fredag 20. august 2021

NATO-kollapsen i Afghanistan


 

Vi har vært vitne til noe helt uventet : Afghanistan ble overtatt av islamistene i Taliban på noen få dager. USA hadde kring 15.000 soldater spredd over hele landet. Andre NATO-land hadde også styrker der og lille Norge hadde nå et feltsykehus på flyplassen i Kabul. Vesten hadde lært opp afghanske styrker i kring 20 år - alt fra våpenbruk til taktikk. Men ingen gikk til motangrep på Taliban - alt utstyr ble overgitt til islamistene. Av US-utstyr kan nevnes : kring 40 fly , herunder Black Hawk helikopter , 2000 pansrede kjøretøy , droner av typen ScanEagle , 600.000 rifler , 162.000 sambandsenheter og mye annet. Slik teknologi kan nå falle i fienders hender som Russland , Kina eller Iran.

Hvorfor skjedde dette ?

Vi kristne har vår Gud ved navn Jahve og hans sønn Yeshua. Muslimene har en gud som kalles Allah og deres profet er Muhammed. Denne Muhammed gikk rundt på jorden flere hundre år etter at Yeshua ble tatt opp til himmelen.. Det står i Bibelen at Yeshua uttalte at etter ham skal det komme falske profeter.

Jeg tror at vår gud Jahve har full kontroll over alt som skjer på jorden og i himmelen. Men slipper Han kontroll over situasjonen ; så tar denne verdens fyrste over - nemlig Satan. Slikt har nok skjedd her - tror jeg. NATO er fullstendig " avkledd " og sjefen for hele alliansen er norsk .

Personlig har jeg alltid ment at forsvarsalliansen NATO aldri burde engasjere seg i konflikter utenfor dets landegrenser. Jeg tenker på bombing i Jugoslavia , invasjon i Irak og Syria samt bombing av Libya .Alt dette har vist seg i ettertid å være fullstendig mislykket.

Verst er det alle de tusener av soldatliv som har gått tapt. Bare i Afghanistan er flere tusen US-soldater blitt drept av islamistene. Norge har mistet 10 soldater der og mange ble såret. Ja , hva tenker de etterlatte etter drepte vestlige soldater ? Fullstendig bortkastede liv og ansvaret har POLITIKERNE i de land som sendte soldater dit. I Norge regjerte Jens Stoltenberg som statsminister da de første soldater ble sendt fra Norge til Afghanistan. Han er nå generalsekretær i NATO.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar