onsdag 30. mars 2022

Mat - og vannmangel kommer


                                              Profeten Esekiel 4: 1 - 17

I går slo jeg opp tilfeldig i Bibelen og leste dette verset av profeten Esekiel. Det passer helt inn i vår Trengselstid - selv om det opprinnelig siktet til hendelser i Jerusalem i farne tider.

Denne bloggen blir lest i flere land ; men det er Norge som er mitt hjemland og som jeg skriver mest om.

Her har vi nå fått alle de vanskeligheter som Yeshua omtaler i Trengselstiden - med unntak av hungersnød. Men slikt kommer nok snart også hit. Russland er verdens største korn-produsent og Ukraina kommer på fjerde plass. TV viser oss at russerne bomber drivstoff-lagrene i Ukraina : Da tenker jeg på bøndene som trenger drivstoff til sine landbruks-maskiner for å frembringe korn-avlinger. Men det er mangel på mange varer - herunder stål - som har fått en stor prisøkning. Bensin og diesel koster nå over 20 kroner literen i Norge. Den elektriske strømmen er uvanlig dyr - enda vi produserer nok strøm til vårt land - men eksporterer mye til flere land i Europa. Vann-magasinene i Sør-Norge er snart tomme og tidvis utkopling av el-strøm kan bli aktuelt - om vår og sommer blir tørre.

Jeg har forberedt min familie i mange år på denne Trengselstiden. Videre har jeg skrevet mye om dette i våre to lokalaviser. Men folk har ikke tatt mine formaninger alvorlig. De fleste ser på kristendommen som irrelevant - og de unge som går i barnehage og skole ; får liten bibel-opplæring. Dette har våre politikere sørget for. De fleste aviser i Norge er anti-kristne og anti-semittiske og dette påvirker selvsagt leserne. Det samme gjelder de store TV-kanalene i dette landet.

Du bør studere profeten Daniel - der ligger løsningen på hendelser i de siste dager. Yeshua sier at vi må forstå hva vi leser hos profeten Daniel. Jeg tror at " den ødeleggende vederstyggelighet " er atombomben. Videre tror jeg at de 1290 dager er i full gang. Når disse dager er omme : Så starter atomkrigen. Salige er de som når frem til 1335 dager. De som skal opprykkes ; vil leve i 45 dager mens denne krigen pågår - tror jeg. Du ser av Skriften at Daniel bruker betegnelsen : Dager og netter - da forteller han oss at dette gjelder jordiske døgn.

Russland er verdens sterkeste atom-makt. Dette landet blir mer og mer presset opp i et hjørne - både økonomisk og på andre måter. Slikt vil føre til at russerne til sist griper til atom-krig ; tror jeg.

Men de siste dager skal bli forkortet - sier Skriften - og det tror jeg på !


torsdag 24. mars 2022

Så kom jordskjelvet her.


                                                       Kona og jeg hadde ut ett sildegarn denne uken.

                                                       Det ble god fangst - kring 100 sild


Denne uken ble jeg brått vekket kl. 0632 av at huset vårt ristet. Slikt har jeg opplevd to ganger før - i de 50 årene vårt hus har stått. Dette er et nytt tegn på at Trengselstiden er i full gang. Hungersnød kommer nok snart : I dag gikk den franske presidenten ut og fortalte at en stor matmangel stod for døren. Korn-kammerne i Europa er Russland og Ukraina - og begge disse land har stoppet all eksport av korn. Selvforsyningsgraden her i Norge er bare på 34 %. Hittil er det kommet 9000 ukrainske flyktninger til Norge - stakkars dem om det blir hungersnød også her. Man kan ikke spise eller drikke olje eller gass - heller ikke pengesedler eller velfylte betalingskort.

Russland har store problemer med krigføringen i Ukraina - og vestlige land har sendt store mengder våpen til Ukraina. Jeg tror at NATO før eller siden blir direkte involvert i denne krigen - da starter også 3. verdenskrig. Man må huske på at Russland er verdens sterkeste atom-makt. Før eller siden blir A-våpen tatt i bruk - tror jeg. Hittil er det bare USA som har brukt A-bomber mot sivil-befolkningen : Byene Hiroshima og Nagasaki i Japan.

Vi som bor i Norge tar mye for gitt : Mat i butikkene , elektrisitet i husene , vann i springen og ren luft å puste i samt fred i landet. Men alt dette kan plutselig forsvinne : Norge eksporterer el-kraft til utlandet som aldri før - trass i at kraft-magasinene i Sør-Norge er i ferd med å tømmes. Vi som leser i Bibelen kjenner til hva som vil hende i Trengselstiden : Mange har gjort forberedelser til " sju magre år " - som har startet. Jeg ber til den Allmektige hver dag at HAN må styre mine tanker , ord og gjerninger. Dette fører til at jeg gjør forberedelser av ulikt slag : I dag var jeg i byen og kjøpte AGM-batterier. Om all el-strøm er borte ; vil jeg likevel fiske. Med solcelle-panel får jeg strøm som lagres på store batterier og disse batteriene kan drive min elektriske påhengsmotor.

Vi som bor på landet : Har en stor fordel - vi kan dyrke mat. Jeg kan huske noen glimt fra 2. verdenskrig og jeg husker at det kom byfolk på vår dør og tigget om mat. Selv hadde vi bare sukker som pålegg på våre brødskiver. Da jeg var kadett på Krigsskolen : Var vi en uke uten mat i grense-området mot Sverige. Den gang var jeg ung og vel-trent ; så denne uken gikk helt fint. Verre er det når man er 80 år og uten mat. Men kona og jeg har forberedt oss i mange år på den tiden vi nå er inne i : Trengselstiden.:

tirsdag 15. mars 2022

Trengselstiden - nye opplysninger.

Min gamle Bibel med 1930-utgave - som kan gi en vidunderlig god duft - enkelte ganger


Natten etter at jeg hadde lagt ut det siste innlegget om Trengselstiden - med en enkel skisse - fikk jeg dårlig søvn. Jeg skjønte at dette innlegget ikke var helt korrekt. Neste morgen gikk jeg i bokhyllen og tok frem min gamle Bibel og slo opp på profeten Daniel. Da jeg åpnet boken : Slo en vidunderlig god duft mot meg. Dette har hendt før - men er lenge siden. Den siste Bibelen-utgaven min har aldri avgitt noen slik duft. Der kom det klart frem for meg følgende : " Ødeleggelsens vederstyggelighet " er betegnelsen på atomkrig. Det oppgis 1290 dager og de som når frem til 1335 dager ; er salige. Når du er salig : Har du kommet inn i Guds Rike.

Konklusjon :

Vi vet ikke med sikkerhet når disse 1290 dager startet - men de er nok allerede i gang. Men fra en verdensomspennende atomkrig starter ; vil de utvalgte leve 45 dager i denne krigen før opprykkelsen finner sted.

Vi må huske hva Frelseren sa om de siste dager : Han bad oss studere profeten Daniel og forstå hva vi leser der ! Daniel fikk melding om at disse ting hører til en fjern tid - og han skulle gå sin ende i møte og stå opp til sin lodd ved dagenes ende.

Således vil de utvalgte også oppleve en stor atomkrig : Men blir opprykket etter en og en halv måned - slik jeg nå tolker profeten Daniel.