tirsdag 14. april 2020

Kvantefysikk og kristendom

Ifølge kvantefysikken så fins det en helt lik skapning som er uendelig langt borte og beveger seg på nett samme måten som fuglen på bildet. Uforståelig for oss mennesker ?Fysikk har alltid interessert meg - og når jeg tenker tilbake ; så har jeg i hele seks år hatt fysikk som fag. En gang hadde jeg mange formler oppe i mitt hode : Men som 78-åring har jeg glemt de fleste.

Men kvantefysikk lærte jeg intet om - men har lest litt om slikt den senere tid. Vi mennesker forstår svært lite av det som foregår i universet. Bibelen forteller oss også at vi forstår bare stykkevis og delt - men en gang skal vi forstå fullt og helt.

Kvante-fysikere har funnet ut at det finnes skapninger uendelig langt vekke som er lik og beveger seg likt som skapninger på denne jord. Da finnes det nok også en jordklode der ; som er identisk med den jorden vi oppholder oss på.
Kan denne jordkloden langt vekke være nær der Gud oppholder seg ? Da vil han se alle våre bevegelser og gjøremål uten å være til stede på denne vår jord ?

Vi vet at vi er i tiden og Gud er i evigheten - han er utenfor vår tid. Kan  bønn til Gud være helt nødvendig for at Han skal gå inn i nett den tiden vi er i - for å oppfylle våre bønner ?

Skriften forteller oss at det skal komme en ny himmel og en ny jord og havet skal være borte. Videre vet vi at vår kropp av kjøtt og blod skal erstattes med ånd og vann. Videre vet vi at vann fryser vet 0 grader Celsius.
Kan denne nye jorden allerede eksistere uendelig langt borte ? Kan lav temperatur på denne nye jord føre til at havet fryser til is - og vannet i våre nye kropper også fryser til is ?

Ja , jeg vet ikke svaret ; men liker å filosofere over fysikken - og særlig kvantefysikken. Det fins noe som kalles det absolutt nullpunkt - den laveste temperatur man teoretisk kan oppnå : - 273 grader Celsius.

Det er også noe som heter nanoteknikk - uendelig små partikler som man allerede bruker til nyttige formål . Forskerne har funnet ut at disse nanopartiklene kan bevege seg gjennom en betongmur uten problem. Da tenker jeg på Yeshua i tiden fra han stod opp fra de døde ( påsken ) til han fór opp til himmelen. Bibelen forteller at han gikk inn i rommet gjennom lukkede dører...
                                                               

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar