søndag 13. september 2020

Militærøvelse hvor Russland og Kina deltar


EN HILSEN FRA HIMMELEN TIL MEG !

Denne meteoritten fant jeg ved garasjen her for et par dager siden. Hadde den kommet 5-6 meter lenger øst : Så ville det blitt skade på garasjen. Dette himmel-legemet veier kring 550 gram og har en egenvekt  om lag som vann. Da jeg fant den glinset det som i sølv mange steder på gjenstanden - men da jeg vasket den ; var glansen borte. Men jeg fikk se litt av " himmel-glansen "! Kan hende er det gull som glimrer der - jeg fikk bare se sølv....( egenvekten viser seg å være kring 1,6 ).


Den 21. september starter en stor militærøvelse i Kaukasus hvor Russland , Kina , Armenia , Myanmar og Pakistan deltar. Det blir opplyst at Kina skal bruke sine helt nye militærfly til å frakte kjøretøy inn i øvingsområdet.

Militær-samarbeidet mellom Russland og Kina har blitt stadig sterkere og begge stormaktene har en meget slagkraftig militærmakt med nye våpen - herunder de nye laservåpen. USA sine mange krigsskip er blitt gamle og Kina bygger stadig nye slike skip. En norsk militær-analytiker skrev en kommentar i en av landets aviser : At Kina som sjømakt snart har passert USA i styrke. Ja , om Russland / Kina går til angrep mot Vesten : Så får NATO virkelig noe å hanskes med.

Disse nye laservåpen blir utviklet i flere land og Israel ligger langt fremme her. Dette er strålevåpen som retter en retningsstyrt kraftig stråle mot det objektet som skal nøytraliseres. For Israel er det aktuelt å rette slike stråler mot innkommende fiendtlige raketter fra Gaza.

Fremdeles er det covid -19 viruset som dominerer  nyhetssendingene her. Men gamle Norge er blitt rikelig velsignet av Herren : Bare 265 personer av en befolkning på 5,3 millioner mennesker har dødd pr. denne dato som følge av pandemien. Nabolandet Sverige har kring 6000 personer som er døde av corona - men de har 10 millioner innbyggere.

Men jeg undres : Det sies fra forskere at dette viruset har smittet samme person flere ganger : Således blir man ikke immun ved først å være smittet. Om dette er korrekt : Så hjelper det IKKE å vaksinere folk ! Om dette er den pesten som Yeshua omtaler som tegn på de siste tider : Så vil vi nok slite med Covid-19 helt til Frelseren pånytt setter sine føtter på Oljeberget i Jerusalem. Han forteller også at " folk vil reise seg mot folk " : Ja , hva er det vi nå ser i USA , Syria , Afghanistan , Irak... ? Nettopp det Yeshua fortalte. Noen antyder også at det kan bli ny borgerkrig i USA i forbindelse med valget av president i november dette år. Da reiser virkelig folk seg mot folk !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar