søndag 21. april 2019

Ukrainsk presidentkandidat viste satan-tegnet

Denne mannen ligger best an til å bli ny president i Ukraina - ved neste valgrunde. Han viste nylig satan-tegnet med begge hendene sine - noe som ble avbildet ( gjelder ikke bildet over ). Det er slik at påkaller man Satan Djevelen ved banning eller ved å vise hans tegn med hendene ; så kommer han øyeblikkelig. I førstningen kan det se ut som man får hjelp fra ham - før ulykker og all verdens djevelskap dukker opp og kun lager problemer - tror jeg.

Ukraina er et land med 45 millioner mennesker. Norge har i overkant av 5 millioner innbyggere. Landet styres av en president og en statsminister. Presidenten tar seg av utenrikspolitikken samt forsvaret av landet , mens statsministeren tar seg av det innenrikspolitiske.
Denne mannen er komiker og skuespiller og uttalte nylig at president Putin er hans fiende. Vi vet at Norge gir fast 200 millioner kroner årlig til Ukraina. Videre vet vi at Ukraina er et land med svært mye korrupsjon.
Krigen med russerne har allerede kostet mer enn 10.000 menneskeliv. Med en satan-tilbeder som president er det fare for at denne krigen blir langt mer omfattende. Vi vet også at vestlige militær-rådgivere har vært på slagmarken i Ukraina for å rettlede i kamphandlingene. Slikt irriterer russerne grenseløst.
Da kan man spørre : Er det her den såkalte GOG-krigen kommer til å starte - der Russland står mot Ukraina og Vesten ? Vi vet at denne krigen er omtalt i Bibelen der navn som Gog , Megog og Ros er å finne. Mange tror at Ros tyder Russland.

Jeg tror at president Trump blir avsatt som president for USA i juli 2020. Om dette er korrekt ; så stemmer nok resten av mine spådommer - herunder at trengselstiden starter ved årsskiftet 2020 / 2021. Men denne GOG-krigen kan starte lenge før det og således utvikle seg til en 3.verdenskrig senere. Men vi må alltid huske på Yeshuas ord : Frykt ikke ! Og et annet sted i min gamle Bibel : - rett eder opp , for eders forløsning stunder til....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar