torsdag 30. juni 2022

Et signal fra Gud ?


                                                       Slik potet-vokster har aldri skjedd før


I farne tider måtte potetene være i jorda til den 17. mai hvert år. Den gang startet vi med potet-opptakingen kring 25. september. Nå er året blitt fremskyndet med kring en måned. Således var vi ferdige med potetsettingen den 20. april i år. Da ville opptaking kunne starte kring 20. august. MEN : Potetene har vokst helt unormalt dette året - jeg så potet-blomster i går. Du vil gjerne tro at dette skyldes en varm sommer hittil. Da vil jeg svare at sommeren i fjor var langt varmere - her jeg bor.

Dagene er nok allerede blitt forkortet i denne Trengselstiden - tror jeg. Men det er et annet moment som kom opp i min bevissthet i dag : Vår Herre har fremskyndet potet-voksteren fordi det kan komme radioaktivt nedfall til høsten. Da kan våre poteter bli uspiselige - om de ikke er kommet i hus før nedfallet kommer på bakken. Ja , tenk på korn-avlingene i Norge : Dette blir høstet i september måned og kan bli uspiselig om kornet får slikt nedfall på seg før innhøstingen. Jeg tar dette som et signal fra vår Gud - Jahve : Få potetene i kjelleren så snart som mulig. Da rammes de ikke av sekundær-stråling fra A-våpen.

Vanligvis starter jeg sildefisket kring 20. september hvert år. I år vil jeg starte dette fisket langt tidligere. Om russerne detonerer Poseidon-torpedoer med atomladning : Kan sjøen også få radioaktiv forurensing.

Norge handler uhyre uklokt ovenfor Russland. Nå skal det sendes missil - konstruert på Kongsberg - til Ukraina. Dette er et uhyre avansert våpen som kan brukes luft til luft og bakke til luft og er nærmest umulig å skyte ned. Dette vet russerne og Norge har satt seg i en dårlig posisjon vis a vis verdens største atommakt.

Videre nekter Norge å la forsyninger til Russlands gruvesamfunn på Svalbard komme inn i Norge. Vanligvis blir disse varene sendt landeveien fra Russland til Tromsø og så videre med båt til Svalbard.

Russland hevder at dette er et brudd på Svalbard-traktaten og har kalt en norsk diplomat inn på teppet i Moskva.

Politikerne i Norge lever farlig. Russland har tidligere forgiftet en rekke personer med nervegift - blant andre en russisk avhopper i England. Det er nok å smøre slik gift på dørhåndtak - så kan vedkommende som tar i håndtaket ; bli alvorlig syk eller omkomme. Vi vet at russerne har kring 20 spioner som reiser rundt i landet vårt : Både i bobiler og store SUV-er. Når det gjelder forgiftningen i England : Så var det to russiske leger som reiste på turistvisum dit og forgiftet denne avhopperen - men han overlevde. Har norske politikere tenkt gjennom hva vårt naboland i nordøst er i stand til å gjøre - spør jeg.

søndag 26. juni 2022

Russlands slagplan mot Vesten


 Jeg har montert solcelle-kraft : Men det er ikke så effektivt som jeg hadde håpet på : Inverteren som får spenningen opp fra 12 volt til 230 volt ; " stjeler " mer enn halve energien. Men til lys i huset er det brukbart - i sommerhalvåret.

                                                            ---------------------


En pensjonert russisk general - med nære forbindelser til president Putin - skisserer hva som er Russlands plan om full krig bryter ut. Denne planen kan beskrives i tre deler :

1. Russland vil skyte ned alle vestlige satelitter . Vi vet at mye av kommunikasjonen i verden foregår          via  satelitter. Navigasjonssystemet GPS - som USA står bak - brukes av både militære og sivile        fartøy ,  fly med mere. TV - selskaper bruker satelitter for overføring av innslag på TV. Videre er nødsamband  med  satelitt-telefon også avhengig av oppegående satelitter. Her i Norge                  benyttes en satelitt med navn Thor.

2. Kraftforsyningen i vestlige land blir slått ut. Dette kan gjøres med agenter på bakken som sprenger        sentrale koplingspunkt / transformatorer eller ved bruk av missil - eksempelvis Iskandèr - missil.

3. Storbritannia er det landet som først blir rammet. Trolig vil russerne bruke Poseidon - torpedo som          har en enorm sprengkraft for å lage tsunami. Jeg regnet på atomkraften fra denne torpedoen og fant        ut at en slik  torpedo er kring 4500 ganger sterkere enn atombomben over Nagasaki i Japan i 1945.


Russland har spioner i vestlige land. Det sies at her i Norge befinner det seg kring 20 slike personer som reiser rundt i landet. Vi vet at det har blitt benyttet ukjente store droner i forbindelse med militærøvelser både i nord og sør i landet vårt. Videre vet vi at GPS-signaler har blitt jammet ut i nord - som har gått ut over flytrafikken der.

Det norske samfunn uten elektrisk strøm ; vil falle totalt sammen - alt er basert på data - som krever nettspenning på 230 volt. Greier russerne å slå ut kraftforsyningen i Norge : Så skal det liten militær styrke til for å erobre landet. En eller flere Poseidon-torpedoer vil også slå ut det meste av norsk og engelsk olje / gass-produksjon i en smell. Alt slikt ligger i havet eller ved kysten og ødelegges momentant.

Vi kan således slå fast at russernes plan ikke er å gå til atomangrep direkte mot vestlige land : Men å ødelegge den uhyre viktige infrastrukturen i disse land. England kan være et unntak fra denne regelen.


 

tirsdag 21. juni 2022

Din overnaturlige kraft

                                                       Vedovn og ved er viktig i disse ulvetider.
                                                        Det er fare for strøm-utkopling til høsten / vinteren


Det er viktig å ta Guds ord på ramme alvor - slik det er skrevet. I Bibelen leser vi at vi skal legge hendene på de syke og be for dem. Hva betyr dette ? Den overnaturlige kraft som du er i besittelse av : Strømmer ut fra dine hender. Vi leser også i Skriften noe om å løfte hellige hender. Vi mennesker skjønner ikke hvordan dette fungerer ; men vi bør ta konsekvensen av disse ord. Yeshua uttalte også at Guds Rike er inni dere. Kan hende er det derfra den overnaturlige kraften strømmer ut gjennom hendene.

Det jeg vil frem til er at denne kraften kan du også benytte deg av selv - og jeg har gjort det mange ganger. Akkurat nå har jeg fått en utvekst på venstre side av min panne. Hver eneste dag tar jeg på denne med mine hender og ber samtidig om at Jahve fjerner denne utveksten - i Yeshuas navn. Erfaringsmessig tar det kring tre uker ; så er en slik utvekst fjernet. Uansett hva galt som skjer med kroppen min : Så følger jeg samme oppskrift.

For noen år siden fikk jeg store problemer med venstre kne og hadde vansker med å gå. Jeg ble henvist til MR-undersøkelse i byen og reiste dit og fikk denne utført. Men jeg brukte samme oppskrift som før : La hendene på venstre kne hver eneste dag og ba om helbredelse. Etter kring tre uker var kneet helt i orden. Så bestilte jeg time hos fastlegen min : Jeg skulle fornye førerkortet mitt. Legen hadde fått opp på skjermen sin alt som var galt med mitt venstre kne og startet med å fortelle meg om dette. - Jeg er kommet for å fornye mitt bil-sertifikat , sa jeg. Han ble rett og slett skikkelig sinna og jeg sa intet om at det var den Allmektige som hadde reparert mitt venstre kne. Men jeg fikk lege-erklæring fra ham denne dagen - slik at jeg fikk fornyet sertifikatet.

Men jeg har også fått øyeblikkelig hjelp fra det høye. Jeg har også hatt store problemer med min rygg. En gang lå jeg i kring tre måneder - smertene gjorde at jeg ikke kunne røre meg. Da gikk jeg opp i vekt - mange kilo. En dag jeg var alene hjemme ; stavret jeg meg på bena , løftet hendene opp og ropte med full røst til Herren - om at ryggen måtte bli god. Da kom en underlig kraft ovenfra og gikk nedover i min kropp og ryggen ble plutselig helt bra - og har vært det siden. Denne hendelsen fant sted for kring 20 år siden.

Jeg skriver dette for at du også kan benytte deg av denne overnaturlige metode til å hjelpe både andre og deg selv. Ja , dine hender kan utstråle kraft fra det høye !

fredag 17. juni 2022

KERTSJBROEN - KAN ØDELEGGELSE AV DENNE STARTE ATOMKRIG ?


                                             Foto av den meget lange Kertsj-broen som går fra

                                             Russland til Krim.


Russland har hatt fremgang i Donbass-området. Russland bruker gammel taktikk i det de bruker tungt artilleri før soldatene rykker frem som følge-infanteri sammen med stridsvogner og andre pansrede kjøretøy. Tapstallene er store på begge sider og tusenvis av bygninger er knust. Vesten sender stadig flere og tyngre våpen til Ukraina. Norge har sendt 22 stk. beltegående artilleri som regnes som en storslegge.

Jeg leste i går at Norge vurderer å ta ukrainske soldater hit til landet for å lære disse opp i krigføring. Dette har nok Putin registrert. Videre ber nå ukrainerne om at Vesten sender langtrekkende raketter slik at de kan slå ut den lange broen over Kertsj-stredet. Denne forbinder Russland med Krim-halvøyen som Russland erobret i 2014. Om ukrainerne greier dette : Så får Russland store problemer med å etterforsyne sin Svartehavsflåte. Slik den militære situasjonen er i dag : Kan russerne kjøre langs Azov-havet og nå Krim , men denne situasjonen kan brått snu om Ukraina får tilført enda mer tyngre våpen.

Vesten er med på å presse Russland mer og mer opp i et hjørne. Til slutt vil dette føre til at russerne tyr til atomvåpen. Jeg tror at de først vil sprenge en eller flere Poseidon atom-torpedoer i Nordsjø-bassenget. Denne torpedoen med en lengde på 24 meter har en komprimert atomladning på 100 megatonn. USA sprengte to atombomber over Japan i 1945. Jeg har sammenlignet styrken av Nagasaki-bomben med en slik Poseidon-torpedo og kommet frem til at denne torpedoen er kring 4500 ganger sterkere. Det kommer til å bli en enorm tsunami og russerne har ikke testet dette våpenet - så langt jeg vet. Men det ble lastet opp på russiske krigsskip sist høst.

Om dette skjer : Så blir mesteparten av norsk og engelsk olje-og gass-virksomhet blåst i en smell. For et par dager siden strupte russerne sine gassleveranser til Europa med kring 50 %. De siste dagene har Norge sendt rekord-mye elektrisk strøm både til England og kontinentet - mer enn 4000 megawatt til tider. Ja , setter russerne norsk og engelsk olje og gass-produksjon ut av spill : Så blir Europa tvunget til å kjøpe mer olje og gass fra Russland - ellers kan de fryse i hjel på kalde og stille vinterdager. Dette vet Putin !

Det kommer til å gå et sukk gjennom hele verden om Putin bruker denne kraftige torpedoen. Den ødelegger også mye av land-jorden i de land som grenser mot Nordsjøen og som ligger nær havnivå. Ja , hva skal vi da leve av i Norge om landet ikke kan selge olje og gass ?

lørdag 11. juni 2022

Norge merker varer produsert i Judea og Samaria


                                                       I tunet vårt har vi et tørkehus. Der tørkes klær ,

                                                       poteter og fisk - men ikke samtidig. Poteter bør tørkes

                                                       tre-fire dager før de lagres - ellers kan de råtne.


Norge har bestemt at varer produsert på den såkalte Vestbredden skal merkes slik at norske forbrukere skal se at disse kommer fra " okkupert område ". Dette er i realiteten et forsøk på å boikotte israelske varer. Vår Herre vil nok straffe denne ugudelige regjeringen for slike gjerninger. Leser man i Bibelen : Så er de fleste hendelser som er beskrevet der nettopp fra Judea og Samaria - eller den okkuperte Vestbredden som media her formidler. Men Skriften beskriver hvor stort Israel virkelig skal være . Grensene er : Middelhavet , Egyptens bekk på Sinai , Jordan-elven og elven Eufrat. Således har Israel i dag mye mindre territorium enn det den Allmektige har bestemt.

Denne norske boikotten vil nok ramme - ikke Israel - men Norge. I dag feires det  Pride-parade i landets nest største by Bergen. Sentrum av denne byen er avstengt for all biltrafikk i tre timer mens de homofile - og andre varianter av slikt - paraderer i byens gater. Vår Herre sier at dette er en styggedom for ham. Russland har gjort det straffbart å bedrive homofil virksomhet - Norge gjør det stikk motsatte.

Den norske kirke har laget en egen liturgi i forbindelse med vigsel av homofile. Jeg skjønner ikke at prester og biskoper med seks års utdanning i teologi kan finne på å gå direkte i mot Guds ord. Nå har Den norske kirke kvinner i flertall som biskoper. Har de lest hva apostelen Paulus sier om kvinner i forsamlinger ? Hvis Paulus tar feil her : Hvor mye mer feil tar han andre steder i sine brev ? Eller hvor mye mer galt står å lese i Bibelen ? Yeshua valgte seg ut 12 disipler og alle disse var menn. Da Judas begikk selvmord ; ble en ny disippel valgt . Han var også mann. Dette forteller at Paulus har rett.

Drivstoffprisene nærmer seg nå 30 kroner for literen. Senterpartiet lovet i valgkampen at literprisen for drivstoff skulle ikke over 20 kroner. Dette har de glemt fullstendig. Mange familier i Norge sliter nå økonomisk og rentene er også på vei oppover. Prisstigningen har ikke vært høyere siden 1988.

Norge eksporterer elektrisk strøm nesten hver dag - kurven over magasinfylling ligger på bunn-nivå. Dette kan bli katastrofalt for Norge : Et moderne land uten elektrisk strøm bryter fullstendig sammen. Jeg tror at det kommer snart et voldelig opprør her i landet. Politikerne våre skal behage Europa - men hjelper ikke sine egne borgere. Bankene har gitt lån til privatpersoner langt over grensen ; når renten nå økes - så får mange betalingsproblemer. Inkassobyråene forteller om uvanlig stor aktivitet hos dem.

Den Allmektige har tidligere bruk tørke som straff for ugudelige handlinger. Vi importerer korn mest  fra Polen og Tyskland. Der er det visstnok også tørke nå. Østlandet har fått litt regn i det siste ; men alt for lite. Således kan kornproduksjonen i flatbygdene der få redusert avling - både av korn og grønnsaker. Trengselstiden er i gang !

onsdag 8. juni 2022

Norge terger Russland

 

                                              Blir det strøm-utkoplingen til vinteren ; trenger man ved


Jeg mener Norge handler uklokt vis a vis Russland - ved å sende 22 beltegående artilleri-vogner til Ukraina. Soldatene der har fått opplæring og disse kanonene er på plass i felten og blir brukt. De norske kamuflasje-nettene avslører dette. Videre har Norge også levert granater til disse kanonene. Russland sier at de allerede har ødelagt en slik kanon levert fra Norge. Dette artilleriet er produsert i USA.

Disse kanonene ble skiftet ut fra Brigaden i Nord-Norge for to år siden. De ble kalt brigadens " storslegge " - idet granatene har en rekkevidde på 22 kilometer. Dette er meget effektive våpen. Om granatene blir innstilt på " tempering luft " : Så vil de gå av rett før de når bakken og kan drepe mange soldater med bare en granat. En ukrainsk general takker Norge inderlig for at de ga vekk disse effektive våpen til Ukraina.

Men hva tenker vår nabo i nord om dette ? Det styrker ikke vårt naboforhold til Russland. Om jeg hadde bodd i Vardø : Så ville jeg vurdert å flytte derfra. Tett inntil byen ligger svære radaranlegg bygget av NATO. Den siste GLOBUS-III radaren er nettopp ferdigbygget. Denne er NATOS øyne og ører inn mot Russland. Ved et krigsutbrudd mellom våre to naboland : Vil dette kjempesvære radaranlegget bli " blåst " først av alt.

Norge sender el-strøm ut av landet og til Europa fremdeles. Nå er snøsmeltingen i gang og Vestlandet leverer store mengder strøm til Østlandet. Vi følger bunnlinja hver uke og denne snøsmeltingen tar slutt i uke 30 - om seks uker. Blir det lite regn i sommer og høst : Så blir det nok strøm-utkopling til høsten / vinteren. Da går det norske samfunnet i stå. Politikerne hevder at inngåtte avtaler med Europa gjør at vi ikke kan stanse strøm-eksporten. Hvem har inngått disse avtalene ? Jo , nettopp de samme politikerne.

Bibelen forteller om de 10 jomfruene og noen av disse hadde ikke olje på lampene. De som manglet olje var virkelig i trøbbel. Vi som lever i Norge i dag må forberede oss på ulvetider vi aldri har sett før. Hitler hærtok Norge i 1940. Han hadde ikke atomvåpen til rådighet. Vår nabo i nord er verdens største atommakt.