søndag 3. mai 2020

Potet-dyrking i Slottsparken - Oslo ?

                                                   Min åker blir frest før potet-setting


Under første verdenskrig ( 1914-18 ) dyrket vårt kongehus poteter i Slottsparken. Da var det kong Haakon som satt på tronen. Han var dansk prins før han ble konge i Norge - og han var en kristen mann - utdannet som marineoffiser i Danmark. Kan hende blir det nødvendig på nytt å dyrke poteter i nevnte park - om Yeshuas ord om hungersnød i Trengselstiden ; blir en realitet.

Norge har blitt velsignet med få døde av coronaviruset - i skrivende stund ligger antallet på mellom 200 og 300. Sverige som ikke har hatt så strenge restriksjoner som oss : Har det 10-dobbelte antall døde. Samtidig må det sies at Norge har kring 5 millioner innbyggere mens Sverige har kring det doble.
På et sykehjem i Bergen har hele 16 beboere dødd av Corona. I dag meldes det at en sogneprest på Østlandet er død : Han var helt frisk og aktiv idrettsmann før denne pesten rammet han. Men de fleste døde i Norge er eldre mennesker.

Nå skal vi her i Norge begynne å lette gradvis på restriksjonene . Da står det helt klart for meg at antall smittede og døde vil stige dramatisk. Hva vil dette føre til ? Mange leiligheter og bolighus blir tomme og lagt ut for salg. Prisene på bolig blir redusert og bygging av nye husvære vil stoppe opp - det blir ikke marked for nybygging. Vi har nå mer enn 400.000 arbeidsledige i landet vårt og mange bedrifter vil gå konkurs etter hvert. Norge blir rammet mer enn andre land : Kronekursen var uhyre lav allerede før viruset kom. Videre har oljeprisen stupt til 20-30 dollar fatet og dekker ikke kostnadene med å pumpe opp oljen. Etterspørselen etter olje er også laber da både flytrafikk og cruisetrafikk er meget redusert. Oljelagrene verden over er fulle og Norge skal redusere produksjonen av olje og gass. Videre så har Norge en offentlig sektor som har svulmet opp til uante dimensjoner. Dette er årsaken til at verden ikke har tillit til den norske kronen : Nå har markedet langt større tillit til svenske og danske kroner - selv om disse landene ikke produserer en olje-dråpe.

Norge har således vært elendig styrt de siste ti-årene. Vi har ikke reservelager av mat ( kornlager ble avskaffet i 2003 ) og vår selvforsyningsgrad er på bare 38 %. Sist uke kom det melding om at Russland stopper all eksport av korn - slik flere andre land har gjort.

Vårt forsvar ligger også nede med brukket rygg. Fregatten som kolliderte med en tankbåt i Hjeltefjorden ; skal ikke erstattes med nytt fartøy. Nå har det også kommet en hemmelig rapport som forteller om store problemer med de nye F-35 jagerflyene som blir levert fra USA. Disse flyene er den største investering som er gjort på forsvarssektoren noen sinne. Da jeg tjenestegjorde som offiser i Hæren ; kunne vi mobilisere 13 brigader i tilfelle krig ( 5000 x 13 soldater ). Nå kan vi knapt mobilisere EN brigade.
Til slutt gjentar jeg Yeshuas ord om slikt som vil inntreffe i Trengselstiden : Krig og rykter om krig , hungersnød , pest og jordskjelv både her og der. Vi vet lokaliseringen av ett kraftig skjelv ifølge Bibelen : Jerusalem - der en dal skal dele seg i to deler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar