mandag 27. juli 2020

Har NATO forkastet forsvaret av Norge ?

                                          Det underlige lyset - fotografert fra min altan for et par
                                          dager siden. Lys er mye omtalt i BibelenDet opplyses at USA skal trekke ut sine 650 US-marines fra Norge. Bare kring 20 soldater blir igjen her til vedlikehold av materiell. Halvparten av disse soldatene er plassert i Værnes garnison i Trøndelag og andre halvpart i Sætermoen garnison i Indre Troms. Det er kjent at USA lagrer militært materiell i to store fjellhaller - herunder stridsvogner - for en styrke på 3000 soldater i Trøndelag. I tilfelle krig var tanken at disse 3000 amerikanske soldatene skulle flys inn til Værnes flyplass og klargjøre for kamp.

Et par dager senere får vi opplyst at USA har inngått avtale med Danmark for å bygge opp store militære fasiliteter på Grønland - der det fins fra før en kampflybase. USAs utenriksminister har nylig vært i Danmark og møtt statsministeren der - noe vi fikk se på TV. Vi husker også fra tidligere at president Trump ved flere anledninger har foreslått at USA får kjøpe Grønland av Danmark - noe de fleste bare ristet på hode av - og Danmarks statsminister sa blankt nei.

Hvorfor gjør amerikanerne dette. Jeg tror at vi finner svaret ved å se på truslene fra Kina - og Russland - som samarbeider med Kina . Stikkordet her er begrepet BASTIONFORSVARET. Det går ut på at Russland vil underlegge seg området som ligger nord for en linje : Sør Norge - Grønland. Sør for denne linje skal NATO ha herredømme. Vi husker fra den kjempesvære NATO-øvelsen Trident Juncture 2017 at NATO brukte 1,5 måneder for å få militært materiell for 50.000 soldater landsatt i Norge.
Kina har etablert seg med en såkalt forskningsbase på Svalbard. Men nå viser det seg at kineserne - på denne norsk-kontrollerte øyen - har satt opp sendere / mottakere av sitt navigasjonssystem der. Dette systemet er på linje med det amerikanske GPS-systemet som kan gjøres mer nøyaktig av USA i en krigssituasjon - eller koples helt ut.
Samtidig må vi ha i tankene at isen er i ferd med å smelte i Nordishavet og en ny og rask vei fra Kina og inn i Barentshavet da ligger åpen og klar. Kina satser uhyre mye penger på å bygge opp sin maritime militære slagkraft. En norsk militær-analytiker tror at Kina snart har gått forbi USA i sjømilitær slagkraft - og deres flåte består av nye skip - mens de amerikanske krigsskipene er i ferd med å eldes.
Vi vet at Russland og Kina har hatt felles maritime militærøvelser. Videre vet vi at Kina sendte flere av sine krigsskip inn i Østersjøen for å være med på 100-års-markeringen av Russlands marine.

Om Russland / Kina finner på erobre Norge / Sverige / Finland ; så er dette gjort på noen få dager. Det norske og svenske forsvaret ligger med brukket rygg mot russernes svært mobile og slagkraftige styrker. Under øvelse Zapad 2017 demonstrerte russerne at de til og med kunne sende stridsvogner ned med fallskjerm. Russerne har også rustet opp sin gamle base på Frans Josefs land - herunder utvidet rullebanen på flyplassen slik at de kan ta imot de aller største fly. Denne øygruppen ligger kring 50 mil fra Svalbard.
Jeg tror at NATO og således USAs doktrine nå er å stoppe en fiende på en linje : Grønland - Sør- Norge. Land nord for denne linje ; blir umulig å forsvare - tror jeg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar