torsdag 26. mars 2020

Advarte for et halvår siden !

                                                    Avisa Nordhordland - oppslag i september
                                                    2019 om beredskapen i landet.


Her ser du oppslaget i lokalavisen vår om manglende beredskap - skrevet av meg. Jeg satte overskriften : " Beredskapen i Alver kommune " - men avisen endret den til : " Det er for seint å snyta seg når naso er vekke ". Dette var siste linjen i mitt innlegg ; og er et fyndord fra Strilelandet. Alver er nå en storkommune som er slått sammen av tre tidligere kommuner med et folketall på nær 30.000 innbyggere.

HIV-viruset greidde man aldri å utrydde : Det samme kan skje med Covid-19 ; men vaksine kommer nok om et år eller der omkring. Men mange dør før den tid.
Ingen eller få lytter til slikt jeg frembærer : Jeg hadde et innlegg på Facebook for en uke siden om kristendom ; men der var det mange som gjorde narr av meg. En skrev : - Du må slutte med denne messingen....
Stakkars mann , sier jeg.

Det er starten på Trengselstiden vi er vitne til og det skal bli mye verre etter hvert. Tenk at et knøttlite virus kan forårsake så mye skade for menneskeheten ! I tillegg til mange syke og døde ; så ruinerer det også økonomien i de fleste land. Ja , dette er jappetidens ødelegger !

Nå-sittende regjering i Norge blir nok kastet snart ; tror jeg. Presidenten i USA lider samme skjebne. Om jeg får rett : Så blir han kastet i juli 2020. Da må vi be om at Mike Pence blir ny president i USA.
De kan ikke ha en president som bare snakker tull : Han hevdet for et par dager siden at Corona-viruset ville være borte i USA ved påsketider.

Til slutt : Jeg har i min tid som offiser i Hæren vært i situasjoner som var langt farligere enn denne pesten - og Herren reddet meg ut av dem alle !

onsdag 18. mars 2020

Bibelsk medisin mot virus !

                                                    Kanel beskrives som virus-sopp- og
                                                    bakteriehemmende stoff.


Jeg lyttet til en kjent norsk lege og indremedisiner for noen år siden. Han uttalte at kanel burde være på kjøkkenbordet daglig i alle hjem. Men man må ikke ta for mye av dette krydderet : Maksimum en halv teskje hver dag. Dette har jeg gjort i flere år.

Bibelen forteller om kanel på fire forskjellige steder : Salomos ordspråk 7 : 16-17, Salomos høysang 4 : 14 , Johannes Åpenbaring 18 : 13 og 2. Mosebok 30 : 23. I Bibelsk tid var kanel uhyre kostbart.

Jeg har en sykdom som lett fører til infeksjon ( divertikulose - utposninger på tykktarmen som fører til infeksjon i divertiklene = divertikulitt ). Etter at jeg begynte med kanel daglig for flere år siden ; har jeg ikke hatt divertikulitt.

Om du googler kanel : Så vil du se at dette krydderet er virus-sopp- og bakteriehemmende. Corona er et virus : Derfor tror jeg at kanel kan være bra for kroppen i disse tider . Men ta ikke for stor dose !

Jeg har skrevet tidligere på min blogg om kanel og dens virkninger. Dette er i alle fall en billig " medisin " som er lett tilgjengelig i matvare-butikkene.

mandag 16. mars 2020

Hvordan ser fremtiden ut ?

                                                         Det er profeten Daniel som viser oss hva
                                                    som vil skje i fremtiden. De siste 30 år har
                                                    jeg studert denne profeten.


Yeshua fortalte oss hva som ville skje i de siste dager : pest , hungersnød , jordskjelv både her og der og krig samt rykter om krig. Pest har vi fått og krig er det flere steder - men ingen verdenskrig foreløpig. Yeshua ba oss lese nettopp profeten Daniel og forstå hva vi leser der - når det gjelder endetiden.

Pesten Covid-19 har nå nådd de fleste land på jorden. Det sies at den ligner på HIV-viruset som vi har hatt i flere tiår og ikke blir utryddet - men det har kommet medisiner mot HIV / AIDS. Ja , da er det godt mulig at Covid-19 heller ikke blir utryddet. Men HIV er ikke særlig smittsomt - man må enten ha seksuell kontakt eller blodoverføring for å få HIV. Dette viruset har spesielt rammet homofile.
Corona-viruset er uhyggelig smittsomt og jeg har aldri hørt om noe virus som er like smittsomt. Da er det trolig at de fleste mennesker på jorden blir smittet til slutt.

Jordskjelv har vi hatt mange av de siste månedene ( Karibia , Iran , Tyrkia og tilmed Volda på Sunnmøre ) og mange flere og kraftigere kommer.

Hungersnød kommer nok flere steder - i Afrika er store gresshoppe-svermer i sving med å spise opp avlingene. Matmangel kommer nok til Europa og USA også ; tror jeg.

Jeg tror at vi nå har startet på den såkalte Trengselstiden som Bibelen beskriver. Den vil vare i sju år og ende med at Yeshua setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Der skal det også være jordskjelv og et fjell revne. Således mener jeg at Yeshua kommer til jorden våren 2027. I Hardanger bor en mann som har gått helt andre veier i Bibelen og kommet frem til 2028. Jeg nevnte 2027 for en prest i Den norske kirke. Han svarte meg at ingen kjenner dagen eller timen. Jeg svarte ham : - Jeg snakker ikke om dag eller time - men om måned og år ( mai 2027 ).
Krig og verdenskrig vil bryte ut - tror jeg. Bibelen forteller om GOG-krigen. Det er tydelig at GOG er Russland - som også omtales som Ros i Skriften. Når denne verdenskrigen starter vites ikke av meg.

Men i slutten av denne krigen blir Israel angrepet av flere nasjoner inklusive Russland. Harmageddon-slaget er beskrevet i Skriften. Harmageddon er en svær slette langt nord i Israel som egner seg meget godt til et såkalt panserslag ( stridsvogner som Israel har mange av ). Det ender med at jødene har mistet to-tredjedeler av folket sitt og er i ferd med å tape denne krigen. Det er i denne situasjonen at Yeshua setter sine føtter på Oljeberget - der han dro opp fra for over 2000 år siden.

Det er mange i Norge som gjør narr av meg på Facebook fordi jeg har en sterk tro. Ja , det skjønner jeg godt siden bare 3 % av den norske befolkning tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly ! Jødehatet her er også utrolig sterkt - både blant bispestanden og blant mange prester. Da skriver jeg til slutt : - Den som velsigner Israel vil bli velsignet og den som forbanner Israel vil bli forbannet. Jeg tror ikke at en eneste antisemitt vil arve Guds Rike. Husk at Yeshua også var jøde !

fredag 13. mars 2020

Jordskjelvet i Oslo i 1904

                                                                                                                                                                          Johannes kirke i Oslo - måtte rives senere


Søndag den 23.oktober 1904 klokken 1127 kom skjelvet som blir kalt Osloskjelvet. Episenteret lå i Skagerrak kring to mil sør for Hvaler og gjorde skade både i Norge og Sverige.
Presten i Johannes kirke ( som lå i sentrum av Oslo ) stod på prekestolen da skjelvet , med en styrke på 5,4 Richters skala , kom. Det ble mye bulder og brak og kirken fikk store sprekker - kirken ble revet i 1928. Svenskene hadde nylig montert en seismograf i Uppsala : Men dette apparatet tålte ikke jordskjelvet og falt sammen. Men andre land hadde seismografer og disse registrerte skjelvet.
Også Idd kirke ved Halden ble skadet men kunne repareres.
Til og med jernbanevogner kom løs og begynte å rulle. Man merket jordskjelvet så langt nord som i Namsos. Det ble tsunamier flere steder - også på innsjøer i Sverige.
Det blir fortalt at i en kirke i Sverige startet en av lederne der å banne da skjelvet kom ! Etterpå ble det sagt at det er tilgivelse for alt.

Jordskjelv-forskere i Norge forteller at et nytt kraftig skjelv kan ramme Oslo-området. Noen mener at Oslo-myndighetene bør utarbeide en beredskapsplan for et stort jordskjelv. Men så langt jeg vet er intet blitt gjort med en slik plan.

Yeshua nevnte flere ting som vil inntreffe i de siste dager : Pest , jordskjelv , hungersnød , krig og rykter om krig. Pest har vi nå fått. Jordskjelv blir trolig det neste - tror jeg.

Takk Gud for corona-viruset !

                                                    Nabo-naust to dager siden - uvanlig vannstand
                                                    Naustet mitt . Det er springflo /
                                                    stormflo stadig vekk. Månen virker inn
                                                     på slikt : " himmelens krefter skal rokkes "
                                                     forteller Bibelen oss.


Jeg takker Jahve for Corona-viruset. Hvorfor gjør jeg det ? Jo , det forteller meg at Bibelen er sann og Yeshuas ord er sanne : Han fortalte om endetiden og hva som ville skje : pest , jordskjelv , hungersnød , krig og rykter om krig.
Nå har vi den mest omfattende pesten i verden siden Spanskesyken ( 1918-20 ) som også var en virus-sykdom. Denne oppstod i skyttergravene i Europa i slutten av 1. verdenskrig ( 1914-18 ) der det var matmangel og de måtte spise rotter.
" Ta på Guds fulle rustning " forteller Bibelen oss. Ja , be daglig for deg og dine om beskyttelse mot denne pesten.
Jeg venter jordskjelv over Norge - og spesielt Oslo som er vulkansk område. Hvorfor : Fordi Yeshua har sagt det og at Oslo er et skjellsord i Israel. De såkalte Oslo-avtalene ble et mareritt for staten Israel - førte bare til mer terror og ingen fred. Nevner du Oslo i Israel : Så blir du møtt med avsky !

Som gammel yrkesoffiser i Hæren ; så vurderer jeg muligheten for storkrig i verden for meget liten i denne tiden. Men det kommer nok senere i løpet av den 7-års perioden vi har foran oss - altså Trengselstiden.

Matvarebutikkene her blir nå tomme for flere matvarer - folk hamstrer alt som kan spises. Ja , dopapir er også mangelvare. Vi har jo ikke kornlager lenger ( 2003 ble denne forskriften avskaffet ) - så det spørs når butikkene er tomme for brød.

I går var jeg på sykehus for undersøkelse i forbindelse med operasjon den 16. mars. Legene fant ut at det var så mye som feilte meg at de ikke kunne ta denne operasjonen. Jeg skal innlegges der 30. mars slik at sykehuset kan forberede operasjonen bedre.

Som Krigsskole-utdannet offiser er jeg slik " konstruert " at desto verre situasjonen er ; desto roligere blir jeg - da blir jeg fokusert. Således har jeg det bra for tiden.

Eller for å sitere apostelen Paulus : - Om jeg lever eller dør ; så hører jeg Herren til...

Etterord : En av grunnene til at jeg takker Gud for Corona-viruset ; er at Norge nå får testet sin beredskap på flere områder - herunder matvare-beredskapen. Når Trengselstiden virkelig setter inn ; så er det uhyre viktig at vi er forberedt : Krig , jordskjelv , hungersnød og pest . Det var Yeshua som advarte oss om at dette vil skje i de siste dager !

For et par uker siden rammet et jordskjelv med episenter nær Volda på Sunnmøre. Selv med en styrke på bare 2,9 på Richters skala ; vart folk i området vett-skremte. Noen trodde at svære steiner hadde rammet husveggen deres. Ja , det kan komme flere jordskjelv i Norge - et land der mange jødehatere bor. Vi vet hva Skriften sier : - Den som velsigner Israel vil selv bli velsignet , den som forbanner Israel vil selv bli forbannet...

tirsdag 10. mars 2020

Coronaviruset fører til utvelgelse

                                         Kona og jeg var på sjøen i dag og dro torskegarn.
                                         Det ble både surt , vindfullt og kaldt - men flere
                                         middager : Koketorsk og hyse til fiskekaker !


Først må jeg få takke for at mange personer fra Turkmenistan har vært inne på min blogg og leser hva jeg skriver. Dette landet tilhørte Sovjetunionen tidligere - men er nå selvstendig. I likhet med Norge så er dette en olje- og gassleverandør : Men det spørs om disse inntektene kommer den enkelte borger til gode ? Så langt jeg vet er dette et muslimsk land og det er hyggelig at dere leser om den kristne tro ! Vår Gud heter Jahve og hans sønn Yeshua - som er vår frelser. Vi skal rette våre bønner til Jahve og avslutte med : - I Yeshuas navn !

Coronaviruset er nå spredd utover store deler av jorden. Mange er smittet og noen dør. Først trodde man at det var gamle og syke med lungeproblem som var mest utsatt ; men nå blir det fortalt at det er menn i 40-årsalderen som avgår ved døden. Dette blir en utvelgelse : Noen overlever og noen dør.
Vår Gud , Jahve , er inne i alle detaljer. Vi leser i Bibelen at han vet hvor mange hår du har på ditt hode og han ser hver spurv som faller til jorden.
Syndebegeret på vår jord er nå fullt og han setter i gang med avstraffelser. Jeg har takket Gud for det som nå skjer . Han ønsker at vi fullt og helt skal stole på ham : Derfor har jeg sagt i mine bønner : Det er opp til deg Jahve om jeg skal leve eller dø ! Således : Det er ikke " min sak " lenger og jeg engstes ikke for fremtiden - slikt er fullstendig bortkastet energi.

På førstkommende torsdag skal jeg på sykehus for nye undersøkelser og førstkommende mandag skal jeg opereres. Selvsagt er også slike saker overlatt til den Allmektige.

Tenk på hvordan Abraham ble prøvet av Gud : Han måtte gjøre klar et bål for å ofre sin egen sønn.
Da må vi andre også være rede til å bli prøvet. Om jeg overlever Corona-utvelgelsen vites ikke av meg - og sannelig er det bra ! Forresten : Første gang jeg hørte ordet Corona så sa jeg til min kone : Dette har jo med solen vår å gjøre. Corona er betegnelsen på utbrudd på solens overflate som sies å være atom-eksplosjoner. Skriften sier jo at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte.
Da kan jeg ikke fiske mer......

søndag 8. mars 2020

Trygghet i Guds nærvær - salme 91

                                                   - han frir deg fra ødeleggende pestLes salme 91 i Bibelen !

Nå har det blitt klart at Norge har fått flere hundre turister i tre ulike fly fra Nord-Italia til byen Tromsø i Norge. Myndighetene våre er nærmest handlingslammet - de gjør stort sett intet annet enn å fortelle oss - hver dag - at vi må vaske hendene våre. De tar mer hensyn til økonomien i landet enn oss innbyggere ! Her er det Mammon som styrer og da vet vi hvordan det går !

Covid 19 er også påvist på Island ; men de tar denne pesten på alvor. Norge er et av de land som er hardest rammet i forhold til folketallet. Men : Vi har ikke fått melding om at noen er døde av coronaviruset i vårt land ( kan vi stole på dette ? ).

Husk å ta med i dine daglige bønner til Jahve ; at Han beskytter deg og dine fra denne pesten !

fredag 6. mars 2020

1.950.000.000 mennesker kan omkomme !


                                                    Gravplassene våre må utvides - tror jeg


Jeg tror på Skriftens ord ; og tar opplysningene derfra bokstavelig : Johannes Åpenbaring 6 : 7-8 .  Der står det blant annet : -.... Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden , til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest.....

På jorden bor det nå kring 7,8 milliarder mennesker. En fjerdedel av disse blir da kring 1.950.000.000 personer eller i underkant av 2 milliarder mennesker. Dette tallet innbefatter således alle som omkommer i kriger ( GOG-krigen ) , hungersnød ( Afrika ) og pest ( coronaviruset ). Hvor mange som befinner seg i hver av disse gruppene får vi ikke vite - bare total-antallet.

Norge er et land som er rammet  verst av de nordiske land. I dag kommer det melding om at enkelte skoler skal stenges og mange er i hjemme-karantene. Men helsemyndighetene her er altfor svake : Et fly fra Nord-Italia med 100 turister har landet i Tromsø med folk på ferie og et nytt slikt kommer på lørdag, Også mange kinesiske turister er i Nord-Norge for å se på nordlyset. Fremdeles driver leger og sykepleiere og håndhilser på pasienter på sykehus - og helsedirektøren har ikke mot til å forby slikt. Helt forkastelig ; mener jeg.

Butikkhyllene begynner å gå tomme for boksemat og andre matvarer som kan lagres. Landet mangler munnbind ( ansiktsmasker ) og annet utstyr for å tildekke seg for sykehus-ansatte. Til og med toalettpapir mangler mange steder. Vi har et svært lite kornlager i Norge. Forskriften som påla landet å ha korn for ett års forbruk på lager ; ble avskaffet i 2003. Selv såkorn har vi kjøpt fra Finland. Vi har bare det kornet som fins hos forhandlerne og møllene. Vi vet også at Norge har en selvforsyningsgrad på bare 38 %. Stakkars de som bor i byer : Vi andre kan jo fiske og dyrke poteter.

På sikt blir det konkurser for de som driver med persontransport og turisme - også her i Norge ; som er en turist-destinasjon : Cruiserederier , flyselskap , hotell , fisketurisme osv. Ja , jeg tror at banker også kommer til å gå konkurs - slikt så vi i EU-landet Hellas for noen få år siden. Folk kan da tape alle sine sparepenger.
Det er Trengselstiden som nå kommer for fullt - og den skal vare i sju år. Men Bibelen sier til oss troende : - …. rett Eder opp , for Eders forløsning stunder til...Ja , vær ved godt mot og vask hendene. I dag var vi i butikken og handlet. Da brukte jeg hansker - til å med da jeg slo inn koden på kort-automaten.

søndag 1. mars 2020

Covid 19 - viruset virker overnaturlig

                                                   Jeg fant frem beskyttelse i går - Norge er
                                                   utsolgt for ansiktsmasker og butikkhyllene
                                                   er utsolgt for hermetikk. Men jeg har en
                                                   bedre løsning - kona har også en slik hjelm.
                                                   Jeg hadde motorsykkel for noen år siden -
                                                   derfor slik hjelm.


Norge er det land i Skandinavia der flest er smittet av dette coronaviruset. I øyeblikket ser byen Bergen ut til å ha flest i karantene - hele 40 personer. En lege ved det store sykehuset Ullevål i Oslo kom fra Italia og rett på jobb ved øyeavdelingen på dette sykehuset. Han har smittet flere og kring 400 ansatte og pasienter blir nå sjekket.
Det var direkte feil å la denne legen komme på jobb og han ringte ledelsen på forhånd om han skulle stille opp. Norge tar ikke denne farlige trusselen på alvor - ren skjødesløshet ; mener jeg.

Yeshua fortalte om slikt som ville hende på jorden rett før han kom tilbake til Oljeberget i Jerusalem : Krig og rykter om krig ( Syria ), hungersnød ( Afrika med tørke og gresshopper ),  pest ( Covid -19 ) og jordskjelv både her og der. Klokka 1200 i dag ( nå er klokka 1420 ) kom det melding om et jordskjelv nær Volda som ligger ved Ålesund i Vest-Norge. Det hadde en styrke på 2,9 og det smalt så kraftig at folk trodde at det hadde gått et stort steinsprang.
Men jeg venter flere og kraftigere jordskjelv over landet vårt. Vi vet at hovedstaden Oslo ligger i vulkansk område. Der gikk det et kraftig jordskjelv en søndag midt under gudstjenesten i året 1904. Johannes kirke i sentrum av byen fikk store skader mens presten stod på prekestolen - og menigheten ble storlig forskrekket da det smalt og store sprekker kom til syne i mur-kirken. Denne kirken ble senere revet ( 1928 ). Ja , jeg venter på et kraftig jordskjelv ved denne hovedstaden der både konge , Storting og regjering holder til. De har avskaffet kristendom i skole og barnehage over hele landet - og trenger å bli skikkelig ristet  !

Coronaviruset er uhyggelig smittsomt. Det sies at det smitter ved dråpe-smitte - noen mener at det smitter direkte i luften. Men : I dag har det kommet frem at viruset ikke smitter fra barn til barn eller fra barn til voksne. Således er smitten meget " selektiv " - vil bare utrydde den voksne befolkningen.
På meg virker dette som nærmest overnaturlig - men Guds Ord er jo overnaturlig !

Mange bedrifter og selskap kommer nok til å gå konkurs - nå kommer avbestillingene på turistreiser. Vi har store flyselskap som har fått aksjeverdien redusert til det halve. Den dag leverandør av drivstoff sier stopp ; er selskapene konkurs. Ja , alle som lever av reiseliv og turisme vil få meget store problemer - herunder cruise-rederier , hotell osv.

Vi kristne kan be til Vår Herre om full beskyttelse for alle virus og sykdommer ; og således : " Ta på Guds fulle rustning " som Skriften sier !

Etterskrift : Det viser seg nå at turister fra Nord-Italia og Kina ble innlosjert på et pasienthotell i Tromsø - som er bygget for å ta imot alvorlig syke mennesker - herunder slike som får langvarig kreftbehandling i Tromsø. Dette er så uansvarlig at jeg gremmes over landet jeg bor i ! Naiviteten er uten grenser.