mandag 27. juli 2020

Har NATO forkastet forsvaret av Norge ?

                                          Det underlige lyset - fotografert fra min altan for et par
                                          dager siden. Lys er mye omtalt i BibelenDet opplyses at USA skal trekke ut sine 650 US-marines fra Norge. Bare kring 20 soldater blir igjen her til vedlikehold av materiell. Halvparten av disse soldatene er plassert i Værnes garnison i Trøndelag og andre halvpart i Sætermoen garnison i Indre Troms. Det er kjent at USA lagrer militært materiell i to store fjellhaller - herunder stridsvogner - for en styrke på 3000 soldater i Trøndelag. I tilfelle krig var tanken at disse 3000 amerikanske soldatene skulle flys inn til Værnes flyplass og klargjøre for kamp.

Et par dager senere får vi opplyst at USA har inngått avtale med Danmark for å bygge opp store militære fasiliteter på Grønland - der det fins fra før en kampflybase. USAs utenriksminister har nylig vært i Danmark og møtt statsministeren der - noe vi fikk se på TV. Vi husker også fra tidligere at president Trump ved flere anledninger har foreslått at USA får kjøpe Grønland av Danmark - noe de fleste bare ristet på hode av - og Danmarks statsminister sa blankt nei.

Hvorfor gjør amerikanerne dette. Jeg tror at vi finner svaret ved å se på truslene fra Kina - og Russland - som samarbeider med Kina . Stikkordet her er begrepet BASTIONFORSVARET. Det går ut på at Russland vil underlegge seg området som ligger nord for en linje : Sør Norge - Grønland. Sør for denne linje skal NATO ha herredømme. Vi husker fra den kjempesvære NATO-øvelsen Trident Juncture 2017 at NATO brukte 1,5 måneder for å få militært materiell for 50.000 soldater landsatt i Norge.
Kina har etablert seg med en såkalt forskningsbase på Svalbard. Men nå viser det seg at kineserne - på denne norsk-kontrollerte øyen - har satt opp sendere / mottakere av sitt navigasjonssystem der. Dette systemet er på linje med det amerikanske GPS-systemet som kan gjøres mer nøyaktig av USA i en krigssituasjon - eller koples helt ut.
Samtidig må vi ha i tankene at isen er i ferd med å smelte i Nordishavet og en ny og rask vei fra Kina og inn i Barentshavet da ligger åpen og klar. Kina satser uhyre mye penger på å bygge opp sin maritime militære slagkraft. En norsk militær-analytiker tror at Kina snart har gått forbi USA i sjømilitær slagkraft - og deres flåte består av nye skip - mens de amerikanske krigsskipene er i ferd med å eldes.
Vi vet at Russland og Kina har hatt felles maritime militærøvelser. Videre vet vi at Kina sendte flere av sine krigsskip inn i Østersjøen for å være med på 100-års-markeringen av Russlands marine.

Om Russland / Kina finner på erobre Norge / Sverige / Finland ; så er dette gjort på noen få dager. Det norske og svenske forsvaret ligger med brukket rygg mot russernes svært mobile og slagkraftige styrker. Under øvelse Zapad 2017 demonstrerte russerne at de til og med kunne sende stridsvogner ned med fallskjerm. Russerne har også rustet opp sin gamle base på Frans Josefs land - herunder utvidet rullebanen på flyplassen slik at de kan ta imot de aller største fly. Denne øygruppen ligger kring 50 mil fra Svalbard.
Jeg tror at NATO og således USAs doktrine nå er å stoppe en fiende på en linje : Grønland - Sør- Norge. Land nord for denne linje ; blir umulig å forsvare - tror jeg.

lørdag 11. juli 2020

Djevelen har sin egen logo

Det russiske orlogsflagget som alle krigsskip tilhørende Russland fører.Det såkalte Sørstatsflagget som ble benyttet under borgerkrigen i USA.Sommeren 1985 fikk jeg en åpenbaring som fortalte meg at Satan , Djevelen , har sin egen logo eller merke - og dette ser ganske enkelt ut : Bare en X .

