tirsdag 30. april 2019

Russland har blokkert min nettside

President Putin - herskeren i Russland - i ønsket avbildet situasjon.


Denne nettsiden hadde mange lesere som bodde i Russland. Nå har landets nettroll blokkert min nettside til dette landet - det skjedde for få dager siden. Men lesere fra Ukraina har russerne slett ikke kontroll over - de er fortsatt lesere av mine tanker.
Dette er ikke noe nytt : For noen uker siden blokkerte russerne også nettavisen : The Intependent Barents Observer . Således : Russlands innbyggere skal på ingen måte få innblikk i saker og ting som ikke behager landets diktatorer. Slike tanker skal stenges ute fra det mektige Russland - folk har ikke godt å få se andres tanker.

I min kveldsbønn i går spurte jeg Vår Herre om et tegn på at jeg er på rett vei - om at min tolkning av profeten Daniel stemmer - og at mine spådommer om trengselstiden og Yeshuas gjenkomst til Oljeberget stemmer. Da tenkte jeg at - KANSKJE - får jeg et signal gjennom nattens drømmer om dette. Men nei ; ingen drøm om slikt.
Dagen i dag har jeg benyttet til arbeid med maskinen om bord i min største båt. Senere på dagen har jeg arbeidet på en dekorasjon ( gatekunst ) som jeg er i ferd med å male på min låvebygning. Da kom en overnaturlig hendelse som en flokk lin-erler stod for. Slikt har jeg aldri opplevd før - og var meget underlig. Jeg tok det som en bekreftelse fra Herren....
Til slutt : Når jeg er ferdig med dekorasjonen på min låvebygning ; så skal jeg legge dette ut med bilde på min nettside. Maleriet skal hete : " Legedom".

søndag 21. april 2019

Ukrainsk presidentkandidat viste satan-tegnet

Denne mannen ligger best an til å bli ny president i Ukraina - ved neste valgrunde. Han viste nylig satan-tegnet med begge hendene sine - noe som ble avbildet ( gjelder ikke bildet over ). Det er slik at påkaller man Satan Djevelen ved banning eller ved å vise hans tegn med hendene ; så kommer han øyeblikkelig. I førstningen kan det se ut som man får hjelp fra ham - før ulykker og all verdens djevelskap dukker opp og kun lager problemer - tror jeg.

Ukraina er et land med 45 millioner mennesker. Norge har i overkant av 5 millioner innbyggere. Landet styres av en president og en statsminister. Presidenten tar seg av utenrikspolitikken samt forsvaret av landet , mens statsministeren tar seg av det innenrikspolitiske.
Denne mannen er komiker og skuespiller og uttalte nylig at president Putin er hans fiende. Vi vet at Norge gir fast 200 millioner kroner årlig til Ukraina. Videre vet vi at Ukraina er et land med svært mye korrupsjon.
Krigen med russerne har allerede kostet mer enn 10.000 menneskeliv. Med en satan-tilbeder som president er det fare for at denne krigen blir langt mer omfattende. Vi vet også at vestlige militær-rådgivere har vært på slagmarken i Ukraina for å rettlede i kamphandlingene. Slikt irriterer russerne grenseløst.
Da kan man spørre : Er det her den såkalte GOG-krigen kommer til å starte - der Russland står mot Ukraina og Vesten ? Vi vet at denne krigen er omtalt i Bibelen der navn som Gog , Megog og Ros er å finne. Mange tror at Ros tyder Russland.

Jeg tror at president Trump blir avsatt som president for USA i juli 2020. Om dette er korrekt ; så stemmer nok resten av mine spådommer - herunder at trengselstiden starter ved årsskiftet 2020 / 2021. Men denne GOG-krigen kan starte lenge før det og således utvikle seg til en 3.verdenskrig senere. Men vi må alltid huske på Yeshuas ord : Frykt ikke ! Og et annet sted i min gamle Bibel : - rett eder opp , for eders forløsning stunder til....

tirsdag 9. april 2019

Våren kom tidlig i år

 Jeg har allerede brukt den store plenklipperen - for å få bort karsen
Potetåkrene er frest en gang - skal freses en gang til før vi setter poteter.


I dag har det vært valg i Israel. På valgdagsmålingen kl 2100 leder den pensjonerte generalen og hærsjefen - som visstnok tilhører venstresiden - og ikke liker verken Trump eller Putin. Om han blir ny regjeringssjef ; kan dette føre til store endringer i Israels politikk. Men først skal alle stemmene telles opp i natt.
Nå har jeg svært mange lesere fra Russland , Ukraina samt Unknown Region. Tja , ser ikke bort fra at styresmaktene i disse land også er inne og studerer mine vurderinger om ulike ting. Jeg ser en mulig konflikt mellom Russland og Ukraina ved Krim. Ukrainerne har stengt av vannforsyningen mot Krim - slik at det er stor vannmangel i det området som Russland annekterte for noen år siden. Kimen til en ny krig ??
Videre så har vår statsminister vært i St. Petersburg i dag og hatt samtaler med president Putin. Som kjent har Norge en pensjonert offiser ( grense-kommisær fra Kirkenes ) fengslet i Moskva - tiltalt for spionasje. Rettsaken pågår nå ; og Putin fikk spørsmål i dag fra norske journalister - men han ville ikke si noe om benådning før rettsaken er over. Så langt jeg skjønner så har nordmannen innrømmet spionasje - altså det han er tiltalt for - en amatørmessig opptreden med kontanter i Moskva. Aktor la i dag ned påstand om 14 års fengsel. Denne saken kommer jeg tilbake til når endelig dom er avsagt.

Selv om kona og jeg er gamle ( 77 år ) så setter vi poteter ( mjølne og gode ) og fisker sild og salter og tørker. Det var slik våre fattige forfedre overlevde her på Strilelandet - og slik vil vi også leve. Vi vet ikke når ufred setter inn og matforsyning blir et problem - særlig for dem som bor i byer. Som jeg sier : Jeg setter ikke poteter for å spise - men for å ha så-poteter når matmangel er en realitet.
Da jeg nærmet meg Murmansk for noen år siden ; så jeg svære høyblokker der innbyggerne hadde små potet-åkrer kringom disse. Ja , russerne tenker også på føda. Jeg tenker også på minnesmerket i den dalen der russerne greidde å stoppe den tyske fremmarsj mot Murmansk ( var navnet Lietsedalen ? ). Jeg husker også fra krigshistorien at russiske soldater hoppet ut fra lavtflygende fly uten fallskjerm og landet i snøen. Tapsprosent ved slike utsprang : 50 %. Ja , sannelig har russerne blitt påført mye smerte fra oss i Vesten - alt fra Napoleon til Hitler.