mandag 26. september 2022

Norsk missil kommet til Ukraina.


 Utskyting av det norske missilet NASAMS på Andøya i Norge. USA har utgruppert slike missil til forsvar av Det hvite hus - der presidenten holder til. N- i NASAMS står for Norwegian.


                                                                ------------------


I dag kom det meldinger om at NASAMS var levert til Ukraina fra USA. Dette missilet er bakke til luft og har den fremste teknologien som kan fremskaffes i verden. Det var ventet at Ukraina ville få dette missilet noe senere : Men leveransen er nok påskyndet grunnet den spente situasjonen der president Putin truer med atomvåpen. NASAMS kan skyte ned fly og innkommende missil. President Putin vet at et effektivt norsk missil er på plass i Ukraina. Trolig er det storbyen Kiev som har fått dette systemet til forsvar av deres hovedstad.

MEN : Putin har det hypersoniske missilet Kinzhal til sin disposisjon. Dette missilet har atom-fremdrift og et komprimert atomstridshode til våpen. Kinzhal går med en uhorvelig fart - flere ganger lydhastigheten. Så langt jeg vet går ikke NASAMS fort nok til å skyte ned et Kinzhal-missil.

President Putin truet med å ta i bruk atomvåpen i en tale for noen dager siden. Han avsluttet talen med at dette ikke var noen spøk. Med andre ord : Han mener alvor med å ta A-våpen i bruk.

Valget i de fire fylkene i Ukraina er over - og det er ventet at Putin vil erklære disse som en del av Russland. Om da Ukraina angriper disse fylkene ; så er det et angrep på Russland. Denne saken skal haste-behandles i folkevalgte organ i Moskva. Ved slutten av denne uke vi har startet på : Så har Putin alle fullmakter til å sende missil mot Ukraina - da med atomladning.

Jeg tror ikke at han vil starte med å fikle med en liten såkalt taktisk A-bombe mot en eller annen ukrainsk avdeling ved fronten. Nei , han sender nok et Kinzhal-missil mot Kiev - tror jeg. Da er nok den pågående krigen over mellom disse to land. USA gjorde nett det samme høsten 1945 : De detonerte to atombomber over to byer i Japan og krigshandlingene mellom USA og Japan stoppet opp øyeblikkelig.

Om dette ovenstående hender : Hva gjør Vesten og NATO da ? Starter de en atomkrig mot Russland ; så vil store deler av USA og Europa bli til en rykende radioaktiv aske. Det tar de ikke sjansen på - tror jeg.

onsdag 21. september 2022

Russland mobiliserer 300.000 reserve-soldater !


 Ved strømbrudd forsvinner mobil-samband etter kring fire timer. Batteriene til senderne holder ikke lenger når strømmen er borte. Telefonsamband over fibernettet forsvinner straks ved strømbrudd. Hva om du må ringe etter sykebil - eller etter brannvesen ? Som du ser av fotoet : Så har jeg planlagt for slike ting.


                                                              -------------------------


I dag onsdag 21. 09.  kom det meget alvorlige nyheter fra Russland : De mobiliserer 300.000 reserve-soldater straks. Dette er personell som tidligere har tjenestegjort i de russiske væpnede styrker - og således har erfaring som soldater. Videre skal det de neste dager avholdes folkeavstemming i flere områder i Ukraina - om menneskene der vil tilhøre Russland. Sies det ja til dette : Så vil et angrep fra Ukraina mot disse områdene tilsi et angrep på Russland. Da har president Putin automatisk fullmakt til å bruke atomvåpen.

Den kvinnelige lederen i EU besøkte Ukraina for noen dager siden. Hun uttalte at det må være mulig å få stilt president Putin for retten og få ham dømt for det russiske angrepet på Ukraina ( trolig Haag-domstolen ). I Haag sitter flere tidligere statsledere fra Europa i fengsel fra før. En slik uttalelse fra EU var uhyre uklok : Da bestemte nok Putin seg for å sette hardt mot hardt. Russland har verdens største arsenal av atomvåpen. Den vestlige verden oppfører seg som om Russland ikke har A-våpen.

Det vil ikke forundre meg om russerne snart detonerer en eller flere av Poseidon-torpedoene i Nordsjøen. Da er norsk og britisk olje / gassproduksjon satt ut av produksjon permanent. Disse torpedoene har en termonukleær atombombe med en svimlende styrke på 100 megatonn - som vil lage enorm flodbølge og forurense områdene med radioaktivitet. Disse torpedoene ble lastet opp i russiske marinefartøy for kring ett år siden. Da kan man ikke lenger spise fisk fra disse områdene og store landområder ved kysten blir rasert.

Om dette skjer : Så vil mange europeere fryse i hjel kommende vinter. Da kommer ingen gass fra Russland eller Norge til kontinentet.

onsdag 14. september 2022

Bruk riktig navn på vår Gud og Frelseren !


 Det er høst og krabbe-teiner er i sjøen. I dag har jeg kjøpt ny krabbekoker som går på gass. Tidligere har jeg brukt elektrisk strøm for å koke krabbe - men prisen på strømmen er nå svært høy - derfor gassbrenner.


                                                              -------------------------------


Jeg lærer stadig noe nytt når det gjelder mitt forhold til den allmektige Gud og hans sønn. Skal bønnene lettest gå gjennom : Så bør man bruke rett navn på dem man ber til. Det hebraiske navnet på vår Gud er :

                                                        EL SHADDAI

Hans sønns navn er :                       YESHUA

Vi skal be til El Shaddai og avslutte bønnen med : - I Yeshuas navn.

Yeshua lærte oss hvordan vi skulle be : Bønnen " Fader Vår ". Denne bønnen begynner med : - Helliget vorde ditt navn. På nynorsk blir det slik : - Lat namnet ditt helgast.

Det er navnet til den Allmektige som skal helliges. Da er det helt innlysende at vi må bruke rett navn på Faderen og Sønnen.

Jeg vet ikke ha du heter som leser dette innlegget. Men si at du heter Lars og er min nabo som jeg ser rett over gjerdet til din eiendom. Plutselig får jeg behov for hjelp og roper : LUDVIK - KAN DU KOMME OG HJELPE MEG ! Trolig ville ikke naboen Lars reagere i det hele - kanskje noe senere når ropene blir gjentatt gang etter gang.

Slik er det med våre bønner til vår GUD også : Vi må bruke rett navn på Ham. Da vil du få bønnesvar mye raskere.

                                                           ----------------------

Krigen i Ukraina raser videre og ukrainerne har slått russerne tilbake i Kharkiv-området og de har trukket over grensen til Russland. Vesten har gitt Ukraina mange effektive våpen - herunder langtrekkende artilleri og avanserte missiler produsert på Kongsberg. Videre sender NATO daglig overvåkningsfly  ( AWACS )  fra sin base i Tyskland til krigsområdet og bringer viktig informasjon til ukrainerne - slik at de kan slå til der russerne er svakest.

Den tidligere russiske president Medvedev går nå ut og forteller oss at 3. verdenskrig kan bryte ut når som helst. Han sitter sentralt i Sikkerhetsutvalget i Russland - og får nok info fra president Putin. Om Ukraina prøver å ta tilbake KRIM : Så er det nok stor fare for at russerne vil ta i bruk atomvåpen - tror jeg.

søndag 4. september 2022

Noe meget alvorlig vil snart hende i Norge !


                                                         Illustrasjon av Satan - djevelen


Det skal settes opp et teaterstykke i Norge - der Yeshua blir fremstilt som transperson. En norsk lege - som selv er trans - skal spille hovedrollen. Den Norske Kirke har godkjent at dette blasfemi-stykket oppsettes tre steder : Domkirke-ruinene i Hamar , Elverum kirke og Sand kirke i Nord-Odal. Søndag 04.09. skal første fremvisning finne sted på Hamar. Det er den kvinnelige biskopen som har godkjent denne fremføringen - der Yeshua visstnok beskrives som " himmelens dronning ".

Vår allmektige gud - El Shaddai - lar ikke dette gå upåaktet hen. Det kommer nok en meget alvorlig reaksjon mot landet vårt. Men vi vet ikke når eller hvor. Ofte blir reaksjonen slik at straffedommen ikke kan sammenkoples med den hending som forårsaket denne. Grunnen til dette er slik : Det er vår allmektige Gud som bestemmer hvem som skal bli frelst. Således er det mange Han ikke vil ha noen befatning med. Disse må ikke forstå den hele sammenhengen. Men det kommer nok en fryktelig reaksjon fra Vår Herre - tror jeg. Denne kan komme meget snart.

Krigen i Ukraina fortsetter. Det er kjent at Norge sender instruktører til England for å trene opp ukrainske soldater i krigføring. Denne uken har vi fått vite at ukrainske soldater også befinner seg i Norge for slik opplæring. Den russiske ambassaden i Norge reagerer kraftig på dette. Norge heller bensin på bålet : Det er nok bare spørsmål om tid før vår nabo i nord vil komme med sin mot-reaksjon - tror jeg.

Kraft-magasinene i Sør-Norge tømmes mer og mer. I dag ser jeg at det kommer el-kraft fra Europa til Norge. Den elektriske strømmen går mot det området som har dyrest strøm ; og det er nå i Norge. Det går nok mot " rullerende blackout " her til vinteren eller våren 2023. Det innebærer at vi har strøm i 4 timer og er strømløse i 8 timer. Da faller det norske samfunn mer eller mindre sammen.

Den 19. september blir Stortinget samlet - eller haste-innkalt  - som det beskrives. De folkevalgte skal da diskutere den vanskelige kraft-situasjonen i landet vårt. Men samme dag skal det skje en stor demonstrasjon foran Stortinget. En facebook-gruppe kalt " Vi som krever billigere strøm " står bak . Nå sies det at andre organisasjoner også vil møte opp under denne demonstrasjonen. Denne gruppen som arrangerer demonstrasjonen har alene kring 600.000 medlemmer.

Da spør jeg : Vil demonstrasjonen den 19. september utarte til voldelige handlinger ? Mange nordmenn er desperate grunnet : Kraftprisene , dyr bensin / diesel og dyrere matvarer. I tillegg stiger rentene måned for måned og mange har million-lån.