må våre flyplasser settes ut av spill av fienden i krigens første fase. Dette kan gjøres med fiendtlige missiler sendt fra både land og krigsfartøy.
Til slutt : Jeg tror at en fiende kan hærta både Norge og Sverige i løpet av en uke. NATO trenger , som før skrevet , minst to måneder for å få materiellet i land.
Det er en kjent sak at man trenger TRE ganger så stor styrke som en fiende har - når denne først har satt seg fast i landet.

lørdag 17. november 2018

- Du grønne glitrende plen , goddag...

 Bør jeg slå plenen før jul ??

Fiskebåten " Bugge " ligger bare noen kilometer fra stedet der fregatten " Helge Ingstad " havarerte

Hvis du tukler med naturen ; så begynner naturen å tukle med deg. I dag lørdag skal det være demonstrasjoner FOR fosterdrapsloven 30 steder i Norge.

I dag etter frokost var jeg nede ved sjøen her og dro et torskegarn. Ikke verken fisk eller noe annet levende på garnet. Juletorsken burde være her nå. Fiskebåten " Bugge " ligger i Iden Marina om lag en mil nordover herfra - og således nær Hjeltefjorden der den norske fregatten havarerte. Myndighetene har gått ut og advart mot å spise fisk fra området kring fregatten pga. diesel-lekkasje fra havaristen. Det er i dette området at jeg fisker juletorsk med " Bugge ". Jeg sa til kona i går at nå blir det juletorsk med diesel-dressing !
Ja , jeg tror det var Guds inngripen at dette marinefartøyet styrte rett mot baugen på den svære oljetankeren - og således et tegn til oss nordmenn - hvor svakt vårt forsvar egentlig er - når et skip til 4 milliarder kroner kan senkes så lett. Vi kjenner til at Gud har forvirret mennesker før : Da tenker jeg på Babel og såkalt " Babelsk forvirring ". Vi vet nå at det var amerikanere om bord da ulykken skjedde. Kommunikasjonen på VHF-senderen virket også tafatt og underlig. Jeg har lyttet til lydloggen flere ganger : Man må gå opp til eksamen for å få VHF-sertifikat. Det gjorde min kone og jeg ved Bergens Sjømannsskole i 1984. Politiet etterforsker nå hvem som har lekket lydloggen til avisen VG. Vi vanlige mennesker skulle ikke få vite dette....
Ellers så er jeg jo utdannet sambandsoffiser i Hæren : Som 26-åring fikk jeg kapteins grad og var sambandssjef for 5133 soldater. Så hvordan en krigsmann skal oppføre seg " på lufta " ; har jeg en smule rede på.

Men jeg har tenkt å dra ut dit mot Hjeltefjorden og få garn i sjø likevel. Så får diesel være diesel..
Hagetraktor og plenklippere er for lengst rengjort og har fått ny motorolje og lagret for vinteren. Nå har jeg fått tanker som før var ukjente : Bør jeg slå den 4-5 mål store plenen før jul ?
Ellers så ser jeg at bloggen min blir lest mange steder i verden : USA , Russland , Ukraina , Sverige , Frankrike , Polen , Myanmar mv. Kanskje bør jeg bli mer forsiktig med det jeg skriver ? Men jeg er så gammel at jeg lar Paulus sine ord bli mine : - Om jeg lever eller dør , så hører jeg Herren til....

torsdag 8. november 2018

Det treffsikre Sjøforsvaret vårt !

Dagens fangst : 5stk pigghå på 1 torskegarn

Praktisk kjøredoning laget i Sverige , laster 100 kg.

Havaristen KNM " Helge Ingstad " nær Sture-terminalen i Hjeltefjorden ; Øygarden kommune

Dette marinefartøyet ble bygget i Spania og kostet om lag 4 milliarder kroner. Det ble bygget fem slike store fregatter ; og de startet å ruste før den ankom norskekysten for første gang ( dårlig stål i Spania ? ).
I natt ved firetiden kolliderte de med en tankbåt på vei nordover med en fart på 1-2 knop. Krigsskipets fart er ukjent : De hadde slått av sin AIS-sender.
Jeg er godt kjent i dette området av Hjeltefjorden ( hette egentlig Hjaltefjorden - altså fjorden der vikingene reiste ut for å komme til Hjaltland - som er Shetland ).
Denne fjorden har stor bredde og er lett å navigere i - derfor vil jeg si følgende : Vårt Sjøforsvar er sannelig treffsikre som greidde å treffe denne tankbåten i den store og åpne Hjeltefjorden ! På broen i et slikt skip skal det være flere personer ; herunder minst to for utkikk pluss navigatører. Skipet var på vei mot sin base Haakonsvern - og hadde kort seglas igjen.

På min ringe båt på 33 fot har jeg også montert skikkelig navigasjon med AIS-mottaker : Slik at jeg ser andre fartøy med AIS-sender selv om de befinner seg i en helt annen fjord. Denne AIS-en forteller meg navnet på båten , hvilken kurs den holder samt fart i knop.
Om jeg legger en kurs som går nærmere land enn 500 meter ; så går det en kraftig alarm i mitt styrehus.
Alle marinefartøy i Norge har nett samme navigasjonsutstyr alle sammen - og som antas å være av topp kvalitet. Hvorfor gikk det ikke alarmer på broen om bord i KNM " Helge Ingstad " før kollisjonen ??
Nå er fem oljefelt i Nordsjøen avstengt samt selvsagt terminalen på Sture.

Om vi husker tilbake noen år , så gikk et splitter nytt norsk Hercules transportfly rett på det høyeste fjellet i Sverige : Kebnekaise. Om bord i dette flyet var fem norske offiserer. Med et fly til om lag 1 milliard kroner burde det nok gått flere alarmer før de nådde fjellveggen. Var alarmene avslått ?

søndag 4. november 2018

Russlands flaggskip forlatt hjemmehavn

Russlands marines flaggskip " Pyotr Velikiy " ( Peter den store ) har forlatt Severomorsk


I dag , søndag , meldes det at Russlands marines flaggskip : " Peter den store "  har forlatt hjemmehavn på Kola. Dette er et atomdrevet krigsskip med mange ulike våpensystemer om bord. Skyteøvelsen rett nord for Berlevåg / Gamvik som de har varslet ; skal starte tirsdag 6. november. Der vil også flere andre russiske marinefartøy delta - noen av disse kommer sørfra - bl.a. Kaliningrad i Østersjøen.
Jeg undrer på hva russerne pønsker på. Er det en invasjon av Finnmark siden det store landgangsfartøyet " Ivan Gren " også er sendt nordover ?

Men NATO har nå såkalt luftherredømme over Norge med det store hangarskipet US Harry S. Truman samt andre krigsfly plassert på norske flyplasser. Således må dette store hangarskipet senkes og flyplassene Ørland samt Bodø settes ut av spill. Dette kan gjøres med raketter fra Kaliningrad ( rekker helt til Island ) eller fra krigsskip herunder ubåter som er meget stillegående.
Så har vi en stor hærstyrke plassert fra Oppdal og sørover Østerdalen. Denne styrken må også nøytraliseres - og det kan gjøres enklest ved å sende flere missiler med små , såkalte taktiske atombomber.
Alt dette som her er beskrevet , kan gjøres samtidig fra russisk side : Men da er 3. verdenskrig i gang.
Jeg håper at jeg tar fullstendig feil i denne saken !

onsdag 31. oktober 2018

Lebesbymannen og russisk angrep på Norge ?

 Russisk ubåt av Borei-klassen , 170 meter lang , fart 25 knop , svært stillegående , 102 mann
Russisk langtrekkende bombefly : TU - 160 , " Black Jack " med missiler for A-våpenAlt tyder nå på at Russland har ubåter utenfor Møre-kysten. Vår regjering har satt " krisestab "- men kommuniserer ut til folket at det er ingen grunn til å engste seg.
To russiske langtrekkende bombefly av typen Tupolev 160, som avbildet , gikk sørover langs norskekysten sist mandag. Kl. 1042 denne dag gikk to norske F-16 jagerfly på vingene fra Bodø for avskjæring.
Videre har det i dag kommet melding om at Russland varsler missiltester utenfor Finnmark fra 6. nov. og utover i fire dager.

Da er det at mine tanker går til Lebesbymannen og hans syn en novembernatt i 1907. Han " så " at russiske tropper rykket inn i Norge - nord i Finnmark. De ble stoppet ved Lyngenfjorden ; men besatte landet vårt nord for denne fjorden.

Således : Missil-utskytingen til russerne 22 kilometer utenfor Møre-kysten ; kan jo bare være en skinn-manøver : At det kommer et virkelig angrep mot Finnmark fra 6. november ?? Vi husker at i fjor trente de på et stort fly-angrep mot Vardø - men avbrøt rett ved grensen.
Vi vet også at Brigaden i Nord-Norge nå er plassert sør for Trondheim og skal agere fienden til NATO som rykker frem fra sør. Således er det svært få norske hær-soldater i nord.
Men : Jeg vet ikke hva som kommer til å skje ; men russerne er ikke til å stole på....

tirsdag 30. oktober 2018

Tanker om det som nå skjer militært i Norge

Befalsskolen for Hærens Samband , kullet 1961 / 62 på Jørstadmoen ved Lillehammer. Bare tre av oss gikk Krigsskolen - av de øvrige ble det professorer , sivilingeniører , veterinær mv. Av de mange befalsskolene den gang ; var det denne på Jørstadmoen som var den vanskeligste å komme inn på.
Jeg avsluttet min karriere i Forsvaret som hovedinstruktør ved denne befalsskolen 1.1. 1969.


Øvelse Trident Juncture

Denne kjempeøvelsen blir ledet nettopp fra Jørstadmoen. NATO-staben og fiendestaben holder til der med 200-meters avstand. Avdelingene er nå på vei til sine oppmarsjområder ; og kamphandlingene starter visstnok torsdag fk. og foregår fra Oppdal og sørover mot Østerdalen og Gudbrandsdalen.
NATO kommer fra sør og skal jage en fiende , som har besatt Norge , ut av landet. Det et nok utplassert svært mange stridsdommere kringom på slagmarken - men hovedlinjene i handlingene er nok forutbestemt.
Med så mye tungt materiell ( stridsvogner veier over 50 tonn ) blir det mye skade på privat eiendom.
Ja , ute på markene kan bøndenes grøftesystem bli ødelagt - vi vet at stridsvognbelter kan synke 50 cm ned i jorda. Når det er utlendinger i tillegg ; så tar de nok ikke mye hensyn til slikt.
Man kan også forvente skade / død på militært personell når dette krigsspillet settes i gang.

Hva pønsker russerne på ?

Sist fredag fikk AVINOR melding fra Russland om at dette landet ville starte og skyte missiler utenfor Møre-kysten : torsdag , fredag og lørdag. Jeg har nedenfor her fortalt om noen av de russiske krigsskipene som er på vei mot Møre. Men det kommer nok mange flere - herunder ubåter. Vi vet at russerne er både frekke og uvørne - de skyr ingen ting. For et par år siden gikk en liten fiskebåt , hjemmehørende i Midsund på Romsdalskysten , nær land i Vestfjorden. Plutselig dukket en stor ubåt opp og var nær ved å kollidere med ungdommene i denne fiskebåten. Saken ble rapportert til Forsvaret - og dette var IKKE en norsk ubåt !
Noen store krigsskip fra USA gikk i Østersjøen : Plutselig dukker det opp russiske jagerfly som flere ganger stuper ned mot disse US-skipene og var nær ved å treffe mastene. Amerikanerne ble helt forskrekket !
Hvilke missiler vil russerne sende opp og hvor skal de lande ? Jeg har ikke svaret , men jeg vet at Russland har utviklet et helt nytt system som går med en uhorvelig fart ( 10 X lydhastigheten ) og som er atomdrevet og som KAN bære en komprimert atomladning som våpen. NATO har ikke raketter som går fort nok til å skyte ned et slikt super-missil. Videre har de utviklet en undervannsdrone som har atomkraft som fremdrift og kan bære en slik komprimert atomladning.
Det siste jeg leste var at russerne hadde testet utskytingen av dette super-missilet fra jagerfly i luften.

Russerne vil nok også sende luftstridskrefter sørover når Trident Juncture starter : Både bombefly , jagerfly og tankfly som vil simulere angrep mot NATO-styrkene . Dette gjorde de også mot Vardø for noen måneder siden - men avbrøt angrepet rett før grensen mot Norge. Vi sendte da to F-16 jagerfly nordover dit ; men de manglet drivstoff og måtte lande på nærmeste flyplass der nord. Nå er det visstnok bestemt at det skal komme opp drivstoff-tanker på denne flyplassen.

Min konklusjon blir slik : Det har ikke vært en så spent situasjon mellom oss og Russland på flere tiår - som akkurat nå.


mandag 29. oktober 2018

Norske myndigheter lærte opp russiske navigatører !

Jeg tok eksamen i seks fag da jeg var 71 år gammel og ble kystskipper ( D5L ) i såkalt " stor kystfart ".


OLA DUNK

For et par år siden kom det fram i media at Norge hadde gitt mer enn 100 russiske sjø-navigatører opplæring i kjennskap til norskekysten - og gitt disse russerne såkalt Farledbevis. Dvs :  Russerne har fått så god kunnskap om vår kyst og våre fjorder at de kan navigere her på egen hånd.

Jeg husker at da-sittende samferdsleminister Solvik Olsen ble intervjuet på TV om dette ; og han flirte og kom med noe " ull " omkring denne enorme tabben. Men ingen brydde seg om slikt - man bare trakk litt på skuldrene - og så var saken glemt. Men russiske navigatører har IKKE glemt sin grunnleggende kunnskap om vår kyst når de nå nærmer seg Møre og Romsdal. De kjenner Hustadvika og innseilingen via Julsundet til Romsdalsfjorden. De kjenner Harøyfjorden , Lepsøyrevet og farvannet kring Godøya , Valderøy og Vigra. Ja , de kan nok gå helt inn til Geiranger med sine store atomdrevne ubåter neddykket - uten å bli oppdaget.

Denne norske stats-tabben er så alvorlig at man kan rive seg i håret. Men jeg er nærmet skallet allerede ; så det nytter ikke...

Flere russiske krigsskip mot Norge
Russisk krigsskip går mot Norge

Største russiske landgangsfartøyet : " Ivan Gren " med kurs mot Norge

Det største russiske landgangsfartøyet har forlatt Kaliningrad i Østersjøen og skal gå til Severomorsk på Kola. Dette skjer slett ikke tilfeldig : Skipet vil gå langs norskekysten samtidig som kjempeøvelsen " Trident Juncture " pågår.
Landgangsfartøyet har 300 marinesoldater om bord samt 13 stridsvogner og flere angrepshelikopter.
Dette krigsskipet kan opprette et såkalt brohode på meget kort tid : En fall-lem i baugen blir lagt ned , stridsvognene kjører i land omringet av følge-infanteri - støttet av angrepshelikopter.
Men jeg tror neppe at russerne angriper Norge i disse dager - det ville være nærmest " selvmord ".
Derimot kan de observere og avlytte radiotrafikk både på land og sjø.
Norge har også det store og splitter nye spionskipet " Marjata "som følger med hva Russland foretar seg. Hver gang vårt spionskip legger til kai i Norge ; dukker det opp ukjente personer på kaien som følger med hva som skjer og som fotograferer alt mannskap som går i land / om bord. Vi vet at russerne har i overkant av 20 spioner i Norge. Når denne store NATO-øvelsen pågår har de nok styrket denne " staben " sin. I fjor brukte russerne droner da Norge hadde øvelse i Troms og Østerdalen samtidig. Nå har vi nedlagt drone-forbud i hele Norge under øvelsen.
Vår statsminister dukket opp og deltok også på øvelsen : Først med overkroppen synlig i luka til vognkommandøren på en storm-panservogn. Senere manøvrerte hun en militær ATV.

søndag 28. oktober 2018

Likkledet i Torino

Foto av ansiktet
Likkledet i Torino - som sies å ha avtrykk av Jesu legeme etter hans død på korset


Det må sies med en gang : Jeg er slett ingen ekspert på dette lik-kledet som ble funnet i Torino. I 1532 fikk kledet brannskader på begge sider.
Det har blitt undersøkt av eksperter mange ganger ; herunder radiokarbondatert for kring 30 år siden.
Men nå har de brukt datamaskin til å lage en tredimensjonal figur fra avtrykket i Likkledet. Det viser at det må ha ligget en død og korsfestet mann inne i dette kledet.
Hvorfor skriver så jeg om dette ? Jo, da jeg fikk se bildet av ansiktet til denne personen ; så var det noe som stemte med mine refleksjoner.

Når du ser et bilde eller maleri av Jesus Kristus ; så fremstår han som en meget pen ung mann med langt hår. Ja , ung var han og langt hår hadde han nok også - det viser også bildet fra Likkledet.
Men pen var han slett ikke :
Da vil jeg vise til profeten Jesaias bok , kap 53 : 11  - " Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham , men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham ".

Når du ser på dette bildet av avtrykket ; så viser det en mannsperson med en stor og krum nese som smalner til ut mot nesetippen og bøyer nedover.
Jeg har også , i mitt stille sinn , filosofert over hvorfor Jesus var mindre pen og attraktiv å se på : Mine enkle menneskelige tanker sier at da ble kvinnene rundt ham mindre interessert i noe intimt forhold til ham - noe han selv heller ikke ønsket. Han hadde andre oppgaver den tid han var her nede på denne jord !


fredag 12. oktober 2018

Lebesbymannen og orkanen Leslie ??

Ja , er det slikt som skal skje i de siste tider ? Oppslag i BT for et par uker siden. Her to repr. for Salt Bergenskirken - som nå er blant eierne av denne gamle kinoen i Bergen.


LEBESBYMANNENS PROFETIER OM TSUNAMI I NORDSJØBASSENGET

Denne såkalte Lebesbymannen fikk et syn en novembernatt i 1907. Her beskriver han blant annet om en tsunami som skal oppstå i Nordsjøen og vil forvolde stor skade i de land som grenser mot dette havet.
Men har " ser " også at vi får et lite forvarsel : Det skal komme et forferdelig uvær fra vest over Atlanteren og gå inn i Middelhavet og så svinge opp mot Russland.

Media meldte i går om orkanen " Leslie " som er den lengst-levende orkan man har observert og har drevet omkring i tre uker nå. Videre fikk vi opplyst i går at Madeira har fått et orkan-varsel så sterkt som aldri før er varslet.
I dag kl 0600 meldte NRK-radio at denne orkanen Leslie nå kommer inn i Portugal med stor styrke.
Da bør man være OBS og følge med på dette uværet. Går det videre med samme kraft innover i Middelhavet - og dreier så opp mot Russland - så KAN det være forvarselet Lebesbymannen " så ".

Men du får selv lese disse profetiene og gjøre deg opp en mening. Jeg har IKKE fasiten på dette !

Uansett hva som måtte skje : Så frykt ikke !

Info om TV Visjon Norge og avisen Norge Idag

 Jeg har saltet sild til vintermat
" Pasadena " på 33 fot ble tildekket for vinteren i går. Ut-pakkes til våren om det blir en ny vår ?


INFO OM TV-KANALEN TV VISJON NORGE OG AVISEN NORGE IDAG

I dag har det kommet melding om at Drammen kommune vil stenge lokalene der denne TV-kanalen holder hus i Drammen. Årsaken er at det IKKE er søkt om bruksendring fra bilverksted og kontor til TV-virksomhet. Om dette ikke blir ordnet innen 5. november ; blir det gitt tvangs-mulkt til denne kristne kanalen.
Jeg vil legge til at det slett ikke er sikkert at Drammen kommune gir slik bruksendring - da har herr Hanvold et stort problem og må ut av lokalene.

Avisen Norge I dag holder på med restaurering av den gamle Forum kino i Bergen som er fredet av Riksantikvaren. Total prislapp VAR på 105 mill. inkl. kjøp. Nå forstår jeg svært lite av hva som skjer med dette prosjektet. Det ble opplyst for et par uker siden at nå kom det nye eiere : Dan Odfjell ( 80 år gammel skipsreder bosatt i Chile og med fast spalte i avisen ) som hadde lagt 15 mill. kroner på bordet. Videre stod to smilende ansikter fram på forsiden i Bergens Tidende fra Salt Bergenskirken og fortalte om øl , rock og lovsang i denne gamle kinoen. De skulle fremskaffe 19 mill. kroner.

Siste utgave av denne avisen kan fortelle at Salt Bergenskirken skal låne 15 mill. kroner til dette prosjektet - lånet er ennå ikke innvilget.
Videre tigger avisens sisteutgave penger av oss abonnenter ; og ber oss stable 7 mill. kroner på bordet. Jeg fikk også telefon fra en mann for noen uker siden - der han tigget om penger til denne restaureringen.
Da er det at min tankegang ikke strekker til : Hvis TV Visjon Norge og avisen Norge I dag IKKE lenger eier Forum kino : Men Dan Odfjell og Salt Bergenskirken ; hvorfor driver da avisen slik tigging av 7 mill. kroner nå - til denne restaureringen ?

torsdag 4. oktober 2018

Havets delikatesser

 " Knerten " var ny i fjor og har 6 HK påhengsmotor ; båten er en 13 fots Pioner som er svært stødig.
Den er ikke laget av glassfiber ; men et helt annet stoff som tåler mer medfart.


14 krabber uten store-klør :  Klørne er frosset ned til julehelgen

I går satte jeg ut tre krabbeteiner og et sildegarn. I dag har jeg saltet ned en stor bøtte med sild som skal bli spekesild om tre uker. Jeg fikk 14 krabber i de tre teinene -  som var god fangst. Sildegarnet står ute en natt til - da får jeg trolig nok til vinteren.
Ja , hva kan ungdommene i dag om selv-berging. Hvordan skal man salte sild ; hvor sterk skal laken være. Hvor lenge går det før silda er i speke - eller spikje som vi striler sier.
Jeg hadde også ute et fjordgarn for å få lyr : Men der var det 20 pigghå. Herdlefjorden er full av pigghå - sannsynlig grunnet to oppdrettsanlegg her.

Jeg har skrevet i lokalavisene her at Herdlefjorden bør omdøpes til Haifjorden eller Håfjorden. Disse pigghåene har store skarpe bein på ryggen som er fulle av gift. For noen år siden greidde en slik trollfisk å stikke meg i armen ovenfor håndleddet. Etter noen dager måtte jeg oppsøke fastlegen min da armen hovnet opp. Jeg fikk da utskrevet " motgift ".
Verken dyr eller fugler smaker denne fisken - bare engelskmenn. Før ble pigghå eksportert til England fra Måløy. Nå er denne fisken , som er full av amoniakk , FREDET her i Norge ( i lag med hoggormen ). Tja , hva blir det neste som blir fredet her - brun-sniglen ?

tirsdag 2. oktober 2018

Har du nedgravd oljetank ?

 Lytteutstyr fant oljetanken og den lå rett under gresset med topplokket - 46 år i jorden og 800 liters volum.


 Lastebil fra Nortank med eget aggregat
 Mikse-apparatur
Tank og rør blir fylt med dette stoffet som er hvitt og har tre komponenter - en er luft.Har du nedgravd oljetank må den enten graves opp og fjernes - eller du kan benytte et spesialfirma som fyller tanken med et stoff etter at tanken er tømt for parafin. På vår tank var det bare 5-6 liter igjen - noe de pumpet opp etter at de hadde brukt bor og laget hull i tank-lokket.

Disse to karene brukte i overkant av en time på hele jobben - og det kostet godt over 17.000 kroner.
Men firmaet sender så melding om at de har utført denne sikringen av tanken til kommunen.
Vi hadde branntilsyn på vår enebolig ; og fikk da beskjed om å sikre tanken etter forskriftene. Firmaet var også inne i huset og knep flat oljeledningen - som var helt tom. Jeg demonterte dag-tanken selv.
Ja , dette var bare et tips til dere som har hatt oljefyring i huset og nedgravd tank.

tirsdag 25. september 2018

Hangarskipet USS Harry S. Truman mot Norge

USS Harry S. Truman på 333 meter på vei mot Norge


I kveld har det kommet meldinger om at det atomdrevne hangarskipet USS Harry S. Truman har satt kursen mot norskekysten. Dette var helt uventet - i alle fall for meg. NATO vet langt mer om det som skjer enn oss vanlige borgere.
Det er jo kjent at Norge har arrestert en russisk borger som deltok på et på et seminar på Stortinget og oppførte seg underlig der. Han ble arrestert på Gardermoen flyplass idet han skulle reise ut av landet.

Russland har jo kommet med trugsmål mot Norge etter denne arrestasjonen sist fredag. Jeg vet ikke om vi kan " kople " disse to hendelsene : At en russer er arrestert og at et stort amerikansk hangarskip setter kursen mot Norge fra en posisjon ved Island. Våre myndigheter vil så langt IKKE fortelle om hensikten med dette uventede besøket av et stort hangarskip. Krigsskipet har flere fly om bord enn hele det norske luftforsvar.

Russland har bare ett hangarskip : " Admiral Kuznetsov " som ble bygget i 1985 - om jeg husker rett.
Men de har mange andre store krigsskip og ubåter herunder flaggskipet " Peter den store ".

torsdag 20. september 2018

Så var strømmen borte i 15 timer

 1. fase : To stk. led-lys fra 12 volt batteri som lyser opp stue, kjøkken og bad. Se batteri-radioen på bordet.
 Aggregat er startet torsdag
 Jeg har tre stk. aggregat til disp.: Dette kan brukes også på finere elektronikk og gir to KW
Denne TV-en blir forsynt fra aggregat og benytter jordbølge-signaler. Ved-ovnen er relativt ny og tar 60 cm vedskier. Mest effektiv med vedskier på 30 cm. Ble ikke benyttet i dag da temp. inne var 19 grader.


Vi har fiberkabel som gir signaler til : TV , internett og fasttelefon. Men dette sambandet var ute av drift i nær 15 timer pga. trefall.

Onsdag 19. sept. kl 1040 var strømmen borte her grunnet stormen. Jeg var forberedt og hadde fått batteri og led-lys på plass - og vi hadde lys i stue , kjøkken og bad umiddelbart.

Neste morgen hentet jeg gass-koker ; og vi to gamle fikk varm kaffe til frokost. Så startet jeg ett av mine aggregater og fikk lagt ut ledning til kjøleskap ( da var det + 8 grader der ), to frysebokser , lys i stue og strøm til et TV som henter jordbølge-signaler og er helt uavhengig av fiberkabel.

Underlig nok holdt stuen 19 grader uten noen oppvarming - dette forundret meg.
Etter 15 timer var strømmen tilbake og fiberkabelen ga rette signaler.

Jeg sa til min kone at det egentlig var fint at vi fikk testet vår strømløse tilværelse : Neste gang kan en slik periode bli langt lengre. Videre fant jeg noe som bør utbedres her i heimen - når el-strøm er borte over lang tid. Ja , testing er alltid viktig !

onsdag 19. september 2018

- Må regne med å miste Finnmark

Pensjonert generalløytnant Grandhagen har tidligere vært sjef for Krigsskolen. Det er en uskrevet regel at de som blir sjef for Krigsskolen ; senere blir generaler. Det er bare kongen og forsvarssjefen som er " rene " generaler - generalløytnant er graden under Kongen.

-  MÅ REGNE MED Å MISTE FINNMARK

Pensjonert generalløytnant Kjell Grandhagen holdt foredrag for kort tid siden. Der kom han med den oppsiktsvekkende uttalelsen om at Norge må regne med å miste Finnmark til russerne. Som pensjonist kan man være langt mer frittalende enn som karriere- offiser. Da Per Sandberg tok jobb-telefonen med til Iran ; uttalte samme general at dette var naivt gjort av statsråden ; og Sandberg måtte forlate ministerposten som kjent.

General Grandhagen har vært sjef for Etterretningstjenesten i Norge over flere år. Få eller ingen har slik innsikt som denne mannen når det gjelder å uttale seg om russernes hensikter. Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST ) har ansvar for etterretning og sikkerhet innen våre grenser. I utlandet er det den militære etterretningstjenesten som har ansvaret.

Denne tjenesten har ma. til disposisjon det store og moderne etterretningsskipet " Marjata " som overvåker , med såkalt signal-etterretning , hva våre naboer i nord sysler med av militære aktiviteter.
Det har fremkommet bilder de siste dager som viser at russerne forsterker sitt forsvar i området ved marinebyen Severomorsk som ligger nær norskegrensen.
Om vi husker tilbake to-tre år ; ga Putin ordre om umiddelbar mobilisering av militære styrker mot grensen vår. I løpet av ett døgn stod 40.000 soldater klare til kamp.

Ja , hva har Norge å stille opp med hvis russerne krysser grensen ? Heimevernet samt garnisonen i Sør-Varanger ( GSV ) - som er en grensestyrke for å patruljere grensen mot Russland.
Videre har Norge tenkt å bygge opp en kavaleri-enhet ( stridsvogner ) på 400 soldater i den nedlagte Porsangmoen - som i dag fremstår som en spøkelsesleir som ble forlatt av Forsvaret for mange år siden. Men samtidig vil man legge ned infanteribataljonen på Skjold i Troms innland - som hører til
Brigaden i Nord-Norge - og gjøre denne avdelingen til en mobiliseringsavdeling. Det er en samstemt offiser-stand som mener at en krig er over lenge før man har mobilisert denne bataljonen.

Min konklusjon er slik : Om russerne bestemmer seg for å hærta Finnmark ; blir dette gjort helt plutselig - og innen ett døgn er Putin hersker over vårt nordligste fylke.
Når Russland kan bli  vår fiende : Hvorfor flytter man da hovedflybasen for våre jagerfly fra Bodø til Ørland i Trøndelag ? Man må trolig være forsvarsminister i Norge for å forstå en slik handlemåte.

I fjor kom store russiske flystyrker mot vår grense ved Vardø. Alarmen gikk i Bodø ; og flybasen der sendte to F-16 jagerfly nordover mot denne svære russiske luftstyrken. Men da de to jagerflyene F-16 var kommet nord i Finnmark ; var drivstoff-tankene tomme og flyene måtte lande på nærmeste flyplass - og der var det ikke lagret drivstoff . Jeg leste senere at Forsvaret nå ville sette opp drivstoff-tanker der nord på denne flyplassen. Altså : Overhodet ikke gjennomtenkt !
Heldigvis : Da de luftbårne russiske styrkene nådde grensen ; bråsnudde de og gikk tilbake til sine baser i Russland.
Ørland Flystasjon har nå fått sine første nye F-35 jagerfly fra USA. Det viser seg at de gamle hangarene der er for små til å huse disse nye jagerflyene. Det koster milliard-beløp å lage nye hangarer ; noe det ikke var budsjettert med. Nå har Luftforsvaret bestilt noen plast-shelter som en midlertidig løsning inntil nye hangarer er bygget. Altså pånytt : Ikke gjennomtenkt !

mandag 17. september 2018

Den strenge kong Olav
Kong Olav inspiserer oss 37 kadetter. Han var selv Krigsskole-utdannet. Det samme er kong Harald. Han var kavalerist og fulgte sitt kull ved opprykk - således var han kaptein da han giftet seg i 1968.    
Men kronprins Haakon gikk en halv Sjøkrigsskole og var fenrik . Men da han giftet seg med Mette-Marit ; var han plutselig blitt hær-offiser fra Infanteriet med majors grad. Altså : Han hadde skiftet til Hæren og rykket opp tre grader - helt uten noen forståelig grunn. Var Sjøforsvaret for dårlig ?                                                         

Krigsskolekullet 62 - 64 . Man måtte ha god eksamen fra en av våre Befalsskoler for å komme inn på Krigsskolen den gang . Vanligvis måtte man ha ett års tjeneste etter Befalsskolen for å komme inn på Krigsskolen samt examen artium . Men jeg kom direkte inn - etter eksamen ved Befalsskolen for Hærens Samband i 1962.
Den gang lå Krigsskolen på Akershus Festning. Første året var vi forlagt ved KS - fasilitetene i Tollbugata 10 , Oslo. Neste år måtte vi søke hybel i Oslo. Jeg bodde da på Vinderen. Vi hadde full lønn under utdanning. Men så var denne tjenesten uhyre tøff !

Krigsskolen ble opprettet kring 1750 og var den første høyere læreanstalt i Norge - før universitetene ble etablert her. Denne skolen har hatt mange navn ; deriblant : " Den Høyere Mathematiske Skole ". Da var det ofte bondesønner som fikk denne høyere utdanningen. Matematikk er den høyeste formen for logikk - skal man bli en god taktiker - så må man tenke logisk - ja , bedre enn fiendens offiserer.

En hel vinter gikk vi på danseskole i Oslo - på Statens bekostning. Således var det mange Oslo -piker som ønsket å være med på det tradisjonelle juleballet ved KS.
Jeg møtte også min kone i Oslo i 1963 - men på " gammel bygdedans " i Storsalen som lå nær det gamle Rikshospitalet.
To ganger var vi 37 kadetter også invitert til Slottet av hans majestet kong Olav.

onsdag 12. september 2018

Russisk skarpskyting nær vår grense

Russisk stridsvogn bemannet med kvinner - altså  " bekvinnet " - sist søndag


Det meldes at russerne har hatt skarpskyting fra stridsvogner få kilometer fra grensen mot Norge de siste dagene. En av disse stridsvognene har kvinnelig besetning. Disse kvinnene har den siste måneden drevet med å finpusse sine ferdigheter innen skarpskyting med stridsvogn- kanon. Under konkurransen greidde disse kvinne å få inn flest fulltreffere med denne kanonen - og vant hele konkurransen.
Slike stridsvogner veier over 50 tonn og kan legge ned store trær under sine belter uten problem. Selv om vognen kjører gjennom ulendt terreng ; så vil kanon-løpet holde seg helt rolig og kan avfyres uten problem.
Tidligere gjenkjente vi russiske stridsvogner ved at beltene var slakke ( på oversiden ) ; men nå ser det ut for meg at også russerne  har slike krigsmaskiner med stramme belter som oss i Vesten.

For å stoppe slike stridsvogner ; kreves antitank-våpen som brenner seg gjennom stridsvogn-stålet -ofte mer enn 50 cm stål. Det fører til at det blir flytende stål inne i stridsvognen og mannskapet omkommer øyeblikkelig.

Israel har for få år siden utviklet et anti - anti - tankvåpen. Det fungerer slik : Skytes en anti-tank-rakett mot en av deres stridsvogner ; vil vognen reagere i løpet av hundredels-sekund og sende en rakett mot innkommende rakett - slik at eksplosjonen skjer utenfor stridsvognen.

mandag 10. september 2018

Går strømmen imorgen ( 11. 09. ) ?

Denne innretningen gir meg samband om fasttelefon og mobil er ute av drift - om vi må ringe etter ambulanse.


RUSSERNE STARTER SIN STORE MILITÆRØVELSE I MORGEN 11. SEPTEMBER

De russiske spionene som kjører rund i Norge i sivile biler disse dager ; interesserer seg ikke bare for militære installasjoner og baser. Rapportene går ut på at de besiktiger også våre olje-og gassanlegg samt broer og tunneler. Kraftforsyningen vår er meget sårbar også : Det har Politiets Sikkerhetstjeneste fortalt oss i 2017.
Øvelse " Vostok 2018 " skal visstnok foregå i de østlige deler av Russland - og Kina vil også delta med en mindre styrke samt Mongolia. MEN : Nordflåten skal også være med på denne kjempeøvelsen på 300.000 soldater og 1000 fly - og varigheten er bare fire dager.
Nordflåten er plassert nær våre nordligste kyster - og hva denne enheten vil finne på er ukjent for meg.
Putin sine nettroll holder til i St. Petersburg ; og disse folkene har nok kapasitet til å slå ut kraftforsyningen i Norge med noen tastetrykk - om de får ordre om det.

For noen år siden fikk jeg omvisning på oljeraffineriet på Mongstad nord for Bergen. Vi ble fraktet i buss med infosjefen der som omviser. Mitt " militære hode " har jeg alltid med meg - og det undret meg hvor sårbart dette anlegget er for sabotasje. Det nytter ikke med høye gjerder på land ; når store deler av anlegget grenser mot sjø. For øvrig : Jeg har ingen kunnskap om hvordan dette anlegget er tenkt forsvart i en krig / konflikt.
For å komme ut til Nordhordland fra Bergen med kjøretøy , må man over Nordhordlandsbrua som er en flytebro ( var verdens lengste uten sideforankring da den ble bygget ). Det skal bare noen få  " slagbjørner " til - så er hele flytebroen kaputt.

11. september er en historisk dato. Så får vi se om enda mer historie blir knyttet til 11. september 2018.  Putin er uforutsigbar !

fredag 7. september 2018

Markens grøde og litt til

 Potetene tørker vi i kle-tørkehuset vårt
Kirsti jobber i åkeren
Det sies i media at det er slutt på norske poteter i begynnelsen av 2019. Blomkål er allerede borte i butikkene her hos oss. Alt på grunn av den uvanlig tørre sommeren i Nord-Europa.
Man skal ikke være arbeidssky når man bruker handemakt på potet-dyrking. Men jeg tror at vi er inne i endetiden og at den alvorlige trengselstiden starter om vel to år. Da kan det være lurt å ha settepoteter og åkerland - mener jeg.
Vi to kjenner at 77 år ( snart ) har redusert vår fysiske arbeidsevne - men vi har nok ikke vondt av å bruke krefter på nyttige oppgaver.
Ett dags arbeid har vi igjen før alle potetene våre er oppe av jorda.

NORGE OG RUSSERNE

Vår utenriksminister var denne uken på besøk i Ukraina - nær landsbyen der kamphandlinger foregår.
Norge gir hvert år 200 mill. kroner til dette landet. 10.000 mennesker er allerede drept i denne blodige konflikten som Norge slett ikke er part i. Ja , hva gjorde vår kvinnelige utenriksminister ved denne fronten ? Jeg kan ikke finne annen forklaring enn at hun bare ville terge russerne.

11. september starter russerne den største militærøvelsen siden Sovjet-tiden der 300.000 soldater deltar og 1000 fly ( Øvelse " Vostok 2018 " ).
På norsk jord skal den største militærøvelsen siden krigen foregå ultimo oktober / primo november der 40.000 soldater fra 30 land skal delta. Nå kommer store skip med tyngre militært materiell til våre havner stadig ( Åndalsnes og Fredrikstad hittil ). Store kolonner vil skape problemer med den sivile trafikken på veiene i Sør-Norge og under øvelsen vil stridsvogner og andre tyngre kjøretøy ødelegge private eiendommer i stort omfang : Særlig i Østerdalen og Gudbrandsdalen samt Romsdalen.

De siste dagene har det kommet fram at russiske spioner kjører rundt i Norge i sivile biler med russiske kjennemerker. Tidligere brukte russerne leiebiler med skilt fra Baltikum til slike operasjoner.
Ja , de blir stadig frekkere. I fjor ble det sendt opp ukjente droner da Norge hadde militærøvelse i Troms innland og Østerdalen - samtidig begge steder. Det er Politiets sikkerhetstjeneste sin oppgave å ta seg av denne spion-virksomheten.
I dag blir det meldt at russiske spioner driver og fotograferer kysten i Lofoten. Hvorfor der ? Den store NATO-øvelsen skal jo foregå fra Trøndelag og sørover.
Er det Lebesbymannens spådom fra et syn han fikk en novembernatt i 1907 som nå blir realisert ?
Han fikk se russiske tropper trenge inn i Finnmark.
US-marines har nå 330 soldater i Værnes garnison. Så har de materiell lagret i to fjellhaller der til en mekanisert brigade på 3000 soldater. Videre holder de på med å bygge opp en styrke på Setermoen i Troms innland ( artilleri-kasernen der ; på 350 soldater ).
Vi går spennende tider i møte....

fredag 31. august 2018

Fiskebåten " Bugge " sjøsettes lørdag

 Torsdag var det vasking
Fredag var det bunnsmøring. Kraftblokken i baugen monteres når båten er på sjø. Det er alltid en stor fordel når man er to om å få utført arbeid. Kona og jeg trenger IKKE gå på treningsstudio. Vi har godt av å jobbe hardt : Vi to er snart 77 år og har vært gift i 53 år. Hun er også med om bord når vi driver garnfiske.


Vår Herre har velsignet meg med mye jordisk gods. Men slikt krever ofte mye arbeid. Om våren settes fiskebåten " Bugge " på land - og i morgen skal den på sjø igjen. Da fisker jeg krabbe i store havteiner som settes på 15-20 meters dybde. Videre har jeg mange garn av ulike slag : Makrellgarn , toggegarn , trollgarn , sildegarn , fjordgarn , kveitegarn , torskegarn mv.
Kraftblokken har egen motor og gjør arbeidet mye lettere når garnlenka skal opp. ( Honda ).

Jeg selger ikke fisk eller sild : Får jeg mye gir jeg til naboene. Sildegarna skal snart i sjø - da lager jeg spekesild til vinteren.
Så i morgen har jeg tre båter på sjø : " Pasadena " ( 33 fot ), " Bugge " ( 20 fot ) og " Knerten " ( 13 fot ). Og så har vi nå startet potet-opptaking med handemakt.....

tirsdag 28. august 2018

Kystkulturhelg på Holmeknappen

 Fin oselver
D / S Oster
 M/S Vestgar ( dieseldrevet ) Rutebåt fra Øygarden.
var mange år eid av Pinsevennene med navn : " Fredsbudet "- gikk hele norskekysten og Murmansk.
 Mat-teltet
 Gamle traktorer og båtmotorer
Mye folk fremfor scenenSist lørdag og søndag var det kystkulturdager på Holmeknappen. Søndag var det bra vær og morgenen startet med gudstjeneste på den gamle dampskipskaien ( Dnk ).
Dette er 21. gangen Kystkulturdagene arrangeres i Hordaland - og på Knappen.

Nytt av året var presisjonsflyging med en to-dekker fra Voss. Flygeren er norgesmester i presisjonsflyging for 6. året på rad. Han måtte få dispensasjon fra luftfartsmyndighetene for å holde denne halsbrekkende oppvisningen - grunnet innflyging fra nord mot Flesland flyplass. Samtidig med hans oppvisning ble sørgående hurtigrute dirigert helt oppunder Holmeknappen : Da startet fløyting fra " Finnmarken " , Oster og Vestgar. Damp-fløyten til Oster er original ; og hvis du lytter til den hese blåsingen før Ivar Medaas begynner å synge : - Dar kjem dampen...., så er det nett denne fløyten som blir brukt.
For en gammel slog-stril som meg ; er dette virkelig kultur …..

onsdag 22. august 2018

De enorme militærøvelsene høsten 2018

Denne gaven fikk jeg fra befalselevene ved Befalsskolen for Hærens Samband , Jørstadmoen da jeg sluttet i Forsvaret ved juletider i 1968. De hadde ikke mange kronene i dagpenger - likevel kjøpte de denne avskjedsgaven til meg. Vedkommende offiser som tok over etter meg ; ble senere general i Hæren. Jeg fikk tilbud om gratis utdanning som sivilingeniør med full kapteins lønn under utdanning - da jeg sa opp min stilling i Hæren. Men jeg takket nei til tilbudet : Ville bli bundet til Forsvaret i nye 12 år.


DE ENORME MILITÆRØVELSENE HØSTEN 2018

NATO-øvelsen " Trident Juncture 2018 "

Forutsetning for denne øvelsen er at Russland har hærtatt Norge ned til Trondheim - og NATO-styrker kommer inn i Sør-Norge for å jage russerne ut av landet. Hovedkampene vil stå i Østerdalen og Gudbrandsdalen. 40.000 soldater fra 30 land ( også ikke-Nato-land vil delta ). Vi så på TV for et par dager siden at tyngre militært materiell ankom Åndalsnes og ble losset fra fartøy. Dette er den største øvelsen på norsk jord siden 2. verdenskrig. Tidsrom : ultimo oktober / primo november. Norsk politi er også satt i beredskap for å forhindre spionasje.

Russer-øvelsen " Vostok 2018 "

I går kom det melding om den enorme militærøvelsen Russland skal starte 11.september 2018. Denne øvelsen vil overgå alt vi har sett av militærøvelser på russisk jord siden Sovjetunionen var intakt.
I dag kom det melding om at russerne leter etter et atomdrevet missil som styrtet i Barentshavet.
Denne raketten er helt ny og går med en enorm fart ( 10 x lydhastigheten ) og Vesten har ikke luftvern som kan skyte ned dette raske missilet - som har et komprimert atomstridshode som våpen.
Videre vet vi at russerne også har utviklet en gigant-torpedo som har atomkraft som både fremdriftsmiddel og komprimert atomladning som våpen -  og kan nå hele verden.

Til slutt : Hva er det Putin pønsker på ? Kan høstens NATO-øvelse bli mer realistisk enn vi liker å tenke på ? Jeg bare spør men vet ikke svaret.

søndag 19. august 2018

Kystkulturdag i Hanevik , Askøy

 Dampskipet " Oster " ved kai i Hanevik
Dei spelte " Dar kjem dampen " av Ivar Medaas. Songen vart laga til nett denne dampbåten ! Han vart ombygd til sandskute ; før han vart restaurert attende til sin gamle utsjånad mange år seinare.
På veg heimatt - kona i baugen av " Knerten " saman med to garn under kassen.


GAMAL KYSTKULTUR

I dag gjekk me over fjorden frå Holmeknappen til Hanevik på Askøy for å vera tilstades på Hanevikdagen. Ferda over fjorden på slarkefart tek eitt kvarter.
Det var hyggjeleg å høyra både Ask Mannskor og Askøybeljen ( to-radarar  med komp ).

Nordhordland Veteranbåtlag eig denne gamle skuta - og underteikna var styremedlem i dette laget nokre år. Me prøvde først å restaurera gamle " Alversund " attende til dampbåt - men det synte seg etterkvart at skroget var for dårleg ( tynne plater ) så me måtte kutta ut dette prosjektet. Seinare vart gamle " Oster " innkjøpt ( gjekk som fraktebåt under namnet " VAKA "før restaurering.)

Då eg var ung gutt , gjekk dampane i rutefart her i Herdlefjorden ( til 1965 ) - og hadde både Hanevik og Holmeknappen som stoppestader - i tillegg til mange fleire.

Neste laurdag og sundag er det kystkulturdagar på Holmeknappen. Dette er eit langt større arrangement enn Hanevikdagen.

fredag 17. august 2018

Naturen har endra seg ?

Plenslåtten avslutta for i dag - og eg fall i undring !NATUREN HAR ENDRA SEG ?

Det er no 46 år sidan me bygde huset vårt her på Holme. Like lenge har me halde på med plenslått. No er plenen på 4-5 dekar ; og me har fleire maskiner til rådvelde for å kutta graset ; vanlegvis kvar 5. dag. Sidan me bur i eit regulert kulturvern-område ; så har me teke på oss dette arbeidet som tek kring fire timar kvar gong. Men ingen takkar oss for alt arbeidet !

I går kom det mykje regn ; og Holme-elva gjekk over sine breidder og laga innsjø nedom løa vår. Slikt er vanleg gjerne to-tre gongar i året. Men då plar bakken vera så blaut dagen etter at det er umogeleg å bruka plentraktoren. Han køyrer seg fast i blaut-myra der innsjøen var.
I dag var graset så høgt at eg tenkte å fleista slå nedom løa. Men : Bakken var knallhard overalt ; og slåtten gjekk heilt fint som om det skulle vore solskin i tre veker i strekk.

Slikt har eg aldri opplevd dei 46 åra eg har slått denne plenen. Skal eg freista å forklara dette ; så er det gjerne slik at jorda har lukka seg fullstendig att grunna den uvanlege tørken. Men - det har jo kome regn i fleire dagar før denne storflaumen kom. Så jorda skulle ha opna seg . Ja , vil ho nokon gong opna seg att ??