lørdag 11. desember 2021

Matmangel på trappene


                                                       Vi satte litt poteter sist vår - kona og jeg

                                                        Tungt arbeid for 80-åringer !


Jeg leser i dag at det kan bli mangel på hvete i Norge. Vi importerer mer enn halvparten av vårt forbruk og de internasjonale prisene har gått kraftig opp. Det er USA , Russland og Canada som leverer korn til oss og disse land holder tilbake eksporten grunnet beredskapslager i egne land. Videre er det dårlig kvalitet på kornet : Slik at noe må gå til dyrefór og så må man blande god og dårlig hvete sammen til menneskemat. Kornhøsten i Norge siste år var heller ikke god : Dette fører også til at prisene på brød og bakervarer vil stige enda mer. Vi husker Frelserens egne ord om Trengselstiden : Pest , hungersnød , jordskjelv samt krig og rykter om krig.

Her i Norge settes smitte-rekorder hver dag. Det er den nye Omikron-varianten som herjer og vaksinen hjelper slett ikke på spredningen av dette viruset. De vaksinerte blir like mye smittet som de uvaksinerte. Oslo er kommet i søkelyset grunnet en voldsom smitte på en restaurant i byen for noen dager siden. Hele verden venter på svar av forskningen omkring denne episoden.

Strømprisen når nye høyder hver dag ; men vi eksporterer el-strøm til Europa som aldri før. Norge har gitt fra seg råderetten av denne viktige energien - og politikerne toer sine hender og kan intet gjøre med denne eksporten. Nettleien skal også bli dyrere over på nyåret etter et system som er umulig å forstå.

Ser ikke våre myndigheter det samme som jeg ser ? Fyllingsgraden i våre vannmagasin er på kring 60 %. Sist uke ble de nedtappet med 3,2 %. Det kommer ikke noe tilsig - grunnet frost i fjellene - før i uke 18 - ifølge statistikk - dette er første uke i mai 2022. Dividerer man 60 med 3,2 : Så viser dette regnestykket at kraftmagasinene er tomme før tilsiget starter i uke 18. Den nye kraft-kabelen som går til England kjører nå med halv kapasitet. Fra nyttår skal den kjøre for fullt. Den kan levere strøm til 600.000 mennesker - som er lik Oslo by.

Gartnerier som leverer grønnsaker og blomster har allerede stengt den dyre strømmen og varer for millioner av kroner har gått tapt.

                                        NORGE ER ET KONGERIKE UTEN ROR

                                       -  UTEN ROR SÅ GÅR MAN PÅ GRUNN !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar