lørdag 4. september 2021

Ny overnaturlig opplevelse
Sortering av poteter i tørkehuset  vårt


Kona og jeg er gamle mennesker : Men vi setter poteter hvert år og tar de opp med hånde-makt. I år hadde unger av  brunsnegler ( Iberia-snegl som kom til Norge for noen år siden ) spist seg inn i store poteter og ødelagt mye av avlingen.

Men potetene skal sorteres i fire deler : Gode matpoteter , mindre gode matpoteter , settepoteter og småpoteter - som før ble kokt og gitt til grisene på gården.

For noen dager siden satt jeg alene på gulvet i tørkehuset og sorterte poteter. Det var meget fint vær og vindstille. Når jeg holder på med slikt arbeid ; filosoferer jeg ofte om mangt og meget. Jeg tenkte på hvor godt de fleste har det i Norge etter at vi fant olje og gass utenfor våre kyster. Det er bare kring 3 % av befolkningen her som tror på at det finnes en himmel å få komme til og et helvete å unnfly. Jeg sa til meg selv ( kanskje halvhøyt ) : De fleste tror at alt vokser inn i himmelen...Plutselig kom et uvanlig kraftig vindkast på baksiden av tørkehuset og døren , som stod åpen i finværet ,  ble slengt igjen med et brak. Så ble det helt stille igjen. Først tenkte jeg at det var Satan som prøvde å skremme meg. Da jeg gikk inn til lunsj fortalte jeg om denne underlige opplevelsen til min kone - og teorien om Satan som mislyktes i å skremme meg.

Da jeg hadde lagt meg samme kveld tenkte jeg på denne opplevelsen og kom til å tenke på hva disiplene opplevde på pinsedagen da de var samlet i den øvre sal på Sion i Jerusalem. Før Yeshua forlot denne jord så ba han sine disipler om å vente til Han hadde sendt Den hellige ånd - slik at de fikk kraft til å gjøre det de skulle. Da DHÅ kom til dem : Så hørtes det ut som et voldsomt uvær og tunger av ild satte seg på deres hoder. 

Jeg observerte ingen tunger av ild denne dagen - likevel kan det tenkes at Den hellige ånd ville understreke ovenfor meg at Talsmannen var enig i mitt utsagn om at intet vokser inn i himmelen. Ellers har jeg opp gjennom årene hatt mange overnaturlige opplevelser og noen av disse hendelsene har jeg fått på trykk i lokalavisen her. Jeg tror ikke bare på Skriften - jeg vet at dette er sannhet !


    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar