onsdag 5. august 2020

Norsk oljeindustri borte på ett døgn ?
Det at norsk oljeindustri kan være " gravlagt " på ett døgn ; kan virke som rent tullprat. Men leser du videre ; kan det hende at det fins fornuft i det jeg skriver.

Lebesbymannen fikk et syn en novembernatt i 1907. Han anså dette synet så viktig at han fikk foretrede for de styrende myndigheter i de nordiske land : Herunder kong Haakon av Norge. Anton Johansen var egentlig fra Sverige ; men emigrerte til Norge og ble kirketjener i Lebesby kommune i Finnmark. Om somrene var han oppmåler-assistent for de som drev med oppmåling av landområdene i denne landsdelen.

I sitt " syn " fikk han se en enorm flodbølge - i sin ånd var han da plassert i Trondheim. Denne tsunamien " gikk av " i Nordsjøen og gjorde enorm skade i Nordsjø-bassenget. Han nevner blant annet  London , Nederland , Danmark og Norge. Denne flodbølgen ville gjøre skade på vårt land helt opp til Bodø ; kunne han fortelle. Spesielt nevner han skadene i Kristiansand. Han ser svære masser med trær og vrakgods som flyter kringom i fjordene i Norge.
Som han skriver : Så skjønner han ikke noe av dette - for Nordsjøen er ikke vulkansk !

Så over til fakta i vår tid : Det Herrens år 2020. Russland har utviklet en såkalt " dommedags-torpedo " - som har atomkraft som fremdriftsmiddel og har et stridshode med en kraftig komprimert atomladning. Denne torpedoen går med stor fart og har drivstoff nok til å gå jorden rundt. Torpedoen er konstruert med en hensikt : Lage en enorm tsunami.

Vi vet at Russland har stor produksjon av olje og gass. De bygger en ny rørledning som går langs Østersjøen for å forsyne Europa - herunder Tyskland - med gass. Vi vet at president Trump ved flere anledninger har gått ut mot ledelsen i Tyskland ; som tillater Russland å lage nye forsyningslinjer av sin gass mot Vesten. Således virker det helt logisk at det er i president Putins interesse å stoppe norsk leveranse av olje og gass til Europa - da vil han få bedre pris på sine produkter.

Hva skjer om en slik russisk dommedags-torpedo går av i Nordsjøen ? En enorm flodbølge vil oppstå. Det første man merker er at havet ( sjøen ) trekker seg uhyre mye ut - man ser tørt land som man aldri har sett før. Så kommer flodbølgen som stiger mange meter opp.

Bygninger og trær forsvinner i sjøen ; det flyter så mye vrakgods at det er umulig for båter å komme fram - herunder forsyninger til folk som bor på slike steder. Flytebroer vil ikke tåle belastningen av materialer / trær som hoper seg opp og som videre fører til blokade av sjøtrafikken.

Vil våre oljeplattformer tåle en slik enorm flodbølge ? Disse er jo konstruert for å tåle svære bølger. Kan hende vil disse plattformene greie dette - men ikke de landbaserte basene som ligger sjø-nært langs kysten : Disse vil bli totalt ødelagt og vil dermed sette olje / gassproduksjonen ute av drift. Jeg nevner i fleng : Kårstø , Sture , Kollsnes , Mongstad , Nyhamna på Aukra , Aure osv.

Om Lebesbymannen får rett : Så vil norsk oljeindustri fra Bodø og nordover greie seg - men dette er bare " lommerusk " i nasjonal norsk sammenheng - selv om Melkøya ved Hammerfest gir et bidrag til norsk økonomi. Våre nasjonale hoved-inntekter forsvinner - ja , hvordan går det da med gamle Norge ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar