tirsdag 8. desember 2020

Engler er reelle


 Den engelen jeg og en annen person opplevde samtidig på Biltema i Åsane for noen år siden ; var helt reell - han forduftet plutselig mens vi så ham. Han var liten og tynn , gikk i en litt gammel grå frakk og snakket stavanger-dialekt. Har andre også opplevd denne mannen ?

Vi som tror på Bibelens ord ; vet at engler fins. Det er flere grader i dette hierarkiet : Erkeengler ( Mikael , Rafael , Gabriel og Uriel ) , kjeruber og andre. Videre har vi såkalte falne engler som tilhører Satan. En kjent forkynner i Norge forteller at Satan egentlig var musikksjef i himmelen - før han ble forkastet av Vår Herre. Hvor han har dette fra ; vites ikke av meg.

Men jeg hadde en slik opplevelse for noen år siden - der en tynn mann med grå frakk dukket opp på Biltema i Åsane - og kom meg til hjelp da jeg skulle finne en bestemt type motorolje til et militært kjøretøy. Denne underlige mannen med tydelig stavanger-dialekt forsvant plutselig for våre øyne. Denne episoden skrev jeg ned i detalj og den ble trykket i en av lokalavisene her.

Så hadde jeg en ny opplevelse for kring to år siden. Min kone har en liten bil som hun arvet etter sin avdøde søster. Denne bilen hadde problemer med startmotoren - vi måtte holde på en stund før den slo inn. Jeg kjørte bilen til en bensinstasjon her for å fylle bensin. Da dette var gjort : Så var det helt umulig å starte bilen - jeg prøvde en rekke ganger - og jeg stod og oppholdt en av bensinpumpene. Jeg får prøve og skyve den bort , tenkte jeg , og startet på denne skyvingen - og hadde komme kring 10 meter avgårde. Da dukket denne mannsstemmen med stavangerdialekt opp - denne gang så jeg han ikke. Sett deg inn i bilen , sa han - og jeg så gjorde. Har du manuell gir , spurte han : Ja , svarte jeg. Sett bilen i 2. gir så skubber jeg deg. Bilen startet straks og jeg snudde hodet i alle retninger for å se denne mannen. Men intet var å se.

Jeg fortalte om denne mannen til en kar her i kommunen. Han kunne fortelle at hans søster som bodde på Østlandet ; var innblandet i en bil-kollisjon. Da dukket en tynn mann med stavanger-dialekt og med grå frakk opp - og kom henne til hjelp.

Således spør jeg : Har andre hørt om denne mannen som utvilsomt er en engel ? Du kan kommentere på denne nettsiden. Jeg la denne engle-opplevelsen fram for en kjent pinse-pastor - og hans reaksjon var : Engler er langt mer vanlig enn folk er klar over.

Etterord :

Jeg leser i dag at en israelsk vitenskapsmann , som har fått mange utmerkelser , går ut og slår fast at det fins utenom-jordisk aktivitet i verdensrommet. Dette vet også USA , sier han. Således husker vi at Donald Trump har etablert en avdeling innen forsvaret til å ta seg av slikt som foregår i rommet ( Space-senter ). Her i Norge har uforklarlig aktivitet forekommet i en liten dal : Hestdalen - som ligger i Trøndelag. Ja , da tenker jeg på engler som skal forefinnes i tusentall ifølge Bibelen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar