tirsdag 14. april 2020

Kvantefysikk og kristendom

Ifølge kvantefysikken så fins det en helt lik skapning som er uendelig langt borte og beveger seg på nett samme måten som fuglen på bildet. Uforståelig for oss mennesker ?Fysikk har alltid interessert meg - og når jeg tenker tilbake ; så har jeg i hele seks år hatt fysikk som fag. En gang hadde jeg mange formler oppe i mitt hode : Men som 78-åring har jeg glemt de fleste.

Men kvantefysikk lærte jeg intet om - men har lest litt om slikt den senere tid. Vi mennesker forstår svært lite av det som foregår i universet. Bibelen forteller oss også at vi forstår bare stykkevis og delt - men en gang skal vi forstå fullt og helt.

Kvante-fysikere har funnet ut at det finnes skapninger uendelig langt vekke som er lik og beveger seg likt som skapninger på denne jord. Da finnes det nok også en jordklode der ; som er identisk med den jorden vi oppholder oss på.
Kan denne jordkloden langt vekke være nær der Gud oppholder seg ? Da vil han se alle våre bevegelser og gjøremål uten å være til stede på denne vår jord ?

Vi vet at vi er i tiden og Gud er i evigheten - han er utenfor vår tid. Kan  bønn til Gud være helt nødvendig for at Han skal gå inn i nett den tiden vi er i - for å oppfylle våre bønner ?

Skriften forteller oss at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte. Videre vet vi at vår kropp av kjøtt og blod skal erstattes med ånd og vann. Videre vet vi at vann fryser vet 0 grader Celsius.
Kan denne nye jorden allerede eksistere uendelig langt borte ? Kan lav temperatur på denne nye jord føre til at havet fryser til is - og vannet i våre nye kropper også fryser til is ?

Ja , jeg vet ikke svaret ; men liker å filosofere over fysikken - og særlig kvantefysikken. Det fins noe som kalles det absolutt nullpunkt - den laveste temperatur man teoretisk kan oppnå : - 273 grader Celsius.

Det er også noe som heter nanoteknikk - uendelig små partikler som man allerede bruker til nyttige formål . Forskerne har funnet ut at disse nanopartiklene kan bevege seg gjennom en betongmur uten problem. Da tenker jeg på Yeshua i tiden fra han stod opp fra de døde ( påsken ) til han fór opp til himmelen. Bibelen forteller at han gikk inn i rommet gjennom lukkede dører...
                                                               

onsdag 8. april 2020

Går dødsengelen forbi ?

Ny potet-åker blir klargjort. Potetene                        Dødsmerket mitt fant jeg i dag i en skuff.
skal være i jorda før 17. mai.                                     Italienerne sier at de er i krig : Da er det gjerne
                                                                                    fornuftig å ta på dødsmerket - som jeg fikk da
                                                                                    jeg var offiser i Hæren. Det viser bl. a. blodtype.
                                                                                   Yeshua uttalte at i Trengselstiden skulle komme
                                                                                    både pest og krig - pluss hungersnød og                                   .                                                               jordskjelv.


Når noe alvorlig hender ; så prøver jeg å kople dette opp mot Bibelen. Vi kjenner fra israelittene sin historie at en dødsengel herjet og tok livet av jødene. Men hadde de tatt blod på dørkarmen : Så gikk dødsengelen forbi dette huset. Videre husker vi at en giftig slange herjet der israelerne oppholdt seg. Da ble det laget en slange av kobber som ble hengt opp. Når de fikk slangebitt ; så de opp på kobberslangen og giften hadde ingen virkning på dem.
Dette går nok under kategorien troshandlinger. Når mennesker gjør slikt de blir pålagt av den Allmektige : Så bevitner dette tro som fører til at straffedommen går dem forbi !

Coronaviruset virker meget underlig. Ja , dette er nok en straffedom i Trengselstiden - og vi må tro på Yeshuas ord om at det vil komme pest i de siste tider.
Viruset virker ikke bare på lungene ; men også på andre organ i kroppen : Lever , nyrer m.v.
Videre kan man bli smittet flere ganger og da kraftigere etter hvert. Det fortelles også at viruset kan bryte ut flere ganger - uten at man er smittet pånytt. Dette siste kjenner vi også fra sykdommen vannkopper og helvetesild. Så sies det at jo flere virus man får inn i kroppen ved smitte : Jo sykere blir man.
Jeg tror at vi må slite med dette viruset helt til Yeshua setter sine bein på Oljeberget - pånytt. Det tar kring sju år - tror jeg. Videre tror jeg at de aller fleste mennesker på jorden tilslutt blir smittet : Da må du be til den Allmektige at ingen av deg eller dine blir SYKE av viruset. Vi vet at mange smittede slett ikke blir syke av coronaviruset.

Men viruset rammer økonomien uhyre hardt. Rikfolkene får lide etter hvert - samt alle de som lever et liv i luksus , sus og dus. Jeg minnes Yeshuas ord der han fortalte at han personlig ikke eide så mye som han kunne helle sitt hode på ( pute ). Det var svikeren Judas som var kasserer blant de 12 disiplene. Banker kommer etter hvert til å gå konkurs : Da taper menigmann også sparepengene sine.
Slikt har hendt før - i 1929 - og for få år siden i EU-landet Hellas. Fremdeles sliter grekerne mye grunnet konkursene der og det var lite hjelp å få fra EU for dem.

Norge kuttet ut kornlagrene våre i 2003. Vi har nå lite mat-korn på lager og Ukraina har stengt av all eksport av korn - det samme har Finland. For øvrig er Finland ett av de best forberedte land i verden på krig og kriser av enhver type. Beredskap gjennomsyrer alltid den finske tankegangen - helt fra vinterkrigen mot Sovjetsamveldet. Norske politikere ( unntatt Senterpartiet ) har gitt og gir fullstendig katten i all beredskap - markedet skal regulere slikt - tror de. Men markedet er slett ingen venn i nøden !

søndag 5. april 2020

" Street art " med navn Legedom

                                         Dette bildet ble malt av meg for kring ett år siden på
                                         min gamle låvebygning som er fra først på 1900-tallet.
                                         Jeg ga det non figurative bildet navnet " Legedom "
                                         da det var ferdig. Bildet har endret seg - uten at jeg
                                         har gjort noe som helst med det ( fargene endret ).
                                         Klikker du på bildet : Blir det forstørret .

                               

Jeg brukte kring en uke i stige for å male bildet. Hver farge måtte tørke først. Dette er ene betongveggen til en gammel silo for gress som min far fikk bygd tidlig på 1950-tallet. Han var blant de første her som bygget silo : Før det måtte man tørke høyet på bakken - i finvær - eller sette opp hes og hesje gresset. Grunnet mye nedbør på Vestlandet ble det nok mye hesjing.

Folket her var blant de mest fattige i hele landet. Det var fiskerbønder ( striler ) som hadde 3-4 kyr og ungbeist , gjerne en gris eller to samt potetåker. Fisk og sild ble ofte saltet og tørket / røykt. Jeg prøver å følge de gamle tradisjonene med selvberging - dyrker poteter og fisker sammen med kona.

Lite visste jeg - for ett år siden - at ordet coronavirus skulle dukke opp. Men jeg kjente til ordet Corona  som beskriver utbrudd på solens overflate.

Men siden bildet heter : " Legedom " , så kan det nok ikke skade noen å se på det !

Folk fra mange land i verden leser hva jeg skriver. Det var kring 20 personer i det muslimske landet Turkmenistan som daglig var innom min blogg. Plutselig var det ingen lesere fra dette landet !

Til slutt : Jeg ble operert på sykehus sist mandag - og det har vært komplikasjoner etter dette. Men jeg setter min lit til Herren - og vi to her i huset har det slik vi vanligvis har det.

God påske til dere alle !

fredag 3. april 2020

Covid-19 forteller at Bibelen er sann !

                                                    Karl Johans gate i Oslo med slottet i
                                                    bakgrunnen. Her kan jordskjelv komme !


Corona-pandemien forteller meg at Bibelen er sann og at Yeshuas ord er sanne. Dette bør vi kristne takke for. Det er ikke sikkert at vi noen gang blir kvitt Covid-19 - husk at vi aldri ble kvitt HIV-viruset - selv om dette bare smitter ved seksuell kontakt eller blodoverføring. Økonomien blir nok ruinert i de fleste land grunnet et usynlig mikroskopisk virus. Det kommer nok en vaksine mot viruset - men det vil ta minst ett år. Bare de land som har råd å kjøpe vaksine ; får dra nytte av den ! I mellomtiden vil svært mange omkomme grunnet denne pesten.

Det vil komme kraftige jordskjelv over jorden - det har Yeshua fortalt om ( i Trengselstiden.) Oslo er et skjellsord i Israel grunnet de totalt mislykkede Oslo-avtalene som bare førte til død og fordervelse for israelittene. Derfor tror jeg at OSLO vil bli rammet av et kraftig skjelv : Trolig sterkere enn skjelvet i 1904 som ødela Johannes kirke i sentrum av Oslo - en søndag mens presten stod på prekestolen.
Jeg har en smule erfaring med jordskjelv. Huset vårt står på leire og dette fører til at virkningen av jordskjelv blir forsterket. For mange år siden hadde jeg kontakt med jordskjelvstasjonen i Bergen og fikk tilsendt skjema som jeg fylte ut og sendte dem når jeg registrerte jordskjelv her.
Jordskjelv arter seg slik : Du hører det kommer buldrende fra en bestemt retning ( ofte fra vest her ). Når det passerer huset ditt begynner inventaret å reagere : Kopper og kar rister og lager kraftig lyd. Dette kan pågå en hel stund - før skjelvet beveger seg bort fra huset i motsatt retning som det kom fra. Dette har jeg opplevd mange ganger de 48 årene som jeg har bodd i dette huset. Men vi har aldri registrert skader verken på innbo eller bygning etter disse jordskjelvene. Jeg takker GUD for det !

Det kommer kraftige jordskjelv mange steder på jorden - det har Yeshua fortalt om før han forlot jorden for kring 2000 år siden. California og Oslo ligger i vulkanske områder !

Etterord : Når det gjelder jordskjelv i California , USA , er det ord som kommer til meg : " Den hellige Andreas`s forkastningen ".