fredag 28. juli 2023

Praktiske råd før matmangelen setter inn


 Dette er mitt røkeri som jeg bygget på 1980-tallet. De gamle hadde bare noen få måter å oppbevare matvarer på - før den elektriske strømmen kom : Salting , røking og tørking . Jeg var 10 år gammel da el-strømmen første gang kom hit der jeg er oppvokst. Således har jeg fått med meg hvordan man livberget seg i farne tider.

                                                                        ---------------

Lage lake 

De gamle satte en fire-toms spiker i en middels stor potet. Når denne poteten kom opp til overflaten ; så var laken sterk nok. Men enklere : På butikken får man kjøpt grovsalt i 4-kilo poser. Jeg har en stor bøtte som tar nærmere 10 liter. Fire kilo salt i en slik bøtte gir god lake. Man må starte å røre ut saltet dagen før laken skal brukes - bruk kaldt vann.

Tørking av kjøtt

Ved påsketider og om høsten får man kjøpt rimelige frosne saue-lår i butikkene. Ha disse i lake  fire døgn - da er de passe salt til å henges opp for tørking. Heng de på et luftig sted og etter et par måneder er de blitt til fenalår. Men jeg bruker også disse saue-lårene på en annen måte : Tiner lårene og bruker min bajonett-sag til å dele de opp i middags-porsjoner. Så legger jeg de i lake i fire døgn for deretter å fryse dem. Med løksaus og gode poteter er dette herrekost.

Salting av fisk

Langtids-lagring av salt fisk gjør jeg på denne måten : Jeg bruker en stor kasse med lokk som er kjøpt på Europris. I denne har jeg boret kring 30 små hull . Jeg flekker fisken og salter den godt med grovt salt lag for lag etter som jeg får fangst. Således må kassen stå ute der laken kan renne av - denne metoden gjør at fisken står seg over lang tid . Ellers kan man også salte fisken i et tett kar - men da blir laken værende i fisken og tynner ut salte-effekten.

Røking av fisk 

Kjøper man røkt laks og makrell : så er fisken saltet i ett døgn og deretter røkt på kunstig vis. Jeg bruker den gamle oppskriften til " Laksekongen " som hadde røkeri i samme kommune som jeg bor. Laks og makrell legges under i laken i seks døgn. Deretter må den vannes i 24 timer - skift vann tre ganger. Så må den tørkes litt før røkingen starter. Jeg røker fisken kring ett døgn.

Salting av sild til spekesild

Når jeg har kommet hjem med sildefangsten ; så skjærer jeg et lite hakk i strupen på silda og har den oppi en stamp med vann . Dette hakket gjør at blodet renner ut og saltet kommer inn. ( før nyttet man en såkalt kverketang ). Så tar jeg en bøtte og flo-legger silda med buken opp og har på salt for hvert lag med sild. Til slutt slår jeg over saltlake . Legg noe tungt oppå silda slik at all sild er under i laken - ellers blir den lake-brent og uspiselig. Etter tre uker er silda blitt til spekesild. Da slår jeg ut gammel lake og har på ny. Den bør stå noenlunde kjølig og står seg i flere måneder. Jeg fisker sild ultimo september og ultimo februar ( fjordafeitsild ). Spiser man sild og poteter så får kroppen alle de næringsstoffer den trenger ; sier de kyndige.

Dyrking av poteter.

Dette året hadde vi satt våre poteter til 20. april . I fjor høst hadde jeg på kalk i åkeren samt dekket den med plen-gress. Kalk skal ikke brukes i " potet-året " - da blir det skurv på potetene. Så hadde vi på plen-gress : Dette gjør tre viktige ting ; hindrer ugress , gjødsler samt hindrer uttørking av potetene. Når potet-kålet visner og blir gult er det tid for å høste. Potetene bør tørke kring tre dager før de kommer i hus. Oppbevar dem på en kjølig plass - men de må ikke fryse. Kring fire grader pluss er best. Gå gjennom potetene etter tre uker for å plukke vekk råte. Senere om vinteren og våren må man gå gjennom potetene for å ta vekk spir. Settepotetene bør ha litt spir før de settes i åkeren. Rett etter at potetene er kommet i jorden ; så gjødsler jeg dem litt slik : Hagegjødsel ( fullgjødsel B ) samt blandet med 1/3 superfosfat i samme bøtte. 

I fjor investerte jeg i et elektrisk tørkeapparat kjøpt fra Polen og kostet kring 4.000 kroner. Dette tar 1000 watt og bruker mange timer for å tørke kjøtt og fisk. Men jeg er slett ikke fornøyd med denne metoden : Denne kunstige tørkingen fjerner all god smak fra både fisken og kjøttet. Derfor la jeg salt-fisken min ut i solen i vår - med langt bedre resultat ! Den gamle metoden er ofte den beste !


søndag 23. juli 2023

Ukraina-kornet uteblir - kan bli hungersnød


 Fiskebåten min har vært på land og fått bunnstoff og annet stell. Nå har jeg kjøpt ny redningsflåte som blåses opp om uhell skulle inntreffe. Den har plass til fire personer med tak over. Da jeg var 71 år gikk jeg opp til eksamen i seks fag og fikk kystskippersertifikat. Sikkerhet er uhyre viktig til sjøs - det har et langt liv lært meg. I slutten av september starter jeg med sildefisket - da salter jeg ned fjorda-feitsild . Med poteter og denne silda får kroppen de næringsstoffer den trenger. Radiosamband har jeg også om bord om jeg må gå inn på kanal 16 og påkalle hjelp.

                                                               -----------------------

Ukraina bombet den russiskbygde broen som går til Krim - for andre gang. De brukte visstnok en farkost som sprengte broen fra sjøsiden. Russland kom straks på banen og lovet hevn - og den kom raskt. De bomber havneanleggene i Odesa og ødelegger kaier og andre fasiliteter samt kornlager der. Videre har russerne sagt opp den såkalte korn-avtalen de hadde med Ukraina : Intet korn får komme sjøveien over Svartehavet. Korn-skip blir å betrakte som et fiendtlige krigsskip og blir senket om de prøver seg - lover russerne.  Ukraina er verdens 4. største produsent av hvete - så dette får store konsekvenser for land i Afrika , Midt-Østen og andre steder. Afrika er allerede rammet av langvarig tørke i flere land. Hungersnød vil føre til flukt av mennesker til land som har mat - altså Europa først og fremst. Det kan bli fullstendig kaos ved våre grenser. Men så spørs det om gamle Norge har nok mat til sin egen befolkning kommende år. Tørken på Østlandet vil føre til små avlinger av både korn og poteter. Vi er blant de land i verden med minst selvforsyningsgrad - bare kring 37 %. Vi importerer således både korn og andre matvarer i stor stil - men dette kan brått opphøre. Vi kan ikke spise verken penger eller kontantkort !

Sist uke kom nok en politisk skandale : En statsråd fra Senterpartiet hadde kjøpt opp aksjer i Kongsberg-gruppen som igjen eide 25 % av Raufoss-fabrikken ; som produserer ammunisjon og granater. Saken var til behandling i regjeringen - og kan ha ført til inside-info til statsråden om den store støtten staten skulle gi til denne fabrikken. Sp-statsråden må tre ut av regjeringen som følge av denne handlingen.

Det begynner nå å bli mange politiske skandaler blant våre fremste politikere. Til og med presidenten i Stortinget måtte forlate sin stilling og lederen i Kristelig folkeparti hadde tusket til seg penger han ikke hadde krav på - og måtte avgå som partileder. Men disse sitter fremdeles i Stortinget inntil neste valg om to år.

I Norge er det nå kring 100.000 husstander som ikke har nok mat og må oppsøke steder der de deler ut gratis mat til trengende. Norge er ett av de rikeste land i verden - dette er rett og slett en stor skam. Jeg tenker på Venezuela : Dette er også et oljeproduserende land som er helt vanstyrt og som borgerne flykter fra grunnet matmangel. Sosialistene styrte der slik som i Norge. I følge Lebesbymannen så er sosialisme gudsfornekteri . Kan hende er dette grunnen til vanstyret ?

Ja , hvem kan man stole på i disse vanskelige tider ? Vi kristne må være tro i det små - skal vi få større oppgaver i fremtiden - det står å lese i Skriften. Videre må vi være villige til å lytte til Den hellige ånd som bor i oss - han fører oss alltid på rett vei.

fredag 7. juli 2023

Mangel på transformatorer til strømnettet vårt


 Det blir nå bare verre og verre. Norge er helt avhengig av elektrisk strøm. Faller den ut : Så vil mobilnettet være ute av drift etter kring fire timer. Det samme med fiberkablene som leverer fasttelefon og internett samt TV . Vårt samfunn vil bryte fullstendig sammen ved strømbrudd - alt vi driver med trenger el-strøm. Videre vet vi at Russland har to hoved-prioriteter overfor Vesten i tilfelle full krig : Ta ut kraftforsyningen og skyte ned vestlige kommunikasjons-satelitter. Det er visstnok transformatorer på regionalt nivå landet vårt mangler. Disse har en levetid på 45 år og om lag halvparten av disse burde vært skiftet for lengst. Om man bestiller en trafo i dag : Så kan den først leveres i 2025. Men det er ikke bare russerne som kan kutte den elektriske strømmen : Storm og uvær fører ofte til ødelagte trafoer . Bare en kilometer fra mitt hjem måtte de skifte en trafo etter at stormen herjet og trær falt over den.

                                                                         -----------------

Det er ingen tvil om at vind , vær og klima endrer seg dramatisk . I går var den globale middeltemperaturen på rekordhøye 17,23 grader Celsius. Slikt fører til kraftigere orkaner og unormalt styrtregn som gjør stor skade. Videre er det tørke mange steder på jorden som igjen fører til reduserte avlinger og matmangel . Vest-Afrika skal være verst rammet av slikt i skrivende stund - men det kommer nok til andre steder på vår jord også. Vi husker at Yeshua ramset opp flere ting som vil hende i de siste dager ; herunder hungersnød. Det er et klart faktum : Alt som det er lite av stiger i pris. Mat er en livsnødvendighet for oss alle - og matvarer vil nok stige uhyre mye i kommende tider. Derfor er det viktig for hver familie å bygge opp et lager av mat som står seg over lang tid.

Jeg tror at vi har startet på den såkalte Trengselstiden allerede. Den skal vare i sju år. Men det er svært vanskelig å si hvor langt ut i denne tidsepoken vi er kommet. Men vi vet at det bare skal bli vanskeligere og vanskeligere for oss som nå lever på denne jord. Det er en stor fordel for oss som bor ute på landet ; der man kan dyrke poteter og drive med fisking. Jeg reiste med buss fra Kirkenes til Murmansk for en del år siden. Da vi nærmet oss denne byen så oppdaget jeg potet-åkrer utenfor de store høyblokkene. Russerne vet hvor viktig det er med litt beredskap om trange tider setter inn. Russland er verdens største produsent av hvete og Ukraina kommer på fjerdeplass.

Det var presten Kjell Magne Bondevik som var statsminister da våre kornlagre - til ett års forbruk - ble nedlagt. I dag har vi ikke slike lager utenom det kornet som befinner seg ved møllene våre. På slutten av 1700-tallet kom potetene til vårt land. Den gang var det prestene i landet vårt som lærte bønder samt småbrukere å dyrke poteter - før den tid hadde de bare kornet å lite på - om det ble uår måtte de spise barkebrød. Slike dyktige potet-prester har vi ikke i dag !

Til slutt : Vår nasjonal-helligdom er Nidarosdomen som ligger i Trondheim. I går leste jeg at alteret i denne domen var dekorert i Pride-farger. Med slik handling forteller prester og biskop at det som hendte i Sodoma og Gomorra bare er tull og tøys. Men da spør jeg : Er Nidarosdomen fremdeles hellig ?

søndag 2. juli 2023

Ukraina-offensiven går dårlig


 Dette er et maleri av kaptein Nikolai Dreyer. Han stod på en stubbe ved Trangen og kommanderte sine soldater - som var i krig mot svenskene - og fikk flere skudd i seg. Likevel fortsatte han sin gjerning inntil han datt sammen . Han ble så transportert til Sønsterud gård der han døde 29 . april 1808. Senere er han blitt et symbol for norske offiserer - hvordan man skal lede sine soldater i krig. Da jeg var kadett ved Krigsskolen : Gjennomgikk vi øvelse " Trangen " der oppe mot svenskegrensen. Vi var uten mat i en hel uke - men det hele gikk greit - vi var unge da.

                                                                       ..........................


Det tar 10 år med militær utdanning for å frembringe en god kompanisjef. Vår hær ble nærmest avviklet for et par tiår siden - fra 13 brigader til 1 . Det var partiet Høyre - med en kvinnelig forsvarsminister - som startet det hele. Man trodde at en ny krig ville utkjempes på en helt annen måte enn før - med nye våpen og bedre utstyr trengtes ikke bakke-soldater mer. De tok skammelig feil : Se hva som nå skjer i Ukraina. Der har vi fått reprise på stillingskrigen under 1 .verdenskrig ( 1914-18 ) der Spanskesyken oppstod i de trange skyttergravene.

Ukraina-krigen har nå pågått i mer enn ett år. Jeg lyttet i dag til en norsk etterretningsekspert. Han fortalte at ukrainerne bare hadde gjen-erobret noen hundre meter fra russerne hist og her. Slikt er forståelig. En fiende som har fått tid til såkalte feltarbeider ; grave skyttergraver , minelegging med stridsvognminer og personellminer med minefeller og flere forsvarslinjer bakover : Er uhyre vanskelig å nedkjempe. En tommelfinger-regel er at det trengs minst tre ganger så stor styrke for å angripe en nedgravd og forberedt fiende.

Ukrainerne har rett nok fått stridsvogner fra Vesten som er langt mer effektive enn de gamle Sovjet-vognene. Men det sies at russerne har utviklet en ny taktikk der de nytter kamp-helikopter for å nøytralisere fiendtlige stridsvogner - noe som har vist seg meget effektivt. Så der står man og stamper og tusenvis av soldatliv går tapt på begge sider. Ser man tilbake til første verdenskrig: Så ble det  benyttet flokker med griser som ble sendt mot minefeltene før soldatene rykket frem. Det luktet svidd flesk i store områder - ble fortalt. På Krigsskolen hadde vi den pensjonerte general A.D. Dahl som lærer i krigshistorie. Han deltok i begge verdenskrigene og fortalte om mange hendelser. I 1940 var han kaptein og bataljonssjef for Alta bataljon. Denne bataljonen stoppet den tyske fremrykningen i Gratangen i 1940 .

Situasjon på slagmarken i Ukraina kan endre seg i oktober / november dette år. Da kan ukrainere få det viktige luftherredømme i denne krigen - noe som er helt avgjørende for krigens utfall. Ukrainske piloter blir nå opplært til å fly Vestens effektive F-16 fly. Man regner med at fire måneder er nok for å få piloter klarert for disse jagerflyene. Flere land står klare til å gi fra seg F-16 til Ukraina . Ja , hva gjør president Putin da ?

lørdag 1. juli 2023

Duften av min gamle Bibel


 Jeg har skrevet tidligere om denne underlige gode duften fra min gamle Bibel. Dette er revidert oversettelse av 1930-utgaven der det skrives I og Eder . Det er noen få ganger  jeg har kjent at det kommer en uendelig god duft mens jeg åpner denne boka. Denne duften kan minne om rose-duft - jeg var ute i hagen og plukket en slik rose i dag. Til vanlig så leser jeg i en helt annen utgave av Skriften : Norsk Studiebibel fra 1998. Men i denne Studiebibelen har jeg aldri kjent noen duft . Jeg undres : Andre kristne har nok opplevd det samme ?

                                                                ----------------

Det skjer underlige ting i disse dager. En stortingspolitiker ble tatt i det han stjal solbriller fra en butikk på Gardermoen. Han rev av prislappen og skjulte brillene i sin bagasje. Men han ble tatt og fikk en bot på 3000 kroner. Solbrillene måtte han også betale - kostet nær 1200 kroner. Han er i tillegg partileder for partiet Rødt og tjener mer enn 1 million kroner. Således brøt han ett av de ti bud som Vår Herre styrer etter. Rødt ligger nok nær opp til kommunismen der kristendom og jødehat florerer. Ja , det er farlig å være jødehater !

En kvinnelig statsråd fra Arbeiderpartiet gikk til pressen og fortalte at hun hadde ansatt noen av vennene sine og beklaget dypt. Hun sitter fremdeles som statsråd men må nå svare for seg i Stortingets kontroll-kommitè. Denne damen er kunnskapsminister men har ingen utdanning utover videregående skole. Hun var blant deltakerne på Utøya da terroristen Breivik åpnet ild og drepte mange unge mennesker.

Noen dager senere trakk også kulturministeren fra Arbeiderpartiet seg. Hun hadde også ansatt sine venner i ulike posisjoner. Jeg leser i en avis at det bør reises Riksrettssak mot henne. Disse to øverste politikerne har således ikke brydd seg om våre habilitetsregler - som fremstår som meget enkle å forstå.

I dag lørdag 1. juli skal det arrangeres stor Pride-parade i Oslo. Der skal statsminister Støre og seks sittende statsråder delta. Vår Allmektige Gud - som gjennomførte de kjente handlingene i Sodoma og Gomorra - har nok registrert hva som skjer i Oslo denne lørdagen  Hva Han vil gjøre nå : Vites ikke av meg . Kan hende er syndebegeret for gamle Norge nå etter hvert fullt - ja , overfylt - tror jeg .