søndag 31. desember 2023

Spasertur i Sodoma


 

Bildet øverst viser svovelkuler som bare pirkes ut av fjellet og tennes med en fyrstikk . Bildet i midten viser det som trolig har vært en pyramide . Bildet nederst viser trolig en Ziggurat som er et tempeltårn .

Jeg har investert i en stor smart-tv der Youtube kan tas inn . Her har jeg vandret omkring i Jerusalem - det er så klare bilder og så virkelig at man skulle tro at jeg var tilstede der . I går tok jeg en lang spasertur opp Kedrondalen . Der er det laget en hellelagt sti med bredde på kring 1,5 meter . Et stykke oppe i dalen er 14 graver å se på venstre side . Når Yeshua kommer tilbake skal dette området bli rystet kraftig av et jordskjelv som deler området i to deler . 

Men det var Sodoma jeg skulle " spasere " gjennom i dag . Jeg fulgte noen yngre mennesker på deres vandring gjennom Sodoma og disse måtte nok ha høyere utdanning : De viste kjemiske formler for kalsiumsulfat - som var å finne der - og konkluderte med at det ikke har vært noe vulkanutbrudd på dette sted . Det er kring 3500 år siden Gud lot det regne ild og svovel over disse to byene ved Dødehavet . De mente at byene brant opp med en temperatur på 3000 grader Fahrenheit . Denne temperaturen førte til at fjellet ble helt porøst og de viste hvordan man bare kunne plukke steinene fra hverandre . De vasset i aske hele tiden . I fjellet kunne man pirke ut små hvite baller på størrelse med en golfball eller større - og dette var svovel . Stakk man en fyrstikk bort til denne ; så tok den fyr og liksom smeltet og rant bort .
På meg virker det som Sodoma var en større by med staselige byggverk . Disse turgåerne stoppet ved en stor statue som de mente skulle forestille en elefant .
En kjent norsk forkynner var der nede for noen år siden . Han var her og talte i en menighet og kunne fortelle at han tok jordprøver fra Sodoma med seg til Norge og fikk disse analysert . Resultatet ble slik : Ikke noe annet sted på jord har en slik konsentrasjon av svovel .
Vår Herre kommer til å bruke metoden med ild og svovel minst en gang til : Harmageddon-slaget .

torsdag 28. desember 2023

Underlig sammentreff mellom Lebesbymannen og Nostradamus


 
Øverst ser du bilde av Nostradamus og nederst foto av museet " Holmestova " som ligger et par steinkast fra vårt hjem . Denne ljorestova ble oppført kring 1555 : Nett samme året som Nostradamus utgav boken " Profetiene ". Boken hans inneholder 942 spådommer om fremtiden  : Det sies at mange av disse har gått i oppfyllelse . Nostradamus jobbet som lege i Provence i Frankrike , men var også astrolog . De som kjenner godt til denne boken mener at en av hans spådommer gjelder for 2024 : - Det vil komme enda et krigsutbrudd . Videre blir det hungersnød som  følge av en stor tsunami ; forteller han .

Lebesbymannen fikk sitt syn natten til 13 . november 1907 . Han " så " en stor flodbølge i Nordsjøbassenget som gjorde stor skade i flere europeiske byer som ligger ved havet og nevner London samt Kristiansand . Denne tsunamien fikk virkninger helt opp til Bodø - mente han . På samme tid så han at byer i USA stod i brann . 

Jeg har sett en video-snutt som var produsert i Russland der de viser virkningene av en " Poseidon " dommedags-torpedo . I denne videoen lar de atomladningen på 100 megatonn gå av i havet vest av de britiske øyer . Flodbølgen flommer over disse øyene og går ut i Nordsjøen . Skal denne atombomben ha størst virkning : Må den settes av på dypt vann . Den er konstruert nettopp for å lage en enorm tsunami .

Jeg har tidligere skrevet på denne bloggen : Skal Russland bruke sine atomvåpen ( de har det største arsenalet av slike våpen i verden ) ; så må de gjøre et overraskende A-angrep direkte mot USA . Da faller nok NATO mer eller mindre sammen . Poseidon-torpedoen kan brukes mot store havnebyer i USA - både på Østsiden og på Stillehavs-siden . I tillegg kan de bruke missil der ladningene oppdeles i opptil 10 mindre ladninger som selvstendig navigerer til sine mål (" Sarmat " også kalt Satan 2- missilet ) . Et slikt stort atomangrep vil føre til at himmelen får et mørkt teppe ; som hindrer solen å slippe gjennom og som fører til avlingssvikt med derpå følgende hungersnød . Yeshua nevnte at hungersnød vil inntreffe i de siste dager .

Russland vil bestå som en militær makt etter et slikt omfattende atom-angrep . Grunnen til denne slutning er at det nettopp er GOG , som utvilsomt holder til i Russland , som skal lede det siste og avgjørende slaget mot Israel . Her vil to tredjedeler av innbyggerne i Israel bli drept ( Harmageddon-slaget ) og Yeshua kommer tilbake til Jerusalem  De andre land som blir med i dette felttoget er : Tyrkia , Iran , Libya og Egypt . For noen uker siden ble det opplyst at Russland nå bygger ut en marinebase nettopp i Libya .

Om ovennevnte vil skje i 2024 : Vites ikke av meg . Jeg har gransket profeten Daniel i mer enn 30 år og kommet frem til at et slikt atom-angrep først kan komme våren 2027 . Så får vi se om Nostradamus eller undertegnede får rett ! Vi må også regne med at begge spådommene kan være feil .

Jeg diskuterte med sognepresten her for flere år siden ( før jeg meldte meg ut av denne frafallskirken ) om endetiden . Jeg fortalte at jeg trodde at Yeshua kunne komme tilbake til vår jord våren 2027 . Da svarte han ; som det også står i Bibelen : Den dag og den time vet ingen . Da svarte jeg presten : - Jeg snakker ikke om dag eller time men om årstid og år . Han ble da taus .


onsdag 27. desember 2023

Tanker om den himmelske fred


 Denne kjøredoningen kjøpte jeg i fjor fra Sverige . Om Russland skulle angripe Norge : Så vil de slå ut den elektriske strømmen . Da må man tenke alternativt - ingen pumper på bensinstasjonene virker da . Trehjulingen på fotoet lader jeg opp med aggregatet mitt og tilhengeren kan laste 60 kg . Således kan jeg kjøre på butikken ( med kontanter ) og kjøpe nødvendige varer - om slike fins der .

                                                                          --------------

Det fins to typer fred : Den jordiske og den himmelske . Jordisk fred kan defineres som mangel på krig . Bibelen forteller at den himmelske fred overgår all forstand . Vi mennesker har således ikke mulighet til å skjønne hva denne freden går ut på - men vi kan erfare den . Videre sier Guds ord at vi skal grunde på ordene i Skriften : Det er dette jeg prøve på i innlegget .

Himmelsk fred er ikke lett å finne i disse tider . TV-nyhetene forteller om de to store kriger som pågår nå og andre elendigheter både i Norge og ellers i verden . Her fins få gode nyheter som kan gi oss himmelsk fred . Jeg har fått oppleve denne tilstand noen få ganger i mitt liv . Her vil jeg fortelle om et slikt tilfelle som skjedde for snart åtte år siden . Jeg hadde en kompis som jeg ofte samarbeidet med . Han var ikke kristen , men jeg visste at han var syk og hadde vært på sykehus . En morgen våknet jeg til en ren himmelsk følelse : Det var virkelig usigelig godt å være menneske . Jeg hadde et ærend dit der denne mannen bodde og møtte han og vi kom i samtale - en meget god samtale ; der han fortalte at han skulle innlegges  på sykehus om to dager . Noen dager gikk og jeg fikk vite at denne kompisen var død .

Min erfaring er at himmelsk fred utløser en salig følelse i kroppen og den gir energi og velvære til deg . Vi husker at Yeshua stadig uttalte : - Fred være med dere ! Det var nok ikke jordisk fred han mente ; men den himmelske . Således er det viktig for oss mennesker å få være i den himmelske fred som overgår all forstand . Men slikt er vanskelig i denne Jammerdalen vi nå opplever .

Ja , hvordan kan man oppnå denne uforståelige freden ? Jeg tror at minst en forutsetning må være til stede : Tilgi alle sine fiender / motstandere . Derfor tar jeg ofte opp dette i mine bønner - der jeg nevner navnet på alle mine motstandere og fiender - og uttaler at jeg tilgir dem og til slutt ber jeg om velsignelse for dem . Jeg nevner navnet på både døde og levende personer . Alle har nok opplevd at mennesker har vært ufordragelige mot seg . Husk at ett av de 10 bud pålegger oss å tilgi vår skyldnere om vi selv skal få tilgivelse av vår skyld til vår himmelske Far .

Hva er det som skjer med kroppen når man opplever den himmelske fred ? Jeg vil her bare antyde en teori jeg har ; men kan nok ikke påberope meg noen fasit til dette spørsmålet . De lærde kan fortelle at kroppen selv produserer minst åtte ulike stoff som kan berolige deg og gi deg gode opplevelser : Ett av disse kalles dopamin . Det sies at disse stoffene er sterkere enn heroin . Jeg har aldri inntatt narkotika : Men det sies at de første gangene en person inntar slike stoffer ; så blir man henført til en himmelsk tilstand . Etter en tid blir man avhengig av denne Satans giften og vi vet hvordan slikt ender ; narko-vrak . Jeg har hørt en teori som sier at narkotika utløser den dopaminen som naturlig fins i kroppen . Den blir etter hvert brukt opp og man må ha narkotika for å fungere som menneske . Adrenalin er , kan hende , motstykket til dopamin . Vi vet at adrenalinet setter kroppen i kampberedskap . Kan det være så enkelt som at rester av adrenalin ikke forsvinner før du har tilgitt alle dine skyldnere ? Til slutt : Min " medisin " for å kunne oppnå himmelsk fred blir da å tilgi samt be for alle mine fiender / motstandere / skyldnere og be Gud velsigne dem samt be om å få oppleve den himmelske fred . Det fins nok en glideskala som går fra å ha det forferdelig vondt og opp mot den himmelske fred . La oss be om å få komme høyst mulig opp på denne skalaen ! Husk at Skriften også sier at din styrke skal være som dagen  .

onsdag 20. desember 2023

Sann kristendom utløser like holdninger


 Jeg bor på et nedlagt småbruk - her som jeg vokste opp . Vi har i alt , med smått og stort , seks bygninger som skal males . Derfor bør kona og jeg male hvert eneste år . Her er foto av den gamle låvebygningen vår som vi malte på i år . Til venstre ser du potetåkeren der vi dyrker slike uten sprøytemidler . Poteter du kjøper på butikken har fått minst tre sorter gift påsprøytet . Det kan bli potet-mangel i Norge utpå nyåret . Da må vi importere : Men myndighetene har nylig innført en ny tollsats på poteter slik at disse kan bli opptil 60 % dyrere. Det er nå i overkant av EN million mennesker i Norge som ikke har råd til å spise seg mette - og mange går sultne til sengs - forteller media .

Det stunder mot jul og man kan undres hvorfor vi feirer denne høytiden . Bibelforskere har funnet ut at Yeshua ble født medio september . Om vi virkelig skulle feire denne fødselsdagen : Så hadde Hans fødselsdato stått å lese i Bibelen . Men vi får bare følge med og få pinnekjøttet og kålrabistappen på kok den 24. desember i år også .

Jeg har observert over lang tid at sanne kristne får en rekke like holdninger til mange ulike spørsmål . Først og fremst står vi med Israel og det jødiske folk over hele verden . Det er bare kring 15 millioner av dem til sammen - hva er det når jorden nå har en befolkning på åtte milliarder mennesker ? Videre skyr vi sosialismen : Lebesbymannen uttalte at sosialisme er gudsfornekteri - og han hadde nok rett . Ser vi til Norge : Så er det ikke mange politiske parti for oss kristne å stemme på . Høyre og Arbeiderpartiet fører i realiteten tilnærmet identisk politikk : Den elektriske strømmen vår er overgitt til markedskreftene nede i Europa - de fastsetter den daglige prisen vi må betale for hver kilowattime . Norge blir mer og mer tilknyttet EU : Selv om to folkeavstemminger har sagt nei til denne unionen . Helsevesenet vår skal nå overgis til WHO : Hvis denne organisasjonen sier at alle skal vaksineres med en eller annen " gift " : Så vil nok ordensmakten sørge for at vi blir transportert til vaksine-lokalet . Da får vi støtte oss på Bibelen som sier at vi kan drikke gift uten å ta skade av det - om vi ber den Allmektige om slikt . For meg så fremstår Fremskrittspartiet som det beste alternativ for oss kristne - men jeg går ikke lenger til stemmelokalet .

Sanne kristne får holdninger slik at vi støtter også USA . Kan hende har dette sammenheng med at USA i lange tider har støttet Israel både med penger og våpen av ulikt slag . I skrivende stund etterfyller nå USA lagrene i Israel med både granater og bomber - den pågående Gazakrigen har selvsagt tappet lagrene i Israel . Videre forstår vi faren i våre vestlige land ved å slippe inn tusenvis av muslimer . Se bare hva som nå skjer i Sverige - det har også startet i Norge : Skyting på åpen gate og bygninger knust av dynamitt . Det vil ikke forundre meg om det ender med en borgerkrig i vestlige land - muslimer mot landets egne innbyggere .

MEN : Jeg tror at vi nærmer oss tiden da Yeshua kommer tilbake til jorden . Om jeg får rett : Så vil det hende mye i verden våren 2027 - men sikker kan man aldri være på slikt . Vi får studere videre ved å lese profeten Daniel og hva 1290 samt 1335 døgn innebærer .

Til slutt vil jeg ønske alle lesere av min blogg en velsignet god jul . Det jeg skriver blir lest i mange land 

lørdag 16. desember 2023

Den norske kirke og jødehatet


 Dette er foto av tidligere Johannes kirke i sentrum av Oslo . Søndag den 23. oktober i 1904 klokken 1127 kom et jordskjelv med styrke på 5,4 på Richters skala . Da stod presten på prekestolen i denne kirken og andre prester i mange andre kirker i Norge . Skjelvet kunne merkes helt nord til Namsos . Denne Oslo-kirken ble så skadet at den ble revet noen år senere . Det kommer stadig nye jordskjelv i Norge og det siste kom for noen uker siden i havet vest av Florø og hadde en styrke på 4,0 . Det ristet og skalv i mange boliger her på Vestlandet - men denne gangen merket vi intet.

Jeg ser på TV i dag at det er store demonstrasjoner i mer enn 20 byer i Norge til støtte for palestina-araberne . I Oslo ble den nye kvinnelige biskopen i Bjørgvin ( har sitt sete i Bergen ) intervjuet av TV 2 etter sitt innlegg under denne demonstrasjonen . Bispe-kollegiet har flertall av kvinner ( har de lest hva Paulus sier om slikt ? ) og de fremstår alle som jødehatere . Nå er det ikke denne skribenten som avgjør hvem som skal arve Guds rike : Men jeg har en mistanke om at jødehatere ligger tynt an i denne sammenheng . Man kan undres over hvor jødehatet kommer fra : Men Yeshua var selv jøde og levde hele sitt liv i Israel - han skal frelse oss troende . Mye av sitt virke hadde han i Judea og Samaria : Dette området har fått stedsnavnet Vestbredden . Ja , jeg mener bestemt at jødehatet kommer fra selveste Satan .

Media forteller oss i dag at 20 % av befolkningen i Norge ikke har nok mat og de går ofte sultne til sengs . Dette er en skam som norske politikere burde ta inn over seg . Da var det langt bedre at folket , og Bjørgvin-bispen , samlet seg i gatene og demonstrerte mot Støre-regjeringen . Jeg husker fra min historiebok i folkeskolen for 70 år siden : Der var et bilde av folk som stod i kø med små melkespann i hånden for å få gratis mat og melk . Dette hendte i de harde trettiårene da Norge var et lutfattig land . Nå er den norske pengebingen overfylt og landet vårt sender ut årlig 60 milliarder kroner i u-hjelp til andre land . Hvordan disse pengene blir brukt ; ansees som uinteressant for våre myndigheter .

Til slutt spør jeg : Når og hvordan vil Vår Herre riste denne vanstyrte og ukristelige nasjonen Norge ? Vil 23. oktober 1904 gjenta seg - eller bli langt kraftigere ? Både staten og kirken burde ristes og skakes så kraftig at både politikere og geistlige får øynene opp for deres misgjerninger . Nå kan du få opptil seks års fengsel for å be for et menneske med homofil legning !


søndag 10. desember 2023

Kan Skriften fortelle om Corona-vaksinen ?


 Johannes Åpenbaring forteller oss om de siste tider på jord . Denne åpenbaringen finner vi i Det nye testamente . Her er alt skrevet på gresk . Jeg behersker verken gresk elle hebraisk . Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk . Vi vet også at Yeshua snakket vest-arameisk som skal ligne mye på hebraisk . I dag er vest-arameisk nærmest borte : Men i et lite område i Syria snakkes fremdeles dette språket . Om man lytter til arameisk språk på Youtube og høre dem lese Fadervår : Så avsluttes bønnen med Amin .  Det var nettopp Yeshua som lærte oss å be denne bønnen . Han uttalte således Amin og ikke Amen på slutten av sine bønner - derfor gjør jeg det samme . Jeg pleier å sammenligne Amin lik enter-tasten på tastaturet til en datamaskin : Man må trykke enter for at noe skal skje !

Åpenbaringen 9 , 21 lyder slik :

" Og de omvendte seg ikke fra sine mord eller fra sine trolldomskunster eller fra sitt horeliv eller fra sine tyverier " . En svensk prest fortalte at trolldom på gresk er " farmakeia " . Dette omtaler vi som farmacia eller apotek - noe som har med medisin å gjøre . Trolldommen som apostelen Johannes beskriver på denne måten er en medisin / vaksine som skal komme i de siste tider . Det kan være Corona-vaksinen .

Mord ser vi stadig i norske byer og enda mer i Sverige . Horeliv er det også mye av : Homoseksualitet ( sodomi ) kommer utvilsomt også under denne betegnelsen .

Tyveri er det mye av i Norge . I det siste skrives det at ungdommer stadig stjeler fra matvare-butikker . Men stortingspolitikere stjeler også . Disse har en årslønn på 1064.000,- kroner . Likevel har en av disse først stjålet et par solbriller . Han ble da sykemeldt en tid , men kom tilbake til Stortinget . Så stjal han matvarer fem ganger fra en butikk og politiet gav han da en bot på 15.000,- kroner . Da ble han sykemeldt påny . Andre Stortingsrepresentanter har tusket til seg ekstra penger ved ulike metoder . Stortingspresidenten måtte gå av og dessuten lederen i Kristelig Folkeparti . Men de sitter fremdeles på Stortinget frem til neste valg høsten 2025 .

Mange er døde av denne Corona-vaksinen . Jeg husker spesielt to unge kvinnelige sykepleiere som døde like etter at de fikk vaksinen injisert .Vaksiner fra denne leverandøren ble stoppet umiddelbart her i Norge . Men myndighetene våre forteller ikke hvor mange som er døde som følge av vaksinen og den norske regjering har vedtatt at slike opplysninger skal holdes hemmelig i 60 år .


torsdag 7. desember 2023

Kristen 1000-årsfeiring ledes av en muslim


 I 2024 skal Norge feire at det er 1000 år siden kristenretten ble innført i Norge . Dette hendte i Mosterhamn i 1024 i Bømlo kommune som ligger ved havet nord for Haugesund og hører til Vestland fylke . Kong Olav Haraldsson og bisp Grimkjell stod for denne seremonien ved Mostratinget . Man regner med at ved denne hendelsen ble kristendommen innført til Norge .

Jeg har vært i Mosterhamn og sett Moster gamle kirke . Det er også bygget et stort amfi - for mange år siden - der Bømlo teater har hatt fremvisning i mange år  . Man forsøker å holde tradisjonene vedlike i dette kystsamfunnet .

Det står å lese at Norge skal feire dette 1000-års jubileet i tiden 29. mai til 2. juni 2024 i Mosterhamn . Statsråd Kjersti Toppe fra Senterpartiet har oppnevnt en muslim til å stå i spissen for denne feiringen : Stortingspresidenten - som er innvandrer fra Iran .

Jeg mener at statsråd Toppe her fremviser en umusikalsk utnevnelse . Hvem hun skulle utnevnt til å lede denne 1000-års feiringen ; skal jeg ikke ha sterke meninger om . Men det burde være en sann og rettroende kristen .

Men når enkelte norske geistlige hevder at vår Gud - el Shaddai - og muslimenes gud Allah er den samme : Så går nok dette utmerket fint .

Tenk om det skulle feires en stor muslimsk begivenhet i Iran . Tenk om en kristen mann ble utnevnt til å lede denne feiringen . Nei , det kan ikke tenkes !