søndag 18. oktober 2020

Jeg blir blokkert av Herren !


 I dette området ved strandlinjen hvor jeg bor ; tok jeg opp video-film sist uke - men prosjektet mitt ble fullstendig blokkert - egentlig helt uforståelig. Fjellformasjonen du ser på bildet heter " Børo " på strilemålet - ser ut som en høy-børe med tørrhøy - som de gamle strilene bar på ryggen inn i låven.


Ofte når jeg ber min kveldsbønn ; så ber jeg Herren lede og styre meg. Ja , jeg ber om at Jahve , Yeshua og Den hellige ånd får alle fullmakter i mitt liv til å være min ror og styre meg i alt jeg gjør. Det er konsekvens av dette jeg vil berette om i dag.

Jeg har garn i sjøen og er ute og ser til disse hver dag. Jeg har kunnskap om denne strandlinjen som ingen andre gjenlevende har - de som visste om disse ting - hvorledes fiskerbonden greidde brødfø seg og sin familie her i fjorden - er døde.

Derfor planla jeg et video-opptak som var godt forberedt : I tillegg til den vanlige påhengsmotoren som går på bensin ; monterte jeg også en elektrisk motor med batteridrift - slik at det ble lite støy under opptakene. Opptakene tok kring en time. Da jeg kom hjem og skulle få videofilmen redigert : Så viste det seg å være helt umulig. Dette har jeg gjort mange ganger før - og det går alltid greit. Jeg jobbet i mange timer med saken og lastet filmen inn på en annen PC - men hele prosjektet var nytteløst å få redigert. Jeg takket Gud for at han blokkerte meg. På filmen nevnte jeg flere navn på nå avdøde personer som blant annet drev laksefiske med kilenot - kan hende ville Herren stoppe meg - han kan nemlig se inn i fremtiden - og konsekvenser for den enkelte av oss.

Nå tror du gjerne at det er tilfeldigheter som gjør at denne videoen ble blokkert. Nei , svarer jeg - jeg har mange personlige erfaringer på dette feltet.

Første gang jeg ble blokkert på underlig vis ; skjedde for mange år siden. Jeg kjøper mangt og meget på nettet - da blir det ofte billigere. Jeg skulle kjøpe en forsterker med avspiller for musikk - slik at jeg mellom annet kunne spille CD-plater på den. Etter en del undersøkelser kom jeg frem til hvilken spiller jeg skulle kjøpe - og jeg skulle bestille varen. Da var jeg fullstendig blokkert og kom ingen vei. Så svitsjet jeg over på en annen spiller fra samme leverandør - og kjøpet gikk i orden - og denne spilleren er meget god.

Jeg kan nevne mange slike eksempler : Men når jeg ber min kveldsbønn ; så ber jeg Herren om å stoppe meg når jeg bør stoppes - og legger alltid til : La meg forstå at det er DU som har stoppet meg !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar