onsdag 29. desember 2021

For en uke siden var jeg døden nær !

 

         

                                                        Min båt er så liten og havet så stort

                                                        Foto av min lille fiskebåt på 20 fot

                                                        ( klikker du på bildet ; så blir det tydeligere )

Den 17. desember var jeg innlagt på sykehus og ble operert. Nattevakten oppdaget at min puls var nede i 30 slag i minuttet mens jeg sov. Sykehuset endret på noen av mine medisiner - og jeg ble sendt hjem i drosje. De ansatte der var fullstendig overarbeidet grunnet covid - 19 ; men de gjorde så godt de kunne. Flere netter senere hadde jeg meget lav puls - selv på dagen her hjemme var pulsen nede i 40 slag - og hjertet slo stadig feil. Når jeg la meg i min seng sa jeg til Vår Herre : Jeg legger mitt liv i dine hender - det er DU som bestemmer om jeg skal leve eller ikke. Bibelen sier at HAN opprettholder alt i alle. Det er mange organer i kroppen du selv ikke har kontroll over. Hvem styrer disse da ? Jo , det er den Allmektige ! I dag slår hjertet mitt helt normalt og blodtrykket er i orden. Takk til Gud !

Vår Gud vil at vi skal stole på Ham fullt og helt. Derfor tester han oss stadig. Tenk hvordan Abraham ble testet : Det gikk så langt at han gjorde alt klart for å ofre sin egen sønn - og lagde i stand et bål og la sønnen oppå - og var rede til å tenne på. Først da grep Herren inn og stoppet Abraham.

Kona og jeg er ikke vaksinert mot covid-19 : Vi stoler fullt og helt på Guds beskyttelse. Men vi holder oss her på småbruket og handler matvarer en gang i uken.

En annen sak : For meg ser det ut for at våre myndigheter har fått " et slør over sin forstand ". De skjønner ikke at det er tomt for vann i våre kraftmagasin i Sør-Norge fra medio april. De burde stoppe all eksport av elektrisk strøm umiddelbart - men det skal de ikke. Den forrige regjering inngikk avtaler med andre land som ikke kan brytes ; hevder regjeringen.

Norge som land vil bryte fullstendig sammen kommende vår - om denne eksport-galskapen ikke stoppes.
lørdag 11. desember 2021

Matmangel på trappene


                                                       Vi satte litt poteter sist vår - kona og jeg

                                                        Tungt arbeid for 80-åringer !


Jeg leser i dag at det kan bli mangel på hvete i Norge. Vi importerer mer enn halvparten av vårt forbruk og de internasjonale prisene har gått kraftig opp. Det er USA , Russland og Canada som leverer korn til oss og disse land holder tilbake eksporten grunnet beredskapslager i egne land. Videre er det dårlig kvalitet på kornet : Slik at noe må gå til dyrefór og så må man blande god og dårlig hvete sammen til menneskemat. Kornhøsten i Norge siste år var heller ikke god : Dette fører også til at prisene på brød og bakervarer vil stige enda mer. Vi husker Frelserens egne ord om Trengselstiden : Pest , hungersnød , jordskjelv samt krig og rykter om krig.

Her i Norge settes smitte-rekorder hver dag. Det er den nye Omikron-varianten som herjer og vaksinen hjelper slett ikke på spredningen av dette viruset. De vaksinerte blir like mye smittet som de uvaksinerte. Oslo er kommet i søkelyset grunnet en voldsom smitte på en restaurant i byen for noen dager siden. Hele verden venter på svar av forskningen omkring denne episoden.

Strømprisen når nye høyder hver dag ; men vi eksporterer el-strøm til Europa som aldri før. Norge har gitt fra seg råderetten av denne viktige energien - og politikerne toer sine hender og kan intet gjøre med denne eksporten. Nettleien skal også bli dyrere over på nyåret etter et system som er umulig å forstå.

Ser ikke våre myndigheter det samme som jeg ser ? Fyllingsgraden i våre vannmagasin er på kring 60 %. Sist uke ble de nedtappet med 3,2 %. Det kommer ikke noe tilsig - grunnet frost i fjellene - før i uke 18 - ifølge statistikk - dette er første uke i mai 2022. Dividerer man 60 med 3,2 : Så viser dette regnestykket at kraftmagasinene er tomme før tilsiget starter i uke 18. Den nye kraft-kabelen som går til England kjører nå med halv kapasitet. Fra nyttår skal den kjøre for fullt. Den kan levere strøm til 600.000 mennesker - som er lik Oslo by.

Gartnerier som leverer grønnsaker og blomster har allerede stengt den dyre strømmen og varer for millioner av kroner har gått tapt.

                                        NORGE ER ET KONGERIKE UTEN ROR

                                       -  UTEN ROR SÅ GÅR MAN PÅ GRUNN !

lørdag 27. november 2021

Blir det stor-krig nå ?


 

Riksmedia er blitt klar over den spente situasjonen på grensen mellom Russland og Ukraina. Vi vet at Russland har transportert i underkant av 100.000 soldater til dette grenseområdet. Disse er utrustet med våpen som stridsvogner , artilleri og andre pansrede enheter. Det er andre gang Russland gjør dette på mindre enn ett år. Hva pønsker de på ??

Samtidig driver Kina med nærgående militære operasjoner  mot Taiwan - både fra luften og sjømilitært. Videre vet vi at Russland og Kina samarbeider militært og har hatt flere felles øvelser den siste tiden.

NATO har sitt hovedkvarter i Brussel. Russland har hatt en fast delegasjon  plassert der. Så fant NATO ut at enkelte av disse russerne drev spionasje mot selveste NATO ( er det så underlig ? ). Dette resulterte i at NATO utviste flere russere fra sitt hovedkvarter. Russland reagerte med å kalle hjem hele sin NATO-delegasjon. Således er forholdet Russland - NATO på frysepunktet allerede. Hva kan nå skje ?

Hvis det nå går mot en stor-krig : Kan følgende skje :

1. Russland invaderer Ukraina og overtar makten i landet.

2. I samme øyeblikk invaderer Kina Taiwan

3. NATO-hovedkvarteret i Brussel blir angrepet med missil - kan hende det russiske Kinzhal-missilet som går med en enorm fart - som Vestens bakke til luft raketter ikke kan hanskes med. Kinzhal kan leveres fra jagerfly - dette har vi sett på video. Dette missilet har et komprimert atomstridshode og vil gjøre NATO-hovedkvarteret til en brennende radioaktiv aske.

4. Da har Vesten en tofrontskrig å hanskes med og to store militærmakter som fiender. Samtidig vet vi at NATO har sendt store sjømilitære styrker den lange veien til Sør-Kinahavet - herunder det svære britiske hangarskipet HMS " Queen Elizabeth ".

5. Russland har også utviklet de svære " dommedags-torpedoene " Poseidon som går med en enorm fart og har komprimert atomstridshode som våpen. Disse ble lastet om bord i marinefartøy for noen måneder siden - og disse fartøyene forlot havn. Kan hende vil russerne avfyre en eller flere torpedoer i Nordsjø-bassenget. Dette vil føre til en enorm tsunami som ødelegger norske oljeinstallasjoner både til havs og på land - siden land-anleggene våre ligger ved sjø.

Om ovennevnte kommer til å skje : Så har koalisjonen Russland / Kina spilt NATO og Vesten " sjakk matt ". I så fall tror jeg at nevnte stormakter Kina / Russland er de som kalles GOG i Bibelen.

lørdag 20. november 2021

Jord-rotasjonen går fortere enn før


 

Jeg leste i forrige uke at forskere har funnet ut noe helt nytt : Jordrotasjonen har fått større fart. Rett nok er det ikke så mye foreløpig - men slikt har de aldri sett før. Videre sier de at det kan bli aktuelt å justere klokkene på jorden. Om denne rotasjonen vil øke enda mer i fremtiden : Så blir døgnet kortere. Det blir flere døgn i året - med andre ord. Om selve året skal bli kortere : Må jord-farten i ellipsebanen rundt solen også øke.

Ja , det er nett dette Bibelen beskriver. Yeshua uttalte om Trengselstiden : - Om ikke de dager ble forkortet - ville intet kjød bli frelst. Videre leser vi i samme bok at himmelens krefter skal rokkes.

Her i Norge er sykehusene i ferd med å bryte sammen. Jeg skulle opereres på et sykehus sist torsdag. Alt var klargjort og jeg satt i en stol med sykehus-klær på. Der satt jeg i over fire timer. Da kom operasjons-legen bort til meg og fortalte følgende : De måtte brått overta flere akutt-pasienter fra et annet sykehus i byen. Min operasjon måtte utsettes på ubestemt tid - og jeg måtte reise hjem.

Vi har flere plager å slite med. Sesong-influensa er på vei , et RS-virus herjer allerede - spesielt hos barn. Videre har vi corona-viruset som også smitter blant vaksinerte. Nå skal alle over 65 år ta tredje vaksinedose. I dag leste jeg at 999 personer har dødd som følge av corona i Norge. Vårt land må sies å være velsignet : I Sverige har det dødd mer enn det 10-doble ; justert for folketall.

Situasjonen i verden er også spent. Russland har transportert kring 100.000 soldater til grense-området mot Ukraina. Dette er slik de gjorde for ett år siden. Videre har vi stor styrkeoppbygning i Sør-Kina havet der også flere NATO-land er til stede. Når kommer gnisten som setter i gang GOG-krigen ?

I dag fikk jeg høre om nytt jordskjelv som rammet den spanske øyen Palma. Der har et vulkan-utbrudd herjet i flere måneder. Når kommer et kraftig jordskjelv til Norge ? I alle fall ble det politiske Norge historisk rystet da presidenten i Stortinget måtte gå av grunnet økonomiske misligheter . Denne kvinnen var i rang nest etter Kongen. Vanlige folk blir hardt straffet og gjerne må sone i fengsel for slikt. Så får vi se hva politiet videre gjør når etterforskningen av de folkevalgte er ferdig. Vrir de seg unna ?

onsdag 10. november 2021

Norge - kongeriket uten ror


                                                       Sild er viktig å spise. Hvis du inntar sild og poteter :

                                                       så får kroppen de næringsstoffer den trenger ; sies det.


Jeg undres mer og mer over hvem som styrer Norge. Mye av vår selvstyre-rett er overgitt til EU - uten at vi er medlem av denne unionen. Den såkalte Acer-avtalen har ført til at råderetten over norsk el-forsyning er overlatt til EU og markeds-kreftene.Flere nye kraftkabler er bygd til England og kontinentet. Strømprisen skyter i været - det å ta en dusj koster nå kring 20 kroner. Men våre politikere skyver alt ansvar fra seg og toer sine hender. Tenk på barnefamilier med ny-innkjøpt bolig og store lån. De skal få det meget tøft de neste måneder. Her i kommunen er en liten bedrift med kring 30 ansatte som smelter stål. Til denne prosessen kreves mye el-strøm. Lederen der står nå frem i lokalavisen og forteller at de frykter konkurs i denne gamle bedriften - grunnet en uhyre høy pris for kwh-en.Videre har det kommet bompenger på veiene våre. Skal vi til kommunesenteret vårt ; så må vi betale en slik ekstraskatt. Blir du der over en time ; blir summen fordoblet. Norge er et steinrikt land med en svær olje-formuen plassert i utlandet : "  Statens pensjonsfond utland ". Likevel skal innbyggerne flåes på alle bauger og kanter.

Styring av finansene våre - greidde den nå avgåtte regjeringen - å overlate også til EU. Da hadde Fremskrittspartiet finansministeren. Ja , vi er ikke herre i eget hus lenger. Selv jernbanen er overlatt til markedet i EU og utenlandske tog-selskaper vinner anbud og kjører her i kongeriket.

For noen år siden ville regjeringen sende en terror-dømt mann fra sin bopel i Oslo til en bygd i Trøndelag. Men de hadde ikke myndighet til slikt - og mannen fikk fortsette å bo i Oslo. Ja , vi bor i et kongerike uten ror !

I dag melder media at antall korona-smittede har nådd sitt høyeste tall noensinne i landet vårt med over 2100 personer. Videre har vi RS-virus som rammer små barn samt en gryende influensa-sesong. Dette har ført til at sykehusene våre er sprengt. I dag leser jeg at en gammel kreftrammet mann måtte få sin kreftmedisin på et lager-rom på Haukeland sykehus.

Om vi er inne i den såkalte Trengselstiden : Så har vi mye vondt å vente på. Derfor er det viktig å be om styrke og innsikt fra Vårherre. Vi vet også hva som skal komme - det har Yeshua fortalt oss før han reiste herfra og opp i himmelen. Men vær ikke engstelig : Husk at i bønnen Frelseren lærte oss å be ; inngår også : - Gi oss i dag vårt daglige brød. Den siste tid har jeg grundet på dette med bønn. Jeg har ofte hatt en lengre kveldsbønn : Men har nå kommet til at det er nok å be " Fader vår " som Yeshua lærte oss. Han understreket også at vi ikke skulle be lange bønner fordi den Allmektige visste allerede hva vi trengte - før vi ba om det. HAN vil at vi skal stole på ham fullt og helt - husk hvordan Han testet Abraham som var nær ved å ofre sin egen sønn !

søndag 24. oktober 2021

Da Yeshua stilnet kulingen


 Vi kjenner til fortellingen i Bibelen som skildrer hvordan Frelseren stilnet stormen på Gennesaretsjøen. I dag vil jeg fortelle om en hendelse sist uke : Der Yeshua stilnet sterk kuling for meg.

Det har seg slik at jeg fisker ofte : Denne gang med to garn fra min småbåt med påhengsmotor - disse garnene var festet til land med tau. Jeg sjekker fangsten hver dag - slik at ingen fisk går til spille.

Værmeldingen sa sterk kuling fra sør - og jeg gjorde et forsøk på å se til garnene mine og måtte til slutt gi opp grunnet grov sjø. Neste dag gjorde jeg et nytt forsøk ; startet motoren og gikk ut fra havnen idet jeg ba til Gud i Yeshuas navn : - Du Yeshua stilnet stormen på Gennesaretsjøen - jeg ber deg også stilne denne sterke kulingen her i dag ! Etter et par minutter rundet jeg neset der vinden stod rett på : Plutselig ble det helt stille - bare litt dønning fra vinden som var - og denne dønningen ga seg etter hvert som jeg nærmet meg første garnet. I stille vær fikk jeg begge garna mine opp i båten og satte så kurs mot havnen min. Ja , i det jeg ga gass forover : Kom kulingen igjen , men jeg kom trygt i havn. Da takket jeg min Gud for hjelpen han hadde gitt meg.

Jeg skriver dette for å illustrere hvilken hjelp vi kristne kan få om vi ber Ham om hjelp. Dette gjelder alle forhold i livene våre - fra sykdom og alt annet som er vanskelig for oss. Ikke-kristne har slett ikke denne muligheten.

                                                             -----------------------

Denne uke ble jeg rystet da jeg leste hva den kvinnelige biskopen i Nidaros uttalte om helvete og evig fortapelse. Hun hevdet at Kirken ikke lenger trodde på noe helvete eller evig fortapelse. Dette er jo stikk i strid med Yeshuas egne ord. Hun hevder således at Frelseren forkynte falsk lære !

Om du er medlem i Den norske kirke : Meld deg snarest ut - om  du vil arve plass i himmelriket !


søndag 17. oktober 2021

Kina har hypersonisk missil


 Jeg leser i dag at Kina har testet sitt nye hypersoniske missil som går med fart på fem ganger lydhastigheten og kan styres. De sendte dette missilet rundt jorden og bommet på sitt mål med bare 30 kilometer. Da tok jeg kalkulatoren min og fant ut at dette missilet brukte under sju timer på denne ferden rundt jorden. Vi vet at Russland har testet liknende missil - men NATO har ingen missil som går fort nok til å skyte ned slike hurtiggående våpen - så langt jeg vet. Jeg husker at  president Trump ved en anledning sa at USA også vil prøve å utvikle slike hypersoniske våpen.

Videre har vestlige satellitter oppdaget at Kina har bygd mange bunkerser ute i ødemarken sin - trolig utskytningssted for langtrekkende missil. Alliansen Kina - Russland har en enorm militær kapasitet både med konvensjonelle våpen og atomvåpen.

Så dukket det opp noe helt nytt denne uken : Kina driver samarbeid med Israel og har bygd et svært havneanlegg i Haifa - som kan ta imot skip med en lengde på 400 meter. Kina har sikret seg kontroll over dette anlegget i 25 år fremover. Ja , da har kineserne også en base i Middelhavet. Russland har en marinebase i Syria - slett ikke langt fra Haifa by. Jeg undrer hva USA tenker om dette samarbeidet mellom Kina og Israel ? USA har støttet Israel gjennom mange år - både pengemessig og militært. Vi vet også at den avgåtte statsminister Netanyahu hadde et meget godt personlig forhold til president Putin i Russland. Dette nære forholdet er borte med en ny statsminister i Israel - sies det.

Her i landet har det fremkommet at Heimevernet mangler skarp ammunisjon til sine våpen. Videre mangler forsvaret vårt feltstøvler til innkalte rekrutter. Således vil man ta støvler fra HV og gi til disse  nye soldatene. Ja , ja - da må HV stille i sine sivile sko ved en mobilisering. Vi får håpe at de stiller i gode joggesko - slik at de kan løpe fra en inntrengende fiende - de har jo ikke skarpe skudd å avfyre heller !

Jeg snakket med en mann fra Romsdalskysten for mange år siden. Han ble innkalt 9. april 1940 for å forsvare fedrelandet mot den tyske inntrengeren. De fikk utdelt 11 - elleve - skarpe skudd  hver soldat og de dro oppover Romsdalen for å stoppe fienden. Men før de fikk kontakt med tyskerne : Så var alt befal plutselig borte. De menige soldatene måtte på egen hånd finne tilbake til sine hjemsteder - fortalte denne romsdalingen til meg,

søndag 3. oktober 2021

Når smeller det i Sør-Kinahavet ?


                                              Det engelske krigsskipet HMS Richmond trosset Kina og

                                              gikk gjennom Taiwan-stredet sist mandag.


NATO har sendt store marinestyrker inn i Sør-Kinahavet. Krigsskip fra USA har gått gjennom Taiwan-stredet - nå har også et krigsskip fra Storbritannia gått gjennom dette stredet. Kina føler dette som en provokasjon og har de siste dagene sendt nærmere 40 av sine jagerfly mot Taiwan - uten å angripe. Som kjent hevder Kina at Taiwan tilhører Kina.

NATO er en nord-atlantisk forsvars-allianse. Hva gjør denne alliansen nede ved Taiwan ? Kinas leder møtte sine soldater for noen måneder siden og fortalte dem at de måtte være forberedt på å gå i krig ! Kina og Russland samarbeider militært og har hatt flere felles militær-øvelser. En krig der nede i den fjerne Østen ; vil gi kineserne en stor fordel : Korte forsyningslinjer.

Bibelen forteller om en stor krig de siste dager : GOG-krigen. Tidligere har jeg - og mange andre - trodd at Russland er GOG. Men det kan vise seg at GOG er en allianse bestående av både Russland og Kina. USA har sitt eget navigasjons-system som kalles GPS - som alle NATO-land benytter. Dette systemet kan skrues av og på av USA - for ulike områder av verden. Vi vet at russerne har jammet ( støy-sending ) disse GPS-signalene oppe i Finnmark . Dette har ført til navigasjonsproblemer for både fly og skip.

Russerne har sitt eget navigasjonssystem - det samme har Kina. Det viser seg at Kina har montert basestasjoner for sitt system på Svalbard . Dette forteller oss at de i fremtiden kan få bruk for sitt navigasjons-system her oppe i våre farvann.

I USA er det produktmangel i mange butikker - det samme i Storbritannia. Videre er det også drivstoff-krise i UK . De mangler 100.000 sjåfører ; blir sagt. På kontinentet er det mangel på elektrisk strøm og  den 1. oktober ble verdens lengste undersjøiske kraftkabel åpnet. Den går fra Rogaland i Norge til et sted rett ved Newcastle. Denne kabelen skal forsyne en befolkning som er like stor som Oslo by. Her i Norge er vann-magasinene allerede nedtappet - har kun 60 % fyllingsgrad. Likevel sendes strøm ut av Norge til flere europeiske land. Vi kan få en strømkrise denne vinteren i vårt land. Myndighetene har laget en hemmelig plan hvordan dette skal løses i to faser : Fase 1 : Hver strøm-abonnent får en viss mengde kwh til sin disposisjon. Om denne grensen overskrides ; så blir den elektriske strømmen svimlende dyr for vedkommende. Fase 2 : Om fase 1 ikke gir godt resultat - så blir det utkopling av strømmen - til visse tider. Vi vet at mobilnettet har en batterikapasitet på kring fire timer - da er man uten telefonsamband. Et Norge uten elektrisk strøm vil falle sammen som et korthus. De norske myndighetene fikk hastemontert såkalte smart-målere i alle hjem i landet. Da kan strøm-leverandøren sitte på sitt kontor og kople ut og inn strømmen hos den enkelte med et tastetrykk på pc-en sin.

Ja , vi går meget spennende tider i møte . Vi vet at Frelseren har fortalt om hungersnød i de siste dager.

lørdag 11. september 2021

Mennesket forstår ikke evigheten


 I år har vi vært på sjøen og skjært tang som er lagt på potetåkeren vår. Da får jorden tilført mange viktige mineraler - sier de kyndige. Også russere leser bloggen min. Jeg reiste med buss fra Kirkenes til Murmansk for noen år siden. Da vi nærmet oss Murmansk ; dukket høyblokker opp - men rundt disse hadde beboerne der satt poteter. Ja , russerne og jeg har nok samme tankegang : Man bør ha et lite lager av mat i disse ulvetider.

                                                     --------------------------------

Vi mennesker forstår tiden men ikke evigheten. Som det står i Bibelen : Så forstår vi bare stykkevis og delt - men dette blir det slutt på når jordelivet er slutt. Jorden roterer rundt sin skrå akse og bruker ett døgn på denne rotasjonen. Videre går jorden i en ellipseformet bane som tar ett år. Det er disse bevegelsene som utgjør begrepet tid for oss. I himmelen er begrepet tid borte - der råder evigheten som vi mennesker ikke forstår.

Når vi dør : Så går vi inn i evigheten. Jeg tror at tiden fra dødstidspunktet til Dommens dag ikke vil merkes i det hele - det blir som det skjer i samme øyeblikk. Livet har to utganger : Enten havner man i Himmelen eller så plasseres man i helvete. Dette har også Yeshua fortalt oss - om en evig pine i helvete.

Yeshua er nå i Himmelen ; men skal snart vende tilbake til jorden og Jerusalem. Jeg har undret meg over dette med bønn. Hvorfor må vi be til Jahve i Yeshuas navn ? Kan hende er det slik : I Himmelen råder evigheten. Når vi ber : Sender vi vår melding ( bønn ) på himmel-frekvensen. Da dukker den Allmektige ned i akkurat den tiden som råder på jorden og utfører det han vil gjøre - etter vår bønn .

Yeshua uttalte : Vær i meg og la mine ord bli i dere. Be så om hva dere vil og dere skal få det. Ja , tenk på dette : Om vi greier disse to ting har vi mennesker uhorvelig makt. Da kan jeg sitte her hjemme i min stue og styre hele landet !

Jeg og min kone er ute og arbeider med noe praktisk hver dag - på sjø eller land - om været tillater det. Ofte kjører jeg meg fast i et praktisk problem som jeg ikke finner løsningen på. Da stopper jeg opp og går inn på " himmel-frekvensen " og ber om at HAN skal finne en løsning for meg. Som oftest blir da problemet løst.


lørdag 4. september 2021

Ny overnaturlig opplevelse
Sortering av poteter i tørkehuset  vårt


Kona og jeg er gamle mennesker : Men vi setter poteter hvert år og tar de opp med hånde-makt. I år hadde unger av  brunsnegler ( Iberia-snegl som kom til Norge for noen år siden ) spist seg inn i store poteter og ødelagt mye av avlingen.

Men potetene skal sorteres i fire deler : Gode matpoteter , mindre gode matpoteter , settepoteter og småpoteter - som før ble kokt og gitt til grisene på gården.

For noen dager siden satt jeg alene på gulvet i tørkehuset og sorterte poteter. Det var meget fint vær og vindstille. Når jeg holder på med slikt arbeid ; filosoferer jeg ofte om mangt og meget. Jeg tenkte på hvor godt de fleste har det i Norge etter at vi fant olje og gass utenfor våre kyster. Det er bare kring 3 % av befolkningen her som tror på at det finnes en himmel å få komme til og et helvete å unnfly. Jeg sa til meg selv ( kanskje halvhøyt ) : De fleste tror at alt vokser inn i himmelen...Plutselig kom et uvanlig kraftig vindkast på baksiden av tørkehuset og døren , som stod åpen i finværet ,  ble slengt igjen med et brak. Så ble det helt stille igjen. Først tenkte jeg at det var Satan som prøvde å skremme meg. Da jeg gikk inn til lunsj fortalte jeg om denne underlige opplevelsen til min kone - og teorien om Satan som mislyktes i å skremme meg.

Da jeg hadde lagt meg samme kveld tenkte jeg på denne opplevelsen og kom til å tenke på hva disiplene opplevde på pinsedagen da de var samlet i den øvre sal på Sion i Jerusalem. Før Yeshua forlot denne jord så ba han sine disipler om å vente til Han hadde sendt Den hellige ånd - slik at de fikk kraft til å gjøre det de skulle. Da DHÅ kom til dem : Så hørtes det ut som et voldsomt uvær og tunger av ild satte seg på deres hoder. 

Jeg observerte ingen tunger av ild denne dagen - likevel kan det tenkes at Den hellige ånd ville understreke ovenfor meg at Talsmannen var enig i mitt utsagn om at intet vokser inn i himmelen. Ellers har jeg opp gjennom årene hatt mange overnaturlige opplevelser og noen av disse hendelsene har jeg fått på trykk i lokalavisen her. Jeg tror ikke bare på Skriften - jeg vet at dette er sannhet !


    

fredag 20. august 2021

NATO-kollapsen i Afghanistan


 

Vi har vært vitne til noe helt uventet : Afghanistan ble overtatt av islamistene i Taliban på noen få dager. USA hadde kring 15.000 soldater spredd over hele landet. Andre NATO-land hadde også styrker der og lille Norge hadde nå et feltsykehus på flyplassen i Kabul. Vesten hadde lært opp afghanske styrker i kring 20 år - alt fra våpenbruk til taktikk. Men ingen gikk til motangrep på Taliban - alt utstyr ble overgitt til islamistene. Av US-utstyr kan nevnes : kring 40 fly , herunder Black Hawk helikopter , 2000 pansrede kjøretøy , droner av typen ScanEagle , 600.000 rifler , 162.000 sambandsenheter og mye annet. Slik teknologi kan nå falle i fienders hender som Russland , Kina eller Iran.

Hvorfor skjedde dette ?

Vi kristne har vår Gud ved navn Jahve og hans sønn Yeshua. Muslimene har en gud som kalles Allah og deres profet er Muhammed. Denne Muhammed gikk rundt på jorden flere hundre år etter at Yeshua ble tatt opp til himmelen.. Det står i Bibelen at Yeshua uttalte at etter ham skal det komme falske profeter.

Jeg tror at vår gud Jahve har full kontroll over alt som skjer på jorden og i himmelen. Men slipper Han kontroll over situasjonen ; så tar denne verdens fyrste over - nemlig Satan. Slikt har nok skjedd her - tror jeg. NATO er fullstendig " avkledd " og sjefen for hele alliansen er norsk .

Personlig har jeg alltid ment at forsvarsalliansen NATO aldri burde engasjere seg i konflikter utenfor dets landegrenser. Jeg tenker på bombing i Jugoslavia , invasjon i Irak og Syria samt bombing av Libya .Alt dette har vist seg i ettertid å være fullstendig mislykket.

Verst er det alle de tusener av soldatliv som har gått tapt. Bare i Afghanistan er flere tusen US-soldater blitt drept av islamistene. Norge har mistet 10 soldater der og mange ble såret. Ja , hva tenker de etterlatte etter drepte vestlige soldater ? Fullstendig bortkastede liv og ansvaret har POLITIKERNE i de land som sendte soldater dit. I Norge regjerte Jens Stoltenberg som statsminister da de første soldater ble sendt fra Norge til Afghanistan. Han er nå generalsekretær i NATO.


torsdag 12. august 2021

Yeshuas gjenkomst - 2027 eller 2028 ?


 I kristendommen er person-navn viktige. Apostelen Simon ble til Peter. Saulus ble til Paulus og Jakob ble til Israel. Det nye testamentet er skrevet på gresk - da er det at Yeshua blir til Jesus. Det er viktig å bruke rett navn slik de ble uttalt den gang personene gikk rundt på jorden - tror jeg. Nylig oppdaget jeg at apostelen Peter slett ikke hadde dette navnet på arameisk ; men KEFA. Yeshua kalt ham altså Kefa.

Som du skjønner ; så har jeg studert profeten Daniel i mange år og kommet frem til at Yeshuas gjenkomst til denne jord blir våren 2027. Jeg mener at det ligger helt oppe i dagen at denne begivenheten skjer om våren. Våren slutter som kjent 1. juni hvert år. Videre hadde jeg en opplevelse våren 2016 - der jeg ble vekket om natten og fire ord ble sagt : DONALD TRUMP ER ANTIKRIST. Dette var før noen hadde trodd at denne mannen skulle bli president i USA. Jeg tror således at Trengselstiden - slik Yeshua har beskrevet den - er i full gang og at disse dager blir forkortet.

Men så er det andre Bibel-granskere som har gått andre veier ; og funnet ut at de 6000 dager som er beskrevet i Bibelen ; blir slutt i 2028 - trolig i september dette år og at Yeshuas gjenkomst skjer da.

I alle fall er det maks  syv år til at Yeshua setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem - tror jeg. Om disse dager i tillegg blir forkortet : Så går denne forferdelige tiden meget fort. Vi skal oppleve : Jordskjelv , hungersnød , krig og pest - alt ifølge Yeshua selv. Pesten er allerede kommet til vår jord og matmangel er på vei. Videre skjer det underlige ting som ekstrem tørke mange steder som igjen fører til skogbranner. Store deler av Sibir er svidd av - også omfattende branner i California. Jahve bruker også vannmasser for å vekke mennesker til tro : Den siste tiden har Belgia , Tyskland , Østerrike fått uhorvelig med nedbør på kort tid slik at hele landsbyer er lagt i ruiner. Slikt har jeg ikke opplevd i mine 79 år på denne jord. Det samme har skjedd langt borte i den fjerne Østen - India og Kina. Herren bruker vann for å dekke over synd ! 

søndag 1. august 2021

Matmangel kan snart ramme Norge


                                              Gi oss i dag vårt daglige brød - inngår i bønnen

                                              Yeshua lærte oss å be.I Trengselstiden kommer det hungersnød ; fortalte Yeshua om de siste dager. Norge har en selvforsyningsgrad på bare 34 % - altså mat til bare 1/3 av befolkningen - resten av maten må importeres. Sist uke tok Senterpartiet opp dette med matforsyning og la fram forslag om at landet skulle bygge opp et reservelager nok til 1/2 års forbruk. Dette ble kontant avvist av de styrende partier og Høyre kom med den gamle leksa om at vi bare kunne spise fisk. Ja , spis kun oppdrettslaks en hel uke : Så skal vi snakkes den neste uken. Da spyr du bare av lukten av denne fisken. Jeg tror at sittende statsminister vil få et meget dårlig ettermæle grunnet elendig beredskap - herunder matvareberedskap.

Fremskrittspartiet satt i regjering  kring seks år og hadde også Landbruksministeren en tid ( Sylvi Listhaug ). Hun la om hele landbrukspolitikken dithen at man skulle satse på meget store bruk i stedet for å ha spredt jordbruk i mindre enheter over hele landet. Jeg tror at FrP bommet totalt her : En matvarekrise i Norge vil nok vise det.

Folk som mangler mat blir desperate og ofte fører dette til at butikker blir plyndret : Det ser vi nå flere steder i verden. Dette kan også hende i Norge - hva gjør makthaverne i Norge da ? Politiet vil ikke ha mulighet til å stanse en menneskemengde som er desperate og gjerne har sultne barn å forsørge.

Jeg har vært yrkesoffiser i Hæren og har kjent sulten på kroppen. Da jeg var kadett ved Krigsskolen ; var jeg uten mat en hel uke under øvelse Trangen nær svenskegrensen ( der kaptein Dreyer stod på stubben og ledet sine soldater - med flere skudd i sin kropp ). Den gang var jeg ung og greidde dette uten noen store problemer - men i dag ville jeg få vansker med slikt.

Jeg er også så gammel at jeg husker rasjoneringskortene hver familie fikk utdelt av kommunen like etter siste verdenskrig. Da var det meget begrenset hva man fikk kjøpe av matvarer avhengig av familiens størrelse. Kjøpmannen gjorde klipp i kortene hver gang man handlet. Et slikt system kan bli gjeninnført i Norge om matmangel setter inn.

Tenk gjennom hva som kan lagres av matvarer hjemme hos deg : mel , boksemat , grovt salt osv. I natt minnet Vårherre meg om at vi burde kjøpe inn mye matolje. Tørken her i Norge dette år vil føre til små gress-avlinger - som igjen fører til slakt av kyr - som igjen fører til mangel på melk og melkeprodukter , herunder smør til å steke i. Matolje som står lagret mørkt står seg lenge.

Til slutt : BE FADERVÅR hver dag og les salme 91 og ta det hele med ro !søndag 11. juli 2021

Finnes det to eksemplarer av deg ?


                                                       Matteus 16 : 19 . Trykker du på bildet blir det tydeligere


Jeg har tidligere skrevet om at de fremste fysikere i verden har funnet ut at det finnes to eksemplarer av alle gjenstander på jorden - som beveger seg helt likt. Det andre eksemplaret finnes uendelig langt borte. Da er det trolig at hele jorden og alt som finnes på denne er i to eksemplarer. Således vil DU som menneske også finnes i to like utgaver som beveger seg likt - det ene på jorden og det andre i himmelen - tror jeg.

Denne teorien støttes av Yeshuas uttalelse i Matteus 16 : 19 der han sier til Peter ( navnet var Kefa på arameisk ) : " Jeg vil gi deg nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden , skal være bundet i himmelen , og det du løsner på jorden , skal være løst i himmelen ".

Således kan den Allmektige følge med på dine gjerninger uten å være til stede på jorden ! Bibelen forteller også at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte. Videre skal vi mennesker ikke være av kjøtt og blod : Men av ånd og vann i evigheten. Alle vil få evig liv - men det finnes to utganger etter det jordiske livet : Det ene i himmelen og det andre i helvete. De som er døde - hvor er de ? Bibelen sier to ting : 1. De lever i dødsskyggens dal ". 2.  De døde sover. Vi skal alle gjennom Guds dom på den såkalte dommedag. Utfallet for den enkelte av oss vet vi ikke før dommen er avsagt.

Til slutt vil jeg komme med en spådom for oss som bor i Norge : En redningsskøyte som er stasjonert i Nord-Norge ; vil havarere.

lørdag 3. juli 2021

- Gjør alle FOLKESLAG til mine disipler...

                                                     

  Fra innsiden av styrehuset i min lille fiskebåt . Det gjelder å holde rett kurs - både i dette livet - og mot et  langt bedre liv i Himmelen.


Jeg har fundert mye over Yeshuas ord i misjonsbefalingen : - Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler...Frelseren sier IKKE alle mennesker - men alle folkeslag. Derfor spør jeg : Er det rett å misjonere ovenfor alle mennesker man møter ? Jeg har fått mange skjellsord når jeg forteller om min tro - og slikt sårer.

Yeshua forteller at de personene Han får over på sin side ; er gitt ham av vår Gud , Jahve. Således er det ikke Yeshua som plukker ut de personer som skal arve Guds rike. Om vi da misjonerer mot de personer som ikke er utplukket av Jahve : Så motarbeider vi den Allmektige.

Ja , dette er et vanskelig tema. Jeg har kommet frem til at jeg bare vil snakke om Guds rike til de mennesker som viser interesse for å få slik informasjon. Slikt merker man fort. Det er fullstendig bortkastet energi å prøve å overtale mennesker som ikke er utvalgt av Gud. Disse er ment fra starten av å gå fortapt . Jahve kjenner oss allerede i mors liv - kan vi lese i Bibelen.

Så langt jeg vet har sannheten om vår Frelser , Yeshua , nådd ut til alle folkeslag på denne jord. Da skal enden komme - leser vi i Skriften. Ja , jeg tror den kommer om 6 - 7 år.

 

                                                        
 

søndag 27. juni 2021

Ny russisk " dommedags-ubåt " forlatt havn


                                              Den nye kjempesvære atomubåten " Belgorod "


Russland har i lengre tid arbeidet med å utvikle en ny stor ubåt. Denne forlot havn på Kola-halvøyen for et par dager siden. Den er 548 fot lang og kan ta seks såkalte " dommedags-torpedoer " av typen " 2 M 39 Poseidon ". Disse er 20 meter lange og har atomkraft som fremdrift og komprimert atomstridshode som våpen. Videre sies det at disse torpedoene kan oppnå en hastighet på 70 knop på 1000 meters dyp. Dette tilsvarer kring 130 kilometer i timen. Torpedoene er utviklet for å skape en enorm tsunami om A-våpenet settes av. Vesten har ingen stridsmidler som kan hanskes med disse kjempe-torpedoene. Da tenker jeg på Lebesbymannen som i sitt syn en novembernatt i 1907 så en stor tsunami i Nordsjøen.

Vi har fått en ny corona-variant av den indiske typen - som kalles Delta+ ; etter det fonetiske alfabetet. I dag melder media at fire beboere og en ansatt ved et sykehjem på Jæren - som alle var fullvaksinerte - har fått Covid -19 . Videre er Israel igjen blitt rammet av denne pandemien - der er store deler av befolkningen allerede blitt vaksinert. Således tyder dette på at vaksinen hjelper lite mot nye varianter som stadig dukker opp. Flere personer her i Norge er døde av selve vaksinen. Yngre mennesker kan få betennelse i hjertemuskelen - som er en alvorlig sykdom. Videre vet vi ikke langtidsvirkningene av disse vaksinene som manipulerer dine gener. Tenk om nyfødte får lide av dette eksperimentet ! Tror du myndighetene eller vaksine-produsentene tar på seg noe ansvar ? Nei , det er bare en person som er ansvarlig for din helse - og det er du selv !

Prisen på trevirke her i Norge skyter i været - det sies at nybygde leiligheter kan bli flere hundre tusen kroner dyrere. I løpet av 2021 kan tømmer bli 100 % dyrere enn i 2020. Det skal visstnok skyldes at noen biller har angrepet skogen i Canada. Men vi bor ikke i Canada. Videre skyter matvare-prisene i været her hos oss. Det har vært så lite regn dette året - slik at førsteslåtten har vært elendig og bøndene må slakte ned noe av besetningen sin. Slikt kan føre til at prisene på melk og andre melkeprodukter ( smør , ost osv. ) blir mye høyere. Men matvarekrise kan ramme hele jorden og vi minnes Yeshuas ord om hungersnød i Trengselstiden. Således vil jeg anbefale alle å ha reserve-proviant lagret hjemme og tenke gjennom et liv uten elektrisk strøm over lengre tid. Ja , det er tid for å ha " olje på sine lamper ".

lørdag 19. juni 2021

NATO sender krigsskip til Sør-Kinahavet

Vår potetåker står fint !

                                             Storbritannia sitt krigsskip " Queen Elizabeth " sendt

                                              til Sør-Kinahavet.


NATO sender nå marinestyrker mot Sør-Kinahavet. Ja , hva skal disse krigsskipene gjøre der ? Bare for å terge kineserne ? NATO er en transatlantisk forsvars-allianse : Således skjønner jeg ikke hva de holder på med for tiden. Det hører med til sannheten at Kina har bygget en stor og moderne marinestyrke som sies å være minst like slagkraftig som den amerikanske. USAs krigsskip er av eldre årgang og trenger sårt fornyelse.

Statslederen i Kina møtte kinesiske soldater for et par måneder siden og proklamerte at de snart kom i en storkrig og måtte være forberedt. Videre vet vi at Kina og Russland samarbeider - også militært. Til sammen kan disse to land mobilisere en uhyre slagkraftig styrke. Russland liker også å terge skandinaviske NATO-land. For få dager siden kom russiske jagerfly mot den danske grensen. Via radio ble de advart mot å ta seg inn i dansk luftrom. Men de russiske pilotene hørte ikke på disse advarslene og gikk inn ulovlig - som igjen førte til at danske jagerfly måtte ta av - for å avskjære russerne.

Det er nå tørke mange steder på jorden. Både USA ( California ) og Taiwan er hardt rammet - som igjen fører til stadig stigende priser på matvarer. Ja , vi kjenner Yeshuas ord om hungersnød i Trengselstiden. Jeg var på butikken her for et par uker siden og kikket på prisene for poteter ( jeg dyrker mine egne poteter ) : Et plastbeger med små-poteter hadde en kilopris på kring 80 kroner. Men det var også andre poteter der som var langt billigere. Jeg var i Russland for et par tiår siden og kjørte buss fra Kirkenes i Norge og inn til Murmansk - som er en relativt stor by. Der observerte jeg små potet-åkrer mellom de " triste " høyhusene ved byen. Av fagfolk sies det at spiser du poteter og sild : Så får kroppen din alle de næringsstoffene den trenger. Ja , jeg fisker sild og salter hver vår og høst ( 20. februar og 20. september kommer silda her ).

Land etter land åpner nå opp etter corona-stengingen. Nordmenn har nå bestilt pakketurer til syden ( Spania og Hellas ) i stort omfang. De ulike variantene av Covid-19 hadde navn som : Den engelske eller den indiske. Nå har man bestemt å benytte seg av det fonetiske alfabetet - som brukes av forsvaret samt kystradioene : Alfa , Bravo , Charlie , Delta , Ecco , Foxtrot , Golf , osv. Jeg tror at det kommer en ny mutasjon som er langt farligere enn Delta-varianten og som vaksinen ikke beskytter mot. Hvorfor tror jeg det ? Jo fordi Yeshua fortalte om PESTEN som skulle komme i Trengselstiden. Denne pesten må vi nok slite med til Frelseren kommer igjen til jorden - tror jeg. Videre vet vi at en fjerdedel av jordens befolkning skal omkomme under denne grusomme tiden. Det vil si i underkant av to milliarder mennesker.                                              

                                             

søndag 6. juni 2021

Kan man forutse at ting vil hende ?


 

Det jeg i dag vil skrive om ; har jeg brukt lang tid på å finne ut av. Ja , jeg har erfart at man kan forutsi ting som vil hende - og finne ut i ettertid hvorfor alvorlige ting virkelig har hendt. Om du leser lenger nede på denne nettsiden : Vil du se at jeg omtalte at en kvinnelig stortingspolitiker ville få store problem. Noen uker senere gikk denne spådommen i oppfyllelse. Hun trekker seg nå fra all politisk virksomhet.

Jeg har oppdaget mer og mer hvor streng vår Gud , Jahve , virkelig er. Tenk at det å naske et eple , slik Adam og Eva gjorde , førte til forferdelige grusomheter for alle etterkommere. Yeshua , som døde på korset , er vår mellom-mann eller " sil " mellom oss og Jahve. Uten å gå via Frelseren : Har vi ingen sjanse til noe som helst. De som ikke tror på Bibelen , Guds ord , eller Messias : Møter den strenge Gud direkte og da går det galt.

Jahve styrer strengt etter de ti bud som han har gitt til menneskeheten. Når noe alvorlig hender : Kopler jeg hendelsen opp mot de ti bud og finner ofte svaret - men ikke alltid. Hvorfor gikk en hurtigbåt på Bloksene nord for Haugesund og mange mennesker omkom ? Hvorfor gikk et flunkende nytt norsk transportfly til kring en milliard kroner på Kebnekaise - Sveriges høyeste fjell og fem offiserer omkom ? Hvorfor kom det et svært kvikkleire-skred i Gjerdrum nær Lillestrøm ? Svarene har jeg funnet !

Nå skal jeg ta et eksempel på min fremgangsmåte : En av de mest kjente medie-personlighetene i Norge døde. Sønnen hans ble også meget kjent. Men så gikk denne sønnen ut i media og fortalte hvor grusom hans far var under sønnens oppvekst. Like etter ble sønnen syk og døde. Denne hendelsen holder jeg opp mot de ti bud og finner : - Hedre din far og din mor og det skal gå deg vell og du skal leve lenge i landet. Således : Hvis du sverter din far - så får du ikke leve lenge i landet !

Til slutt vil jeg komme med en spådom om fremtiden. Jeg bor i Vestland fylke - som er sammenslått av Hordaland samt Sogn og Fjordane. I dette nye stor-fylket er det 43 kommuner. Nå vil jeg liste opp seks kommuner som virkelig får det vanskelig i fremtiden :

- Ullensvang

- Alver

- Lærdal

- Askvoll

 - Ulvik

- Askøy


tirsdag 1. juni 2021

Tanker i Trengselstiden


 

Vaksinasjon mot Covid 19 er i full gang her i Norge. Flere yngre mennesker er døde som følge av blodpropp - grunnet vaksinen. Jeg har fått tilbud om slik vaksinering - men har takket nei. Slik gen-manipulering vil jeg ikke være med på. Videre har nå den indiske varianten av viruset dukket opp i Norge. Den er kring 40 % mer smittefarlig enn den den engelske - som også er meget smittefarlig. Videre blir det nå opplyst at man snart må ta sprøyte nummer tre fordi vaksinen de nå bruker ikke har virkning på den indiske mutasjonen. Ja , det dukker nok opp nye mutasjoner stadig - helt til Yeshua kommer tilbake til Jerusalem og overtar styringen - tror jeg.

En annen observasjon : De byer og kommuner i Norge som er hardt rammet av denne pandemien ; er for det meste styrt av Arbeiderpartiet - altså sosialistisk . Jeg husker Lebesbymannens uttalelse for kring 100 år siden : - Sosialisme er Guds-fornektelse. Mye tyder på at høstens valg vil føre Arbeiderpartiet tilbake til regjeringsmakt - sammen med Senterpartiet og muligens Sosialistisk Venstreparti. Da har sosialistene tatt over - og vi kan vente at Trengselstidens straffedommer inntar vårt fedreland mer og mer. Om disse politikerne hadde visst hva de går i møte og de problemer de får : Så ville de nok få betenkeligheter med å tilrive seg makt. Ja , de skal få det tøft med pandemi , jordskjelv , hungersnød og kanskje krig - GOG-krigen.

Videre har jeg observert at været har forandret seg de siste årene. Vi her vest får stadig likt vær over lengre perioder. I vinter var en lang kulde-periode og nå har vi en lang tørke. Jeg bruker mange timer på vanning av trær og potetåker stadig. Vi venter nå på at kommunen skal innføre forbud mot hage-vanning - da har vi et problem. Min avdøde mor snakket ofte om den alvorlige tørkesommeren i 1933. Den gang hadde de problem med å finne drikkevann her - og måtte transportere vannet fra en oppkomme en kilometer borte. De hadde også kyr og okser som måtte ha vann daglig og brønnene var tomme. Slikt kan også gå ut over avlingene - i tillegg til at arbeiderne som kommer fra utlandet for å arbeide for bøndene : ikke får innreise-tillatelse. Norsk ungdom er ikke lenger vant til å gjøre kroppslig arbeid - de sitter og trykker på sine mobiltelefoner. Ja , Norge er blitt som enkelte oljerike stater i Den persiske gulf : De lar innvandrere arbeide og selv nyter de livet. En bonde fikk i forrige uke tildelt fem arbeidsløse ungdommer som skulle arbeide med jordbærproduksjon. Da de fikk vite hva arbeidet gikk ut på : Stakk tre av dem hjem med en gang. De to andre arbeidet et par timer før også disse stakk av.

For kring 20 år siden hadde Norge en forskrift som tilsa at vi alltid skulle ha reservelager av korn til ett års forbruk. I dag er det minimalt med korn i landet - da coronaen startet i 2020 var vi nær ved å gå tom for korn og mel til brødbakst. Vår statsminister var i Stortinget for et par uker siden og blåste av dette med beredskapslager. Hun sa på bergensk : - Man kan bare spise fisk ! Hungersnød : Sa Yeshua på arameisk - om slikt som vil inntreffe i Trengselstiden.

søndag 23. mai 2021

Israel : Krig og jødehat


                                                       Min gamle Bibel - jeg har fått ny !


I skrivende stund har våpnene blitt stille i Israel og i Gaza. Mer enn 3000 raketter er skutt ut fra Gaza  mot sivilbefolkningen i Israel - helt til Eilat og til Nasaret. Men de skyter således mot sine egne også : Kring 20 % av Israels befolkning er arabere - i Nasaret er kring 80 % arabere. Israel har svart med raketter og artilleri - og de prøver å unngå sivile tap ved å benytte mobiltelefon til innbyggere i Gaza før angrep settes inn. Mange av terroristene i Gaza er blitt drept - herunder mange av deres ledere. Videre har mange bygninger og høyhus blitt jevnet med jorden. Tapene av menneskeliv er størst i Gaza - bare kring 13 personer i Israel. Rakettskjoldet som Israel har utviklet er anti-raketter som skytes opp og treffer innkommende raketter i luften - før de gjør skade.

Araberne og verden roper om okkupasjon ! Hvilken okkupasjon ? Araberne har fått tilbake hele Gaza fra Israel for mange år siden. Ja , hvor stort skal Israel være ? Jo , det står å lese i Bibelen . Grensene er slik : Fra Egyptens bekk i Sinai ( er en såkalt wadi - en bekk som vanligvis er tørr men som fylles med vann en eller to ganger i året ) - Middelhavet - elven Eufrat - Jordanelven. Således er det Israel som har krav på landområder ! Palestina-araberne ( er ikke eget folk - men vanlige arabere ) har fått sin egen stat allerede og heter Jordan. Til og med Israels evige hovedstad Jerusalem vil de dele - men vi vet fra Skriften at Herren bor på Sion - et høydedrag inne i Jerusalem.

USAs president var i media i går og fortalte at USA støtter Israel - punktum. Men så tilføyer han at det må bli en to-stats-løsning - der Israel blir delt mellom jødene og araberne. Det går vår Gud , Jahve , aldri med på - tror jeg. Det er landet Israel som skal ha mer territorium ; ifølge Bibelen , Guds ord.

Det blir nok aldri fred mellom jøder og arabere før Yeshua  har satt sine føtter på jorden igjen. Bibelen kaller araberne for " vill-esel " - og de lever sannelig opp til sin beskrivelse. Men tiden flyr fort : Om seks eller sju år er Herren tilbake på Oljeberget - tror jeg. Gled deg til Herrens dag !

onsdag 7. april 2021

3. verdenskrig kan starte i Ukraina


                                                           Minnesmerke over Lebesbymannen

                                                           

Det pågår en storstilt styrkeoppbygging både på russisk og ukrainsk side, Jernbanen frakter store mengder  med russiske stridsvogner , artilleri , kjøretøy og soldater mot Donbass og Krim. NATO er på ukrainsk side og støtter dette landet. Krigen i Donbass har allerede kostet kring 13000 mennesker livet - det er broderfolk som driver krigføring mot hverandre.

I Donbass / på Krim kan 3. verdenskrig starte allerede dette år. Jeg tenker på Lebesbymannen sitt syn en novembernatt i 1907. Han " ser "  at det er stridigheter mellom Russland og Ukraina. Da vil 3. verdenskrig bryte ut - mener han.

Videre ser han en enorm tsunami i Nordsjø-bassenget som gjør stor skade i flere land : Norge ( helt opp til Bodø ) , England , Danmark m.v. Det skal ikke være snø på marken når tsunamien inntreffer - i sitt syn er Anton Johansen plassert ved Trondheim.

For noen dager siden gikk en representant for USAs forsvar ut og advarte mot den nye dommedags-torpedoen som Russland har satt i produksjon : Poseidon 2M39 . Den har atomkraft som fremdrift og komprimert atomstridshode med sprengkraft på flere megatonn. Om russerne setter av en slik torpedo i Nordsjøen : Så får man en slik tsunami som Lebesbymannen beskriver. Videre er det ingen som kan " bevise " etterpå at det er Russland som står bak - de kan blånekte for denne handlingen . Men vi skal få en advarsel før denne tsunamien inntreffer : Et meget kraftig uvær vil komme over Atlanterhavet mot Europa. Dette uværet vil nå land i Portugal / Spania og gå innover kontinentet på nordsiden av Middelhavet - og til slutt ende opp i Russland.

Vi lever nå i høy-profetiske tider. Pest har vi fått ( corona ) . jordskjelv skjer stadig rundt omkring på jorden. På Island har en vulkan hatt utbrudd - heldigvis uten skade på noen. Da står krig og hungersnød igjen av de ting Yeshua nevnte i forbindelse med de siste dager før han kommer tilbake. 

Men frykt ikke - Herren vil bevare sine utvalgte. Du vil få hjelp om du retter dine bønner til JAHVE og avslutter med : I Yeshuas navn !

fredag 2. april 2021

Selje kloster og sankta Sunniva


                                             Selje kloster har utsyn mod Stad-havet.

Jeg besøkte Selje kloster for mange år siden. Disse kloster-ruinene ligger på øyen Selja - som ligger nord for Måløy - i Sildagapet. Det fortelles at sankta Sunniva kom i båt fra Irland i lag med flere. Hun var blitt kristen men skulle tvangsgiftes med en ikke-kristen. Derfor gikk hun om bord i en båt og lot vind og vær føre båten hvor den ville . Hun var sammen med sitt følge. De havnet på øya Selja.

Jeg bodde på et hotell på Selje sammen med mitt reisefølge - som skulle gå på et kurs - arrangert av hotellet. Dette hotellet brente ned for noen år siden etter at nye eiere hadde overtatt - brannen var påsatt.

På hotellet kom jeg i prat med en kvinne som var fra Selje - hun var kring 40 år. Jeg spurte henne : Hva tror folket her på Selje om dette sagnet kring Sankta Sunniva ? Kloster-ruinene ligger der så munkene har således holdt til på denne øya senere. Hun svarte ikke på mitt spørsmål ; men kom med en fortelling : Hun hadde en sønn som gikk i barneskolen. Klassen skulle dra ut til Selja og besøke klosteret og overnatte i telt der. Barna hadde det hyggelig med lek og moro og det ble livlig i teltene også da mørket senket seg over den hellige øya. I teltet der hennes sønn oppholdt seg ; hendte noe underlig : Lillefingeren til en av guttene ble plutselig selv-lysende. Det ble brått stille i teltet og nattesøvnen trolig dårlig. Jeg leser i dag i avisen at det planlegges oppdrettsanlegg av fisk rett utenfor Selja og biskopen i Bjørgvin har kommet med innsigelser mot dette. Om du googler Selje kloster og sankta Sunniva vil du finne historien - som også forteller at den norske kongen Olav Tryggvason var der og bygget en kirke høyt oppe ved den steinhulen der Sunniva ble begravet av steinmasser.

I skrivende stund er det påske og langfredag. Jeg har i dag lest fra Bibelen om hva som hendte med Yeshua i påsken. Da han var i Getsemane-hagen - nede i Kedrondalen - kom det blod i stedet for svette fra huden hans. Det samme skjer nå i dag med enkelte helsearbeidere i Norge som har tatt AstraZeneca-vaksinen. I tillegg får de blodpropp i hjernen. Fire av disse er døde her i landet - i arbeidsfør alder. I Tyskland er ni personer døde av samme vaksine. Denne er nå satt på vent her i landet.

Jeg følger med på slikt som skjer i verden. Det er meget spent i Sør-Kina havet. Mer enn 200 store kinesiske fartøyer har lagt seg ved noen øyer som det er strid om - hvem eier disse ? Det kan bryte ut krig når som helst der - og USA samt Japan har store militære styrker i dette området. Kina og Russland samarbeider militært - da har vi en storkrig på gang. De siste dagene har flere russiske militærfly gått langs våre kyster. Russland er meget irritert over den militære aktivitet som NATO bedriver i Norge. Ja , vi husker alle " skuddet i Sarajevo " !


søndag 28. mars 2021

Proppen i Suez-kanalen


                                             Skipet som stenger Suez-kanalen


Jeg tror at Jahve mener noe symbolsk med dette at et svært skip står på tvers i Suez-kanalen. Kan hende vil han vise oss at Han er i stand til å stenge hva som helst. Et stort antall skip ligger på begge sider av denne kanalen og venter på en mulighet å komme igjennom. I går kunne media fortelle at kanal-administrasjonen antydet at kapteinen på skipet gjorde denne blokkeringen med vilje - altså en handling med overlegg. I dag er flere slepebåter på vei - og de skal gjøre et nytt forsøk for å få løs skipet ved høyvann. Videre er det en mulighet for at skipet kan brekke i to deler . Europa mangler allerede forsyninger og her i landet kan man snart mangle dopapir - sies det. Men det er en mulighet for skipene å gå rundt Afrika eller i Nordøst-passasjen - der Russland råder.

Corona-pandemien øker i Norge og omfattende restriksjoner er satt i verk over hele landet. Norge mangler intensiv-sykepleiere og man henter slike fra utkantene til Oslo-gryta der de flest smittede holder til - og må på sykehus. Flyplassene i Norge har vært mer eller mindre åpne hele tiden og testing valgfritt - dette er grunnen til den økte smitten - tror jeg. Likevel har Norge vært velsignet med få dødsfall - under 700 personer hittil. Men mange - som har hatt denne sykdommen - har problemer med helsen i over ett år allerede.

I går sendte Russland ut en fersk video der man ser tre russiske atom-ubåter bryte seg samtidig opp gjennom isen et sted mellom Svalbard og Frans Josefs land. Russerne ville vise oss i Vesten hva de er i stand til å gjøre langt mot nord. Tidligere har de plantet et russisk flagg på havbunnen ved pol-punktet. De har også opprustet sin base på Frans Josefs land ved å forlenge flyplassen der og gjort andre forbedringer. Der er underlig å tenke på at det er bygget en liten kirke på denne øygruppen. De vil gjerne ha den Allmektige på sin side.

Vi i Vesten baserer vår navigasjon på amerikanske GPS-signaler. Under krig og kriser kan USA slå av disse GPS-senderne i bestemte områder eller over hele kloden. Derfor har Russland bygget sitt eget navigasjons-system - det samme har Kina gjort. Svalbard er under norsk administrasjon etter Svalbard-traktaten. Det viser seg at kineserne har montert sitt sender-utstyr for navigasjon også på Svalbard. Videre vet vi at Russland og Kina samarbeider militært med blant annet felles øvelser. Vi vet også at Kina har bygget en slagkraftig marine med topp moderne krigsskip - på nivå med USA. Det er tydelig at både Russland og Kina prioriterer nord-områdene. Dette har selvsagt NATO oppdaget og har derfor intensivert sine militære aktivitet der nord - både i luften og til sjøs.

Til tider er det mange russere inne på min blogg og leser mine vurderinger. Dette tyder på at de finner mine tanker interessante. Jeg kjenner også til at nærmere 20 krigsskip fra NATO gikk inn i Svartehavet for kort tid siden. Dette førte selvsagt til mottiltak fra russisk side. Jeg vurderer  dette som en ren provokasjon fra NATO-hold - slikt fører bare til økt spenning mellom stormaktene. Om Russland og Kina slår sine militære ressurser sammen : Vil NATO få store problemer. Husk at bare EN av de store russiske atom-ubåtene har like mye sprengkraft om bord som ble avfyrt under hele 2. verdenskrig.


onsdag 17. mars 2021

Norge i ferd med å miste kontroll over pandemien


                                              I går fylte jeg 79 år og benyttet dagen til å felle trær.

                                              Takk Gud for at kona og jeg har helse til slikt arbeid.


I dag onsdag 17. mars er det ny smitte-rekord i Norge - av covid-pandemien. Det er bydeler i Oslo med stor andel innvandrere som er mest rammet. Sykehusene og intensiv-plassene er i ferd med å nå bristepunktet i Oslo-området. Men også andre deler av landet er rammet : Haugesund , Bodø osv.

Videre vet vi at 120.000 personer i Norge har fått AstraZeneca-vaksinen. Flere personer har blitt syke like etter vaksinering : Blodpropp og blødninger fra huden samtidig - noe som er helt nytt for legene her. Noen yngre helsearbeidere er døde. Kona og jeg har fått innkalling til vaksinering - men har takket nei . Om jeg husker rett : Så blødde også Yeshua fra huden da han ble korsfestet ? Underlig - det hele.

Vår Gud - Jahve - har full kontroll med alt som skjer både i himmel og på jord. HAN bestemmer hvem som blir smittet og hvem som skal dø. Ren logikk tilsier at når bydeler med mange innvandrere er de som blir mest smittet : Er det også disse personer som havner på sykehus og noen av disse dør av pesten. Kona og jeg holder oss hjemme og handler dagligvarer en gang i uken.

Videre har jeg registrert at det hver uke har gått jordskjelv et eller annet sted på jorden. Vulkaner både på Island og i Italia er aktive for tiden - og utbrudd ventes. Jeg tror på Frelserens ord om jordskjelv både her og der i Trengselstiden : Således venter jeg på nytt Oslo-skjelv. Om det kommer ; blir det problem siden intensiv-avdelingene allerede er fulle av covid-pasienter.

En annen sak som fikk stor oppmerksomhet her i Norge for noen dager siden : Den mektige LO-lederen på bare 53 år døde i sin seng hjemme om natten - han var helt frisk. Jeg husker tilbake et par år under en internasjonal LO-konferanse : Da kom samme mann med forslag om at forsamlingen skulle vedta boikott av varer fra Israel. Dette forslag ble nedstemt av delegater fra andre land.


                                              

lørdag 27. februar 2021

Trengselstiden og forberedelser


                                                       Min kone stekte fiskekaker denne uke


Først : Den 10. januar i år skrev jeg at en kvinnelig Stortingspolitiker ville få " en forferdelig skjebne ". Nå har dette gått i oppfyllelse : Lederen i Fremskrittspartiet - en kvinne - vil trekke seg fra alt politisk arbeid og tar ikke gjenvalg til Stortinget. Hva med hennes videre skjebne ?

Covid-19 blir bare verre og verre. I går ble det høyeste smittetall noen gang registrert i Norge. I California har det dukket opp en mutasjon som visstnok overgår alt : Legene sier at " djevelen er løs " der. I Israel har de vaksinert kring halve befolkningen - men ulike mutasjoner gjør at myndighetene IKKE vil gjenåpne samfunnet. Her i Norge er politikere fra Arbeiderpartiet opptatt av en ting i corona-krisen : Boikott av alle varer fra Israel ! Vår Herre ser alt som skjer og er meget handlekraftig : - Den som forbanner Israel vil selv bli forbannet ; kan man lese i Skriften.

Det er meget spent i Sør-Kina-havet. USA / Japan står på den ene siden og sterke Kina på den andre. Når bryter krigen ut ? USAs nye president er militært handlekraftig : Han har allerede sendt raketter mot iranske soldater i Syria og drept kring 20 av disse.

Her hos oss har et russisk selskap kjøpt opp en motorfabrikk ( Bergen Engines ) med 950 ansatte. Flere av våre krigsskip har motorer derfra og får service fra denne motorfabrikken. Til og med vårt store spionskip " Marjata " har slike motorer - nå blir det russere som kan gå om bord der for å drive med vedlikehold av maskineriet. Du verden for norsk NAIVITET !

Men : Er du forberedt på å leve flere uker uten tilgang på elektrisk strøm , mat og vann ? Slikt kan skje når som helst. Den norske bonden får ikke importert nok utenlandsk arbeidskraft - dette kan føre til matmangel i landet. Har du fryseboks med mye mat ? Da bør du kjøpe inn grovt salt slik at du kan salte ned kjøtt og fisk. Jeg har kjøpt inn aggregat som gir el-strøm om nødvendig. Har du radio på batteri-drift ?

Mange kristne tror at opprykkelsen kommer før Trengselstiden starter. Men denne fælslige tiden har allerede startet - og langt verre skal det bli ! Nei , jeg tror at vi må gjennomleve denne tiden. Da bør vi også være forberedt rent materielt . Men frykte må du ikke - bare legge alle dine problemer frem for den Allmektige i daglige bønner !

søndag 14. februar 2021

Kremasjon er u-bibelsk


 Månedsbladet " Israels Røst " har jeg lest siden det ble utgitt. Dette bladet ble skrevet av Gro Wenske som er bosatt i Israel - men på grunn av hennes alder : Så kom siste nummer ut rett før jul i fjor. Hun er utdannet prest fra Menighetsfakultetet i Norge og var lenge leder i Sjømannskirken i Haifa. Der møtte jeg henne for mange år siden. Før henne var far hennes sjømannsprest der.

I dette siste nummeret av " Israels Røst " skriver hun at kremasjon er u-bibelsk : Det var bare forbryterne som ble brent i Israel. Vi vet også at på Oljeberget i Jerusalem er det uhyre mange jødiske graver - der skal Yeshua på nytt sette sine føtter - når han kommer tilbake til denne jord.

Personlig har jeg alltid følt " ubehag " når det har vært snakk om kremering. Her i kommunen som jeg bor : Har det vist seg at det er de ikke-troende som vil bli kremert. De vil utslette alle sine jordiske levninger mest mulig. Jeg vil bli gravlagt i kiste som skal senkes ned i jorden - men om jeg lever når Yeshua setter sine føtter på denne jord : Så blir jeg " forvandlet ". Vi skal få en ny kropp : Ikke av kjøtt og blod ; men av " ånd og vann ".

Covid-19 herjer videre. I Sverige har kring en av fire helsearbeidere blitt syke av vaksinen fra Astra-Zeneca og vaksinasjonen er stoppet. Mutant-virus fra England og Sør-Afrika har spredd seg i Norge og det viser seg at sistnevnte mutant ikke blir stoppet av vaksinen.

Min kone fikk både brev og telefon fra myndighetene om å møte opp for vaksinering : Men hun takket nei. Vi har begge allergi - og dette kan fremkalle en meget alvorlig reaksjon ved innsetting av vaksinen.

Men vi tar hver morgen den " himmelske medisinen " kanel som er beskrevet flere steder i Bibelen. Om du googler kanel : Så vil du lese at dette stoffet er virus-dempende. Men ta ikke for mye kanel : Max en halv teskje hver dag - ellers kan du få skade på din lever. 


tirsdag 2. februar 2021

Saltet mister sin kraft


                                                        God fangst av sild i februar hvert år.


Yeshua uttalte : - Når saltet mister sin kraft - hva skal en da salte med ? Jeg har hele tiden trodd at Frelseren benyttet denne setningen i overført betydning - men her har jeg tatt feil ! Det siste året har jeg merket at saltet jeg bruker her hjemme ( finsalt ) faktisk har mistet noe av sin kraft. Når jeg koker fisk til oss to her i huset : Så bruker jeg samme kasserolle , samme mengde fisk og samme mengde vann. Men : Det er ikke lenger saltsmak på fisken når vi spiser. Således må jeg bruke mye mer salt enn før til samme fiskemengde. Selvsagt vet jeg at fet fisk skal ha mer salt enn annen fisk. Grovsalt har jeg ikke testet på denne måten. Det undrer meg at Frelserens ord bokstavelig talt går i oppfyllelse foran våre øyne !

I dag melder media om gode nyheter fra Israel : I dette landet er kring halve befolkningen vaksinert ; og det viser seg at langt færre blir smittet. Så vidt jeg vet er det Pfizers vaksine som er benyttet i Israel - som har nesten dobbelt så mange innbyggere som Norge. Her er det bare en liten brøkdel av befolkningen som hittil har fått vaksinen - og vi får denne medisinen via EU. Israel har nok kjøpt den direkte fra produsenten - det burde vi også gjort. Men Solberg-regjeringen knytter oss stadig nærmere EU selv om folket i to avstemninger har sagt nei til EU-medlemskap.

I går hoppet prisen på elektrisk strøm opp og ble 5 ganger dyrere enn før. Dette har nok med mangelen på elektrisk strøm i Europa å gjøre. Norge har bygget kraftledninger for eksport til utlandet - når disse land mangler strøm ; så må vi innbyggere her betale mye mer for å få lys og varme i våre boliger.

Det er kaldt og stille nå : Så vindturbinene står nærmest stille , atomkraftverk i Europa er nedstengt og kullkraftverk er nedlagt. Da blir det mangel på el-strøm og vi nordmenn må betale prisen for dette. Ved-lagrene i Bergen blir tømt - det er også kaldt i denne byen.

I Russland er det store demonstrasjoner mot president Putin. TV-bildene viser at opprørs-politiet går uvanlig hardt frem og bruker sine batonger til å slå folk som allerede er lagt i bakken. Kring 5000 personer ble arrestert for et par dager siden. Historien har vist oss at ledere sitter meget utrygt om de får folket mot seg. Det vil ikke forundre meg om Putin til slutt må rømme landet. Men hvem kommer da til å styre dette store og militært sterke landet ? Det kan bli en hauk som er i stand til å starte GOG-krigen --  som er omtalt i Bibelen.

lørdag 23. januar 2021

Trengselstidens prøvelser øker


                                                       Den lidende Yeshua


Det skjer mye hver dag nå. Klokken 12 i dag stenges Oslo-området ned - bare mat-butikker , apotek og bensinstasjoner får holde åpent. Den engelske varianten av viruset - som er meget smittsom - har inntatt landet.

Virus-mutasjonen som har utviklet seg i Afrika ; er slik at corona-vaksinen ikke virker på denne varianten. Her i Norge har man nyttet feil sprøyte-spiss ved innsetting av 20.000 corona-vaksiner. Det undersøkes nå om disse innsprøytingene var forgjeves.

Et nytt jordskjelv rammet Filippinene for et par dager siden : Styrke 7 på Richters skala. Hvor kommer neste skjelv ?

Antikrist ble avsatt 20. januar ; tror jeg. Den nye presidenten på 78 år ( også min alder ) kommer til å få det meget tøft. Mer enn 400.000 mennesker er corona-døde i dette landet - og flere blir det. Jeg tror at han får en stor-krig å hanskes med. USAs forsvar er ikke lenger slik det var. De sjømilitære krefter og stridsmidlene er svekket grunnet alder. Militær-analytikere tror at Kina snart har et moderne og slagkraftig sjøforsvar som er sterkere enn det USA kan stille med i en krig.

Russlands Kinzhal-missil - som har atomkraft som fremdrift og komprimert atomstridshode som våpen - har en fart som overgår alt det Vesten kan stille med. Videre har Russland også utviklet en såkalt " dommedags-torpedo " som kan gå jorden rundt på atomkraft og har A-våpen som stridshode. Denne er konstruert for å lage en enorm tsunami.

Den 8.januar 2021 var store deler av Europa nær ved å miste all elektrisk strøm. Atomkraftverk og kullkraftverk er fjernet og man skal få strøm fra vindkraft og solceller. Men tidlig i januar var det kaldt og lite vind - derfor oppstod denne farlige situasjonen. Om Europa mister strømmen : Så kan det ta 10-14 dager før denne energien er tilbake. Da har mye av samfunns-maskineriet kollapset.

I går ble el-strøm borte i Sirdal grunnet tung snø på trær som veltet over linjenettet. Etter få timer var alt telefon-samband borte grunnet dårlig batteri-kapasitet på mobilsenderne. Også fiberkabler var ute av drift grunnet strømløshet. Politiet der fikk tak i en satelitt-telefon. Hva med dem som må ringe etter ambulanse eller brannvesen i en slik situasjon ? Det kan ta flere dager å reparere linjenettet der : sies det.

BEREDSKAPEN VED KRIG OG KRISE ER HELT ELENDIG I NORGE !

søndag 10. januar 2021

Vår uhyre strenge Gud - Jahve


                                              Stortingsbygningen i Oslo - der våre fremste folkevalgte holder til.

                                              Jeg tror at en kvinnelig folkevalgt der vil få en forferdelig skjebne.

                                              


Jeg blir mer og mer klar over hvor streng vår Gud - ved navn Jahve - er . Det fins ikke tilfeldigheter , tror jeg , alt er styrt av ham. Bibelen forteller oss at Han har tallet på dine hår på hodet og Han ser hver spurv som faller til jorden. Tenk hvilken konsekvens det fikk for oss jordboere at Adam og Eva var ulydige mot Ham - og spiste et eple som de ikke fikk lov til ! Det å naske et eple blir ikke regnet som noen stor forbrytelse blant oss mennesker - men for vår allmektige Gud var dette uhyre alvorlig.

Uten at Yeshua som mellom-mann mellom oss mennesker og Jahve ; ville ingen av oss bli frelst. Det er viktig at vi alltid bruker rett navn på både vår Gud og Frelseren. Bibelen forteller oss at Yeshua skiftet navn på flere : Simon ble til Peter , Saulus ble til Paulus og Jakob ble til Israel. Således er det innlysende at våre navn er viktige. Tenk bare på bønnen Yeshua lærte oss å be : Fader Vår ! Den begynner på nynorsk slik : Fader vår , du som er i himmelen. Lat namnet ditt helgast....Det er Guds navn som må holdes hellig - derfor er navnet uhyre viktig i kristen sammenheng. Vi må for all del ikke gi våre barn navn etter norrøne avguder : Dette er et hån mot Jahve, som sier ( på nynorsk ) : - Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg ! Gjør du likevel dette : Så kommer de alvorlige himmelske konsekvenser inn i bildet - før eller senere. Videre må vi ikke bruke stedsnavn fra den norrøne mytologien eller slike navn på gjenstander og ting. Gjør du det ; så kommer konsekvensene før eller siden.torsdag 7. januar 2021

Trengselstiden er i gang !


 Denne oversikten satte jeg opp den 15. januar i 2013. Trengselstiden startet nok litt tidligere enn oversikten viser. Jeg tror at Yeshua kommer tilbake våren 2027 - slik det fremgår ovenfor. Klikker du på bildet så blir det tydeligere. Det er opplysninger fra profeten Daniel jeg bruker her.

På bakgrunn av de siste dagers hendelser i Washington DC : Så tror jeg at Donald Trump er Antikrist. Således var den opplevelsen jeg hadde natt til 10. april 2016 korrekt ; der fire ord ble sagt : - Donald Trump er Antikrist !

Da er vi inne i den såkalte Trengselstiden og de byrder og vanskeligheter som beskrives av Frelseren : Vil komme over jorden. Coronaviruset ( pest ) har vi snart hatt i ett år. Viruset muterer og blir mer smittsomt. Om de ulike vaksiner vil hjelpe mot de muterte varianter : Er det ingen som vet. Disse vaksinene er ikke innsprøyting av selve sykdommen - slik de gjorde før - men en manipulering av dine gener. Jeg kommer ikke til å ta denne vaksinen.

Den nye presidenten i USA får nok en ny og stor krig å hanskes med - GOG-krigen ( GOG er Russland ). Videre forbereder Kina seg på krig i disse dager : Lederen i dette landet hadde møte med sine militære sjefer for få dager siden og ba dem forberede styrkene på krig. Vi vet at Russland og Kina har fått i stand militært samarbeid og de har hatt felles militære øvelser. Det er meget spent mellom Kina og India - som igjen har konflikt med Pakistan . Disse tre land har alle atomvåpen.

Det kommer jordskjelv sier Yeshua. Vi vet bare om en stedsangivelse rett før Frelseren setter sine føtter på jorden igjen : Jerusalem. Men det kommer nok kraftige skjelv mange andre steder på vår jord før våren 2027.

Det blir hungersnød ; sier Yeshua. Jeg tror at den såkalte opprykkelsen skjer etter Trengselstiden. Da bør du forberede deg og dine på matmangel i landet. Når det " smeller " ; er det for sent.

- Om de dager ikke ble forkortet ; ville intet kjød bli frelst - sa Yeshua om de siste dager. Således tror jeg at våre dager allerede er blitt forkortet - og blir mer forkortet ettersom Trengselstiden går fremover. Kona og jeg snakker stadig om hvor fort ukene går - og takk Herre for det ! Amen !