fredag 20. august 2021

NATO-kollapsen i Afghanistan


 

Vi har vært vitne til noe helt uventet : Afghanistan ble overtatt av islamistene i Taliban på noen få dager. USA hadde kring 15.000 soldater spredd over hele landet. Andre NATO-land hadde også styrker der og lille Norge hadde nå et feltsykehus på flyplassen i Kabul. Vesten hadde lært opp afghanske styrker i kring 20 år - alt fra våpenbruk til taktikk. Men ingen gikk til motangrep på Taliban - alt utstyr ble overgitt til islamistene. Av US-utstyr kan nevnes : kring 40 fly , herunder Black Hawk helikopter , 2000 pansrede kjøretøy , droner av typen ScanEagle , 600.000 rifler , 162.000 sambandsenheter og mye annet. Slik teknologi kan nå falle i fienders hender som Russland , Kina eller Iran.

Hvorfor skjedde dette ?

Vi kristne har vår Gud ved navn Jahve og hans sønn Yeshua. Muslimene har en gud som kalles Allah og deres profet er Muhammed. Denne Muhammed gikk rundt på jorden flere hundre år etter at Yeshua ble tatt opp til himmelen.. Det står i Bibelen at Yeshua uttalte at etter ham skal det komme falske profeter.

Jeg tror at vår gud Jahve har full kontroll over alt som skjer på jorden og i himmelen. Men slipper Han kontroll over situasjonen ; så tar denne verdens fyrste over - nemlig Satan. Slikt har nok skjedd her - tror jeg. NATO er fullstendig " avkledd " og sjefen for hele alliansen er norsk .

Personlig har jeg alltid ment at forsvarsalliansen NATO aldri burde engasjere seg i konflikter utenfor dets landegrenser. Jeg tenker på bombing i Jugoslavia , invasjon i Irak og Syria samt bombing av Libya .Alt dette har vist seg i ettertid å være fullstendig mislykket.

Verst er det alle de tusener av soldatliv som har gått tapt. Bare i Afghanistan er flere tusen US-soldater blitt drept av islamistene. Norge har mistet 10 soldater der og mange ble såret. Ja , hva tenker de etterlatte etter drepte vestlige soldater ? Fullstendig bortkastede liv og ansvaret har POLITIKERNE i de land som sendte soldater dit. I Norge regjerte Jens Stoltenberg som statsminister da de første soldater ble sendt fra Norge til Afghanistan. Han er nå generalsekretær i NATO.


torsdag 12. august 2021

Yeshuas gjenkomst - 2027 eller 2028 ?


 I kristendommen er person-navn viktige. Apostelen Simon ble til Peter. Saulus ble til Paulus og Jakob ble til Israel. Det nye testamentet er skrevet på gresk - da er det at Yeshua blir til Jesus. Det er viktig å bruke rett navn slik de ble uttalt den gang personene gikk rundt på jorden - tror jeg. Nylig oppdaget jeg at apostelen Peter slett ikke hadde dette navnet på arameisk ; men KEFA. Yeshua kalt ham altså Kefa.

Som du skjønner ; så har jeg studert profeten Daniel i mange år og kommet frem til at Yeshuas gjenkomst til denne jord blir våren 2027. Jeg mener at det ligger helt oppe i dagen at denne begivenheten skjer om våren. Våren slutter som kjent 1. juni hvert år. Videre hadde jeg en opplevelse våren 2016 - der jeg ble vekket om natten og fire ord ble sagt : DONALD TRUMP ER ANTIKRIST. Dette var før noen hadde trodd at denne mannen skulle bli president i USA. Jeg tror således at Trengselstiden - slik Yeshua har beskrevet den - er i full gang og at disse dager blir forkortet.

Men så er det andre Bibel-granskere som har gått andre veier ; og funnet ut at de 6000 dager som er beskrevet i Bibelen ; blir slutt i 2028 - trolig i september dette år og at Yeshuas gjenkomst skjer da.

I alle fall er det maks  syv år til at Yeshua setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem - tror jeg. Om disse dager i tillegg blir forkortet : Så går denne forferdelige tiden meget fort. Vi skal oppleve : Jordskjelv , hungersnød , krig og pest - alt ifølge Yeshua selv. Pesten er allerede kommet til vår jord og matmangel er på vei. Videre skjer det underlige ting som ekstrem tørke mange steder som igjen fører til skogbranner. Store deler av Sibir er svidd av - også omfattende branner i California. Jahve bruker også vannmasser for å vekke mennesker til tro : Den siste tiden har Belgia , Tyskland , Østerrike fått uhorvelig med nedbør på kort tid slik at hele landsbyer er lagt i ruiner. Slikt har jeg ikke opplevd i mine 79 år på denne jord. Det samme har skjedd langt borte i den fjerne Østen - India og Kina. Herren bruker vann for å dekke over synd ! 

søndag 1. august 2021

Matmangel kan snart ramme Norge


                                              Gi oss i dag vårt daglige brød - inngår i bønnen

                                              Yeshua lærte oss å be.I Trengselstiden kommer det hungersnød ; fortalte Yeshua om de siste dager. Norge har en selvforsyningsgrad på bare 34 % - altså mat til bare 1/3 av befolkningen - resten av maten må importeres. Sist uke tok Senterpartiet opp dette med matforsyning og la fram forslag om at landet skulle bygge opp et reservelager nok til 1/2 års forbruk. Dette ble kontant avvist av de styrende partier og Høyre kom med den gamle leksa om at vi bare kunne spise fisk. Ja , spis kun oppdrettslaks en hel uke : Så skal vi snakkes den neste uken. Da spyr du bare av lukten av denne fisken. Jeg tror at sittende statsminister vil få et meget dårlig ettermæle grunnet elendig beredskap - herunder matvareberedskap.

Fremskrittspartiet satt i regjering  kring seks år og hadde også Landbruksministeren en tid ( Sylvi Listhaug ). Hun la om hele landbrukspolitikken dithen at man skulle satse på meget store bruk i stedet for å ha spredt jordbruk i mindre enheter over hele landet. Jeg tror at FrP bommet totalt her : En matvarekrise i Norge vil nok vise det.

Folk som mangler mat blir desperate og ofte fører dette til at butikker blir plyndret : Det ser vi nå flere steder i verden. Dette kan også hende i Norge - hva gjør makthaverne i Norge da ? Politiet vil ikke ha mulighet til å stanse en menneskemengde som er desperate og gjerne har sultne barn å forsørge.

Jeg har vært yrkesoffiser i Hæren og har kjent sulten på kroppen. Da jeg var kadett ved Krigsskolen ; var jeg uten mat en hel uke under øvelse Trangen nær svenskegrensen ( der kaptein Dreyer stod på stubben og ledet sine soldater - med flere skudd i sin kropp ). Den gang var jeg ung og greidde dette uten noen store problemer - men i dag ville jeg få vansker med slikt.

Jeg er også så gammel at jeg husker rasjoneringskortene hver familie fikk utdelt av kommunen like etter siste verdenskrig. Da var det meget begrenset hva man fikk kjøpe av matvarer avhengig av familiens størrelse. Kjøpmannen gjorde klipp i kortene hver gang man handlet. Et slikt system kan bli gjeninnført i Norge om matmangel setter inn.

Tenk gjennom hva som kan lagres av matvarer hjemme hos deg : mel , boksemat , grovt salt osv. I natt minnet Vårherre meg om at vi burde kjøpe inn mye matolje. Tørken her i Norge dette år vil føre til små gress-avlinger - som igjen fører til slakt av kyr - som igjen fører til mangel på melk og melkeprodukter , herunder smør til å steke i. Matolje som står lagret mørkt står seg lenge.

Til slutt : BE FADERVÅR hver dag og les salme 91 og ta det hele med ro !