søndag 24. april 2022

Global atomkrig sommeren 2023 ?


                                                     Siste del av profeten Daniel. Klikker du på bildet ; 
                                                     blir det tydeligere. 


Skal man forstå det som skjer i disse dager : Så må vi sammenholde profeten Daniel med Yeshuas egne ord. Frelseren henviste oss nettopp til profeten Daniel for å forstå dagenes ende. Da må vi gjøre som Han sa ! Yeshua fortalte om hendelser i Trengselstiden : pest , hungersnød , jordskjelv samt krig og rykter om krig.

Som du ser av teksten over - så kommer det frem to begrep : 1. Stadige offer 2. Ødeleggende styggedom.

Jeg mener at ødeleggende styggedom er atomvåpen. Men hva er så det stadige offer som blir avskaffet ? Jeg tror at det stadige offer ble avskaffet da pesten Covid-19 satte inn på jord. Vår Herre ville ikke ofre mer for denne ugudelige jord - tror jeg. Hvis vi setter startdato til 1. januar 2020 og går 1290 døgn ( Bibelen sier dager og netter  for å understreke at dette er jordiske døgn ) så kommer vi frem til sommeren 2023 - da starter en global atomkrig - tror jeg. Salige er de som venter og når frem til 1335 dager. Salig er man først ved ankomst i himmelen. Således må de utvalgte som skal opprykkes ; gjennomgå en global atomkrig i 45 døgn - tolker jeg.

De som blir igjen på jorden i dette atom-kaoset ; vil virkelig få det tøft. En fjerdedel av jordens innbyggere vil miste livet i de siste dager ( det er i underkant av to milliarder mennesker ).

Når store atombomber blir detonert : Vil vind og nedbør føre radioaktivt nedfall over store områder. Terrenget vil da avgi såkalt sekundær-stråling ( vi husker etter Tsjernobyl-ulykken måtte sauer og rein fores i lang tid med et spesielt stoff før de kunne slaktes her i Norge ). Åpne drikkevannskilder vil bli radioaktivt forurenset. Det blir vanskelig å dyrke mat på steder som har fått mye slikt nedfall. Menneskene bli også forurenset og dette kan måles med et såkalt dosimeter. Ett sikkert tegn på at man har fått en dødelig radioaktiv dose i kroppen ; er kvalme og oppkast.

Etter opprykkelsen vil GOG-krigen rase videre. GOG er en person og jeg tror at det er president Putin.

Til slutt vil flere land samle seg med Russland og gå til krig mot Israel. Da kommer slaget på den kjempesvære Harmageddon-sletten - trolig et durabelig panserslag - Israel har svært mange moderne stridsvogner. To tredjedeler av innbyggerne i Israel vil omkomme og jødene er i ferd med å tape denne krigen. Da setter Yeshua sine føtter påny ned på Oljeberget i Jerusalem - og overtar styringen .

Bibelen forteller at disse siste dager blir forkortet - dette forstår ikke vi jordboere - men er nok en realitet. Da er vi snart fremme ved enden av de 1290 dagene. De neste 45 dagene blir beintøffe med global atomkrig - før opprykkelsen.

Til slutt vil jeg nevne at det kan bli brukt mindre A-våpen - såkalt taktiske bomber - før de 1290 dagene er til ende.

torsdag 21. april 2022

VÅRE POLITIKERE SKJØNNER IKKE ALVORET


                                             Statsminister Støre samt Oslos byrådsleder Johansen

                                             deltok på homo-parade i Oslo.


Norges forsvarssjef deltok også på Oslos homoparade i fjor. Forsvaret har ansatt imamer og i år skal vårt forsvar feire muslimenes høytid ID. Videre skal det bli slutt på seremonien der en feltprest holder andakt mens avdelingene er oppstilt.

Jeg opplever stadig nye ting i mitt 80-årige liv . I dag den 21. april var temperaturen 21,6 grader her. Så høy temperatur på denne årstiden ; er nytt for meg. Ultimo mai har man tidligere hatt slik varme her. Dessuten er det helt tørt. Både i går og i dag har jeg brukt hageslangen og vannet både busker og noe plen.

22 Senterparti-ordførere fra Innlandet fylke har sendt brev til finansminister og landbruksminister med bønn om støtte til bøndene : De greier ikke betale regningene sine grunnet skyhøy pris på gjødsel , drivstoff og elektrisk strøm. Våre politikere skjønner ikke at vi kan få en matvarekrise allerede dette år. Videre har Stortingets flertall i dag bestemt at vi fortsatt skal eksportere strøm. Våre kraftmagasin i Sør-Norge har aldri vært mer nedtappet. Blir det en tørr vår og sommer : Så blir det strøm-utkopling og samfunnet vårt går i stå.

Norge har på nytt sendt våpen til Ukraina. Denne gang er det raketter som kan skyte ned fly på kort hold. Disse har vært plassert på våre marinefartøy - og søker seg inn på målet ved hjelp av varme-søking. Tidligere har vi sendt panservern-raketter. Dette er uhyre uklokt av Norge - sende våpen til en av partene i en pågående krig. Det er ingen tvil om at disse forsendelsene er registrert av vårt naboland - Russland. Vi kan vente konsekvenser derfra - og dette er landet med det største arsenal av atomvåpen. Ja , om Lebesbymannen får rett - etter sitt syn en november-natt i 1907 : Så vil Russland angripe Norge om sommeren.

Vi har også medisin-mangel i Norge. En medisin jeg bruker daglig ; har ikke mitt apotek lenger - de får ny forsyning i desember 2022.

fredag 8. april 2022

Norge heller bensin på " Trengsel-bålet " !


                                                       I fjor høst hadde vi tang på potet-åkeren.

                                                       Rett over påske-helgen skal jeg starte med

                                                       å frese åkeren.


Noe av det verste man foretar seg på denne jord : Er å bedrive jødehat. Den nye sosialist-regjeringen som ble innsatt sist høst : Sendte ekstra stor pengestøtte til Israels fiender : palestiner-araberne. Med slike gjerninger ; har de satt kursen.

I dag ble det kjent at kunnskaps-ministeren legger frem et lovforslag om å nekte opprettelse av private skoler. Dette er gjort for å ramme kristne skoler.

I dag går forsvarsministeren ut og forteller hvor elendig det norske forsvaret er. Dårlig taktikk - spør du meg - da kan slike opplysninger påskynne et russisk angrep på Norge. Men i skrivende stund har russerne mer enn nok med sin krigføring i Ukraina.

Den Allmektige kan legge tanker inn i hodet til mennesker. Jeg tror at HAN har fått mer enn nok med den vestlige verden og all synd fra fosterdrap til vigsel av homofile i kirkene. Det som skjedde i Sodoma og Gomorra er fullstendig glemt av norske prester og biskoper. 

Derfor bruker GUD president Putin til å avstraffe denne ugudeligheten. Ukraina har i alle FN-vedtak stemt for alle forslag som fordømmer Israel. Det samme har Norge gjort. Da åpner man opp for slikt som skjer i Ukraina i disse dager. Norge blir nok også angrepet av Russland i fremtiden - tror jeg.

Spørsmålet er : Når vil Putin bruke sine atomvåpen ? Vesten pøser på med å sende konvensjonelle våpen inn i Ukraina. Skjønner ikke de vestlige politikerne at Putin før eller senere vil ty til masseødeleggelse-våpen ? Dette landet har verdens største arsenal av A-våpen. Kan hende vil han starte med å bruke små - såkalte taktiske - A-våpen for å skremme ukrainerne til å legge ned sine våpen.

Vi kjenner til fra Bibelen at GUD har brukt mektige personer til å utføre straffedom over folk som går i mot Hans ord - med vitende og vilje. Ja , vi har en uhyre streng Gud og uten Yeshua som mellom-mann ; har vi ingen sjans. Således tror jeg at president Putin er et redskap for Herren til å styre jorden inn i denne  grusomme Trengselstiden. Men disse siste dager blir forkortet ; sier Skriften.