Vi finner dette merket igjen mange steder ; herunder fører alle russiske krigsskip dette merket i sitt orlogsflagg. Den kjente russiske ubåten " Kursk " som gikk til bunns med sitt mannskap : Hadde dette merket godt synlig.
I Bibelen leser vi om GOG-krigen som skal finne sted i de siste dager. Jeg mener at Russland er GOG - da kan det nok passe å føre dette flagget også. Vi vet at bare EN av de største russiske ubåtene har mer sprengkraft om bord enn alle våpen som ble avfyrt under 2. verdenskrig.

Det såkalte sørstatsflagget har en X . I dag leser jeg at mange mener at USA nå er på randen av en ny borgerkrig.

Den norske kirke har som symbol en X med en P som går loddrett gjennom X-en. Så vidt jeg husker blir dette merket X kalt St. Andreaskorset - fordi det blir fortalt at apostelen Andreas ble korsfestet til en X .

Et norsk rederi som drev med innenlandstrafikk ; hadde X som symbol i sitt rederiflagg. En hurtigbåt i rute gikk med stor fart på land og to mennesker ble drept.

Flere land og stater bruker denne X-en i sitt flagg : Nord-Irland , Jamaica , Florida , Alabama , Skottland , Jersey .  Belgia har som Russland dette merket i sitt orlogsflagg.

onsdag 1. juli 2020

Verden er nå uhyre labil

Min lille fiskebåt " Bugge " fotografert av en dame på kaien - god fangst av lyr denne kvelden. Lyr er en fiskesort jeg setter meget høyt - egner seg til både fiskekaker og stekt med løk. Videre holder den seg god - lenge i fryseboksen ( klikker du på bildet ; så blir det tydeligere ).
I dag skriver vi 1. juli 2020. Jeg holder meg til det jordnære og driver med fiske og vedlikehold av ulikt slag. Den siste tiden har det vært uvanlig varmt og tørt her. Ja , en dag målte vi 31 grader C - kan ikke huske at det har vært så varmt her før i min levetid. Min mor snakket ofte om den tørre sommeren i 1933 da de fleste måtte hente vann et par kilometer herfra.

Jeg følger med på hva som skjer både ute i verden og her i Norge. Politiet i USA tok livet av en svart mann - det var grusomt å se på video. Reaksjonene kom umiddelbart - men det har utartet seg til mye underlig. Nå vil demonstrantene rive ned statuer av både kjente frihetskjempere og andre. Her i Bergen vil de også skifte navn på en hel bydel : Møhlenpris . Årsaken er visst at denne Møhlen var involvert i slavehandel for flere hundre år siden.

Norge har vært velsignet med få dødsfall grunnet corona - bare kring 250 personer - de fleste gamle. Ingen nevner at det kan være bønner til den Allmektige som er årsak til dette. Sverige har fulgt en annen strategi og der er dødstallene passert 5000. Samtidig må vi huske at det bor dobbelt så mange mennesker i Sverige enn her i Norge.

Men Norge er nå et avkristnet land. Bare kring 5 % av befolkningen tror på en evig fortapelse eller en himmel å vinne.
Jeg er meget spent på hva som skjer nå i juli måned. Jeg har før skrevet om den underlige opplevelsen jeg hadde natten til den 10. april 2016 : Klokken 5 om morgenen ble jeg vekket av en stemme som sa fire ord : " Donald Trump er antikrist ". Dette var lenge før noen trodde at Trump hadde den minste sjanse til å bli president i USA.
Jeg vet ikke hvem som var " avsender " av disse fire ord. Om det var Herren ; så vil det være sant - var det Satan ; så var det løgn. Men min opplevelse denne natten var helt reell og stemmen kom fra hode-gavlen av sengen.
Vi vet fra skriften at Antikrist skal regjere i 3,5 år før han blir avslørt og avsatt. Trump ble innsatt som president den 20. januar i 2017. Hvis han er Antikrist ; så er 20. juli 2020 en viktig dato.

Ellers har jeg fått melding om at de som administrerer denne bloggen skal legge om og forandre i nærmeste fremtid - så om jeg kan skrive noe mer her vet jeg ikke.